HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Mátrainé Fülöp Irma írásai

Mátrainé Fülöp Irma: BÍZZATOK! c. könyvéből történetekMátrainé Fülöp Irma könyvében Istennel való járásának apró történeteit beszéli el. A történetek a volt Monte-Carlo Rádió adásainak íródtak. 1956-ban Amerikában telepedtek le. A TWR-nél kezdte a munkát, a Nőktől nőknek c. műsorban. Ma már csak kéziratokat küld a rádiós szolgálat részére, és ezeket hallhatják a hallgatók szerdánként a rövidhullámon és a Hotbird-ön este.

Egy részlet a könyvből:

BÍZHATTOK!

"Budapesten születtem és nevelkedtem. Gyermek és tizenéves koromban a második világháború borzalmainak kellős közepén éltem. Ma is emlékszem, amikor egyre gyakoribbá váltak a légiriadók, s az óvóhely második otthonunk lett, vagy arra, amikor a következő utcában bomba sújtott s nagyanyám ijedtében sikoltozott, vagy amikor egyre közelebbről hangzottak az ágyúzörejek s rettegtek az emberek. Ezek következtében rádöbbentem, hogy fiatal korom dacára bármely pillanatban meghalhatok. Ez elgondolkodtatott. Azon töprengtem, hogy hová jutnék a halál után?! Minél többet töprengtem, annál jobban megijedtem, mert túl bűnösnek éreztem magam ahhoz, hogy egy mennyországi helyet kiérdemeljek, a Pokoltól viszont rettegtem.
Évekig tartott gyötrelmem. (Pedig szüleim kicsi korom óta minden vasárnap templomba vittek.) A háború véget ért, de a kínok nem szüntek. Mindent megtettem, hogy a Mennybe jussak. Többek között még tizenéves koromban hivatalos templomi tagságra jelentkeztem és szolgálatra is, valamint naponkénti imádkozásra és Biblia olvasásra vállalkoztam. De mégsem nyertem nyugalmat.Aztán 1956 februárjában megismerkedtem egy idősebb hölggyel, aki megkérdezte tőlem, hogy szerintem hová jutnék, ha meghalnék. Nem tudtam rá felelni. Igeverseket mutatott nekem a Bibliából, többek között ezeket: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16) illetve,
"Ha megvalljuk bűneinket, (Jézus) hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1Jn 1:9)
Utána még azzal is bíztatott, hogy Jézus arra is hajlandó, hogy szívembe költözzön Szelleme által, és állandóan velem legyen. Egy ima segítségével behívtam Jézust az életembe.Ezt imádkoztam:
Kedves Úr Jézus! Hiszem, hogy Isten Fia vagy. Megtört szívvel vallom meg Neked bűnösségemet és bűneimet. Kérlek bocsásd meg mindet és tisztíts meg, amint ígérted. Egyben arra is kérlek, hogy jöjj a szívembe, és segíts egy szentebb életre. Köszönöm, hogy megbocsátottál, a szívembe jöttél, és ajándékba mennyei helyet adtál nekem már most. Ámen.

Csodák csodájára, szívből fakadó imám után többé nem féltem a haláltól, mert hittem, hogy Isten kegyelméből mennyei helyem van. Nem gyötrődtem azon, hogy miként járhatok Mennyei Atyám kedvébe, mert hittem, hogy bennem élő Fia segít ebben is."

Mátrainé Fülöp Irma férjével Mátrai Mihállyal
jelenleg (2004) Floridában él.
2004-ben floridai tornádók miatt
otthonát is kár érte."Életünk során megannyi megtapasztalás ért minket. Most csak a Francis nevű hurrikán okozta nehézségek körülményeiről számolnék be. Egyik lányunknál voltunk éppen, de amikor hazaértünk láttuk, hogy semmi nem maradt abból a házból, amiben 30 évig laktunk. Az egyik szomszéd befogadott minket, mert sem lakni, sem főzni nem tudtunk otthonunkban. Esténként áhítatokat tartottunk, s a menedéket nyújtó férfi közben visszatért Megváltójához, akit ifjúkorában elhagyott. Időközben gyülekezeti önkéntesek segítettek befedni az összetört háztetőnket. Megint volt okunk a hálára és az örvendezésre. Aztán a biztosítónk segített ki minket egy összeggel, amivel megkezdhettük az új életet. A biztosító szakember hívő volt, és vele is közösségbe lettünk. Együtt imádkoztunk a jövőnkért. Segített új lakást találni nekünk, ami azon a területen, a hurrikán után lehetetlennek tűnt.

Ki merné mondani, hogy ezek nem óriási csodák? Eladtuk a tönkrement házat, és beköltöztünk az új kicsi házba. Nekünk annyit adott az Úr, amennyire éppen szükség volt. Isten nem enged ránk nagyobb próbát, mint amennyit kibírnánk. Köszönjük az értünk mondott imákat! Ezután a férjem került kórházba rákos daganattal. De éppen időben történt a műtét, és ismét hála az Úrnak, akié a dicsőség, mert minden jóra fordult..."

Megpróbáltatások mindannyiunk életében vannak. Egy azonban mindig bizonyosságunk lehet, hogy a Csodálatos Tanácsos mellettünk van, és uralkodik körülményeink fölött. Merjük hát rábízni életünk minden területét, a nagyoktól a legapróbbakig, hiszen ő úgyis mindent lát, és mindent tud. Leghőbb vágya az, hogy aki a nyomorúság idején hozzá kiált, annak segítsen."

A felvétel a MERA stúdiójában készült a Mátrai házaspár legutóbbi látogatásakor.

 

Mátrainé Fülöp Irma lánya, Enikő sajnálattal értesített, hogy anyukája
2013.09.16-án szemorvosnál járt, és szívrohamot (heart attack) kapott.
Kórházba küldték, ott megint megállt a szíve. Nem tudták visszahozni.

 

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő megjelenését." (2Tim 4:7-8)Dicsőség és hála az Úré!

"Az igazak emlékezete áldott!" (Példabeszédek 10:7a)


Maranatha!


Fülöp Árpád élete
(1903-1987)

Mátrai Fülöp Irma írásai alapján

A könyv kapható:

Magyar Evangeliumi Rádió Alapítvány MERA
http://www.mera.hu


Mátrainé F. Irma: TILOS A BOSSZÚÁLLÁS!A HIT ÉS A CSELEKEDETEK ÖSSZEFÜGGÉSE


Mátrainé F. Irma: NE TÉVELYEGJETEK!

Mátrainé F. Irma: ALAPTALAN KIFOGÁSOK

Mátrainé F. Irma: CSAK ENGEDELMESSÉG UTÁN JÖN ÁLDÁS!

Mátrainé F. Irma: JÖJJETEK, MERT MÁR MINDEN KÉSZEN VAN!

ÁLLANDÓ VIGASZUNK ÉS ERŐFORRÁSUNK

"KÉRJ JELT MAGADNAK AZ ÚRTÓL, A TE ISTENEDTŐL!"

Mátrainé F. Irma: A LEGJOBB MÉG EZUTÁN JÖN!

AHOL A TI KINCSETEK

GEDEON, A NÉPFELSZABADÍTÓ

ISMERTESD MEG FIAIDDAL ÉS FIAIDNAK FIAIVAL! (5Mózes 4:9/b)

KICSI TESTRÉSZEINK NAGY HATÁSAVIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK!

Krisztus szenvedéseiben való részesedés

"Magyarországon születtem és éltem. Így az 1944-es náci megszállás borzalmait Budapesten volt alkalmam megtapasztalni. Mint sárgacsillagos szabad prédája voltam a csendőröknek. Egy nyári napon velem is megesett. Több század magammal egy szokásos razzia áldozata lettem."

MEGISMERTEM A MESSIÁST, A MEGVÁLTÓMAT!
Néhai sárgacsillagos Ney Évike bizonyságtétele


Az egész emberiség egy nagy út előtt áll. Jézus megígérte, hogy egyszer eljön a felhőkben, és akkor fel vagy helyesebben elragadja e Földről mindazokat, akik hittek Isten mivoltában, szívükbe hívták Őt, és ezáltal Isten gyermekei lettek. A sírban lévőket feltámasztva, az élőket, meg átváltoztatva ragadja a mennyekbe. Mivel sohasem tudjuk, hogy mikor jön, fontos, hogy már előre alaposan felkészüljünk, s ennélfogva minden pillanatban útra kész állapotban éljünk.
LEGYETEK KÉSZEN!HÁNYSZOR OLVASSAM EL A BIBLIÁT?"Mert a SEREGEK URA meglátogat téged mennydörgés, földrengés, nagy zúgás, viharos forgószél és emésztő tüzes lángok közepette." (Ézsaiás 29:6)
"Mert így szól az én Uram, az ÚR, IZRÁEL SZENTJE: A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek!" (Ézsaiás 30:15)
"De még vár az ÚR, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő ISTEN az ÚR, boldogok mindazok, akik benne reménykednek." (Ézsaiás 30:18)

A názáreti Jézus Krisztus személyével kapcsolatban
eddig mintegy 330 prófécia teljesedett be.
Ézsaiás, Isten prófétája Krisztus előtti nyolcadik században élt.Izráel államának helyreállítására vonatkozó jövendölések 1948. május 14-én beteljesedtek. Közel 2000 éves szétszórtság és üldöztetés után, David ben Gurion (1886-1973) hivatalosan bejelentette Izráel állam megalakulását. Hivatalos nyelvük a héber. A BIBLIA azt tanítja, hogy az utolsó időkben a történelem éppen erre az államra, és az egykori Római Birodalom területére koncentrálódik.
Isten Igéje pontosan megmondja az eljövendő események lefolyását a JELENÉSEK KÖNYVÉBEN.
"Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai IGÉKET, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van." (JELENÉSEK KÖNYVE 1:3)A SEREGEK URÁNAK FÉLTŐ SZERETETE

MIÉRT FONTOS A HÍRNEVÜNK?

ISTEN CSODÁINAK ELŐFELTÉTELEI


SINAI-hegy,
a TÍZPARANCSOLAT átadásának a helye
ISTEN TÖRVÉNYÉNEK RENDELTETÉSE


Mátrainé F. Irma: ÁLLANDÓ ÖRÖM

Mátrainé F. Irma: ALÁZZ MEG ÓH URAM!

Mátrainé F. Irma: A LEGKIVÁLÓBB ÚT

ÁRTATLAN SZENVEDÉSBŐL AZ ÖRÖK DICSŐSÉGBEMátrainé F. Irma: A SZEMEK


Mátrainé F. Irma: Íme imádkozik

EGY UGYANOLYAN EMBER, MINT TE MEG ÉN
1 Királyok 16-18 részei


A Bölcsesség az utcán kiáltMELYIK IRÁNYBA HALADSZ?

Mátrainé F. Irma: DICSÉRJÉTEK AZ URAT!


Ajánlott olvasmány
Mátrainé Fülöp Irma: BÍZZATOK!

MIT TEHET EGY GYERMEK VAGY IFJÚ JÉZUSÉRT?

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!