HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánKözbelépett az Úr a hídon
Rozika bizonyságai 1. rész: Éjjel a hídon


2009. február 7-én éjjel egy vidéki faluban, az Úr látomásban elém hozott egy asszonyt. Azt mondta, hogy imádkozzak érte, amit azonnal meg is tettem. Hajnali 4 órakor felkeltett az Úr, és mondta, hogy senkinek ne szóljak, menjek be Szegedre. Így az első busszal, már benn is voltam. Az új híd lábánál szólt, hogy szálljak le, és induljak gyalog vissza a hídon.

Ekkor láttam meg a híd közepén egy asszonyt, aki öngyilkosságra készült. Az Úr indítására szóltam hozzá, aki sírva mondta el, hogy már 10 napja nem evett. Elmondta, hogy a fiára íratta a lakását, és azok pedig a feleségével kitették az utcára. Most már úgy érezte, hogy nem bírja tovább, véget vet életének és leugrik a hídról a Tiszába.

Hosszas beszélgetés után kissé megnyugodott. Azt mondtam neki, hogy az Úr őt nagyon szereti, és Ő küldött engem ide. Nemsokára visszafelé indultunk, és bementünk egy élelmiszerboltba. Én munkanélküli vagyok. Munkám nincsen. Pénzem nincs. Gondoltam, hogy az Úr majd gondoskodik, ha mutatja, hogy mit tegyek a kosárba. 1970 Ft-ot kellett fizetnem a pénztárnál, és csodák csodájára eldugva ott lapult egy kétezres a pénztárcámban. Fogalmam sincs, hogy került oda. Ebből kifizettem az élelmiszert, amit átadtam a hajléktalan asszonynak.

Kijöttünk a boltból, és meglepetésünkre ott találkoztunk az asszony fiával, aki már az egész városban kereste az édesanyját. Mondtam neki, hogy az Úr nagyon szereti az édesanyját. Figyeli, hogy mit cselekszenek, mert engem Ő ébresztett fel, hogy segítsek neki. Ekkor a fiatalember szemében megjelent a könny, és mondta az édesanyjának, hogy jöjjön haza, anyuka. A feleségemmel már megbeszéltem...

Adja az Úr, hogy mindig figyeljünk az Ő szavára, tanítására, meghalljuk a hangját, és engedelmeskedjünk Neki!

Rozika bizonysága: A paprikaföldön

A paprika szedése fáradságos munka. Ugyanis egy hibája van, hogy túl közel van a földhöz. A napi munka után az emberek gyülekeztek a paprikaföld szélén várakozó mikrobuszhoz. Ekkor jött egy probléma. A sofőr nem tudta beindítani a motort. Az emberek egy része káromkodott, egy kisebb része hallgatott, Rozika pedig így imádkozott.
-Uram, ha azt akarod, hogy hamarább haza mehessünk, akkor segíts rajtunk!
Alig mondta ki ezt magában, máris hallotta a szót: Benzin!
Rozika szólt a sofőrnek: Bocsánat, hogy beleszólok. Én nem értek hozzá, de azt kaptam, hogy valami probléma a benzin körül lesz.
A sofőr megnézte a benzintank mutatóját, azt látta, hogy van bőven benzin. Azt mondta, hogy nem ez a hiba.
Az Úr újból szólt: "Tekerje le a tanksapkát!"
Rozika megint szólt a sofőrnek: Bocsánat, hogy beleszólok. Én nem értek hozzá, de most azt kaptam, hogy "Tekerje le a tanksapkát!"
- Én megteszem ezt magának - mondta a sofőr. Kezdte letekerni, és ekkor egy cuppanást hallott. Azonnal tudta, hogy ez volt a baj. A tanksapkán van egy kis nyílás, amin a levegő tud beáramlani, az elfogyó benzin után a tankba. Ez tömődött el a poros úton, így a benzin nem tudott tovább áramlani a tankból a motor felé.
Az autó beindult. Mindenki örült. Kérdeztem az Urat, szóljak-e az embereknek, hogy Te segítettél? Az Úr azt mondta, hogy ne! Akik ugyanis káromkodtak, azok most is csak káromkodtak, élcelődtek volna. A sofőr pedig elgondolkodott a történteken, és néhány nap múlva érdeklődött az Úr dolgai iránt.
Ha az Úr segít, annak mindig célja van. Alig hogy megérkezett az utcájába, már messziről látta, hogy a szomszéd ember kinn áll a kapuja előtt és várja őt. Mihelyt odaérkezett Rozika, akkor a szomszéd ezt mondta: De jó, hogy jött, képzelje, hogy az egyik tyúkunk felakadt a nyakánál fogva a kerítésbe, és megfulladt. A feleségem azt mondja, hogy úgy véli, hogy a fulladt állatot nem szabad megenni. Most keresi, hol van leírva ez a Bibliában, de nem találja.
Rozika ezt mondta, hogy ez az Igehely az Apostolok Cselekedeteiben a 15 rész 29. versében olvasható:
"...tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben!" (ApCsel 15:29) A szomszéd megköszönte a segítséget. Dicsőség az Úré! Ezért kellett Rozikának hamarább haza érkeznie. Ámen.Lopás a buszmegállóban - Isten szeme mindent lát

Az egyik napon futva közelítettem meg a buszt a megállóban. Alig szálltam fel, a busz ajtaja már csukódott, a busz elindult. Ekkor hallom az Úr hangját szellememben:
-"Ülj le a fiatalember mellé!"
Szétnézek, és egy kétüléses helyen van egy üres hely. Odaülök. Máris hallom a következő mondatot:
-"Mondd meg a fiatalembernek, adja vissza a pénztárcáját annak az asszonynak!"
Kissé meglepődtem, mivel az Úr mondta, így azonnal szóltam:
- "Fiatalember, adja vissza a pénztárcáját annak az asszonynak!"
Rám nézett, majd így szólt:
-"Maga honnan tudja, hogy elloptam a pénztárcát. Hiszen csak én voltam meg az asszony a buszmegállóban. Maga ezt nem láthatta!"
- Én valóban nem láttam, de van, aki látta. Isten mindent lát. Ő szólt nekem, hogy adja vissza a pénztárcát. Magának, még sok pénze lehet, de annak az asszonynak most nagy szüksége van arra pénzre.
A fiatalember felállt, hátrament, megkereste az asszonyt, és ezt mondta neki: "Tessék, itt a pénztárcája!"
A néni udvariasan ezt mondta: Köszönöm, hogy megtalálta a pénztárcámat.
- Nem megtaláltam. hanem elloptam! - válaszolta indulatosan a fiatalember.
A busz fékezett, és megállt. Rozika pedig itt leszállt a buszról. Az emberek azt gondolhatták, hogy egy angyal jelent meg, aki elrendezte a dolgokat. Miután a néni visszakapta a pénzét, azonnal eltünt, mint egy jó tündér.
Ez a történet bennünket is elgondolkoztatott. Ismerjük Rozikát, aki élő hitű keresztény, ő befogadta az Úr Jézus Krisztust, a Szent Szellemet, és így állandó kapcsolata van az Úrral.Közbelép az Úr a Munkaügyi Központban

A munkanélküliek irdatlan hosszú sora áll a Munkaügyi Központban. Több, mint két órás várakozás után lehet csak bejutni. Az emberek szomorúan várnak. Odabent az ügyintéző a berendelt munkanélküliek Alkalmi Munkavállalói Könyvét, a kitöltött nyomtatványokat ellenőrzi, érvényesíti.
Hirtelen hangos ordítás töri meg a csendet. Az ügyintéző szidta az ügyfelet a legelképesztőbb megszégyenítő szavakkal.
Rozika testvérnő ekkor azt kapja fentről az Úrtól, hogy küldje távolabb a kintieket, és maga menjen be.
Megértették az emberek, udvariasan odébb álltak, s ő meg bement.
-Elnézést kérek, de ne tessék szidalmazni ezt a szegény, szerencsétlen asszonyt.
-Maga meg miért avatkozik bele a munkámba?
-Mert a mennyei Uram mondta, hogy szóljak magának.
-Vegye tudomásul, hogy ez az asszony nem töltötte ki a nyomtatványt, pedig volt elég ideje. Nem jogos, hogy leszidtam!?
-De mondja meg, hogy töltötte volna ki, mikor nem is tud írni-olvasni...
-Hm... -Erre nem is gondoltam! - mondta az ügyintéző.
- Maga nem tud írni-olvasni?
- Nem tudok! - mondta sírva az asszony.
Egy pillanatnyi csend lett.
- De ezt honnan tudta ön, mikor még a folyosón volt?
- Mert az Úr szólt nekem. Ezután gyorsan, minden további nélkül kitöltötte a nyomtatványt az asszony helyett. - Rendben. Elintézem az ön papírjait is, ha már úgyis itt van. - Nem, köszönöm. Nem akarok jogtalan előnyt szerezni ebből a helyzetből a kint állók kárára. Csak ezt az traktátust fogadja el. Van egy jó hírem a maga számára is. A jó Isten magát is szereti. Áldja meg az Úr! Viszontlátásra.
Az asszonnyal kimentem az utcára beszélgetni. Pad nem volt, így csak az APEH előtt levő beton virágágyások szélére tudtunk leülni.
A szomorú arcú asszonyka sírva mondta el, hogy amikor torkaszakadtából szidta őt az ügyintéző porig megalázva, akkor szólni sem tudott.
Lepergett előtte az eddigi örömtelen, sivár, pénztelen, céltalan élete. Soha semmi sem sikerült neki igazán. Otthon is csak a baj, veszekedés van. Nincs munkája, nem lát megoldást. Elhatározta, hogy amikor kijön ebből az épületből a villamos kerekei alá veti magát. Véget vet életének. Ekkor nyílt az ajtó, és maga jött be a segítségemre...
- Asszonyom, látja, az Úr nagyon szereti magát. Látta, hogy mennyire megalázzák, Ő küldött be engem.Hosszasan beszélgettünk ott, az épület mellett. Elmagyaráztam, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és hogy Ő az út az Atyához. Gondja van ránk. Ha ez nem lenne igaz, én sem mentem volna be akkor magához segíteni. Az Úr életet mentett.
Megadtam neki a mobilszámomat, ha valami problémája lenne, csak hívjon fel. Hamarosan az egyik lakótelepen volt dolgom, és az Úr szólt, hogy gyalog menjek, és ne busszal. Nem tudtam miért. Ekkor elindultam gyalog. Egyszercsak kivel találkozok? Hát azzal az asszonnyal, akinek a Munkaügyi Központban segítettem az Úr indítására. Megkérdeztem, hogy miért nem hívott fel, hiszen odaadtam a mobilszámom.
Azt mondta, hogy nem ismeri a számokat sem.
Leültünk egy padra, beszéltem vele az Isten dolgairól. Ő pedig elmondta, hogy most már neki is szólt az Úr, hogy menj ebbe az irányba gyalog, mert ott jön a te vigasztalód. Csodálatos az Úr vezetése. Ámen. Halleluja!
Hálát adok az Úrnak csodálatos tetteiért!

Rozika az orvosnál - Az Úr kaput nyit a kórházbanSzól-e még Isten? - Lopás a buszmegállóban
Jézus Krisztus kereszten kifolyt vérének ereje a XXI. században

S.O.S. JÉZUS KRISZTUS!

Ádámné Marika: Találkozásaim az élő Jézus Krisztussal

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.


Gazdag István: Néhány élmény betegekkelMakai Rozália
gyermek- és családvédő könyve és írásai
DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

ÖRÖMHÍR DALOK, TÖRTÉNETEK

OLVASMÁNYOK NEM CSAK FIATALOKNAK

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!