HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő
Húsz éven át imádkozott értem
/Forrás: ANTENNA/

Kedves testvéreim az Úrban! Hálás vagyok Istennek, hogy a MERA rádión keresztül eljut hozzám is a jó hír, Isten Igéje, amit minden este nagy örömmel hallgatok. Éhes szívvel hallgatom, mivel súlyos bűnös életből szabadított ki Isten, és megbocsátott.
Református családban születtem 1932-ben. Nagyon szerettem a szüleimet, sajnos azonban édesapám presbiter és harangozó létére depresszióban szenvedett, így amikor ivott, menekülnie kellett előle édesanyámnak és a hat gyereknek. Nem számított, hogy éjjel van vagy nappal, esőben vagy fagyban. Többször a szénapadláson vagy a szomszédnál aludtunk. Minden mérgét rajtunk töltötte ki, sokszor verte édesanyánkat, mi meg sírtunk a félelemtől.
Egyszer, 10 éves koromban a szénapadláson a hidegben ezt gondoltam: ha van Isten, miért tűri, hogy apánk káromkodik, és üldöz bennünket. Akkor éhesen és fázva feltettem magamban, ha nagy leszek, és lesz családom, én soha nem fogom őket bántani. El is érkezett az idő, de bizony csak 2 hétig tudtam állni gyerekkori fogadalmamat.
Házasságom előtt 4 évvel lettem tagja a kommunista pártnak, és szereztem autószerelő és gépkocsivezető szakmát.A feleségem hívő lett.

Ezt először titkolta előttem, de megtudtam, és nagy haragra gerjedtem miatta. Elkergettem hazulról a két éves fiammal együtt, mikor már a második gyermekünk is útban volt. Visszafogadtam azután, de nem volt nyugta mellettem.Ha találtam a házban Bibliát vagy keresztény könyvet, elégettem azokat. A dohányzástól, az erős pálinkától tönkrement a májam, a tüdőm, a gyomrom. Az orvosom rettentően haragudott rám, mert tudta, hogy magam okoztam a bajt magamnak. 31 éven át szolgáltam a bolsevik pártot. A hívőket és a papokat úgy gyűlöltem, hogy képes lettem volna megölni valamennyit. Istent is gyűlöltem, akiről ráadásul nem is hittem, hogy van. Egy könyvet írhatnék, amit 31 év alatt Isten és az Ő népe ellen tettem. De hála a drága jó Atyának, Ő megbocsátott, ezért írok nektek, hogy bátorítsalak benneteket.
1984-ben a feleségem titokban elvitte a gyülekezetbe a négy gyerekemet. A 14 éves lányomat megkeresztelték. Nemsokára rátaláltam a fényképükre, amit akkor készítettek.
Beteg voltam, depressziós, a tüdőm és a májam is tönkrement. Végezni akartam a feleségemmel, de a gyerekek nagyon féltek. Akkor az jutott eszembe, hogy a lelkipásztor hogy merte az én gyermekemet megkeresztelni. Fogadtam három embert, akik azt mondták, hogy megtorolják ezt. Levágják a pap három ujját, és elhozzák nekem bizonyítéknak, hogy megtették.De akkor éjjel látomásom volt, megjelent nékem Jézus. Onnan ismertem meg, hogy láttam a kezén a szegek helyét. Jézus elmondta nekem minden bűnömet, amit elkövettem gyermekkorom óta, 55 éves koromig. Így szólt hozzám:
"Eljött számodra a végítélet. Nem lesz időd, hogy véghezvidd, amit elterveztél a lelkipásztorral kapcsolatban." Azt mondta, hogy tíz nap múlva meg fogok halni. Mutatott egy rettenetes helyet, ahol az emberek égtek, és kiabáltak kínjukban. Tudtam, hogy én is oda kerülök, ha nem szakítok förtelmes életemmel."Tudod, ki vagyok?" - kérdezte Jézus.
Így válaszoltam: "Látom kezein a szegek helyét."
"Igen, én vagyok." - válaszolt Jézus.

Most már nem kételkedtem tovább Isten létezésében és igazságában. Ekkor nagyon elkezdtem sírni, és azt mondtam, hogy nagyon bánom azt, amit tettem, és kértem, hogy bocsásson meg. Így imádkoztam: "Istenem, nem vagyok méltó, hogy meggyógyíts, csak bocsásd meg vétkeimet!" Így válaszolt Jézus: "Megbocsátok, de nem teérted! Meghallgattam a feleségedet, aki húsz éven át minden héten egy napot böjtölt érted, és imádkozott, te pedig bántottad őt, és megverted.
Hagyd el minden bűnöd, amit tettél, és térj meg, mint a feleséged, mert szeretem őt!"
Reggelre új emberré lettem, a gyűlölet és agresszió helyére békesség és szeretet költözött a szívembe. Nem csak a lelkem, a testem is meggyógyult. Megszabadultam az ital és a dohány szenvedélyétől!
Hat hónap múlva újra megjelent nékem Jézus, és megfenyített, hogy nem látja nálam, hogy őszintén megtértem volna. És ne felejtsem el, hogy Ő meghalt az én bűneimért, és nagyon szeret engem. Ekkor sírni kezdtem, őszintén megbántam bűneimet. Reggel, mikor felébredtem, elmentem a pártszervezethez. Ott bizonyságot tettem Jézusról. Akkor ott megfenyítettek, hogy 2-3 évre bebörtönöznek, és meglátják majd, hogy a hívők hogy szabadítanak ki engem a börtönből. Sírni kezdtem, és azt mondtam, hogy nem 2-3 évet érdemlek, hanem 30-40 évet, mert annyit vétkeztem Isten és az emberek ellen.Nem akarok egy napot sem élni Isten nélkül.
Isten csodát tett velem.
Dicsőség néki! Az Ő családjához tartozom. Halleluja!!!

A drága, jó feleségem húsz éven át imádkozott azért, hogy ez a változás bekövetkezzen az életemben. Szinte hihetetlen az ő állhatatossága, ami nélkül ma halott lennék vagy testi, szellemi és erkölcsi roncs.
Ehelyett most (2007-ben) 75 évesen jó fizikumnak örvendhetek a gyermekeim, unokáim és a magam örömére.
Sajnos az az áldott, jó asszony már nincs mellettem! Magához szólította őt a mi Urunk. Néhány évig még ő is örülhetett az én új életemnek. Mielőtt megtértem volna, alig értem el az 55 kilót. Ma erős fizikummal naphosszat dolgozni tudok.
Te, aki ezt a történetet olvasod, ha még nem tetted meg, tedd próbára Istent. Add neki a szíved és életed! Ő szeret, és örül neked. Meggyógyít és megszabadít mindattól, amit az Ördög közreműködésével elrontottál az életedben. Ezt a bizonyságot azért írom nektek, hogy teljes szívetekből szolgáljátok Istent. Jézus él, és megjutalmaz benneteket az örök élettel!

Isten áldjon meg egy új szívvel és élettel!
B. Gyula

MERA Rádió www.mera.huIsten küldte Szent Fiát, Jézust.
Gyógyítani, szeretni jött.
Ő jött meghalni a bűneinkért.
Egy üres sír bizonyítja, hogy Jézus él!

Ó, mily csodás, újjászülettem!
Örömöt, békét megkaptam.
Oly nyugalom biztosan tudni,
Próbákon át Jézus megtart, mivel Ő él!

Mert Jézus él, bátran várom a holnapot,
Mert Jézus él, elmúlt minden félelmem,
Mert én hiszem, igen, tudom, Ő tartja fenn a jövőt,
És élni érdemes csupán azért, mert Jézus él.