Varga István & Makai Rozália weblapjaVAN KIÚT A MEGKÖTÖZÖTTSÉGEKBŐL!

"JÉZUS ÍGY VÁLASZOLT:
Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET."
(János 14:6)

A BÖLCSESSÉG ISTEN ÚTJÁN VEZET
Példabeszédek 2. hallható az Ószövetségből.

HITELES TÖRTÉNETEK

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsid 13:8)Derek Prince: Zarándokút a római levélen keresztül - 1.rész
James D. Kennedy: AZ ÜDVBIZONYOSSÁG
Így ujjongott Simeon: "...látták szemeim Üdvösségedet..." (Lk 2:30b)
Gondolatok Lukács evangéliuma 2. fejezetének 29-30. verséről
Lukács evangéliuma film videón /2:01/


C. H. Spurgeon: Van segítség! Honnan várhatjuk a segítséget?Dr. Kent Hovind a Frigyláda felfedezéséről
Ron Wyatt megvizsgáltatta a Frigyláda fedelén talált
megszáradt, megfeketedett anyagot (Jézus vérét)
Jézus Krisztus kiontott vérének ereje

Japán és egy amerikai katona találkozása
Wim Malgo: Vérontás nélkül c. könyve alapján"Éneklek az Úrnak, amíg élek,
zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek."
(Zsoltárok 104:33)Örömhír az időseknek Szarvason * Teljes cikk itt!


Dicsőség és hála az Úré, Aki kinyitja a szíveket,
és megteremti azokat az alkalmakat, ahol az Őt keresők megismerhetik
az Úr csodálatos tetteit és hatalmát.(MR)

Varga István és Makai Rozália vallásos-zenés műsorát tekinthették meg az ellátottak. Az idős emberek számára fontos a lelki egyensúly megteremtése, a vallás nagy segítség ebben. Az Intézményben élők minden héten részt vesznek vallási szertartásokon és olykor egy-egy, a hagyományostól eltérő istentisztelet is helyet kap nálunk. Ezen rendhagyó összejövetelek mindig különleges alkalmat jelentenek, és más hangulatot közvetítenek, mint egy hagyományos szertartás. Ilyen, egy a megszokottól eltérő, Örömhír nevet viselő zenés-vallásos "szertartás", melyet immáron második éve hoz el hozzánk Makai Rozália és Varga István, akik különféle írásaikról is ismertek. Varga István a Gold Bridge Publisher kiadványainak írója, Makai Rozáliának pedig Drog, alkohol, nikotin, címmel jelent meg könyve. Köszönjük a lelki gondoskodást! A Szegedről érkező előadók mióta nyugdíjba vonultak, előadásukkal igyekeznek segíteni az időseknek és a betegeknek. Összeállításukban megzenésített imádságokat, példabeszédeket, valamint igazán megható hiteles történeteket hallhattunk, majd a műsor közös imádkozással zárult. Aki igényelte, az előadás után egyéni beszélgetésre is lehetősége nyílt. Kívánjuk, hogy vendégeink még hosszú éveken keresztül hirdethessék az Örömhírt, ahogy ők mondják: "énekelhessenek az Úr dicsőségére időseknek, betegeknek!" (Forrás: Sándor Enikő mentálhigiénés munkatárs)Széjjel jártam a világban dal itt hallható!

Csodálatos az Úr hatalma és gyógyító szeretete!Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel.

A fájdalmas lelkűt, betöltöd örömmel.
Úr Jézus, életem felett végy teljes uralmat,
Hogy választotthoz méltón várjam nagy napodat.

Úr Jézus Krisztus a Győztes, a Feltámadott, a Gyógyító, a Szabadító! A kép bal alsó részén látható, tolószékben ülő lány a dicsőítésünk alatt - hála az Úrnak - felállt, és felemelt kézzel dicsőített velünk. Az Úr meggyógyította. Halleluja! Jézus él! (MR)Anita Kupfermann: Utam a teológiától Jézusig


Zimányi József: Mit mondanak a halottak?

Gazdag és a Lázár története Lk 16:19-31 alapján

Zimányi József: PRÉDIKÁCIÓI "BIBLIÁT A KÉZBE, JÉZUST A SZÍVBE!"
Paul David Washer: Énekek éneke

Imádság, mint közösség tanítása

Paul David Washer: VALÓDI MEGTÉRÉS
EGY 90 ÉVES NORVÉG TESTVÉRNŐ PRÓFÉCIÁJA 1968-BÓLBarkóci Sándor: Szent Szellemmel való betöltekezés
"Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van,
és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét."
(Példabeszédek 18:21)

Barkóczi Sándor: Élet és halál a nyelv hatalmábanÓszövetségi próféciák Jézus Krisztusról, a Messiásról
Az igazi segítőtárs * Ő meg fog érteni engem
Dr. Nasir Siddiki és felesége, Anita gyógyulásának története


Majnár Zsolt: LÁTHATÓK ÉS LÁTHATATLANOK...Van nékem eledelem * A magvető az Igét hinti Kárpátalján


Hogyan szabadult meg a serdülőkori anorexiából, a sztárimádatból?

AZ ÚR ÜZENETE A FILADELFIÁBAN LEVŐ GYÜLEKEZETHEZ

C. H. Mackintosh: Elmélkedések Mózes 2. könyvéről, 7-11. fejezetből
JANNÉSZ ÉS JAMBRÉSZ A FÁRAÓ KÉT VARÁZSLÓJA

C. H. Mackintosh: Elmélkedések; 3. fejezet Az elhívatásOtto Mosimann: Mindent legyőző szeretet könyvéből


NODSZU GENICSI japán evangélista élete
Watchman Nee: A LÉLEK ELEMZÉSE - AZ ÉRTELEM

Mi a szellemi és a fizikai halál? SZELLEM, LÉLEK, TEST

A vakon született ember meggyógyítása szombatonKÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG A haldokló dobos imájaM. Basilea Schlink: AGGODALMASKODÁSMátrainé Fülöp Irma írásai


"KÉRJ JELT MAGADNAK AZ ÚRTÓL, A TE ISTENEDTŐL!"


SINAI-hegy,
a TÍZPARANCSOLAT átadásának a helye

ISTEN TÖRVÉNYÉNEK RENDELTETÉSE
Mátrainé F. Irma: MELYIK IRÁNYBA HALADSZ?HÁNYSZOR OLVASSAM EL A BIBLIÁT? Életem Jézus nélkül és JézussalSárkány Győző: Térjetek meg, és szülessetek újjá!Tánczos Katalin hajléktalan verse

Lejegyezte Dr. Eőry Ajándok 1999. november 18-án


(Fotó: Hegedüs Róbert)

Dr. Papp Lajos szívsebész: A szellem él - ELŐADÁS A KÓMÁRÓL
Szól-e még Isten? Szólt az Úr! A Lélek indít, menni kell!MIÉRT IS HAJTUNK?? Igaz hazaszeretet

Közbelép az Úr a Munkaügyi Központban

Isten magasztalása a hívők reménységéért

MINDENNAP ADVENTWilhelm Busch lelkész élete (1897-1966)
Variációk egy témára A NÁCI NÉMETORSZÁGBAN
Wilhelm Busch: Jézus a mi sorsunk Mi célból van a szenvedés?

Fórizs József: TALÁLKOZTAM VELE - A LEVÉLÁdámné Marika
Találkozásaim az élő Jézus Krisztussal
BETTY BAXTER TÖRTÉNETEGulyás István: KICSODA EZ? MIT TESZEL JÉZUSSAL?


AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG
AZ ÉLET VIZE ÉS AZ ÉLET FÁJA - betekintés a Mennybe


Sík Sándor:"Akarom élni az egész hitet"

Ócsainé Zágoni Tünde: Vérzik az ég


A páskabárány elrendelése a 2Móz 12:1-14-ben

MIT TETT ÉRTÜNK A GOLGOTÁN?

HARMADNAPON FELTÁMADOTT!

A kereszt szükséges volta

Makai Rozália: Hiszek Jézus KrisztusbanA 'hajó' kandzsi (kanji) Nóé bárkájára emlékeztet.


Nóé bárkájában nyolc ember menekült meg.
Makai Rozália: Nóé története a Bibliában

Makai Rozália: Bemerítés a Biblia alapján

Ungár Aladár: A bibliai bemerítkezés


Bristoli Müller György a megtértek keresztségéről

George.Mueller.of.Bristol
Hol kellett megszületnie Krisztusnak?BETLEHEM, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK HELYE

MESSIÁS, JÉZUS KRISZTUS FÖLDRE SZÜLETÉSE

Makai Rozália: Karácsony eredete

ifj. Lehotzky József: Bábel tornya - Isten temploma

Bill Wiese: 23 PERC A POKOLBAN

NYOLC ÓRA A MENNYBEN komoly figyelmeztetés

JESSE DUPLANTIS: MENNYEI ÁTÉLÉS

Amit vet az ember - azt aratja is

Németh Zoltán: JÓ AZ ÚR!

UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENET
Sárkány Viktor szolgálata 2000-ben Kanadában


Egy asszony, aki látta a Mennyországot
Louisa Vaughan misszionárius bizonyságtétele

PÜNKÖSD Akik Krisztusban vannak, azok Szellem szerint járnak.

Tóth László: Hogyan hozott ki Isten Amerikába?A PRÉDIKÁTOR
Anthony de Mello: Életmentő állomás

KERESD MEG AZ ISTENT! GYERE HAZA!

Derek Prince: A történelem formálása ima és böjt által


Húsz éven át hetente böjtölt és imádkozott értem!

Pál Pálné: Őt kerestem mindenben


Csak egy A N Y A? Az utolsó pillanatban...

Anja Vyyrylainen: Tiszta-e menyasszonyi ruhád?

Imáddal érintsd meg a világot!Tompa Ibolya: Új életem Krisztusban


A KÍGYÓ A hívő asszony mártírhalálaÚjabb hiteles történetek

"Gyengéd vámpírok" - EGY MAI TÖRTÉNET A DÉMONNALMit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés
és a varázslás témakörében?

Süveges Imre előadásának 1. része

Szellemi eredetű, pszichoszomatikus
betegségekről és az ufókról

Süveges Imre előadásának 2. része

Bűnbánat nélkül nincs ébredés

Viki szabadulása a reikibőlAz agykontroll tanfolyam hatása
Hogyan szabadultam meg a homoszexualitásból?
Winn Thompson levele azoknak, akik szeretnének megszabadulni.
/Fordította: Prof. Dr. Tapolyai Mihály Budapest, ideggyógyász, pszichiáter/Dr. Tapolyai Mihály: A fölkelő nap legendája


Új feladatok, a Sátán új kihívásai
Zimányi József: Tűzoszlopoddal jéghegyek között


Olajfák hegye, előtte a Szikla-dóm
Kovács Árpád:
Melyik hegyen történt Jézus Krisztus Mennybemenetele?


A döntés és az öröm ideje
Gulyás József: "AKIKET ÉN SZERETEK..."

Gulyás József: A magvetés és a kisebbik fiú ideje
Prof. Dr. Tapolyai Mihály
Az abortusz kérdés, ahogy mi keresztények látjuk


Egy pici kéz bizonyságtétele
Operáció az anyaméhen belül


"Ez az egyik legfantasztikusabb fénykép, amit az ismert univerzumban valaha is készítettek. Egy amerikai fényképész készítette egy operáció alatt, amin egy súlyos gerinc-rendellenességet próbáltak helyrehozni egy magzaton az anyaméhen belül a terhesség 23. hetében. A fényképész akkor még nem gondolta, hogy élete egyik legfontosabb képe lesz ez, hiszen a cél csupán a méhen belüli gerincműtét fényképeken is történő dokumentálása volt..." 2006. február USA

Elisabeth Seiler írásai

Gyermekgyilkos asszonyok Kínában
Elisabeth Seiler: ELHÍVÁS - VEZETÉS
HIRDESSÉTEK CSODÁLATOS DOLGAIT!Smith Wigglesworth: Jézus nevének ereje

Sárkány Győző és Győzőné: MEGHALLGATOTT IMÁK

MEGHALLGATOTT IMÁK 2. részletIGEHIRDETÉSEK, ÜZENETEK

REICHERT GYULA: AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG
Részletek a Jelenések könyvének magyarázatából

Dr. A. W. Tozer: Az új és a régi kereszt

David Wilkerson tanítása a démonokról

Szellemi fegyverek Smith Wigglesworth: Jézus nevének ereje

David Wilkerson csodálatos gyógyulása
Tizenéves kábítószeresek megmentése


Dr. Kiss Ferenc: A HÁROM KERESZTDr. Kiss Ferenc: A MESSIÁS ÍGÉRETE


Tapolyai Mihály:
Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor emlékére


A KOCSIMISSZIÓ ELINDÍTÁSA 1933-BAN

Süveges Ernő: Bocsásd meg a vétkeinket!Dr. Werner Gitt: Van út a Mennybe!
Szellemi fegyverek

ELRAGADTATÁS MI LESZ A VILÁGGAL?

A GYŐZTES OLDALÁN Mi a hit? Tudom kinek hittemA VÉN SIMON MADÁRKALITKA története

Cseri Kálmán: Mint a fű
Földrengés Délkelet Ázsiában 2004-ben


Gazdag István írásai, tanításai

Gazdag István: Néhány élmény betegekkel

Gazdag István: Csak ennyit ér az életem?

Gazdag István: Egy a szükséges dolog

Gazdag István: AZ IGE Az IGE 2. részét itt olvashatod.Gazdag István: "Keresztről való beszéd" 1. rész 2. rész

"Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez:
meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban,
és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól." (Jakab 1:27)

Gazdag István: Az Idősek OtthonábanSárkány Ferenc: Akik Istent szeretik, minden javukra van!

Hartman László: Ungár Aladár emlékezete

Ungár Aladár: KRISZTUS A MI FŐPAPUNK!

Ungár Aladár: KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKEELTEMETTETVÉN ŐVELE EGYÜTT...A bibliai bemerítkezés


Wilhelm Busch: Mi célból van a szenvedés?

Wilhelm Busch: Jézus a mi sorsunkWatchman Nee: KRISZTUS DRÁGA VÉRE


Watchman Nee egyik levele Kuang Hszi Vei testvérhez23. ZSOLTÁR hallható.ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]Zimányi József prédikációi és írásai
Tűzoszlopoddal jéghegyek között


Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
http://www.evangeliumikiado.hu


Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány MERA
http://www.mera.hu


Evangéliumi Pünkösdi Közösség
http://www.epk.hu