HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja
Az Atya szerelmes levele neked * FLASH VIDEO


"A messzeségben is megjelent az Úr:
Örök szeretettel szerettelek,
azért vontalak magamhoz hűségesen." (Jer 31:3)

Azok a szavak, amiket most olvasol, igazak. Meg fogják változtatni az életed, ha engeded. Mert Isten szívéből való szavak. Ő szeret téged, és Ő az az Atya, akit egész életeden keresztül kerestél. Ez az Ő szerelmes levele neked. Az Igéket olvashatod a Bibliádban.Gyermekem! Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. (Zsolt 139:1-3) Még a hajszálaidat is mind számon tartom. (Máté 10:30) Mert képmásomra teremtettelek téged. (1Mózes 1:27) Anélkül, hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz, létezel. Az én nemzetségem vagy. (ApCsel 17:28) Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. (Jer 1:5a) Kiválasztottalak magamnak, a teremtés kezdetén. (Efezus 1:11-12)Nem véletlen születtél...Életed minden napja megíratott az én könyvemben. (Zsolt 139:16) Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. (ApCsel 17:26) Csodálatosan teremtettelek meg. Én formáltalak anyád méhében. (Zsolt 139:13-14) Én hoztalak a világra születésed napján. (Zsolt 71:6) Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem. (János 8:41-44) Nem zárkóztam el tőled és nem vagyok haragtartó, hanem teljes szeretettel tekintek rád. (1János 4:16) Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, csupán azért, mert a gyermekem vagy és én Atyád vagyok. (1János 3:1) Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál. (Máté 7:11) Mert én vagyok a tökéletes Apa. (Máté 5:48)Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered.(Jakab 1:17) Mert gondoskodom rólad és megadok mindent, amire szükséged van. (Máté 6:31-33) A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli. (Jer 29:11) Mert örök szeretettel szeretlek téged.(Jer 31:3) Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton. (Zsolt 139:17-18) Örvendek neked hangosan énekelve. (Zofóniás 3:17) Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled. (Jer 32:40) Mert az én kincsem vagy. (2Mózes 19:5)
Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked. (Jer 32:41) Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. (Jer 33:3)
Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem. (5Mózes 4:29) Gyönyörködj bennem és megadom szíved kérését. (Zsolt 37:4) Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned...(Filippi 2:13) Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni. (Efezus 3:20) Én vagyok a leghűségesebb bátorítód. (2Thessz 2:16-17) Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. (2Kor 1:3-4) Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád. (Zsolt 34:19) Mint ahogy a pásztor karjára veszi a bárányát, aképpen hordozlak szívemen téged...(Ézs 40:11) Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről. És megszabadítlak földi fájdalmaidtól. (Jel 21:3-4)Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogyan Jézust szeretem. Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. (János 17:23;26) Ő az én tökéletes képmásom. (Zsid 1:3) Azért küldtem el Fiamat, hogy bebizonyítsa, veled vagyok és nem ellened. (Róma 8:31) És elmondja, hogy nem rovom fel vétkeidet. Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk. (2Korinthus 5:18-19) Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. (1János 4:10) Feladtam mindent, amit szerettem, azért hogy megnyerjem a te szeretetedet. (Róma 8:32) Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be. (1János 2:23)És soha semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől. (Róma 8:38-39) Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a Mennyország valaha is látott. (Lukács 15:7) Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek. (Efezus 3:14-15) Az én kérdésem ez: Akarsz-e az én a gyermekem lenni? (János1:12-13) Várok rád!!! (Lukács 15:11-32)
Szeretettel: Édesatyád, a Mindenható IstenAZ ÜDVÖZÍTŐ HIT TARTALMA:

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(János evangéliuma 3:16)AZ ÜDVÖZÍTŐ HIT A TIED IS LEHET


A NAGY PARANCSOLAT: "Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!
Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint magadat!" (Máté evangéliuma 22:37-39)Joyce Meyer: Ne legyen hiába való a szenvedésed! 1. rész


Ebben a részben Joyce arról tanít, hogy milyen nagy szerepe van gyógyulásunkban, ha tudatosan eldöntjük, hogy megbocsátunk. A düh és a haragtartás nem kívánatos.Örömteli mindennapok Joyce Meyer-rel 3. sorozat
2. rész - Hálásnak lenni
Adakozó szeretet


Egy ír férfi, aki Texasban pincér, és éppen arról beszélt a barátjának, nagy álma, hogy hazamehessen egy kis időre, hogy láthassa a fiát, aki nemsokára megszületik. Az egyik vendég éppen hallotta, amint Ben erről beszél, és miután megkapta a számláját, egy nagy összeggel megfejelte azt, hogy az ünnepeket a férfi valóban otthon tölthesse.