Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com


Amit vet az ember - azt aratja is

/William MacDonald: Csak egyszer élünk/A Biblia tanítása szerint a halál után jön az ítélet. Súlyos dolog ez; azt jelenti, hogy egy napon majd mindenkinek szemben kell állnia Istennel. Ekkor teljesen értéktelenné válik a ruházat, a státusszimbólumok, a presztízs, a gazdagság és a külső pompa. Mindenre fény derül majd minden haszontalan beszédre, minden véletlen cselekedetre, a szív minden gondolatára és motívumára. Isten "röntgenszemei" teljesen átlátnak rajtunk. Semmi sem kerüli el tekintetét. Egyszer bekövetkezik az ítélet is. A Biblia határozottan megerősíti ezt. Isten szentsége megkívánja, Isten igazságossága megköveteli."(Isten) rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség felett egy Férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból." (ApCsel 17:31)
Más szavakkal: az ítélet olyan bizonyos, mint Jézus Krisztus feltámadása. Ha Ő nem támadott fel, akkor nem kell aggódnunk az ítélet miatt.

De Ő feltámadott!Ezt Isten szentsége megköveteli: Isten nem térhet napirendre a bűn felett. A bűnért fizetni kell, a bűnbocsánat előfeltétele a bűnbánat, megtérés, és a büntetést el kell valakinek szenvednie.Megkívánja az igazság: nem minden számlát egyenlítenek ki itt a Földön. Maradtak ki nem egyenlített adósságok, fel nem tárt bűnök, jóvá nem tett hibák. Ezért kell neked is szembenézned az eljövendő ítélettel. Nem szabad nyugodnod addig, amíg nem találsz valakit, aki felment téged bűneid felelőssége alól. Ha ez nem történik meg, akkor a másik félelmetes valósággal kell szembenézned a Pokol valóságával.

Egy halálra ítélt utolsó feljegyzése

"Aki bűnt cselekszik, szolgája az a bűnnek." (Jn 8:34b)

Sokan, főleg fiatalok, úgy érzik - és ezt kifejezésre is juttatják - korlátozza énüket a mai társadalom. Így szemlélik a szülőket, a nevelőket, a hatóságokat és az államot törvényeivel együtt. Általában a fiatalok szabadok akarnak lenni, ezért megkísérlik az "igát" lerázni magukról.Azonban a legkevésbé sincsenek a tudatában annak, hogy teljes életükön át minden szabadságukban áll, de önmaguktól vezéreltetve, lerázva magukról az engedelmesség kötelezettségét, a bűn és a gonoszság rabszolgaságában vannak. Egy bűnöző, akit halálra ítéltek, az utolsó napját egy magányos cellában töltötte. Itt, a szerencsétlen állapotban levő, elgondolkoztató bizonyságtételt hagyott hátra. Kréta segítségével a falra jegyezte fel lépcsőzetesen, 5 pontban összegezett akkori gondolatait.

Mindegyiknek volt egy felirata:
- az első: engedetlenség a szülőkkel szemben,
- a második: lustaság és semmittevés,
- a harmadik: mértéktelen alkoholfogyasztás,
- a negyedik: folyamatos házasságtörés,
- az ötödik: a halálbüntetés.

Isten nemcsak megteremtette az embert, és elhelyezte egy csodálatos életet biztosító Paradicsomban, hanem szólt is az emberhez.

"Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette." (Zsid 1:1-2)

Az Isten szavát tartalmazó Biblia tökéletesen tartalmazza a boldog, örömteljes élet alapját. Ebben szerepelnek az Isten iránti engedelmesség mellett a szülők iránti, elöljárókkal szembeni kötelezettségek is. Szövege korántsem emlékeztet egy zsarnok fogalmazására. Isten szabad akaratot adott az embernek.

"Minden szabad nekem, de nem minden használ.
Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává."
(1Kor 6:12)

Tömör üzenet ez a bibliai Ige is:
"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni.
Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is." (Gal 6:7)
Annyira sokatmondó ez az Ige, hogy általánosan ismert közmondássá is vált.
N. D.Dr. Werner Gitt: Van út a Mennybe!


A megmenekülés az Úr által történik

Mitől ment ment meg Jézus? Ezt feltétlenül tudnunk kell: Jézus a Pokoltól menekít ki a Mennybe! Mindkét helyről azt mondja a Biblia, hogy örökre kerülnek oda az emberek. Az egyik hely rettenetes, a másik pompás. Harmadik hely nincs. Öt perccel a halál után senki nem fogja többé azt mondani, hogy a halállal mindennek vége. Jézus személyén dől el minden. Örök tartózkodási helyünk egyetlen személytől függ: Jézustól - és a mi vele való kapcsolatunktól!De mit kell most tennem, hogy a Mennybe kerüljek?

Nekünk is szól Isten meghívása az üdvösségre. Nyomatékosan kérlel bennünket a Biblia számos helye, hogy válaszoljunk Isten hívására:
* "Igyekezzetek bemenni a szoros kapun!" (Lukács 13:24)
* "Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek országa!" (Máté 4:17)
* "Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják." (Máté 7:13-14)
* "Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt!" (1Timóteus 6:12)
* "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!" (Apostolok cselekedetei 16:31)A könyvek kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál
H-1066 Budapest, Ó utca 16.
http://www.evangeliumikiado.huÁdámné Marika: Találkozásaim az élő Jézus Krisztussal

C. H. Spurgeon: Van segítség! Honnan várhatjuk a segítséget?

"Aki segítségül hívja az Úr nevét, /JÉZUS KRISZTUST/,
üdvözül." (Róm 10:13b)"Ne félj, én vagyok az első és az utolsó,
és az élő: halott voltam, de íme élek örökkön-örökké,
és nálam vannak a Halál és a Pokol kulcsai." (Jelenések 1:17b-18)

Megtérők imája Jézus élete című filmből, Sinkovits Imre hangjával

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.

Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!