HITELES TÖRTÉNETEK

Makai Rozália gyermek- és családvédő

"Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok,
és az Isten Szelleme bennetek lakik?" (1Kor 3:16)Hatékony gyógymód, hasznos tanácsok influenza ellen!


Ezt az anyagot egy kanadai orvos tanácsolta, melyek segíthetnek az influenza elkerülésében. Annak is érdemes alkalmaznia, aki beoltatta magát (valamelyik) influenzavírus elleni vakcinával, mivel egyrészt a védőoltás nem jelent száz százalékos védelmet az adott vírustörzs ellen sem, másrészt a módszer egyéb, hasonló módon terjedő kórokozók ellen is hatásos lehet. Ám, csak kiegészítő módszerekről van szó, melyek nagyon hasznosak, de nem szabad kizárólag rájuk hagyatkozni.
A következő tanácsok, sok értelmes dolgot tartalmaznak és fontos ismerni őket. Az influenzavírus az orrüregen és a száj-garatüregen keresztül képes fertőzni. Az majdnem lehetetlen, hogy egy nagy járvány esetén elkerüljük a H1N1 vírussal való találkozást, dacára minden elővigyázatosságunknak. Ám nem a vírussal való puszta találkozás, vagyis a megfertőződés okozza a nagyobb problémát, hanem az, ha a vírus képes el is szaporodni a szervezetünkben. Néhány nagyon egyszerű dolog segíthet megelőzni a fertőződést (vagy legalább lecsökkenteni annak mértékét), illetve a mégiscsak elkapott vírus elszaporodását a szervezetben. Ezen hasznos fogásokat sajnos a hivatalos szervek nem hangsúlyozzák eléggé.

1. Gyakori kézmosás (e tanácsot gyakorta hallani)

2. "El a kezekkel a szádtól" módszer. Próbáld meg megállni, hogy nem nyúlsz az arcodhoz és főleg a szádhoz a kezeddel, csakis alapos kézmosás után. (Bizonyított, hogy sok, légúti betegséget okozó vírus nem közvetlen cseppfertőzéssel terjed emberről emberre, hanem úgy, hogy a vírussal fertőződött tárgyakat megfogod és utána a kezedről a vírust szépen lenyalod. A szájvédő maszk azért is hasznos, mert ezt is megakadályozza.)

3. Gargarizálj naponta kétszer meleg sós vízzel (vagy hydrogen-peroxidos vízzel, ha nem bízol a sóban.) A H1N1 vírusnak ugyanis a fertőzést követően 2-3 napra van szüksége ahhoz, hogy a száj és/vagy orrüregben elszaporodjon és kialakítsa a tüneteket. Egy egyszerű gargarizálással nagyban csökkenthető a vírusok szaporodása, illetve mennyisége. Ne becsüld le ezt az egyszerű, olcsó és hatásos megelőző módszert.

4. Hasonlóan az előzőekhez, az orrüregeidet is tisztítsd ki legalább naponta egyszer meleg sós vízzel. Van, aki óvatosan vizet szippant fel az orrába és úgy öblíti ki azt, ami nagyon jó tisztító módszer, de erre nem mindenki képes. Arra viszont igen, hogy egy meleg sós vízbe mártott fültisztító pálcával naponta végigtörölje belülről az orrát. Nagyon jó módszer a vírusok számának lecsökkentésére.

5. Erősítsd az immunrendszeredet magas C-vitamin tartalmú zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával! Ha a C-vitamin szükségletedet tablettákkal fedezed, figyelj arra, hogy azok cinket is tartalmazzanak, mivel a cink elősegíti a C-vitamin felszívódását.

6. Igyál olyan sok meleg folyadékot (tea, gyenge kávé, kakaó stb.) amennyit csak lehet! A meleg folyadékok fogyasztása hasonló hatású, mint a gargarizálás, csak az ellenkező irányban. Lemossák a szaporodó vírusokat a torokból a gyomorba, ahol azok nem tudnak tovább szaporodni és ártalmatlanná válnak. /Beküldte Zné/
Freund Tamás, a világhírű magyar agykutató döbbenetes vallomása Istenről Teljes cikk itt!


A tudomány jeles képviselői legtöbbször megállnak az "anyagi" szint vizsgálatánál, és a racionális megközelítés korlátainál. Csupán az elmével felfogható területen "kirándulnak", az azon túli vidéket pedig meghagyják másoknak. Nem így a világhírű magyar agykutató, Freund Tamás professzor. Az "Istenadta" című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról. Freund Tamás professzor urat is megkérdezték ez ügyben. Megdöbbentő, amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal "finomabb szintű" dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett, Istenről kezdenek el beszélni. Itt olvashatsz a vele készült beszélgetésből néhány gondolatot:

Interjú részlet

"A gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában. Az idegtudós az anyag evolúciójának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produkálásra is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást - nevezzük elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de leginkább ezek együttesének - amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára. Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára.
- A lélek tehát külső beavatkozásra került belénk az evolúció folyamán?
- Az ateista elképzelés szerint a tudat az anyagi agy működésének emergens tulajdonsága. Én úgy gondolom, az anyagnak nem lehet olyan emergens tulajdonsága, ami visszahat az őt létrehozó idegsejthálózatra. Már csak azért sem, mert ha kiveszünk egy szövetmintát az emberi agyból, és összehasonlítjuk a majom vagy a macska ugyanonnan kivett szövetmintájával, akkor közel ugyanannyi sejtet találunk, ugyanolyan típusúakat, a kapcsolódási törvényszerűségeik, a kommunikációra használt molekulák is egyformák. A fő különbség, hogy ezekből a kis agykérgi oszlopokból az emberi agyban jóval több van, mint egy majom vagy egy macska agyában. Ha valaki elhiszi, hogy csak mert ezekből az egységekből jóval többet pakolok egymás mellé, a hálózat generál egy nem anyagi jellegű éntudatot, az élet értelmén lamentáló elmét, akkor azt is el kell hinnie, hogy ha chipekből kapcsolunk össze egyre többet, akkor egyszer eljutunk egy számítógéphez, ami előbb-utóbb szintén kitermel magából egy elmét, ami majd az éterből visszahat és programozza a gépet létrehozó chipek hálózatát. Ezért gondolom én, hogy az agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket. Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém, mert ők el tudják hinni, hogy az öntudatára ébredt emberi agy az ősrobbanással önmagából, önmagától és önmagáért keletkezett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én ezt nem tudom elhinni, természettudományos bizonyítékaink pedig egyik álláspontra sincsenek.
- Vagyis minden további nélkül össze tudja egyeztetni istenhitét a tudománnyal.
- Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így ki. Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?" (filantropikum.com)

2018.07.11.Dr. Csókay András: A tízparancsolat és az európai egészségügy


Az utóbbi évtizedek legfontosabb mondata hangzott el az európai, így a magyar egészségkultúrában és oktatáspolitikában Kásler Miklós professzor úr szájából, még a választások előtt. Nem csoda, hogy ő lett az emberi erőforrások minisztere. Előzőleg annyit mondott az MTA tagjaként, neves rákkutatóként és intézetvezetőként, a gyógyításban aktívan részt vevő, nem íróasztal mögött ülő professzorként, szabadon idézve:
"Ha a tízparancsolatot betartanánk, a halálozást okozó betegségek nyolcvan százaléka nem lenne."
A liberális média egyből felhorkant és szitok-, illetve máig tartó gúnyáradat következett, és még az Istent nem elvető orvosok is összenéztek. Noha a professzor úr nem mondott semmi újat, csak hát ilyesmit nem szoktunk MTA-doktorok, professzorok szájából hallani, sem pedig az egészségpolitikusokéból.
Viszont minden vasárnapi istentiszteleten, szentmisén elmondják, ahogy a hitoktatáson a gyerekeknek is. Az evangéliumban is elhangzik a lényeg a házasságtörő asszony felé: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!", és gyógyulás jön, lélekben, amit a testi követhet.
Sajnos az európai orvostudomány mindezt nem érti, nem ismeri fel. A legmagasabb szintű tudomány viszont tudja, mert szinte minden Nobel-díjas tudós mély istenhitről tesz tanúságot élete vége felé. Tíz éve, a 2008-as stressz-világkonferencián Budapesten sok minden elhangzott.
Nagyon sok okos előadás volt a stresszről, a félelemről, azok biokémiai hátteréről, gyógyításáról, de a legfontosabbat nem merték kimondani a tudósok. Azt, hogy a stresszt, amely a halálokok kilencven százalékában a fő faktor, egyedül a tízparancsolat betartása tudja igazán kezelni... (magyaridok.hu)

A példamutató Dr. Csókay András idegsebész meglátása

Sokszor láttam halott gyermekére ráboruló anyát, amint azt kiabálja, ordítja fájdalommal telve, hogy hol van Isten. Ilyenkor nekünk orvosoknak, nővéreknek egy feladatunk lehet: szenvedőktől mély együttérzéssel át kell venni valami kis terhet ugyanúgy, ahogy egy szörnyű nehéz zsákból, ha súlyt veszünk ki, az könnyebb lesz. Láttam egyszer egy őrjöngő anyát, akit senki nem tudott megnyugtatni. Hiába jöttünk gyógyszerrel, injekcióval, a fejlett orvostudomány eszközeivel. Semmire sem jutottunk. Egy ott álló laikus egyszerűen átölelte, hagyta, hogy ránehezedjék. Kinyilvánította, hogy maximálisan osztozik fájdalmában. Levett a lelki súlyból. Hogyan lehet ebből a súlyból levenni, hogy minket ne nyomjon össze a sokszor átadott teher? Csak kegyelmi úton. Ez az út pedig azt jelenti, hogy minden pillanatomban tudom, hogy a földi életem összes eseménye, benne a fogantatásom, a születésem, a házasságom, a gyermekeim születése, és a halálom a létemnek egy-egy pillanata, de nem a vége. Ha ezt tudom, akkor ugyan félek a haláltól, mert ember vagyok, de Isten segítségével legyőzöm a félelmemet, és így már át tudok venni terheket mástól úgy, hogy az közben ne nyomjon agyon... (Dr. Csókay András)

Esély a túléléshez

A baleseti idegsebésznek gyors döntéskészségre, jó koncentráló képességre, jó erőnlétre van szüksége. Dr. Csókay András pályaválasztásáról, a hálapénz és az orvosképzés kapcsolatáról, a baleseti sebészet kihívásairól és újításairól mesél.

Tizennyolc éves korában az ember még nem tudja eldönteni, hogy a pálya, amelyet éretlen fejjel választ, az ő útja-e. Huszonhét évvel ezelőtt úgy döntöttem, mérnök leszek. Felvételt nyertem a Műszaki Egyetem építőmérnöki karára. Lenyűgözött az Erzsébet híd szerkezete, szerettem volna hasonlókat tervezni. Az egyetemen sokat tanultam, jól éreztem magam, de nem váltam vérbeli mérnökké. A diploma megszerzése után három évet dolgoztam a Metró építésénél, de már ekkor nagy vágy élt bennem valamiféle karitatív tevékenység iránt arra, hogy segíthessek az embereken. Úgy éreztem, a mérnöki munka érdekes ugyan, de nekem más a feladatom az életben. Egyre tisztábban körvonalazódott előttem, hogy orvos szeretnék lenni. Emlékszem, azzal indokoltam az Egészségügyi Minisztériumba beadott jelentkezési kérelmemet, hogy olyan szakmát szeretnék választani, amelyben akár ingyen is dolgoznék. A felvételin megfelelő pontszámot értem el, bejutottam az egyetemre. Az egyetemi évek alatt már teljesen világossá vált számomra, hogy a neuro-trauma érdekel, agy- és gerincsérülteket akarok gyógyítani. A gyógyításban jól lehet használni azokat a statikai és mechanikai elveket, amelyeket még a műegyetemen tanultam. Másrészt azért is lettem baleseti idegsebész, mert kicsit türelmetlen típus vagyok, s a baleseti idegsebészetben nincs idő a töprengésre, a hezitálásra. Gyorsan kell dönteni és cselekedni. Más ok is emellett szólt. Olyan szakmát akartam választani, ahol a hálapénz kevésbé zavarja a gyógyítást. A baleseti sebészet szerencsére ilyen. Az orvosi pályán a hálapénz blokkolja a szakorvosképzést, különösen a manuális szakmákban. Egy idősebb orvosnak is fontos, hogy minél többet operáljon, hiszen alacsony fizetését csak a hálapénzzel egészítheti ki. Így sokszor a könnyebb műtéteket sem kapják meg a fiatal orvosok. Külföldön, ahol nem szorulnak rá az idős kollégák arra, hogy egyszerűbb műtéteket végezzenek, a fiatalok a fokozatosan nehezedő műtétekkel szerezhetik meg a gyakorlati tudást. A súlyos agy- és gerincsérültek annyira szerencsétlen helyzetben lévő emberek, hogy tőlük végképp nem illik elfogadni hálapénzt. Ebből következően a baleseti sebészet nem hálapénzes szakma, és a sebészek ilyen szempontból is jó társaságot alkotnak, jó köztük dolgozni. Vállalni kell, hogy az ember viszonylag szegény marad. Presztízsharcok persze itt is akadnak néha, de ennek ellenére ez operatív pálya. Az Országos Traumatológiai Intézetben kezdtem dolgozni gyakornokként, majd az Amerikai úti idegsebészetre kerültem. A tradicionális idegsebészetbe, agysebészetbe is bele kellett tanulnom. Fiatalabb orvosként próbáltam műtéteket kapni, minél többet tanulni, de ezen a téren még nagyon sok javítanivaló volna most is. Az Egyesült Államokban például az utolsó éves rezidensnek háromszáz körüli idegsebészeti beavatkozást kell elvégeznie, ehhez képest egy magyar ötödéves szakorvos lényegesen kevesebb műtétet végezhet. Úgy gondolom, nálunk is szükség volna megújuló orvosi iskolákra, ahol a tudás az első, és csak ez után következik a tekintély, amely fontos, de csak addig, amíg a gyógyítást szolgálja. Amikor nem, küzdeni kell ellene. Az egyes iskolák vezető professzorai ismerik a mellettük dolgozó orvosokat, tudják, kire milyen műtétet bízhatnak. A vezető orvos felelősséget vállal a képzésért, és érdeke is fűződik hozzá, hogy tanítványai sikeresek legyenek. Például az ápolónők sokkal jobban vesznek vért, mint az orvosok, pedig a vérvétel is manuális beavatkozás. Az ápolónő megszokta, begyakorolta a technikát. Lehet, hogy aki négy éve orvos az egyszerűbb műtétet ugyanolyan jól elvégzi, mégis mindenki a főorvoshoz akar menni - ennek nincs értelme. Normális rendszerben szóba sem jöhet, hogy az idős, tapasztalt kolléga végzi az egyszerű műtéteket, neki más feladata kell, hogy legyen, főként az oktatás. Nem a korról van szó, hiszen vannak fantasztikus nagy öregjei a szakmának, akik briliánsak még mindig, de egy fiatal orvos is lehet jó kezű sebész, és előfordulhat, hogy egy középkorú éppenséggel kétbalkezes.
Ön azon különleges sebészek közé tartozik, akik nemcsak a sebészi munkában remekelnek, hanem új sebészeti eljárások feltalálásával is segítik a betegek gyógyulását.
- A gerinc- vagy agysérülések között vannak szerencsésebb esetek, amikor ugyan eltörött az egyik csigolya, de nem sérültek meg az idegek és a gerincvelő, illetve van egy pici vérzés az agyban, de a beteg szinte tünetmentes. Én a legsúlyosabb gerinc- és agysérültekre specializálódtam. Olyan betegekre, akik majdnem vagy teljesen lebénultak, esetleg kómába estek. Egyszóval akut életveszélyben vannak. Az ő segítésükre tettem fel az életem. Az agysérült betegekkel kapcsolatban tudni kell, hogy a fejüket ért sérülés, ütés miatt agyuk megdagad, tágulni kezd. A koponya zárt, csontos tere miatt a tágulás csak az egyedüli nagyobb nyílás, az öreglik felé lehetséges. Súlyosabb esetekben a benyomódó alsó agytörzs, sajnos itt, az öreglikban megbénítja, elszorítja a légzési és keringési központokat, amely halálhoz vezet. Az idegsebészetben már régóta gyakorolt eljárás, hogy az agy tágulását a mindkét oldali koponyacsont elvételével próbálják segíteni. A módszerrel csökkenthető a koponyaűri nyomás. Ez azonban általában nem jelent kielégítő megoldást, a betegek többsége meghal. Sok gondolkodás után rájöttem egy nagyon egyszerű dologra. A kitüremkedő, duzzadó agyellátó artériáit és elvezető vénáit a csontszél és a kemény agyburokszél pillanatok alatt leszorítja, a vénás pangás miatt tovább fokozódik a duzzadás, majd elhal az agykéreg. Az új módszer abból áll, hogy az erek két oldalára kis pillérszerű párnákat helyezek az agyszövet és a csontszél közé, így egy alagút nyílik meg a szabad véráramlásnak. A kitüremkedő agyrész nem hal el, ugyanakkor létrejön a kívánt koponyaűri nyomáscsökkenés, így a halált okozó beékelődés nem következik be. Az éralagút módszer ugyan nem garancia arra, hogy a beteg biztosan életben marad, de a módszer esélyt ad az életben maradáshoz. Ma már azokon a gyerek és felnőtt neurotraumatológiai osztályokon, ahol ügyeletet vállalunk, ha a koponyaűri nyomás mértéke indokolttá teszi, minden esetben alkalmazzuk az eljárást. Régen az ilyen legsúlyosabb agysérültek tíz-húsz százaléka maradt életben, ma a módszernek köszönhetően már a esetek negyven százalékában jelentős a javulás. Vagyis a nyolcvan százalékos halálozási arány a felére csökkent. Szeretnénk elérni, hogy a koponyaűri nyomásmérés minden kórházban rutinszerű dolog legyen, csakúgy, mint az ezen értékekhez igazodó gyógyító eljárás, kezelés. Kollégáimmal többek közt azon is fáradozunk, hogy kidolgozzuk az emelkedett koponyaűri nyomáshoz igazítható leghatékonyabb műtéti vagy más gyógyító eljárást. A másik találmány a gerincsérülésekkel kapcsolatos. A gerincvelő egy ütéstől, csak úgy, mint az agy, megduzzad. A gerinczsák, amely kemény, rostos szöveteivel körbeveszi, védi a velőt, egy bizonyos ponton túl nem engedi tovább duzzadni, s megfojtja "védencét". Rájöttem, hogy ha a sérülés helyén a gerincvelőt "meghámozom" a gerinczsáktól, szabad tágulást biztosítok a sérült gerincvelőnek. Ezt is próbálták korábban, csak nem merték kellő mértékben eltávolítani a gerinczsákot, így nem hozott eredményt. A másik újítás, hogy a háti ficamos gerinctöréseket minél gyorsabban, egyszerre kell elölről és hátulról operálni, így időt spórolunk meg, és nem kell a beteget megfordítani. Az súlyos gerinc- és agysérülteknél az egyik legfontosabb tényező az idő. Ezek a struktúrák nem bírják a nyomást, végleg tönkremennek, ennek pedig bénulás vagy halál a vége. Minden perc vagy óra számíthat. A gerincvíz elvezetését párhuzamosan kell megoldani, s nagy figyelmet kell fordítani az esetleges fertőzések, szövődmények elkerülésére. Az eljárást nemrég fejlesztettem ki. Az első sikeres műtétet egy orvos kolléganőn végeztük el. Háztartási balesetből kifolyólag nyaki gerincvelő-zúzódást szenvedett. Amikor behozták, nyaktól már teljesen béna volt. Ma már járókerettel ugyan, de képes járni. Az új eljárás kifejezetten nagy és nehéz műtétnek számít, de érdemes nekivágni. Nem mindegy, hogy valaki hátralévő életét nyaktól lefelé bénán éli le, vagy járókerettel járhat. Olykor még jobb eredményt érünk el egy-egy súlyos baleset után. Sajnos azoknál a sérüléseknél, ahol elszakad a gerincvelő, már nem lehet mit tenni. Azért küzdünk, hogy minél hamarabb elérjük a sérülteket, illetve hogy ők, szeretteik, barátaik minél előbb ránk találhassanak, értesítsenek minket. Az agysérülteket sokszor fél órán, egy órán belül kell műteni, a gerincvelő sérülteknél fontos, hogy három-hat órán belül műtőasztalra kerüljenek.
Ha volna olyan ismerősöm, aki autóbaleset miatt fej- vagy gerincsérülést szenvedett, hogyan juthat el Önökhöz?
- Ügyeleteinken elég jó alkotóközösséget teremtettünk meg. Kollégáim műtétjeik során alkalmazzák az általam kidolgozott eljárásokat. Itt nem azon van a hangsúly, hogy ki fejlesztette ki ezeket az eljárásokat, hanem azon, hogy az új módszerekkel sikerül megmenteni, vagy mozgásképessé tenni eddig menthetetlennek hitt sérülteket. Célunk minél több beteget életben tartani az új módszerrel, illetve visszaadni nekik a mozgás képességét. Rendszeresen keresnek meg a budapesti gyermekkórházaktól, valamint az Árpád és a Péterffy kórházak baleseti sebészeteiről, ahol a sérültek és a kollégák megelégedésére tudjuk alkalmazni az új eljárásokat. Szerződés is köt ezekhez a kórházakhoz, Dr. Együd László kollégámmal állandó telefonos ügyeletet látunk el. Ha hívás érkezik, mint az őrültek, rohanunk. Az egyik hozzátartozó bármikor kérhet konzulens orvost, aki bármelyik kórházban, az ottani orvosok beleegyezésével segédkezhet a műtéteknél. Optimista vagyok. Az égiek és a jóakaratú kollégák segítségével a legnagyobb nehézségek is könnyen legyőzhetők. (Dadányi István/www.facebook.com/DrCsokayAndras)

2020.12.27.Csókay András idegsebész hogyan találkozott Istennel?


Orvos, idegsebész, hívő és édesapa. Csókay András volt a PestiTV identitáserősítő portréműsorának a Mi vagyunk a magyaroknak a vendége. A Honvédkórház Idegsebészeti Osztályának főorvosa mesélt a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétéről. Őszintén vallott legkisebb fia elvesztéséről, és arról is hogyan tért vissza Istenhez. Csókay Andrással Bohár Dániel beszélgetett.Szilágyi János felgyógyult a koronavírus fertőzésből Kiskunhalason.


Tirolban dolgozott a téli szezonban, és március 10 körül érezte, hogy beteg. Nagyon betegen jött haza, és azonnal karanténba került. Elmondja a videón, hogy soha még ilyen rosszul nem érezte magát. Nagyon fájt a feje. Nem kapott levegőt. Az izületei nagyon fájtak. /Halas Tv - Napi Mozaik - 2020.04.09./

2019.09.26.Csókay András: "Az ikerpár mindkét tagja túl van a közvetlen életveszélyen"


Az egyik gyermekre mondhatjuk, hogy nagyon jól van, fut-szalad – és többek között a "Tavaszi szél vizet áraszt" népdalt énekli. A másik kislány lábadozik – vagyis túl van a közvetlen életveszélyen. Ugyanakkor most néz elébe annak, hogy teljesen fel kell ébrednie, és szakemberek segítségével egy hosszú rehabilitáció előtt áll.
Nem tudjuk pontosan prognosztizálni, hogy mikor fog teljesen felébredni, sajnos a súlyos koponyasérülteknél ez nem lehetséges. Kell érte imádkozni, de most már talán nem az életéért, hanem a jobbulásáért. Minden imát köszönünk. (777blog.hu)Dr. Csókay András idegsebész, agykutató imádságáról


Mindig imádság közben jutottak eszembe azok a sebészi ötletek, amelyek előbbre vittek tudományterületemen, az idegsebészetben. Eddigi életem során több saját tapasztalatom is volt, mely mintegy igazolja az ima erejét a gyógyításban. Az orvostudomány alapja a kételkedés. Mindig az visz előre, ha egy páciens rosszabbodó állapotára azt mondjuk: Nem feltétlenül kell, hogy így legyen, bár az eddig tanultak és tapasztaltak alapján ez a romló folyamat sajnos várhatóan előrehalad.
De mit lehetne még tenni? Ezen a ponton a gyógyító fontos elágazáshoz érkezik. Újra és újra átgondolja a kórfolyamatot és a terápiás lehetőségeket, miközben valami új gondolatot remél, vagy mély imádságba merül, és megpróbálja az egészet átadni Istennek abban a reményben, hogy tőle kaphat választ a problémára. A Krisztusra való figyelő imádság közben jöhet egy új gondolat: "Próbáld meg még ezt vagy azt!" Ebből lehetnek aztán egészen apró kis gyógyító ötletek vagy akár világraszóló felfedezések az orvostudományban. (NemzetBölcső)

2019.08.02.Sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket a magyar orvosok.


Az operációt a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 35 fős orvos-egészségügyi csapata vezette. A világon ugyanis csak ők vállalták a kockázatos műtétsorozatot. 30 órán át tartott az operáció. A két hároméves kislány állapota stabil, de folyamatos megfigyelés alatt vannak. (hirado.hu)Egy onkológus doktornő mindennapjai: Dr. Hódi Veronika
"Ne félj, csak higgy!" (Mk 5:36b)


Hogyan telnek egy onkológus doktornő mindennapjai, aki a hívatása mellett igyekszik feleség és három kamasz édesanyja lenni? Hogyan történt, hogy az orvosi pályán pont azt a területet választotta, ahol talán a legtöbb fájdalommal, veszteséggel szemebesül naponként? Honnan van az erő folyton újra kezdeni, gyógyítani, kezelni, ha kell vigasztalni, bátorítani? Mit segít a hit, amelyet ott őriz a szívében, és amely hitet naponként képviseli betegei és munkatársai között? Ezekről és sok minden másról beszélgetünk a Szombathelyen élő Dr. Hódi Veronika onkológus szakorvossal! Fogadják szeretettel mai adásunkat! (Beke László)Betegség, egészség a Biblia tükrében - Mézesné Dr. Marozsán Ibolya
bel- és tüdőgyógyász kardiológus, lelkész feleség előadása


2018.07.11.Dr. Csókay András: A tízparancsolat és az európai egészségügy


Az utóbbi évtizedek legfontosabb mondata hangzott el az európai, így a magyar egészségkultúrában és oktatáspolitikában Kásler Miklós professzor úr szájából, még a választások előtt. Nem csoda, hogy ő lett az emberi erőforrások minisztere. Előzőleg annyit mondott az MTA tagjaként, neves rákkutatóként és intézetvezetőként, a gyógyításban aktívan részt vevő, nem íróasztal mögött ülő professzorként, szabadon idézve:
"Ha a tízparancsolatot betartanánk, a halálozást okozó betegségek nyolcvan százaléka nem lenne."
A liberális média egyből felhorkant és szitok-, illetve máig tartó gúnyáradat következett, és még az Istent nem elvető orvosok is összenéztek. Noha a professzor úr nem mondott semmi újat, csak hát ilyesmit nem szoktunk MTA-doktorok, professzorok szájából hallani, sem pedig az egészségpolitikusokéból.
Viszont minden vasárnapi istentiszteleten, szentmisén elmondják, ahogy a hitoktatáson a gyerekeknek is. Az evangéliumban is elhangzik a lényeg a házasságtörő asszony felé: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!", és gyógyulás jön, lélekben, amit a testi követhet.
Sajnos az európai orvostudomány mindezt nem érti, nem ismeri fel. A legmagasabb szintű tudomány viszont tudja, mert szinte minden Nobel-díjas tudós mély istenhitről tesz tanúságot élete vége felé. Tíz éve, a 2008-as stressz-világkonferencián Budapesten sok minden elhangzott.
Nagyon sok okos előadás volt a stresszről, a félelemről, azok biokémiai hátteréről, gyógyításáról, de a legfontosabbat nem merték kimondani a tudósok. Azt, hogy a stresszt, amely a halálokok kilencven százalékában a fő faktor, egyedül a tízparancsolat betartása tudja igazán kezelni... (magyaridok.hu)

2020.06.13.Készülnek védőoltások Covid-19 ellen. Hol tartanak a kutatások?
Oltások, vakcinák kérdésköre - A vakcina megelőzésre szolgál
2020.04.01.Dr. Herczeg Andrea: Vírusokról, lázról, gyógyszerekről, ajánlások a következő hetekre


A lázat kísérjük, de nem akadályozzuk meg. A lázat időnként érdemes megmérni. Vegyük figyelembe a beteg kéréseit! Legyen mellette valaki. Főzze meg a levest neki valaki. Adjon egy pohár vizet! A vírusoknál csak a szervezet saját erőforrásaira támaszkodhatunk. Ha magas a láza, akkor feltétlen nézzék meg, hogy mi a mellékhatása a lázcsillapítónak, mielőtt elkezdik szedni.

A tudás, a bölcsesség, az ismeret ami a biológiánkat illeti hihetetlen biztonságot ad. Az idősek lételeme, hogy kapcsolatban legyenek. Fontos, hogy tudják, hogy számíthatnak ránk. Tessék összeírni azokat az emlékeket, amelyeket szívesen mesélne el az unokájának, vagy dédunokájának! /Küldjék el ide! MR/

A felnőttek napi kérdései, hogy álljak helyt a munkahelyemen, hogy segítsem a gyerekeimet, az idős hozzátartozóimat. Lesz-e munkám? Fontos lesz az eddigi tapasztalatok összegyűjtése. Hogy éltük túl eddig a nehézségeket? Az ember létünk erőforrásait föl tudjuk mutatni magunkból. Az ember, mint fizikai élőlény nagyon tökéletesre van tervezve...


2020.06.08.Kérjük az idősotthonok dolgozói részére az egészségügyi státuszt.
Ebben a koronavírusos helyzetben ők is maszkban, védőöltözetben dolgoznak.


Ebben a koronavírusos helyzetben ők is maszkban, védőöltözetben dolgoznak. Sokan még haza sem mentek, hogy ne vigyenek be fertőzést az idősotthonba. Ők is a mindennapok hősei. Nagy feladat hárul rájuk is. (MR)Freund Tamás, a világhírű magyar agykutató döbbenetes
vallomása Istenről Teljes cikk itt!


A tudomány jeles képviselői legtöbbször megállnak az "anyagi" szint vizsgálatánál, és a racionális megközelítés korlátainál. Csupán az elmével felfogható területen "kirándulnak", az azon túli vidéket pedig meghagyják másoknak. Nem így a világhírű magyar agykutató, Freund Tamás professzor. Az "Istenadta" című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról. Freund Tamás professzor urat is megkérdezték ez ügyben. Megdöbbentő, amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal "finomabb szintű" dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett, Istenről kezdenek el beszélni. Itt olvashatsz a vele készült beszélgetésből néhány gondolatot:

Interjú részlet

"A gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában. Az idegtudós az anyag evolúciójának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produkálásra is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást - nevezzük elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de leginkább ezek együttesének - amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára. Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára.
- A lélek tehát külső beavatkozásra került belénk az evolúció folyamán?
- Az ateista elképzelés szerint a tudat az anyagi agy működésének emergens tulajdonsága. Én úgy gondolom, az anyagnak nem lehet olyan emergens tulajdonsága, ami visszahat az őt létrehozó idegsejthálózatra. Már csak azért sem, mert ha kiveszünk egy szövetmintát az emberi agyból, és összehasonlítjuk a majom vagy a macska ugyanonnan kivett szövetmintájával, akkor közel ugyanannyi sejtet találunk, ugyanolyan típusúakat, a kapcsolódási törvényszerűségeik, a kommunikációra használt molekulák is egyformák. A fő különbség, hogy ezekből a kis agykérgi oszlopokból az emberi agyban jóval több van, mint egy majom vagy egy macska agyában. Ha valaki elhiszi, hogy csak mert ezekből az egységekből jóval többet pakolok egymás mellé, a hálózat generál egy nem anyagi jellegű éntudatot, az élet értelmén lamentáló elmét, akkor azt is el kell hinnie, hogy ha chipekből kapcsolunk össze egyre többet, akkor egyszer eljutunk egy számítógéphez, ami előbb-utóbb szintén kitermel magából egy elmét, ami majd az éterből visszahat és programozza a gépet létrehozó chipek hálózatát. Ezért gondolom én, hogy az agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket. Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém, mert ők el tudják hinni, hogy az öntudatára ébredt emberi agy az ősrobbanással önmagából, önmagától és önmagáért keletkezett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én ezt nem tudom elhinni, természettudományos bizonyítékaink pedig egyik álláspontra sincsenek.
- Vagyis minden további nélkül össze tudja egyeztetni istenhitét a tudománnyal.
- Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így ki. Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?" (filantropikum.com)A KORONAVÍRUSRÓL 2015-ből RAI 3 olasz TV műsorából


Lázban tartja Olaszországot a RAI olasz állami televízió egy 2015-ből előkerült tudományos, ismeretterjesztő riportja, ami arról szól, hogy kínai tudósok kísérleti céllal denevérek véréből mesterséges szuper-koronavírust állítottak elő laboratóriumi célra, amely az ember tüdejét támadja. Köszönet a videó lefordításáért a Pesti Srácok -nak.

2020.02.01.Drábik János: 5G és koronavírus ÖSSZEFÜGG!
Központja és első tesztvárosa Wuhan


Drábik János: 2015. 06. 19-én a Brit Kormány által is finanszírozott PirBright Institute folyamodott az élő koronavírus szabadalmának bejegyzéséért, amit 2018. 11. 20-án kapott meg. 5G és koronavírus ÖSSZEFÜGG! Első tesztvárosa Wuhan...

2019.10.05.Világszínvonalú idegsebészeti műtőket adtak át Szegeden


Palkovics László azt mondta, a magyar egészségipar évente 5-6 százalékos növekedést ér el, a szabadalmi bejelentések több mint egyharmada erről a területről származik. A magyar gazdaság utóbbi negyedéves 5,2 százalékos növekedése jelenősen meghaladta az uniós és a német adatokat is. Ez a high tech gyártó és szolgáltató szektor eredményének köszönhető – hangsúlyozta a politikus. Hozzátette: a magyar exportban – uniós összevetésben – a legmagasabb a high tech hozzáadott érték. (mindenszo.hu)

2019.09.26.Csókay András: "Az ikerpár mindkét tagja túl van a közvetlen életveszélyen"


Az egyik gyermekre mondhatjuk, hogy nagyon jól van, fut-szalad – és többek között a "Tavaszi szél vizet áraszt" népdalt énekli. A másik kislány lábadozik – vagyis túl van a közvetlen életveszélyen. Ugyanakkor most néz elébe annak, hogy teljesen fel kell ébrednie, és szakemberek segítségével egy hosszú rehabilitáció előtt áll.
Nem tudjuk pontosan prognosztizálni, hogy mikor fog teljesen felébredni, sajnos a súlyos koponyasérülteknél ez nem lehetséges. Kell érte imádkozni, de most már talán nem az életéért, hanem a jobbulásáért. Minden imát köszönünk. (777blog.hu)Dr. Csókay András idegsebész, agykutató imádságáról


Mindig imádság közben jutottak eszembe azok a sebészi ötletek, amelyek előbbre vittek tudományterületemen, az idegsebészetben. Eddigi életem során több saját tapasztalatom is volt, mely mintegy igazolja az ima erejét a gyógyításban. Az orvostudomány alapja a kételkedés. Mindig az visz előre, ha egy páciens rosszabbodó állapotára azt mondjuk: Nem feltétlenül kell, hogy így legyen, bár az eddig tanultak és tapasztaltak alapján ez a romló folyamat sajnos várhatóan előrehalad.
De mit lehetne még tenni? Ezen a ponton a gyógyító fontos elágazáshoz érkezik. Újra és újra átgondolja a kórfolyamatot és a terápiás lehetőségeket, miközben valami új gondolatot remél, vagy mély imádságba merül, és megpróbálja az egészet átadni Istennek abban a reményben, hogy tőle kaphat választ a problémára. A Krisztusra való figyelő imádság közben jöhet egy új gondolat: "Próbáld meg még ezt vagy azt!" Ebből lehetnek aztán egészen apró kis gyógyító ötletek vagy akár világraszóló felfedezések az orvostudományban. (NemzetBölcső)

2019.08.05.Már az 5G első genfi sérültjeiről számol be a svájci lap
"Mint egy mikrohullámú sütőben!"


Egy Genf központjában lévő épület ötödik emeletén egy lakásban gyűltek össze az ugyanazon a környéken élő lakók. Ami közös bennük, az az álmatlanság, a fülzúgás és a fejfájás, és egy sor megválaszolatlan kérdés. Az 5G technológiáért folyik a háború, de a káros hatásokról senki nem beszél!

A legfiatalabb, a 29 éves Johan Perruchoud 11 éve él ott, és nem az a típus, aki az invazív technológiával kapcsolatban bármiféle gyűlöletet terjesztene. Ő egy egészséges, aktív és pozitív fiatalember, aki mindössze négy év után tért vissza New Yorkból, és videókat illetve filmeket készít a médiának vagy magánszemélyeknek, és gyakran a szobájában dolgozik a számítógépével.

Neki és a szomszédjának az egész dolog áprilisban kezdődött. "Soha nem volt problémám a Wi-Fi-vel vagy ilyesmivel, és soha nem volt problémám az alvással, és aztán hirtelen nehezen tudtam elaludni. Különösen otthon éreztem - hogyan is mondjam... mintha egy mikrohullámú sütőben lennék. Nem éreztem magam jól a házban, mintha szellemek vettek volna körül." (Forrás: Illustre.ch / EMFacts.com)David Icke az 5G katonai eredetéről, hatásairól és veszélyeiről tárja fel az igazságot


Az 5G egy fegyver, ez egy katonai technológia, amit tömegoszlatásra használtak, hiszen a bőr rétegeiben okoz égető érzést a magas frekvencia. A DNS a tudomány mai állása szerint és mára bizonyítottan frekvenciákat fogad és továbbít. De a mi szervezetünk is egy elektromágneses frekvencián működő egység, benne az agyunk és a szívünk is. Vajon milyen hatással van rá, ha ezt az egységet és frekvenciát megbontjuk és folyamatos zavarnak tesszük ki. Igen a válasz: mentális, fizikai rendellenesség, betegség...

2019.12.10.Ellenzéki tisztogatás a Szent Margit-kórházban! - Teljes cikk itt!


Csókay András is megszólalt! Vizsgálatot rendelt el Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Szent Margit Kórházban történtek miatt, miután Imreh Domonkos főorvos elbocsátását követően további hét sebész orvos távozott az intézményből. A kórház vezetője szakmai és magatartásbeli tényezőkkel is indokolta a nyugdíjkorhatárt elérő sebész felmentését, volt kollégája, Csókay András azonban úgy véli, megindult az 50-es évek mintájára a kormánypárti és jó szakemberek kinyírása.
Petíciót tettek közzé a világhálón Álljunk ki a Szent Margit Kórház sebészeiért! címmel az egészségügyi intézményből egyszerre távozó nyolc szakember érdekében a kórház jelenlegi és volt betegei. – Évtizedeken át életeket mentett ez a csapat, előítéletek nélkül emberségből, mert erre tették fel az életüket. Most mégis el kell menniük. Bízunk benne, hogy meghallják az illetékes fülek és megértik, hogy szükségünk van rájuk – fogalmaztak.
A kórház főigazgatója, Badacsonyi Szabolcs november 29-i döntésének következményeként – miután Imreh Domonkos osztályvezetőt felmentette a további munkavégzés alól – az intézmény sebészeti és annak ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott. Az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet pedig elhalasztottak, ezzel egyidejűleg komoly veszély fenyegeti Óbuda-Békásmegyer, illetve az agglomeráció mintegy 180 ezer fős lakosságának sürgősségi ellátását... (valovilag1.blogspot.com)

2019.08.02.Sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket a magyar orvosok.


Az operációt a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 35 fős orvos-egészségügyi csapata vezette. A világon ugyanis csak ők vállalták a kockázatos műtétsorozatot. 30 órán át tartott az operáció. A két hároméves kislány állapota stabil, de folyamatos megfigyelés alatt vannak. (hirado.hu)

2019.10.05.Világszínvonalú idegsebészeti műtőket adtak át Szegeden


Palkovics László azt mondta, a magyar egészségipar évente 5-6 százalékos növekedést ér el, a szabadalmi bejelentések több mint egyharmada erről a területről származik. A magyar gazdaság utóbbi negyedéves 5,2 százalékos növekedése jelenősen meghaladta az uniós és a német adatokat is. Ez a high tech gyártó és szolgáltató szektor eredményének köszönhető – hangsúlyozta a politikus. Hozzátette: a magyar exportban – uniós összevetésben – a legmagasabb a high tech hozzáadott érték. (mindenszo.hu)"Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!" (2Kor5:20b)
Hitünk erősítésére osztom meg ezt a bizonyságom. Háladalunk itt!


Csodálatos imameghallgatást tapasztaltunk meg már többször is. A Biblia alapján imádkozunk rendszeresen, és kértük az Urat, hogy a fülemmel ne kelljen műtétre menni. Hála az Úrnak, hogy a perforációt /kiszakadt dobhártya/ Ő gyógyította be, ami nem gyógyult meg egész éven át 2012-ben. 2014.03.19-én pedig 4 hetes fülgyulladás után teljesen gyógyultnak mondta a doktornő. Mielőtt elmentem délelőtt az ellenőrzésre, a férjem rátette a kezét a fejemre, és mondta, hogy az Úr indította, hogy imádkozzon értem, mert meggyógyít az Úr a Márk 16:17-18 alapján. Dicsőség és hála az Úré örökkön örökké! Halleluja! Jézus él! (Varga Istvánné/Makai Rozália)

2018.08.26.Ismerkedés kicsiknek az elsősegéllyel
Gratulálunk Nagy Enikőnek, a szervezőknek és a résztvevőknek!


2018.04.26.El a kezekkel Kásler Miklóstól! - Teljes cikk itt!


Az elmúlt napokban a sajtó kiemelt érdeklődését élvezi dr. Kásler Miklós, aki egyes információk szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri tisztjét töltheti be májustól. Nem telt bele néhány óra, a jeles tudóst máris megtámadták, ráadásul gyakorlatilag a hite miatt, épp a 777 OFFLINE rendezvényén kifejtett álláspontja(i) alapján. Mint a rendezvény házigazdája, a nemtelen támadások idején szeretnék kiállni mellette.
Számomra óriási megtiszteltetés, egyben maradandó élmény is volt, hogy márciusban ennek - az egyébként hatalmas sikert aratott - beszélgetésnek a házigazdája lehettem. Két szakmai és lelki kiválóság beszélt bő másfél órán keresztül a hitéről, a hivatásáról, égető és fontos kérdésekről, a közönség pedig (soraiban megannyi orvossal) lebilincselve hallgatta tanúságtételüket. Mert hiteles volt, mert a szív bőségéből szólt a száj. (Vágvölgyi Gergely)

2013.10.21.Dr. Csókay András idegsebész levele * Teljes cikk itt!


"Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv igaz, a legmagasabb szinten differenciált. Olyan, mint az autó kormánykereke. Ahogy a kormányos is a kormánykerék mögött ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát szabad akaratunk nem az agyunkban van, de azt az agyunk segítségével közöljük. Tehát, az emberi személy lényege nem csak az agyban van.
A lelkiismeret nem az agyban van. A szeretet, a megbocsátás nem az agyban van, ahogy az Isten-kapcsolatunk sem. Ezt Szentágothai professzor el is mondta a 70-es években az orvostanhallgatóknak. Azok átmentek a bölcsészkarra, és elmondták Lukács György marxista esztéta professzornak. Lukács azt mondta: igaza van Szentágothainak, de ezt ne nagyon hangoztassák. Így szól a legenda...
Az, hogy nem valamik vagyunk, hanem valakik, nem csak az agyunktól függ. Hát akkor mitől? Erre eddig egyetlen valaki tudott tökéletes választ adni, a megfeszített majd feltámadt Krisztus. Vagy elfogadjuk, vagy nem; ez már a szabad akaratunktól függ.
Ha nem, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk által gyártott jégen. Ezt teszi Európa. Kitalálta magának az emberiség történetének legveszélyesebb vallását, aminek a lényege az, hogy az ember az Isten, és a tágabb értelemben vett tudományon (amibe a politika tudománya is beletartozik) keresztül uralni tudja a problémákat.
Kimaradt az EU alkotmányból a kereszténységre való hivatkozás, benne maradt viszont a görög-római kultúrára való hivatkozás, sőt a felvilágosodásra is.
Ha idejönne egy marslakó és körbenézne, nyilván megkérdezné, hogy miért írtok ti 2013-at. Mondanánk, mert 2013 évvel vagyunk Krisztus után és ehhez igazítjuk az időszámítást.
Aztán megkérdezné, hogy miért a vasárnap a pihenő ünnepetek. Megmondanánk neki, hogy akkor volt a feltámadás, és ezt ünnepeljük. Ezt az orosz nyelv szépen megőrizte, mert a vasárnap voszkreszenyie szó feltámadást jelent. Tehát amikor Brezsnyev azt mondta, hogy vasárnap találkozunk a Vörös Téren a díszszemlén, akkor azt mondta, hogy a feltámadás napján találkozunk ott.
Aztán megkérdezné a marslakó, hogy mutassátok a szép épületeiteket Európában, és mi elsődlegesen megmutatnánk a templomokat a kölni, firenzei, milánói és természetesen a római bazilikát, a párizsi Notre Dame-ot.
Kérdezné tovább a kultúrát: festészet, szobrászat és mi mutatnánk Michelangelo, Leonardo, Rembrandt, Giotto, Tiziano és a mi Munkácsynk trilógiáját; mindegyik keresztény ihletésű mű.
Aztán kérdezné: a fantasztikus tudományos eredményeitek hogyan lettek és mi idéznénk Einsteint; a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak, Max Planckot és Heisenberget; amikor az első kortyot kiiszod a tudás poharából, könnyen ateistává válsz, de a végén mindig ott vár Isten, vagy Pascalt, de a mi Neumann Jánosunkat is, akit a tudósok az emberiség eddig élt legnagyobb géniuszának tartanak, nagyobbnak, mint Einsteint. Ő igazi matematikus módon közelítette meg a hitét, de logikus és helytálló: ha úgy élek, mint Krisztus tanácsolja, abból bajom nem lehet, akkor sem, ha nem igaz a feltámadás, de ha igaz, és nem úgy élek, ahogy az evangélium tanítja, abból óriási nagy bajom lehet.
Szóval mindezek után a marslakó azt kérdezné: szerencsétlen európaiak nektek teljesen elment az eszetek?
És ha azt is hozzáadnánk, hogy az összes európai jogrendszer, alkotmány a keresztény tanokra épülve született meg, végképp csodálkozna.
Arra már csak megdöbbenten legyintene, hogy egyetlen vallás hirdeti alapelvként a cselekvő felebaráti szeretetet: és ez a kereszténység.
Az iszlám a feltétlen engedelmességet, a buddhizmus a belső kiüresítést; a hinduizmus a szánakozásig ugyan eljut, de aktív cselekvő szeretetre képtelen. Ehhez Teréz anyának kellett elmenni Indiába, hogy megmutassa.
Ezzel szembe menve a kis Magyarország létrehozott egy olyan alkotmányt, amiben Istent meg meri említeni, a családot védi, a kereszténységre utalva. Ez az, ami nem tetszik bennünk a fejlett nyugatnak.
Az EU még nem tért le a fogyasztásban való tobzódás bűvöletéből az élvezetek halmozásáról. Súlyos dolog a szenvedélybetegség. Egy narkós vagy alkoholista mindenre képes, hogy megszerezze az aznapi adagot. Igaz ez nagyobb léptékekben is. Tehát a súlyos szenvedélybeteg nyugat, a fogyasztási mániájában kénytelen minket is, és akit lehet, kizsákmányolni, hogy legyen még fogyasztani valója.
Az elmúlt 3 évben óriási dolog történt: ezzel az árral szembe fordult a népünk, országunk. Ha csak ennyi történt volna, az már az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb sikere 56-on kívül, folytatnunk kell, hogy rajtunk keresztül térjen meg Európa újra a gyökereihez, a kereszténységhez. Ne hallgassunk azokra a hazudozókra, akik újra csatlóssá akarnak tenni minket.(...) Ne adjuk fel, ne fáradjunk el, és a jó úton haladó hazánk tovább fog emelkedni!

A példamutató Dr. Csókay András idegsebész meglátása

Sokszor láttam halott gyermekére ráboruló anyát, amint azt kiabálja, ordítja fájdalommal telve, hogy hol van Isten. Ilyenkor nekünk orvosoknak, nővéreknek egy feladatunk lehet: szenvedőktől mély együttérzéssel át kell venni valami kis terhet ugyanúgy, ahogy egy szörnyű nehéz zsákból, ha súlyt veszünk ki, az könnyebb lesz. Láttam egyszer egy őrjöngő anyát, akit senki nem tudott megnyugtatni. Hiába jöttünk gyógyszerrel, injekcióval, a fejlett orvostudomány eszközeivel. Semmire sem jutottunk. Egy ott álló laikus egyszerűen átölelte, hagyta, hogy ránehezedjék. Kinyilvánította, hogy maximálisan osztozik fájdalmában. Levett a lelki súlyból. Hogyan lehet ebből a súlyból levenni, hogy minket ne nyomjon össze a sokszor átadott teher? Csak kegyelmi úton. Ez az út pedig azt jelenti, hogy minden pillanatomban tudom, hogy a földi életem összes eseménye, benne a fogantatásom, a születésem, a házasságom, a gyermekeim születése, és a halálom a létemnek egy-egy pillanata, de nem a vége. Ha ezt tudom, akkor ugyan félek a haláltól, mert ember vagyok, de Isten segítségével legyőzöm a félelmemet, és így már át tudok venni terheket mástól úgy, hogy az közben ne nyomjon agyon... (Dr. Csókay András)

Esély a túléléshez

A baleseti idegsebésznek gyors döntéskészségre, jó koncentráló képességre, jó erőnlétre van szüksége. Dr. Csókay András pályaválasztásáról, a hálapénz és az orvosképzés kapcsolatáról, a baleseti sebészet kihívásairól és újításairól mesél.

Tizennyolc éves korában az ember még nem tudja eldönteni, hogy a pálya, amelyet éretlen fejjel választ, az ő útja-e. Huszonhét évvel ezelőtt úgy döntöttem, mérnök leszek. Felvételt nyertem a Műszaki Egyetem építőmérnöki karára. Lenyűgözött az Erzsébet híd szerkezete, szerettem volna hasonlókat tervezni. Az egyetemen sokat tanultam, jól éreztem magam, de nem váltam vérbeli mérnökké. A diploma megszerzése után három évet dolgoztam a Metró építésénél, de már ekkor nagy vágy élt bennem valamiféle karitatív tevékenység iránt arra, hogy segíthessek az embereken. Úgy éreztem, a mérnöki munka érdekes ugyan, de nekem más a feladatom az életben. Egyre tisztábban körvonalazódott előttem, hogy orvos szeretnék lenni. Emlékszem, azzal indokoltam az Egészségügyi Minisztériumba beadott jelentkezési kérelmemet, hogy olyan szakmát szeretnék választani, amelyben akár ingyen is dolgoznék. A felvételin megfelelő pontszámot értem el, bejutottam az egyetemre. Az egyetemi évek alatt már teljesen világossá vált számomra, hogy a neuro-trauma érdekel, agy- és gerincsérülteket akarok gyógyítani. A gyógyításban jól lehet használni azokat a statikai és mechanikai elveket, amelyeket még a műegyetemen tanultam. Másrészt azért is lettem baleseti idegsebész, mert kicsit türelmetlen típus vagyok, s a baleseti idegsebészetben nincs idő a töprengésre, a hezitálásra. Gyorsan kell dönteni és cselekedni. Más ok is emellett szólt. Olyan szakmát akartam választani, ahol a hálapénz kevésbé zavarja a gyógyítást. A baleseti sebészet szerencsére ilyen. Az orvosi pályán a hálapénz blokkolja a szakorvosképzést, különösen a manuális szakmákban. Egy idősebb orvosnak is fontos, hogy minél többet operáljon, hiszen alacsony fizetését csak a hálapénzzel egészítheti ki. Így sokszor a könnyebb műtéteket sem kapják meg a fiatal orvosok. Külföldön, ahol nem szorulnak rá az idős kollégák arra, hogy egyszerűbb műtéteket végezzenek, a fiatalok a fokozatosan nehezedő műtétekkel szerezhetik meg a gyakorlati tudást. A súlyos agy- és gerincsérültek annyira szerencsétlen helyzetben lévő emberek, hogy tőlük végképp nem illik elfogadni hálapénzt. Ebből következően a baleseti sebészet nem hálapénzes szakma, és a sebészek ilyen szempontból is jó társaságot alkotnak, jó köztük dolgozni. Vállalni kell, hogy az ember viszonylag szegény marad. Presztízsharcok persze itt is akadnak néha, de ennek ellenére ez operatív pálya. Az Országos Traumatológiai Intézetben kezdtem dolgozni gyakornokként, majd az Amerikai úti idegsebészetre kerültem. A tradicionális idegsebészetbe, agysebészetbe is bele kellett tanulnom. Fiatalabb orvosként próbáltam műtéteket kapni, minél többet tanulni, de ezen a téren még nagyon sok javítanivaló volna most is. Az Egyesült Államokban például az utolsó éves rezidensnek háromszáz körüli idegsebészeti beavatkozást kell elvégeznie, ehhez képest egy magyar ötödéves szakorvos lényegesen kevesebb műtétet végezhet. Úgy gondolom, nálunk is szükség volna megújuló orvosi iskolákra, ahol a tudás az első, és csak ez után következik a tekintély, amely fontos, de csak addig, amíg a gyógyítást szolgálja. Amikor nem, küzdeni kell ellene. Az egyes iskolák vezető professzorai ismerik a mellettük dolgozó orvosokat, tudják, kire milyen műtétet bízhatnak. A vezető orvos felelősséget vállal a képzésért, és érdeke is fűződik hozzá, hogy tanítványai sikeresek legyenek. Például az ápolónők sokkal jobban vesznek vért, mint az orvosok, pedig a vérvétel is manuális beavatkozás. Az ápolónő megszokta, begyakorolta a technikát. Lehet, hogy aki négy éve orvos az egyszerűbb műtétet ugyanolyan jól elvégzi, mégis mindenki a főorvoshoz akar menni - ennek nincs értelme. Normális rendszerben szóba sem jöhet, hogy az idős, tapasztalt kolléga végzi az egyszerű műtéteket, neki más feladata kell, hogy legyen, főként az oktatás. Nem a korról van szó, hiszen vannak fantasztikus nagy öregjei a szakmának, akik briliánsak még mindig, de egy fiatal orvos is lehet jó kezű sebész, és előfordulhat, hogy egy középkorú éppenséggel kétbalkezes.
Ön azon különleges sebészek közé tartozik, akik nemcsak a sebészi munkában remekelnek, hanem új sebészeti eljárások feltalálásával is segítik a betegek gyógyulását.
- A gerinc- vagy agysérülések között vannak szerencsésebb esetek, amikor ugyan eltörött az egyik csigolya, de nem sérültek meg az idegek és a gerincvelő, illetve van egy pici vérzés az agyban, de a beteg szinte tünetmentes. Én a legsúlyosabb gerinc- és agysérültekre specializálódtam. Olyan betegekre, akik majdnem vagy teljesen lebénultak, esetleg kómába estek. Egyszóval akut életveszélyben vannak. Az ő segítésükre tettem fel az életem. Az agysérült betegekkel kapcsolatban tudni kell, hogy a fejüket ért sérülés, ütés miatt agyuk megdagad, tágulni kezd. A koponya zárt, csontos tere miatt a tágulás csak az egyedüli nagyobb nyílás, az öreglik felé lehetséges. Súlyosabb esetekben a benyomódó alsó agytörzs, sajnos itt, az öreglikban megbénítja, elszorítja a légzési és keringési központokat, amely halálhoz vezet. Az idegsebészetben már régóta gyakorolt eljárás, hogy az agy tágulását a mindkét oldali koponyacsont elvételével próbálják segíteni. A módszerrel csökkenthető a koponyaűri nyomás. Ez azonban általában nem jelent kielégítő megoldást, a betegek többsége meghal. Sok gondolkodás után rájöttem egy nagyon egyszerű dologra. A kitüremkedő, duzzadó agyellátó artériáit és elvezető vénáit a csontszél és a kemény agyburokszél pillanatok alatt leszorítja, a vénás pangás miatt tovább fokozódik a duzzadás, majd elhal az agykéreg. Az új módszer abból áll, hogy az erek két oldalára kis pillérszerű párnákat helyezek az agyszövet és a csontszél közé, így egy alagút nyílik meg a szabad véráramlásnak. A kitüremkedő agyrész nem hal el, ugyanakkor létrejön a kívánt koponyaűri nyomáscsökkenés, így a halált okozó beékelődés nem következik be. Az éralagút módszer ugyan nem garancia arra, hogy a beteg biztosan életben marad, de a módszer esélyt ad az életben maradáshoz. Ma már azokon a gyerek és felnőtt neurotraumatológiai osztályokon, ahol ügyeletet vállalunk, ha a koponyaűri nyomás mértéke indokolttá teszi, minden esetben alkalmazzuk az eljárást. Régen az ilyen legsúlyosabb agysérültek tíz-húsz százaléka maradt életben, ma a módszernek köszönhetően már a esetek negyven százalékában jelentős a javulás. Vagyis a nyolcvan százalékos halálozási arány a felére csökkent. Szeretnénk elérni, hogy a koponyaűri nyomásmérés minden kórházban rutinszerű dolog legyen, csakúgy, mint az ezen értékekhez igazodó gyógyító eljárás, kezelés. Kollégáimmal többek közt azon is fáradozunk, hogy kidolgozzuk az emelkedett koponyaűri nyomáshoz igazítható leghatékonyabb műtéti vagy más gyógyító eljárást. A másik találmány a gerincsérülésekkel kapcsolatos. A gerincvelő egy ütéstől, csak úgy, mint az agy, megduzzad. A gerinczsák, amely kemény, rostos szöveteivel körbeveszi, védi a velőt, egy bizonyos ponton túl nem engedi tovább duzzadni, s megfojtja "védencét". Rájöttem, hogy ha a sérülés helyén a gerincvelőt "meghámozom" a gerinczsáktól, szabad tágulást biztosítok a sérült gerincvelőnek. Ezt is próbálták korábban, csak nem merték kellő mértékben eltávolítani a gerinczsákot, így nem hozott eredményt. A másik újítás, hogy a háti ficamos gerinctöréseket minél gyorsabban, egyszerre kell elölről és hátulról operálni, így időt spórolunk meg, és nem kell a beteget megfordítani. Az súlyos gerinc- és agysérülteknél az egyik legfontosabb tényező az idő. Ezek a struktúrák nem bírják a nyomást, végleg tönkremennek, ennek pedig bénulás vagy halál a vége. Minden perc vagy óra számíthat. A gerincvíz elvezetését párhuzamosan kell megoldani, s nagy figyelmet kell fordítani az esetleges fertőzések, szövődmények elkerülésére. Az eljárást nemrég fejlesztettem ki. Az első sikeres műtétet egy orvos kolléganőn végeztük el. Háztartási balesetből kifolyólag nyaki gerincvelő-zúzódást szenvedett. Amikor behozták, nyaktól már teljesen béna volt. Ma már járókerettel ugyan, de képes járni. Az új eljárás kifejezetten nagy és nehéz műtétnek számít, de érdemes nekivágni. Nem mindegy, hogy valaki hátralévő életét nyaktól lefelé bénán éli le, vagy járókerettel járhat. Olykor még jobb eredményt érünk el egy-egy súlyos baleset után. Sajnos azoknál a sérüléseknél, ahol elszakad a gerincvelő, már nem lehet mit tenni. Azért küzdünk, hogy minél hamarabb elérjük a sérülteket, illetve hogy ők, szeretteik, barátaik minél előbb ránk találhassanak, értesítsenek minket. Az agysérülteket sokszor fél órán, egy órán belül kell műteni, a gerincvelő sérülteknél fontos, hogy három-hat órán belül műtőasztalra kerüljenek.
Ha volna olyan ismerősöm, aki autóbaleset miatt fej- vagy gerincsérülést szenvedett, hogyan juthat el Önökhöz?
- Ügyeleteinken elég jó alkotóközösséget teremtettünk meg. Kollégáim műtétjeik során alkalmazzák az általam kidolgozott eljárásokat. Itt nem azon van a hangsúly, hogy ki fejlesztette ki ezeket az eljárásokat, hanem azon, hogy az új módszerekkel sikerül megmenteni, vagy mozgásképessé tenni eddig menthetetlennek hitt sérülteket. Célunk minél több beteget életben tartani az új módszerrel, illetve visszaadni nekik a mozgás képességét. Rendszeresen keresnek meg a budapesti gyermekkórházaktól, valamint az Árpád és a Péterffy kórházak baleseti sebészeteiről, ahol a sérültek és a kollégák megelégedésére tudjuk alkalmazni az új eljárásokat. Szerződés is köt ezekhez a kórházakhoz, Dr. Együd László kollégámmal állandó telefonos ügyeletet látunk el. Ha hívás érkezik, mint az őrültek, rohanunk. Az egyik hozzátartozó bármikor kérhet konzulens orvost, aki bármelyik kórházban, az ottani orvosok beleegyezésével segédkezhet a műtéteknél. Optimista vagyok. Az égiek és a jóakaratú kollégák segítségével a legnagyobb nehézségek is könnyen legyőzhetők. (Dadányi István/www.facebook.com/DrCsokayAndras)Dr Horváth István: Érelmeszesedés elleni védőoltás. Művér. (EchoTV Interjú)


2015.07.09.

Érdekes beszámoló dr. Egely György kutató mérnöktől, a XXI. sz. Magyarország,
magyar bíróság egyik tárgyalásáról! * Teljes cikk itt!


Pár napja Budapesten egy Markó utcai tárgyalóteremben ültem Dr. Horváth István professzor mögött. Csakhogy ő a vádlottak padján, én a hallgatóság első sorában. Dr. Horváth István találmánya, az antikoleszterol-antigén az antibiotikumok gyógyászati hatásához mérhető csak… Ez egy immun kezelés, injekció-kúra, aminek a hatására szervezetünk koleszterin háztartása normalizálódik. Azaz az összes érben, s hajszálérben a lerakódások eltűnnek, a vérkeringés helyreáll. Így az érszűkület miatti infarktusok, stroke esetek száma minimálisra csökkenhet. A hatás az erek kitisztítása, a vérkeringés jelentős javulása. Emiatt aki átesett a kezelésen 10-20 évvel fiatalabbnak néz ki, mint korosztálya, ha idejében hozzájut, kb. 30-40 évesen. A vérerek rugalmassága, áteresztő képessége jelentősen javul, s ez például önmagában megszüntetheti a migrénes fejfájásokat, a rossz keringés miatti gyulladásokat. Mellesleg ez lehet az oka néhány daganatos betegségnek is: hiszen például szívrák szinte nem létezik, mert a szívben jó a keringés. Ahogy a rettegett TBC-t, vagy más halálos gyulladásokat a sokféle antibiotikum visszaszorította, ugyanolyan hatásos, de mellékhatások nélküli ez az immunológiai eljárás, amit Horváth professzor kifejlesztett. Én, a családom, és barátaim nagy része végigcsináltuk ezt a kúrát. Csak a legjobbakat mondhatom róla, s az a néhány ezer ember is, akinek az életminőségét drasztikusan megjavította, netán az életét mentette meg. Ma Magyarországon évente kb. 15.000 ember hal meg stroke-ban 45-60 éves kora között. Ezen felül ezrével fekszenek bénultan, zöldségként, magatehetetlenül stroke után az elfekvő osztályokon. A gyógyulás reménye nélkül… Ugyanúgy a szerzett cukorbaj jó része is gyógyítható így, hiszen ha a hasnyálmirigy keringése javul, akkor az inzulintermelés is helyreáll. És épp ez a baj. Ugyanis akadt egy illetékes elvtárs a Gyurcsány-kormány idején, aki őszinteségi rohamában a professzor úrnak nyíltan a szemébe vágta: "ugyan miből fizetnénk azt a sok nyugdíjat, ha a szer elterjed?" S ez csak az érem egyik oldala... A gyógyszergyáraknak ugyanis ma nagy üzlet a koleszterincsökkentő szerek eladása… Hiszen évente (dollárban) milliárdokat hoz a konyhára...Prof. Dr. Dávid Tamás - Táplálkozási és életviteli tanácsadás


Prof. Dr. Dávid Tamás a daganatos és más krónikus degeneratív betegségek megelőzéséről, korai felismeréséről, illetve a klinikai kezelés, biológiai rákterápia lehetőségeiről ad információt.

Dr. Dávid Tamás és a lébényi központ új elérhetősége
hétköznap 8:00-tól 20:00-ig, szombat-vasárnap 10:00-től 18:00-ig
Telefon: 06 70 6737 677, 06 30 2909 007  Skype: thomasdavid.cod
E-mail: dr.thomasdavid40@freemail.hu, infodrthomasdavid@gmail.hu
Honlap: www.codteainfo.hu

2014.03.20.Inkubátor helyett édesanyjukon pihennek a koraszülött babák - Szeged hírei - Teljes cikk itt!


Inkubátor helyett akár napi tíz órát is szüleik mellkasán tölthetnek azok a koraszülött kisbabák, akiknek állapota ezt engedi. A szegedi újszülött intenzíven bevezetett kengurumódszer csak egy az elmúlt esztendő fontos újításai közül. A Korábban Érkeztem alapítvány egy év alatt számos támogatót gyűjtött, nekik köszönhetően is könnyebb lett az élet az osztályon. Több százmillió forintból vásároltak új inkubátorokat és műszereket tavaly a szegedi gyermekklinika koraszülött intenzív osztályának, amikor a gyermekkórházi részleget is a Tisza-partra költöztették. Ahogy beszámoltunk róla, a Dél-Alföld legsúlyosabb eseteit ellátó, 17 ágyas osztály 30 fősre bővült, ez komoly átalakítást igényelt a klinika épületében. Az uniós beruházás azonban nem fedezhetett minden költséget, ezért különösen jól jött, hogy alig több mint egy éve szülői kezdeményezésre létrehozták az osztály alapítványát. A Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány sok támogatót mozgósított. Tálosi Gyula osztályvezető egyetemi docens, a kuratórium elnöke elmondta: a legnagyobb segítség a Faktum bútorgyártó cégtől érkezett, az átalakított helyiségekbe 1,5 millió forint értékben ingyen készítettek szekrényeket. A Lions Club 1 millió forintos támogatásról döntött, ebből két úgynevezett volumetrikus infúziós pumpát vásárolnak, amelyet nagyobb gyerekeknél - az osztályon a 2500-3000 grammos babák nagynak számítanak - egyszerűbb használni, mint a mostaniakat, amelyek fecskendőből adagolják a folyadékot. Az adományokból vettek már árnyékolókat az ablakokra, amelyeken azelőtt folyamatosan betűzött a nap, és például varrattak inkubátortakarókat és úgynevezett fészkeket - mindkettő arra szolgál, hogy a babák kicsit úgy érezzék, mintha még az anyaméhben lennének. (delmagyar.hu)

Rövid összefoglaló az abortuszról, meglepő adatokkal.

Raffai Péter: Az abortuszról * Olvassátok el, nagyon érdekes!
Győri Gábor: DIAGNÓZIST a MAGZATOKNAK IS!
Az abortusz ellen * A magzati élet védelméért

Magyarországon 2011-ben 38400 művi terhességmegszakítás történt, ennyiszer állt az anyai zárójelentésen: "Komplett v. k.m.n. művi vetélés szövődmény nélkül (BNO O 0490) 38400 esetben mulasztotta el viszont az egészségügy, hogy egy kórházban elhunyt személyről megállapítsa a halál okát, halotti bizonyítványt állítson ki. Ha ez megtörtént volna, akkor Magyarországon a második leggyakoribb halálok az '"éles eszközzel elkövetett testi sértés (BNO X 99 H0) lenne. részlet Magyarország Alaptörvényéből: II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Emberi jog és méltóság, vagyis legalább kapjanak DIAGNÓZIST, HALOTTI BIZONYÍTVÁNYT és MÉLTÓ TEMETÉST a meghalt magzatok!

2012.10.20.

Sok baj van az oltóanyagokkal... Teljes cikk itt!

Egy bennfentes kitálal...

Aki kérdez: Jon Rappoport
Aki válaszol: Dr. Mark Randall
J.R.: (Jon Rappoport): Korábban meg volt győződve arról, hogy a vakcinák jó orvosi célt szolgálnak.
M.R.: (Dr. Mark Randall): Igen, meg voltam győződve róla. Néhány oltás fejlesztésénél magam is közreműködtem. Hogy pontosan melyiknél, nem mondom meg.
J.R.: Miért nem?
M.R.: Mert szeretném megőrizni anonimitásomat. (...)
J.R.: Mennyi ideig dolgozott oltóanyagokkal?
M.R.: Sokáig. Több mint tíz évig.
J.R.: Ha visszapillant, talál csak egy okot is, ami az oltás mellett beszél?
M.R.: Nem, nem tudok. Ha azon tényezők ismerete mellett, amit most tudok, egy gyerekem lenne, az oltás lenne az utolsó, amit megszavaznék neki. Ha szükséges lenne, egy másik államba költöznék és megváltoztatnám a nevem. Eltűnnék, a családommal együtt. Nem mondom, hogy ez szükséges. Van elegánsabb útja is, elkerülni a rendszert, ha valaki ismeri. Minden USA-államban vannak kivételezési szabályok, melyekre hivatkozhat valaki, hogy oltási kötelezettségétől felmentsék, igy például vallási, filozófiai nézetek. De ha nagyon kritikus lenne, akkor egy költözéssel is számolnék.
J.R.: Mégis mindenhol vannak gyerekek, akiket beoltanak és látszólag egészségesek.
M.R.: Nagyon jól mondja, látszólag. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik a tanulásnál nem tudnak koncentrálni? Mi van azokkal a gyerekekkel, akik újra és újra dühkitörést kapnak? Vagy azokkal a gyerekekkel, akik nincsenek szellemi képességük tudatában? Tudom, hogy különböző okai lehetnek, de az oltás is egy ok. Én nem kockáztatnám, mert nem látom szükségét. És, őszintén szólva, nem látok okot arra, hogy a kormányé legyen az utolsó szó. Az orvostudomány, melyhez a kormány irányít minket, elég gyakran egy ellentmondás önmagában, egy vagy-vagy.
J.R.: Ezzel eljutottunk egy szabályzáshoz, mely minden tényezőt figyelembe vesz.
M.R.: Igen. Aki be akarja oltatni magát, tegye, de aki nem akarja, annak legyen lehetősége elutasítani azt. De, mint ahogy mondtam, már csak azért sincs döntési szabadság, mert az oltások területe tele van hazugságokkal. És a csecsemőkért mindenképp a szülők felelnek. Mi van például azzal a gyerekkel, aki a DPT oltástól meghalt? Milyen természetűek voltak azok az információk, melyekből a szülők tájékozódhattak? (hitelvilagstadium.blogspot.hu)

Az evolúció veszélyei 5. részéből egy idézet

"Mielőtt a gyerekeiknek beadatnának valamilyen új védőoltást, olvassanak utána a dolognak a képernyőn látható webszájtokon, vagy olvassák el a Vakcinák: a halálos csalás című könyvet. A lényeg, hogy a döntés előtt nézzenek utána a dolgoknak! Bővebben a Biblia és az egészség című videóban beszélek erről a témáról. Tudták, hogy Illinois államban 75 ezer %-kal nőtt az autisták száma 10 év alatt? Mindenütt nő az autisták száma. Sokan tanulmányozzák a problémát, és azt állítják, hogy az autisták számának növekedését a vakcinák okozzák.Dr. Kent Hovind: A védőoltásokról


Az USA-ban a legmagasabb a hirtelen csecsemőhalálban elhunyt gyerekek száma. 1970-ben, Ausztráliában eltörölték a kötelező védőoltásokat. A szülők 50%-a nem adatta be a védőoltásokat, és még abban az évben pont ennyivel csökkent a hirtelen csecsemőhalál esetek száma. Fura véletlen. Dr. William Torch nyilatkozta: A SIDS-ben elhunyt csecsemők kétharmadát DPT-vel oltották be a halálesetet megelőző három hétben. Orvosként nem kellene valami összefüggést látni itt?"

    

Teremtés, özönvíz * Óriások éltek a Földön.

Az evolúció veszélyei
Gyümölcsök, italok * Dr. Hummel Mikrorostos Gél * LÚGOSÍTÓ RECEPTEK
"Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered!" (Hippokratész)
Kitüntetés a Bethesda Református Gyermekkórház két dolgozójának
/Református Egyház Félórája 2011.04.06-i rádiós műsora alapján/

A Bethesda Református Gyermekkórház Intenzív osztályának főnővére, Pataki Ferencné kapta a miniszteri elismerést, aki negyven éve dolgozik hűséggel ugyanazon a helyen. Teszi a dolgát, azt a keveset, amit megtehet, de jól. A másik díjazott dr. Paraicz Éva rehabilitációs főorvos Pro Sanitate díjat kapott. Arról olvashatunk, hogy bár a világon a gonoszság növekszik, de sok-sok hívő keresztény teszi a dolgát a munkahelyén. Száz és száz orvos önös érdekeiről lemondva hűséggel szolgálja népét. Bagdán Zsuzsanna beszélgetett a Bethesda Kórház két kitüntetettjével.
Pataki Ferencné: Általában súlyos betegeink vannak. Lélegeztetőgépre, keringéstámogatásra szorulnak ezek a súlyos betegek.
Bagdán Zsuzsanna: Mekkora ez az a nagyon picinek tűnő intenzív részleg?
Pataki Ferencné: Ahol én vagyok a főnővér, az a rész ötágyas. Előfordul, hogy több gyerek van, mert hétágyasok voltunk, csak pár éve elvettek két ágyat, de az ágyaink megmaradtak. Így tudunk felvenni beteget, mondjuk az égési intenzív állományába.
Bagdán Zsuzsanna: Most teltházuk van?
Pataki Ferencné: Most igen, azért van ilyen zsúfoltság.
Bagdán Zsuzsanna: Mi a főnővér feladata?
Pataki Ferencné: A nővérbeosztás, a nővéri munka ellenőrzése, a betegeknek élelemrendelés, a napirend igazgatása.
Bagdán Zsuzsanna: Tehát ön az osztály anyukája?
Pataki Ferencné: Ezt sokan mondják rám. Annakidején az igazgató úr is mindig azt mondta: "Úgyis te vagy az anyjuk."
Bagdán Zsuzsanna: A nővéreket is a gyerekeinek tekinti vagy csak a betegeket?
Pataki Ferencné: Néhányan úgy is szólítanak, hogy mama. Most szinte csak fiatal dolgozik az osztályon. Tőlem mindenki fiatalabb. Ötvenkilenc éves vagyok, és talán ősszel majd, negyven év után sikerül elmennem nyugdíjba.
Bagdán Zsuzsanna: Szeretné is, vagy szeretné még folytatni?
Pataki Ferencné: Én szeretem a munkámat, de segíteni kell a családnak. Van három gyermekem. Az egyiknél három gyerek van, akinél a kicsi elég problémás, ezért úgy segítek, hogy ő elmegy dolgozni, én meg otthon maradok a gyerekkel.
Bagdán Zsuzsanna: Szóval otthon is főnővér lesz.
Pataki Ferencné: Annyira nem beteg szerencsére. Koraszülött volt, agyvérzést kapott és egy söntje van, ami az agyvizet levezeti. Most már többször felmérték, és egészséges.
Bagdán Zsuzsanna: Gondolom, sokan megijednének, ha nem főnővérek lennének.
Pataki Ferencné: Én még jobban megijedtem meg a lányom is, aki szintén nővér, mert mi tudjuk, hogy milyen következményei lehetnek. Nagy szerencsénk volt, hogy egészséges lett ez a gyerek.
Bagdán Zsuzsanna: Mióta is édesanyja ennek az osztálynak?
Pataki Ferencné: Negyvenedik éve, 1971 óta dolgozom itt. Tizenhét éve vagyok osztályvezető főnővér. Éppen gyesen voltam a harmadik gyermekemmel, amikor jött a változás. 1988-ban született a gyermekem, és amikor 1991-ben visszajöttem, akkor már Bethesda Gyermekkórház volt.
Bagdán Zsuzsanna: Változott az élet attól, hogy a kórház református lett?
Pataki Ferencné: Igen. Sokat változott. Összetartóbb lett, az osztályunk előtte is egy jó kis közösség volt, de azóta a kórház is az lett. Egy célért dolgozunk. A gyerekekért.
Bagdán Zsuzsanna: Sokat hallottuk a híradásokban, hogy meglehetősen nehéz dolguk van.
Pataki Ferencné: Ezt nem lehet csak a pénzért csinálni, mert akkor mindenki elmenne, ugyanis nagyon kevés a fizetésünk. Az egészségügyben mindenhol ez a helyzet. Bízunk benne, hogy egyszer majd jobb lesz!
Bagdán Zsuzsanna: Mit tart a legnehezebbnek a munkájában?
Pataki Ferencné: Amikor súlyosabb betegek vannak, az lelkileg és fizikailag is jobban megterheli a nővéreket. Vannak neurológiai, sebészeti, belgyógyászati, kardiológiai betegeink, akiket más intézményből kapunk, hogy szoktassuk le őket a lélegeztetőgépről. Ezek a betegek hosszú ideig vannak itt, mire le tudjuk venni őket a gépről.
Bagdán Zsuzsanna: Nem tudom, hogy az intenzív osztályon gyógyulási aránynak hívjuk-e, de hány százalék az a gyerek, akit haza vagy más osztályokra tudnak küldeni?
Pataki Ferencné: Mi ritkán adunk haza gyereket. Más osztályra helyezünk át elég nagy százalékban. A belgyógyászatra, a rehabilitációra, a neurológiára.
Bagdán Zsuzsanna: Hogyan lehet azt feldolgozni, ha valakit nem sikerül meggyógyítani?
Pataki Ferencné: Lelkileg nehéz. Főleg akkor, ha az a kisbeteg már régóta itt fekszik és a szívünkhöz nőtt.
Bagdán Zsuzsanna: Van is olyan beteg, akire most gondol?
Pataki Ferencné: Sok ilyen volt. Az osztályon most zömében neurológiai betegek fekszenek, epilepsziásak. Időnként a görcs azzal jár, hogy leáll a légzésük, vagy légzési elégtelenségük lesz, olyankor gépre rakjuk őket.
Bagdán Zsuzsanna: Mennyit tehet egy nővér a betegekért? Általában azt látjuk, hogy az intenzív osztály mégiscsak az orvosok terepe a gyors életmentés miatt.
Pataki Ferencné: A nővérek ugyanannyira fontosak, mert a nap huszonnégy órájában mégiscsak a nővér az, aki észreveszi, ápolja, a szeme előtt van a beteg és ő szól az orvosnak, ha baj van. Az orvosok is nagyon kellenek ide, mert ők állítják be a gyógyszereket, ők irányítják a gyógyítást.
Bagdán Zsuzsanna: Mentők érkeztek ide. Lehet tudni, hogy most mi történik?
Pataki Ferencné: Igen. Ez a kisgyerek már két hónapja itt fekszik. Tüdőgyulladása volt, ebből az állapotából meggyógyítottuk, levettük a lélegeztetőgépről, mivel jobban van, visszaadjuk a területileg illetékes kórházba. Ő nagyon súlyos beteg volt.
Bagdán Zsuzsanna: Beszéltünk a munkáról és nemrég kitüntetést kapott, a Miniszter Dicsérő Oklevelét. Mit jelentett ez önnek?
Pataki Ferencné: Nagyon meglepődtem. Az ember nem azért dolgozik, hogy dicsérgessék, de jól esett. A férjem felhívott telefonon, hogy kaptam egy levelet a minisztériumból. Mindenre gondoltam, de erre, nem. Kértem, hogy bontsa föl. Ekkor mondta, hogy "Gratulálok, miniszteri kitüntetést kaptál" Azt hittem viccel, de kiderült, hogy nem. Egyébként kapott már az osztály közösségként is ilyen miniszteri dicséretet. Megmutatok egy könyvet, amit annakidején a főnökömtől kaptam.
Bagdán Zsuzsanna: "Hálával és szeretettel a hűségéért, s mert szereti ezt a szegény Bethesdát". Szegény ez a Bethesda?
Pataki Ferencné: Annyi mindenen át kellett már mennie a Bethesda Kórháznak. Hallottuk azt is, hogy megszüntetik évekkel ezelőtt. Hála Istennek megmaradtunk.
Bagdán Zsuzsanna: Itt vagyunk az Ilka utcai épületben. Ahogy beléptem, arra gondoltam, hogy milyen vidám hely. Bárcsak minden kórház ilyen lenne!
Dr. Paraicz Éva: Pont tegnap volt itt egy termékbemutató és az előadók alig tudták elmondani a termékük összes jó tulajdonságát, mert az ápológárda nagyon vidáman viselkedett. De ennek így is kell lennie, mert nagyon súlyos betegeink vannak az osztályon, és ezt nem lehet másképp csinálni, csak úgy, ha mi megpróbálunk vidámak maradni. A gyerekek esetében nagyon sokszor akkor is van remény, amikor minden józan orvosi számítás szerint nem lehetne. Nem tudjuk, hogy a kóma meddig tart, azt viszont tudjuk, hogy a kómából való ébredezés után az állapot, amiben éppen van a beteg, az a felépülést már nagyon meghatározza. A legjobb, ha segítjük a szülőt abban, hogy ne adja fel a gyerek körüli igyekezetét. Néha kettő vagy tíz hónap múlva ébred föl a gyermek és jobb az állapota, ha végig mellette voltak a szülők.
Bagdán Zsuzsanna: Gondolom, azért a kóma a legszélsőségesebb esete a rehabilitációnak.
Dr. Paraicz Éva: A fővárosban és vonzáskörzetében, kis túlzással szinte az egész országban nincsen olyan gyermek-rehabilitációs osztály, ahol súlyos állapotú gyereket fel tudnának venni és szakszerűen el tudnának látni. Ebből következik, hogy nálunk néha sajnos, gyűjteménye van a kómás betegeknek. Nagyon sok agyi stroke-ot követő állapotban lévő gyereket kapunk. Elsősorban az Ameriakai úti idegsebészetről, ami közel van hozzánk, de néha máshonnan is.
Bagdán Zsuzsanna: Hogyan tudja a szülő feldolgozni, hogy a gyerekét ez érte?
Dr. Paraicz Éva: Ha nem kap segítséget, akkor nagyon nehezen. Ezért is van az a régi gyakorlat a kórházunk minden osztályán, hogy ha a gyerek bajban van, akkor a szülőnek mellette van a helye. Ez szakmailag is nagyon fontos. Egyrészt, mert érzelmileg támogatni tudja a gyerekét, másrészt semmilyen gyógyulási folyamat nem működik úgy, ha abban a szülő nem partner. Ezt az időszakot mi is felhasználjuk arra, hogy segítsük a szülőt. Szerencsénk az, hogy az átalakítás során az osztály másik felére egy mentálhigiénés részleget alakítottak ki, számtalan mentális szakemberrel. El is indult most már három hónapja egy olyan szülőcsoport, ahol a csoportban vannak olyanok, akik már a traumát valamennyire fel tudták dolgozni, és abban az állapotban vannak, hogy tudnak és akarnak segíteni a szülőtársaknak, és vannak benne olyan szülők, akik most kerültek olyan helyzetbe, hogy erre a segítségre rászorulnak. Én lelkileg próbálok egy picikét ezen kívül maradni, mert ha az ember minden egyes helyzetbe teljesen belemerül, és úgy próbál odaállni, ahogy egy szülő, akkor nem tud úgy segíteni, mert akkor óhatatlanul rajtam is lennének ezek a tünetek, ami nem mindig segítség a betegnek. Meglehetősen érett fejjel elvállaltam egy pályamódosítást, ami kívülről nézve a kórház érdeke volt, de az az igazság, hogy engem érdekelt ez a terület, aminek a megtanulását szinte tálcán kínálták fel. Nem számoltam vele, hogy ez nem lesz könnyű, márcsak a koromnál fogva sem, de azért nekifutottam. Ebből következett, hogy egy osztály vezetését is rám bízták hamar, mert nem volt más, akire bízhatták volna. Gondolom, hogy ennek az elismeréséül kaptam ezt a kitüntetést.
Bagdán Zsuzsanna: Miről mire módosított?
Dr. Paraicz Éva: Amikor a szerkezetátalakítás folytán rehabilitációs ágyakat kellett csinálni, akkor módosítottam az ideggyógyászatról rehabilitációra. Beálltam, ha úgy tetszik egy sorba, ahová normálisan harminc évesen állnak be az emberek. Én akkor már ötven fölött voltam.
Bagdán Zsuzsanna: Önnek jelent-e valami pluszt az, hogy a Bethesda egy református kórház?
Dr. Paraicz Éva: Én itt voltam már az úgynevezett állami időkben is. Mindenki, aki akkor itt dolgozott, nagyon zokon vette, hogy azt mondták az akkor idekerült kórházvezetők, hogy itt meg fog változni a hangulat, a szellem, a módi. Akkor ezt mindenki kikérte magának. Most így húsz év távlatából azt kell, mondjam, hogy ez mind igaz. Megváltozott az odafordulás, a szellem, a beteg megszólítása. Sok minden megváltozott, de előnyére, és ebben jól érzem magam.


MRE Bethesda Kórház Alapítvány

Az Alapítvány közhasznú, a gyógyító munka közvetlen
támogatására jött létre a Bethesda újraindulását követő évben.
Cégbírósági bejegyzésének száma: 11.Pk.70093/1992

A gyógyítás minél jobb feltételeinek megteremtése (eszköz és műszerbeszerzések, felújítások) mellett támogat kórházi gyermekprogramokat, táborokat, közvetlenül segít szegényebb sorsú rászoruló családokat, amelyekben krónikusan beteg gyermek ápolásáról gondoskodnak, gyógyszerek, rehabilitációs eszközök, gyógyászati segédeszközök beszerzésénél nyújt segítséget. Támogatja a kórház prevenciós programjait (pl. égéssérülések megelőzése), az oktatás, képzés feladatait.
Számlaszáma: 10300002 - 20350699 - 70073285
Magyar Külkereskedelmi Bank (Budapest)
Köszönjük, ha támogatja anyagilag is a gyógyító munkát.

20 éves a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága
/Református Egyház Félórája 2010.09.08-i rádiós műsora alapján/

Az egészségügy helyzete mindenkinek fontos. Ritkán fogalmazzák meg azonban, hogy akkor gyógyulnak jól a betegek, ha testüket, lelküket, szellemüket egybetartozó egységként veszik figyelembe."Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok,
és az Isten Szelleme bennetek lakik?" (1Kor 3:16)


"...'Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?'
Ő azonban testének templomáról beszélt." (Jn 2:20-21)
"Nem láttam templomot a városban, mert az Úr,
a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma." (Jel 21:22)

"Dr. Neuwirth Magda: 2000 óta, minden évben elmegyünk Mosdósra, a tizennyolc éven felüli epilepsziás betegeimmel, akiket kisgyermekkoruk óta gondozok. Már csatlakoztak más orvostól is hozzánk. Ez egy nagy élmény számukra, mert ők rendszeresen rohamoznak, és mások félnek elvinni őket nyaralni. Nagyon várják ezt a tábort. Szerencsére lelkes gárda csatlakozott hozzám. A főnővér, a lelkész úr, a hitoktatónk, összesen tízen vagyunk kísérők és harminc beteg. Nagyrészt halmozottan sérültek és fogyatékosok. Próbáljuk úgy szervezni a programokat, hogy mindenki élvezhesse. Annyira föllazulnak, boldogok, segítik egymást, élvezik a kirándulásokat."
"Gyurkovits professzor úr megszervezte, hogy az ő hegyen lévő borospincéjébe lovaskocsival vigyék föl a gyerekeket. Ez olyan romantikus, hogy nem csak a gyerekek, de még én is nagyon élvezem. Rideg Gyula, a lelkészünk gitárral kíséri az éneklésünket. Van egy vak fiú, akit egy enyhe betegség miatt vittünk magunkkal először. Ő hozza a zeneszerszámát. Egyik évben megkérdeztem tőle, hogy nem unod ezt a sok fogyatékos gyereket? Szívesen jössz velünk? Ő azt felelte, hogy szíves örömest jön, olyan nagy öröm ott lenni."MOSDÓS

"Dr. Gyurkovits Kálmán professzor, aki csaknem másfél évtizede, a Szegedi Orvostudományi Egyetem katedráját cserélte el a mosdósi intézmény vezetésével, kiemelkedő feladatának tekintette a tüdő-, valamint az öröklődő anyagcsere-betegségben, a cisztás-fibrózisban szenvedő gyermekek komplex rehabilitációjának - beleértve az óvodai és iskolai ellátást is - megvalósítását." /Forrás: Weborvos - Várnai Ágnes/Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága

A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága ebben az évben /2010/ 20 éves. Gödöllőn volt konferenciájuk, amelyen többek között arról a Pál-apostoli mondatról volt szó, hogy a mi testünk az Isten, a Szent Szellem temploma.

        

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ      BETHESDA KÓRHÁZDr. Ferencz Péter elnök

"Dr. Ferencz Péter: A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, több mint húsz évvel ezelőtt alakult a rendszerváltást közvetlen megelőzően. Ez a mostani konferenciánk itt Gödöllőn arról szólt, hogy lezárjuk ezt a húsz évet és előre tekintsünk, hogy merre tovább? A társaság az alapszabályában egyetlenegy alaptörvényt fogalmaz meg, ami a társasági tagság alapja, hogy az illető tag a Názáreti Jézust, a Krisztust, Isten Fiaként Megváltójának vallja. Semmi más olyan feltétel nem volt, ami hosszú évszázadokon keresztül a különböző felekezeteket megkülönböztette egymástól. Pontosan az egység helyreállítását célozta és az volt a cél, hogy az egészségügyön belül, az orvosi munkán belül alakuljon egy olyan szervezet, amely keresztény alapokon állva tudja azokat az előnyöket kézzelfoghatóvá a hétköznapi munkában, ami a keresztényi életből adódó. Ez részben az orvosi munkavégzés eredményessége szempontjából, de a személyi életvitel szempontjából is egy egymást támogató, megerősítő, segítő kapcsolatrendszer kialakítását célozta illetve annak a lehetőségnek a kihasználását, hogy az orvos nagyon sok emberrel találkozik a munkája során. Nagyon sok bajban, nehéz helyzetben, problémában, szükségben lévő emberrel találkozunk, és ezt tudjuk úgy kihasználni a betegeink javára, hogy ezzel tudjunk egy többletet adni, azon túl, hogy természetesen mindent megteszünk az orvosi tudásunkkal a betegek gyógyulása érdekében."

Pál levele a Filippiekhez 2:1-11 Igék hallhatók.

"Kórházigazgatóként is nagyon nagy kihívás, hogy hogyan élem meg a keresztény hitemet a hétköznapokban és a munkában. Nekem az a meggyőződésem, hogy mindennel evangelizálok. Azzal evangelizálok, ahogyan élem a családi életemet, ahogy öltözködöm, viselkedem, ahogy megszólalok, ahogyan dolgozom, ahogyan döntéseket hozok. Ez mind-mind evangelizáció. Ha rólam tudja a környezetem, hogy én Krisztust követő, keresztény vagyok, akkor kétszer olyan kritikusan fognak engem nézni, és ez kétszeres felelősség. Amikor elkezdtem a munkát abban a kórházban, ahol dolgozom, egy elég nehéz helyzet volt, adósságállománnyal, személyi problémákkal. Akkor amellett, hogy minden tudásommal, tehetségemmel odaszántam magam és igyekeztem ezen a helyzeten javítani, sikerült a környezetemet is motiválni. S elkezdtem a munkát, ott, abban a gyülekezetben, ahova tartozom. Imádsággal kezdtünk a kórházban. Imádkoztunk a kórház dolgaiért, közösségben a betegekért, az orvosokért, a nővérekért és mindenkiért. Ez egy 2006-ban átadott új kórház Kisbéren, egy rehabilitációs szakkórház. A városban illetve a környéken lévő összes lelkészt fölkerestem és megkértem őket, hogy tartsunk közös imaalkalmakat! Eljött mindenki. Közösen imádkozunk, felekezeti hovatartozástól függetlenül és a kórház megy előre, az adósságállományunk megszűnt. Tudunk fejleszteni, terveink vannak, szeretnénk előre menni! Ez is egy óriási megerősítés, a hitben, a hétköznapokban, a munkában, abban, hogy merjünk élni ezekkel a lehetőségekkel, tehát merjük a keresztény életünket úgy megélni, ahogy azt Isten szeretné."
"Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti szellemeteket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére." (1Thess 5:23)Dr. Papp Lajos szívsebész: A szellem él * ELŐADÁSA A KÓMÁRÓL


Watchman Nee: Bizonyságtételei * A LÉLEK ELEMZÉSEKi vagyok én? Kik vagyunk mi? SZELLEM, LÉLEK, TEST FOGALMA

Mi a szellemi és mi a fizikai halál? HIT ÉS A VALLÁSBeszélgetés a szívelégtelenség okairól
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi

Makai Rozália
gyermek- és családvédő könyve és írásai
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!