HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Derek Prince: A hit alapjai - 10/10. Az utolsó ítélet


Két fő módja van annak, hogy Isten ítéletet hoz az emberekre: 1. az Ő ítéletei a történelemben. 2. az a fajta ítélet, amelyről beszélni fogunk, az örök ítélet. 1. a 2Móz 20:4-6-ban nagyon világos példát látunk Isten történelmi ítéletére. A bálványimádás bűne ítéletet hoz a következő nemzedékre.

A Jer 32:18-ban "Te irgalmas vagy ezrek iránt, de az apák gonoszságáért még fiaik ölébe is fizetsz. Nagy és fölséges Isten vagy; a Seregek Urának hívnak." Zsolt 103:17-18-ban "De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével."

2. "1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?! 3Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izráelben! 4Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik." (Ez 18:1-4)

Mi az örök ítélet? Ezzel fogunk szembenézni, mikor kilépünk az örökkévalóságba. Most az örök ítéletről beszélünk. Minden lélek a saját életéért felelős. Amilyen állapotban vagy amikor meghalsz, az fogja meghatározni az állapotodat az örökkévalóságban. (Keskeny út)Görbicz Tamás: Akik öröklik az üdvösséget videó!


A BIBLIA

A Biblia megmutatja Isten szándékait, az ember helyzetét,
az üdvözülés útját, a bűnbánatot elutasító bűnös sorsát
és a hívő üdvösségét. • Tanításai szentek, előírásai kötelező érvényűek, tudósításai igazak és döntései megváltozhatatlanok.
 • Olvasd, hogy értelmet nyerj, és élj aszerint, hogy szent legyél!
 • Fényt ad, hogy vezessen, táplálékot, hogy fenntartson és felüdülést, hogy örömöd teljék benne.
 • Ő az utazó térképe, a kormányos iránytűje, a hit harcosának kardja és a keresztyén ember életrendje.
 • Benne ismét helyreáll az Éden, megnyílik a Menny, és bezáródnak a Pokol kapui.
 • Csodálatos témája JÉZUS KRISZTUS, terve a mi üdvösségünk, célja pedig Isten megdicsőítése.
 • Töltse be gondolatainkat, vezesse szívünket és irányítsa lépteinket.
 • Olvasd lassan, gyakran és imádkozva. A gazdagság forrása és az öröm folyama ő.
 • Azért kaptad, hogy életed legyen, a legnagyobb felelősséget bízza rád, megjutalmazza a legkisebb és a legnagyobb fáradozásokat, és elítél mindenkit, aki megveti szent tartalmát.
 • (J.N.D. nyomán)

  Útravaló

  Egyszer egy misszionárius a Lukács evangéliumát kínálta egy kínai férfinak. A kínai ember elutasította, ezt mondva: "Én már olvastam ezt a könyvet, és nem merem újra elolvasni. Ahányszor csak kinyitottam, a szívembe aggodalom költözött, és elkezdtem félni." Ez a férfi felfedezett valamit a Szentírás csodálatos hatalmából. De micsoda veszteség, hogy a tapasztalata miatt nem akarja folytatni az olvasást! Isten felfedte előtte bűnös voltát és azt a tényt, hogy teljesen elveszett, ugyanakkor szerette volna megmutatni az Ő megváltó kegyelmét Jézus Krisztusban, a világ Megváltójában.
  Mennyivel okosabb viselkedést tanúsított egy másik ember, aki egy Bibliát kapott! Figyelmesen tanulmányozta. Pár nappal később ezt mondta a feleségének: "Ha ennek a könyvnek igaza van, akkor mi teljesen rossz úton járunk." Ennek dacára tovább olvasott, és Isten további igazságokra nyitotta meg a szemét. Később így szólt a feleségéhez: "Ha ez tényleg igaz, akkor elvesztünk."
  De tovább folytatta a tanulmányozást. Végül nemcsak nagy bűnösséget és reménytelen helyzetét ismerte fel, hanem a megváltás útját is, Jézus Krisztus áldozatát a kereszten. Késlekedés nélkül elfogadta hit által, és képes volt azt mondani a feleségének: "Ha ez a könyv igaz, és pedig igaz, mert ez Isten Igéje, akkor én meg vagyok váltva!" Isten ilyen módon akar téged is tanítani. Tanulmányozd az Igét! Ez majd örök megváltáshoz vezet téged. /ZPE/

  Igazi találkozás a Bibliával

  Úgy emlékszem, hogy még diákkoromban tanultam valamit a Bibliáról, mint egy irodalmi műről, majd meg is feledkeztem róla. Aztán eltelt nagyon sok év. Éltem a mindennapi feleség és édesanya életét, de volt bennem valami hiányérzet, valami üresség a szívemben, amit nem tudott betölteni semmi sem. De ebben az évben rátaláltam arra, ami hiányzott. Már másfél éve dolgoztam a Kecskeméti Megyei Kórházban, amikor magánéletem eddigi legsúlyosabb válságát kellett átélnem. Úgy éreztem, hogy nincs semminek értelme, még az életemnek sem. Egyik nap, amikor nagyon-nagyon magam alatt voltam, felfedeztem az íróasztalom fiókjában egy kis fehér könyvet. Az elődöm hagyta ott. Újszövetség - Zsoltárok - Példabeszédek, ez állt rajta. Olvasgatni kezdtem, majd egyre gyakrabban és egyre többet olvastam belőle, végül már egész nap magamnál tartottam. Ha tehettem, olvastam. Valami megérintett belőle.
  Talán ez volt az, ami eddig hiányzott az életemből, amit eddig hiába kerestem. Mivel nem értettem meg mindent az olvasottakból, kerestem egy közösséget, ahol kérdéseimre választ kaptam. Így kezdtem el járni egy gyülekezet Biblia óráira. Az üresség a szívemben egyre fogyott, békesség és öröm töltötte be azt. Ma már hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten Fia értem halt meg a kereszten, és engem is megszabadított a bűneimtől. Ma már nem tudok és nem is akarok nélküle élni. Az Ő segítségével teljesen kigyógyultam lelki válságomból. Tudom, hogy további életemben már nem vagyok egyedül, mert Jézus Krisztus fogja a kezemet, és irányítja az életemet úgy, ahogy az nekem a legjobb.
  Ápolónői munkám során örömmel tapasztalom, hogy a betegek nagy többsége szeretettel fogadja a kórteremben elhelyezett Bibliákat. /Sz. M. Kecskemét, Magyarország/  "Az önök Bibliái életeket változtatnak meg."

  1982 novemberében kórházban voltam, műtét előtt álltam. Mivel azelőtt soha se operáltak, meglehetősen féltem. Kinyitottam az éjjeliszekrény fiókját, és egy Gedeon Bibliát találtam benne. Elkezdtem különböző részeket és ismertebb szakaszokat olvasni belőle. Tudtam, hogy be kell hívnom az Urat a szívembe, és bocsánatot kell kérnem tőle a bűneimért, amit azon az éjszakán meg is tettem. Béke költözött a szívembe, és többé már nem féltem. Az Úr átsegített a műtéten, és elvette a cigaretta és az ital utáni vágyamat is. 1985-ben bemerítkeztem. Anyukám eljött megnézni a szertartást, és most már ő is az Úr követője és szolgálója. Később az ő anyukája (a nagymamám) is behívta az Urat az életébe. Ma is Vele él. A legkisebb fiunk, aki most 13 éves, szintén megtért, és tavaly júniusban bemerítkezett. Látják, milyen sok mindenért adhatok hálát az Úrnak, hogy egy Gedeon Bibliát adott a kezembe.
  Köszönöm mindannyiuk munkáját. Ne adják fel! Az önök Bibliái életeket változtatnak meg. /Marilyn Brewer Fredericton, NB, Kanada/

  Testvérem a hóhér

  Egyszer egy évben, a győzelem napján az oroszoknál szokás köszönteni a veteránokat és a nyugdíjasokat. Egyszer engem is elhívtak egy ilyen ünnepségre a Butirka börtönbe. Jó ebédet és sok gyümölcsöt kínáltak a nyugdíjasok és a börtön személyzet számára. Szép zenés műsort adtak elő cigány szereplőkkel. A zene csodálatos volt, a táncosok ragyogóan táncoltak, és a dalok is gyönyörűen hangzottak. Én a börtön igazgatója, Alexander Volkov mellett ültem. Nagy termetű, kellemes mosolyú férfi volt, és nagyon kedves volt hozzám. Amikor a koncertnek vége lett, felém fordult és azt mondta:
  "Dimitrij, szeretném bemutatni egy nagyon különleges embernek. Ő a mi tiszteletbeli veteránunk. Harminc évig dolgozott a börtönünkben hóhérként."
  Ezután az igazgató odavezetett egy sovány, öreg, piros arcú, apró szemű férfihoz, aki úgy tűnt, már közel van a nyolcvanhoz. Azt gondoltam magamban: "Ennek az embernek az volt a munkája, hogy megölje az embereket. Az áldozatai között ott lehetett az én ártatlan Fjodor nagyapám is, akit azért végeztek ki a börtönben, mert keresztyén volt." Gondolatban elítéltem ezt az egykori hóhért. Őt vádoltam a nagyapám haláláért, és teljes szívemből gyűlöltem őt. Nem akartam kezet fogni vele, legszívesebben behúztam volna neki egyet. Hogyan beszélhetnék vele egyáltalán? Kemény szavakat tudtam volna mondani neki. Csak a kedves rokonaim nemes arcát láttam magam előtt, akiket a szovjet idők hóhérai végeztek ki. Nem tudtam, mit tegyek, hogyan viselkedjek. Aztán eszembe jutott: "de hét én Gedeonita vagyok, ez pedig itt egy katona." Mindig van nálam néhány Gedeon Biblia, ezért úgy döntöttem, hogy ott és akkor Biblia osztásba kezdek. Odaadtam egy példányt Isten Igéjéből, de ennél többet nem szándékoztam kommunikálni ezzel az emberrel. Ő viszont akart kommunikálni velem. Elkezdett kérdezgetni, én pedig megpróbáltam nyugodt maradni, és beszéltem neki a világ legerőteljesebb könyvéről, a Bibliáról. Elmondtam neki, hogy minden kérdésére választ talál abban a könyvecskében, amit neki adtam. Tényleg nem akartam beszélgetni ezzel az emberrel. Naponta embereket ölt, később kiderült, hogy sok áldozata nem is volt bűnös. Tudnia kellett, hogy sok férfit és nőt ártatlanul ölt meg.
  "Igen tudom, szörnyen bűnös vagyok - mondta az idős veterán-, hogyan bocsájthat meg nekem az Isten?"
  Ez egy teljesen mindennapos kérdés volt, amit már számtalanszor kérdeztek tőlem a Biblia osztások alkalmával, most azonban nagyon nehéz volt mindennapos választ adnom neki. Nagyon nehéz volt azt mondani neki, hogy az Úr szereti őt, és kész megbocsájtani neki, amikor én magam nem tudtam megbocsájtani neki. Beszéltem neki Jézus szeretetéről, de én magam se hittem, hogy lehet szeretni egy volt hóhért. Azután beszéltem neki a két rablóról, akiket Jézussal együtt feszítettek meg, és az imáról amely közelebb visz bennünket az Úrhoz.
  "Lenne szíves imádkozni értem?" kérdezte a hóhér.
  "Nem." -válaszoltam azonnal. Nem akartam imádkozni érte. De aztán kényelmetlenül éreztem magam és azt mondtam: "Az ima tulajdonképpen beszélgetés az Úrral. Saját magának kell imádkoznia."
  "Én nem ismerek egyetlen imát sem, kérem tanítson meg, hogyan kell imádkozni. Kérem elmondana előttem egy imát?" -mondta.
  Így hát kénytelen voltam elmondani az idős hóhér előtt a megtérő imát. Becsuktam a szememet, de rájöttem, hogy képtelen vagyok kinyitni a számat. Ezért csukott szájjal arra kértem az Urat, hogy jöjjön be a szívembe, és töltse be szeretettel. Aztán elkezdtem magamért imádkozni, mert rájöttem, hogy nekem is szükségem van az Úr bocsánatára. Elkezdtem hangosan imádkozni, és hallottam, hogy az idős ember szóról szóra ismétli az imám szövegét. Arra kértem az Urat, hogy legyen ennek az idős férfinek a Megváltója és oltalmazója, legyen vele minden nap, minden cselekedetében. Miután befejeztük az imát, először tudtam a veterán szemébe nézni. Sírt. Bár a szeme tele volt könnyel, boldognak látszott. Megrázta a kezem, megölelt és megcsókolt. Égetett a csókja, éreztem, hogy az arcom lángba borul. A testvérem csókja volt, krisztusbeli testvéremé. Csak az Úr tudja mi megy végbe a szívünkben. Nem láttam ezt a testvért azóta, de remélem, őszinte volt az imája és az a vágya, hogy az Úrhoz térjen. Remélem, hogy az Úr megbocsájtott neki, és üdvössége van. Remélhetőleg egy napon találkozom vele a Mennyben, az Úr jelenlétében, és együtt leszünk mindnyájan: testvérem a hóhér, a nagyapám, Fjodor és én. És mindnyájan boldogok és örvendezők leszünk, telve szeretettel és békességgel.
  Ez számomra is nagy lecke volt. Megértettem, hogy egyáltalán nem vagyok jó prédikátor. Sok ember sokkal jobban tud prédikálni és a Bibliáról beszélni, mint én. Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak, akiknek nagy szeretet él a szívükben, sokkal nagyobb, mint az enyémben. Nem tudom, miért használt az Úr engemet arra, hogy ezt az egykori hóhért üdvösségre vezesse, de nagyon hálás vagyok, hogy engem használt eszközként célja eléréséhez. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, amiért elhívott arra, hogy tagja legyek ennek a nagy keresztény családnak. /Dimitrij Musztfin/  Egy bizonyságtétel a Nemzetközi Gedeon Társaság Folyóiratából

  Fiatal fiúként Shawn a sátánizmus rabja lett. Az anyukája nagyon aggódott miatta, ezért elvitte a helybéli pásztorhoz. Miután a pásztor meghallgatta Shawn történetét, azt mondta az édesanyjának: "Az önök problémája túl nehéz számomra. Jobb lesz, ha egy klinikai pszichológushoz fordulnak." Amikor az anya ezt megtette, a pszichológus ezt mondta neki:
  "Az ön fia megtévesztés áldozata. Nincs olyan, hogy Sátán, meg Pokol. El kell felejtenie a vallásos hátterét ahhoz, hogy visszatérhessen a realitáshoz."
  Útközben hazafelé Shawn anyukája azt mondta:
  "Én nem értem ezeket a válaszokat, fiam. Tudom, hogy segítségre van szükséged, de hová forduljunk ezek után?"
  Shawn erre azt válaszolta: "Miért nem próbálunk meg egy papot."
  A pap csak legyintett Shawn történeteire, és azt mondta: "Az Újszövetség tele van a Sátánról szóló történetekkel, amiket lehetetlen elhinni. Az Újszövetségben egyszerűen nem szabad megbízni." Amikor kiléptek az irodából, Shawn odafordult az anyjához és ezt mondta:
  "Beszéltünk a helyi pásztorral, egy klinikai pszichológussal és egy pappal is. Egyikük sem akart segíteni és megváltoztatni engem. Jobb lesz, ha továbbra is a Sátánt imádom."
  Pár évvel később Shawn meggyilkolta szüleit, és börtönbe került.
  A börtönben az egyik rabtársa pornográf magazint csúsztatott be a cellájába a rács alatt. Amikor Shawn visszautasította ezt az ajánlatot, a rabtársa ezt mondta:
  "Ha nem kell a magazinom, akkor talán olvasd el ezt." És egy kis könyvet csúsztatott be a rácsok alatt. Negyvennyolc óra alatt Shawn elolvasta a személyes evangelizációs Újszövetséget. Nagyon érdekelték a Sátánról szóló újszövetségi történetek, amelyeket a pap úgy kigúnyolt.
  A Szentlélek azonban felhasználta ezeket az Igéket, és meglágyította Shawn szívét. Shawn úgy döntött, hogy az Egy Igaz Istent fogja imádni, és elfogadta Jézus Krisztust élete Urának. A hátralévő napjait azzal töltötte, hogy bizonyságot tett a Sátán többi tanítványának. A kivégzése napján Shawn Krisztusban való erős hittel és Istennek a Biblián keresztül adott áldásainak gyönyörű bizonyságaként hagyta el ezt a földet. Az ő története jó példa arra, hogy Isten milyen erővel tudja kinyilatkoztatni a beszédét a világnak a mai időkben is. /Wade Burlson Mexikó/
  Dr. Werner Gitt: KI A TEREMTŐ?


  Dr. Werner Gitt: Van út a Mennybe!

  A BIBLIA Írók, filozófusok, történészek... a Bibliáról

  HÁNYSZOR OLVASSAM EL A BIBLIÁT? Nincs idő az Igehallgatásra?

  Dr. Werner Gitt: Amit Darwin még nem tudhatott

  Bally István: Teremtés, evolúció: kell-e választani?

  Jézus Krisztus él, és vár Téged is.  Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
  Akár most itt is megteheted.
  ÉLETRAJZOK,
  OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
  Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

  VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK  Mátrainé F. Irma írásai
  Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai

  Makai Rozália írásai
  [ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
  |Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
  |Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
  |A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
  |Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
  |Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

  Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

  Ide írhatsz!  22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

  Vissza!
  Vissza a menüre!