HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő
2022.02.17.Fodor Sándor: A veszteségből kivezető út. Kik a jó barátok?


A kritikus pillanatokban, a válságos pillanatokban derül ki a jelentősége, hogy ki van melletted. Az a társaság, akivel körülvesszük magunkat, az dönti el igazából a sorsunkat. A jó barát mondja: "Melletted vagyok. Támogatlak. Gyere, keressük az Urat!" (usccreation)

Legyen világosság! film magyar felirattal
Egy sikeres világhírű ateista élete fenekestől felfordul,


mikor egy baleset következtében halálközeli élményt él át, melynek következtében megtér Krisztushoz, újra egyesül elhagyott családjával és élete új célt nyer.Áldott adventet! "Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból ...
hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." (Lukács 1:78-79b)


"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert:
Ő jött el a világba." (János 1:9)

Mátrainé F. Irma: LEGYETEK KÉSZEN!

Külföldre szerettem volna utazni. Jó előre megvettem a repülőjegyet. Aztán lassanként elkezdtem készülni. Először összeállítottam egy listát a magammal vivendő ruhaneműkről, gyógyszerekről, ajándékokról és egyebekről. Utána lassanként kikészítettem és a bőröndömbe rámoltam mindezt. Úgyhogy indulás előtt már csak le kellett zárnom a bőröndömet, fel kellett öltöznöm, és máris mehettem. Kész voltam. Amikor kezemben volt a repülőjegy, mondhattam volna, hogy kész vagyok az útra. De nem így volt. Előbb még sok mindent elő kellett készítenem.
Viszont egy ismerősöm hasonló esetben ugyan jó előre megveszi a repülőjegyét, de a csomagolást az indulás napjára hagyja. Akkor persze siettében már csak bedob egy pár ruhadarabot, néhány finomságot ajándéknak, meg mindazt, ami még eszébe jut. Aztán rohan a repülőtérre. Persze útközben eszébe jut, hogy miket felejtett otthon s, hogy a finomságokat meg kár volt elhozni, mert azokat úgyis elveszik a repülőtéren, de akkor már késő. Eddig többször ráfizetett, mégsem tanul. Ennélfogva, ő általában félig készen indul útnak.
De van olyan ember is, aki még repülőjegyről sem gondoskodik időben. Csak az indulás napján rendeli meg. Akkor meg persze jó drága. Aztán indulás előtt hamar becsomagol, s mint a fenti ismerősöm, sok mindent otthon felejt. Az ilyen is rendszerint megbánja készületlenségét, de mégsem változik meg. Emiatt szinte teljesen készületlenül indul útnak.Az egész emberiség egy nagy út előtt áll. Jézus Krisztus megígérte, hogy egyszer eljön a felhőkben, és akkor elragadja e Földről mindazokat, akik hitték, hogy Istentől jött, szívükbe hívták Őt, és ezáltal Isten gyermekei lettek. A sírban lévőket feltámasztva, az élőket, meg átváltoztatva ragadja a mennyekbe. Mivel sohasem tudjuk, hogy mikor jön, fontos, hogy már előre alaposan felkészüljünk, s ennélfogva minden pillanatban útra kész állapotban éljünk. Sajnos ezen a vonalon is rengeteg olyan ember létezik, aki csak félig készül el, vagy egyáltalán nem. Vigyázzunk arra, hogy ne tartozzunk ez utóbbi két csoportba!Hogyan készülhetünk fel erre a nagy útra?

A következőképpen:

1. Az első lépés a Mennybe szóló jegyünk beszerzése. Amikor bűneim megvallása és elhagyása után Jézust a szívembe hívtam, Ő megbocsátotta minden bűnömet, saját Szent Szelleme által a szívembe költözött, és egy mennyei hellyel is megajándékozott. Tehát Jézus szívembe hívása illetve szívembe költözése szerezte meg számomra a mennyei belépőt, vagy jegyet. Ugyan nem mentem azonnal a Mennybe, de meg volt a jegyem, és azóta is megvan. Most sem tudom, hogy mikor megyek oda, de azt tudom, hogy bármikor jön értem (akár halál, akár elragadtatás által), a Mennybe megyek, mert megvan a belépőm! (János 3:16,18,36) Ha te is szeretnél a Mennybe jutni, de még nincs belépőd, akkor - bűneidet őszintén megbánva, és megvallva - hívd a szívedbe a Megváltó Úr Jézus Krisztust. Mire ő megbocsát, Szent Szelleme által szívedbe költözik, és mennyei helyet, illetve "belépőt, vagy jegyet" is ad.
Ha viszont egy ilyen belépő megszerzése nélkül éled le életedet, akkor sajnos teljesen készületlen állapotban talál majd a Megváltó , s emiatt a Pokol örökös szenvedése elé nézhetsz csupán.2. A második lépés a magunkkal vivendő dolgok listájának összeállítása. Ebben az esetben is (mint külföldi utamon) tekintetbe kell vennünk, hogy akármit nem vihetünk magunkkal. Az 1 Korinthus 3:11-15-ben olvassuk: ...más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az lapra; aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát szénát, szalmát; ...tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek megmarad a munkája... jutalmat fog kapni; de ha... munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Ezek szerint csak azokat a tetteinket vagy "munkáinkat" menthetjük át a Mennyországba, amelyek Isten dicsőségét szolgálták. Azaz, amik aranyhoz, ezüsthöz, vagy drágakövekhöz hasonló szellemi értékeket képviseltek. Ilyen az újjászületett, imádkozó, Igét tanulmányozó, teljesen odaszánt, fejlődő, szolgáló, lélekmentő illetve gyümölcstermő élet. Ezen kívánalmak szerepeljenek a magunkkal vivendő dolgok listáján.3. A harmadik lépés a listán szereplő dolgok előkészítése. A mennyei útunkkal kapcsolatban ez a listán szereplő tettek rendszeres gyakorlását, vagy összegyűjtését jelenti. Mert ezek képezik az átmenthető lelki "ezüstöt, aranyat és drágakövet."4. A negyedik lépés a Krisztusnak adandó ajándékainkról való gondoskodás. Vagyis az egyre szentebb és gyümölcstermőbb életvitel gyakorlása, hogy minél több "ezüstöt, aranyat, és drágakövet" menthessünk át az örökkévalóságba. Ott meg koronákat kapunk értük (Jelenések 2:10, stb.), amiket meg - kibeszélhetetlen hálánk jeléül - ajándékba Jézus lábai elé helyezhetünk. (Jelenések 4:10-11)
Azonban, ha Jézus befogadása után hűtlen, szégyentelt, káros élettel fecséreljük el napjainkat (mert azt is lehet!), akkor "fát, szénát, szalmát" gyűjtünk csak az útra. Nem jutunk be a Mennyekbe, egy hűtlen és szégyenteljes, káros élet következményeként. Ha valaki Jézus befogadása után mégis erre az ösvényre tévedt, annak az a neve, hogy elesett, visszaesett, visszament a világba, vagyis a megfürdött disznó ismét a sárban hempereg. Ha ezekből megtér és ismét az Urat szolgálja, csak akkor léphet be a Szentség Országába, mert oda bűn nem teszi be a lábát. Péter apostol éles határt von azok között, akik hűségesen járnak Istennel, és akik megint belemerültek a világ dolgaiba. Azt írja: "Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, minthogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd: 'A kutya visszatér a maga okádására', és: 'A megfürdött disznó sárban hempereg!'" (2Pt 2:21-22).
5. Az ötödik lépés pedig a felöltözés. Mivel nem tudjuk, hogy mikor jön értünk Jézus, minden nap úgy kell felöltöznünk, mintha aznap jönne, hogy készek legyünk. Az Ef 6:13- 17 szerint: "...vegyétek fel az Isten fegyverzetét... felövezve derekatokat igazságismerettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Szellem kardját, amely az Isten beszéde." Vagyis arra van szükségünk, hogy - az említett szellemi ruhákba vagy fegyverzetekbe - állandóan fel legyünk öltözve, mert csak akkor tudunk a Kísértőnek bármikor úgy ellenállni, hogy folyamatos győzelmes, lélekmentő életet élhessünk; és így minden pillanatban útra készek legyünk.Kedves Olvasóm! Jézus kétségtelenül eljön az övéiért! Megígérte, s amit megígért azt meg is teszi. Rajtunk múlik, hogy vele megyünk-e vagy nem. Légy szíves tedd fel most önmagadnak a következő fontos kérdéseket: Jézus befogadása által megvettem már a mennyei belépőt magamnak? Ennélfogva kétség nélkül hiszem, hogy van örök életem, illetve egy foglalt mennyei helyem? Összeállítottam már, hogy milyen dolgokat viszek magammal? Mit gyűjtöttem már eddig össze? A tiszta és szent élet ezüstjét; a lélekmentés aranyát; a szeretet, türelem, békesség, megbocsájtás, segítés, stb., drága kövét? Vagy az elfecsérelt napok fáját; a haragtartás, hazugság, csalás, lopás szénáját; vagy a paráznaság és egyéb bűnök szalmáját? Vagyis odaát készülhet már a Jézusnak adható ajándékom vagy koronám? Végül naponta felöltöm, a Szent Szellem ruházatát, illetve fegyvereit, hogy készen várjam az Urat? Ha nem tudsz minden kérdésre határozott igennel felelni, akkor kérlek fogadd be Jézust most, és ezennel kezdd meg a mennyei honba vezető útra való teljes felkészülést is. Ne várj tovább! Nehogy örökre lekésd Jézus megjelenését vagy hívását, s emiatt a Pokolba kerülj, vagy félig készen juss a mennyekbe. Jézus mondta: "Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" (Máté 24:44) Ha viszont határozott igennel válaszoltál, akkor máris kész vagy, s hálás szívvel mondhatod: "Jöjj, Uram Jézus!" (Jelenések 22:20)"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek!" (Zsid 12:2-3)

Isten arra vágyik, hogy minden gyermeke így éljen!

"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját."
(Jelenések 2:10b)

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Ki mondaná el? Ti készen legyetek! A VÉGIGCSÓKOLT BIBLIAMegtérők imája Sinkovits Imre hangjával


ELRAGADTATÁS MI LESZ A VILÁGGAL?
A választ megkaphatjuk a prófétai világmisszió sorozat
alapján a BIBLIA segítségével.

A 2Tim 3:1-4,13-ban olvassuk: "Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak lesznek, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent...A gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve."Mátrainé Fülöp Irma írásai

Gazdag István írásai, tanításaiLázár sírja Betániában
"Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét." (Jn 11:40b)
Jézus a négy napja halott Lázárt feltámasztotta Betániában.

Egy a szükséges dologÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

OLVASMÁNYOK NEM CSAK FIATALOKNAK

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!
22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!