HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánLopás a buszmegállóban - Isten szeme mindent lát


Rozika csodálatos bizonyságot mondott el.
Az egyik napon futva közelítettem meg a buszt a megállóban. Alig szálltam fel, a busz ajtaja már csukódott, a busz elindult. Ekkor hallom az Úr hangját szellememben:
- "Ülj le a fiatalember mellé!"
Szétnézek, és egy kétüléses helyen van egy üres hely. Odaülök. Máris hallom a következő mondatot:
- "Mondd meg a fiatalembernek, adja vissza a pénztárcáját annak az asszonynak!"
Kissé meglepődtem, mivel az Úr mondta, így azonnal szóltam:
- "Fiatalember, adja vissza a pénztárcáját annak az asszonynak!"
Rám nézett, majd így szólt:
-"Maga honnan tudja, hogy elloptam a pénztárcát. Hiszen csak én voltam meg az asszony a buszmegállóban. Maga ezt nem láthatta!"
- Én valóban nem láttam, de van, aki látta. Isten mindent lát. Ő szólt nekem, hogy adja vissza a pénztárcát. Magának, még sok pénze lehet, de annak az asszonynak most nagy szüksége van arra pénzre.
A fiatalember felállt, hátrament, megkereste az asszonyt, és ezt mondta neki: "Tessék, itt a pénztárcája!"
A néni udvariasan ezt mondta: Köszönöm, hogy megtalálta a pénztárcámat.
- Nem megtaláltam. hanem elloptam! - válaszolta indulatosan a fiatalember.
A busz fékezett, és megállt. Rozika pedig itt leszállt a buszról. Az emberek azt gondolhatták, hogy egy angyal jelent meg, aki elrendezte a dolgokat. Miután a néni visszakapta a pénzét, azonnal eltünt, mint egy jó tündér.
Ez a történet bennünket is elgondolkoztatott. Ismerjük Rozikát, aki élő hitű keresztény, ő befogadta az Úr Jézus Krisztust, a Szent Szellemet, és így állandó kapcsolata van az Úrral.
Adja az Úr, hogy mindig figyeljünk az Ő szavára, tanítására, meghalljuk a hangját, és engedelmeskedjünk Neki!Kiss Hajnal bizonysága ikrei születéséről


30 évvel ezelőtt, 36 éves koromban egy kezelésem volt, miután első gyermekemet elvesztettem. 4 hónapot voltam kórházban egyfolytában. Gyermekeim édesapja addig talált egy 9 évvel fiatalabb nőt magának. Végig sírtam minden éjszakát. Azon a napon, amikor kimutatta az ekográfia, hogy két gyerek lesz, egyedül maradtam velük. Az orvos azt mondta, ha 7 hónapig kibírom, akkor élni fognak. Ha 8 hónapig, talán az egyik megmarad. De Istennek más terve volt velünk. Habár végig imádkozott apjuk és az új fiatal nő, hogy legalább az egyik meghaljon, ne kelljen sokat fizessenek, 8 hónapra megszületett két gyönyörű kisfiam. 6 nappal születésük után kitettek a kórházból. Két kisfiammal a karomon haza jöttem. Másnap sorba álltam tejért, kenyérért a frissen műtött hasammal. Cipeltem őket.

Meggyógyítod, aki szenved mennyei erővel dal itt

Akkor ismertem meg az Urat, és fogadtam el, mint Megváltómat. Azóta sok csodáját láttam életemben. Hálát adok az erőért, amit kaptam, a szeretetért, gondviseléséért, hitért, a két drága, szófogadó gyermekemért, mindenért. A sok jóért és a rosszért is. Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus!Nővérem gyermeke * Krisztina bizonysága


9 éves voltam, amikor a nővérem újabb gyermeket várt. Nagyon izgultam, mert előtte már két gyermeke halva született. Szomorú hírt kaptunk, hogy szivárog a magzatvíz. Veszélyeztetett terhessége miatt kórházba került. Az orvosok naponként halogatták a szülés megindítását, hogy addig is a baba erősödjön. Egyik nap dél körül Krisztina egy kedves, szeretetteljes hangot hallott a szívében: "Gyermekem, imádkozz a nővéredért!" Azonnal felszaladt a szobájába, és imádkozott egyszerű, gyermeki szavakkal. Ezután szólt az édesanyjának, hogy hívja fel a kórházat, érdeklődjön a nővére felől. Az anyja azt válaszolta, hogy ne izgulj, mert reggel telefonáltam, és nincs semmi baj. De érdeklődj, anyu! Krisztina unszolására végül is az édesanya felhívta a kórházat. Azt mondták, hogy dél körül megindították a szülést. Minden rendben van. Egy fiúgyermek született. Ma ez a gyermek 18 éves. Jó sportoló, és a tanulásban is sikeres. Miért szólított meg az Úr épp egy 9 éves kislányt, hogy imádkozzon? Az imának nagy ereje és szerepe van. Azóta Krisztina átadott életű keresztény lett. Halleluja! Jézus él!

Szól-e még Isten?

Egyszer egy fiatalember, aki komoly lelki életet élt, elment egy bibliaórára egy baráti családhoz. Csütörtök este volt. A találkozót vezető házaspár az imaórát két részre osztotta: hallgassuk Istent, és engedelmesen kövessük, amit kér tőlünk. A fiúnak szünet nélkül az járt az eszében, vajon Isten ma is beszél még az emberekkel? A bibliaóra után barátaival még betértek egy presszóba. A találkozón elhangzottakról beszélgettek. Mindannyian elmesélték, hogyan vezette őket Isten különböző utakon. 22 óra körül volt, amikor a fiatalember elbúcsúzott barátaitól. Beült az autójába, és imádkozni kezdett:
"Istenem, ha még beszélsz az emberekkel, szólj hozzám. Hallgatni fogok a szavadra, és mindent megteszek, hogy engedelmesen kövessem, amit kívánsz."
Ahogy a város főutcáján hajtott, egyszerre különös gondolata támadt, mintha valaki azt mondta volna neki:

"Állj meg, és vegyél egy liter tejet!"Megrázta a fejét, és hangosan megkérdezte:
"Istenem, Te vagy?" Mivel nem kapott választ, továbbhajtott. De a hang újra hallatszott:

"Vegyél egy liter tejet!""Szólj, mert hallja a Te szolgád!" (1Sám 3:10b)

A fiatalembernek eszébe jutott az a bibliai történet, amikor a kis Sámuelhez szólt Isten, és ő nem ismerte fel a hangot.
"Rendben van Istenem, ha valóban Te vagy az, akkor megveszem a tejet. Nem gondolom, hogy ez túl nagy próbatétel volna. Végül is egy liter tej valamire mindig jó."
Megállt, megvette a tejet, és folytatta az útját hazafelé. A következő kereszteződésnél újra egy különös, belső ösztönzést érzett:
"Fordulj be ebbe az utcába!"
Ez valami őrület, gondolta magában, és ment tovább. De újból érezte, hogy be kellett volna fordulnia. Visszafordult hát, és követte az utasítást. Félig tréfásan, félig komolyan azt mondta magában:
"Rendben, Istenem, megteszem."
Ment tovább az úton. Elhagyott több kis utcát, míg egyszerre azt érezte, meg kell állnia. Megállt hát, és körülnézett. Tipikus városi környék volt, lakóházakkal és boltokkal. Nem a legjobb, de nem is a legelhanyagoltabb negyed. Az üzletek már bezártak, és a legtöbb ház ablaka sötét volt. Csak egy házban égett a lámpa az utca másik oldalán. A fiú újra hallotta a hangot:
"Menj, és add oda a tejet azoknak az embereknek, akik abban a házban laknak a túloldalon!"
A házra nézett. Kinyitotta a kocsiajtót, és kiszállt. De ezután kétségei támadtak, és vissza akart szállni.
"Uram, ez őrültség! Hogy csengethetnék be egy idegen házba éjfélkor?" A gondolat azonban, hogy oda kell adnia a tejet, nem hagyta nyugodni. Elindult hát, miközben azt mondta magában: "Rendben van Uram, ha Te mondod, megyek, és odaadom a tejet ezeknek az embereknek."
Ha az Úr azt kívánja, hogy őrültként viselkedjem, hát jó. Én engedelmeskedni akarok Neki. Valami célja biztosan lehet... Ha pedig ki sem nyitják az ajtót, azonnal visszafordulok.
Átment az úton, megállt az ajtó előtt, és megnyomta a csengőt. Bentről mintha egy gyerek sírása hallatszott volna. Egyszerre egy érdes férfihang szólalt meg:
"Ki az? Mit akar?"
Az ajtó kinyílt, mielőtt a fiú elfutott volna. Egy férfi állt előtte farmerban és ingben. Elég kellemetlen szag áradt róla, és nem látszott különösebben boldognak sem a fiatalember láttán.
"Mi történt?"
A fiatalember gondolkodás nélkül átnyújtotta a liter tejet, és azt mondta:
"Ezt önöknek vettem."
A férfi megragadta a tejet, és beszaladt a házba. Azután egy nő szaladt át a folyosón kezében a tejjel, valószínüleg a konyha felé sietve. Mögötte a férfi karján a síró csöppséggel. Amikor a férfi visszajött, a fiú látta, hogy a szemében hatalmas könnycseppek csillognak, majd zokogva azt mondta:
"Imádkoztunk. Nagyon sok tartozást kell kifizetnünk ebben a hónapban, és épp elfogyott minden pénzünk. Nincs több tejünk a kicsinek. Kértem az Urat, hogy mutassa meg, hogyan tudunk tejet szerezni a kicsinek."
A felesége is kikiáltott a konyhából: "Én arra kértem Istent, küldjön egy angyalt. Ön egy angyal?"
A fiatalember kivette a pénztárcáját, és minden pénzét odaadta a férfinek. Azután megfordult és szemében könnyekkel visszament az autójához. Megtapasztalta, hogy Isten ma is meghallgatja az igazak imáit. /Janek/
Ez az üzenet Isten vágyának egy szikrája, Aki arra vár, hogy valaki meghallja a hangját. Olvasd a Bibliát! Csendesedj el Isten jelenlétében! Hallgasd Őt, aki annyi mindent szeretne mondani neked!"De mikor eljön Ő, az Igazság Szelleme, /Szentlélek/

elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól,
hanem azokat szólja, amiket hall,
és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek." (Jn 16:13)

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)Influenzás titkárnő gyógyulása

Az egyik napon egy titkárnő influenzás lett. Nagyon belázasodott. Tudta, hogy másnap fontos feladata lesz a munkahelyén, és nem szabad hiányoznia, mert csak ő tud beszámolni arról az ügyről. Ezért letérdelt a szobájában, és kérte az Úr Jézust, hogy gyógyítsa meg. Egyszer csak érezte az Úr jelenlétét, az isteni dicsőséget. Ekkor elővette a Bibliáját. A Biblia a vérfolyásos asszony történeténél nyílt ki, Márk 5:30-nál. Néhány sor szinte felnagyítódik előtte. Jézus azonnal észre vette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: "Ki érintette meg a ruhámat?" A titkárnő érezte, hogy ő érintette imája által az Urat, és megkapta a gyógyulást. A láza lement, meggyógyult, és másnap hálatelt szívvel ment dolgozni. Dicsőség és hála az Úré!
"Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt." (Lk 12:8-9)
"Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az ÉLET KÖNYVÉBŐL, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt." (Jelenések 3:5)Zimányi József: A KOLDUS * HOL VAN A KENYÉR?
KARÁCSONYI AJÁNDÉK A BÖRTÖNBEN
KÖZBELÉPETT AZ ÚR A HÍDON, A MUNKAÜGYI KÖZPONTBAN...


AJÁNDÉK CIPŐ - Zoli bizonysága az Úrról


Zimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!