HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőDerek Prince: A hit alapjai - 10/10. Az utolsó ítélet


Derek Prince, a 20. század egyik legelismertebb Biblia tanítójának
10 részes tanítás sorozata a hit alapjairól a Zúgó Szél Alapítvány gondozásában.Ungár Aladár életéről itt olvashatsz.


The Life of ALADAR UNGAR (1905-1970)KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE - Ungár Aladár igehirdetése


"Mert nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki elvegye a jutalmát aszerint, amiket e testben cselekedett,vagy jót vagy rosszat."(2Kor 5:10)
A hívő ember számára fontos kijelentés ez. Két dologban kell különbséget tennünk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az nem jut ítéletre - olvassuk az Úr Jézus szavait János 5:24 szerint. Milyen ítéletről van itt szó? Eredetileg kárhoztató ítéletról. Szó szerint azt mondotta a Megváltó: nem megy a kárhoztató ítéletre, vagyis az elmarasztaló ítéletre.

"Nem jut kárhozatra, hanem átment a halálból az életre." Ezt kell szem előtt tartanunk. A Krisztus ítélőszéke egészen más valami. A fenti igéből megérthetjük, hogy nem örök élet vagy örök kárhozat felől történik döntés.

Krisztus ítélőszéke előtt nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk. Ez a szó, hogy "nekünk", nagyon fontos. Ez a szó bezár és kizár. Bezárja, magába foglalja mindazokat, akik Krisztuséi, de kizár mindenki mást. "Nekünk" - ez a szó körülhatárolt társaságot jelent: a megváltottak seregét.

Aki nem a Krisztusé, az nem tartozik ide. Az a nagy fehér királyi szék előtt fog megjelenni, ott dől el majd örök sorsa. Aki elfecsérelte a megtérésre adott időt, elmulasztotta az alkalmat, elutasította a kegyelmet, Krisztust semmibe vette, nem kerülheti el a kárhoztató ítéletet. Annak számára azon a napon Jézus Krisztus nem Megváltó, hanem Bíró lesz.Nekünk meg kell jelennünk, szó szerint: nyilvánvalóvá kell lennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Egész életünk a maga igazi valóságában lesz látható mindenki előtt. - Még Isten gyermekei között is uralkodik olyan felfogás, hogy mivel Krisztus meghalt értem, bűneimet megbocsátotta, Isten gyermeke lettem, már nincs felelősségre vonás. Ez tévedés!

Isten gyermekeinek élete is felelősségteljes élet. Jutalmat veszünk azért, amit cselekedtünk a testben: jót vagy rosszat. Nem mindegy, hogy valaki hogyan élte le az életét, felelőtlenül vagy szent felelősségben. Tétlen maradt, csak önmagával volt elfoglalva, vagy odaszentelte életét mások szolgálatára. Egészen másképpen fejlődik valakinek az élete, ha önfeláldozóan szolgál Istennek és embertársainak, vagy pedig csak önmaga körül forog.

Az önző élet szánalmas képet mutat, nem dicsőiti az Istent, nem teszi kívánatossá Krisztus követését. Az Ő ítélőszéke előtt ezek a dolgok a maguk valóságában jelennek meg. Mi sokszor hajlunk arra, hogy önmagunk dolgait kedvezően ítéljük meg, és sok mindent azért teszünk, hogy az emberek lássák, vagy mert az emberek látják. Krisztus ítélőszéke előtt minden az örökkévalóság csalhatatlan fényében jelenik meg.Egy vasárnapi iskolai vezető azt kérdezte a gyermekektől, vajon mit szólnának ahhoz, ha a város legnagyobb előadótermében olyan filmelőadást hirdetnének, ahol látható lenne minden gyermeknek az egész élete. Az is, amit a szülők és tanítók előtt, sőt egymás előtt is eltitkolnak. Először döbbent csend támadt, aztán jelentkezett egyik kislány:

- Az én filmemet nem volna szabad játszani, abban annyi minden lenne, amit mások nem láthatnának!

- Egy kisfiú kijelentette, hogy ő egyszerűen elszaladna, mert azt nem tudná végignézni!

Egy energikus leányka felpattant: - Az én filmemből először sok mindent ki kellene vágni!

Abban mind megegyeztek, hogy életük filmjével valamit csinálni kellene! A tanító megmagyarázta, hogy nem, az életünkből kivágni semmit nem lehet, eltüntetni sem, de még el sem szaladhatunk! Egyet tehetünk: odajöhetünk bűneinkkel Jézushoz, és az Ő vére megtisztít minden bűntől.


Ezt tehetjük meg mi is! Csak az lesz nyilvánvaló a Krisztus ítélőszéke előtt, amit nem vallottunk meg, amit nem rendeztünk el. Mindaz nyilvánvaló lesz, amit nem hoztunk Jézus vérének megtisztító ereje alá. De amit Isten megbocsát, azt a feledés tengerébe vetette, arról többé meg nem emlékezik. Minden azonban, ami nem rendeződött el, amit nem vallottunk meg, előjön, nyilvánvalóvá lesz a Krisztus ítélőszéke előtt. Milyen komoly figyelmeztetés ez az ige: "Meg kell jelennünk!" Nyilvánvalóvá kell lennünk! Jutalmát vesszük cselekedeteinknek!

Ó, bár csak önvizsgálatra, bűnbánatra, bűnvallásra, elrendezésre vezetne ez az Ige bennünket. Érdemes!

Igen, Atyám!; Ti vagytok a Föld sója - kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál
http://www.evangeliumikiado.hu
Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, TÖRTÉNETEK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai