HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő
Dr. Werner Gitt: Van út a Mennybe!

Jézus idejében sok ember fordult Őhozzá, de csaknem mindig valamilyen földi ügyben:
* Tíz leprás meg akart gyógyulni.(Lukács 17:13)
* Vakok szerettek volna látóvá lenni. (Máté 9:27)
* Valaki egy örökösödési vitában kérte a segítségét. (Lukács 12:13)
* Farizeusok jöttek azzal a csalárd kérdéssel, hogy kell-e adót fizetniük a császárnak. (Máté 22:17)Csak kevesen tudakolták az Úr Jézustól azt, hogy miként juthat az ember a Mennybe. Egy gazdag fiatalember ezzel a kérdéssel kereste fel:
"Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" (Lukács 18:18)
Kapott választ: adja el mindenét, amin csüng a szíve, és kövesse Jézust. Mivel nagyon gazdag volt, nem fogadta meg a tanácsot, így pedig lemondott a Mennyről.

Voltak olyanok is, akik egyáltalán nem keresték a Mennyországot, de a Jézussal való találkozáskor felfigyeltek rá, és abban a pillanatban meg is ragadták. Zákeus csak kíváncsiságból akarta látni Jézust, azonban többet kapott, mint amennyit várt. Amikor Jézus látogatást tett a házában, Zákeus - úgyszólván kávézás közben - rátalált a Mennyre. Jézus megállapította:
"Ma lett üdvössége ennek a háznak..." (Lukács 19:9)

Hogyan lehet megtalálni a Mennyet?

Az eddigiek alapján leszögezhetjük:
* A Mennyországot egy bizonyos egészen konkrét napon találja meg az ember. Jó tudni ezt, mert így az Ön számára is, kedves Olvasóm, lehetővé válik a mai napon, hogy megragadja Istennél az örök életet.
* A Mennyország megtalálása nincs valamilyen teljesítendő feltételhez kötve.
* A Mennyországot teljesen felkészületlenül is meg lehet találni. (...)


Mi juttat be minket a Mennybe? Hogy világos és érthető választ adjon erre a kérdésre, az Úr Jézus elmondott nekünk egy példázatot. Lukács evangéliuma 14. részében a 16. verstől kezdve egy emberről beszél (a példázatban Istent jelképezi), aki nagy vendégséget készül rendezni; s először csak célzottan küld ki bizonyos számú meghívót. Valamennyi válasz lesújtó:
"azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem (...) A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem (...) Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek."
Ebből nyilvánvaló, hogy a Mennyet meg lehet nyerni vagy el lehet veszíteni. A döntő pont a meghívás elfogadása vagy elutasítása. Lehetne az ennél egyszerűbb? Minden bizonnyal nem! Ha egykor sok ember lesz kizárva a Mennyből, akkor az nem amiatt lesz, hogy nem ismerték az utat, hanem mert elhárították a meghívást.A példázatban előforduló három ember nem követendő példa, mert közülük egyik sem fogadja el a meghívást, egyikük sem jön el a nagy ünnepségre! Akkor nem lesz megtartva a vendégség? De igen! A lemondások után mindenhová kiküldi meghívását a ház ura. Immár nem aranybetűs meghívókat nyomtat. Most az egyszerű felhívás érvényes: Gyertek! Aki csak engedi magát meghívni, biztos helyet kap a lakomán.
Mi történik ekkor? Igen, jönnek az emberek - csapatostul is. Egy idő múlva megállapítja a vendéglátó, hogy van még szabad hely. Azt mondja szolgáinak: Menjetek ismét ki! Hívogassatok tovább!
Ezen a helyen szeretném magunkra vonatkoztatni a példázatot, ugyanis ez éppen a mai helyzetünkre illik rá. Van még szabad hely a Mennyben, és Isten azt üzeni Neked: "Gyere, foglald el helyedet a Mennyben! Legyél bölcs, és foglald le a helyedet az örökkévalóságra! Tedd meg ma!"A Menny elképzelhetetlenül szép, ezért hasonlítja az Úr Jézus nagy ünnepséghez, vendégséghez. Az 1Korintus 2:9-ben ezt olvassuk még róla:
"Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az Őt szeretőknek." Semmi, de végképp semmi nincs ezen a földön, ami csak megközelítőleg is fogható lenne a Mennyhez. Olyan elképzelhetetlenül szép ott! Semmiképpen sem szabad elszalasztanunk! A Menny tehát mindent megér. Egyvalaki kinyitotta előttünk a Mennybe vezető kaput. Ő pedig Jézus, Isten Fia! Neki köszönhetjük azt is, hogy olyan egyszerű oda kerülni. Már csak azon múlik, hogy mi akarjuk-e. Csak az nem tesz eleget a meghívásnak, aki olyan buta, mint a példázatban szereplő három férfi.

A megmenekülés az Úr által történik

Az Apostolok cselekedetei 2:21 igen fontos Igevers:
"Aki azonban segítségül hívja az Úr (Jézus) nevét, üdvözül."
Ez az Újszövetség egyik alapvető mondanivalója. Amikor Pál Filippiben a börtönben volt, a börtönőrnek ugyanilyen velősen megfogalmazta a lényeget:
"Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!"
(Apostolok cselekedetei 16:31)
Bár rövid és szűkszavú ez a felszólítás, de hathatósan és életet átformáló. Még azon az éjszakán megtért a börtönőr.Mitől ment meg Jézus? Ezt feltétlenül tudnunk kell: Jézus a Pokoltól menekít ki a Mennybe! Mindkét helyről azt mondja a Biblia, hogy örökre kerülnek oda az emberek. Az egyik hely rettenetes, a másik pompás. Harmadik hely nincs. Öt perccel a halál után senki nem fogja többé azt mondani, hogy a halállal mindennek vége. Jézus személyén dől el minden. Örök tartózkodási helyünk egyetlen személytől függ: Jézustól - és a mi vele való kapcsolatunktól!Amikor egy előadói körúton voltam Lengyelországban, látogatást tettünk a hajdani auschwitzi koncentrációs táborban. Iszonyatos történések helyszíne volt ez a Harmadik Birodalom idején. 1942 és 1944 között több mint 1,6 millió embert, többnyire zsidót gázosítottak, majd égettek el itt. Az irodalomban "auschwitzi pokol"-ként emlegetik ezt. Elgondolkodtam ezen a megnevezésen, amikor egy alkalmazott keresztülvezetett minket egy gázkamrán, amelyben "töltetenként" 600 személy pusztult el egyszerre. De tényleg a Pokol volt ez? Látogatócsoportunk csak azért nézhette meg e gázkamrát, mert ez a szörnyűség 1944-ben véget ért. Most szabadon látogathatók ezek a létesítmények, és senkit sem kínoznak, senkit sem mérgeznek meg bennük. Az auschwitzi gázkamrák időben korlátozottak, végesek voltak. Az a Pokol azonban, amelyről a Biblia beszél, örök.A mai múzeum bejárati csarnokában réesett a pillantásom egy képre, amely keresztet ábrázol Krisztus testével. Egy fogoly a megfeszítettbe vetett reménységét belekarcolta egy szöggel a falba. Ez a művész is meghalt az egyik gázkamrában. De ő ismerte a megmentő Jézust. Bár irtózatos helyen halt meg, de nyitva állt előtte a Menny. Abból a Pokolból azonban, amelytől az Úr Jézus az Újszövetségben oly nyomatékosan óv (pl. Máté 5:29-30; 7:13; 18:8), nem lehet megszökni vagy megmenekülni, ha már az ember egyszer oda megérkezett. Mivel pedig a Pokol Auschwitzcel ellentétben örökké üzemel, meglátogatni sem lehet soha.A Menny is örök. Ez pedig az a hely, ahová Isten szeretne eljuttatni minket. Engedje magát ezért behívni a Mennybe! Hívja segítségül az Úr nevét, és ezzel biztosítson magának helyet a Mennyben! Egyik előadásom után igen felindultan kérdezett meg egy asszony:
"Lehet egyáltalán helyet foglaltatni magunknak a Mennyben? Utazási irodában használunk ilyen szavakat!"
Egyetértettem vele: "Aki nem foglaltat le helyet, nem jut célba: Ha Ön Hawaiiba akar repülni, akkor is szüksége van egy érvényes repülőjegyre."
Erre ő: "De a repülőjegyet ki kell fizetni!"
"Igen, igen, a Mennybe szóló jegyet is! Az azonban olyan drága, hogy közülünk senki sem tudná kifizetni. A bűnünk az oka, hogy erre képtelenek vagyunk. Isten nem tűr meg bűnt az Ő országában, a Mennyben. Aki itteni élete után az örökkévalóságban Istennél szeretne lenni a mennyben, annak meg kell szabadulnia bűnétől és bűnének büntetésétől. Ez a szabadítás csak egy bűntelen személy által volt lehetséges - ez a személy pedig JÉZUS KRISZTUS. Egyedül Ő fizetőképes! És Ő fizetett kiontott vérével, a kereszten elszenvedett halálával."De mit kell most tennem, hogy a Mennybe kerüljek?


Nekünk is szól Isten meghívása az üdvösségre. Nyomatékosan kérlel bennünket a Biblia számos helye, hogy válaszoljunk Isten hívására:
* "Igyekezzetek bemenni a szoros kapun!" (Lukács 13:24)
* "Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek országa!" (Máté 4:17)
* "Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják." (Máté 7:13-14)
* "Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt!" (1Timóteus 6:12)
* "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!" (Apostolok cselekedetei 16:31)Mindezek igen sürgető és felrázó meghívások. Érezni belőlük az ügy komolyságát, valamint a határozottságot és a sürgősséget. Csak akkor cselekszünk hát következetesen, ha a Mennybe szóló meghívóra imádságban válaszolunk, amely szólhat például így:
"Úr Jézus, ma olvastam, hogy csak Teáltalad kerülhetek a Mennybe. Szeretnék egyszer nálad lenni a Mennyországban. Kérlek ezért, hogy ments meg a Pokoltól, ahová a bűnösségem miatt tulajdonképpen kerülnék.
Mivel olyan nagyon szeretsz engem, értem is meghaltál a kereszten, és kifizetted ott bűneim büntetését. Látod minden vétkemet gyermekségemtől fogva. Te ismersz minden bűnt; azt is, aminek jelenleg tudatában vagyok, de mindazt is, amit már rég elfelejtettem. Ismered szívem minden rezdülését. Előtted nyitott könyv az életem. Úgy, ahogy vagyok, nem mehetek hozzád a Mennybe. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Gyere most be az életembe, és tedd azt újjá! Segíts nekem, hogy mindent letegyek, ami nem helyes a Te szemed előtt, és ajándékozz meg új élettel és gondolkozással, amelyek a Te áldásod alatt vannak. Nyisd meg kérlek előttem az Igédet, a Bibliát! Segíts, hogy megértsem, amit mondani akarsz nekem, és adj nekem engedelmes szívet, hogy azt tegyem, ami tetszik neked! Mostantól fogva Te legyél az én Uram! Követni akarlak. Mutasd, kérlek az utat, amelyen járjak életem minden területén!
Köszönöm, hogy meghallgattál, hogy most már Isten gyermeke lehetek, aki egykor nálad lesz a Mennyben. Ámen."A szerzőről

Prof. Dr. Werner Gitt 1937-ben született a kelet-poroszországi Raineckben. 1963-tól 68-ig a Hannoveri Műszaki Főiskolán (Egyetemen) mérnöknek készült, ahol 1968-ban szerzett diplomát. 1968-tól 1971-ig tanársegéd volt az Aacheni Műszaki Főiskola (Egyetem) Szabályozástechnikai Intézetében. Két évi kutatómunka után 1970-ben műszaki doktorrá avatták. 1971 óta a Braunschweigi Szövetségi Fizikai-Technikai Intézet (PTB) adatfeldolgozási részlegét vezeti. 1978-ban kinevezték a PTB igazgatójává és professzorává. Tudományos kérdésekkel foglalkozik az informatika, a numerikus matematika és a szabályozástechnika területén. Eredményei számos tudományos publikációban jelentek meg. 1966 óta él házasságban Marion nevű feleségével. Carsten fiuk 1967 szeptemberében, Rona lányuk 1969 áprilisában született.

A szerző magyarul megjelent könyvei:

Logosz vagy káosz?
Ha az állatok beszélni tudnának
Teremtés + evolúció = ?
Gyakran feltett kérdések
Meg van írva...
...és a többi vallás?
A teremtés bibliai tanúságtétele
Jelek a mindenségből
Kezdetben volt az információ
Idő és örökkévalóság...ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!