VERSEK, HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


(Fotó: Hegedüs Róbert)

Dr. Prof. Papp Lajos (1949) - szívsebész professzor író gondolatai

"A fogyasztói társadalom kioltja az emberi értékek helyes szemléletét. A csillogó, a fényes, az egyre több hajszolása erőlteti őket. Ha nem ez lenne a cél, hanem a test és a lélek harmóniájának megteremtése, az egészség megtartása, akkor nagyon lehetne örülni annak, hogy nem éhezünk, van ruhánk, cipőnk és meleg szobában élhetünk. El kell döntenie az embernek, bárhol is él, hogy az anyag elsőrendűségében, vagy a szellem, a nagy erkölcsi értékek elsőrendűségében hisz-e: materialista vagy Istenhívő. Hitem szerint földi létünk azt a célt szolgálja, hogy lelkünk nemesedjen."ÉLETED ADTAD, hogy ÉLETEM LEHESSEN dalt halljuk.


"Az őseimre azért vagyok büszke, mert a szerzett tudásom csupán töredéke annak, amit a génjeimben kaptam tőlük. Nagyon szegények voltunk. Nem csak szegények, hanem éhezően szegények. A gyerek nagyon nehezen tudja megérteni, hogy éhesen kell lefeküdni, és soha nem felejtem el, amikor édesanyához mentünk, hogy hát itt vannak ezek a káposzták, nem vigyáz rá senki, hát egy káposztát hogyha elhoznánk, abból nem lenne baj. De soha, a legkisebb engedményt sem tették meg a szülők. Nem volt szabad lopni!Gyerekkorunkban mi megszoktuk, hogy nagyon pici helyen kellett élni egymással. Egy kicsi konyhában éltük a hétköznapok mindennapi életét. Hát ez volt a legcsodálatosabb időszak! Villany nem volt, csak petróleumlámpa. Édesanya elmesélte este a soron következő mesét, aztán ha szerettünk volna még mesét hallgatni, akkor letekerte a petróleumlámpát, és úgy, a sötétben mondta addig, amíg el nem szenderedtünk. És ez gyönyörű volt, mert Édesanya ott volt velünk, éreztük a biztonságot, és álomba mesélt bennünket.

Öcsénk megszületése külön ajándék volt, hiszen pici gyerek érkezett közénk, aki egy más világot teremtett harmadik gyerekként. Nagy szegénységbe született, de hihetetlen szeretettel fogadta a család minden tagja. Őseim nagy szorgalommal és tehetséggel küzdöttek. Soha nem hajoltak meg a nehézségek előtt, és mindvégig igyekeztek a Tízparancsolat törvényei szerint élni. Ennél nagyobb hagyaték nem létezik." (patriotaeuropa)

2020.08.28. Hozzászólás

Györgyi Gábor hozzászólása: Két dologra emlékszem vele kapcsolatban! Szívcentrum, Pécs, reggel 8.30 Professzor úr besétált az ambulanciára, végig nézett az ott várakozó vagy 70-80 betegen és hangosan köszönt: Jó reggelt kívánok! Majd tovább ment.
Azóta is rendszeresen járok oda kontrollra, de soha orvos nem köszön betegnek. Inkább lehajtott fejjel gyorsan tovább mennek keresztül nézve rajtunk!
Ugyanott egyik kora délután katéterezés után! Folyosón ültem, nagyon bedagadt kézzel, arra jött professzor úr nem egyedül. Fájdalmasan nézhettem, mert ellépett az illetőtől, oda jött hozzám, kezébe vette a kezemet, megnézte, megforgatta, majd megpaskolva a kézfejemet annyit mondott: türelem, jó lesz ez, jó lesz ez!!! Nagyon hálás voltam érte!! Azóta is szenvedjük a hiányát!!Dr. Papp Lajos előadása Ópályiban - A hit szerepe a gyógyulásban.


"Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyermekneveléshez család kell."Kiáltó hang az éjszakában: a világhírű szívsebész nem temeti a nemzetet

"Elsődleges ok a nemzeti tudat elvesztése, valós történelmünk tagadása és az, hogy a pénz válik az emberek számára a legfontosabb értékké" - jelentette ki a lapunknak adott interjúban Papp Lajos szívsebészprofesszor arról, hogy miért magas hazánkban a terhességmegszakítások száma. A professzor azonban bizakodó, mert változást tapasztal a Kárpát-medencében. "Megindult egy pozitív folyamat, amelynek hatása a gazdasági nehézségek, a politikai veszekedések, a bizonytalanság miatt még nem érezhető. Meggyőződésem, hogy négy-öt éven belül, akárhogy rosszabbodik a világ helyzete, Magyarország népessége növekedni fog" - mondta. Papp Lajos szerint tömeges az Isten felé fordulás, a nemzeti tudat erősödése, a valós magyar történelem kutatása és megélése. (Jobbágyi Zsófia)

Dr. Papp Lajos: A szellem él

Dr. Papp Lajos szívsebész, a Pécsi Tudományegyetem tanára, valamint PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika igazgatója. Széchenyi- és Magyar Örökség, Prima Primissima - , Pro Cultura- díjjal ismerték el. Alább nagyszerű előadásának kómáról szóló részét tesszük közzé.

"Egy hölgy olyan állapotba került egy budapesti kórházban, hogy a vezető professzor - aki egyébként jó barátom és nagy tapasztalatú ember - azt mondta róla, hogy nem is érdemes megkísérelni a műtétet. A professzor hazament, és fiatal tanítványa, beosztottja - aki engem egyébként jól ismert és tisztelt - felhívott, és részletesen elmondta az esetet. A hölgy az eszméletlenség határán volt, kínlódott az életéért. De ez a fiatal orvos hitt abban, hogy én tudok és merek segíteni ebben. Amikor a beteggel találkoztam, ha homályosan is, de eszméleténél volt. Leletei alapján már nem szabadott volna, hogy éljen. Mindennek ellenére az élet levegője ott vibrált a beteg körül. Én csak egyet kérdeztem tőle:
- Hisz-e abban, hogy életben marad?
Mondta, jelezte, hogy hisz. Abban a pillanatban eldöntöttem, hogy megoperálom. Ez nem egy racionális döntés volt, hanem inkább egy intuíció. A műtét után nem tért eszméletéhez. Hat napig eszméletlenül feküdt. Lélegeztetőgép tartotta életben. Ezt az állapotot hívják kómának. Én ennek ellenére mindennap többször is odamentem a beteghez, megfogtam a kezét, megsimogattam a fejét. És mivel nem akartam, hogy a többi kollégám megmosolyogjon, ezért egészen halkan a fülébe súgtam ezeket a mondatokat:
"Ugye megígérte nekem, hogy nem hagy cserben? Önnek élnie kell. Értse meg: van esélye. Nem szabad föladnia."
A beteg hat nap múlva eszméletére tért, és egy hónap múlva a körülményekhez képest gyógyultan távozott. Ami a döbbenetes, az most következik. A beteg azt mondta nekem, hogy köszöni a mondataimat. Elmondta percre pontosan, hogy kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken mikor voltam nála, és miket suttogtam a fülébe. Utólag leellenőriztem, valóban akkor voltam ott, amikor ő mondta. Elmondta pontosan, hogy szerdán tizenegy óra húsz perckor megállt ez és ez az orvos az ágya végénél, és akkor őt ott halottnak nyilvánították.
Azt mondta a hölgy: "Szerettem volna nekik odaszólni, hogy ne temessenek el, mert nem haltam meg. Nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudtam velük szemben védekezni."
Ez a nő mindent elmondott. Azt mondta:
"Alig vártam, hogy maga odajöjjön hozzám, és beszéljen az életről."
A beteg szemén a hat nap alatt végig egy nedves labdacs volt, nehogy a szemhártyája kiszáradjon. Életfunkciói nem voltak. Nyilvánvaló, hogy a szemével nem láthatott és a fülével nem hallhatott, hanem valami mással, amiről mi nem tudunk. Persze az, hogy valamiről mi pillanatnyilag nem tudunk - vagy nem tud még az orvostudomány -, nem azt jelenti, hogy az nincs is. Az biztos, hogy ezek után nekem már senki nem mondhatja azt, hogy a kóma állapotában lévő beteghez nem érdemes szólni, mert az úgyis meghalt. De számos más esetben is a betegek beszámolnak a műtét alatti élményeikről, pedig elvileg semmilyen élményük nem lehetne. A nagyobb szívműtéteknél megállítjuk a beteg szívét, és gép pótolja a keringést és a szívműködést. Megállítani a szívet nagyon könnyű, beindítani már nem annyira. Miután megoperáltuk a szívét, újraindítjuk. Az újraindítás számomra mindig egy katartikus pillanat. Sokszor a betegek a szív újraindításának élményéről pontosan beszámolnak. Ez azért döbbenetes, mert arról az időszakról, amelyről ő beszámol - nevezetesen a szív újraindításának élményéről - abban az állapotban ő a tudomány mai álláspontja szerint nemhogy nem érezhet semmit, de nem is élhet."

A szeretet eredménye

ÉLETMENTŐ ÖLELÉSEgyhetes ikreket inkubátorba kellett tenni, és úgy volt, hogy csak az egyik marad életben. A kórház nővére szembeszállt a szabályokkal, és a babákat közös inkubátorba helyezte. Miután betette őket, az egészségesebb baba átvetette karját testvérén, és átölelve tartotta. Erre a kisebbik szívverése stabilizálódott, és testhőmérséklete is normálisra emelkedett. (Esti Judit interjúja nyomán)

Ne felejtsük el megölelni, akiket szeretünk!

2012.04.16.
"Pozitív folyamat indult meg" * Teljes cikk itt!

Papp Lajos: ha nem hozunk áldozatot a családért és a nemzetért, akkor hogyan várjuk el, hogy eltartson bennünket a társadalom? A demográfiai adatok romlása és az alacsony születésszám mögött számos ok húzódik meg, egyebek mellett az abortuszok igen magas száma is. A magyar családok helyzete bizonytalan, kevesebb gyermek születik, a fiatalok, bár szeretnének, nem vállalnak nagy családot. Mióta tart a folyamat, és mik lehetnek a következményei? A témában Papp Lajos szívsebészprofesszort kérdeztük, aki a nehézségek ellenére is bizakodó a magyarság és a családok jövőjét illetően.

- Milyen mértékben befolyásolhatja az abortuszok száma a demográfiai adatokat?

- Egy történész barátom kiszámolta, hogy a pozsonyi csatától, tehát 907-től napjainkig a honvédő harcokban, lázadásokban, illetve járványokban mekkora áldozatot adott a Kárpát-medencei magyarság a haza és az emberi lét védelmében. A professzor mintegy ezeregyszáz év alatt ötmillió főt határozott meg. Ezzel szemben 1956-tól a mai napig több mint hétmillió elvégzett abortuszról tudunk. A Kárpát-medencében élő népesség, ezen belül a magyarság reprodukciós képessége egészen egyedülálló. A brit szigetek, a Frank és a Német Birodalom - összehasonlítások alapján - a népességét megnyolcszorozta. A magyarság lélekszáma harminckétszeresére nőtt, tehát nincs okunk panaszra. Adjunk hálát azért, hogy ilyen reprodukciós képességeink vannak. A nagy kérdés csupán az, hogy miért nem élünk vele. (Jobbágyi Zsófia)Anya bánata - Fazakas László bemutatja KiskőrösönNyílt levél a Magyar Nemzethez
2008.07.16.


Kiáltás az, segélykiáltás, amelyet véleményrovatunkban rendhagyó módon közreadunk. A világhírű szívsebészprofesszor, Papp Lajos, aki eddig mások segítségkérő szavára volt teljes figyelemmel, aki egész életét a gyógyításra, betegek és elesettek istápolására tette fel, a közvéleményhez fordul.
Nyílt levele: figyelmeztetés az élőknek, mindenkinek, de kivált azoknak, akik valamennyiünk életéért, annak megőrzéséért és minőségéért felelősséggel tartoznak.
Hozzunk áldozatot Nemzetünkért! - mondja az orvos, aki most a legnehezebb áldozatot hozza meg: a visszavonulást, hogy ezzel is intsen, figyelmeztessen. Akinek van füle, hallja!

A Teremtő kegyelméből betöltöttem a hatvanadik életévemet. Esendő bűnösként, sok hibával megélt életem minden tettét vállalom! Köszönöm Önöknek, a Magyar Népnek, hogy taníttattak, ezért ez idáig és életem visszalévő részében is adósuk maradok. Rendkívüli döntést hoztam az elmúlt napokban.
Lemondok igazgatói pozíciómról, egyetemi tanári, gyógyító, kutató, oktatói tevékenységemről és múlhatatlan szerelmemről - a szívsebészetről.
Teszem ezt azért, mert a továbbiakban nem vállalok cinkosságot a Magyar Emberek elpusztításában. Nem leszek társtettes a Magyar Genocídiumban.
Magam is gyilkos vagyok! Többszörös gyilkos. Tömeggyilkos!
Több ezer műtétet végeztem, melyek során 48 beteg halálát okoztam. Tizenegy beteg meghalt, mert az ígért műtétet nem tudtam elvégezni.
Tizenhét éve egyetemi tanár, klinikaigazgató vagyok, ezért a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szív- és Érsebészeti Klinikáján, a Zala Megyei Kórház és a Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinikáján elhunyt mintegy háromszáz beteg haláláért is felelős vagyok. Nem védekezhetek azzal, hogy a halálozási statisztikák alapján a világ egyik legalacsonyabb halálozásával operáltunk, gyógyítottunk. Nem védekezhetek azzal, hogy több mint ezer állat életét áldoztam fel, hogy emberek ne haljanak meg. Tudom, hogy minden esetben hibáztunk: nem volt meg a kellő tudásunk, nem jól ítéltük meg a lehetőségeinket, a betegek teherbíró képességét, fáradtak voltunk, és idő előtt föladtuk a betegért folytatott küzdelmet. Röviden, gyarló emberi gyengeség okán emberéleteket veszítettünk el. De: soha sem én, sem az általam irányított orvosok nem tagadták meg a hozzájuk fordulóknak a segítségnyújtást. Betegnek a betegségről, az elhunytak haláláról mindig mindenkinek igazat mondtam.
Nem tettem különbséget ember és ember között semmilyen okból. Nem árultam a gyógyítás lehetőségét. A legszegényebb is megkapta azt, amit a leggazdagabb. Hálapénzt sokan nem adtak, sokaktól nem fogadtam el. A betegektől kapott hálapénz egy részét munkatársaimnak adtam, döntő részét a betegeknek visszaadtam, mert több mint ezer előadást tartottam, több mint ötszázezer kilométert utazva, a Kárpát-Haza minden területét bejárva, előadásért díjat, útiköltséget nem fogadtam el. A magamnak megtartott hálapénz után a mindenkori törvények szerint adóztam!
Igazgatóként soha nem hazudtam beosztottaimnak, mindenkor az alapvető erkölcsi törvények és a mindenkori állami törvények betartását kértem, és magam igyekeztem a törvények betartásában példát mutatni. Életem során korrupciós pénzt el nem fogadtam, semmiféle korrupcióban részt nem vállaltam. Visszalévő életemben gyógyító emberként csak szolgálni kívánom Nemzetem minden polgárát. Soha, senkitől nem fogok elhatárolódni, a lelkiismeret és a Krisztusi szeretet törvényeinek akarok megfelelni. Kérek minden Magyar Nemzethez tartozót, hogy hozzunk áldozatot Nemzetünkért!

Ne fogadjuk el a hazugságot! Ne öljük meg magzatainkat!
Mondjunk nemet a Gonosznak!

Bocsássák meg bűneimet,
fogadják el sokak számára érthetetlen döntésemet.
"...és az igazság felszabadít!" (János evangélium 8:32)
Dr. Papp Lajos
/Magyar Hírlap/Watchman Nee: A LÉLEK ELEMZÉSE - AZ ÉRTELEM

Mi a szellemi és a fizikai halál? SZELLEM, LÉLEK, TEST


Tánczos Katalin: Az én Miatyánkom


Dr.-Ing. Werner Gitt: KI A TEREMTŐ?Dr. Nasir Siddiki és felesége, Anita gyógyulásának története
Néhány élmény betegekkel
Gazdag István tanításai

Ó, de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!

Széjjel jártam a világban dal hallható.

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi