HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőBerkes Sándor: A Teremtés könyve IV. Az ember teremtése.


Ebben a szakaszban az ember teremtése kerül bemutatásra. Bemutatom, hogy a Biblia hogyan beszél az emberről, mint Istenhez hasonló teremtményről, akit a Trónszéken teremtett. Onnét indítja el az ember pályafutását, és majd oda is várja vissza ítéletre. Az örökkévalóságban, örök életre teremtette Isten az embert, és az Ő dicsőségébe öltöztette. Abba az öltözékbe, amelyen nincs mit szégyelleni még akkor sem, ha a dicsőség öltözéke alatt nem volt rajtuk mez, vagyis mezítelenek voltak.

Azonban a mezítelenség nem egyenlő a csupaszsággal. Éppen ezért az Isten abba az öltözetbe öltözötten várja vissza azokat, akik az élet és a halál választásban az ÉLETET választják, és Jézus Krisztusban üdvösségre jutnak. Azt az Öltözetet azonban csak Jézus Krisztustól vásárolhatja az ember. (Apokaliptika)Berkes Sándor: A Teremtés könyve III. Az állatok teremtése.


"Mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek,
mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok!
Legyetek szentek, mert én szent vagyok!"
(3Mózes 11:44a)

FELKÉSZÜLTÉL?"Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is." (Máté 24: 37-39)
Anja Vyyrylainen: Tiszta-e menyasszonyi ruhád?


/JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK! XXXI. évfolyam/
Részletek Anja Vyyrylainen finn misszionárius testvérnő Kanadában, Torontóban, a FULL GOSPEL HUNGARIAN CHURCH-ben elmondott szolgálatából, aki férjével együtt a kanadai indiánok között végzi hittérítő misszióját. Rajtuk keresztül már sokan jutottak el az igazság megismerésére, és az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra.Szeretnék most elmondani nektek valamit, ami nem régen történt meg velem: Nagyon szomorú és megtört szívű voltam az Úr előtt, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok képes ellátni a szolgálatomat, amire az Úr elhívott engem.
Azt mondtam az Úrnak: - Kérlek mutasd meg nekem, hogy miből kell megtérnem, mert érzem, hogy van bennem még valami, ami akadályozza a munkádat.
Az Úr válaszul mutatott nekem egy látást álomban, és ezen keresztül egy nagyon jó tanítást kaptam, amit most szeretnék megosztani veletek.Láttam magamat, hogy egy menyegzői csoportban megyek. Én voltam a menyasszony, és vártam a vőlegényemet. Nagyon szép fehér ruha volt rajtam, fehér kesztyűm volt, virág a hajamban, és egy gyönyörű rózsacsokor a kezemben. Egyszer csak jött a Vőlegény! Én Reá néztem, és hirtelen nagyon értéktelennek tartottam magam, mert Ő oly szép és gyönyörű volt! A Vőlegény az Úr Jézus Krisztus volt! Ahogy szemébe néztem, az Ő szeme egy különleges nyelven beszélt hozzám.
Azt kérdezte tőlem: - Te igazán szeretsz engem menyasszonyom? Tényleg hajlandó vagy mindent feladni értem? Igazán fel vagy készülve az esküvőre?
Én Reá néztem, és azt válaszoltam: - Nem vagyok benne biztos. Valami zavar engem ezen a gyönyörű menyegzői ünnepen, de nem tudom mi az? Akkor lenéztem, és megdöbbenve láttam, hogy barna cipő volt rajtam! Szép cipő volt, de barna volt, és ez sehogy sem illett a hófehér ruhámhoz! Akkor azt mondtam Jézusnak: - Nem tudok a Te menyasszonyod lenni, mert nincs fehér cipőm.
Miért barna a cipőm, mit jelent ez? - kérdeztem Tőle.
Jézus azt felelte: - Neked fel kell emelned lábadat erről a Földről! A barna a Föld színe, a fehér a Menny színe.
Nagyon-nagyon szomorú lettem, és azt mondtam Jézusnak:
- Szeretnék megtenni bármit, hogy fehér cipőm lehessen! Kérlek, mutasd meg nekem a legkisebb részletekig a hibát, ami még visszatart engem attól, hogy tetőtől talpig hófehérbe legyek öltözve.
Körülbelül két órával később egy másik látomást láttam: - Ezer és ezer keresztyén ment csoportokban előre egy úton. Az út nagyon keskeny és nagyon köves volt, s az emberek nehezen tudtak haladni rajta. Én oldalra néztem, és újra megláttam Jézust, aki azt mondta nekem:
- Ezen az úton nehéz járni, de nem az út a probléma, hanem azok a súlyok, amiket az én gyermekeim cipelnek a vállukon.
- Mit kell nekünk tenni drága Jézusom? - kérdeztem. És Ő, a gyönyörű szemeivel újra reám nézett, és a szeretet mosolyával mondta:
- El kell dobnotok azokat a súlyokat, amiket cipeltek a vállaitokon! Hagyjátok el, dobjátok el magatoktól a fölösleges terheket!Az első dolog amit tettem, eldobtam az enyémet! Azóta könnyűnek és boldognak érzem magam. Rájöttem, hogy több dolog volt nálam, ami nem volt kedves az Úr előtt. Emberi szemmel nem voltak nagy dolgok, de ezek mégis bűnök voltak a szívemben, mert akadályoztak a megszentelődésben és az Úrral való járásomban! A látomásban láttam, hogy mások is igyekeztek szabadulni terheiktől. Láttam hölgyeket, akik festményeket dobáltak el, virágvázát vagy egy csészét. Nem tudtam megérteni. Megkérdeztem az Úr Jézust:
- Ezek a kicsiny dolgok is? Hát miért?
Azt mondta nekem: - Még egy kép a falon is lehet akadály közöttem és közöttetek, ha a szívetek ahhoz hozzá van kötve! Az én gyermekeimnek szabadoknak kell lenni mindentől! Szívüknek, gondolataiknak Rajtam kell csüngeni minden időben, még akkor is, ha nektek házatok, kocsitok, és más dolgaitok vannak, de a szíveteket nem szabad azokhoz kötözni!
Jézus külön beszélt nekem arról, hogy a nyelvünknek is szabadnak kell lenni az Ő dicsőítésére! Szívünkből ki kell dobni minden keménységet, szánkból mindazokat a szavakat, melyek akadályoznák az Ő dicsőítését! Egy forrásból nem folyhat édes és keserű! Szolgáljuk Őt szabadon! Neki kell adni kezeinket és lábainkat is! Ha látunk valamit, ami akadályoz bennünket az Ő szolgálatában, be kell látnunk, hogy ez a bűn! Szükséges, hogy szívünkben ott legyen, hogy feladjunk mindent, ami akadályt jelenthet! Boldog vagyok, hogy meg tudtam ezt tenni, és Neki tudtam adni magamat az Ő feltételei mellett.
Azelőtt például nagyon kényes voltam. Nagy nehézségeim voltak az indiánok között, akik nem voltak tiszták. Sokszor előfordult, mikor részegen felkerestek bennünket összehányták, köpködték a helyiséget. Ez engem nagyon zavart. A túlzott tisztasághoz való ragaszkodásom, kényességem akadály volt, hogy úgy tudjak az indiánok között dolgozni, ahogy az szükséges lett volna. Megvallottam az Úr Jézusnak, aki elvette tőlem ezt az érzékenységemet, és szabaddá tett!
Nekem nagyon drága férjem van, aki teljes szívvel szereti az Úr Jézust, és aki példakép az Úr szolgálatában. Soha nem tudtam rámutatni semmire, ami az életében rossz lett volna. De amikor néha, nagyon helytelenül viselkedve "oda akartam neki mondani valamit", akkor azt mondtam: - "Te nagyon alacsony vagy!" Ő akkor nevetett, és azt válaszolta: - "Még mindig elég magas vagyok hozzád, mert te még nálam is alacsonyabb vagy." Aztán mindketten nevettünk!Az utolsó tavaszon az Úr Jézus azt mondta nekem, hogy ez is bűn volt az életemben, mert drága férjemet Ő adta nekem. Meg kellett tanulnom meglátni azt, hogy ő nagyon magas szellemben!
Mikor más helyeken beszéltem ezekről a megtapasztalásaimról, mosolyogtak rajtam, és azt mondták:
- Anja, te már nagyon messzire mész, ez nem lehet bűn!
- De én tudom, hogy bűn volt, mert az indító ok nem volt tiszta! A bűn lehet nagyon kicsi, de az még mindig bűn, és akadály Isten és ember között!Testvéreim, tudom, hogy a magunk erejéből nem tudunk szentek lenni, de Ő elvégzi bennünk, ha mi az életünket teljesen átadjuk Neki, és megértjük megváltásunk mélységét, a Szent Szellem erejét, és azt, hogy az Úr Jézus nagyon hamar eljön értünk. Az Ő akarata az, hogy készen várjuk Őt szeplő és sömörgőzés nélkül, akkor egész könnyűvé válik számunkra, hogy igazán és teljesen át tudjuk adni magunkat Őneki. Az Ő akarata az is, hogy ne tétlenül várjuk az Ő eljövetelének napját, hanem munkálkodjunk!Vigyük el másoknak a megváltás örömüzenetét! Itt az idő, hogy minden keresztyén dolgozzon a maga kijelölt helyén az Úr Jézus Királyságában. Mi nem vagyunk mindannyian prédikátorok vagy énekesek. A keresztyének többségének az a gyengéje, hogy ezeken a helyeken szeretnének szolgálni, de valami fontosat elhanyagolnak, hogy igazán szolgák, az Úr Jézus szolgái legyenek azon a helyen és azzal a képességgel, amit egyen-egyenként az Úrtól kaptak. Én úgy gondolom, hogy ma az Úr Jézus éppen azt kéri és várja el mindannyiunktól, hogy legyünk az Ő szolgái! A legkisebb dolog is, amit tiszta szívvel és jóakarattal teszünk meg Őérette, az Ő szemében mind értékes, és jutalmazásra kerül! Sokszor gondoltam arra, hogy vajon ki fogja kapni a legnagyobb jutalmat. Azt hiszem, hogy azok a hűségesek, akik éjjel és nappal imádkoznak, és kiáltanak az Úrhoz, akik imáikkal bejárják a Földet, és ezzel szolgálnak az Úrnak!

Azon az estén, amikor egész nap sírtam, kb. tíz órakkor mentünk az ágyba. Férjem mindjárt elaludt, de én nem tudtam elaludni. Egyszer csak úgy éreztem, hogy mennyei dicsőség tölti be a szobánkat. Tudtam, hogy most már az új cipőt, a fehér cipőt is megkaptam az Úr Jézustól! Így már egészen kész voltam, hogy az Ő menyasszonya lehessek. És Ő ott volt újra! Mosolygott rám, és a szeméből láttam, hogy minden jól van. Abban a pillanatban boldognak és szépnek éreztem magam. Minden pillanat értékes volt! Még most is érzem azt a csodálatos érzést, amit nem szeretnék elveszíteni soha földi életemben. Szeretnék a hátralévő időmben mindig ott lenni a szemei előtt.

Azóta gyűlölöm a bűnt, még a legkisebb bűnt is, mert az visszatart bennünket, hogy az Úr Jézus közelében tudjunk lenni. Szeretnék olyan lenni, mint János apostol, aki Jézus vállára hajtotta fejét, és úgy hallgatta a beszédét, és érezte a szeretetét. Szeretnék nagyon-nagyon közel lenni Hozzá, mert Ő a legszebb és legcsodálatosabb az életemben! Mikor érzem az Ő gyönyörűségét, szeretetét, akkor én is mindenkit tudok szeretni, még az ellenségemet is! Testvéreim! Legyünk alkalmas anyag az Úr kezében, hogy hasznos edényekké tudjon formálni bennünket!Mikor készek leszünk, fel fog tölteni bennünket gyönyörű gyümölcsökkel, és akkor, akik kívül vannak a gyülekezeten meglátják ezeket a zamatos gyümölcsöket, és hozzánk jönnek és azt mondják majd:
- Szeretnénk mi is részt kapni belőle!
Ha van valaki közöttünk, aki ma még az Úr Jézus nélkül jár, szeretném azt mondani neki, hogy Jézus most eljött Hozzád, és kopogtat szíved ajtaján. Kér, hogy engedd be Őt. Ő le fog ülni veled, és azt mondja neked:
- Szeretlek téged!
Tudom biztosan, amikor meghallod az Ő gyönyörű hangját, te is azt fogod mondani Neki:
- Én is nagyon szeretlek Téged! Szeretnék boldog lenni, szeretnék örökre Veled lenni. Szeretnék feladni mindent, ami akadály lehetne abban, hogy Téged szerethesselek, mert látom és érzem, hogy Te minden vagy nekem!Valamikor később kaptam még egy mennyei látomást. Az Úr Jézus újra megjelent nekem, és megfogta kezemet az Ő erős, gyönyörű kezével. Mosolygott rám, és azt mondta:
- Most hazaviszlek téged! -

Együtt haladtunk, és egy csodálatos kerthez értünk el, ahol gyönyörű rózsák, gyönyörű fák, és gyönyörű pázsit volt. Csodálatos melódiát hallottam minden irányból. Tudtam, hogy mindez a Bárányt dicsőíti, aki érettünk megöletett! Azok a rózsafák gyönyörűek voltak. Közel mentem hozzájuk, és megéreztem illatukat. Nagyok voltak, mint egy tányér, és beszéltek hozzám. Minden rózsa tudott beszélni, és dicsőítették a Bárányt!Elgondolkodtam: - Mikor én a testemben voltam, és hallottam a madarakat énekelni, vagy a hegyen a virágokat nézegettem, tulajdonképpen azok is mind az Urat dicsőítették. Magam is a testemben dicsőítettem az Urat, hiszen mi mindannyian erre lettünk teremtve! Azután szemeim előtt egyszer csak ott volt egy gyönyörű ház. Az Úr Jézus ennek lépcsőjéhez vezetett, és mikor ott álltunk az ajtóban, azt mondtam Neki:
- Tudom, hogy azt ígérted, hogy elmész, és helyet készítesz számunkra, de ez túlságosan szép nekem!
De Ő ezt mondta: - Ez a tied!Az első dolog amire gondoltam, hogy érdemes volt az indiánok között maradni! Sokszor megkísértettek, amikor a Sátán embereken keresztül azt mondta nekem: - Neked olyan jó és éles a gondolkodásod, miért nem kezdesz politikai beszédeket mondani?
De az Úr Jézus azt mondta nekem: - Az én politikám a Mennyből való, Rólam kell, hogy beszélj az embereknek!
- Így minden kísértést visszautasítottam azzal, hogy köszönöm, én csak a Megváltómról akarok beszélni!
- Mindez eszembe jutott ott a Mennyben. Az Úr Jézus kinyitotta számomra az ajtót. Én szerettem volna kinyitni Neki, mert szégyelltem magam, hogy Ő tegye ezt meg nekem, de Ő sokkal gyorsabb volt, mint én. Azt mondta, hogy menjek be, és mosolygott rám. Mintha nevetett volna, mert tudta, hogy nem egészen értem a dolgokat. Korábban mindig arra gondoltam, hogy mikor az Úr Jézussal találkozom, én mindent megteszek Őérette. Másként történt! De hiszen nem csak a Mennyben tette ezt.

Ő már meghalt értem itt a Földön, hogy
én a Mennybe juthassak!Azután bevezetett egy csodálatos szobába, mintha egy nappali szoba lett volna. Szép világos volt benne, de nem láttam semmiféle villanyvilágítást. Kérdeztem az Úr Jézustól: - Itt nincs villany? - Azt mondta: - Nincs szükségünk villanyra, mert Én Vagyok a Világosság. - Kérdeztem, hol vannak a hálószobák? - Itt arra sincs szükség, mert a Mennyben soha nem fáradunk el. Ahogy ott álltam ebben a csodálatos szép szobában, egy gyönyörű hangverseny-zongorát láttam. A Földön mindig szerettem volna egy ilyen zongorán játszani, de én sajnos soha nem tudtam jól zongorázni, de most hallottam, hogy ez a hangszer saját magától játszotta a Bárány dicséretét, és Jézus szeretetéről zengett.
Mindezek azt a gondolatot hozzák most elém, hogy nekünk mindannyiunknak nagyon kell értékelnünk az Úr Jézus vérét, az Ő szeretetét és a Szent Szellem erejét. Jól tennénk, ha soha nem hagynánk abba Megváltónk dicséretét!

Mikor látomásomból felébredtem, az Úr Jézus nem volt ott többé. Egyedül voltam, de tudtam, hogy mégsem vagyok egyedül! Vele vagyok, és ti is Vele vagytok! Szükséges azonban, hogy mi nagyon elővigyázatosak legyünk! Ne vigyük magunkkal a bűneinket többé, hogy könnyen tudjunk járni Ővele! Nem szükséges, hogy terheket viseljünk többé, hanem szabadon és boldogan, mint egy kisgyermek, teljes bizalommal és ráhagyatkozással menjünk az Ő oldala mellett. Velünk van mennyei Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus és a Szent Szellem, hogy támogassanak bennünket az úton. Sőt segítségül még szent angyalokat is rendelt mellénk az Úr! Emlékezzünk erre, hogy győzni tudjunk mindenkor és mindenben az Úr Jézus vérének ereje és nevének hatalma által! Az Úr Jézus áldjon meg benneteket! Ámen."Legyőzték őt (Sátánt) a Bárány vérével
és bizonyságtételük Igéjével azok,
akik nem kímélték életüket mindhalálig."
(Jelenések 12:11)

"Légy hű mindhalálig,
és neked adom az élet koronáját!"
(Jelenések 2:10b)ANJA és ALLAN VYYRYLAINEN finn misszionárius házaspár
az indiánok között szolgálták az Urat. Bizonyságukat itt olvashatjuk.


Sárkány Viktor: UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENETSárkány Viktor lelkész és Tilda testvérnő a Scarlett Road-i gyülekezetben
Tilda Galambos-Sárkány TESTVÉRNŐ BIZONYSÁGÁNAK 3. részeBill Wiese: 23 PERC A POKOLBAN


Az utolsó pillanatban...Gazdag István írásaiÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!