HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


"Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és
megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint." (Jel 22:12)
Elkezdődött a visszaszámlálás! Térjetek meg!
Csontos József lelkipásztor átélése hallható a videón!


10És így szólt hozzám: "Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. 11Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. 12Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.

13Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég". 14"Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. 15Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot! (Jel 22:10-15)"Ne szeressétek a világot, se azt ami világban van." (1János 2:15a)
Mikor a folyóhoz érek a nap végén dal itt!


1. Mikor a folyóhoz érek a nap végén Minden bánatomat elhagyom.
Valaki fog rám várni a folyó szélén, S átvezet engem a Jordánon.

Refrén: Nem egyedül fogok átmenni, Megváltóm fog engem vezetni,
A halál völgyéből, az örök életre, Ő fog a Jordánon átvinni.

2. Sokszor, mikor fáradt vagyok És bánatos, elhagyatva barátaimtól,
Egy gondolat vigasztal, s ez csodálatos Jézus vezet át a Jordánon.

3. Jöhet bármily kísértés, gond és fájdalom, Jézusom soha el nem hagyom.
Ő megtartja lelkem az utolsó napon, S átvezet engem a Jordánon.Fricz Tamás: Ferenc pápa és a globális kormányzás
Derek Prince: Hogyan szabadulhatunk meg a démonoktól? (A végén DÉMONŰZÉS! - CC)


Derek Prince nemzetközi bibliatanító volt, rádióprogramja a fél világot elérte különféle nyelveken. Leginkább a démoni elnyomás alól való szabadulásról szóló tanításairól híres. Ez az előadása 80. születésnapján készült, hatalmas tapasztalattal a háta mögött.

0:00 Bevezető, Jézus szolgálata 10:16 Jézus hogyan képzett tanítványokat? 14:55 A két szellemi királyság 17:29 Kik vagy mik a démonok? 20:58 A démonok 3 célja 23:38 A démonok tevékenységei 30:50 Az érzelmek és a hozzáállás területe 36:06 Az elme területe 40:06 A nyelv területe 41:06 A szex területe 46:23 A vágyak, függőségek területe 50:04 Az okkult területe 55:11 Hamis vallások 56:35 A fizikai test elleni támadások 1:06:43 Hogyan lépnek be a démonok? 1:18:04 A szabadulás feltételei 1:25:01 Gyors felkészítő a szabaduláshoz 1:29:05 Szabadítás, démonűzés

2022.12.17.Góg Rós háborúja az emberiség történetének utolsó nagy világháborúja
elevenedik meg előttünk Ezékiel próféciája alapján.


Olyan háborút ír le nekünk a prófécia, amelyben már nem léteznek modern harci eszközök és módszerek. A régi idők harci eszközeit használja. Lándzsákkal, nyilakkal, íjakkal és pajzsokkal vívják. Lovas seregek érkeznek Armageddonba, hogy Isten hadserege ellen harcoljanak.

A föld minden hadakozó népe összefog, hogy harcoljon az Úr serege ellen. Az antikrisztusi béke időszaka lesz ez az idő, amikor a hamis messiás felvonultatja a föld minden hadakozó népét, hogy Isten és Jézus Krisztus hadserege ellen harcoljon. Góg is vele tart ebben a háborúban. (Berkes Sándor: Apokaliptika)Derek Prince élete (1915-2003): Az ember a szolgálat mögött


Derek Prince-szel és lányaival interjú készült 85 éves korában. Ebből a videóból megtudhatjuk, milyen volt a gyerekkora, hogyan indult a szolgálata, min ment keresztül, amikor az ördög el akarta venni az életét, valamint, hogyan találkozott Lydiával, első feleségével és Ruth-tal, megözvegyülése utáni feleségével. Derek élete csodálatos és bátorító történet. Rámutat arra is, miért érdemes őt hallgatni, és hogy miért is tiszta az ő tanítása.

Krisztus őbenne megvalósult élete leckéül kell szolgáljon a mai langyos egyház számára és mindazoknak, akik egyfajta felvizezett evangéliumot hirdetnek. Derek élete egy olyasfajta bátorságról tanúskodik, amely elől még a sötétség is elszaladt, és amely bátorság például szolgál mindannyiunk számára, akik Jézust követjük. Tanításai sokak számára szolgáltak és szolgálnak még ma is áldásul. A videóban Derek és családja életútjához kapcsolódó fényképek is láthatók. /Attila Váradi/Derek Prince: Nincs disznóhús, nincs szalonna!
Érdekes vallásos démonok nevei


Derek Prince elmondja egy érdekes tapasztalatát egy, a Teljes Evangéliumi Üzletembereknél történt szabadító démonűzéséről, illetve a legfőbb tanulságot is, amit megtanult. Isten minden teremtménye jó - "A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot." (1Tim 4:1-3)Derek Prince: A gyógyulás láthatatlan akadályai
Prédikációk. Ez egy eredeti bibliatanulmány.


Derek Prince tanítása: Isten gyógyulást biztosít Jézus kereszten végzett engesztelő munkájának részeként. De mit teszel, ha nem látod a gyógyulás fizikai téren való megnyilvánulását? Derek Prince hét gyakori akadályát tárja fel a gyógyulásnak, és azt, hogyan győzheted le őket.

I. A gyógyulás elnyerésének gyakori akadályai A. A tudatlanság (Ézsaiás 5,13; Hóseás 4,6)
B. Hitetlenség (Zsidók 3,12-13) "Istenem, Jézus nevében jövök hozzád, és megvallom hitetlenségem bűnét. Nem próbálok mentegetőzni. Felelős vagyok ezért. Bocsánatot kérek. Kérlek Téged, bocsáss meg, szabadíts meg tőle, és add nekem a Te hitedet. Szeretném kijelenteni: Hiszek az Atya Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, az Ő Fiában, hiszek a Szent Szellem Istenben, és hiszek a Bibliában - Isten igaz, hiteles Igéjében. Hiszem, Uram Jézus, amit mondtál: "Isten Igéje az igazság". Ámen."

C. Meg nem vallott bűnök (Példabeszédek 28,13) [Kérd Istent, hogy fedje fel a meg nem vallott bűnök területeit]. "Istenem, elismerem ezeket. Bocsánatot kérek. Bocsáss meg nekem, tisztíts meg Jézus vérében. Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem, Istenem. Elfogadom a te bocsánatodat. Most pedig, Istenem, mivel Te megbocsátottál nekem, én is megbocsátok magamnak."

D. Harag és megbocsátás hiánya másokkal szemben (Márk 11,25) "Szent Szellem, kérlek most Jézus nevében, hogy szólj a szívemhez, és mutasd meg nekem a keserűség, a neheztelés és a megbocsátatlanság területeit, és segíts, hogy hajlandó legyek megbocsátani. Ha volt a szívemben bármilyen harag - bármilyen megbocsátástalanság, bármilyen keserűség -, akkor most lemondok róla. Leteszem azt. Ha valaki valaha is bántott engem, vagy rosszat tett velem, most megbocsátok neki, ahogyan azt szeretném, hogy Isten is megbocsásson nekem. Uram, megbocsátok nekik a Te nevedben, és hiszem, hogy Te is megbocsátasz nekem. Köszönöm, Uram, Jézus nevében."

E. Okkult érintettség (2Móz 23,24-26): 1. Jóslás 2. Szellemábécé (Ouiji-tábla) 3. Horoszkópok 4. Babonák 5. Rockzene 6. Drogok stb. "Uram, ha valaha is részt vettem az okkultizmusban, még ha tudatlanul is, bármi is volt az, bűnnek vallom, és lemondok róla. Kérlek, bocsáss meg nekem, és most elkötelezem magam, hogy soha többé nem veszek részt ezekben a dolgokban. Bocsáss meg nekem, Uram, és szabadíts meg a befolyásuk alól. Most azonnal. Jézus nevében. Ámen."

F. Szabadkőművesség (2Móz 23,32): 1. Hamis vallási rendszer 2. Királyi íves fokozat (Royal Arch Degree) - Jabulon (Ja = Jahve, bul = Baal, on = Ozirisz). Ez utálatosság az Úr szemében. 3. Egy példa: Nő hathetes csecsemővel, aki nem akart táplálkozni (a lány apja szabadkőműves volt). A baba három teljes üveggel vett be, miután az átok megtört. "Uram Jézus Krisztus, Téged akarlak szolgálni és szeretni Téged. a van az életemben (vagy a családomban) a szabadkőművesség vagy bármely más szekta átka, kérlek, oldozz fel, bocsáss meg nekem, és törd meg a hatalmát felettem most azonnal. Jézus nevében."

G. Átok. Az átok hatásai egy család felett: 1. Mentális és érzelmi összeomlás 2. Ismétlődő és krónikus betegségek (különösen örökletes) 3. Ismételt vetélések vagy női problémák, meddőség stb. 4. Házasság felbomlása és családi elidegenedés 5. Folyamatos anyagi elégtelenség 6. Balesetveszélyes 7. Öngyilkosságok vagy természetellenes halálesetek "Köszönöm, Uram Jézus, hogy a kereszten átokká lettél, hogy én megváltassam az átoktól és belépjek az áldásba. És azért, amit tettél, Uram Jézus, a Te drága nevedben feloldozom magam minden átok alól, ami rajtam és a családomon van, és követelem az áldást, amit a Te véreddel vásároltál meg számomra. Köszönöm, Uram Jézus."

H. A betegséggel kapcsolatos gonosz szellemek (Lukács 4,40-41). A betegség közvetlen oka: 1. A gyengeség, a nyomorékság, a fájdalom szellemei. 2. A gerinc görbülete 3. A halál szelleme (a dolgok sötét oldalát nézni, morbiditás, sötéten öltözködés). "Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit". (Zsoltár 118,17) I. A betegek szolgálata (Márk 16,18)Ufók vagy más? - AZONOSÍTATLAN - részlet magyar felirattal
"Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el
az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!" (Lk 12:40)


Egy magazin riportereit kiküldik egy ufók látogatta faluba. A film rámutat arra hogy az ufók a Bibliában leírt sátán trükkjei.JÖJJ EL SZENT SZELLEM! Galambos Tilda bizonyságtételének 2. rész
Amikor Isten megteremtette a világegyetemet, kezdetben a Sátán felkent Kerub volt,


angyalfejedelem, az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Ám egy napon felfuvalkodott szépsége miatt, és megrontotta bölcsességét, és azt mondta szívében: az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Ő akart lenni a leghatalmasabb szellemi teremtmény, Isten orcájának angyala! Ám ettől kezdve a Kerub Sárkánnyá, a hatalma alá rendelt szellemi lények pedig gonosz démonokká váltak, s ezért nem volt többé helyük a Mennyben. Mihály arkangyal és az ő angyalai viaskodtak velük. Vetették a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetették a földre az ő démonjaival együtt.

Azóta a Sátán e világ fejedelme, a megtéretlen emberek szellemi inspirátora, hitetője, aki a megtéretlenekben, az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Minden emberi ideológia (politikai, filozófiai, vallási, művészi, stb.) gonosz eredetű, szuggesztív démoni hitetés. Ezért a megtért és újjászületett hívőknek azt mondja Isten: menjetek ki közülük, és szakadjatok el. Aki tehát követi az Urat, egyre jobban távolodik e világ hamis hiedelemtől. Ezek elbűvölik az emberek lelkét, a hívő számára azonban idegenek és egyre taszítóbbak, mert érzi bennük a Pokol bűzét.

A biblikus hívő élet viszont e világ fiait háborítja fel, de igazából nem is őket, hanem e világ szellemi fejedelmét, a Sátánt, akinek uralma alatt élnek. Erre emlékeztet Urunk: "Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt tinálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt ami az övé, de mivelhogy nem vagytok e világból hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket e világ." Nos, mi sem szeretjük a világot!

A Biblia szerint a szeretet, elsősorban nem érzelmet jelent, hanem annak cselekvését, amivel egy vagyok! Nem szeretni pedig azt jelenti: nem cselekszem, mert számomra idegen! Ez azt is jelenti, hogy kétféle szeretet nem fér meg egymás mellett, mert ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Aki pedig az Atyát szereti, az gyűlöli a bűnt, akkor is ha szeretteiben, akkor is ha a saját életében kapott teret /Lk 14:26/.

Mivel mindaz, ami e világban van, nem az Atyától van, hanem bűnnel fertőzött, ördögi eredetű, ezért a hívő szeretné elmondani: énbennem nincsen semmije! Kitartóan törekszik erre, míg itt él e földön, akkor is, ha mindig azt látja: még nem értem el..., de nekidőlök.

A test kívánsága. (Testi bűnök.)

Az Igéből tudjuk, hogy ha a testi kívánság megfogan, bűnt szül, a Galata 5:16-21-ben felsorolt bűnöket. A bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Megszűnik a bűnben élő hívő szellemi kapcsolata Istennel, amint írva van: "ha test szerint éltek, meghaltok. Ez történt az Édenben is, ősszüleinkkel. Isten előre intette őket: "amely napon eszel arról a fáról, bizony meghalsz". Éva azonban a kísértőre hallgatott, és szakított annak gyümölcséből. Azon a napon jött be a világra a bűn és bűn által a halál. A Sátán szellemi uralma alá kerültek, sőt testileg is halandókká váltak, s ez minden emberre elhatott. Minden e földre született ember ezt a bűnös és hiábavaló életet örökölte, még Dávid is így panaszkodik: Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.

Nem is képes szabadulni senki ebből a "halálos fogságból" csak azok, akik az Úr Jézus Krisztushoz folyamodnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét, annak bűneiből. Csak az Ő Szelleme adhat aztán erőt azoknak akiket megszabadított, hogy a test kívánságait véghez ne vigyék, hanem naponta öldököljék, mielőtt azokból bűnös cselekedetek születnének. Ez a hit szép harcának első és legfontosabb területe. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Amíg Isten gyermeke testben él, nincs megkímélve ennek bűnös kívánságaitól, de nem köteles test szerint élni! Azért is figyelmeztet Isten igéje: még végig nem állottatok ellent, tusakodvá n a bűn ellen, így hát folyamatosan kell ezt a harcot vállalni. Ráadásul "kívülről" is érik a hívőt bűnös kísértések, melyeknek naponta ki van téve!

A szemek kívánsága. (Lelki bűnök.)

Urunk arra figyelmezteti tanítványait, hogy aki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mert a divatot (kevés kivétellel) a Pokol "szalonjaiban" tervezik, hogy parázna kívánságokat gerjesszenek általa. Ugyanez vonatkozik a könyvek, a filmek, az újságok nagy részére is. Aki nem válogatja meg mi az amit megnéz, amit elolvas, annak lelke paráználkodni fog azokkal a gonosz szellemekkel (múzsákkal!), akik ihletik-sugallják az elbűvölő történetet, vagy a látványt. Az emberi lélek s a tisztátalan szellem paráználkodása során, bűnök fogannak és születnek az emberek életében. Napjainkban tömegek gyűlnek össze olyan "álkegyes paráználkodásra", amikor hamis munkások és un. Jézus dalok bűvölik a tévelygők lelkét. Sajnos vannak közöttük olyan hívők is, akik megvetették az első hitet, és más szellemet vettek, más evangéliumra hajlottak.

Isten megváltott gyermekei naponta ki vannak téve különféle kísértéseknek, minthogy nem járhatnak e világban csukott szemekkel, és bedugott fülekkel. Nekik szól ez a figyelmeztetés: Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet! Ennek egyik alapfeltétele, hogy a hívő őrizze testének „kapuit”, tartsa állandó szellemi felügyelet alatt szemeit és füleit, ne engedjen be rajta tisztátalan dolgokat. Ha ez mégis megtörténik (gondatlanságból, vagy könnyelmű kíváncsiskodásból), lehet és kell is azonnal orvosolni. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Vállaljuk ezt valóban alázatos istenfélelemmel, és akkor teljesülhet az ige: "Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz."

Az élet kérkedése. (Szellemi bűnök.)

A hivalkodás (dicsekedés, kérkedés) a legutálatosabb bűn Isten előtt. Ez volt az "ősbűn", amikor a Sátán felfuvalkodott. Ezzel kezdődött ősszüleink kísértése: "olyanok lesztek, mint az Isten...", és folytatódik azóta is minden ember életében. Akkor lesz vége, mikor az ördög a tűz és kénkő tavába vetették. Mindig a nyelv szüli ezt a bűnt, ha kimondja amit a gonosz szellem sugall! Ilyenkor az ember önmagát állítja valami nagynak, akkor is ha emberi, akkor is ha ördögi a tudomány amit hirdet. Ez utóbbi az a hamis hit, amit hamis tanítók hirdetnek, akik ördögi mesterkedéseikkel elámítják a tudatlanokat. Amikor néhány gyenge idegzetű ember hátra esik kézrátételükre, ma is azt mondják a bámészkodó jámbor (?) tévelygők mint régen: Ez az Istennek ama nagy ereje! Pedig az ördög munkatársainak bűvészmutatványa.

A dicsekvés bűne állandó kísértése a hívőnek, mindaddig amíg a nyelve működőképes, tehát ébredéstől elalvásig. Megszelídíteni nem lehet, mert fékezhetetlen gonosz. Ezért aki hívő létére nem igyekszik megzabolázni a nyelvét, annak istentisztelete hiábavaló. Azért, mert "kétnyelvű és kétszívű", ugyanaz a száj egyszer az Istent áldja, máskor az embereket szidalmazza átkozza. Néha Isten előtt alázatoskodik (bűnvallás helyett), aztán emberek előtt kérkedik (hálaadás helyett). Az egyik percben nyájasan beszél valakivel, ám a következőben már meggondolatlanul mond bántó, sértő szavakat, és a szívnek teljességéből szól a száj.

Az ember mindig azt mondja, ami szívében-lelkében van, aminek ott teret adott, öröklött romlott természetéből (mert nem öldökli), vagy e világból (mert barátkozik vele). Amikor Isten gyermeke arra törekszik, hogy gyors legyen a hallásra, és késedelmes a szólásra, akkor megtagadja régi önmagát, hivalkodó ítélkedő, erőszakoskodó stb. öröklött természetét, amely a zabolátlan nyelv, e kicsiny tag könnyelmű fecsegése által akar minduntalan teret kapni, és beszennyezni egész testét, s a gyehenna tüzével lángba borítani a hívő életét. Meg kell tagadnia ezen kívül a könnyelmű "flörtölést" a világgal, mert aki e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Testvéreim! Ezek után Isten azt üzeni: "Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök, mert még ha jót tesztek is, beszennyezi azt szívetek hivalkodása. Szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek, akiknek szája hol édest, hol keserűt szól. Akkor pedig az édes mindig hamis, a keserű a valóságos, ezért alázzátok meg magatokat az Úr előtt, hogy beszédetek ízessé, sóval fűszerezetté váljon. Nyomorkodjatok, gyászoljatok és sírjatok ti hűségesek, akik az Úr népének állapota miatt szenvedve bánkódtok. Mint a hit atyja Ábrahám, reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy amit Isten ígért, meg is cselekedheti.

Ti is bízzatok, mert visszahozza az Úr Sionnak foglyait, s akkor megtelik szátok nevetéssel, nyelvetek pedig vigadozással. Akik pedig elhagytátok az Urat és úgy nevetgéltek, a ti nevetéstek gyászra forduljon, bánkódjatok hűtlenségetek miatt. Ha lelketek nem az Úrban örül már, hanem olyankor amikor hitető szellemekkel "rajongva paráználkodhat", örömötök Isten szerint való szomorúságra, megtérésre, visszatérésre forduljon! (István Gál)A Vatikán sötét oldala - A Sátán uralma alatt

A videón láthatjuk Merkelt, Theresa Mayt és a lett miniszterelnököt
Tavistockban, Rothschild káderképzőjében Angliában.
Mi a szellemi és a fizikai halál?
SZELLEM, LÉLEK, TEST fogalma
David Wilkerson előadása a világosság angyaláról Moszkvában


Démonok tulajdonságai a Biblia alapján

Az Újszövetség tanítása szerint a démonok bűnök által szerzik meg az emberekbe való beköltözéshez, leigázásukhoz való jogosultságukat. A démonokat személyiségjegyekkel rendelkező, láthatatlan lényekként mutatja be az Evangélium, akiknek akaratuk, érzelmük, intellektusuk, öntudatuk van, sőt beszédkészséggel is rendelkeznek. Ennek illusztrációja ez a David Wilkerson tanítás részlet.


David Wilkerson tanítása a démonokról

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az Ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el!" (1Pt 5:8)
Ha tagja vagy Krisztus Testének, légy felkészülve arra, hogy az őrült Ördöggel fogsz szemben állni. Talán még gondolni sem akarsz erre, vagy nem értesz egyet ezzel, de ha elhatároztad, hogy Jézust fogod követni teljes szívvel, akkor Sátán pusztításra jelölt ki téged. Mindenféle bajjal fogja elárasztani az életed. Péter apostol figyelmeztet bennünket: "Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok." (1Pt 4:7)
Más szóval azt mondja: "Ez nem alkalmas idő arra, hogy könnyen vegyétek a dolgokat. Legyetek józanok, ami a szellemieket illeti, mert ez életet vagy halált jelenthet."

Sátán kijelentette végső háborúját Krisztus követői, az Ő magva ellen."Amikor látta a Sárkány, hogy levettetett a Földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte." (Jelenések 12:13)
"Megharagudott a Sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele" (Jelenések 12:17)Sátán haragját, gyűlöletét Jézus Krisztus Gyülekezete ellen fordította. Azoknak tartogatja legrosszabb dühöngését, akik Isten parancsolatait megtartják, és bíznak Őbenne. Az Ördög jól tudja, hogy ez az utolsó alkalma, mert egy rövid idő múlva Krisztus visszatér a menyasszonyáért. "Mivel tudja, hogy kevés ideje van." (Jelenések 12:12b)
Ezért Sátánnak a Gyülekezet ellen vívott háborúja a legiszonyatosabb. Vissza akarja nyerni az elveszített talajt, és semmi sem fogja visszatartani attól, hogy elpusztítsa Krisztus menyasszonyát. Ez azt jelenti, hogy minden fegyverét ellenünk fogja használni, mindent, ami nehezen felismerhető, aljas, csaló, és fortélyos.
Sokat imádkoztam ennek a borzasztó szellemi háborúnak felismeréséért, amiben ellenségünkkel állunk szemben.
Mikor fiatal lelkész voltam, nem sokat törődtem a lelki harcokkal. Úgy képzeltem, hogy aki győzedelmes életet él (Krisztusban), annak nincs semmi problémája az Ördöggel. Részemre egyszerűen azt jelentette, hogy ellenálljak. De hamarosan megértettem, hogy az "üvöltő oroszlán" a gyengeségeimre ugrik teljes erejével, és tehetetlennek éreztem magam az ellene való harcra. Gyakran látom, hogy az Ördög a többi kereszténnyel is ezt teszi. Ismerek sokakat, akik tiszta szívvel szolgálják az Urat, akik kegyelemben járnak, de hirtelen démonok zavarodottsággal, kétségbeeséssel árasztják el őket. Ezek a hívők az Úr szolgálatában vannak még talán évekig is, de egy nap Sátán hirtelen vádoló gondolatokat ültet az eszükbe, és szinte azonnal rémes dolgok, váratlan kísértések, irigység, levertség veszi őket birtokba. Megpróbáltatásuk olyan mély, nem érthető és misztikus, hogy ezeknek a szenteknek fogalmuk sincs, honnan ered mindez. Hiszem, hogy ezekre egy magyarázat van: ezek a bajok démoni támadások eredménye. Újra és újra láttam ezt a Krisztusban erősen növekedők életében. Lelki növekedésük csúcspontján, Sátán egy régi csábító gondolatot vagy tettet ejt az útjukba. Ez talán egy régi kéjvágy, amit évek óta legyőzöttnek képzeltek. De miután évekig győzedelmesen éltek az ilyen vágyak felett, "kötéltáncos" módjára ingadoznak a testi vágyakra való élvezet határán, és ez újra börtönbe eséssel veszélyezteti őket.
Nem régen egy szívtörő levelet kaptam az egyik kedves, idős pásztortól. Írta:
"65 éves vagyok, a gyülekezetben úgy ismernek, mint egy imádkozó ember. De hirtelen valahonnan gonosz gondolatok támadják az eszem. Egy olyan testi vágy jött reám, amit sohasem gyakoroltam az életemben. Nem adtam be a derekam kísértésnek, de hónapok óta állandóan űz. Tudom, hogy ez az ellenség támadása. Le akarja rombolni Isten előtti sikeres szolgálatom. Kérem, imádkozzon értem."
Ez, hiszem, hogy Sátán próbálkozása arra, hogy ezt a kedves szentet letörje, elnyelje.Keresztények házasságai olyan támadás alatt vannak, mint még soha. Egy házaspár, akik szerették egymást évekig, egyszer csak hirtelen beleesnek egy rémes érthetetlen egymással való huzavonába. Egyik percben a hűséges házastárs azt mondja; "szeretem a társam"- következő percben azt kiáltja: "nem bírom ki ezt az embert, közelében sem akarok lenni." Mi más lehet ez, mint egy sátáni próbálkozás egy istenfélő házasság elpusztítására? Napról napra ezek a házastársak elvesztik kedvüket, kísértésbe és kétségbe esnek. És Sátán hamarosan elárasztja gondolataikat hibáztatással: "Rossz szülő vagy, nem tudsz semmit sem jól csinálni. Nem is ismered Istent bensőségesen. Képmutató és csaló vagy. Nem vagy az az ember, akinek mások hisznek. Nagyon szegény példája vagy annak, aminek egy keresztény házastársnak kellene lennie." Ami ebben a házasságban történik azt egy tanácsadó, lelkész, vagy pszichoanalitikus nem tudja megállapítani. Senki sem tudja elképzelni azt a romboló szellemet, ami ezt a házasságot megragadta. Miért? Mert ezt egy természetfeletti, démon okozta, egyenesen a pokolból. Sátán minden otthon ellen támadást indított, ahol Jézus az Úr. És nem fog megnyugodni míg minden eszközt ki nem használ, hogy rombolást és teljes zavart hozzon. Mindezek a megpróbáltatások, kisértések és bajok jól ismertek, mint az Ördög "árvize". János apostol írja;
"A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a Föld az asszonynak: megnyitotta a Föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a Sárkány árasztott a szájából." (Jelenések 12:15-16)
Ézsaiás is figyelmeztetett arra, hogy Sátán egy "árvizet" fog azok ellen hozni, akik "Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl." (Ézsaiás 59:19)
Nekem volt ebben az "árvízben" részem. Hívők sokaságát is elragadja. Őket is elárasztja megpróbáltatásokkal, fizikai sérülésekkel, észbeli zaklatásokkal, tüzes kisértésekkel és Pokolból jövő kéjvágyakkal. Barátaik, mint ellenségek fordulnak ellenük. Sátán egy teljes "utolsó idők"- beli támadást irányít felénk, hogy mindannyiunkat kétségbeesésbe söpörjön.

Miért árasztja el az Ördög ilyen erővel az igazat?

Miképpen működik az Ördög a Gyülekezet ellen? Erre a válasz: "lázadás". Egyszerűen lázadás Isten uralma és az Ő szavának tekintélye ellen. Mikor Lucifer háborút hirdetett ki Isten, a Mindenható szava ellen lázadt fel. Meg kell értenünk, Isten szava az az Ő hatalma, ereje! Azon keresztül hozta be a létbe a világrendszert, és szaván keresztül a Nap, a Hold és a csillagok helyükön vannak tartva. Szava hozott mindent létre, és folytatja a teremtést. Isten lehoz királyokat trónukról, és nemzeteket létesít. Szaván keresztül áld, üdvözít, bírál vagy akár elpusztít. Sátánnak mindig is az a célja, hogy Isten népét lázadásba hozza az Ő szava ellen. Ő ültette a lázadás gondolatait Ádám és Évába, arra vezetve őket, hogy azt gondolják: "Tudom mit mondott Isten, de én a saját akaratom szerint fogok cselekedni." Ilyen gondolatok okozták az emberiség elesését.Sátán ugyancsak sikeresen ültette a lázadás magvát Isten választott nemzetébe, Izráelbe. A zsoltáríró mondja, hogy Izráel "dacos és lázadó nemzedék, az állhatatlan szívű nemzedék, amelynek szelleme nem maradt hű Istenhez." (Zsoltárok 78:8) Az Ige azt is mondja Izráelről:
"Ti azonban nem akartatok felvonulni, hanem fellázadtatok Isteneteknek, az Úrnak parancsa ellen." (5 Móz 1:26)
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy Isten nagyon tisztán, érthetően kinyilvánította parancsait ennek a népnek! Mindezek ellenére mind lázadoztak ellene. Miért? Mert a Gonosz elcsábította őket. Sátán titeket is arra fog késztetni, hogy lázadozzatok Isten Igéje ellen. Tudja, hogy nyilvánvaló kísértésekkel nem tud nálatok sikert elérni. Igy aztán szövevényes módon gondolatokat ültet az eszetekbe azáltal, hogy életeteket fájdalommal, megpróbáltatásokkal és küszködésekkel árasztja el. Isten áldásait hátráltatni és elrekeszteni próbálja az életetekben, úgy mint Pál szolgálatát is hátráltatta. Sokan estek el Sátán szövevényes csábítása által. A zsoltár énekese ír ezekről;
"Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a Felséges döntését." (Zsolt 107: 10-11)Az Ördög azt az egyedülálló területet keresi életünkben, amit még nem hoztunk Isten Igéjének uralma alá. Sátánnak nem az a célja, hogy elvetemült emberekké váljunk. De azt akarja, hogy életünknek csupán egy területén lázadozzunk Isten ellen. Ez elég helyet fog neki adni ahhoz, hogy lábát betegye. Most uralkodó szellemeinek és erősségeinek adja ki a parancsot, hogy mindannyiunk életéről beszámoljanak. Ezek a démoni lények figyelik cselekedeteinket, és beszélgetéseinket hallgatják. És amint észrevesznek egy testi gyengeséget bennünk, arra a pontra irányítják a Pokol minden kísértését.
Jézus mondta a tanítványoknak: "eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma". (János evangélium 14:30b)
Amit lényegében mondott: "Mikor a Sátán támad, nem talál bennem egy talpalatnyi helyet sem. Én teljesen az Atya hatalma alatt vagyok". Hasonlóan, Sátán nem tud egy olyan hívő testébe vagy lelkébe belépni démonai által, aki teljesen alávetette magát Isten Szavának. Ahhoz, hogy egy talpalatnyi helyet nyerhessen, nekünk ezt a helyet át kell adnunk, ez pedig akkor történhet meg, mikor visszatartjuk az "ár egy részét". Szeretném ezt megmagyarázni. Az Apostolok Cselekedeteinek 5-ik fejezetében Anániás és Szafira eladták földjük egy részét, és a jeruzsálemi gyülekezetnek adták az azért kapott pénzt. De mikor ezt Péter apostol lábai elé tették (felajánlásként), az apostol meg volt döbbenve.
"Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szent Szellemnek, és félretegyél magadnak a föld árából?" (ApCsel 5:3)
Amint ezeket a szavakat Péter mondta a férfinek, ő ott azonnal földre esett és meghalt. Mit akart Isten tanítani a gyülekezetnek ezáltal? Ez a házaspár úgy képzelte, hogy 95% engedelmesség Isten irányában elég, és a hátralévő 5%-ban engedetlenek lehetnek. Hallották Isten tiszta Szavát, Igéjének hirdetését, de lázadoztak az igazság ellen. Meggyőzték magukat: "Az rendben van, ha Istent szolgáljuk, de ha valamit meg akarunk tartani magunknak, az is rendben van." Ez volt a hazugság a Szent Szellem irányában. Így, amit visszatartottak igazában nem a pénzt jellemzi, hanem szívükben lévő kapzsiságot. Ez a darab "terület" a szívükben elég volt arra, hogy az Ördög egy erősséget építsen, és ezzel az egyetlen csökönyös engedetlenséggel az ellenségnek engedélyt adtak arra, hogy szívüket betöltse.

Ezért figyelmeztet Pál apostol: "helyet se adjatok az Ördögnek!" (Ef 4:27)

Anániás és Safíra példája tisztán mutatja, hogy a győzedelmes élet ára nem egy kis dolog. Ez azt jelenti, hogy életünket teljesen Isten Szavának hatalma alá kell vetnünk, semmit sem elrejtve. Ne adjunk Sátánnak még egy centimétert se, mert ez elég neki, hogy hatalmát megalapítsa!

Négy példát szeretnék adni arra, hogy Sátán miképpen igényelhet helyet életünkben.

A következő vers magyarázatot ad a bírálatra, amit magunkra vonunk Isten még egyetlen Szavának is szándékos elhanyagolásáért: "Mert, ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerése után, nincs többé bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket." (Zsid 10:26-27) Jézus mondja nekünk:
"Mert ha az embereknek megbocsátjátok a vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket." (Máté 6:14-15)
Krisztus figyelmeztet minket: "Életed minden részében engedelmes lehetsz, kegyes, odaadó, hűséges, de ha nem akarsz másoknak megbocsátani, akkor azok a bűneid halmozódnak fel ellened, amit az Atya nem bocsát meg." Ha ezt a meg nem bocsátást magadban tartogatod, nagyobb adóssá válsz, mint az, aki a bűnt elkövette ellened. Az a másik ember talán már megbánta bűnét, és Isten megbocsátott neki. De az igazi veszély abban van, hogy a "meg nem bocsátásod" nyitva hagyja szíved az Ördög betolakodására. Az Ellenség elfoglalja ezt a talpalatnyi helyet, és "üzletet kezd arra", hogy elnyeljen teljesen. És ezt te engedted meg azzal, hogy visszatartottad "az ár egy részét". Jakab apostol azt mondja;
"Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi." (Jakab 3:14-15) Figyeld meg, kihez beszél itt Jakab! A 13-ik versben azt mondja,
"Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" Azt mondja: "Talán bölcsességetek és tudásotok van, de ha keserűség van otthonotokban, és viszálykodás a szívetekben, irigység a munkahelyeteken, ne gondoljátok, hogy szellemi emberek vagytok, hanem hazug tévedés alatt éltek." Mikor Jakab viszálykodásról és keserűségről beszél, vitatkozásra, szőrszálhasogatásra gondol. Azt mondja, hogy ez mind ördögi, testi, a Gonosz munkája. Röviden, aki keserűséghez ragaszkodik, és viszálykodást okoz, megnyitja szívét démoni hatalmak uralkodására. Ismersz valakit, akit keserűsége sátáni uralomra vezetett? Idővel a személy külseje kimutatja a belső rejtett sötétséget. Idővel testük kezd leromlani, beteg és zsugorodott lesz. Bármikor az Ördög helyet nyer valakiben ilyen módon, nagy rombolást fog okozni. Ha ezt akarod, csak tarts meg gyűlöleted és keserűséged. Csak folytasd viszálykodásod. Ha ezt teszed, teljes lázadással állsz Isten szava ellen, és megnyitod magad Sátánnak. Lelkileg vakká válsz, és szíved megkeményedik. De ha szellemi ember vagy, és Isten Szavának akarsz engedelmeskedni, akkor akármennyire is megbántottnak érzed magad, egy békéltető bölcsességteli szívességet fogsz mutatni azáltal, hogy megbocsátasz.Nemrégen Jeruzsálemben való utazásom alkalmával láttam egy erőteljes példát arra, hogy mit tud Sátán tenni, mikor megveti démoni lábát a legkisebb talpalatnyi helyen. Amint az Olajfák hegyéről lenéztem a szent városra, láttam ezt a talán kisebb, mint egy hold földet elfoglaló iszlám "Dome of the Rock" templomot. Valamiképpen Sátán rátette kezét erre a helyre, és egy templomot épített magának. És most egy "pusztító utálatossággá" lett, mint az Ige írja. Az Ördög Isten választott népe közepette központosította erejét, és mindez úgy történt, hogy csak egy kis talpalatnyi helyet nyert. Ez egy élő képe annak, hogy mi történik, mikor Sátán a legkisebb helyre is beteheti a lábát. Milyen védelmünk van az "elnyelő" ellen? Ha egy keresztényt kérdezel, hogy miképpen harcoljunk az Ördöggel, valószínűleg Jakab 4:7-et fogja idézni: "álljatok ellene az Ördögnek, és elfut tőletek!" De mit mond igazán Jakab erről az ellenállásról? Hogyan álljunk ellene Sátán hatalmának? János apostol így ad feletet erre:
"Legyőzték őt (Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:11)
Mikor hallod az oroszlán bőgését, mikor az árvíz betör, akkor egyszerűen rohanj a Szentség Szentségéhez.
Hit által lépj Isten jelenlétébe, Aki a trónján ül, mert a Bárány megnyitotta ezt az utat neked vérén keresztül!
"Mivel pedig, atyámfiai teljes bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet Ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az Ő teste által." (Zsid 10:19-20)
Mikor Istennel vagy imádságban, teljesen védve vagy az Ördög próbálkozásai ellen. Így hát rohanj, hit által az Ő trónjához, hívjad Őt, és állj meg Krisztus vérének erősségén! János aztán írja:
"De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve." (Jelenések 12:14)
Hiszem, hogy a két sasszárny, ami itt említve van, azok az Ó- és Újszövetség Isten Igéjében. Ezeket adta nekünk, hogy egy táplálás helyére vigyenek, hogy mikor az Ördög jön ellenünk, át tudjunk repülni felette Isten Igéjének szárnyain. Pál apostol ugyancsak használja a "táplálkozol" kifejezést, azt írja;
"a hit és az igaz tanítás Igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél." (1Tim 4:6b)
A görög szó "táplálkozván" itt tanultságot jelent. Pál arról beszél, hogy legyünk tanultak a Szentírásban, tudatosak Isten Igéjében. Jézus a mi példánk itt. Mikor ellenállt a kísértésnek Isten Igéjével, az Ördög eltávozott. Miért? Az igazság felfedi a Sátánt, és szégyenbe hozza őt. A Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy mindazok, akik bíztak Isten Igéjében
"hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, az oroszlánok száját tömték be." (Zsid 11:33)
Mi elnémíthatjuk a Pokol erősségeit Isten Igéjén állva. Mikor hallod az oroszlán bőgését, essél arcra az Atya előtt. Mélyülj el Isten Igéjében! Az Ő sasszárnyaival fogsz átrepülni a kísértések áramlata felett.Dicsőség az Ő Szent Nevének!
David Wilkerson tiszteletes 1958-ban a Szent Szellem sugallatára New Yorkba ment, hogy a tizenéves kábítószeres bűnözők lelkét társaikéval együtt Istennek megmentse. Erről írt a világsikert aratott Kés és kereszt c. könyvében.David Wilkerson élete (1931 - 2011), leckéje, prédikációja

David Wilkerson: Hová lett a gyötrődés?
A jóslástól a sátánizmuson keresztül Jézus Krisztushoz


Egy alkoholista apa boldogtalan gyermekét a bátyja vezette bele a jóslásba. Démoni erők hatása alá került, melyből az Úr megszabadította. Házasságra is alkalmassá vált. Szeretetet, törődést és gondoskodást tapasztalt meg. Dicsőség és hála a Megváltónak!

David Wilkerson Prédikációk itt!

Sárkány Győző: "Ímé, eljövök hamar!" /Jelenések 3:7-13/

"Rám figyeljetek a Föld legvégéről is, és megszabadultok,
mert én vagyok az Isten, nincs más!" (Ézsaiás 45:22)Utazás a második és harmadik égig

Ajánlott olvasmányok:

Az agykontroll tanfolyam hatása
Szellemi fegyverek Jézus nevének ereje
Mit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés és a varázslás témakörében?
Szellemi eredetű, pszichoszomatikus betegségekről és az ufókról
Süveges Imre előadásának 2. része
Viki szabadulása a reikiből Bűnbánat nélkül nincs ébredés
Új feladatok, a Sátán új kihívásai SzenvedélybetegségFantázia- és szerepjátékok; Harry Potter; Lelki immunológia

M. Basilea Schlink: NEW AGE - a Biblia szemszögéből -

Paul F. Kiene: VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!

R. Josuran: A spiritizmus fertőjében
Ch. Gratenau: Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig
dr. Erdélyi Judit: Ajtónyitás vajon kinek? Vigyázz! Okkultizmus!
Lothar Gassmann: Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?
Helge Stadelmann: Az okkultizmus, okkult jelenségek.
Albert Lüscher: Babilon - Karácsony - Húsvét

A könyvek kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál.

H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: 06-1-311-5860


VAN KIÚT A MEGKÖTÖZÖTTSÉGEKBŐL!


"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (Jn 8:36)

Szabadulásom előtt és után
Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai


22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!