HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

"Ne forduljatok halottidőzőkhöz, és
ne tudakozódjatok jövendőmondóknál..." (3Mózes 19:31a)



Derek Prince Az ellenségek, akikkel szemben állunk 3 - 4. rész




Barkóci Sándor: Bizonyságok, megtapasztalások




A jóslástól a sátánizmuson keresztül Jézus Krisztushoz


Egy alkoholista apa boldogtalan gyermekét a bátyja vezette bele a jóslásba. Démoni erők hatása alá került, melyből az Úr megszabadította. Házasságra is alkalmassá vált. Szeretetet, törődést és gondoskodást tapasztalt meg. Dicsőség és hála a Megváltónak!



6/10 Barkóci Sándor evangélista szolgálata: Egy jósnő megtérése

"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."
(János evangélium 8:36)


Csongor bizonyságtétele: Szabadulás az okkultizmusból

Süveges Imre előadása a Diákszigeten
és még az ország több helyén

Mit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés
és a varázslás témakörében?



Ez egy nagyon hosszú és izgalmas téma. A Biblia Istennek az Igéje, Istentől jövő üzenet az ember számára, számodra és számomra, amiben a legfontosabb információk megtalálhatók. Mi Istennek a véleménye erről a témakörről? Mi Istennek a véleménye rólad? A BIBLIA Isten Igéje. Ez olyan, mint a térkép. Sok helyen utazok az országban. Térkép alapján mindenhova el lehet jutni. A Biblia el segít oda, amit az ember keres. Elsegít a boldogságra, a teljes életre. Enélkül nagyon könnyen el lehet tévedni.
Olvasd el a Bibliát! Akkor megismered Istent. Bátorítalak benneteket, hogy olvassátok a Bibliát, különösen az Újszövetséget, mert a Biblia maga az IGAZSÁG. Tudom, hogy sokan próbálták már leírni a Bibliát. Sokan próbálták félretenni, így vagy úgy magyarázni, de egy dolgot hadd mondjak nektek: a szomszédos államok egyikében néhány évtizeddel ezelőtt kijelentette egy nagy államfő:
"Elvtársak 10 év múlva bemutatom az utolsó Bibliát a Szovjetunió Nemzeti Múzeumában."
Ez az elvtárs már régen meghalt, és ma milliószámra viszik be a Bibliát a Szovjetunió utódállamaiba, mert a Biblia Isten Igéje. Isten gondoskodik arról, hogy az emberhez eljusson.

Volt egy másik elvtárs, a szomszédos országban vezető. Úgy találta, hogy a nyugaton készült Bibliák olyan jó minőségű papírból készültek, hogy ebből nagyszerű toalettpapír készíthető. Én is láttam ilyen toalettpapirokat. Ez az elvtárnak nevezett személy nagyon csúnya halált halt. Milliószámra viszik be a Bibliákat Romániába. Tudjátok kiről beszélek?
Figyelmen kívül hagyhatod, félreteheted a Bibliát, de jobb ha előveszed nagymamád porosodó Bibliáját a polcról, és elkezded olvasni, mert a legfontosabb információk megtalálhatók benne.



Mit mond a Biblia a jóslásról, szellemidézésről, varázslásról?

De kitágíthatnánk a kört az ufókról, parapszichológiáról, természetgyógyászatról, okkultizmusról, reikiről, reinkarnációról, radiesztéziáról, és lehetne sorolni ezt az igen hosszú sort. Ez teljes mértékben egy szellemi forrásból táplálkozik.

Nézzük meg mi Istennek a véleménye!

Jó néhány dolgot meg fogtok ismerni ebből. Ezek a szellemi irányzatok nem újszerű dolgok. A XX. sz. végén újból a reneszánszát éli. Nagyon sok ember érdeklődik a misztikum, a természetfeletti, szellemi dolgok iránt. Több ezeréves múltra tekintenek vissza. Természetesen új formában találkozunk velük. Van-e ebben az egész dologban valami, vagy csalás, ámítás az egész. Van mögötte valaki? Jó vagy káros ez az ember számára? Mi Istennek a véleménye erről a témakörről?

Kezdjük a jóslásnál! A jövő mindig izgatta az embereket. Szerintem nincs olyan ember, akit nem érdekelne, hogy mi lesz vele a jövőben, hogyan alakul az élete és a sorsa. Ebből adódóan sok ember elmegy jósnőhöz, aki foglalkozik ezzel a szolgáltatással. Mi is ez a jóslás? A jóslás a jövő megismerése a természetfeletti szellemvilág segítségével. Jósolnak tenyérből, kártyából, asztrológia, csillagjóslás egy fajtája, kávézaccból, teából, ólomöntéssel, horoszkóppal, látnokság, álomfejtés, álmoskönyv, ingázás, stb.



Nézzük mit mond erről a Biblia!
"Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki a fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozódó, se titokfejtő, se halottidéző. Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és az ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előtted. Tökéletes légy az Úrral, a Te Isteneddel! Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened." (5 Mózes 18:9-14)

Tehát ne legyenek olyan személyek az emberek között, akik igénybeveszik a jósnők, az ilyen tevékenységet folytatók szolgáltatásait! A Bibliában nagyon határozott tiltásokat találunk ezzel a témakörrel kapcsolatban. Sok embernek az az elképzelése a kereszténységgel kapcsolatban, hogy a Biblia nem másból áll, mint egy csomó tiltásból. Tudjátok ez nem igaz. Itt a Bibliában tényleg határozott tiltást találunk, hogy ne foglalkozzál ilyesmivel, ne is vedd igénybe ezeknek az embereknek a szolgáltatását. Egy dolgot szeretném, ha jól megjegyeznétek, ha Isten tilt valamit az embertől, azt nem azért teszi, mert szűklátókörű, vagy mert valamilyen jó dologtól szeretne megfosztani téged, hanem Isten azért tilt valamit, azért állít korlátot, mert a korlát mögött szakadék van. A szakadék pedig veszélyeket rejteget az ember számára. Tehát, ha Isten eltiltja tőlünk ezeket a területeket, ennek valóságos oka van. Az első ok, amit itt látunk a Bibliában, hogy azok a nemzetek, akik ilyen dolgokba belementek és legálissá tették ezt a tevékenységet, azok a népek tönkrementek. A Biblia igaz.

Nem olyan régen Indiában jártam. Két hetet töltöttem ott. A reinkarnáció, meg sok egyéb más terület onnan jön. Jönnek a piros csillaggal ellátott hölgyek, és itt hipnotizálják, altatják, varázsolják a magyar népet. Indiának 33 millió istene van. Imádnak fűt, fát, bokrot, bogarat, ami éppen elérhető. India a világon a harmadik olyan ország, akinek legtöbb az aranya, és Indián 33 millió átok van. Olyan nyomorúságot, olyan szegénységet látunk. A patkányok szaladgálnak az emberek között. A szennyvízcsatorna ott bűzölög. Az emberek kinn alszanak az utcán. Az emberek 75%-a az utcára végzi a tevékenységét. Úton-útfélen ilyenekkel találkozni. Van egy-két szép túristanegyed, de alapvetően India így néz ki. Ennyi nyomorúságot soha életemben nem láttam. Ott vannak a szellemi terhek a népen.
Mit mond a Biblia?

"Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és az ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előtted."
(5Mózes 18:12) Igaz a Biblia. Nézzük tovább!
"Ne forduljatok halottidőzőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanná teszitek magatokat velük. Én az Úr, vagyok a ti Istenetek! (3Mózes 19:31) és a "Ha valaki halottidézőhöz és jövendőmondóhoz fordul, és követi őket a paráznaságban, ellene fordulok az ilyen embernek, és kiírtom népe közül." (3Mózes 20:6)
Ha valaki ilyen tevékenységet folytat, akkor szellemében megfertőződik. Átokkal kell szembenézni az életében. Ez az a veszélyzóna, amitől Isten meg akarja menteni az embert.
"Nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izráelen. Idejében megmondják Jákobnak, Izráelnek mit tesz Isten." (4Mózes 23:23)
Fordítva is mondhatjuk, hogy a jövendőmondás foghat, veszélyes lehet. Egy történet az ApCsel 16:16-19
"Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott:
"Ezek az emberek a Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek!"
Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és azt mondta a léleknek:
"Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle! És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket."
Látunk itt egy kislányt, akinél a jövendőmondás működött. Erre egy külön Kft. alakult a mai nyelven fogalmazva, és nagyon nagy üzlet volt. Tudjátok, hogy ma Magyarországon az egyik legjövedelmezőbb üzlet a jövendőmondás, a természetgyógyászat. A könyvkiadók nehéz anyagi helyzetben vannak, de az Édesvíz kiadó virágzik, mely tele van misztikus, okkult irodalommal. Ma a budapesti jósnőknél nem lehet csak úgy bemenni, két hétre előre be kell jelentkezni. Néhány ezer Ft lefizetése után fogadnak 5 percre.
Egy kislányról van itt szó. A hölgyekhez szeretnék szólni. Sok előadást tartok az országban, és ami benne van a Bibliában az ma is ugyanúgy működik a gyakorlatban. A hölgyek Istennek különleges teremtményei. Ennek mi férfiak nagyon örülünk. Boszorkány nő, aki ilyen tevékenységet folytat, azok 90 %-a nő.
Hölgyeim különleges teremtmények vagytok. Ennek van előnye és hátránya. A nők sokkal érzékenyebbek a szellemvilág rezdüléseire. Ez nagyon nagy pozitívumot jelent, mert Istennel való kapcsolatuk is sokkal könnyebben kialakulhat, mivel nem annyira racionálisak, mint a férfiak. A nők számára a negatív szellemvilággal való kapcsolatteremtés is könnyebb. A férfiak sincsenek elveszett helyzetben, mert Isten bennünket is szeret.



A harmadik dolog, amire szeretnék utalni, hogy ez a kislány, akiről itt olvastunk, azért volt képes nagy hasznot hajtani a Kft. főnökének, mert a kislány csak egy beosztott volt, benne volt a jövendőmondás szelleme. Ördögi, gonosz szellem volt ebben a kislányban. A negatív szellemvilággal van kapcsolatban, és ezért képesek megmondani az emberek jövőjét. Értitek? És ez a kislány szenvedő alanya volt annak, hogy valaki uralkodott rajta. Egy negatív szellemi lény, egy gonosz démon, akit a jövendőmondás lelkének fogalmaz a Biblia. Ez azért fontos, mert fogok nektek mondani egy példát. A Biblia azt mondja, hogy szellemvilág létezik. Az elmúlt rendszerben mi volt a hivatalos világnézet? Azt mondtuk, hogy ez a mikrofonállvány, ez itt van, ezt megfoghatom, ez létezik. Ez a materialista felfogás. A rendszerváltás után átestünk a ló túlsó oldalára. Ma már mindenben hiszünk, mindent elfogadunk, amit nem látunk. Ma már a magyar emberek tudatában vannak annak, hogy szellemvilág létezik. A Biblia azt mondja, hogy szellemvilág létezik. Az Isten által kijelentett igazságok nem függenek a te meg az én hitemtől. Azok Istentől kijelentett tények. A szellemvilág létezik, van egy pozitív és egy negatív pólusa.
A pozitív szellemvilág feje Isten maga. Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel együtt a Szentháromság. Azt mondja a Biblia, hogy Isten maga a Szeretet. Jézus Krisztus a Békesség Fejedelme. Ha kapcsolatba kerülünk a pozitív szellemvilággal, az befolyással lesz a mi életünkre. Kerüljünk kapcsolatba a pozitív szellemvilággal! A keresztyénség lényege: személyes kapcsolat az élő Istennel. Nem bizonyos liturgiák elvégzése, kötött imák, egyházhoz tartozás. Nem erről beszél elsősorban. Személyes kapcsolatban legyél te, mint teremtmény a Teremtővel. Én soha az életben nem lettem volna keresztyén, ha ez nem történt volna meg velem, ha nem találkoztam volna személyesen Jézus Krisztussal. Ő változtatta meg az életemet. Nagyon örülök ennek. "Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok!" (Jakab 4:8a) Isten áldása alá kerül.

Mit jelent az áldás?

Az áldás emelkedőt jelent. Emelkedőn van az életem. Amikor találkoztam Jézus Krisztussal, megbocsátotta bűneimet, megváltoztatta az életemet. Az emelkedő vége Isten országa. Hány olyan embert láttam, aki alkoholista volt, különféle bűnökben volt benne, összetört a házassága, összetört a családja, megtért Jézus Krisztushoz, és Isten kezdte rendbeszedni az életét. Elindult egy ilyen emelkedő az életében. Ezt nevezi a Biblia Isten áldásának. Kerülj kapcsolatba Jézus Krisztussal!
A Biblia bemutatja, hogy mi a negatív szellemvilág. A Sátán létező szellemi lény. Az Ördög görögül diabolosz, ami szétdobálót, tönkretevőt jelent. Megpróbálja az embert a befolyása alá keríteni.
Az Ördög "emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atyja." (Jn 8:44b) Arra törekszik, hogy az embert tönkretegye. A hazugság az anyanyelve. Nem érdemes hinni neki, mert nem sokra jutsz vele.
Ha valaki a negatív szellemvilággal kerül kapcsolatba a bűnein keresztül, a negatív szellemi tevékenységeken keresztül, (pl. jóslás, szellemidézés, ufológia, agykontroll, reiki, parapszichológia, természetgyógyászat és lehetne sorolni ezt a kört), akkor a negatív szellemvilág befolyása lesz érvényes az emberre, élete átok alá kerül. Azt mondja a Biblia, hogy ne tedd!

Tudjátok mit jelent az átok?

Az áldás ellentettje, az emelkedés ellentettje, ami lejtőt jelent. A lejtő vége pedig a pokol. Ezért tiltja Isten. A lejtő elején még lassan kezd gurulni az autó. A lejtő elején még nem érzékeli a bajt. Minél lejjebb megy, annál jobban gyorsul, és van egy pont, ahol elveszíti az uralmat a dolgok felett. Jézus Krisztus nélkül az ember egy ilyen lejtőn van. Egy utolsó részegesről mindenki látja, hogy hát kérem ez nagyon lejtőn van. De tudjátok a nyakkendős üzletember ugyanúgy lejtőn van. Kicsit kisebb a lejtése a lejtőnek, de a vége ugyanoda vezet.

A lejtőről viszont át lehet menni az emelkedőre, mert a kettő között ott van Jézus Krisztus keresztje. Ha valaki megbánja a bűneit, és segítségül hívja az Ő nevét, akkor átmegy egyik oldalról a másikra. Isten elkezdi emelni az életét. Örülök annak, hogy emelkedőre került az életem még egész fiatal koromban, mielőtt ez az autó belendült volna a lejtőn lefelé. Isten kihozott ebből az állapotból Jézus Krisztus által.
Térjünk vissza a jósláshoz! Az Apostolok cselekedetében abban a kislányban egy gonosz szellem volt. Sokan vitatkoznak velem, és azt mondják, figyelj ide, ez egy kitalált dolog, itt semmilyen szellemi tevékenységről nincs szó.
Nem olyan régen a feleségem olvasta a Nők Lapját, és mutatott egy cikket. Ez a cikk Boszi Bözsivel, (dr. **** Erzsébet diplomás közgazdász) az ország főboszorkányával készült. A cikk elején Bözsi váltig igazolja, hogy itt semmilyen szellemi tevékenységről szó nincsen. Itt csak a nőknek az empatikus készsége, beleérző képessége által mondjuk meg a jövőt. Lelki gondozzuk az embereket. A cikk vége felé ez a hölgy teljesen másról beszél. Kiderül a dolgoknak a lényege.
Az újságírónő kérdezi: Mióta tudja, hogy ilyen félelmetes látnoki adománnyal rendelkezik?
Boszi Bözsi: Sok éve elvittek egy látó nőhöz, aki azzal fogadott, milyen sok szellem jött velem.
Hát valahogy elfelejtette az empatikus készséget, és máris kiderül, hogy itt szellemi tevékenységről van szó, és ő is tisztában van ezzel. A cikk végén, amikor az újságírónak jósol ez a Boszi Böszi, így írja le az úságírónő a jóslást.
"Közben kirakja elém a kártyát. Kártyából jósol. Figyelmeztet, ne rakjam keresztbe se a kezem, se a lábam, akadályoznám vele a szellemeket."
Hol van a női empatikus készség? Eltünt, mert a kártyának is van ám szelleme.
Biztat, nyugodtan húzzak lapot, mert más a kártya vibrációja, ha idegesen érintem meg. Játék, gondolom, egészen szórakoztató, mégis elfog a félelem. Szinte érezni lehet, hogy valakik irányítják a kezünket. Így jeleznek jót is, rosszat is. A cikkben elég hamar kiderül, hogy nem női empatikus készségről van szó, hanem szellemi tevékenységről.
A Biblia pedig világosan, mondja, hogy ez a kislány képes megmondani a jövőt. Ő Pált nem ismerte, csinálta neki a reklámot. Egy ideig tűri, és egy idő után ráparancsolt, Jézus nevében kiűzte ezt a gonosz szellemet, és a Kft. csődbe ment. Tovább nem működött a dolog. Nagyon fontos dolgokat szeretnék megállapítani. Isten hatalma összehasonlíthatatlanul nagyobb a negatív szellemvilág hatalmánál. Isten embereinek hatalma van ezeket a gonosz szellemeket kiűzni, mert Jézus Krisztus az Úr.
Sok emberrel találkozok, akik elmentek ilyen jósnőhöz, és azt mondják:
"Ide figyelj, te engem nem tudsz meggyőzni. Ez a jósnő mindent megmondott, hogy ki volt a nagyapám, mit csinált, megmondta a múltamat, a jelenemet, jövőmet, és igaz volt."
Mondom: Nem vonom ezt kétségbe. Itt is igazat mondott, csak negatív szellemi forrásból jött. Minden negatív szellemi forrásból jövő igazság az életedben az átkot fogja építeni. Lejtőt fogja építeni, és ebből Pál apostol nem kér. Történnek misztikus dolgok.
Kérdés, hogy ki működteti? Mi történik akkor, amikor valakinek jósolnak? Pl. csak viccből, mert a barátnőm elhívott, odatettem a tenyeremet. Most az a divat, hogy a jósnőhöz minden héten elmegyünk kétszer. Bérletet váltunk. tudjátok, mindegy az, hogy milyen motivációból fogjuk meg a 220-at. Ugye? Teljesen mindegy, hogy miért. A csupasz vezetéknek, melyben 220 van, annak az a természete, hogy rázni fog. Ha hiszed, ha nem, ha poénból csinálod, ha nem. Azért figyelmeztet a Biblia a bűnnel kapcsolatban, különösen az okkult bűnnel kapcsolatban, hogy ne érintsd! A 220-nál nincs kiírva, mert mindenki tudja, de a transzformátor házaknál kiírják: Vigyázat! Életveszély! Ne érintsd! Ezért mondja a Biblia. Ne nyúlj hozzá, megráz! Jósláskor az illető aláveti magát a negatív szellemvilágnak. Amikor a jósnő elmondja az információit, akkor a negatív szellemvilág kijelenti a terveit azzal az emberrel kapcsolatban. Értitek? Ez a jóslás. Az Ördögnek megvan a hatalma, befolyása, különösen, ha hisz valaki ebben, hogy azokat a terveket elintézze. Olyan jövendőmondást nem hallottam, ami csupa pozitív volt. Mindig van benne egy-két pozitívum, de ez csak a mézesmadzag, lekopik a méz, és marad a madzag, és megköti vele az Ördög. Bármilyen pozitív származik negatív forrásból, az csak az átkot fogja építeni.
Ezért mondja a Biblia, hogy ne menj jósnőhöz. Ne vedd igénybe az ilyen jellegű szolgáltatásokat, mert átok következik az életedre! Nincs itt senki a sátorban, aki ne hallott volna ilyen történeteket. Hogy valakinek jósoltak, meghalt, baleset, bekövetkeztek dolgok. Azok az indformációk működtek. Hányan hallottatok már ilyen történeteket? Teli van a világ ilyen történetekkel. Működik a dolog. A negatív szellemvilág működteti. Az átkot építi. Válaszhatunk: Isten tervét engeded kibontakozni az életedben, vagy az Ördög tervét. Áldást vagy az átkot, az életet vagy a halált, az emelkedést vagy a lejtőt választjuk. Ez a mi döntésünk.



Választ az életet, Jézus Krisztust!
Elkezdi felépíteni az életedet.

Egy-két példát mondok. Debrecenben történt másfél éve, ha jól emlékszem, tartottam előadást ebben a témakörben a Cigány Népfőiskolán, és odajött hozzám egy fiatalember az előadás után, és elmondta a történetet, és segítséget kért. Ez a cigány fiatalember nem olyan régen tért meg, és elmondta, hogy életében először jósnővel a kocsmában találkozott. Mikor félkómás állapotban, részegen ott volt a kocsmában, bejött egy cigány asszony a kocsmába egy Bibliával a kezében.
"Uraim, én most jósolni fogok, megforgatom ezt a Bibliát, egy pálcára volt felfűzve, aki felé mutat, annak fogok jóslatot mondani."
Szegény asszony, ha elolvasta volna a Bibliát, rádöbbent volna, hogy Istennek pont ellenkező véleménye van leírva abban a könyvben, amit ő jóslásra használ. Lehet, hogy soha többet nem tette volna. Mindegy. Megforgatta a Bibliát, és pont a mi úriemberünk felé mutatott, aki félkómás állapotban éppen még venni tudta az adást. A jóslat csupán ennyi volt:
"Rövid időn belül fiad lesz."
Akkor nősült, gondolom ezért is volt ilyen örömteli pillanatban, meg kell ünnepelni ezt a nagyszerű eseményt. És ahogy hazatántorgott, elmondta a feleségének, hogy mi történt. Nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Dehát gyümölcse lett a dolognak. Terhes lett a felesége rövid időn belül, ultrahang kimutatta fia lesz. Örültek neki, meg is született a fiúgyermek.
Kiderült, hogy 6 ujja van. 3 hónap múlva ismeretlen okok miatt ez a fiúgyermek meghalt.
Nagyon nehezen élték meg ezt a helyzetet. Nem értették. Az orvosok nem tudták megállapítani, diagnosztizálni, hogy mi történt. Valahogy túltették magukat a dolgon. Egy év múlva újból terhes lett a felesége, örültek neki. Ultrahang mutatta, hogy fiú lesz, és tényleg fiú lett.
9 hónap múlva megszületett a gyermek, megint 6 ujja volt. 3 hónap múlva nem tudták az orvosok diagnosztizálni, hogy miért, de ez a fiúgyermek is meghalt.
Teljesen elkeseredtek, és nem értették, hogy mért történik ez a dolog. A jóslatot rég elfelejtették. Viszont akkor, abban az időszakban Jézus beavatkozott az életükbe, megtért ez a fiatalember. Valaki beszélt neki Jézus Krisztusról, és döntött Jézus Krisztus mellett. Felesége is megtért. Megváltozott az élete, megszabadult az alkoholtól, és elindult az élete az emelkedőn. S ahogy ott volt a Cigány Népfőiskolán a Biblia Iskolában, hallott erről a tanításról, és pont akkor ismételten terhes volt a felesége. Az ultrahang kimutatta, hogy fiú lesz.
Teli voltak már félelemmel, "Istenem megint fiam lesz, megint 6 újja lesz, és 3 hónap múlva meghal."
Mikor meghallotta ezt az előadást, majd a vége felé látni fogjátok, hogy miért, ahol meghallotta, hogy Jézus átokká lett, hogy mi áldást örököljünk. Jézus fölvállalta a mi bűneink terhét, azért hogy megszabaduljunk. Egyedül Jézus Krisztus tud megszabadítani az átoktól. Ő tud téged a lejtőről átvinni az emelkedőre. Emberileg egész életedben erőködhetsz, hogy az emelkedőn elinduljon az életed. Nem fog működni, mert ezt csak Jézus tudja megtenni. Ezért Őt kell segítségül hívni.
És amikor meghallotta ezt, gyorsan szaladt előre, hogy imádkozz már értem, hogy ez az átok megtörjön, mert fölismerte, hogy ez a jóslás, ami egy mondat volt csupán, és mégis ekkora erővel befolyásolta és tönkretette az ő családi életüknek ezt a területét. Elkezdtünk érte imádkozni. Jézus nevében megtörtük ezt az átkot, ezt a gonosz szellemet kiparancsoltuk az ő életükből. Mondtam, ha hazamész áldd meg a feleségedet, imádkozz érte.
1 év múlva találkozok vele. Nagyon mosolyog. Fiam van. Már 5 hónapos, és kétszer 5 ujja van, teljesen egészséges, mert Jézus az, aki átokká lett, hogy áldást örököljünk! Senki más nem tudta ezt megtenni.
Igaz az, amit a Biblia mond: Ne nyúlj hozzá, ne is érintsd, ne is közelítsd, mert életveszélyes! Mint mondtam "emberölő volt kezdettől fogva". Ez nem egy szép vallásos szöveg, ami benne van a Bibliában. Ez nagyon valóságos dolog. Tönkreteszi az embert. Ráviszi a lejtőre.
Tudjátok ez olyan, mint az örvény. Teljesen mindegy, hogy az örvény melyik oldalán kapcsolódsz be. Mindegy. Okkultizmus, reiki, agykontroll, parapszichológia, jóslás, ezoterika, talpmasszázs, alkoholizmus, paráznaság. Lehetne sorolni a bűnöket. Tudjátok, hogy mi az örvény tulajdonsága? Remélem még a gyakorlatból nem tudjátok! Az örvénynek az a tulajdonsága, bárhol kapcsolódsz be, hogy az örvény beránt a közepére. És amikor az ember a közepén van, akkor lehúzza. Ha erős az örvény, a legjobb úszó se tud már onnan kijönni, hanem ott veszíti az életét. Ilyen ez az örvény. Ilyen ez a lejtő. Ilyen a negatív szellemvilág befolyása. Ezért ennyire határozott Isten.



Mondok egy másik példát. Ez most történt a múlt héten, szintén Debrecenben. Az elmúlt hetekben 3-4 előadásom is volt, de más helyszíneken. Megdöbbenek ezen, hogy mennyire veszélyesek ezek. Ma a fiatalok között mennyire rombol. Ez az átok a magyar nép életében mennyire erőteljesen kezd kibontakozni.
Egy lány odajött hozzám, és azt mondja, figyelj! Már láttam a tekintetéből, mikor belenéztem a szemébe, hogy ott ülnek a tisztátalan szellemek, ahogy olvastuk erről a kislányról. Fekete öltözetben, és azt mondja én is jósnő vagyok. 19-20 éves, amúgy egy helyes kinézetű lány volt. Már a nagyanyám is jósnő volt. Kiugrott az ablakon, és öngyilkos lett. Az anyám most akar kiugrani az ablakon. Ő is minden nap jósol. A tarokkkártyától nem tud szabadulni. Én minden este jósolok. Kiteszem a gyertyáimat, füstölgök. Mit tudom én, hogy miket csinál.
Azt kaptam ebben a jóslatban, hogy 1 éven belül meg fogok halni. Érzem, hogy közeledik ez az időpont, és tudom, hogy be fog következni. A barátom sátánista. Kivágtak a hátából egy darabot nemrégen. A Sátánnak áldozták föl. A barátnőm boszorkányiskolába jár.
Egyszerűen sírni tudtam volna, amikor hallottam ezeket az információkat.
Kidobtak az iskolából. Nem tudok tanulni. Olyan furcsa dolgok történnek az életemben. Állandóan ilyen szellemek gyötörnek. Elmondta a történetét, ami elég hosszúra nyúlt.
Aznap este megtért. Jézus elkezdte leépíteni ezt a lejtőt, és fölépíteni az emelkedőt. Tudtam, hogy ha ma nem jövök el, mikor láttam ezt a címet, hogy ez az utolsó kiugrási lehetőségem, hogy kiugorjam ebből az örvényből. Soha többet nem lett volna, mert akkor még jobban belemerülök ebbe.
Nagyon veszélyes! Vigyázz ezzel, ez nem játék! A 220-al, a 380-al nem szabad játszani. Még akkor sem, ha nem hiszel benne, akkor sem szabad játszani. A bűnnel nem szabad játszani. Mindegy, hogy minek nevezzük, jóslás, szellemidézés, varázslás, paráznaság, negatív beszéd, gonosz indulatok. Veszélyes, tönkre teszi az embert. Lehetne mondani jó néhány ilyen példát. Nostredamus esetét. Sok esetben mondják, Nostredamus micsoda nagyszerű dolog, hát ugyanaz, ami benn van a Bibliában, van benne egy két hasonló dolog. Halálfejből jönnek ki az információk. A negatív szellemvilág produkciói. Teli van a világ ilyen dolgokkal.



Az emberek, ha a TV-t bekapcsolják, tele van ilyen jellegű reklámokkal. Az emberek elkezdik enni, elkezdenek táplálkozni a negatív szellemvilág táplálékával. Nagyon hamar megcsömörlik a gyomruk, és tönkremennek az emberek. Ezért vannak teli a pszihiátriák. Azt mondják a pszichológusok, hogy a pszichiátriák betegeinek 70 %-a filozófikus beteg. Valami ilyen dologba keveredett bele. Sokan megőrültek, és ideggyógyász kezelése alá kerültek. Hát ez nem játék! Sok negatívat mondtam ezzel kapcsolatban, de hadd fejezzem be ezt a témát pozitívval, és rátérünk a szellemidézésre. A jövő Isten kezében van. Isten kezéből kérd ki a jövődet. Ha Isten terveit ismered meg, az téged felépít, az emelkedőt jelent számodra. Jó néhány személyes bizonyságot mondhatnék nektek, hogy Isten hogyan jelenti ki a jövőt. Mondhatnék jó néhány példát. Talán egyet mondok.
Ne csak a negatív példákat említsem. Én mikor itt a gimnáziumban jártam, miután megtértem 17 évesen, Isten kijelentette nekem a jövőmet. Egy nagyon konkrét információt kaptam Istentől, méghozzá azt, hogy tanuljak angolt, mert angol nyelvterületen fogok tanulni. Akkor még nem volt erre lehetőség. A legjobbak is Moszkváig jutottak el. És nem volt erre lehetőség, hogy ösztöndíjjal külföldön tanuljunk. Mivel én ezt kaptam, és ott volt bennem ez a dolog, és teljes mértékben tudtam, hogy így lesz. Elkezdtem magánúton angolt tanulni. 5 évet tanultam, és a rendszerváltás után Isten azonnal lehetőséget adott nekem, hogy Angliában szerezzem teológiai diplomámat. Ha nem tanultam volna, ha nem hallgattam volna Istenre, akkor ez nem kövezkezett volna be. Pedig akkor még senki nem tudta ezt. De Isten tudta. Isten kijelenti a jövőt. Tőle kérdezd a jövődet! Az Ő kezébe helyezd a te jövődet! Mert ha Isten terveibe bontakoznak ki az életedben, az soha nem a romlás, soha nem az átok tervei lesznek, mert Isten terve az emelkedő. Az ember élete csak itt lehet teljes, Istennek a kezében. Isten terveit hagyd kibontakozni az életedben! Lehet, hogy ma Isten egy tervmódosítást akar végrehajtani az életedben, hogy az Ördög terveit lezárja, és elindítson egy új kibontakozást az életedben.


Mi a szellemidézés?

Kapcsolatfelvétel a szellemvilággal, túlvilággal, vagy a halottak szellemeivel információszerzés céljából. Mindenki tudom, hogy hallott már ilyesmiről. Asztaltáncoltatás, halottidézés, van erre egy szép szó a chaneling, csatornázás a túlvilág és az evilág között. Ez mind beletartozik. Ugyanilyen veszélyes. Ahogy olvastuk az előző résznél, hogy mi történik azzal, aki ilyesmit csinál. Nemcsak a jövendőmondás volt benne, hanem a szellemidézés is.
Olvassuk el 1Sámuel 28:7, 11-től! Nagyon jó ez a történet. Egy királyról szól. Isten tiltása ellenére szellemet idézett, halottat idézett. Illetve idéztetett valakivel. Igénybe vette ezeket az információkat.
Figyeljétek meg!
"Akkor mondta Saul a szolgáinak: Keressetek nekem egy halottidéző asszonyt! Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái ezt felelték neki: Van itt Éndórban egy halottidéző asszony."
"Az asszony ekkor megkérdezte: Kit idézzek föl neked?
Ő így felelt: Sámuelt idézd föl nekem.
Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak: Miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul?
De a király ezt mondta neki: Ne félj! Mit láttál?
Az asszony ezt felelte Saulnak: Istenfélét látok feljönni a földből.
Saul megkérdezte tőle: Milyen az alakja?
Az asszony így felelt: Egy vén ember jön fölfelé palástba burkolózva.
Ebből megtudta Saul, hogy Sámuel az; ezért arccal a földig hajolt, és leborult előtte." (1 Sámuel 28:7; 11-14)
A Biblia soha nem tagadta, hogy ez működik. Működik, mert a negatív szellemvilág működteti. Saul király elmegy, mert ő volt az a király, aki kiírtatta annakidején ezt a tevékenységet. Aki azt mondta, hogy ez illegális tevékenység Istennek engedelmeskedve. Mikor bajba kerül, és Istentől eltér ez a király, mégis igénybe veszi ezt a szolgáltatást. Nem mer bemutatkozni, mert tudja, hogy az egy olyan halottidéző asszony, megint nőről van szó, akiket ő üldözött. Semmi kérdés afelől, hogy ez nem működne. Ami megdöbbent engem, nézzétek, hogy mit mond itt a Biblia: a földből valami istenféle jön fel. Ezt a szót szeretném kiemelni, istenféle. Ez tipikus ördögi taktika. Istenféle magyarul azt jelenti, hogy Istenhez hasonló.
Figyeljétek meg, hogy aki ilyennel foglalkozik, az Istenre hívatkozik.
Mit mond a jósnő? Én hiszek Istenben, buzgó vallásos asszony vagyok. Minden évben kétszer, az ünnepek másnapján elmegyek a templomba. A Bibliára hívatkozik. Onnan próbálja magyarázni a dolgokat. Istennek semmi köze az egészhez. Ez pont a megtévesztés, és hazugság miatt van. Ma a magyar emberek 80 %-a ugyanezt mondja. Hiszek Istenben. Mit mond a Biblia! Az ördög is hisz Istenben, de semmi köze Istenhez. Hanem fél tőle, retteg tőle. Az Istenhit az nagyszerű dolog. Ez egy jó alap. Abba a házba nehéz beköltözni, amelyiknek csak az alapja van meg. Ugye arra még építkezni kell? A megtérésnek a cselekedeteit. Tudjátok mi történt ezzel a királlyal? Megtaláljátok az 1 Sámuel 31:4-ben a választ. Ez a király öngyilkos lett. Emlékeztek mit mondtam a lejtővel kapcsolatban? Nagyon hamar a lejtő végére jutott, mert belement ilyen dolgokba. Működik akkor is, ha nem hiszel benne.

Az áldás csak akkor működik, ha
hiszel Jézus Krisztusban.
Őbenne higgyél, Őfelé nyílj meg!

Tavaly a Diákszigeten, épp jövő héten lesz újra, tehát aktuális az esemény, előadást tartottam ebben a témában. 300 ezer fiatalt várnak az idén. Közép-Európa legnagyobb rockfesztiválja.
Ott, ahogy a fiataloknak beszéltem, mikor az előadást még be se tudtam fejezni, egy lány szinte közbeszakított, azt hittem, hogy kötekedni akar, és nem ért egyet az előadással, de sírva mondta el az élettörténetét. Nem ismerte a Bibliát, de hogy ez mennyire igaz. Hárman voltak barátnők Budapesten, Békásmegyeren, egy ház tizedik emeleti lakásában. Hallották, hogy az asztaltáncoltatás micsoda buli, próbáljuk ki. Először kipróbálták nem működött. Másodszor kipróbálták, és olyan drasztikusan megjelent a negatív szellemvilág, hogy az egyik 19 éves lány sokkot kapott, nekiugrott a tizediken a becsukott ablaknak. Kiesett az ablakon, és szörnyet halt. A másik lány másnap öngyilkos lett. Ő pedig ott sírva mondta el, hogy én azóta nem tudok aludni. Állandó félelmeim vannak. Tudom, hogy az ördög létezik. Ha az ördög létezik, akkor Istennek is léteznie kell. Sírva mondta el, hogy higgyetek ennek az embernek!
Nem kellett ez a reklám, mert Isten Igéje igaz. Isten Igéje megállja a helyét, ha tudsz róla, ha nem. Az ilyen előadások azért vannak, hogy megismerd ezt.
Jó néhány ilyen történetet lehetne mondani. Mikor katona voltam, és az egyik alkalommal jöttem ki a mosdóból, katonák ismertek ilyen sztorikat, kicsapódik az ajtó. Ordítva kijön az egyik katonatársam, nekiugrik az ablaknak, össze-vissza vágta magát. Hát mi történt?
Unatkoztak a katonák. Szellemet idéztek. Annyira radikálisan megjelent a negatív szellemvilág, hogy sokkot kapott a fiú. Le kellett szerelni. Értelmileg, szellemileg megsérült. Két hét múlva már nem volt katona. Átok. Átkot hoz az ember életére. Lehetne még jó néhány ilyen történetet mondani.
Ma könyveket írnak, filozófiákat gyártanak. Automatikus írás, ilyen jellegű kiadványokkal van tele az Édesvíz Kiadó könyvválasztéka, hogy médiumok diktálták le, automatikusan diktálták, szellemek mondták, jó szellemek, ilyen szellemek. Magyarázzák a Bibliát, Máriára hívatkoznak, meg sok egyéb más dologra, negatív szellemvilág. Negatív szellemvilág. Segítő szellemek nem léteznek. Segítő szellemeket az Ördög nem tud küldeni, csak báránybőrbe bújtatott farkasokat, akik a világosság angyalaiként, pozitívumként mutatkoznak, de negatívat adnak.
Pozitív ígéret mindig megvan. Mit igérnek? Megismered a jövődet, meggyógyulhatsz, feloldódik a stresszed, kitágul az agyad, és mennyi más pozitívumban lesz részed, megismered a szeretetet. Igérni ma már mindenki tud, még a politikusok is. De utána a következményekből tudjuk meg, hogy mennyire helytálló volt ez az ígéret. A gyümölcsök pedig egyértelműek.

Mi a varázslás?

Bizonyos dolgok előidézése a szellemvilág segítségével. Azt mondják, hogy kétfajtája létezik, a fekete mágia és a fehér mágia. A fehér csupa jó dolgokra használható, a feketében már vannak rossz dolgok. Tudjátok meg, ha fehérnek, ha feketének hívják, ha a negatív szellemi forrással van kapcsolatban, a mágia pedig csak azzal lehet, abból pozitív dolog soha az életben nem fog kisülni. Pozitív dolog látszata igen, de a lejtőt építi az ember életében. A megdöbbentő az, reklámokat olvashattok, ilyen Bt, olyan Bt, Kft. hirdeti, ott a kereszt, ott a Biblia előttük, háttérben a halleluja kórus, ráolvasás, szemölcseltávolítás jó pénzért, akkor különféle információk, átoklevétel, feloldás, szerelemkötés, és egyáb ilyen varázslási információkkal van teli ma a világ. Működhet, de tönkretesz. Még egy példát mondok, ahol egyértelműen kiderül a hazugság.
Isten energiájával távgyógyító Oláh Imre. Természetfeletti távgyógyító spiritiszta. Minden betegség gyógyítását vállalja. Amíg az előadó beszél mindenki csodálatosan gyógyul. Depressziósan érkezik anélkül távozik, mondja az előadó. Módosítanám: ÁTOKKAL távozik. Először a belépés díjtalan. Mi van itt? Isten. Spiritizmus azt jelent szellemidézés. Isten útálja. Tehát nem fér össze a kettő. Hazugság. Istennek semmi köze a szellemidézéshez, a spiritizmushoz.
A varázslás ugyanolyan veszélyes ördögi tudomány, mint a jóslás, szellemidézés és működhet. Nem olyan régen döbbenettel beszéltem egy ügyvédnővel, aki a maga nemében nagyon értelmes volt, és elmondta, hogy volt egy kapcsolata egy marokkói férfival, olyan mai kapcsolat. Tudjátok 2 napig találkozunk, a 3. nap az ágyba kötünk ki. Utána meg két hét múlva már nem is ismerjük egymást. Hát valahogy így történt vele is. A marokkó férfi 2 hét múlva elutazott vissza az országába, és azt mondta ennek az ügyvédnőnek, hogy Drágám, a jó kapcsolatunk emlékére adjál neke egy emléket, hogy a marokkói egyik barátom, természetgyógyászom, varázslóm megáldjon téged. Furcsa kérése volt, hogy a hajtincsedből adj egy darabot, meg az alsóneműdből. Kicsit furcsának tartotta az ügyvédnő, hogy hogy jön ez a dologhoz ide, de úgy volt vele, hogy ezzel túl nagy kár nem történhet. Adott neki a bugyijából egy kis darabot, és a hajtincséből egy kis darabot. Szó szerint így történt. Egy hét múlva, mikor elment a marokkói olyan daganatok keletkeztek az egyik mellében, hogy mikor elment az orvoshoz, azt mondta neki az orvos:
Hölgyem, maga egy értelmes ember, mért a rák utolsó stádiumában jön, mért nem akkor jön, mikor ez elindul és észreveszi.
A hölgy elkezdett tiltakozni: Doktor úr, ez néhány napja alakult ki.
Ez lehetetlen. És el kellett távolítani, mert nem tudták másképp megmenteni. Néhány nap múlva, hogy ez megtörtént, kihullott az összes haja. Kőkemény sugárzást kellett kapni, hogy valamilyen módon tudjanak neki segíteni, és akkor imádkoztunk érte.
Azóta nem találkoztam vele.
Biztos vagyok benne, ha hisz Jézus Krisztusban, ez az átok megtörhet.
Ennyire hatékony. Jó néhány ezer km távolságból működik. Az a kérdés, hogy ki működteti.
Befejezésül: Következményei lehetnek az átoknak: anyagi leépülés, amihez hozzákezd, biztos, hogy negatívan sül el. Gyakori balesetek; korai halálozások; emberölő volt.
Azt hiszitek, hogy Déri Jánosnak (TV riporter) meg kellett halnia 40 valahány évesen? Ennek az embernek nem kellett volna meghalnia. Az utolsó évben minden természetgyógyász, parapszichológus, varázsló a magyar nyilvánosság előtt a TV-ben rajta kísérletezett, halucinálták, hipnotizálták, altatták, meg egyéb más dolgot csináltak vele, jött a rák és elvitte. Tudjátok ki volt az utódja a Nulladik tipusú találkozásban, egy nálánál fiatalabb ember? 1 évig bírta, azután az a fiatalember is meghalt.
Isten Igéje igaz. Isten Igéje soha nem hazudik. A Mindenható Isten garancia arra, hogy igazat mond.
Érdemes figyelembe venned.

Az Ördög célja, hogy az embereket tönkretegye. Az átok jellegzetességeihez tartozik: Ezeket a gyakorlati életből vettem. Azok, akik okkult dolgokkal foglalkoznak, beszámolnak, hogy furcsa jelenségek kezdik el őket kísérni. Éjszaka szaladgálnak a padláson, sötét szellemek vannak a szobában. Gyötrés kezdi el őket kísérni. Csapkodják az ajtót, kopogtatnak, és nincs ott senki. Leesik a könyv a polcról, leesik a kép a falról kéz érintése nélkül. Nyeszereg a szekrény. Félelemkeltő zajok. Nevetségesnek látszó, furcsa jelenségekről számolnak be. De hosszú távon ebbe bele lehet bolondulni. Démoni eredetű problémák. Mások beszámolnak gyötrő szellemek megjelenéséről. A félelem, a gyűlölet az ördög alapérzése. Ha valaki ilyennel foglalkozik, ez hamarosan meg fog jelenni. Halálfélelem, alvászavar, hallucináció jelentkezik. Furcsa álmokat látnak, gonosz álmokat látnak, negatív jelenségekkel találkoznak, zavartság, odafordulás egyéb okkult jelenségek felé, és különféle betegségek kezdenek kialakulni. Nem érti, hogy mindez miért történik. Kényszercselekvések, pánikbetegség, népbetegség. Depresszió.
Tegnap egy természetgyógyászért imádkoztam, és azt mondta: Figyelj, valamiben biztos igazad van, mert amióta ezt csinálom, azóta mintha rámült volna valami. Így fogalmazta meg. Mintha a Bibliából olvasta volna. Egy gonosz szellem ráült. Félek, olyan feszültség van bennem. Olyan gyötrések vannak, pedig én segítek az embereknek. Jót akarok. Negatív szellemvilágból jót akarni lehet, de jót elérni sohasem. Néhányan beszámolnak arról, hogy meggyógyultak, de milyen áron? A negatív szellemvilág ad valamit, de a lelkét kéri érte. Emberek beszámoltak arról, hogy különféle betegségeket kaptak. A Természetgyógyászati Unió főtitkára, Kövesi Péter is kiadott egy statisztikát. A természetgyógyászok 5 %-kának javult a helyzete, 50 %-ának romlott, 15 %-kának erősen romlott az egészségi állapota. De, kérem, akkor miért csinálják, ha tönkre mennek bele? A hazug megtévesztette őket.
Két évvel ezelőtt volt az orvosok és pszichológusok kongresszusa, és megállapították, hogy a magyar lakosság 70 %-a beteg, ennek a 70 %-a pszichoszomatikusan beteg. A lélek beteg, de testi tüneteket produkál. Ezt nem lehet injekcióval orvosolni., mert az ember lelkével van probléma. Az ilyen betegségeket szellemi eredetű betegségeknek nevezem, amelyeket gyötrő, gonosz szellemek, démonok okozzák. Ma nagyon sok ember teli van ilyen betegséggel.
De most egy pozitívval dologgal szeretném befejezni. Kétezer évvel ezelőtt döntés született a Mennyben. Amikor a mennyei Atya, a Teremtő Isten látta, hogy az ember egyre jobban eltér Istentől, egyre jobban megy ezen a lejtőn, s mindegy, hogy milyen bűnök miatt, ekkor Isten hozott egy döntést. Elküldöm az én Fiamat, Jézus Krisztust, elküldöm azért, hogy megállítsa az emberiségnek ezt a lejtőjét. Megállítson téged, megállítsa a lejtőt az életedben. Újat kezdjen az ember életében.



Eljött Jézus erre a Földre, mert Isten így tudott legjobban kommunikálni velünk, mert Ő is emberré lett. Meggyógyította az embereket, megszabadította az embereket. Bemutatta az Atya szeretetét az embereknek. Meghalt a kereszten. Utána lement a Pokolba, legyőzte az Ördögöt, a negatív szellemvilágot, azért, hogy utána ki tudjon szabadítani engem és téged a negatív szellemvilág befolyásából. Három nap múlva feltámadt, jónéhány embernek megjelent. Visszament a Mennybe, ott ül az Atyának a jobbján. Azt mondja a Biblia, hogy minden hatalom Jézus Krisztus kezében összpontosul. Nem adatott más név az ég alatt, itt a Földön, mint Jézus Krisztus neve, ami által üdvösségünk lehet, ami által meggyógyulhatunk, ami által szabadulásunk van. Nincsen más név, mint Jézusnak a neve, hogy a lejtőből kigyere, és az emelkedőre menjen a TE ÉLETED.
Nincs más segítség. Erőlködhetsz egész életedben, a vége mégis lejtő lesz. Jézus Krisztus segítségével lehet csak kapcsolatba kerülni az Atyával. Amíg az ember nem kerül kapcsolatba a Teremtőjével, addig Isten nélkül él, addig ÁTOK alatt van, addig távol él a Teremtő Istentől a teremtett ember. Ez a jó hír, hogy Jézus meghalt a Te bűneidért, ezekért a dolgokért, hogy kijöjj a szakadékból, a bűneid terhéből, betegségekből, nyomorúságaidból. Isten egy újat kezdjen veled.
Emlékeztek? Áldás vagy átok? Élet vagy halál? Emelkedő vagy lejtő? A te döntéseden, az én döntésemen nagyon sok minden múlik. Jézus megtett mindent. Hívd segítségül Őt! És megmenekülsz! Hívd segítségül Jézus nevét! És megmenekülsz! Ez működik!
A múlt héten Debrecenben egy előadást tartottam, és egy fiatalember annyira szó szerint vette, kiszaladt ide előre, ilyen bele való legény volt.
Azt mondja: Hogy csináljam? Meg akarok változni, elég volt! Látom, hogy teljesen megyek lefelé.
Mondom: Hívd segítségül?
- Hogyan?
- Ahogy mondom.
Annyira szó szerint vette, hogy kiált oda a dicsőítő zenekarral szemben, és akkor elkezdett kiabálni:

JÉZUS, JÉZUS, SEGÍTS nekem, meg akarok változni! Bocsásd meg az én bűneimet!



- Még aznap este Isten megváltoztatta az életét! Egészen más arccal ment ki. Gyökeresen megváltozott az élete! Ez veled is megtörténhet. Nem beszélnék erről, ha velem nem történt volna meg, ha nem hívtam volna segítségül Jézust, ha nem változtatta volna meg az életemet, ha nem vette volna le a bűneim terhét, ha nem hozott volna ki a lejtőről. Ő veled is meg akarja ezt tenni. Csak fogadd el! Hívd be Őt az életedbe! Hívd be most! Ne foglalkozz senkivel, és semmivel! Ő megteszi.

Tegyük meg most, jó?
Választ az életet, Jézus Krisztust!
Elkezdi felépíteni az életedet.



ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK



Zimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai


VAN KIÚT A MEGKÖTÖZÖTTSÉGEKBŐL!


Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Egy újjászületett keresztény, V. ILDIKÓ BIZONYSÁGTÉTELE

Han Pál: Menekülés az okkultizmusból részlet hallható
"Olyan embereknek ajánljuk, akik kacérkodnak a természeti népek vallásából vagy a távol keleti misztikából származó sámánizmussal, horoszkópokat olvasnak, delejezőkkel kezeltetik magukat, a "feng sui"-nak hódolnak, jógáznak, agykontroloznak vagy csak egyszerűen nem értik, hogy a keresztények miért nem szeretik a Harry Potter könyveket..."

Han Pál: Menekülés - Görbicz Tamás: Totemrehívás könyv
Az agykontroll tanfolyam hatása
Démonok tulajdonságai a Biblia alapján
Mit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés és a varázslás témakörében?
Süveges Imre előadásának 1. része
Szellemi eredetű, pszichoszomatikus betegségekről és az ufókról
Süveges Imre előadásának 2. része
Viki szabadulása a reikiből Bűnbánat nélkül nincs ébredés
Új feladatok, a Sátán új kihívásai Szenvedélybetegség



Harry Potter, aki mágiába vezet! KAMASZSZERVÍZ

Ajánlott olvasmányok:

R. Josuran: A spiritizmus fertőjében Ch. Gratenau: Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig
dr. Erdélyi Judit: Ajtónyitás vajon kinek? Vigyázz! Okkultizmus!
Lothar Gassmann: Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?
Helge Stadelmann: Az okkultizmus, okkult jelenségek.
Albert Lüscher: Babilon - Karácsony - Húsvét

A könyvek kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál.

H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: 06-1-311-5860

M. Basilea Schlink: NEW AGE - a Biblia szemszögéből -
Paul F. Kiene: VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!



Barkóci Sándor Miskolcon, Debrecenben; Újjászületés, megújulás

A fejsze úszik a vízen igemagyarázata * Szent Szellemről


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!