HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


AMIKOR ÖMLIK AZ OLAJ
Martin Andersen, egy pünkösdi gyülekezeti presbiter,
Norvégiában hallotta ezt a próféciát 1937-ben, Moss-ban.


"Amikor olaj jön ki az Északi-tengerből, végig a norvég partokon, beindulnak az események, és Jézus visszajövetele igen közel lesz." Amikor ezeket a szavakat kimondták, az emberek felálltak a gyülekezetben, és megkérték a férfit, hogy inkább üljön le, és ne beszéljen ilyen sületlenséget.

1937-ben még valóban értelmetlennek tűnt arról beszélni, hogy a norvég partokon végig olajat fognak majd pumpálni. Ma viszont a világ minden nagy olajcége pumpál olajat a norvég partok mentén. Norvégia a világ harmadik legnagyobb olaj exportőre Szaúd-Arábia után. (Forrás: http://www.johnthebaptisttv.com/2011/09/28/1968-prophecy-from-90-year-old-woman-in-norway/)EGY 90 ÉVES NORVÉG TESTVÉRNŐ PRÓFÉCIÁJA 1968-BÓL
/Forrás: JÓ HÍR A MA EMBERÉNEK 2012/


Egy 90 éves testvérnő, aki Norvégiában, Valdres-ben lakott, 1968-ban kapott egy látást Istentől. Akkoriban az evangélista szolgálatban álló Emmanuel Minos-nak voltak pont azon a helyen alkalmai. Ő ott találkozott ezzel a hölggyel, aki elmondta neki mindazt, amit látott. Minos le is írta, de annyira hihetetlennek tartotta akkoriban mindezt, hogy elrakta a próféciát a fiókjába.

Most, /2012/ mintegy 44 évvel később már látja, hogy itt az ideje megosztani ezt az üzenetet másokkal is. Ez a valdres-i testvérnő nagyon figyelem teljes, megbízható és hiteles keresztény volt, keresztény ismerősei körében jó bizonyságnak örvendett mindenhol. Ez volt tehát, amit látott:"Láttam a Jézus visszajövetele előtti időt, és a harmadik világháború kitörését. Az eseményeket a természetes szememmel láttam. Úgy láttam a világot, mint egy bolygót, és láttam Európát, országról országra. Láttam Skandináviát. Láttam Norvégiát. Láttam, ahogy bizonyos dolgok megtörténnek közvetlenül Jézus visszajövetele és az utolsó csapás (nyomorúság) megtörténte előtt, - ami pedig egy olyan nyomorúság lesz majd, amelyhez hasonlót még soha azelőtt nem láttunk, sem nem tapasztaltunk."

A testvérnő 4 hullámot említett.

1. "Először is, Jézus visszajövetele és a harmadik világháború kitörése előtt egy olyan nyugalmi (enyhülési) időszak lesz, melyet azelőtt soha nem tapasztaltunk. A keleti és nyugati szuperhatalmak között béke lesz, hosszú ideig tartó béke. (Emlékezzünk csak, ez 1968-ban volt, amikor a hidegháború még javában zajlott - E. Minos) Ebben a békeidőszakban sok országban fegyverzetcsökkentést fognak végrehajtani, Norvégiában is, és így nem leszünk felkészültek akkor, amikor az (a háború) bekövetkezik. A harmadik világháború oly módon tör majd ki, ahogy senki sem gondolta volna - és egy váratlan helyről indul majd."2. "Egy addig páratlan, nagyfokú langyosság fogja eluralni a keresztényeket, egy nagyfokú elhajlás az igaz, élő kereszténységtől. A keresztények nem lesznek nyitottak a szívbe hatoló prédikálás iránt. A korábbi időktől eltérő módon már nem akarnak majd hallani bűnről és kegyelemről, törvényről és evangéliumról, megtérésről és helyreállásról. Mindezek helyett egy helyettesítő, pót-üzenet jön: a bővölködő (boldogság) kereszténység." "A keresztényeknek az lesz a fontos, hogy sikeresek legyenek, hogy "valakik" legyenek, hogy anyagi javaik legyenek, olyan dolgaik, amelyeket Isten ily módon soha nem ígért meg nekünk.

A templomok és imaházak egyre üresebbek lesznek. A prédikálás helyett, - amihez pedig generációk óta hozzá vagyunk szokva, mint pl. 'Vedd fel a keresztedet és kövesd Jézust' - a szórakozás, művészet és kultúra fog egyre nagyobb mértékben bejönni a gyülekezetekbe, ahol pedig megtérésre és ébredésre kellene összegyülekezni. Mindez egyre nagyobb mértékben fog majd jelentkezni közvetlenül Jézus visszajövetele előtt."3. "Norvégiában egy olyan nagymértékű morális hanyatlás következik be, melyhez hasonlót az ország még nem látott. Az emberek úgy élnek majd együtt, mintha házasok lennének - csak éppen házasság nélkül. (Ha jól emlékszem, az "együttélés" terminus, mint olyan még nem létezett 1968-ban - E. Minos) Megnövekszik a házasság előtti erkölcsi tisztátalanságok száma, és a nagyfokú házastársi hűtlenség lesz a természetes (a megszokott), melyet majd megpróbálnak mindenféle szemszögből igazolni. Ez még a keresztény körökbe is befurakszik, és a keresztények megtűrik majd, - még a természet ellen is vétkeznek majd. Mielőtt Jézus visszajön, olyan TV programok lesznek majd, amelyeket soha még csak nem is láttunk azelőtt." (A TV, mint olyan, pont 1968-ban került be Norvégiába -E. Minos) "A TV megtelik majd szörnyű erőszakkal, olyannal, ami megtanítja az embereket arra, hogyan gyilkolják és pusztítsák el egymást. Az utcáink sem lesznek már biztonságosak. Az emberek azt fogják utánozni, amit látnak. Nemcsak egy állomás lesz majd a TV-ben, hanem állomások tömkelege. (A testvérnő akkor még nem ismerte a "csatorna" szót, amelyet mi ma használunk, ezért nevezte ezeket állomásoknak. - E. Minos) A TV olyan lesz majd, mint a rádió, ahol sok állomás fogható, és megtelik erőszakkal. Az emberek a TV-t szórakozásra használják majd. Szörnyű gyilkolásos jeleneteket látunk majd, és azt, hogy az emberek hogyan pusztítják egymást, s ez fog majd elterjedni a társadalomban. Szex-jeleneteket is mutatnak majd a képernyőn mindazt a szexuális bensőségességet, amely csak történik egy házasságban." (Ennél a pontnál én akkor tiltakoztam, mondván, hogy hiszen még a jogi paragrafusok is tiltják az ilyet. - E. Minos) Aztán az idős testvérnő azt mondta: "De ez igenis meg fog történni, és meg fogod látni. Minden korábbi dolgunk (a jogi gátak) leomlik, és a legtisztátalanabb dolgok fognak majd a szemünk előtt lezajlódni."4. "A szegény országokból az emberek Európába fognak majd áramlani. (1968-ban az emigráció mint olyan, még nem létezett. - E, Minos) Skandináviába is sokan jönnek majd és Norvégiába is. Annyira sokan, hogy az ott élő emberek már nem szeretik majd őket, és keményen fognak velük bánni. Majdnem úgy, mint ahogy a zsidókkal bántak a második világháború előtt. Aztán betelik a bűneink teljes mértéke." (Az emigráció témájánál némileg ellenkeztem. Akkoriban ezt még nem értettem meg. - E. Minos) Könnyek gördültek le az idős hölgy arcán. "Én már nem látom meg ezeket, de te meg fogod látni. Aztán hirtelen Jézus visszajön, és a harmadik világháború kitör. Rövid háború lesz majd." (Ezt is látta a látásban.) "Ehhez a háborúhoz képest mindaz, amit én korábban a háborúkból láttam, pusztán gyerekjátéknak tűnik majd. Ez a háború egy nukleáris atombombával ér majd véget. A levegő olyan szennyezett lesz, hogy alig lehet majd lélegzetet venni. Ez teljesen befed majd több kontinenst is, Amerikát, Japánt, Ausztráliát, és a gazdag államokat. A víz is megromlik (szennyezett lesz). A földet nem tudjuk megművelni. Mindennek az eredménye az lesz, hogy csak egy maradék marad majd meg. A gazdag államokból életben maradtak megpróbálnak majd a szegényebb országokba menekülni, de azok annyira kemények lesznek majd, mint amennyire mi voltunk velük.""Annak nagyon örülök, hogy én ezt már nem látom majd meg, de amikor eljön az idő, bátornak kell lenned, és el kell mondanod ezt majd másoknak. Ezt a látást Istentől kaptam, és nincs benne semmi olyan sem, ami ne egyezne meg azzal, amit az Ige mond. Azok, akiknek a bűneiket Isten már megbocsátotta, és Jézus az Ura és Megváltója, biztonságban vannak."

2020.02.11.Dr. Vankó Zsuzsa előadása Budaörsön (Dániel könyve 9:24-27)
"A Jeruzsálem újjáépítésére vonatkozó szózat keletkezésétől" 483 év van "a Messiás-fejedelemig."


Számítások a 483 évhéthez. 7 x 7 = 49 év 62 x 7 = 434 év 49 + 434 = 483 év


Nabukodonozor babiloni király fogságban tartotta a zsidó népet. Nabukodonozor zsidókat deportáltatott Babilóniába. A zsidók 70 évet töltöttek fogságban. Dániel ez idő alatt, kb Kr.e. 535-ben prófétálta a következőket: Dán 9:25-26 "Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a

Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben. A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás."

A próféciából világosan látszik, hogy egy meghatározott idő múlva a Messiást (Felkentet) megölik, a város (Jeruzsálem) és a szenthely (A Templom) le lesz rombolva. Az egy jól ismert történelmi tény, hogy néhány évvel Krisztus keresztre feszítése után, 70-ben a rómaiak teljesen lerombolták Jeruzsálemet és a templomot. Tehát a Messiást Jeruzsálem és a templom lerombolása előtt ölik meg.
/Forrás: https://velunkazisten.hu/hu/elgondolkodtato/a_70_het_profecia_-_a_messias_eljovetelenek_datuma/

A témához kapcsolódó Igék

"Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr Igéjével mondjuk nektek, hogy mi akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a Mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel!" 1Thess 4:13-18)

"Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni. Ti azonban testvéreim nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is." (1Thess 5:1-11)
"Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak szellemeihez; az új szövetség közbenjárójához Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert, ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a Mennyből szól hozzánk. Az Ő hangja akkor csak a Földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a Földet, hanem az Eget is." A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz." (Zsid 12:22-29)"Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és Föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a Föld ugyanezen szó által megkímelve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a Föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve, megolvadnak! De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy Ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben." (2Pt 3:1-14)


"Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: 'Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a Te eljövetelednek és a világ végének?' Jézus így válaszolt nekik: 'Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhinségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlől titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég." (Máté 24:3-14)
"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak lesznek, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják...A gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve." (2Tim 3:1-5,13)
"Fenyegető jövendölés Damaszkusz ellen. Damaszkusz nem lesz többé város, rom és omladék lesz." (Ézsaiás 17:1)
"Fenyegető jövendölés. Az Úr Igéje szól Izráelről. Így szól az Úr, aki az eget kifeszítette, a Földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe. Íme, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a Föld minden népe." (Zakariás 12: 1-3)
"Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem." (Jelenések 9:18-21)

"Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: 'Bizony, hamar eljövök'. Ámen.
Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen." (Jelenések 22:20-21)

Úr Jézus Krisztus! Készíts fel az eljöveteledre,
hogy örömmel mondjuk, jövel Uram, Jézus! Ámen.

Dicsőség és hála az Úré!
Maranatha! Az idő közel!

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Menny és a Pokol témája UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENET

        

Hogyan találkoztam Istennel HELSINKIBEN?


Az egész emberiség egy nagy út előtt áll. Jézus Krisztus megígérte, hogy egyszer eljön a felhőkben, és akkor elragadja e Földről mindazokat, akik hittek Isten mivoltában, szívükbe hívták Őt, és ezáltal Isten gyermekei lettek. A sírban lévőket feltámasztva, az élőket meg átváltoztatva ragadja a mennyekbe. Mivel sohasem tudjuk, hogy mikor jön, fontos, hogy már előre alaposan felkészüljünk, s ennélfogva minden pillanatban útra kész állapotban éljünk.
Mátrainé F. Irma: LEGYETEK KÉSZEN! Az Úr visszajövetele

ifj. Lehotzky József: Bábel tornya - Isten temploma

Mi lesz a világgal a jövőben?

Sodoma és Gomora van itt! Nóé története


BROOKÉK NYUGAT-HOLLYWOODBANFöldrengés Messzinában, Katrina 2005.


Gazdag István: AMIT SENKI NEM AKAR HALLANI

"Tényleg van Mennyország!" - egy négyéves gyermek halálközeli élménye
Louisa Vaughan misszionárius bizonyságtétele


Anja Vyyrylainen: Tiszta-e menyasszonyi ruhád?Sárkány Győző: "Ímé, eljövök hamar!"
Jelenések 3:7-13 magyarázata

REICHERT GYULA
AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG

Részletek a Jelenések könyvének magyarázatábólZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK