HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com

Saul és Dávid /Teljes film magyarul 1964/
A zsidó vallás szerint a Messiás Dávid leszármazottja lesz,


a keresztények pedig őhozzá vezetik vissza Jézus családfáját Józsefen és Márián keresztül. Izrael népe királyt akart és Sámuel, az Úr vezetésével felkeni Sault királlyá. Ő volt Izrael első királya. Saul, Kish fia volt a Benjámin törzséből. Akkor lett a király, körülbelül abban az időben, amikor Samuel visszavonult, mint az utolsó bírája Izraelnek. A nép követelte, hogy legyen királyuk, mint más nemzeteknek. Samuel megkérdezte az Úr tanácsát. Isten utasította Sámuelt, hogy kenje fel Sault, mint első királyt.

Saul féltékeny lett Dávidra, amely élete végéig tartó ellenségeskedéshez vezetett. Saul udvarában Dávidot felesége, aki Saul lánya volt és Saul fia is támogatta a királlyal szemben. Dávid nagyvonalú volt, kétszer is megkímélte Saul király életét, s ígéretet tett, hogy utódjaként megkíméli családját. Saul nem hagyott maga után trónörököst, ugyanis fiával, Jonatánnal együtt csatában megölték, így Dávid lett előbb Júda, majd Izrael királya, miáltal perszonálunióban egyesítette a kettészakadt országot.

Saul, a hadsereg élén Istentől vezetve, legyőzte a filiszteusokat az első csatában. Ezután a legyőzöttek sorába került Moab, Ammon, Edom, a királyok Zobah, és Amálek. Azonban Saul nem engedelmeskedett az Úrnak, és megtartott néhány zsákmányt miután legyőzte a Amáleket. Ekkor Isten elvetette Sault, mint Izrael királya. Az Úr azt parancsolta Sámuelnek: kend fel a fiatal Dávidot, mint a következő királyt. És ekkor fellángolt Saul gyűlölete Dávid iránt és mindenáron a halálát akarta ... /Andreasz Kadar/A meghallgatáshoz a 1.-nél a 23. Dávid zsoltárra kattints!

Egy juhnyáj!
A jó Pásztor
c. mesekönyvből egy részlet
Egy juhnyáj! Mint kövér gyapjúgombolyagok, amelyek egymás mellett gördülnek. És itt is van már Hópelyhecske, a kis forgószél, Csini a fecsegő bárányka és a bolyhos Aprócska az összes többi báránnyal együtt. Szájuk szélsebesen tépi ki a kis fűcsomókat. Oldalt ott áll botjára támaszkodva a pásztor. Nézi a bárányokat és nagyon gondosan odafigyel, hogy ne történjék semmi a juhaival. A juhai jelentenek neki mindent. Minden nap útrakel velük. Szereti őket, ezért ismer minden egyes juhot. A kicsiket és a nagyokat. Szeretetteljes gondoskodással veszi körül mindegyiket. És ha veszély fenyeget, biztonságba helyezi őket.
Isten a Bibliában nagyon gyakran hasonlította a prófétákat pásztorokhoz. Ezeket a férfiakat Isten választotta ki. Nekik Isten nagy népét kellett pásztorként óvniuk és megvédelmezniük az ellenségtől és a veszélyektől.

Ismered a Jó Pásztorról szóló éneket?
Benne van a Bibliádban, a 23. zsoltárban:23. zsoltár, Dávid zsoltára.

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.


Ha a halál árnyéka völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy;
vessződ és botod megvigasztal engem.

Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján,
s az Úr házában lakom egész életemben."

Nagyszerű! Dávid a pásztor minden tulajdonságát Istennel veti össze. Tudta: Ez a szerető Isten az én életem pásztora is. És ahogyan a pásztor gondoskodik a juhairól, úgy gondoskodik rólam is Isten. Így jöhet bármi.../A folytatást a könyvben megtalálod./

VIDÁM MATEK
Hány juh tartozik ebbe a nyájba?
(a + b): c = x
x * (d + e) = ?
Keresd ki a következő igehelyeket a Bibliából,
és írd be az ott talált juhok számát a megfelelő betűk helyébe! Végezd el a számításokat!
a = Jób 1:3      b = 1Sámuel 25:2      c = 1Mózes 32:15     
d = 2Sámuel 12:3      e = Máté 12:11
Hány juh van a nyájban?
Az eredményt elküldheted az alábbi email címünkre!
Jó szórakozást kívánunk!

"A JÓ PÁSZTOR" és még sok érdekes könyv kapható az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál
http://www.evangeliumikiado.hu
OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKA doberman hálája a tűzoltónak
CICABESZÉD VIDEÓ kicsiknek és nagyoknak!
A GYERMEKI HIT JUTALMA * 7 KISKACSA TÖRTÉNETE
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításaiAz MP3-as hallgatásához kattints rá!

1. ÓSZÖVETSÉGI IGÉK - Válogatás (68 sáv, idő 70:52)
138. ZSOLTÁR, HÁLAADÁS ISTEN HŰSÉGES SZERETETÉÉRT

23. ZSOLTÁR, A JÓ PÁSZTOR, DÁVID ZSOLTÁRA

2. ÚJSZÖVETSÉGI IGÉK - Válogatás (90 sáv, idő 71:54)
Pál levele a Filippiekhez 2:1-11 Igék hallhatók.

A BÖLCSESSÉG ISTEN ÚTJÁN VEZET /Példabeszédek 2./

3. ÖRÖMHÍR DALOK Jézus, Te vagy minden álmom

4. ÖRÖMHÍR DALOK Róla beszél fű, virág

5. ÖRÖMHÍR DALOK Széjjel jártam a világban

6. ÖRÖMHÍR DALOK Jézus, neved oly csodálatos

7. ÖRÖMHÍR DALOK Uram, nézz szükségemre!

8. ÖRÖMHÍR DALOK Kéklő tengernek partján

9. ÖRÖMHÍR DALOK Van egy jó hely, odamegyek

10. ÖRÖMHÍR DALOK Életed adtad, hogy életem lehessen.

11. ÖRÖMHÍR DALOK MIELŐTT A VILÁG MEGLETT

12. ÖRÖMHÍR DALOK Szeretlek, ó Uram

13. ÖRÖMHÍR DALOK MEGGYÓGYÍTOD, AKI SZENVED

14. ÖRÖMHÍR DALOK AMIKOR MEGÉRINT KEGYELMED

15. ÖRÖMHÍR DALOK Hatalmas Isten, egyetlen kincsem!

16. ÖRÖMHÍR DALOK Adj, Uram nékem szeretetet!

17. ÖRÖMHÍR DALOK Atyám, két kezedben

18. ÖRÖMHÍR DALOK EGY ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET

19. ÖRÖMHÍR DALOK A szívemet átadom én

20. ÖRÖMHÍR DALOK Köszönöm Jézus

21. ÖRÖMHÍR DALOK Tied a dicsőség és imádás!

22. ÖRÖMHÍR DALOK Még nem is éltem én

23. ÖRÖMHÍR DALOK Ó, Uram, Te vagy az Élet

24. ÖRÖMHÍR DALOK Hívlak, Uram, várlak, Uram

25. ÖRÖMHÍR DALOK Sokszor úgy érzem, összeroskadok

26. ÖRÖMHÍR DALOK Én hirdetem az élő Úr dicséretét

Jézus mondja:
"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim is ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért." (János 10:11-15)Jézus Krisztus érted is meghalt a kereszten a Golgotán.
Te mit teszel érte?
Jézus Krisztus él, és vár Téged is.
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
Örömhír az időseknek Szarvason * Teljes cikk itt!


Dicsőség és hála az Úré, Aki kinyitja a szíveket,
és megteremti azokat az alkalmakat, ahol az Őt keresők megismerhetik
az Úr csodálatos tetteit és hatalmát.(MR)OLVASÓINK ÍRJÁK:

Kedves Makai Rozália, Varga István!

Rábukkantam a honlapjukra, és csodálatos. Nem szeretnék zavarni levelemmel, de nagy vágyódást indítottak el bennem. Nagyon sok a honlapon az olvasnivaló, és nagyon jó.
Isten áldja meg munkájukat! Üdvözlettel: Ildikó, Csurgó

Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sok és nagyon érdekes, szép írásokat osztasz meg. Nagyon sok embernek szereztek örömet vele. Az Úr áldása kísérje munkátokat. Cs. Tiborné Magdi

Kedves Rozália,
A napokban rátaláltam kedves lapjukra az interneten. Nagyon tetszenek benne a különféle írások. Szinte egész nap olvasom. Nem tudok velük betelni. Ausztráliában élek. Így nagyon jól jött ez a szép olvanivaló magyar nyelven.
Isten áldásat kérem Önre és a többi Testvérre! Sok szeretettel: Joe

Kedves Rózsika és István!

"Hallgasd meg, fiam, és fogadd meg mondásaimat,
mert megsokasítják életed éveit!" (Péld 4:10)
A mellékelt Igével köszönök be Hozzátok, és kérem az Úr Jézust, hogy adjon nektek gyümölcstermő, gazdag évet a szolgálatban és folyósítsa hozzá az erőt és a mannát számolatlanul. Adjon testi-lelki egészséget és szellemi frissességet, hogy Krisztus jó illata lehessetek mindenütt. Szeretettel: Erzsébet

Kedves István és Rozália!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Elsősorban azt kívánom, hogy az Úr lelki javakkal koronázza meg az új éveteket; bővölködjetek szeretetében, kegyelmében, féltőn óvó, őrködő gondviselésében, hűségében! Így semmiben, ami megélhetésetekhez szükséges, nem fogtok hiányt szenvedni! Legyetek boldogok, legyetek áldottak továbbra is! Szeretettel: Éva

Köszönet Varga Istvánnak és Makai Rozáliának!
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében! Csodálatos, ahogy az Úr használ titeket! Hiszem, hogy úgy ahogy az én számomra, mások számára is nagy áldást jelent a munkátok, amely nagy segítséget adott számomra. Az utóbbi időben nagyon sok próbatétel ért, és egy kissé le voltam hangolódva, Már az a gondolat járt a fejemben, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szolgáljak a Gyülekezet felé. Ekkor (és meg vagyok győződve arról, hogy nem véletlenül, hanem az Úr Jézus vezetésével) rátaláltam az oldalatokra, amelyet mint száraz föld a vizet, úgy itta a lelkem. A szemet gyönyörködtető megjelentetés mellett a még csodálatosabb tartalom, új erőt adott nekem. Szívembe béke költözött, és már a vasárnapi szolgálatomban felhasználtam az olvasottakat. Az Isten áldjon meg benneteket azért a munkáért, amelyet Isten dicsőségére végeztek, és adjon néktek erőt, egészséget a további munkához, hogy még sokak számára áldás lehessetek! Az Úr legyen veletek!
Szeretettel: Marika Ácsról

Összeállította: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsk!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!