VERSEK, HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja

Zimányi József: Tűzoszlopoddal jéghegyek között

Részletek a könyvből: 6. Különös megtapasztalásaink 59. oldal

"A jó ember könyörületes és kölcsönt ad,
ügyeit törvényesen intézi."
(Zsoltár 112:5)

A koldus

Debrecenben az Erős Lajos utca 24. sz. alatt volt az a bérelt ház, ahol az árvákat neveltük. Szoba, konyha, folyosó és egy szabad kert tartozott hozzá. Egyik este menyasszonyom azt mondta szomorúan: "József, már nincs egyebünk, csak egy kis tányér tepertő (nem lehetett 10 dekánál több), kenyér sincsen, nem tudom, holnap mi lesz a reggeli, ennyi az összes élelem a gyerekek számára az árvaházban." Egy kis tányérka tepertő hét gyereknek? Este nagyon nyugtalanul mentem haza a kollégiumba. Korán reggel, már fél nyolckor elmentem az árvaotthonba. Első kérdésem az volt a menyasszonyomhoz, hogy kaptunk-e valamit, hoztak-e adományt? "Nem!" - volt a szomorú válasz. "Senki semmit nem hozott." Margitka nagyon lehangoltan csak annyit mondott még: "Reménykedve várok Istenre!" Ahogy így beszélgettünk, beállított egy nagyon sovány, kicserzett arcú, teljesen tönkrement idős koldusasszony. Nem cigány volt, hanem magyar. Mély nyomot hagyott az arcán a sok nélkülözés, az átélt szenvedés. A karján volt egy fonott kosár, de az is már agyonkínozva. Mint a tüskés disznó tüskéi, úgy álltak ki belőle az eltört fonatok. Meglepetésünkre nem pénzt, hanem ennivalót kért. Azt mondtam a menyasszonyomnak, hogy adja oda a tepertőt. Ő pedig erre sírva felelte, hogy azt nem adhatja oda, mert kell a gyerekeknek. "Hát miránk a gyerekek vannak bízva!" A koldusasszony meg csak mondta, mondta: "Hogyha Istent ismernek, adjanak enni!" Végül egy kis vita után már erélyesen mondtam Margitkának, hogy adja oda a tepertőt. Könnyes szemekkel odaadta, de zokogott tovább. A koldusasszony hálálkodott, még kezet is csókolt, de mielőtt kiment volna az udvarból, éppen bejött egy asszony, karján fonott kosárral. A kis léckerítésnél a két kosár egymásba akadt. A kifelé igyekvő koldus töredezett, fonott szálakból álló süni-kosara beleakadt a belépő asszony kosarába. Ott bogozták, és nem tudták eligazítani. A felénk közeledő elég indulatos volt, mert szabadulni akart a koldus kosarától, és azért, hogy segítsek, odamentem, mert sehogy nem tudták magukat szétválasztani. Szétvettem a két kosarat, és elengedtem a koldusasszonyt. Elment a koldus, és bejött ez a hívő asszony ismerősünk egy teli kosát tepertővel! Kell-e itt magyarázat?

"Tiszteld az Urat vagyonodból,
és egész jövedelmedből."
(Példabeszédek 3:9)

És hol van a kenyér?

Láttuk Isten gyors segítségét, de nem volt még kenyér. Nem sokára jönnek éhes gyerekeink, és még csak tepertő van reggelire. Néhány perc múlva bejött leányismerősünk, Törő Margitka, aki egyedül élt. Abból tartotta fenn magát, hogy selyemszalagokra festette a Debreceni Nagytemplomot, és 20 fillérért árulta őket. Elmondta, hogy egész éjszaka nyugtalan volt, érezte Isten erős indítását, hogy jöjjön el, és adja oda nekünk spórolt pénzét, ami akkor jelentős összeg volt. Akkor, hogy hirtelen minden kiadásunkat fedezte. Elmentem vele a fűszerüzletbe, és bevásároltam reggelire. Isten nem késett el! Megpróbálta hitünket, türelmünket, de atyai gondoskodásával, végtelen szeretetével aláhajolt, mint ahogy a 18. Zsoltárban olvassuk: "Sokszor lehajoltál hozzám."

"Meghallgatta könyörgésemet az Úr,
imádságomat elfogadta az Úr."
(Zsoltárok 6:10)

Kokadra kerültünk - a gyermek imádsága 289. oldal

Itt éltünk és szolgáltunk. Kokadon éltem át családommal egy fontos és megerősítő megtapasztalást, hogy Isten hogyan hallgatja meg az imádságot. Erzsébet lányomat behívták Létavértesre, mert iskolaorvosi vizsgálat kimutatta, hogy egy dió nagyságú kaverna van a tüdején. Feleségem és én is nagyon megriadtunk. Szerettem volna lányomat megnyugtatni, de nem találtam sehol. Bejártam az egész udvart, a melléképületeket, de csak késő délutánra került elő. Az istálló padlásán bújt el, és írásban kezdett beszélni Istennel, egy szívből ömlő imádsággal borult elé. Elmondta benne gyermeki bizalommal: "Mennyei Atyám, én még csak egy gyermek vagyok, még alig éltem, és már halálos beteg vagyok. Emberek nem tudnak segíteni rajtam, édesanyám csak sír, de ő sem tud segíteni. Atyám, te mindent megtehetsz, gyógyíts meg engemet!..." Nagyon megrendülten olvastam a négyoldalas, hosszú imát. Két hét múlva újabb vizsgálat. A főorvos engem is behívott, mert meg akarta mutatni a kavernát. Sokáig forgatta Erzsikét a röntgensugár alatt, és én idegesen rászóltam, hogy ez a hosszas besugárzás már ártani fog a gyermekemnek. "Ne oktasson engem!" felelt a főorvos. Végül is ennyit mondott még: most nem találom a kavernát, jöjjenek vissza két hét múlva újra. Isten iránti hálával értünk haza és bizakodva mentünk el két hét múlva újra. A főorvos megint behívott, mert bizonyos volt benne, hogy megmutatja nekem a kavernát. Most még tovább volt Erzsi lányom az ernyő előtt, és én megint kértem az orvost, hogy engedje ki a gép alól. Most sem válaszolt, hanem csak szótlanul csóválta a fejét.
Végül ennyit mondott: "Nem értem, nem értem ... az a vándor röntgen becsapott minket!" Én azt válaszoltam erre: "Isten meghallgatta gyermekem imáját!" Mi szülők és gyermekeink is hitbeli megerősítést kaptunk a meghallgatott ima bizonyossága által.

"Él az Úr, áldott az én kősziklám,
magasztaltassék szabadító Istenem!" (Zsoltárok 18:47)Zimányi József életrajzát itt olvashatod.


Zimányi József Sztálin lágereiben a hitéért!"Annak a szemében vagyok a legértékesebb, aki hat órán át nagy tusában harcolt értem, és ott maradt a szegeken hűségesen - így szerzett meg magának. Kiválasztott születésem előtt, és egész életemen át bátorított, vigasztalt. Az én feladatom az Istennek való feltétlen engedelmesség; és ha én engedelmeskedem az Ő akaratának, akkor a többit bízzam Rá. Isten megnevelt, és amikor eljött az idő, hogy a Sztálinnak szóló levelet meg kellett írni, addigra már nem féltem. Nincs jobb, mint Istennek a jóban engedelmeskedni. A harmincadik születésnapomon éppen egyik gyermekem ágya mellett térdeltem, és köszöntem meg Istennek életemet, amikor értem jöttek. Két hatalmas KGB-legény állt mögöttem...92 hónapig nem láttam a feleségemet, gyermekeimet. [...] 8 hónapig voltam a beregszászi börtönben, utána Ungváron. Majd elindultunk a "jéghegyek" felé, a "tűzoszlop" vezetésével. Az Ő tűzoszlopa világított az egész úton, egész idő alatt, és olvasztotta körülöttem a jeget. Ezt a tűzoszlopot láttam meg az északi fényen át sugárzó csillagok ragyogásában is. Ezek nem kitalált történetek, valóban megtörténtek. Életem felől Isten másként határozott, nem engedte meg, hogy a pusztító erők szándéka teljesedjen be, hanem az Ő gondolatai, mely "lélek és élet", és a szabadulások kivitelezésében benne van az Uramnak csodálatos gyöngédsége, a vigyázó szeretetének védelmező akarata. Isten megmutatta, hogy sokszorosan is veszélyben vagyok, nem én vigyázok magamra, hanem Ő vigyáz reám. Ma is minden nap hálát adok Neki, hogy ezeket a szabadításokat megtapasztalhattam, és szeretetével minden nap "lehajolt hozzám". Azonnal figyelmeztetett a veszélyekre, és a pusztító minden cselvetését áthúzta. Kinek van ilyen Istene, mint nekünk, Jézus követőinek? Hol van ennyi szeretet, ennyi türelem, és kire vár akkora örökség, mint ránk? Az örökhagyó halála révén örököltünk, és majd örökre együtt élünk Vele, amiért áldott legyen Isten."

LEVÉL SZTÁLINNAK

"Hatalmas Sztálin! Isten a német fasizmust sok orosz és más nép fiainak vérével törte le. Te a győzelem dicsőségét is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás: Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral! Ezért az Úr meg fog alázni, mint Nabukodonozort. Saját fiaid fognak megvetni téged. Amíg időd van, szállj magadba, adj dicsőséget a felséges Istennek! Ez a népednek is a javára lesz. A gőgös Belsazár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett.


Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Van kérdésed? Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!