HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánA szó ereje - Élet és halál van a nyelv hatalmában!


Volt egy kisfiú a XIX. században, akit Tommynak hívtak. Szegénynek nagyon nehezen ment az iskola. Úgy látszott, nem is lesz képes folytatni. A tanára is lemondott róla: megmondta Tommy édesanyjának, hogy a fia soha nem fogja sokra vinni, mert képtelen tanulni, s megkérte, vigye haza, ne hozza többé iskolába. De az édesanyának más volt a véleménye, ő hitt Istenben, a szeretet hatalmában. Elkezdte tehát otthon tanítani a fiát, és mindig, amikor Tommy kudarcot vallott, bátorította arra, hogy tovább próbálkozzon. Bizony megérte, hogy az édesanya biztatta fiát, hiszen Tommy felnőtt korában feltaláló lett, s több mint ezer találmányt szabadalmaztatott, többek között a fonográfot és az izzólámpát.
Ő volt Thomas Edison.Thomas Alva Edison élete (1847-1931)

Samuel Edison és Nacy Elliot gyermekeként, 1847. Február 11-én született az Amerikai Egyesült Államok Ohio államában, Milanóban. Szülővárosa, mivel a vasúti pálya áthaladását megakadályozta, teljesen visszafejlődött. 1845-ben a család átköltözött a Michigan állambeli Port Huronba. A gyermek Edison súlyos skarlát következtében halláskárosult lett, nem tudott beilleszkedni az iskolába, ahonnan három hónap múlva kimaradt. Édesanyja tanította.
Sokat olvasott, 12 évesen a Port Huron és Detroit között közlekedő vonaton újságot, könyvet, édességet árult, és Weekly Herald címmel saját újságot szerkesztett. 1863-ban Port Huronban távírász lett. 1868-ban állást vállalt Bostonban a Western Unión Telegraph Companynél. Első szabadalmát 1869. Június 1-jén egy szavazatszámlálóra jelentette be.
1870-től New Yorkban tőzsdei távírászként dolgozott. 1871-ben üzemet alapított a New Jersey-béli Newyorkban, és feleségül vette az üzemben dolgozó Mary Stilwellt. Ebben az időben a duplex és kvadruplex távírórendszereken dolgozott, és szabadalmaztatta az elektromos tollat.
1876-ban a New Jersey-béli Menlo Parkban új laboratóriumot hozott létre. Bell találmánya, a telefon felkeltette érdeklődését, foglalkozni kezdett vele. Így találta fel a szénmikrofont, és indukciós tekercset alkalmazott.
Saját telefonját 1879-ben mutatta be. A fonográf szabadalmának elfogadását 1877. December 24-én kérte. 1878-ban, Philadelphiában megismerkedett George F. Barker professzor villamos ívlámpájával. Kísérletezni kezdett az izzólámpával, és megalakította az Edison Villamos Világítási Társaságot.
Első kísérleteinél sikertelenül platinaszálat alkalmazott, hosszas, kitartó próbálkozások után találta meg a megfelelő anyagot, a szénszálat, egy elszenesített gyapjúszál alakjában. Az első, 40 órán átégő izzólámpa 1879. Október 21-én készült el.
A villanylámpát az utcákon és az épületekben akarta alkalmazni. A korabeli dinamók azonban rossz hatásfokúak voltak. Új dinamó tervezésébe kezdett. A létrehozott monstrumnak a hosszú derekú Mary Anna becenevet adták.
1880-ban a Menlo Parkban villanymeghajtású vonatot épített. Első felesége halála után (1884), 1886 februárjában vette feleségül Mina Millert. Új otthonukat West Orange-ban rendezték be.
Edison 1887-ben West Orange-ban új kutatótelepet létesített. Fonográfját fejlesztette, és diktafont szerkesztett. Érdeklődése egyre inkább az ipari kutatásokra terjedt ki. 1888.-ban vasércfeldolgozó üzemet, érctelepet vásárolt.
New Jerseyben új feldolgozó üzemet hozott létre, mágneses fémkiválasztót üzemeltetett, egy egész bányász falut alapított. Kinematográfját 1891-ben szabadalmaztatta. Röntgensugárzással kísérletezett, röntgengépet készített. A lúgos akkumulátor kifejlesztésére 1900-ban kezdte kísérleteit. Edison másik ipari tevékenysége a cementgyártás volt.
1902-ben előre gyártott öntött házakat épített. 1912-ben Henry Ford T-modelljeihez készített elektromos önindítót. A világháború idején a haditengerészet részére dolgozott. 1927-ben, Floridában gumikutatásokra hozott létre laboratóriumot. 1930-tól egyre többet betegeskedett.
1931. október 18-án West Orange -ban hunyt el. Temetése napján a gyász jeléül az Amerikai Egyesült Államokban egy percre lekapcsolták a villanyvilágítást. (puskastivadar.uw.hu)"Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember,
annak a gyümölcsét eszi." (Példabeszédek 18:21)
"A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz!" (Példabeszédek 20:19)
"A csúfolódókat Ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." és "Űzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés..." - olvassuk a Példabeszédek 3:34 és 22:10-ben.
Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.

Szögek a kerítésbenVolt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az apja adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, verjen be egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, mikor elveszti a türelmét és összevesz valakivel. A következő hetekben megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert szögek száma napról napra csökkent. Rájött arra, hogy sokkal egyszerűbb uralkodni az indulatain, mint beverni a szögeket a kerítésbe. Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett bevernie a kerítésbe.
Ekkor odament az apjához, és elújságolta neki, hogy aznap egy árva szöget sem kellett beverni. Az apja azt mondta neki, hogy ezentúl húzzon ki minden nap egy szöget, amikor nem veszíti el a türelmét, és nem veszekszik senkivel sem. Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki:
- Fiam, szépen viselkedtél, de nézd csak, mennyi lyuk van a kerítésben. Soha többet nem lesz már olyan, mint régen volt. Ha veszekszel, összeveszel valakivel, és valami csúnyát mondasz neki, megsebzed. Egy ugyanolyan sebet hagysz benne, mint ezek a lyukak itt. A szóbeli, verbális sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi, fizikai.
- Kérlek, bocsásd meg nekem azokat a lyukakat, amiket a kerítésedben hagytam.Vagyis ha az emberek szeretetet és reményt kapnak, az elképesztő dolgokra sarkallhatja őket. A Példabeszédek írója ezt így fogalmazza meg: "Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek." (Példabeszédek 16:24) Vagyis a mai pszichológia és pedagógia semmi újat nem mond, amikor megállapítja, hogy a lelki bajok beszélgetéssel feltárhatók, és dicsérettel az emberek jobb teljesítményre ösztönözhetők. Sokszor valóban igaz, hogy ha a lélek egészséges, a test is meggyógyul és fordítva: a beteg, sérült lélek a testet is megbetegíti. Tehát a mi beszédünk lelket felüdítő, sebeket bekötöző és gyógyító legyen.
Felmerül a kérdés: milyen a mi beszédünk? Építőek vagy rombolóak a szavaink? Hogy érzik magukat, akik a közelünkben vannak: vajon kicsinek és jelentéktelennek, vagy felismerik saját értékeiket és azt, hogy mivé válhatnak? Először is fontos tudni, milyen ne legyen a keresztyén ember beszédmódja! Keresztyén emberként árulkodik rólunk a beszédmódunk - a stílus maga az ember. A cselekedetek mellett a beszédünkkel tudunk leginkább bizonyságot tenni. Ezt nemcsak közvetlenül tehetjük, hogy a feltámadt Urat hirdetjük, sokkal inkább akkor látszik meg, ki a mi Urunk, amikor másról beszélünk. Egy társaságban fontos, hogy Krisztus szeretetét, szelídségét, bölcsességét tükrözik-e szavaink, vagy inkább mi is beleolvadunk a világi környezetbe. Jakab apostol nem hiába szentel levelében majdnem egy teljes fejezetet a nyelv bűneinek.Fontos odafigyelnünk arra, hogy nemcsak a szóhasználatunk minősít bennünket, hanem a témaválasztásunk is! Beszédünk tehát legyen kedves a léleknek és gyógyulás a testnek! Ez úgy valósulhat meg, ha szavaink szeretetet, kedvességet, reményt közvetítenek. Persze magunktól erre nem vagyunk képesek! Isten Szent Szelleme vezet rá a helyes ösvényre. Ha Krisztus lelkülete van bennünk, akkor irgalmasság és kedvesség szól általunk az emberekhez. Gépiessé vált világunk megtépázott embere ki van éhezve a jó szóra, sajog a lelkük, halálfélelmük van és nem tudják, hogy hová vezet útjuk. Nagyobb szükségük van a Krisztus szeretetét továbbadni tudó szóra, mint egy falat kenyérre. A beszédben élet és halál van - attól függ, ki beszél általunk.
Imádkozzunk, hogy lehessünk mindig Jézus Krisztus szócsöve, mert a kedves és gyógyító beszéd attól válik igazán kedvessé és gyógyítóvá a sebzett lélek számára, ha nem mi mondjuk már, hanem Isten beszél általunk. A Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon, hogy tovább tudjuk ezt a gazdagságot adni a szeretetre éhező világnak. (Beküldte:zpe)ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD ]"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsid 13:8)

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
Elisabeth Seiler misszionáriusnő írásai


Nincs idő az Igehallgatásra? MENNYEI TELEFON - VAK RABLÓFELESÉG

Gazdag István: Néhány élmény betegekkel

Engedelmesség az Úrnak ÁLLANDÓ ÖRÖM

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!