VERSEK, HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánBerényi György: Ábrahám vagy Lót? Megszentelődés
Lukátsi Vilma: MINT ÁBRAHÁM (1Móz 22:1-18)

Menj, vedd válladra a rőzseköteget, amit az élet rád rakott;
végy magadhoz jó erős kötelet megkötni az áldozatot.
Aztán végy az oltárról tüzet, s mikor már ég a fáklya,
akkor....menj a Mórijára, az Úr nagy, szent oltárára,
áldozni... Mehetsz...... Vidd, akit szeretsz!Add, akit úgy adott neked az Isten, mint legdrágább ígéretét,
akivel együtt dobban a szíved, és aki most is benned ég...
Aki érzéseidnek zománca, munkádra erősugárzás,
köznapokra fénysugárzás, neked élő, neked áldás...
Áldozó lehetsz: Add, akit szeretsz!Rozsnyai László: KÉRLEK


Az időben állok,
Viharverten.
Egy személy néz,
Őriz.
Ő:
Király,
Próféta,
Megváltó.
Főpap - szelíd bölcs.
Kinek nem vagyok
Méltó
Kiejteni nevét.
Tisztátalan,
Bűnös,
Méltatlan vagyok.
Hiszel?
Ő vár.
Ő ott áll
Az Úton.
A Város felé.
Ő a Valóság,
Mely más,
Mint minden ismeret...
Indulj el felé.
Kérlek.
A. D. 2013. szeptember 12. csütörtök, Kolozsvár

Pál levele a Filippiekhez 2:1-11 hallható.Ócsainé Zágonyi Tünde: Közös úton

Házassági évfordulónkra

Voltam Én Tőled oly nagyon messze,
S voltál Te Tőlem oly nagyon messze.
Utunk egyszer mégis kereszteződött,
S számunkra egy új út kezdődött.
Azóta közös úton haladunk mi ketten,
Szeretetben... kézenfogva... szüntelen...

Ócsainé Zágonyi Tünde: Vasszív

Keményebb, mint a kő,
Ércesebb, mint a szó.
Nem lágyul meg szép szóra,
Sem szeretet selymes mosolyára.
Csak tűz emésztheti meg,
Égető vad lángtenger
Azt a magányos, rideg szívet,
Mely vasból veretett.
Nincs benne más,
Csak szikralobbanás.
Alakítani, formálni sem tudja más,
Csak a Mennyben lakó kovács.

S már pattan az érc,
Búsan kong a vert szív,
Üres, megholt, élettelen,
Mert vasból van egészen.
De a mennyei kovács türelmesen
Hevíti, alakítja, csiszolja,
S már készen az alkotás.

Ékesebb lett, mint a vas,
Most már nem élettelen az.
Isten teremtő keze alakította,
A vas szívet egészen átformálta,
S lett szerető, élettel teli hússzív.Mely szép szóra termett,
Szeretetet meg nem vet.
Mosolyog és örül boldogan,
Hogy élettel telin doboghat.
Hálával nyisd meg új szívedet,
S ne keményítsd meg többet.
Ne hagyd, hogy vassá váljon,
Legyen Istené, Jézusért dobogjon.Ócsainé Zágonyi Tünde

Vérzik az ég

Vérzik az ég bűneink felett,
A Menny zokog vétkeink miatt.
Isten szíve majd meghasad,
Annyira nagyon szeret...
Látja az emberéleteket,
Nincs befogadó lélek.


Itt e Földön megholt minden ember,
Ha nem él benne hit, remény, szeretet.
Tengernyi nép hada kél,
Nincs benne éltető égi fény.
Szívekből kitöröltetett a jó,
E világi hatalom csábító, pusztító.Harcol test a test ellen,
Szív hadakozik szív ellen...
Nincs e Földön igaz szeretet,
Sötétség van, kegyetlen élete...
Egyre jobban vérzik az ég,
Megannyi bűneink felett.Egyre hangosabban zokog a Menny,
Halált hozó vétkeink miatt.
Isten szíve majd meghasad,
Annyira nagyon szeret...
Látja az emberéleteket,
Nincs befogadó lélek.

Ó, de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!

Füle Lajos

Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!

Elszáll a perc, az életed.
Ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
ma kérd ATYÁD bocsánatát!

Széjjel jártam a világban hallható.

Túrmezei Erzsébet: A HARMADIK

Valamit kérnek tőled
Megtenni nem kötelesség
Mást mond a jog, mást súg az ész
Valami mégis azt kívánja:
Nézd, tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!

Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad
Majd máskor, nyugtat az ész, s a jog józanságra int
De egy szelídebb hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!

Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg
Tán összetörte a szíved
Az ész is azt súgja, minek?
S a szelíd hang újra halkan kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne
és diktálhatna, vonhatna, vihetne,
Lehet elégnél hamar, esztelenség volna
De a szíved békességről dalolna,
S míg elveszítenéd, bizony megtalálnád életed!
Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet!Reményik Sándor

Minden lélekben van egy kis szivárvány,
Kis csapóhíd, amelyet lebocsát,
Hogy egy más lélek átjöhessen rajta,
Ennek a hídnak hídpillére nincs,
Ezt a hidacskát csak az Isten tartja,
Az Isten, aki a szívekbe lát.23. ZSOLTÁR, A JÓ PÁSZTOR (DÁVID ZSOLTÁRA)Sík Sándor

Akarom élni az egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
És bízni, bízni akarok,
Abban, amit Krisztus hozott,
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.Dicsőség és hála az Úré!
Jövel Uram, Jézus! MARANATHA!
BÉKESSÉG! SHALOM!Dr.-Ing. Werner Gitt: KI A TEREMTŐ?

HÁLAADÁS ISTEN HŰSÉGES SZERETETÉÉRT
138. ZSOLTÁR
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
Róla beszél fű, virág hallható.

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Van kérdésed? Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN