HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


2020.08.31.Görbicz Tamás: Járvány, háború, aszály és a hívők dolga


Mégis miféle időket élünk? Mit jelentsen ez a sok baj, ami körülvesz bennünket? És mi a teendő ilyenkor? Hullámokat vet az élet. Meg kell tanulni viselkedni akkor is, mikor mély hullám van, és akkor is mikor jólét és gazdagság van.

A 20-25 éves fiatalok között van egy csomó pánikbeteg, depressziós, mert úgy érzik, hogy nem tudják az életüket a kezükben tartani. A jó hírem az, hogy az életed el van rejtve Jézus Krisztusban. Ha vállalkozásod van, akkor 3 dolog kell a szorgalom, bizalom és a hit. Szükségük van bátorításra, hogy bízzanak, és legyen élő reménységük, (BPA)Moriah Peters tudja, milyen a tisztaság mellett kiállni.


Mikor a díjnyertes színésznő a 2010-es American Idol meghallgatásán volt, kritizálták elhatározásáért, miszerint házasságig tartogatja első csókját. Egy vitafórum nevezetes tagjának szavait idézi Peters: "Szerintem megpróbálsz tökéletes lenni. Ki kéne menned a világba és elkövetned néhány hibát." Más azt tanácsolta neki, menjen el szórakozni és csókoljon meg egy fiút, mert attól sokkal "szexibbnek" fogja magát érezni.

"Ez volt az a rész, ahol Isten becsukta az ajtót a show-ban való további részvételem előtt" - mondja Peters. Ahogyan otthagyta a válogatót, ezt mondta Istennek: "Miért töltöttem öt hónapot negyedévesként azzal, hogy ezért a versenyért imádkozzak, miközben tanulhattam volna a záróvizsgákra?!"

Egy csodálatos példa, hogy a most már házas Moriah Peters a Because of Grácia (Kegyelem által) c. filmben szerepel, mely négy végzős gimnazistáról szól. A tinik különböző nézetei a szexualitásról átformálja az életüket. Életet, tisztaságot védő vitáknak ad hangot a film.

"Én játszom Gráciá-t (jelentése: kegyelem) a filmben" - meséli Peters az Upliftv-nek. "Egy nagyon erős, központi karakter. Egy lány, tele hittel. De, amit igazán szeretek benne, hogy a jelleme kitűnően tükrözi a nevét." (nicelife.hu)

Mátrainé Fülöp Irma: ISTEN TÖRVÉNYÉNEK RENDELTETÉSE

A Tízparancsolat


1. "Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened (Megj. bálványod) rajtam kívül!
2. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, azoknak képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak.
3. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!
4. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.
5. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked!
6. Ne ölj!
7. Ne paráználkodj!
8. Ne lopj!
9. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
10. Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami felebarátodé!" (2Mózes 20:2-17)Mostanában, a közeli egyetemen egy harminckét tagú, vegyes csoportot tanítottam. A hallgatók kb. egyharmada csak úgy összeállt a párjával. Amikor megkérdeztem tőlük, hogy miért nem házasodtak meg előbb, akkor azt mondták, hogy nem volt pénzük az esküvőre, vagy még jobban meg akarták ismerni egymást, mielőtt lekötnék magukat, vagy minek, amikor így is mindent megkapnak, vagy, hogy a mai világban ez a szokás.
Viszont volt az összeálltak között két olyan is, aki azon bosszankodott, hogy a társától nemi betegséget kapott. Egy másiknak meg gyermeke született, és szülés után otthagyta a társa. Azonkívül többüknek más komoly problémája is akadt. Csak néhányan voltak még mindig megelégedve sorsukkal, és terveztek házasságot a társukkal.Viszont volt két fiatal a csoportban, akik arról számoltak be, hogy ők nem álltak össze senkivel, de tizenéves koruk óta különböző drogokkal kísérleteztek, míg szenvedélyes drogosok lettek. Aztán ennek következtében teljesen lezüllöttek, loptak, csaltak, és végül börtönbe kerültek. Ott azonban - a nehézségek árán - megtanulták a rendet. Ezért elhatározták, ha kiszabadulnak, akkor új életet kezdenek. Csakhogy ez sem volt egyszerű. Nagyon nehezen kaptak csak állást, és vették fel őket egy egyetemre. Úgyhogy csak akkoriban kezdték rendbeszedni magukat, s kezdtek a rendes úton haladni.Azonban mindezek mellett, a harminckét tagu csoportban volt két fiatalember és egy leány is, akik meg azt vallották, hogy őket már pici koruk óta vitték szüleik a templomba. Ezért fiatalon megismerték és szívükbe is hívták az Úr Jézust. Ennek következtében sohasem drogoztak, s nemi tisztaságukat is megőrizték. Amikor meg itt volt az ideje a házastárs választásnak, akkor Isten vezetéséért esedeztek. Az Úr meghallgatta őket. A templomban találták meg szerető, tiszta házastársaikat. Mindezek következtében most boldog házastársak és szülők. Békés életet élnek.SINAI-hegy
a TÍZPARANCSOLAT átadásának a helye

Mire utalnak ezek a példák?

Arra, hogy Isten törvényének ismerete nélkül az emberek rengeteg veszélyes döntést hoznak. Azoknak ismeretével és betartásával viszont sikeresek lehetnek. Nyilván az Úr azért adott törvényeket, hogy tudassa velünk, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi az erkölcsös és mi az erkölcstelen, mi a veszélytelen és mi a veszélyes, mi az előnyös és mi a hátrányos, mi a betartandó és mi a kerülendő. Azaz, hogy megtanítson minket a helyes életmódra.

Nem az volt a célja, hogy általuk elkedvetlenítsen bennünket. Célja, hogy a sok bajtól megvédjen. Ennélfogva azok, akik nem ismerik szabályait és/vagy nem szabják életüket ahhoz, azok rengeteg bajnak és nyomornak teszik ki magukat. Akik pedig aszerint élnek, azok áldottak és boldogok lesznek.Arról sincs szó, hogy az ilyenek tökéletesek. Sajnos ők is vétkeznek. Csakhogy nem szándékosan. De egy-egy óvatlan pillanatban a Sátán néha becsapja őket. Viszont, amikor rájönnek, hogy vétkeztek, akkor őszintén megbánják és megvallják bűnüket, és kérik Isten erejét, hogy többé ne essenek bele ugyanabba a csapdába. S így lassan egyre tisztábbakká és szabadabbakká válnak.Mindezek hatására levonhatjuk azt a következtetést, hogy Isten törvényeinek egyrészt az a céljuk, hogy olyan erkölcsi útmutatót nyújtsanak számunkra, melynek hatására áldott életet élhetünk.Másrészt az is a rendeltetésük, hogy Jézushoz vezessenek minket. Mégpedig úgy, hogy - mint egy tükör - bemutassák számunkra bűnös voltunkat, és bűnökkel szembeni tehetetlenségünket. Aztán rámutassanak arra is, hogy mivel - magunktól nem tudunk megváltozni - a Megváltó segítségére van szükségünk. Annak a Megváltónak a segítségére, akinek van hatalma bűneinket megbocsátani és - saját Szent Lelke (Szelleme) által belénk költözve - vezetni bennüket az egyre szentebb életre. S, ha ekkor befogadjuk Jézust, akkor Isten törvényei betöltötték második rendeltetésüket is. Mert Ő erre azonnal szívünkbe költözik, megbocsát, és Szent Lelke (Szelleme) által belülről segít egyre szentebbé válni. Sőt egyúttal még egy mennyei helyet is biztosít számunkra.

Mire Pál apostollal együtt mi is hálásan valljuk:

"Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem, a törvényről, hogy jó." (Róm 7:15-16)

"Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni, - csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt is látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?"
Hála Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!"
(Róm 7:21-25)A 32 tagú csoportom példája arra utal, hogy napjainkban a legtöbb fiatal nem ismeri Isten törvényeit. Nem tudják, hogy mi a helyes és mi a helytelen; mi az erkölcsös és mi az erkölcstelen; mi a veszélytelen és mi a veszélyes; mi az előnyös és mi a hátrányos; mi a betartandó és mi a kerülendő. Azért keverednek bele egyik bűnből a másikba, és közben nem is gondolják, hogy rosszat tesznek. Sőt fellázadnak, ha életformájuk következtében szenvedés és nyomor éri őket, vagy ha valaki rávilágít arra, hogy vétkeznek.Viszont az, aki kutatja és igyekszik betartani az Úr törvényeit és eljutott a Jézusba vetett hitre, az boldog. Isten törvénye, az Írások, a Biblia erkölcsi útmutatójukká lett.A kérdés akkor már csak az, hogy melyik csoporthoz tartozom én, és tartozol Te? A törvény tudatlanságában élők, esetleg a törvénynek ellenszegülők csoportjába? Vagy a törvényt kutatók, ismerők és betartani igyekvők s ennélfogva Jézushoz fordulók és Őt befogadók csoportjába? Jelenünk és jövőnk múlik rajta! Mi a válaszod?


A nagy parancsolat

"Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?"

Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!
A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat." (Márk evangéliuma 12:28b-31)

"Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom!
Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik: vigyáz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyáz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen.
Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és Őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az Ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon.

Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára." (Ézsaiás 56:1-2; 6-7)
"Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot!" (Zsoltárok 97:10)
"A Seregek Urát tartsátok Szentnek, Őt féljétek, Tőle rettegjetek, akkor Ő is megszentel." (Ézsaiás 8:13)"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16)"Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr!" (3Móz19:18b)
Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az Igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!" (5Móz 6:4-9)Mátrainé Fülöp Irma írásai
Mátrainé F. Irma: A LEGKIVÁLÓBB ÚT

THE PURPOSE OF GOD'S LAWS

Melyik irányba haladsz?Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!