HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja


Vörösmarty Mihály: Szózat Sinkovits Imre előadásában


"Akit magyarnak teremtett az Úr Isten, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember." (Széchenyi István)Öveges József professzor élete, munkássága
Öveges József kísérletei * Fejezetek egy tanári noteszból
Gajdics Ottó a Karc FM és a Szabad Föld főszerkesztője beszélt az identitás,


a nemzeti identitás szétverésének, a nemzeti öntudat felszámolásának a kísérleteiről. Kiállt amellett, hogy a legfontosabb a közösség, a család, a családok összességéből kialakuló nemzet, a haza. (HÍR TV)A nevelés a családban kezdődik!


Kedves szülők! Szeretnénk Önöket emlékeztetni arra, hogy léteznek olyan szavak, mint a "Jó napot kívánok!", "Kérem", "Köszönöm" és "Elnézést", melyekkel először otthon kell megismerkednie a gyermekeknek.
Ugyancsak otthon tanulják meg a gyermekek azt, hogy hogyan kell becsületesnek, pontosnak, szorgalmasnak lenni, barátunkat barátként kezelni, tisztelni az idősebbeket, a tanárokat.
Otthon kell megtanulni azt is, hogy nem beszélünk tele szájjal, továbbá, hogy a szemetet a kukába kell dobni. Otthon kell elsajátítani, hogy gondoskodjunk a saját dolgainkról, hogy azok rendben legyenek, és nem szabad hozzányúlni ahhoz, ami a másé.
Az iskolában a gyermeknek mi nyelvet, matematikát, történelmet, földrajzot, fizikát, kémiát és testnevelést oktatunk. A szülői nevelést mi megerősíteni tudjuk csak, nem helyettesíteni." (bidista.com)

2017.04.16.Schmidt Mária: A baloldal sírásója - Teljes írás itt!


Részletek: A recept egyszerű. Szemelj ki egy megszerzésre érdemes üzleti célt. Küldd oda a civiljeidet, destabilizáld a területet, szervezz hozzá megfelelő médiahátszelet, kreálj káoszt, és ha megvan, te legyél az, aki megszervezi a segítséget az újjáépítéshez és közben kimazsolázza a legjövedelmezőbb üzleteket. Bontsd le a határokat, hogy azok ne akadályozzák a mozgásodat. Bontsd le a nemzeti szuverenitást, hogy az ott lakók, vagyis a helyiek érdekei ne hátráltassanak. Vedd meg a szakértőket, pénzzel, ösztöndíjjal, díjjal, hírnévvel, elismeréssel, hájpolással, kit, mivel kell és lehet. Nevezd őket szakértőknek, függetleneknek, demokratának, nyitottaknak. Akadályozd meg, hogy beszédhelyzetük kiderüljön, hogy szakmai alkalmatlanságuk napfényre kerüljön, ahogy ez az általános felmelegedésre vonatkozó adatok másodszori, nyilvánvaló és szervezett meghamísításának kipattanásakor történt.

Vedd meg tehát a helyi médiát, tv-t, rádiót, napi és hetilapokat, valamint az interneteseket, nevezd őket is függetleneknek, és fizesd meg őket azért, hogy az általad meghatározott célokért dolgozzanak. Díjazd és sztárold őket is. A Soros pénzzel kitömött médiumok arról ismerszenek meg, határon innen és túl, hogy a régi lenini taktikát követve mindig személyre támadnak. Sohasem az üggyel, az állításokkal, a felvetésekkel vitatkoznak, azok cáfolatával nem fárasztják sem magukat, sem a nagyérdeműt. Ők a személyeket félemlítik, és ha ez nem elég, semmisítik meg, ezért újságírói, aktivistái a karaktergyilkosságok specialistái.

A Soros-féle civilnek nevezett szervezetek, amiket szintén úri módon eltart, ugyancsak mind "függetlenek" és persze a "szakértelem" letéteményesei. Előszeretettel hivatkoznak magukra illetve egymásra "objektívként" is. Lelkesen és zokszó nélkül csatasorba állíthatóak minden olyan alkalommal, minden olyan célért, amit a Soros birodalom számukra kijelöl. Soros hatalma és példátlan befolyása ezekből a mindent behálózó segédcsapatokból, ezekből a határokon átívelő hálózatokból áll. Őket mozgatja szervezetten és koordináltan. Esetenként az USA külpolitikai érdekeivel összhangban, esetenként azokkal ellentétesen, sokszor azokat kiszolgálva, máskor a helyi vezetőkkel kötött időleges megállapodások mentén, de mindig pontosan körülhatárolható busás anyagi haszon reményében. Végül is üzletember, pontosabban olyan spekuláns, aki mások tönkretételével keres pénzt, halmoz fel busás nyereséget.

Amikor 1984-ben Soros György a szocialista Magyarországon megjelent, a szovjet uralom még stabilnak és kikezdhetetlennek tűnt. Fél évtizeddel később, 1990-ben, amikorra hál' Isten megbuktak a kommunisták, a már széles támogatotti kört maga mögé gyűjtött Soros a teljes magyar államadósság átvételére jelentkezett be, cserébe a magyar ipar, vagyis a nemzeti vagyon színe-javának átengedését kérte. Antall József, első szabadon választott miniszterelnökünk azonban kikosarazta.

Soros mintegy száz országban van jelen. Amit képvisel, és amit hálózatának tagjai képviselnek, az a nemzeti szuverenitás lebontása, a globális cégek érdekeinek képviselete, a "fejlett nyugat" szempontjainak elsőbbsége. És egy olyan ideológiai mix: a sorosizmus, ami mára elszívta a levegőt a baloldaltól és a liberalizmustól. Ami helyette van, az a Soros-féle utópikus, globalista értékvilág, ahol a "világ proletárjai" helyett a "világ globalistái" egyesülnek üzleti érdekeik képviseletére. Megvásárolták maguknak a baloldalt és a liberalizmust, értékeiket kisajátították és átpozícionálták, hogy a globális migráció és a globális piac érdekeinek szolgálatába állítsák. Mindenki, aki továbbra is kitart a nemzeti szuverenitás, a nemzeti érdekek képviselete mellett, vagyis azokat a rétegeket, tömegeket akarja szolgálni, akik választott képviselőiken keresztül tudják csak érdekeiket érvényesíteni, azokat populista, fasiszta, náci jelzőkkel illetik.

Legyőzésükre és kiiktatásukra pedig egyaránt mozgósítják velük szembe hatalmas pénzügyi erejüket, és civileknek álcázott harcra kiképzettjeiket. Ezt tapasztalta meg a migrációs válság óta régiónkban Románia, Macedónia, Lengyelország, Szlovákia és mi is, már sokadszor. De kapott ízelítőt belőle az USA is, nem is olyan régen, Fergusonban, St. Louis elővárosában, ahol 2014 nyarán Soros dollármilliókat költött arra, hogy az egész USA-ból odaszervezze fizetett agitátorait, a balos Berkeley egyetemtől a New Yorki Brooklynig. Heteken át tartó tüntetéseket, zavargásokat rendeztek, hatalmas médiakampánnyal kísérve, hogy bizonyítsák: Fergusonban intézményesült a rasszizmus. Kampányuk nem érte el a kívánt célt, mert a szinte csak feketék lakta városrészben újraválasztották azt a fehér polgármestert, akit Sorosék, főrasszistának kiáltottak ki.

A CEU: Amikor a Közép-európai Egyetem Budapestre költözött, alig néhány évvel a vasfüggöny lebontását követően, sokan, köztük én is, ezt a nyugatosodás, az amerikai egyetemi szabadság és színvonal Budapestre érkezéseként üdvözöltük. Annak bizonyítékát láttuk benne, hogy a hidegháborúban aratott amerikai győzelem következményeként a kommunizmus alatt egyneművé gyalult és kötelezően marxistává parancsolt egyetemi szféra számára is eljött végre a szabad gondolkodás ideje. Hiszen, főleg a társadalomtudományok területén, a pártállam rigorózusan ragaszkodott ahhoz, hogy világnézeti monopóliuma érvényesüljön.

  Nagyon hamar kiderült azonban, hogy a CEU nemhogy nem járul hozzá a társadalomtudományi gondolkodás plurálissá válásához, hanem az amúgy is hatalmas helyzeti előnyből induló posztkommunisták egyoldalú támogatójává válva, mindösszesen annyi történt, hogy a marxisták újabb, most már nyugati képviselői is megérkeztek hozzánk. Minden kiszuperált amerikai, kanadai, izraeli és nyugat-európai marxista biztos pozícióra és néhány kellemes évre számíthatott a CEU társadalomtudományi tanszékein.

Michael Ignatieff, a CEU rektora és harcostársai azt a tényt, hogy a magyar törvényeknek megfelelően kellene a CEU-nak is működnie, úgy próbálják feltűntetni, mintha a tanszabadság, vagy az egyetemi autonómia került volna Magyarországon veszélybe. Erről szó sincs. Az azonban igaz, hogy az angolszász egyetemek iránti egykori rajongásunk megszűnt. Ennyi év tapasztalatával a hátunk mögött sokkal kritikusabbakká váltunk az irányukba. Ugyanis az elmúlt negyedszázad alatt jóval többen lettünk, akik beszélünk angolul, a világháló pedig lehetővé teszi számunkra, hogy széleskörűen tájékozódjunk. Ezt a vasfüggöny mögé zárva nem tehettük meg. Olvassuk, halljuk tehát, hogy az amerikai és brit egyetemeken nem tűrik az ellenvéleményt, hogy nem engedik szólni, előadni azokat, akikkel a militáns sorosisták nem értenek egyet.

Nálunk is ezt csinálták azok a militáns ifjúkommunisták, akik a kommunista párt támogatását maguk mögött tudva elüldöztek minden nem kommunistát a magyar egyetemekről, főiskolákról már a múlt század negyvenes éveinek végén. Nem akarjuk ezt újra megélni, még ha ma ez is a "fejlettség" kritériuma. Ahogy nem akarunk "safe spaceket" sem, ahova behúzódhatnak azok, pl. a CEU-n, akik nem akarnak meghallgatni másokat. Nem akarjuk, hogy szabotázsakciókra szakosodó politikai aktivistákat képezzenek egyetemeinken, ahogy azt a CEU-n és újabban a Harvardon is teszik. /(http://www.dailymail.co.uk/news/article-4380842/Harvard-University-start-anti-Trump-Resistance-School.htm)/

A mából visszanézve, Soros támogatása felért egy halálos öleléssel. Kifacsarta és a maga képére formálta az egyetemét is, ahogy a politikai baloldallal is tette. Először a magukat liberálisoknak nevező SZDSZ tűnt el a magyar politikai palettáról, most pedig az egykori szocialisták megmaradása is kérdésessé vált. De még mindig nem értik, milyen következményekkel jár Lendvai Ildikónak, a Magyar Szocialista Párt egykori elnökének kinyilatkoztatása: "Az ellenzék Soros oldalán áll." Nem értik, hogy az a politikus, aki sorosistává válik, megpecsételi a sorsát.

Soros György idős ember, augusztus 12-én lesz 87 éves. Megélte a Holokausztot, amiről egy helyen azt nyilatkozta: "1944 életem legboldogabb időszaka volt. Nagyon pozitív élmény volt. Hittem magamban, hittem apámban, és tudtam, nem történhet velem semmi." Nem történt. Egy világbirodalmat gründolt össze. Teméntelen pénze van, hatalma szinte korlátlan. De semmi sem tart örökké. Egyszer minden véget ér.Elizabeth Silance Ballard: A tanító tanítása egy árva gyermekről


Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és azt a hazugságot mondta a gyerekeknek, hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez lehetetlen volt, mert az első sorban Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig legrosszabb érdemjegyet.

Egy napon Éva néni a gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és megdöbbent Peti előző tanítóinak bejegyzésein. "Peti tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Munkáját pontosan végzi és jó modorú. Öröm a közelében lenni" - írta első osztályos tanítója.

Másodikban így szólt a jellemzés: "Peti kitűnő tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik, mert édesanyja halálos beteg. Az élet Peti számára valódi küzdelem lehet."

Harmadik osztályos bizonyítványában ez állt: "Édesanyja halála nagy megrázkódtatás számára. Igyekszik mindent megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele."

Negyedik osztályos tanítója ezt írta: "Peti visszahúzódó és nem sok érdeklődést mutat az iskola iránt. Nem sok barátja van, és néha alszik az osztályban."

Ezeket olvasva Éva néni ráébredt a problémára és elszégyellte magát. Még rosszabbul érezte magát, amikor a karácsonyi ünnepségen tanítványai fényes papírba csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és köztük meglátta Peti ajándékát, a fűszeresnél kapható vastag barna papírba bugyolálva.

Éva néni a gyerekek előtt bontotta ki az ajándékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és mellette egy negyedüvegnyi parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor hallották, ahogy Éva néni felkiált: "Milyen szép karkötő!", és látták, hogy felveszi a karkötőt és csuklójára cseppent a parfümből.

Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az iskolában, hogy megszólíthassa: "Éva néni, ma olyan volt az illata, mint valamikor édesanyámé."

Éva néni sokáig sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól a naptól kezdve nem olvasást, írást és matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani.

Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mintha életre kelt volna. Minél több bátorítást kapott, annál gyorsabban reagált. Év végére Peti az osztály élére került, és már azért volt hazugság, hogy minden gyerekeket egyformán szeret, mert Peti lett a legkedvesebb diákja.

Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit az ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt benne, hogy ő volt élete legjobb tanítója. Azt írta, hogy befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik volt az élen.

Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár voltak nehéz időszakok, kitartott tanulmányai mellett, és hamarosan egyetemi diplomát szerez, legmagasabb kitüntetéssel.

Még négy év telt el, és újra levél érkezett Petitől. Ebben elmondta, hogy miután megszerezte diplomáját, elhatározta, hogy tovább tanul. Hozzátette, hogy még mindig Éva néni a legjobb és legkedvesebb tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a levél alatt az aláírás hosszabb volt: Dr. Horváth Péter.

A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb levél érkezett. Peti elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni készül, és kérdezte, hogy Éva néni elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára fenntartott helyet. Természetesen Éva néni elfogadta a meghívást.

A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoztak, és azt a parfümöt cseppentette magára, amire Peti úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött Karácsonykor viselte az édesanyja. Megölelték egymást, és Dr. Horváth Péter Éva néni fülébe súgta, "Köszönöm, Éva néni, hogy hitt bennem. Hálásan köszönöm, amiért segített nekem, hogy fontosnak érezzem magam, megmutatta nekem, hogy számítok, és az életem érték."

Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta, "Peti, tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem, hogy számítok, és az életem érték. Amikor találkoztam veled megtanultam, hogy hogyan érdemes tanítani." (szepi.hu)

A tanároknál is a szív tisztasága a fontos!
Az igazi tanárok tanítani, nevelni akarnak, ők nem szeretik a hamisságot, a gyűlölködést!

2020.08.05.A nevelés közös nevező a tanár és a szülők között.
Magyar népmesék: A szorgalmas és a rest leány

Rendezte / Directed by: Jankovics Marcell, Lőrincz László
Angol feliratos. / English subtitles.
"...ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék." (1Thess 3:10b)

2020.02.14.Tanterv, tanítás, nevelés...


Az új Nemzeti alaptanterv körüli vitát figyelve jutott eszembe, hogy van ugyan pedagógusdiplomám, de az életem nem az iskolai tanítással, oktatással, neveléssel telt el. Másképpen fogalmazva, más irányú elfoglaltságom és kötelezettségeim miatt nem tanítottam a felnövekvő generációkat. Az aktív pedagógusoktól eltérően nem próbáltam megértetni, hogy az átörökítendő tradíciók, viselkedési minták nem csökevényes, elnyűtt formulák, hanem olyan alapvetések, amelyeket generációk adtak tovább utódaiknak, irányítva őket, vagyis tanították a helyes életre.

Mert a pedagógus az, aki olyan tudást közvetít és oly módon, amelyet az internet – a technika, egy gép – képtelen. A tanár az aznapi hangulatától nem független módon, néha vidáman és persze időnként morózusan oktat. De ez is az élet egyik fontos eleme, mert meg kell tanulnia és be kell fogadnia minden diák­nak, hogy a felnőttek világa sohasem változatlan, és ahhoz tudni kell alkalmazkodni. Erre való a tudás, ezt szolgálja a tanárok által közvetített oktatás mint egyetlen helyes módszer. Viszont a tanítás és oktatás kötőeleme a nevelés, ami biztosítja a keretet a tudás elsajátításához éppúgy, ahogy a tisztelet megadásának készségét mások iránt.

Ráadásul a nevelés összeköti az iskolát a családdal, így támogatva a szülők igyekezetét, hogy a még zabolátlan gyermekükből ember legyen. A nevelés tehát közös nevező a tanár és a szülők között. Életszerű, hogy ha egy gyermek kétféle nevelést kap, az eltorzítja a még képlékeny személyiségét. Vagyis szülőnek és tanárnak szövetségesnek kell lennie a nevelés terén...
Stabil értékorientált fiatalok nélkül a jövő reménytelen, és a nemzet teljesen védtelen. /A szerző titkosszolgálati szakértő/

Egy nyugdíjas tanárnő véleménye

Nagyon is jó volt, amikor csoportokba oszthattuk a tanulókat egy évfolyamon belül. Sajnos később már nem engedték az ingyenes korrepetást sem. Az iskolai házirendbe bele kellene tenni, hogy a tanteremben a tanári asztalon legyen az ellenőrzővel együtt a mobiljuk is. (MR)Óvjuk meg gyermekeinket! Halloween - A sötétség bálja
Világbajnok lovasíjászunkkal, Kassai Lajossal készített legújabb interjú


Meg kell tanítani az embereket, gyerekeket a környezetük védelmére és tisztán tartására! Az élet terhei kisebbek, mint amennyit az emberek könnyítésként magukra vesznek.LOVASÍJÁSZAT - A világbajnok lovasíjászunk,
Kassai Lajos: "Tartsd a jószágot természete szerint"
Paul Weston 'velőtrázó' igazságbeszéde,


amit minden európainak tudnia kellene! Ilyen veszélyben van Nagy-Britannia és így veszett el már Svédország! Orwelli véleménydiktatúra és erőszakos iszlamizáció!Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó előadása fiataloknak
Mit árul el a ruházatunk, a szóhasználatunk?


Hogyan viselkedjünk? Milyen legyen az állásinterjú, hogy bennünket válasszanak?2020.09.13.Bayer show című műsorának Vidnyánszky Attila volt a vendége,


aki beszélt a kuratórium és az SZFE vezetése közötti feszültségekről, de kitért arra is, hogy milyen tervekkel szeretnék öregbíteni az intézmény hírnevét, és milyen főbb csapásvonalakat fogalmaztak meg az egyetem működtetésével kapcsolatban. (HÍR TV)

2020.09.14.Köztársaságot alapítanak az SZFE-n, ahol blokád alatt kezdik meg a tanévet


Erőszakosan végrehajtott folyamat alatt kezdik meg a hallgatók az új tanévet, a diákok pedig elkeseredetten folytatják tanulmányaikat   – hangott el hétfő délelőtt. "Az itt maradottak szívében harag van" - fogalmazott az egyik felszólaló, aki arra kéri a miniszterelnököt, hogy pörgesse vissza az idő kerekét és vegye észre sok – sok ember magyar ember szolidaritását. Hozzátette: Orbán Viktor függessze fel a kuratóriumot és kezdjen új megalakításába. Upor László nyitotta meg a tanévet. Sajtótájékoztató az SZFE Vas utcai épülete előtt volt. (pestisracok.hu)Ifj. Vidnyánszky Attila színművész, rendező és Vecsei H. Miklós színművész
/Hasi/ - val meglapították a Starker csoportot.


Ez itt a kérdés - A "Kisati" - beszélgetés Ifj. Vidnyánszky Attilával: "A valóság az, ami hat." Ati nagyamamája Vidnyászky Éva a beregszászi színház Ficseri gyermekstudiójának alapítója: "Mami, ne félts, a Jóisten velem van...Minden ember érték, és egymás nélkül nem megy úgyse."

2020.09.11.Vidnyánszky Attila építeni szeretne


Vidnyánszky Attila 2020. augusztus 1-től a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke. Ez a döntés egyesekben komoly felháborodást keltett. Gyurcsány Ferenc egyenesen megígérte a Nemzeti Színház igazgatójának, hogy földönfutóvá fogja tenni, ha alakalma lesz rá, de a színművészetisek sem hajlandóak megkezdeni a tanulást a döntés miatt. De kicsoda Vidnyánszky Attila? Miért lett a baloldal gyűlöletének egyik célpontja? Talán ez is kiderül. Ma ő a Heti jó arc.

Vidnyánszky Attila 1964-ben született az ukrajnai Beregszászon, vagyis nem Romániában, ahová néhány balliberális billentyűhuszár az utóbbi időben vissza szerette volna küldeni. Gyermekkorát nagyban meghatározta, hogy anyai nagyszüleit, akiket Erdélyből Szombathelyre telepítették, két évente csak egyszer tudta a család meglátogatni, mert az akkori hatalom csak ennyire adott engedélyt. Ahogy meséli egy évig várta, hogy találkozhasson velük, utána egy évig emlékezett a találkozóra. Nagyon szerette nagyszüleit, főleg nagyapját, akitől az ökölvívás fortélyait leste el.

Első diplomáját még bölcsészként szerezte 1985-ben az Ungvári Állami Egyetemen, két évig tanárként dolgozott, irodalmat és történelmet tanított. Saját bevallása szerint nagyon szeretett tanítani, és a mai napig tartja a kapcsolatot akkori diákjaival. De ugyanígy szeretett volna színházi rendező lenni, már 14 éves korában eldöntötte, hogy az lesz. Beiratkozott a kijevi Film-és Színművészeti Főiskolára, ahol 1992-ben szerezte meg második diplomáját. Eredetileg Budapesten szeretett volna tanulni, de az akkori hatalom ezt nem engedte meg számára.

1992-ben megalapította a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházat, melynek első igazgatója volt. Egy évig volt igazgató, mert ahogy nyilatkozta, nem szeret igazgató lenni, hiszen az igazgatás túl sok olyan dolgot vesz el abból az időből, mely alatt a színjátszással is foglalkozhatna. Vidnyányszky rendezni szeret. A rendezést úgy éli meg, mint egy teremtést. Ahogy mondja: semmiből lesz valami.

Bár rendezői kvalitását még kritikusai is elismerik, magát nem tartja kiváló rendezőnek és rendezései közül is csak 4-5 előadást tekint tökéletesnek. Saját színházán kívül, ebben az időben, dolgozott még a kijevi Nemzeti Akadémiai Színházban (Leszja Ukrajinka Színház), Szlovákiában és a volt Jugoszlávia színházaiban. Szülei – akik közül édesapja helyi iskolaigazgató, egyben vallásellenes, kommunista párttag, édesanyja pedig erősen vallásos tanárnő volt – szerettek volna letelepedni hazánkban, de erre nem kaptak engedélyt. Vidnyánszy 1999-ben kapott először Magyarországon munkát, ekkor döntött úgy, hogy itt talál új hazára. Először a régi Nemzeti Színházban, 2000-től az Új Színházban állított színpadra darabokat. 2004-ben a Magyar Állami Operaház főrendezőjévé nevezték ki, két évvel később a debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeti vezetője, majd igazgatója lett.

Ezekben az éveiben színpadra vitte többek között Katona, Bánk Bánját és már az Új Színházban együtt dolgozott között Hobo-val, akit később a Nemzeti Színház társulatába is felvett Vidnyánszky Attila 2013-ban lett a Nemzeti Színház főigazgatója. Első rendezése igazgatóként Tamási Áron, Vitéz lélek című példázata, de nagy sikerrel rendezte meg a színházban a Csongor és Tündét, a Csíksomlyói Passiót, melyet Erdélyben is bemutattak és melynek végén nemcsak a közönség, hanem a színészek is könnyeztek, Wass Albert, Tizenhárom almafáját és a Körhintát.

Vidnyánszky több mint 100 előadást rendezett 20 színházban, többek között a Kijevi Orosz Nemzeti Színházban (Leszja Ukrainka Színház), a budapesti Nemzeti Színházban, a Pesti Magyar Színházban, az Új Színházban, a Magyar Állami Operaházban, illetve a debreceni Csokonai Színházban, valamint Szlovákiában, Szerbiában, Horvátországban. Előadásai jelentős európai fesztiválokon szerepeltek és nyertek díjakat. 1990 és 1997 között színészmesterséget oktatott a kijevi Állami Karpenko-Karij Színház- és Filmművészeti Egyetem. 2011-től a Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi tanára, 2012-2013 között a Kaposvári Egyetem Színházi Intézetének igazgatója. 2013-tól 2020-ig az egyetem művészeti rektorhelyettese, 2016-tól egyetemi tanár. 2020-tól a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke.

2005 óta tagja a Magyar Művészeti Akadémiának. 2008-ban részt vett a Magyar Teátrumi Társaság megalapításában, a szervezetnek azóta elnöke. 2010 és 2013 között az EMMI minisztere mellett működő Színházművészeti Bizottság elnökeként is tevékenykedett. Munkássága során sajátos, a naturalista-realista színházi hagyományokkal és a polgári színház esztétikájával is szembehelyezkedő, különleges színpadi nyelvet hozott létre, melyet ő a „költői színház” terminussal határoz meg.

A rendező többek között megkapta a Jászai Mari-díjat, Kossuth-díjat, Magyar Örökség díjat. 2015-ben 15. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál megkapta a legjobb rendezés díját A szarvassá változott fiú című játékfilmért, ugyanebben az évben a XV. Pécsi Országos Színházi Találkozó "legjobb rendezés" és "legjobb előadás" díjat az Isten ostora című előadásért. Pro Urbe díjat kapott Budapesten és Debrecenben, Beregszász díszpolgára. Az ő kezdeményezésére született meg a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) 2014 -ben. Az első találkozó díszvendége Oroszország volt. A MITEM két vezető gondolat mentén szerveződik. A közép-európai térség színházainak előadásai kapcsán a fesztiválhoz kapcsolódó beszélgetések, közönségtalálkozók, konferenciák arra keresnek választ, hogy merre látják a megújulás lehetőségeit a közép-európai színházak, mitől nemzeti egy színház, mi a korszerűség.

Vidnyánszky nős, hat gyermek édesapja, köztük ifj. Vidnyánszky Attila színészé. Legidősebb fia, Vidnyánszky Zoltán elméleti matematikus. Kevés ember van ma Magyarországon, aki annyit tett a magyar színjátszásért, mint Vidnyányszky Attila. Amellett, hogy rendez és tanít, folyamatosan a magyar színjátszás ütőerén tartja az ujját. Vidnyánszkynak egyetlen bűne van, hogy nemzetben gondolkodik és úgy szeretné megújítani a magyar színjátszást, hogy abban a magyarság (15 millió magyart beleértve), a nemzet és a keresztény értékek is helyet kapjanak. Ez szálka most egyesek szemében. A hangos többség sokat támadja a rendezőt, de nagyon sokan kiállnak mellette és azon baloldali vélemény ellen mely szerint az igazgatót földönfutóvá kell tenni. Az ismert tévés, Rákay Philip peticióját, mely Gyurcsány Ferenc fenyegetése miatt indított el, már több mint 40.000-en írták alá. (hetijoarc.blogstar.hu)2020. márc. 27. Vidnyánszky Attila gondolatai a Színházi Világnapon


2020.09.11.Gregor Bernadett a Jászai Mari díj átvételén
Értünk senki nem vonult az utcára, értünk senki nem tüntetett


Az jár a fejemben a több századik free szfe posztot látva, hogy vajon akik őszinte hittel, lázadva tüntetnek, tisztában vannak-e bizonyos tényekkel...

1991-től 1995-ig voltam az intézmény hallgatója. Mi voltunk az első kísérleti osztály, a harmadik rostát egy hét kőkemény műhelymunka előzte meg. A döntő vizsgán a Mesél a bécsi erdő című darabból kellett jelenetet csinálni. Bikinire kellett vetkőzni és lezuhanyozni az öltözőben, így járultunk a vizsgabizottság elé. Vizes hajjal, álló mellbimbóval... Szerencsétlenségemre a csoportunkban több fiú volt, mint lány, ezért kétszer kellett eljátszanom a jelenetet. A kettő között dideregve ültem a vizsgabizottság mellett egy széken... Ezt amúgy már évekkel ezelőtt leírtam egy bejegyzésben.

Az első hét az Életem sötét foltja című gyakorlattal kezdődött. El kellett mondani valamit magadról, amit szégyellsz és még talán senkinek nem mondtad, ötféleképpen. Kihívsz valakit a színpadra, annak mondod, egyedül mondod az ott ülőknek, telefonbeszélgetésben mondod, levélben és az ötödik, hogy leoltják a villanyt és a vak sötétben a legkínosabb kérdéseket teszik fel. 18-19 éves gyerekekről beszélünk. Értünk senki nem vonult az utcára.

Talán el sem mertük mondani otthon, mert elhittük, ez a képzés része és természetes. És akkor a csók-pofon gyakorlatokról, amelyekben valóságos csóknak és valóságos pofonnak kellett történnie, szót se ejtsünk… Ezek az én tapasztalataim, nem másé. Ezt mindig vállaltam. A mai napig gyomorgörcsöm van, ha elmegyek az épület előtt. Értünk senki nem tüntetett. Ha ez most a gyerekeimmel történne, elmennék a legvégsőkig. Azért írtam le mindezt, mert ez is hozzátartozik az igazsághoz.

2020.09.11.Közlemény: Fejezzék be a hallgatók a rendbontást!


Az elmúlt napokban a Civil Összefogás Fórum számtalan levelet kapott, amelyben támogatóink arra kérték Magyarország egyik legnagyobb nemzeti civil szervezetét, hogy tegyen határozott lépéseket a Színház- és Filmművészeti Egyetem kapcsán tapasztalható jogsértések visszaszorítása érdekében. A szellemi honvédőink egy része azonnali birtokvédelmi eljárás elindítását, kártérítési perek kezdeményezését, sőt egyesek büntetőjogi felelősségre vonást követeltek.

A mi álláspontunk szerint is fontos, hogy a szabadságjogok gyakorlása ne legyen visszaélésszerű, ne legyen öncélú és maradjon a magyar törvények által meghatározott keretben. Ennek megfelelően aggodalommal figyeljük azt a folyamatot, hogy a pártállam zsebszínészei által felheccelt diákok letérve a jogszerűség útjáról, megbénítják az egyetem működését, ellehetetlenítik a normális oktatást. A tüntetőkkel egyet nem értő diákokat megfélemlítik. Az első évesek bevonása pedig félrevezetésen alapul, hiszen még nem ismerhették meg az SZFE nevelési, oktatási rendszerét.

A most mélyen hallgató álcivil jogvédők, akik reggeltől estig az adóforintjainkat féltik, pontosan tudják, hogy a randalírozó tanárok és diákjaik mekkora kárt okoztak és okoznak. A Civil Összefogás Fórum ennek megfelelően első lépésként felszólítja a rendbontókat a szélsőséges viselkedésük azonnali befejezésére, továbbá arra, hogy felelős állampolgárként vegyenek részt az általuk okozott eszmei és anyagi károk helyreállításában.

Felszólítjuk továbbá az illetékes hatóságokat a jogsértések feltárása, és az arányos és szükséges intézkedések megtételére! Hiába gondolják az ellenkezőjét, ők most a történelem sötét oldalán állnak, a kommunista szellemiség továbbélését szolgálják, miközben elveszik a lehetőséget azoktól, akik nem garázdálkodni, hanem tanulni szeretnének az egyetemen. / CÖF-CÖKA vezetősége/ (civilosszefogas.hu)

2020.09.08.Nyílt levél a tüntető egyetemistáknak - Ifjú Hölgyek és Urak!


Föl kellene ismerniük, hogy Önök még nem művészek, nem végzett, diplomás emberek, csupán a jó buli kedvéért beálltak egy politikai harcba, amely az egész világot lángba borította, s most ezt a lángot Önök Magyarországon is meg akarják gyújtani. Az a szellemiség, amelyet Önök most tapasztalat és tudás híján szolgálnak, nem más, mint önmaguk ellen vívott harc. Hiszen, amikor Önök a "szabad ország, szabad egyetem" szlogent ordibálják, és diktatúráról harsognak, akkor saját jövőbeni szabadságukat számolják fel, és egy olyan politikai eszmét segítenek hatalomra jutni, amely diktatúrát szül. Az Önök jelenlegi tevékenysége maga a diktatúra, ugyanis egy demokratikusan megválasztott kormány és annak vezetője ellen lépnek föl erőszakkal, az ellenzéki politikusok által generált káoszt előidézve.

Önök nem tudják, mi az a diktatúra. Önök nem tudják, mi az a demokrácia. Önök még semmit nem tudnak az életről, csupán azt, amit a liberális és kommunista ellenzék az Önök szájába ad: az Önök szabadságjogainak skandálását.
Ha pedig az Önök által szolgált szellemiség győzne ebben az országban, akkor Önök aligha járhatnának egyetemre. Félve lépnének ki az utcára, mert nem tudnák mikor és hol erőszakolják, ölik meg Önöket. Önöknek nagy pénzeket kellene fizetniük a tanulásért, s nem volna értelme gyermekeket vállalniuk, mert azoknak a gyermekeknek nem volna jövőjük, országuk, szabadságuk. Az Önök jelenlegi politikai tanácsadóinak elődei százmillió embert öltek meg röpke nyolcvan év alatt. Ezek a kommunisták voltak, akiknek egyik mai szószólója Gyurcsány Ferenc, az ő hites feleségével egyetemben.

Azt gondolják Önök, hogy ez az eszme ma nem gyilkolna? Önök azt hiszik, hogy Önök nem lennének áldozatai ennek a szellemiségnek? Dehogynem! A kommunisták nem változnak... és nem kímélik azokat sem, akik hatalomra segítik őket. Ha tanultak volna történelmet, akkor tudnák. Ám, nem tanulhattak, mert a rendszerváltás nem harminc éve volt, hanem csak napjainkban zajlik. Ennek a rendszerváltásnak a kerékkötőivé váltak Önök is, akik azoknak a pénzéből tanulhatnak, akik a jelenlegi kormányt megválasztották. Önök azokat a jobbításokat vetik el, amelyeket ez a kormány az Önök javára kíván tenni. Ha körülnéznek ma Magyarországon, láthatják, hogy nem rombolás folyik, hanem építkezés, jobbítás... akik rombolnak, azok Önök és az Önök tanácsadói. Tudom, vannak hibáink is, de ezek a hibák pontosan azok, amik miatt Önöknek lehetősége van most Magyarország hírét a világ – a liberális, magyar gyűlölő világ – előtt lejáratni.

Nekem már tökmindegy lenne, hogy Önök mit csinálnak, milyen országot akarnak Önmaguknak, hiszen az én hátralévő néhány évem már nem oszt és nem szoroz. Mégis figyelmeztetem Önöket, hogy térjenek észhez, mert Önöknek is vannak kisebb testvéreik, apró gyermekek, akiknek a jövőjét most Önök teszik kockára. Végül, hadd beszéljek néhány szót arról, hogy a művésznek, a művészetnek mi a hivatása, mi is valójában a művészet. Aki nem a nemzetét, hazáját és az emberiség kulturált és békés, erkölcsös és szeretetteljes jövőjét szolgálja, az nem művész és soha nem is válik azzá. Az csak egy tehetséges – vagy nem tehetséges – alkalmazott, aki pénzt keres és eladja magát egy-egy politikai eszmének. Annak az eszmének, amely jobban fizet. Önök most e pillanatban ez a kategória mindazokkal együtt, akik "művészként" Önöket támogatják, visszasírván azt a jólétet, amikor nem az Uniót, hanem Moszkvát szerették és ebből remekül éltek. Soha, semmilyen mértékben nem támogatták Magyarországot, a magyar nemzetet, a magyar hagyományokat… csak magyarul beszéltek, ideszülettek, és itt éltek jól a politikai elköteleződésük okán/miatt.

A művész szerény, mint a bölcs ember. Alázattal szolgálja azt a műfajt, amelyre elhivatottsága van, s igyekszik példát mutatva, a politikán kívül és felül a jót, a követendőt hirdetni… Shakespeare-en, Gogolon, Madáchon, Beethovenen vagy Mozarton keresztül. A művész nem emel barikádot, nem hazudozik ostoba szlogeneket üvöltve, nem foglalja el mások épületeit, és akkor is szabadkozik, ha mások nagy művésznek titulálják. Önök mindezen ismertetőjelek ellenkezőjéről tesznek most tanúságot. Tehát olyan messze állnak a művészettől és művésszé válástól, mint Makó vezér Jeruzsálemtől.

Javaslom: ne azokat lássák nagynak, akik ma öntelten, bosszúból, mindent (is) jobban tudva, a bölcsek kövét maguknak vindikálva kiállnak Önök mellett, hanem azokat, akik most, ebben a helyzetben is hallgatnak, dolgoznak, szolgálnak. Akik építenek, akik Önökért is, és a nemzet szuverenitásának megmaradásáért teszik a dolgukat művészként, tanárként, orvosként... emberként! Ifjú Hölgyek és Urak! Még nem késő! Üljenek vissza a padba, tanuljanak és szerezzék meg a diplomát, hogy annak birtokában elkezdhessék azt a szolgálatot, amely, majd a köztetszés és az Önök által nyújtott teljesítmény alapján, művésszé emelheti Önöket. Mert az elvetett mag sem lesz azonnal búzakalásszá... Isten áldjon mindnyájunkat! Stoffán György (stoffangyorgy44.blogstar.hu)

2020.09.07.Schmidt Mária véleménye a színészpalánták képzéséről


Ami a jelenlegi vitában szembeötlő, hogy a hetvenes évek közepétől a Színművészeti Egyetemet kisajátította egy baráti társaság, rokonok, üzletfelek. És ők ülnek rajta a mai napig. Ami bezártságot, és az új impulzusokra való nyitottság kizárását jelenti. Csak kizárólagosságban tudnak gondolkodni, és ez a fajta hozzáállás a hetvenes években megtanult internacionalista felfogásnak felel meg.

2020.09.01.Szakács Árpád újságíró Magyarország élőben című műsorban
A baloldali pártok a színházi világot használják fel saját céljaik elérésére


A publicista elmondta, az ellenzék a kultúrát politikai marketingre használja. A cél pedig az, hogy felkészítsék a társadalmat egy ideológiai változásra. Az újságíró kiemelte: ezért szerepeltetik az előadásokban a migránstámogató eszméket és a homoszexualitás népszerűsítését. Szakács Árpád a jelenlegi tüntetésekre úgy reagált: hozzá kell szokni, hogy a 2022-es választásokig nagyon sok olyan akció lesz a jobboldali kormányzás ellen, amelynek semmilyen alapja nincs.

2020.08.30.Dörner György, Kossuth-díjas magyar színművész, szinkronszínész, az Újszínház igazgatója volt Bayer Zsolt műsorvezető vendége


A művésznek sikerült az egyetemes, mindenkori kommunista szervezetek működési mechanizmusát egyetlen mondatba sűríteni: – Itt valami olyan, kétes értékű összetartás van a bolsevikok közt, amit meg lehet tanulni egyébként bárkinek, sőt, én véleményem szerint ebben a tekintetben tanulásra szorulok. A Kossuth-díjas színművész a tehetség megszerzéséről és megtartásáról folytatott eszmefuttatása közben hidegvérű profizmussal fogalmazta meg a népben, nemzetben gondolkodó és a globalista (ahogy ő fogalmazott: nemzetközi) ember közti különbséget:

– A tehetség az idő múltával elillan. A tehetség, ha nem gondozzák, és valami egyre satnyuló lelkiséggel párosul, az bizony nem tesz jót. Gondozni kell, mint egy virágot, egy növényt. És erre való például az istenhit. Az nagyon tud segíteni. A nemzetközi ember az olyan, mint a testben a sejtek közötti állomány. Igazából sehol nincs otthon; megvan a maga funkciója, de nagyon szeretné átvenni az egészséges sejt működésének irányítását is. Szeretne diktálni az egészséges sejtnek, pedig annak a Jóisten diktál.

Nem tudod elmagyarázni annak, aki nem tud nemzetben gondolkodni, hogy mi az a nemzet, mi az, hogy patriotizmus. Nem tudod. Nem érti. A tehetség így nagyon hamar elveszik, és a helyébe lép valami más. A hatalom, a pénz és a jövő kiválasztásának lehetősége. A bolsevik nem szeret versenyezni – még ha ebben benne van a nyerés lehetősége is –, hanem a zsűriben szeret ülni.

Csurka Istvánról van szó. Tökéletesen eltrafálta az igazságot. Az SZFE-ügy körül kialakult tüntetést frappánsan és találóan foglalta össze a Kossuth-díjas színművész:
– Nem kell misztifikálni ezt, azt hiszem a kulturális kormányzatnak tenni kell a dolgát és passz. Nem kell, hogy érdekelje mindenféle nyivákolás. Hogy egy klasszikust idézzek: "Megunják, hazamennek!" (magyarnemzet.hu)

2020.09.01.Készül a CEU2.0, blokád alá vették a Színművészetit a felhergelt hallgatók


Hiába esküdöztek az SZFE farizeus vezetői az egyetem politikai semlegességéről, a felhergelt hallgatók közül többen is blokád alá vették az intézményt – írja az atv.hu. Emlékezetes: a CEU állítólagos üldöztetése miatt is hasonlóképpen kezdődött 2017 tavaszán egy tüntetéssorozat, a demonstrációk pedig szinte mindig kormánybuktatási próbálkozásba csaptak át.

A mostani mizéria lehet a CEU2.0, avagy a neokommunista tanárok diákjaik által készülnek újraélni a ’68-as diáklázadás nosztalgiáját. Akárhogy is, egy senki által meg nem választott törpe kisebbség újra totális ellenőrzése alá kívánja vonni mindazt, ahova eddig betette a lábát. A PestiSrácok.hu élőben jelentkezik hamarosan a helyszínről.

Az ATV Start című műsorában jelentette be Németh Gábor lemondott rektori tanácsadó és egy Szurdi Panni nevű SZFE-s hallgató, hogy az egyetemi vezetés puccsszerű lemondása után egy hallgatói csoport szállta meg az egyetem épületét. A fiatal hölgy groteszk magabiztossággal jelentette ki, hogy ezek a hallgatók fogják ellenőrizni a továbbiakban, hogy kik tehetik be a lábukat az intézménybe. (pestisracok.hu)Drábik János: KINEK A FILMMŰVÉSZETI DIKTATÚRÁJA?


Lemond a Színművészeti vezetése és a szenátus. A döntést egy sajtótájékoztatón jelentette be Upor László, a rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes. Azon persze már nem gondolkodnak el, hogy az elmúlt évtizedek sikeres magyar filmjeinek rendezői miért nem jártak a Színművészeti Egyetemre, vagy hogy milyen nemzeti teljesítményt adott le az intézmény az elmúlt években, sőt tanári gárdája az elmúlt évtizedekben. Nem morfondíroznak el azon, hogy hány és hány olyan film született, amiben nincs benne a nemzet emelése, a nemzeti önazonosságtudat fejlesztése, a jó értelemben vett nemzeti büszkeség, a magyar történelem.

Elgondolkozás helyett mi van? Naná, hogy "diktatúra": a döntést azzal indokolták, hogy az új alapítói okiratban minden jogkörétől megfosztották az egyetem vezetését és a szenátust. Esetleg szabadkőműves magyar zs. nemzetárulók lennének? - Csak hangosan gondolkodunk. A rektori feladatokat ellátó rektorhelyettesen kívül szeptember-1 hatállyal távozik még Novák Eszter oktatási rektorhelyettes, Németh Gábor rektori tanácsadó, Bagossy László, a Színházművészeti Intézet, illetve Balázs Gábor, a Film és Média Intézet vezetője, valamint a szenátus valamennyi választott tagja. (DJ fb-oldal kezelői)Kiss Kata: AMIKOR EGY NEMZET A SZÍVÉT KÉRI VISSZA videó dala itt


Kell lenni a Mennyben valahol egy helynek,
Hol a fájó szívek gyógyításra lelnek.
Szívét nemzetemnek elküldeném oda.
Uram, kegyelmeddel térjen onnan vissza.

2020.08.26.Tanévkezdéshez üzenet. Gratulálunk Bodnár Lacinak a ballagási beszédéhez videó itt


Hogyan válnak éretté a tanítványaink? Nagy öröm látni, hogy 4 év alatt milyen nagyszerű emberek lesznek, ha a pedagógusok, nevelők hazájukat szerető, keresztény emberek. Jó tanévkezdést kívánunk!
Merítsünk erőt abból, hogy nem hiábavaló a következetes tanári munkánk. (MR)

Amikor Bodnár László ballagási beszédébe beemelte Őze Lajos kb. 40 éve elmondott beszédének néhány gesztusát és gondolatát,/videója itt/ akkor tulajdonképpen az idézés technikájával élt, és ezzel, többek között, életre keltette kulturális-szellemi hagyományunk egyik remek szövegét. Az Őze-beszéd idézése éppen tájékozottsága, műveltsége és érzékenysége fokmérője, hiszen arról vall, hogy milyen típusú mintákból, példákból vesz mértéket saját gondolkodása számára.

Bodnár László nem bekopizta az "Őzét" a saját szövegébe, tehát nem illusztratív és dekoratív elemként használta a mintát. Az idézett részek Laci szövegteremtő kreativitásához idomultak, és azonnal "bodnárlacisodtak" a bazilika ünnepi terében. Így a beszéd nemhogy nem "plágium", hanem nagyon is kifinomult poétikai és retorikai érzékenységről tesz tanúbizonyságot.

2020.08.13.Vidnyánszky, a "román" * Teljes cikk itt!
Gyurcsány felheccelt törzsrajongóinak véleménye ez Vidnyánszky Attiláról,


a Kárpátaljáról származó magyar művészeti vezetőről. Arról az emberről, aki kisebbségi létben, a Szovjetunió állampolgáraként ismerte meg a magyar kultúrát, vált őrzőjévé és alakítójává. Munkássága felbecsülhetetlen értékű abban a romlásban, amit a kommunizmus, majd a rendszerváltást követő évtizedek fogyasztói kultúrájának elterjedése okozott. Gyurcsány mégis üldözéssel és vagyonelkobzással fenyegeti, mert nem tetszik neki egy kormányzati intézkedés. Teszi ezt az ellenzék vezetőjének pozíciójából, a kultúra védelmére hivatkozva.

A vörösterror népbiztosi mentalitásával megfogalmazott fenyegetésre azonnal reagál a DK-szimpatizánsok keménymagja, ők egyenesen Romániába zavarnák "vissza" a Beregszászról származó művészt. Annyi földrajzi ismeretük és műveltségük sincs az évtizedek óta magyarellenes gyűlölettel uszított embereknek, hogy helyesen betájolják a valaha Magyarországhoz tartozó városokat, országrészeket. Közéjük dobta prédaként a volt szocialista miniszterelnök Vidnyánszky Attila nevét, hogy essenek neki, tépjék, lincseljék a magyar nemzeti kultúra egyik kiemelkedő alakját. Egyelőre virtuális módon. És a csőcselék teszi a dolgát, számukra érdektelen apróság, hogy a Trianon utáni határainkon túl rekedt magyar család leszármazottja a Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről vagy a Kárpátaljáról származik. Jöjjön bárhonnan, nekik édesmindegy, a "mit akar ez a román?", vagy a "takarodj vissza Romániába!" bármelyik lincselendő áldozat esetében megfelel, ha dereng nekik valami arról, hogy nem az anyaországban született az illető. Egykutya mind, utálni kell őket, mert Feri is ezt teszi. Gyurcsány és a pártja szerint tehát lehet a kultúrát alpári fenyegetőzéssel és "románozással" védeni.

Gyurcsánynak nincs gondja ezzel, bizonyára elégedetten számlálja a gyűlölködő hozzászólásokat, amelyek segítségével megint neki sikerült a baloldal egymásra licitáló gusztustalansági versenyét megnyerni. Ebben a versenyben fontos a gyors és agresszív reakció, mert a Momentum ott liheg a DK nyomában. Fel kell kötnie a gatyáját, mert bizony kreatív és bevállalós az utánpótlás, az ifjú Fletók csapata. Simán kampányolnak Erdélyben és a Felvidéken a román vagy szlovák jelölt mellett, a magyar ellenében. Nyugodt szívvel uszítanak az idős szavazók ellen, a hagyományos családmodell leszólása sem gond nekik, ahogy a fizikai munkát végzők és a vidékiek lenézése sem. Az Európai Unió testületeiben is állják sarat, ha arról van szó, hogy melyik baloldali erő tud többet ártani Magyarországnak, nagyobb hazugságot, rágalmat terjeszteni a hazájáról, megfúrni a magyar jelölteket egy-egy fontos pozíció elnyerésében. A Momentum politikusai voltak azok is, akik igyekeztek erőszakra rávenni a tüntetőket, amikor a törvényesen és békésen fellépő magyar rendőröket kezdték pirotechnikai eszközökkel dobálni. Feri sokáig volt a leggátlástalanabb hazai balliberális politikus, de mostanra a nyomában liheg Fekete-Győr és sleppje, ezért neki is fokoznia kell a tempót.Emlékeztető! Írd alá, ha velünk tartasz! Gyűjtsétek az aláírásokat!


Emiatt vállalhatta be Gyurcsány a vagyonelkobzással való fenyegetést, pedig tudja, hogy ez nem az ő témája, erről inkább hallgatnia kellene. Illetve pont azért lenne okos, ha lapítana, mert az ő témája. Köztudott, hogy jelenleg is otthonaként élvezi a zsidó tulajdonostól elvett szemlőhegyi villát, amit a felesége családja a kommunizmus terrorjában szolgálataiért kapott jutalmul. Márpedig ez egy igen erős szimbóluma a rendszerváltás előtti és utáni hatalmi elit folytonosságának, ám ez az ember még akkor sem gondolta, hogy más otthont kellene keresnie, amikor az ország miniszterelnöke lett.

Nem véletlenül. Balliberális politikusok, értelmiségiek és az ő médiájuk sokszor harsogja tele a nyilvánosságot azzal, hogy a szimbólumoknak mekkora erejük van, azokkal építeni és rombolni is lehet. A köztéri emlékművek, az utcanevek vagy akár egy-egy szerintük helytelenül használt szó vagy mondat is képes erőszakot és tragédiát okozni. Ez a szimbólum viszont nem zavarja őket.

Nincs gondjuk azzal, hogy az öndefiníciója szerint "nyugatos demokrata" Fletó a zsidó vagyonelkobzás, a kommunista diktatúra vezető káderei­nek járó kiváltságok jelképéül szolgáló villában hajtja álomra a fejét. Csak úgy nyugatosan, demokratikusan. Feri pontosan tudta, hogy ez a szimbólumokról szóló blabla nem komoly dolog, ezt csak az ellentábor dolgaira használják, a volt kommunista erők hatalmi folytonosságát is csak díszből piszkálgatja időnként a médiájuk. Magyarán, a baloldali pártok körül létrejött véleményformáló közeg simán elfogadta ezt a szimbólumot, ahogy most elfogadja a szélsőjobb támogatását, elfogadja az erőszakot, tulajdonképpen bármit, ami újra a hatalom közelébe juttatja. Ezért mer Gyurcsány fenyegetni és a söpredék elé prédául dobni olyanokat, akiknek a saruszíját sem oldhatná meg. (magyarnemzet.hu)

2020.07.01.Elismerték az áldozatos munkát * Teljes cikk itt!
Tíz százalékkal emelik a pedagógusok fizetését.


Ettől a hónaptól az oktatásban dolgozók is több pénzt vihetnek haza. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az ágazati szakmai pótlék minden pedagógus-munkakörben foglalkoztatott dolgozónak jár, a gyakornoki besorolású kollégák pedig január óta összesen 18 százalékos többletet könyvelhetnek el, mivel esetükben a garantált diplomás-bérminimum már az év elején nőtt.

Az intézményvezetői pótlék megduplázódik, ami hatezer igazgatót érint, a helyetteseik és a tagintézmény-vezetők – mintegy kilencezren – pedig feleakkora mértékű pótlék emelést kapnak – mutatott rá. Kitért arra is, hogy új bérelemként megjelenik az iskolaigazgatóknak adható ösztönzési keresetkiegészítés is, amelyet teljesítményalapon, legfeljebb havi 101 ezer forintig ítélhetnek oda a legjobbaknak a munkáltatók.

Kásler Miklós emlékeztetett, hogy 2013-ban elsőként a pedagógusoknak vezettek be életpályamodellt, aminek köszönhetően átlagosan ötven százalékkal emelkedtek a bérek. A múlt évben 355 milliárd forinttal többet költöttünk pedagógusbérre, mint az évtized elején.

Megkapják egyszeri bruttó ötszázezer forintos rendkívüli jutalmukat az egészségügyi dolgozók – jelentette be a Semmelweis-nap alkalmából tartott sajtótájékoztatóján Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Jogosultak rá a kórházak, szakrendelők, az egynapos sebészeti ellátást nyújtó, illetve művesekezelést végző szolgáltatók dolgozói, továbbá az Országos Mentőszolgálat és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai is. Nemcsak az orvosok és ápolók, de az asszisztensek, takarítók, a műszaki és adminisztrációs munkatársak, főigazgatók, gazdasági igazgatók is részesülnek a juttatásból.

Az alapellátásban dolgozók közül a háziorvosok, fogorvosok, főállású iskolaorvosok, védőnők, otthoni hospice-szolgálatot és szakápolási feladatokat ellátó egészségügyi dolgozók kaphatják meg a bérkiegészítést. Jár a pénz továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a kormányhivatalok és a járási hivatalok járványügyi küzdelemben részt vevő dolgozóinak, csakúgy, mint a védekezésbe bekapcsolódó orvostanhallgatóknak és honvédelmi dolgozóknak. Kásler Miklós hozzátette: a részmunkaidős, illetve szabadságon, betegszabadságon, gyesen, gyeden lévő kollégák sem maradnak ki a jutalmazottak köréből. (magyarnemzet.hu)

2020.06.19.Milyen az oktatás Skóciában és Magyarországon?
Itthon többet tanultak egy év alatt, mint Skóciában a 6 év alatt.


Mi 2018-ban 13 év után költöztünk haza a 2 lányommal. Mind a kettő Skóciában született. A nagyobbik lányom hatodikos volt. Itthon az ötödik osztályban kezdett. A kicsi negyedikes és a harmadikat kezdte. (a koruk miatt, ott 5 éves kortól járnak iskolába) A 2017-es év volt az, amikor a nagyobb lányom osztályfőnöke egy muszlim fiatal nő lett. Abban az évben az osztály nem készült karácsonyi programmal. Emlékszem, még 9 éves volt a nagylányom, mikor úgy jött haza, hogy a legjobb baratnője Chloe azt mondta neki, ő ha nagy lesz, fiúvá fogja operáltatni magát. Levágatta a kislány a haját, és 9 évesen fiús ruhákban kezdett járni. Kb. ekkor fogalmazódott meg először, hogy na ebből elég.

A pénz nem minden. Az első év elvégzése után mindkét lány azt mondta, hogy itthon többet tanultak egy év alatt, mint Skóciában a 6 év alatt. A magyarral nem volt igazán gondjuk. Úgy beszélték a nyelvet, mintha itthon születtek volna. Ehhez nagy segítség volt, hogy 2010 óta az M2-n online tudták nézni a magyar meséket. Egyedül a nyelvtannal volt nehézség az első évben, mert azt azért valljuk be nehéz, pláne a felső tagozatot úgy kezdeni, hogy előtte csak angolul írtak olvastak. Viszont idén mar kitűnő bizonyítványt kapott a nagy, és csak egy négyest a kicsi. Egyre többen jövünk haza. (Forrás F. Zsolt szülő)

Viszont van egy probléma. Mi meg tudtuk ezt lépni pont a gyerekek kora miatt. A 11 éves kor még az a határ, amikor a szülő a fontos, és nem a barátok. Ráadásul ebben a korban még fel tudnak zárkózni a gyerekek az itthoni sokkal keményebb oktatáshoz. Sok olyan szülővel beszéltem a barátaim közül, akiknek már 15 évesnél is idősebbek a gyerekei. Ők is hazajönnének, de nem teheti meg a gyerekével, hogy az ottani jó iskolai eredményét lerontsa itthon. Ráadásul sokan vettünk itthon ingatlant. Én is vettem egy lakást 10 éve. Ezek a szülők még kisebb eséllyel adják fel az ottani megszokott kényelmes életüket, nekik már az itthon jelentené az új életkezdést.

2020.01.15.Teljessé vált Kanadában a genderlobbi nyomulása


Két fiú is lánnyá operáltatta magát egy osztályban Kanadában. "Elhitték a propagandát és nem volt szülői visszatartó erő. A világ legújabb hazugsága magával sodorta őket. Most már sem, mint nő, sem, mint férfi nem tudnak létezni. Ki lehet mondani, emberi mivoltuktól fosztották meg őket" – idézett egy Kanadából hazatelepült négygyermekes családanyát Földi-Kovács Andrea a Hír TV Credo című műsorában.

Szakállas Katalin, négygyermekes családanya

– akinek könyvéből a műsor elején Földi-Kovács Andrea idézett – a Kanadában tapasztaltakról könyvet is írt Anyának lenni Kanadában címmel. A szerző megjegyezte, hogy négy gyermeket nevelni sehol sem könnyű, de Kanadában végképp nem az.

A genderpropaganda miatt költöztek haza 20 év után. Elmondta, hogy azért döntöttek a hazaköltözés mellett, mert a gyermekeiket szerették volna megtartani magyarnak, átadni nekik azokat az értékrendeket, amelyek számukra fontosak. Az ottani világ szelleme képes elsodorni a gyermekeket a családjaiktól, a szülőt ellenségként állítják be az iskolában is – tette hozzá.

Farkas Zsolt, szőgyéni plébános megdöbbentőnek nevezte mindazt, amit Szakállas Katalintól hallott. A plébános beszélt arról, hogy ismerték, hogy a genderideológia milyen veszélyeket rejt. A gyerekeknél ezek az elvek krízishelyzeteket képesek előidézni a nemi identitásukkal kapcsolatban is...

A genderelmélet óvodától az egyetemig kötelező tananyag, amelyben fontos szerepet kap a mássággal szembeni érzékenyítés is. A plébános felhívta arra a figyelmet, hogy ez az elmélet fokozatosan Közép-Kelet-Európába is beszivárog, és próbál teret nyerni az oktatásban is.

Ezért is fontos minderről beszélni. Mindezeken túl elhangzott, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikációja is a genderelméletet erősíti, mivel ez a szerződés magába foglalja a társadalmi nem kifejezés bevezetését is, amely lehetővé teszi, hogy valaki eldöntse ki a férfi, ki a nő vagy "egyéb". (pestisracok.hu)

2020.06.13.Maruzsa Zoltán: Az iskolaőrség felállítása fajsúlyos, de szükséges lépés,


ami ugyanakkor nem önmagában áll, hanem a pedagógusok védelme érdekében, és az iskolai agresszió elleni komplex intézkedéscsomag része. A leendő iskolaőröknek még a tanév megkezdése előtt, várhatóan augusztusban képzést szerveznek... A néhány hetes tanfolyamon rendészeti, valamint pedagógiai és pszichológiai tudnivalókkal vértezik fel az őröket, akiknek az elsajátított ismeretekből le is kell vizsgázni.

Az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség lesz, hiszen a rendőrség állományába fognak tartozni, de a szolgálatukat a kijelölt iskolák területén teljesítik. A rendőrség és a köznevelési intézmények között létrejött megállapodás tartalmazza majd az együttműködés részleteit, de az iskolaőr utasításában is benne lesznek a munkavégzés részletei. az iskolaőr kizárólag az iskola területén történő rendbontások esetén avatkozhat be, de nemcsak akkor, ha valamelyik diák pedagógust bántalmaz, hanem akkor is, ha a tanulók esetleg egymással verekszenek, illetve egy erőszakos szülő lép fel agresszíven egy tanulóval vagy egy nevelővel szemben.

Intézkedési lehetőségeit tekintve az iskolaőr több mint egy portás, de kevesebb mint egy rendőr: lőfegyvere nem lehet, ez semmiképpen sem indokolt egy iskolában. Ha olyan mértékű az agresszió és a tanár veszélyeztetettsége, akkor szükség esetén bilincselhet, illetve használhat gázsprayt és gumibotot, de nyilván csak akkor, ha valóban indokolt a helyzet, a szükségesség és arányosság elvének megfelelően – húzta alá az államtitkár. (magyarnemzet.hu)

2008.09.25.Lakatos Attila cigány vajda véleménye
Emlékezzünk! Romakérdés romák között videó!
Lakatos Attila cigányvajda a cigánybűnözésről
Tanulhatunk belőle!


Lakatos Attila, Borsod megyei cigányvajda felszólalása a Nemzeti Konzultáció ózdi állomásán. Szerinte van cigánybűnözés, és a Gárda is miattuk alakulhatott meg...2020.05.24. A Deák téri mészárlásról pár mondatban
Nagyon aktuális tanítás a Gibeoniták tábora
Igét hirdet Bódis Miklós Hátszegi Református lelkipásztor.
"Akié a Fiú, azé az Élet; akiben nincs meg az Isten Fia,
az Élet sincs meg abban." (1Jn 5:12)


"Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél." (Zsolt 138:3) "Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak." (Jn 5:25)

2020.05.21.Lesz, aki mégis szóbelizhet


Ebben a vizsgaidőszakban a járvány miatt javarészt csak az írásbeli érettségiket szervezik meg, ám aki nagyon gyengén szerepel, ezúttal is kap lehetőséget, hogy szóbeli fordulón javítson. Jól járnak a nyelvvizsgára pályázók is, mivel most kivételesen az érettségi egyik fele is elég a komplex középfokú bizonyítvány megszerzéséhez.

A spanyol és az olasz nyelvi vizsgákkal a mai napon véget ér az érettségi írásbeli szakasza. Holnaptól megkezdődik a dolgozatok javítása, majd június 4-től az emelt szintű, június 11-től pedig a középszintű szóbelik következnek. Az Oktatási Hivatal útmutatója szerint a kijavított írásbeli dolgozatokat a jövő hét második felében tekinthetik meg a diákok, és akinek észrevétele van, június 2-ig jelezheti ezt.

Fontos tudni azt is, hogy aki eleve csak szóbelin vesz részt, ám valamilyen okból mégsem megy el vizsgázni, annak következmények nélkül törlődik a jelentkezése, és ősszel újra próbálkozhat. Aki viszont az írásbelin nyújtott rossz teljesítménye miatt hivatalos egy szóbeli második fordulóra, tehát a vizsgáját alapvetően megkezdte, annak muszáj megjelennie a szóbelin, különben megbukik. A visszalépés joga tehát csak akkor él, ha valaki egyáltalán nem jelenik meg az érettségin... (magyarnemzet.hu)

2020.04.20.Maruzsa Zoltán: Érettségi mindenképpen lesz.


Komoly kihívás az érettségi megszervezése a naponta változó vírusügyi kihívások közepette.
A lehető legbiztonságosabb megoldást keressük a lebonyolításra. A tanárok feladata az érettségire való felkészítés!

2020.04.16.Gulyás Gergely közölte: csak írásbeli érettségi vizsgákat szerveznek május 4-től.
Kormányinfó: kijárási korlátozás, gazdaságvédelmi akcióterv, egészségügyi felkészülés


Az írásbeli vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy egy teremben tíznél több diák nem tartózkodhat. A másfél méteres távolságot is be kell tartani. Szóbeli csak azon tárgyaknál lehet, ahol nincs lehetőség írásbelit tartani, ez 3178 diákot érint. Szombattól további egy hétre fenntartja a kormány a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozásokat, majd jövő szerdai ülésén ismét áttekinti a helyzetet.

Az önkormányzatok e hét szombatjára és vasárnapjára ismét megkapják azt a jogi lehetőséget, hogy saját maguk szabályozzák a közterület-használat rendjét, és kérik is őket az indokolt korlátozások elrendelésére. A kijárási korlátozásokkal kapcsolatban a jövőben az lesz az általános gyakorlat, hogy a kormány minden szerdai ülésén megvizsgálja, szükség van-e szigorításra vagy lehet-e esetleg visszalépni a megtett intézkedésekből, és csütörtökönként ad majd tájékoztatást.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter több adózási és a SZÉP-kártyát érintő könnyítésről is beszámolt.

2020.03.23."A kooperáció jól működik a pedagógusok és a diákok között ebben a nehéz helyzetben"
Minden tanárnak tudunk digitális eszközt biztosítani * Teljes cikk itt!


A továbbiakban is úgy kell megoldani a tanulási folyamatot, hogy annak része legyen az ellenőrzés, valamint a támogató értékelés – hangsúlyozta az osztályozás kapcsán a Magyar Nemzetnek Hajnal Gabriella. A Klebelsberg Központ elnöke az első digitális munkarendben lezajlott iskolai hétről azt mondta, gyorsan alkalmazkodtak az intézmények a kialakult helyzethez, és egyetlen olyan iskoláról sem tudnak, ahol alig-alig vagy egyáltalán nem sikerült volna az átállás.

Kérdeztük a KK elnökét a rendelkezésre álló digitális eszközökről is. Ezek kapcsán azt mondta, szükség szerint minden pedagógusnak tudnak eszközöket biztosítani, mivel a tankerületi fenntartású iskolákban összesen több mint 294 ezer laptop, PC, tablet, PDA és okostelefon van, továbbá 46 ezer pedagógus rendelkezik saját használatú laptoppal is. Dolgoznak már annak felmérésén is, hogy a tanulók számára hol van szükség és lehetőség eszközök kiadására... (magyarnemzet.hu)

2020.03.14.Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett
tantermen kívüli, digitális munkarendre * Teljes cikk itt!


A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kell működtetni az oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kell a tanulási lehetőséget. Az iskoláknak és a pedagógusoknak alkalmazkodniuk kell a váratlanul kialakult szituációhoz. Az alábbiakban az iskolák és a pedagógusok számára fogalmazunk meg ajánlást.

Az oktatásban a pedagógus szerepe összetett. Egyfelől a pedagógus mint információforrás, a tudás átadója és a különféle kompetenciák fejlesztője áll a tanulók rendelkezésére, másfelől a tanuló önálló tanulását támogató motiváló, irányító, tutor szerepe is van. Egy olyan helyzetben, amikor a pedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanulókkal, az utóbbi szerepköre válik hangsúlyosabbá: támogatnia kell a tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását.

A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében azt kérjük a pedagógusoktól, hogy a lehetőségeikhez mérten az infokommunikációs eszközök használatával, távolról, online adjanak tájékoztatást a tanulóknak, támogassák őket a tanulásban, jelöljék meg a feldolgozandó tananyagrészeket és határozzák meg a számonkérés vagy a beszámolás módját... (oktatas.hu)Tavaszi séta WASS ALBERT verse


A tavasz mindenkit felvidít, még Wass Albert is elfelejti bánatát,
mikor gyönyörködhet a megújulásban.Gróf szentegyedi és cegei Wass Albert erdélyi magyar író és költő életeFeszty Árpád itt festette meg a Feszty körkép vázlatát


2020.03.08.Csókay András, a mélyen keresztény vallású idegsebész,
a Honvéd Kórház osztályvezető főorvosa volt Bayer Zsolt vendége. (HÍR TV)
2016.10.01. ELKÉPESZTŐEN ŐSZINTE BESZÉD A MIGRÁCIÓRÓL!


Maróth Miklósnak, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökének meglepően nyílt eszmefuttatása volt az európai migrációval kapcsolatosan egy konferencián!Ezt is tanítani kellene! Ady Endre: Volt egy Jézus


Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.

Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.

Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csúfolók.

Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.

Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.

Úgy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived,
De én-szivem egészen tied.

2020.03.03.Korokon átívelő értékek a tantervben * Teljes cikk itt!
Takaró Mihály: Nincs baloldali vagy jobboldali, csak jó és rossz irodalom van


Az irodalmi kánon legfontosabb újítása, hogy a városi, liberális polgári irodalom kiegészül a nemzeti konzervatív polgári irodalommal, valamint a határon túlra szorult Kárpát-medencei magyar irodalommal – hangsúlyozta lapunknak a módosított Nemzeti alaptanterv (NAT) és a kerettantervek kapcsán Takaró Mihály József Attila-díjas irodalomtörténész.

A tananyag-szabályozás magyar nyelv és irodalom fejezeteinek készítésében részt vevő, Magyar Örökség és Németh László-díjas tanár azt mondta: a szerzők megítélési alapja csakis az életmű és az érték lehet, ebbe pedig nem fér bele az a világnézeti harc, amit ma sokan szakmai álarcban próbálnak folytatni a NAT ellen. Kitért arra is, hogy a megújult szabályozás régi és jogos igényt kielégítve újra megerősíti a tanár pozícióját, és soha nem látott szakmai szabadságot biztosít a pedagógusoknak...

Az újdonságot a XX. századi kánon hozza, ennek pedig az az oka, hogy 1920 után új helyzetbe került a magyar nemzet. A Kárpát-medencében létrejött magyar irodalom jelentős része a határon túlra került. Nemcsak országrészeket vágtak le Magyarországról, hanem irodalmi központokat is Kassától Kolozsváron át Nagyváradig, és még sorolhatnám. Vagyis a magyar irodalom meghatározó része egyszer csak kisebbségi irodalomként kezdett funkcionálni, és 1948 után sajnos egy olyan kánon jött létre, ami világnézeti, ideológiai alapon ítélte meg az írókat. Az irodalomtanítás az osztályharc eszközévé vált.

A kánonból méltatlanul kikerült számos alkotó, akik nem feleltek meg a szocializmus világnézetének. Ők voltak azok, akik valódi nemzeti sorskérdésekkel foglalkoztak, patriótaszemmel közelítettek és világnézetük a kereszténység volt. A 2020-as tantervi módosítás lényege pontosan az, hogy visszaállítja az eredeti egyensúlyokat, amit már harminc éve meg kellett volna tennünk a rendszerváltozás után... (magyarnemzet.hu)

2020.02.02.A másik Gyöngyöspata - Bayer Zsolt dokumentumfilmje


Ez a támadás a magyar emberekről szól. Fejlesztő, felzárkóztató osztályokba jártak azok a gyerekek, akik nem tudtak beilleszkedni. Felkészítik őket, hogy jobban tudjanak tanulni, vagy jobban feltudjanak készülni. Aki akart tanulni, az tanulhatott. Ne a deviánsokat jutalmazzák! (HÍR TV)

2020.01.27.Soros György és fia videóban magyarázzák Gyöngyöspatát


"Most van az az idő, amikor a romák elérhetik, hogy felhasználva politikai és polgári mozgásterüket, harcoljanak saját jogaikért" – üzente Alexander Soros az Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítványok) közösségi oldalán közzétett videóban, amelyben maga Soros György is megszólalt. Céljuk nem más mint, hogy a gyöngyöspatai kártérítési ügy farvizén úszva ismét befolyást gyakoroljanak a magyar politika alakulására...

így buzdította a romákat harcra Alexander Soros, az amerikai milliárdos fia. Szintén felbukkant a videóban a Nyílt Társadalom Alapítványok alapítója és elnöke, aki arról beszélt, hogy a romákat éri a legtöbb hátrány Európában. (magyarnemzet.hu)A "szegregáció" 2003 óta folyt Gyöngyöspatán


Tökéletesen igaza van Horváth László fideszes képviselőnek: "a mostani helyzet egy megtervezett és megszervezett akció eredménye, hiszen a roma családokat egy Soros György által fenntartott és eltartott Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány vette rá a pereskedésre, és ugyanezen alapítvány biztosította a jogi procedúra összes kellékét és feltételét is."

S hogy el ne felejtsük: a Kúria mostani ítélete szerint a "szegregáció" 2003 óta folyt a helyi iskolában. Viszont 2010-ig nem érdekelt senkit. Ja! Akkor jött a jobboldali kormány. Világos ugye? Jobboldali kormányok idején muszáj felmutatni a rasszizmust és az antiszemitizmust. S az sem akadály, ha ebbe majd belerokkan egy egész település. (Informátor)

2020.01.18.Amikor a hallgató vizsgáztatja a tanárt


A Corvinus professzorainak jövedelme részben a diákjaik értékelésén is múlik. Nem elég, ha egy oktató az egyetem vezetése szerint alkalmas a feladatára, egyre fontosabb, hogy a diákjai is elégedettek legyenek az órákon nyújtott teljesítményével.

Az oktatók munkáját ma már minden felsőoktatási intézményben részletes szempontrendszer szerint értékelik a hallgatók, és a szabályok szigorítása nyomán komoly súlya lett a diákvéleményeknek... A hallgatók többnyire arról adnak számot, mennyire találták hasznosnak az órát, elég felkészült-e az oktató, segítőkész-e, igazságosan értékel-e stb...

Úgy tudjuk, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) élen jár a hallgatói értékelések hatékony felhasználásában. Az egyetem vezetése lapunkkal közölte: az oktatók értékelése és javadalmazása során is nagy hangsúlyt helyeznek a hallgatók véleményére, mert a diákok visszacsatolása segíti az oktatási és pedagógiai színvonal emelését és hozzájárul a képzések fejlesztéséhez. (magyarnemzet.hu)

2020.01.12.Egyre erőteljesebben nyomul a szcientológia "egyház" Magyarországon


Az iskolák mellett már a lakosságot is közvetlenül megszólítják. Ősszel a Mandiner interjút készített Dudás Diánával, aki több évet töltött el a szcientológia felsőbb szintjein, és a szervezet tengerentúli központjába, a SeaOrgba is eljutott. Dudás Diána fokozatosan ábrándult ki a magát egyházként definiáló szcientológiából, végül egy idegösszeomlás vezetett ahhoz, hogy végleg kiszálljon.

A szervezet azóta is aktív, ahogy Dudás elmondta, bújtatott toborzómódszerrel dolgoznak: Eleinte nem könnyű felismerni őket, mert sokáig nem hangzik el maga a szcientológia szó sem. Csak személyiségfejlesztő könyveket, teszteket látni, illetve tanulást segítő képzésekkel, drogprevenciós tevékenységgel találkozik az ember. Ilyen fedőtevékenység a drogellenes küzdelem is, amivel pár éve már az iskolákba is eljutottak a szcientológusok, akkor a KLIK figyelmeztette körlevélben az igazgatókat. Tavaly azonban újabb botrány robbant ki, a szervezet életvezetési tanácsokat tartalmazó ajándékkönyveket, DVD-ket juttatott el az oktatási intézményekbe, Az Út a boldogsághoz címmel.

Ezen kívül erőszakmentes kommunikációról szóló tréninget is tartottak a pedagógusoknak, amiken a résztvevők elől eltitkolták a szervezők valódi kilétét. Úgy tűnik, hogy mostanában az iskolákban nyomuló fedőszervezetek mellett a toborzás más módját is szívesen alkalmazzák a szcientológusok: pár hete az újbudai lakosok postaládájában landoltak az L. Ron Hubbard alapította szervezet szóróanyagai, amelyek egy nemzetközi szcientológus videógyűjtemény megtekintésére invitálnak... (888.hu)Teljessé vált Kanadában a genderlobbi nyomulása


2020.01.09.Wass Albert mű is bekerült a magyarországi Nemzeti Alaptantervbe


Biztosan bevezetik az informatika- és technikatananyag összeolvadásával létrejövő új tantárgyat, a technológia és tervezést, valamint újdonság az is, hogy hetente legfeljebb 34 órájuk lehet a diá­koknak még a középiskola legfelső évfolyamán is. A korábbinál hangsúlyosabban jelenik meg Wass Albert és Szabó Magda munkássága, de Csukás István és Herczeg Ferenc, sőt még az angol krimiszerző, Agatha Christie is helyet kapott a korszerűsített, hamarosan megjelenő Nemzeti alaptantervben (NAT) – tudta meg a Magyar Nemzet...

Eszerint általános iskolában továbbra is kötelező Arany János Toldija és Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye, de megjelenik a kínálatban Csukás István, Jókai Mórtól A nagy­enyedi két fűzfa című elbeszélés, Mikszáth Kálmántól pedig három művet is bevettek. A korábbinál többször szerepel a tantervben Wass Albert és Szabó Magda, előkerülnek Reményik Sándor művei, de megjelenik ajánlottként az angol krimiíró, Agatha Christie is. Bekerült a tantervbe továbbá Kecskeméti Vég Mihály, Kittenberger Kálmán, Gyóni Géza, Széchenyi Zsigmond, valamint Kós Károly és Romhányi József munkássága is.

A középiskolai évfolyamokon továbbra is tananyag lesz Katona József Bánk bánja, Petőfitől A helység kalapácsa, Vörösmartytól pedig a Csongor és Tünde, Zrínyitől a Szigeti veszedelem. Bekerült Jókaitól A huszti beteglátogatók, Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! című regénye, továbbá újdonság Herczeg Ferenctől a háromszor is irodalmi Nobel-díjra felterjesztett Az élet kapuja című regény. A világirodalmi részben sok egyéb mellett megmarad Homérosztól az Odüsszeia, Szophoklésztől az Antigoné, Moliére-től A fösvény, ezenkívül továbbra is tananyag lesz Villon költészete, Balzac Goriot apó, illetve Stendhal Vörös és fekete című regénye is. (itthon.ma)

2019.12.14.Szentesi Zöldi László: Elavultatok, Pintér Béla!


Utcára tódultak a mi balos művészeink, és azt kiáltozzák, hogy a politika megfojtja őket, és milyen rohadt az a kormány, amelyik eltartja, fizeti őket.
Meg azt is mondják, hogy ő és a mi pénzünkből folyik a dáridó, ami első hallásra igaz, de mégsem úgy van. Hiszen ha így nézzük, a világon minden a mi pénzünkből épül, és a népképviseleti rendszer logikája szerint négyévente választunk, így a kormányra és a parlamentre bízzuk az elosztás módját.
Vagyis, ha a saját pénzedet keresed, először is tartsd tiszteletben a választás végeredményét, azután ordítozz az utcán, hogy rosszul osztották el az adóbevételeket (már ha adózol egyáltalán)...

Hát, kedves Pintér Béla, először is illene visszavenni a nagy arcból, és némileg visszarévedni a valóságba, mert amit kiabálni tetszett, cseppet sem igaz. A jó színház ugyanis nem ellenzéki vagy kormánypárti, hanem esztétikai, művészeti értékén ilyen vagy olyan...

Halkan, szinte félve kérdem: nem kéne az utcáról inkább visszamennetek a színházba? Nem kellene megpróbálni, csak egy picit, hogy szórakoztassátok az embereket? Hogy értelmes időtöltést, gondolatokat és ne paneleket adjatok nekik? Ja, hogy ez nehéz, ugye?
Tudod, Béla, én láttam színpadon Őze Lajost. És hallottam Ruttkai Évát sanzont énekelni. Valamint Sinkovits Imrére is emlékszem a deszkákról. Ahogyan az Arany-balladákat szavaló Mensáros Lászlóra is. És hogy nehogy elfogultsággal vádolj a te kormánypárti-ellenzéki világodban: bizony, Darvas Iván, Kállai Ferenc, Garas Dezső is ott van az emlékeimben. Marton László, Szinetár Miklós, mások is, sorolhatnám estig...

Kármentésként inkább azzal kéne foglalkoznotok, hogy miért a káoszt, a durvaságot, a sötétséget népszerűsítitek? Hogy a szépet miért váltjátok fel a rúttal? Hogy miért vetítitek ki magánnyomorúságotokat a teljes kulturális életre? Hogy miért hiszitek, hogy csak ti vagytok, amikor mindaz, amit műveltek, már régen nincs? (888.hu)

Sárosdi Lilla botrányos "performansza"
Figyelmeztetés!!! Korhatáros videó (a közösségi Irányelvek alapján)


Az alábbi videóban a szemérmesség megtestesítője, a kis naiv, csúnya módon kihasznált Sárosdi Lilla és férje, Schiling Árpád (illetve a többi libsi) egy pompázatos előadásban illusztrálja a szexualitásra épülő társadalmat és fogalmazza meg az élet nagy összefüggéseit és értelmét....

Ezekért tüntettek?? Bemutatkozik a liberális magaskultúra

A Madách téren összejött egy tömeg, oszt tüntettek egyet, mert féltik a kis színházaikat, meg azt a nagy hatalmas, fantasztikus kultúrájukat. (mindenszo.hu)

2019.12.11.Kik ezek és meddig tűrjük el őket?


– kérdezi Pintér Béla uszító beszédére utalva a Szigligeti Színház művésze. "Végtelenül szomorú vagyok, hogy ide jutott ez a szakma, a hivatásunk. Sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényekből, és az egykori ikonokról lehull a lepel. Ide jutottunk, hogy hagyjuk magunkat behúzni a politika örvénylő mélységeibe és Pintér Bélák uszíthatnak egymásnak bennünket" – írja nyilvános Facebook posztjában Horváth György, a szolnoki Szigligeti Színház színésze.

A művésznél, aki 1981 óta koptatja a színpad deszkáit és mellesleg éppen azért jutott neki a nehezebb út a pályán, mert vállalni merte nemzeti érzéseit, az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor Pintér Béla rendező konkrétan a "pokol kénköves tüzével" fenyegette meg jobboldali érzelmű művészeket.

A tüntetésen elhangzott lázító beszédében Balázs Péter Szigligeti Színházát vette célkeresztbe. Történt mindez ráadásul azután, hogy Schilling Árpád rendező nyíltan listázni kezdte a kormánypárti művészeket. A Szigligeti Színház színésze azt üzente Pintérnek, Schillingnek és velük egy húron pendülőknek, hogy nem félnek.
"Ahogy 1981-ben sem féltem, pedig kaptam a jóból. Én már tudom, hogy milyen az és csak arra kérem a Jóistent, hogy te soha ne tudd meg." (pestisracok.hu)

2019.10.18.Baumgarten díjas Wass Albert rövid életrajza videón
WASS ALBERT ÜZENETE: "Ti budapesti magyarok, s ti többiek,


Alföldön és Dunántúl: tudjátok ti, mi az, a himnuszt énekelni? Halljátok templomban, iskolában, ünnepélyen, gyűlésen, mindig. Gyermekeitek az iskolában tanulják. A mi fiataljaink nem hallották soha. Csak néha rádión, ha hozzájutottak, figyelték áhítattal és imádkozó szívvel a bűvös dallamot, melynek szavát csak elgondolni tudták, nem megérteni. Ha valaki mégis tudta s énekelte: bajt szerzett vele magának, családjának, falujának. Aki tudta is, magában tartotta. De élt a himnusz mégis! Tudták, hogy van és tudták, hogy imádság."

Ezúton tiltakozunk a Karácsony Gergely által tett kijelentés ellen, mely szerint Baumgarten díjas Erdély neves íróját Gróf Czegei Wass Albertet lenácizza. Ezzel a megnyilvánulásával Karácsony Gergely, mint magyar politikus, tisztségviselő azon román kommunista, magyarellenes erők soraiba állt, akik igaztalanul megvádolták és elítélték Wass Albertet! Akiknek következetesen a magyar szellemi és kulturális értékek tönkretétele a céljuk. Kijelentésével Karácsony Gergely méltatlan Magyarország fővárosának főpolgármesteri tisztségére!
A Magyarok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsa nevében: Benkő Emő alelnök, Gábor Ferenc elnök

2020.01.07.Bayer Zsolt megdöbbentő vezércikke Gyöngyöspatáról


Eltelt az idő, tíz év, és itt állunk egy ítélettel. Amely ítélet szerint a gyöngyöspatai "szegregált" cigányoknak százmillió forint kártérítés jár, amelyből nyolcvanmilliót Gyöngyöspata önkormányzata, a maradékot a tankerület köteles kifizetni. Az önkormányzat éves bevétele negyvenmillió forint. Vagyis most kétévi bevételt kell odaadni a helyi cigányoknak, akik "elszenvedték a szegregációt". (A Soros-banda szervezetei hazudoznak, amikor most azt állítják, nem is kell kifizetni a pénzt azonnal és nem is az önkormányzatnak. Az ítélet egyértelmű, legfeljebb a Soros-banda rájött, nagyon kínos lesz tönkretenni egy egész falut.) Tíz év eltelt már, s ilyenkor jön jól egy majd tízéves vezércikk.

Magam írtam még 2011 áprilisában, idézek belőle: "Gyöngyöspatán a gyaloghíd két végére álltak a cigány kölykök, és hídpénzt szedtek az öregektől. A Kecskekő pincesorát szétlopták, széthordták. A pincéket kifosztották. A gyümölcsfákat lelopták, majd szokásukhoz híven derékmagasságban kivágták, ha éppen tüzelő kellett. Az iskolában brutálisan összeverték nem cigány diáktársaikat. A ­templomból, piacról hazatérő öregasszonyokat leköpdösték, gyalázták. Elviselhetetlenné tették a létezést a faluban. […] Ekkor a Jobbik megérezte az elviselhetetlenségben rejlő politikai lehetőséget, és megjelent Gyöngyöspatán. […] A helyi cigányok pedig elkezdtek rettegni. Mint Zámolyon. Aztán a gárda, learatván a politikai hasznot, távozott. Az elviselhetetlenség pedig maradt...

Tökéletesen igaza van Horváth László fideszes képviselőnek: "a mostani helyzet egy megtervezett és megszervezett akció eredménye, hiszen a roma családokat egy Soros György által fenntartott és eltartott Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány vette rá a pereskedésre, és ugyanezen alapítvány biztosította a jogi procedúra összes kellékét és feltételét is." S hogy el ne felejtsük: a Kúria mostani ítélete szerint a "szegregáció" 2003 óta folyt a helyi iskolában. Viszont 2010-ig nem érdekelt senkit. Ja! Akkor jött a jobboldali kormány. Világos ugye? Jobboldali kormányok idején muszáj felmutatni a rasszizmust és az antiszemitizmust. S az sem akadály, ha ebbe majd belerokkan egy egész település. (mindenszo.hu)

2019.12.28.Magyarországnak szüksége van a fiatalok tudására, ezért nyitnak új lehetőségeket


– mondja az új kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra egyebek mellett emlékeztetett, hogy elindul a külföldi nyelvtanulási program, amelynek köszönhetően, amelyben száznegyvenezer kilenc és tizenegyedik évfolyamos középiskolás vehet részt két hetes, ingyenes képzésen. Az oktatás, a szállás és az utazás költségeit a kormány állja.

A kormányszóvivő beszámolója szerint a külföldi nyelvi képzésekben részt vevő diákok zsebpénzt is kapnak, az érintettek Angliába, Írországba, Máltára, Ausztriába, Németországba és Franciaországba utazhatnak. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a kormány az intézkedéssel több százezer forintos terhet vesz le a családok válláról...(pestisracok.hu)

2019.12.06.Felrobbantotta az internetet Földi László új írása
Hálózattal a hálózat ellen!


Jelen korunk önmagáért beszél, hiszen a XXI. század gyermekei az egyetemistákig bezárólag zseniális technika felhasználók, és megdöbbentő módon irányítottak a gépekből áradó információkon keresztül. Számukra az igazság ott található a képernyőkön, miközben a valóság megszakítható és újra lejátszható, és észre sem veszik, hogy a közbeiktatott reklámokkal hogyan rombolják le ízlésvilágukat.

Ezért elemi érdek – meggyőződésem szerint minden magyarországi jóakaratú ember érdekében –, hogy legyen magyar fejlesztésű és tulajdonú közösségi háló az internet végtelen sugárútján. Ha ismételten létrejönne, remélhetnénk, hogy erről nem fogják letiltani a jobboldali véleményvezérek írásait sem. A sunyi manipulációval szemben hirdessük meg nyíltan a hálózat a hálózat elleni harcot. Vagyis közösségi hálóval a közösségi háló ellen, és polgári körök hálózatával az NGO-hálózatok ellen. /A szerző titkosszolgálati szakértő/ (mindenszo.hu)

2019.12.03.Munkácsi matematika sikereink! Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő tanáraiknak.
Újra jó helyen, jó időben, jó emberekkel körülvéve vehettek részt Munkácson


a XXVI. Bolyai János Matematikai Vetélkedőn. A II. Rákóczi Ferenc Középiskola lelkes tanárai, Sink István igazgató úr vezetésével, nagy szeretettel fogadták a magyarországi és a kárpátaljai iskolák tanulóit, tanárait. Diákjaink kemény, jól felkészült vetélytársakkal mérhették össze tudásukat. Gimnáziumunk mellett, az anyaországból még jelen voltak a bubapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, az Óbudai Gimnázium, és a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanárai, diákjai. (www.dagim.hu)

2019.12.03.Megkönnyítik az érettségizők dolgát
Az illetékes minisztérium elfogadta az Országos Diákparlament javaslatát


Jól járnak a szorgalmas diákok az érettségi kormányrendelet friss változásával, amely kibővíti az előre hozott érettségi lehetőségeit. Mostantól sokkal több tantárgyból kísérelhetik meg a tanulók korábban a vizsgát. Ismert, 2012 óta kizárólag idegen nyelvből és informatikából volt lehetőség arra, hogy a diákok előre hozott érettségit tegyenek, a mostani kormánydöntés viszont kiszélesíti ezt a kört. 2020 tavaszától minden olyan tárgyból lehet idő előtt vizsgázni, aminek a tanítása a helyi tanterv szerint befejeződik a tanulónak. Így ha például a földrajz, a fizika, a kémia vagy a biológia oktatása már tizenegyedik, netán a tizedik évfolyamon lezárul, akkor a soron következő vizsgaidőszakban – akár ősszel is – érettségizhet belőle a diák. (magyarnemzet.hu)

Örök Tél (2018) filmdráma

A FÉLVILÁG és A BERNI KÖVET alkotóinak új történelmi filmje egy szovjet munkatáborba hurcolt nő tragikus szerelméről. Beteljesedhet-e a lágerben született szerelem két olyan ember között, akiket család vár otthon? Túl lehet-e élni a poklot, és ha igen, milyen áron? Mennyire maradhat ember valaki egy embertelen világban?

2019.11.27.Gratulálunk! Gera Marina kapta az Emmy-gálán a legjobb színésznőnek járó díjat
Világraszóló filmes siker! Gera Marina az Emmy-gálán Köbli Norbert és Káel Csaba társaságában


Magyar győzelem is született a Nemzetközi Emmy-díj-gálán hazai idő szerint tegnap hajnalban. Gera Marinának ítélték a legjobb színésznő kategóriában a díjat a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. Az elismerés azért óriási jelentőségű, mert ez volt az első alkalom, hogy egyáltalán jelöltek alkotást hazánkból e rangos nemzetközi televíziós versenybe, amelyen az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el. Gera Marina lapunknak korábban kiemelte, a díjátadás napjának szimbolikus jelentősége is van, mert november 25-e a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja.
"Jó estét, Magyarországnak pedig jó reggelt! Ma azokról a magyarokról emlékezünk meg, akik szenvedtek a Szovjetunió alatt. Az ő emléküknek ajánlom a díjat" – mondta magyar idő szerint tegnap hajnalban Gera Marina magyar színésznő New Yorkban a Hilton szálló dísztermében, amikor átvette a Nemzetközi Emmy-díj-gálán a legjobb színésznőnek járó elismerést a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért.
Mindezek után könnyeivel küszködve köszönetet mondott családjának és a film stábjának. A lapunknak adott interjúban korábban kiemelte, hogy nemcsak magát, hanem hazáját is képviseli a díjátadón, ami nagy felelősség. Ennek az egyik oka, hogy első alkalommal jelöltek alkotást hazánkból e rangos nemzetközi televíziós versenybe. (magyarnemzet.hu)

2019.11.21.Szakács Árpád kapta a Lovas István-sajtódíjat


Szakács Árpádot a Demokrata újságírója, Szentesi Zöldi László méltatta, aki megemlékezett a néhai Lovas István pótolhatatlan munkásságáról is. A díjazottról úgy fogalmazott: nem a rendszert akarja megváltoztatni, mert ahhoz mindannyian kevesek vagyunk, hanem a rendszert a magyarság szolgálatába állítaná. Ez a valódi hűség, és ezért fogunk megmaradni – mert még vannak olyan embereink, mint a köröstárkányi Szakács Árpád – fűzte hozzá. (magyarnemzet.hu)Szakács Árpád beszéde a Lovas István-sajtódíj első díjátadóján


Átadták a Lovas István Társaság által megalapított Lovas István-sajtódíjat a budai Szent Margit Gimnázium dísztermében.Átadják a Lovas Istvánról elnevezett sajtódíjat


Lapunk egykori munkatársáról, Lovas Istvánról elnevezett újságírói díjat adnak át november 21-én a Szent Margit Gimnázium dísztermében – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Lovas István Társaság. Az idén október 2-án bejegyzett szervezet Kondor Katalin újságírót választotta meg elnöknek.
Lóránt Károly, az ismert közgazdász és újságíró ajánlotta fel, hogy a következő öt évben saját vagyonából fedezi a Lovas-díj szerény, százezer forintot jelentő összegét. A Lovas István-sajtódíjat évente egyszer nyerheti el egy olyan újságíró, aki azt az értéket képviseli munkájában, mint a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk. A díj átadásán való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a Lovasistván.hu oldalon lehet. (magyarnemzet.hu)

2018.12.09.Szakács Árpád és Bayer Zsolt írásai nagy port kavartak a hazai közéletben.
Jurák Kata: HIÁNYPÓTLÓ KÖTET JELENT MEG A KULTÚRHARCRÓL - Teljes cikk itt!


Szakács Árpád elmondta: cikksorozatában azt bizonyította be, hogy miközben a balliberális kulturális világ kirekesztésről, elnyomásról beszél, aközben ők azok, akik ezt megteszik. Sőt kisajátították a kultúrát, a művészetet azért, hogy politikai célokat próbáljanak elérni. Ezzel magát a kultúrát húzzák le a politikai mocsárba - tette hozzá. A szerző szerint tételesen sikerült kimutatni, hogy a mai kultúra minden területén napi szinten megjelennek a szexuális aberrációk, a homoszexualitás propagálása, a migráció elfogadásának népszerűsítése.

Ezzel szemben folyamatosan provokálják a hagyományos értékeket valló intézményeket, közösségeket. Mindezt a magyar állam bőkezű támogatásából - tette hozzá. Bayer Zsolt úgy fogalmazott: "Ez a könyv elsősorban Szakács Árpi barátom érdeme." A publicista szerint ő az úttörő, aki először merte vállalni azt a mérhetetlenül nehéz és hálátlan feladatot, hogy nekimenjen a liberális kánonnak, ami sok-sok évtizede meghatározza ennek az országnak a kulturális arculatát, a közgondolkodást, a közízlést és persze mindenekelőtt az oktatást.

Bayer Zsolt szerint ő annyiban járult hozzá ehhez a kötethez, hogy még három évvel ezelőtt megírta ennek a történelmi részét egy hosszú publicisztikasorozatban. – E kötet ezen része az én Tűrhetetlen című sorozatom, de a jelen és e mai harc oroszlánrésze Árpié – fogalmazott Bayer Zsolt, hozzátéve, hogy "ezért egyáltalán nem irigylem". (magyaridok.hu)

2019.09.14.Maróth Miklós szerint mára a többség elfogadta az átalakítás tényét
Hatékonyabbá válhat a magyar kutatóhálózat - Teljes cikk itt!


Szélesebb hatáskört kapnak az intézetigazgatók az akadémiai kutatóhálózat új működtetőjétől — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Maróth Miklós, a munkáját szeptember elején megkezdő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat irányító testületének vezetője. Az akadémikus egyúttal ösztönözné a versenyt a kutatási programoknál.

Jogosnak tartja, hogy a kormány prioritásokat jelöl meg, ami álláspontja szerint nem jelenti a tudományos szabadság korlátozását. A kutatóhálózat eddigi eredményeiről elismerően szólt, és hangsúlyozta, hogy a szervezetet nem egyik napról a másikra alakítják át. (magyarnemzet.hu)

2019.05.14.Orbán halálát kívánta a Soros-egyetem történésze - Teljes cikk itt!


Kovács M. Mária, a Soros-egyetem történészprofesszora nagy nyilvánosság előtt kegyeletsértő hangnemben utalgatott Orbán Viktor miniszterelnök halálára.

A kilenc évvel korábban légi katasztrófában elhunyt Lech Kaczynski lengyel miniszterelnök halálával vont párhuzamot Kovács M. Mária a Facebook felületén annak apropóján, hogy Orbán Viktor Washingtonba utazott. A néhai lengyel miniszterelnök halálát nagy nyilvánosság előtt gyűlöletkeltésre felhasználó történészprofesszor bátorsága azonban nem tartott sokáig, posztját ugyanis valamilyen oknál fogva kitörölte, ám az internet nem felejt.

Mária M. Kovács írta: Ha Kaczynsky oly ügyesen le tudott zuhanni...

Az etikailag vállalhatatlan és kegyeletsértő utalgatás kapcsán a 888.hu levélben kereste meg a Soros-egyetem professzorát, melyet változtatás nélkül meg is osztunk az olvasóinkkal.

"Tisztelt Kovács Mária! Meg tudná számunkra erősíteni, hogy az alábbi linken található nyilvános hozzáférésű posztot – amely időközben törlésre került – Lech Kaczyński tragikus halálával kapcsolatban Ön jegyezte? Amennyiben igen, érdeklődnénk, hogy az Országos Doktori Tanács tagjaként és a Soros-egyetem tanáraként mennyire tartja ízlésesnek egy már elhunyt politikusnak a halálát gyűlöletkeltésre felhasználni; mennyire tartja etikusnak a jelenlegi kormányfő halálát kívánni nagy nyilvánosság előtt; végezetül miért törölte a bejegyzést?"
Amennyiben Kovács M. Mária válaszol, cikkünket frissítjük. (888.hu)

2019.07.05.Kormányellenes propaganda, fizikai inzultus, folyamatos megalázás


Megfélemlítés, szóbeli inzultus, fizikai atrocitás. Többek között ezekkel a jelzőkkel lehetne a legjobban jellemezni azt, ami a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban tanítás címszó alatt folyik. Portálunkhoz eljutott információk szerint ugyanis a nevezett intézményben olyan magas szinten űzik a tanárok – s ezáltal a megvezetett diákság nagy része is – a magyar kormány ellen folytatott propagandát, hogyha megneszelik valakinek a nemzeti oldalhoz való tartozását, az nem teszi zsebre, amit ott kap.
Osztály előtt megalázás, szorongatás és fenyegetések tömkelege, amit egy jobboldali szimpatizáns fiatalnak el kell tűrnie nap mint nap az osztályterem falai között. És ez csak egy, a sok közül. Miért engedjük meg, hogy az oktatásba bármilyen szinten is belefolyjon a politika? Hogy a gyerekre ráerőltessenek és propagáljanak bármilyen világnézetet? Hogy kevesebbet érjen az egyik a másiknál, vagy emiatt megaláztatásban részesüljön? És hány olyan némult hang lehet szerteszét az országban, akik jobbnak látják, ha behúzzák fülüket-farkukat, nyelnek egy nagyot, és inkább csöndben maradnak, mint sem hogy kitegyék magukat ilyen megaláztatásnak?
A PestiSrácok.hu videójában megszólal a Kosztolányi Dezső Gimnázium egy volt diákja, aki megdöbbentő őszinteséggel meséli el, hogyan törekedett minél közelebb hozni nemzeti ünnepeinket, a valós értékeket a diákokhoz, és ebben hogyan szabotálták őt lépten-nyomon, milyen gúnyos megjegyzéseket kellett tűrjön egyes tanáraitól, és diáktársaitól. (PS videó)

2019.03.01.Lomnici Zoltán: Mellár perbe viszi Palkovicsot - Teljes cikk itt!


Az MTA körül kialakult szakmai vita átpolitizáltságára és hangvételére jó példa, hogy Mellár Tamás közgazdász – aki aktuálisan a Párbeszéd Magyarországért ellenzéki formációt erősíti – feljelenti Palkovics Lászlót, számonkérve rajta a kutatás és a publikációs aktivitás hiányát.

Mellár saját bevallása szerint költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen, mivel szerinte kétséges, hogy Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter korábban jogosan vett volna fel a műfajban átlagosnak mondható fizetést az MTA egyik kutatóintézetétől. Teszi ezt úgy, hogy valószínűleg ő is tudja, hogy Palkovics több tanulmányt, illetve publikációt tudhat részben vagy egészben magáénak, mint ő, nem beszélve a szabadalmi ügyekről és nemzetközi előadásokról.

Csak utóbbiból Palkovics ötven körülit jegyez az elmúlt négy évben. Az eset azért is szemléletes, mert Palkovics és Mellár is MTA-tag, de életútjuk jól determinálja az Akadémia körüli vitában elfoglalt pozíciókat. Palkovics nemzetközi szinten is meghatározó technikai újítások mellett bábáskodott az alapkutatástól a nemzetközi szabályozásig. Szakmájában (gépészmérnök) elismert szakember, akinek fő kutatási területei közé a gépjárművek dinamikája és stabilitása, a szabályozott gépjárműrendszerek, az intelligens jármű- és útrendszerek, illetve az alkalmazott szabályozáselmélet tartoznak. Iskolateremtő, aki számos fiatal kutatót és doktorjelöltet segített témavezetőként, majd szakmai pályájuk későbbi szakaszaiban is. (magyarnemzet.hu)

2018.12.06.

A szélsőliberális ideológiák igazságként történő oktatása bűn
és merénylet az ifjúság ellen. A CEU nem valódi egyetem - Teljes cikk itt!


A CEU-KEE diplomái lehet, hogy piacképesek, bármit jelentsen is ez, csak azt nem tudom, hogy jó-e az nekünk, hogy a gyermekeink jelen vannak azon a bizonyos piacon. A szélsőliberális és a szélsőbaloldali ideológiák igazságként történő oktatása pontosan olyan bűn és merénylet az ifjúság ellen, mintha a náci eszméket tálalnák nekik ugyanígy. Hiába megy el a CEU formálisan Bécsbe, attól tartok, valójában marad.
Miután a KEE vígan működik tovább, bizonyos, hogy gyakorlatilag az utolsó papírkosárig marad minden. Akkor meg ez egy politikai csata volt, amit egy gátlástalan politikai szereplőként viselkedő szervezettel vívtunk. Ebből következőleg itt az ideje, hogy elgondolkozzunk azon, miért engedjük meg azt, hogy bizonyos civil szervezetek után már az egyetemek egy része is nyíltan politikai szereplőként viselkedjen? A tanszabadság nem az oktatási rendszeren belüli politizálás lehetőségéről szól, hanem valamiféle észszerű szabadságról a tanulási irány választásában, és arról különösen nem, hogy egyetemek és oktatók, tudósok, illetve maguk a hallgatók dönthetnek úgy, hogy kizárólag teljesen ideológiavezérelt oktatást akarnak.
Illetve dönthetnek így, csak akkor a mondjunk kedvenc, éppen Bécsbe költöző egyetemünket úgy is kéne hívni például, hogy Szélsőliberális Ideológiát Tanító Közép-európai Egyetem, amely egy Central European University néven amerikai egyetem is. Habár elismerem, ez egy kicsit nehézkes elnevezés. A CEU (nevezzük már így az egész miskulanciát) magyar családok és fiatalok tömegeit téveszti meg akkor, amikor azok adottnak véve a világnézetileg semleges oktatást, a külföldi piacképesség igézetében ide küldik a gyermekeiket. Az ideológiai szennyezettség mindig rejtett és alattomos. A feladatunk most az, hogy ne engedjük meg, hogy ez a propaganda termékeny talajra hulljon.
A magyar családok számára ne legyen már automatikus választási lehetőség, hogy a gyermekeikből olyan világpolgárokat nevelnek, akiknek minden hazai kötődésük elvész. A CEU-ügyből azt kell megtanulnunk, hogy milyen könnyű egy politikai programot olyan magasztos kifejezések mögé bújtatni, mint tanszabadság, egyetem vagy a fiatalság lelkesedése. Egy egyetem alapvetően jó szándékú, nem akarja eltorzítani azt a társadalmat, amelyből táplálkozik. Egy jó egyetem nem hiteti el az ifjúsággal, hogy ők már 24 évesen tudják az abszolút és végleges igazságot. És nem küldi tüntetni a diákjait. A szerző szociológus (magyaridok.hu)

2018.12.02.

Politizáló előadók az ELTE bölcsészkarán - Teljes cikk itt!

Már írni akartam az ELTE BTK-ról, de valahogy mindig közbejött valami, ami fontosabb és aktuálisabb volt. Most célkeresztbe került az intézmény, az emlékeim mögött pedig arcok és nevek állnak, bár meglátásom szerint ebben a történetben a legkevésbé sem az arcok és a nevek lényegesek, hanem a jelenség. Jómagam abban a különleges élethelyzetben voltam, hogy a kar történelemszakát már felnőtt fejjel és – a középiskolából bekerülő hallgatóktól eltérően – kevéssé képlékeny szemléletmóddal, nappali tagozaton végezhettem el. Tényleg sajátos helyzet volt, féltem, hogy kívülálló maradok, ám az ELTE bölcsészkara rendkívül befogadó, és miután ennek haszonélvezője voltam, nem szeretném elvitatni a befogadó szemléletmód és magatartás előnyeit.
Az első sokk az "egyetemfoglalásként" elhíresült Hallgatói Hálózat által szervezett megmozdulásnál ért, amikor is tucatnyi, vegyes összetételű, azaz nem kizárólag az ELTE bölcsészkaráról toborzott, s néhány tanár által megtámogatott hallgató egy békés délelőttön ránk rúgta az ajtót.
Épp egy magyar középkoros szemináriumon ültem úgy tizedmagammal, amikor kopogás nélkül benyomult a zsebkendőnyi előadó ajtajába két ismeretlen arc, és magabiztos fölénnyel kijelentették, hogy ők bizony itt és most felolvassák a Hallgatói Hálózat forradalmi pontjait. A lázadó tucat többi tagja nem fért a szűk szoba ajtókeretébe, így a hangadók mögött nevetgéltek, söröztek. Délelőtt 10 óra volt.
A tanár úr lefagyott, ahogy a hallgatók is döbbenten ültek, de annyit azért megkérdeztünk, van-e erre engedélyük?
"Nincs" - mondták olyan hangsúllyal, mintha azt mondták volna, "természetesen van", de ez "nem számít" - folytatta a szóvivő, s én ekkor éreztem, hogy eljött a közbelépés ideje.
Miután az ajtó mellett ültem, könnyű volt átvenni az irányítást, így megkérdeztem a bent ülő diákokat, végig szeretnék-e hallgatni ennek a fröccsöntött forradalmárnak a mondókáját, esetleg kíván-e közülük valaki társulni az ijesztőnek aligha nevezhető "tömeghez"?
Szóbeli válasz nem érkezett, mint mondottam, annyira megdöbbentő volt a helyzet, hogy ez nem is meglepő, ám a metakommunikáció egyetemes eszközével adták tudtukra, hogy nem óhajtanak csatlakozni. Erre a forradalmárok sem számítottak.
Természetesen voltak kivételek, és vannak ma is, akik betartják a dékáni utasítást és korrekt módon nem emelik be a politikai nézeteiket az óráikba. De sajnos ők vannak kisebbségben, míg a többség rákacsintva a hallgatóságra a kormány ellen hangolja a hallgatókat, azaz nem él az egyetem adta autonómiával, hanem visszaél vele. És ez roppant veszélyes, a hatásai pedig tapinthatók, kézzelfoghatók a diákok körében. Ideje volna tenni valamit! (magyaridok.hu)

2018.11.08.A CEU továbbra sem felel meg a felsőoktatási törvénynek


Felmerül a gyanú, hogy trükközik a CEU és megpróbálja kihasználni a jogi kiskapukat - jelentette ki Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az ECHO TV Napi aktuális című műsorában arra reagálva, hogy előkerült egy hangfelvétel a CEU amerikai képzésével kapcsolatban, amiből az derült ki, hogy nem indított egyetemi képzést a Soros-egyetem az amerikai Bard College-dzsal közösen. Az alkotmányjogász felhívta rá a figyelmet, nagy kérdés, miért volt szükség a Bard College-dzsal való együttműködésre, ha a CEU magyarországi akkreditációjával minden rendben volt. Műsorvezető: Velkovics Vilmos

2018.09.15.Betelt a pohár a magyar filmszakma nemzeti köreiben


Betelt a pohár a magyar filmszakma a nemzeti sorskérdések iránt fogékony, mindmáig elnyomott köreiben, amikor kiderült: a sok éve megálmodott történelmi eposzt, azaz a Nándorfehérvár diadalát a művészileg egyre terméketlenebb, ellenben a jobboldalt minden sajtónyilatkozatában gyalázó, mindenhova nyilasokat vizionáló Spielberg-epigonnak: Szász Jánosnak adták.
A magyarok egyik leghíresebb diadalának, azaz II. Mehmed szultán seregeinek 1456-os nándorfehérvári legyőzésének vászonra vitele sok éve dédelgetett terve a filmes szakma jobbik részének. Több szinopszis is készült, ám amikor Orbán Viktor kormányfő és Kásler Miklós miniszter kiemelt célként jelölte meg a nemzeti tudatot erősítő történelmi filmek készítését, felgyorsultak az események: szeptember elején söpört végig a hír a médián, hogy minden idők legdrágább magyar filmjeként elkészülhet a nagyszabású alkotás.
Sokaknak azonban torkán akadt a falat, amikor kiderült: a Nemzeti Filmalap forgatókönyv-fejlesztési igazgatója, Hegedűs Bálint végül saját magát találta a legalkalmasabbnak a zsíros megbízás teljesítésére (nem először, hiszen forrásaink szerint az elmúlt években jellemzővé vált, hogy ha egy rendező biztosra akar menni Andy Vajna kuratóriumánál, legjobban teszi, ha az amúgy igencsak közepes tehetségű Hegedűst bízza meg az írói feladatokkal. (vilagfigyelo.com)Nem ad a jövőben forrást a kormány a genderszak működtetésére!


G. Fodor Gábor, a Századvég stratégiai igazgatója elmondta: akik gender studies képviseletében, mezében lépnek fel politikát akarnak csinálni, ehhez keresnek világnézeti támaszt. Hozzátette: a kormány is ezt teszi, elmondja mit gondol bizonyos világnézetekről.2018.08.14. Gender: Tudomány vagy ideológia?


Rendeletben szünteti meg a magyar egyetemeken a genderképzést a kormány. Tudományos tevékenység, vagy egy ideológia része a társadalmi nemek tanulmánya? A témáról Vágvölgyi Gergely, politológus és Zaymus Eszter, a CitizenGO kampányigazgatója beszélgetett.Te is aláírod? Itt érhető el a link!
"Támogatom a gender szakok megszűnését" című petíciót


a CitizenGO oldalán, amivel levelet küldtem a döntéshozóknak. Szerintem fontos kérdés. (Zaymus Eszter)

2018.05.13.Bocskai-viselet a Kossuth téren - Teljes cikk itt!


Egy református középiskolában a legtermészetesebb dolog a bocskai. Az érettségire készülő diákok már a szalagavató idejére gondoskodnak arról, hogy legyen ilyen ruhájuk, akár varratják, akár kölcsönzik, akár előveszik a családi örökséget. A városi ballagáson messziről látszik, hogy a bocskais osztályok csak a refisek lehetnek, senki mások.

Soha egyetlen diákunktól sem hallottam, hogy bármilyen más ruhában szívesebben ballagna. Az iskolát és a várost elhagyva viszont már problémák vannak: egyetemistáktól jöttek olyan visszajelzések, hogy kirúgták őket a vizsgán a bocskai miatt, így nem merik felvenni az érettségi öltönyt vagy kosztümöt.

Talán szélsőjobboldalinak nézhetik a gyerekeinket - gondoltam én, amikor erről értesültem. Bizonyára vannak olyan egyetemi tanárok, akik számára a Bocskai-viselet a MIÉP-hez kötődik, amely párt nem lehet népszerű az értelmiségi elitben. (magyaridok.hu)

2018.05.04.Drákói szigort vezet be Kanada a civil szervezetek ellen, őket viszont senki nem támadja


Miközben a haladó Nyugat hazánkat ostorozza a civil törvény miatt, Kanadában éppen egy ugyanilyet szeretnének bevezetni úgy, hogy egy olyan törvénymódosítást próbálnak elfogadni, amely megakadályozza, hogy külföldről finanszírozott civil szervezetek beleszólhassanak a legkésőbb 2019-ben kiírandó választások eredményeibe, de megfaragnák a kampánypénzeket, illetve rövidítik a választási kampány idejét is. Azt gondolhatnánk, hogy a Facebook letiltási botrányai, és az amerikai elnökválasztásba állítólag belepiszkáló oroszok miatt van az egész, valójában viszont nagyon úgy néz ki, hogy csak nem tudják, mit cselekszenek. (pestisracok.hu)

2018.04.14.Ismét pályázhatnak az állami ösztöndíjprogramra az ápolótanulók - Teljes cikk itt!


Haiman Éva: Szeretnének több fiatalt megnyerni az egészségügyi szakdolgozói hivatásnak. Európa-szerte, így hazánkban is komoly problémát jelent az ápolóhiány, amit az ágazatban végrehajtott jelentős mértékű béremelés mellett a jövő egészségügyi szakdolgozóinak meghirdetett ösztöndíjjal is enyhíteni igyekszik a kormány...
A program keretében az egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények nappali tagozatos tanulói – tanulmányi eredményüktől függően – akár havi 40 ezer forint rendszeres támogatásban részesülhetnek. A pénzügyi keretek mintegy 3200 ápolótanuló támogatását teszik lehetővé. Az ösztöndíj feltétele, hogy a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig kell a fiataloknak valamely hazai, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben dolgozni, amennyi ideig a támogatást kapták.
Az ösztöndíjprogram mostani pályázati szakaszára május 4-ig jelentkezhetnek az egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények nappali tagozatos, érettségire épülő, OKJ-s képzésben részt vevő tanulói. (magyaridok.hu)2018.03.14.Támadást indítottak az osztrák hazafiak Soros bécsi egyeteme ellen - Teljes cikk itt!


A Soros egyetem (CEU) elfogult munkát végez tudományos téren, ezért ellenzik.

2018.02.23.Janicsárképzés az elitgimnáziumokban - Teljes cikk itt!


Elit gimnázium, Apáczai napok, hétfő, 2017. április 10.
TOLERANCIA NAP
1. sáv (kiemelve az "értékesebb" előadások - Melegséggel kapcsolatos előadás (nem, nem hőtan!) – Amnesty International előadása a gyűlölet-bűncselekményről – Amnesty International Amnesty-óra – Menedék (Migránsokat Segítő Egyesület) előadása – Amnesty International Mi lenne ha...? előadása
2. sáv (kiemelve ismét az "értékesebb" előadások) – Melegséggel kapcsolatos előadás (bizonyára ez sem hőtan!) – Amnesty International előadása a gyűlölet-bűncselekményről – Amnesty International Amnesty-óra – Menedék (Migránsokat Segítő Egyesület) előadása – Amnesty International Mi lenne ha...? előadása
Repetitio est mater studiorum! (Ismétlés a tudás anyja) Bizonyára többen sejtik már, de hogy félreértés ne essék, miről folyhatott itt az "előadás" - vagy nevezzük inkább politikai agitációs propagandának? -, két példa a tematikából:
– Az Amnesty egyik célja a "Mi lenne ha...?" programjával: "Részvétel az AI 'SOS Europe' kampányában", magyarul: agitáció, beszervezés! – Két meleg felnőtt (általában egy férfi és egy nő) vállalkozik arra, hogy beszélget a fiatalokkal a melegségről.
Fentiek ismeretében csodálkozik valaki, hogy nem Petőfik, inkább Gulyás-félék lépnek ki négy év után elit gimnáziumaink kapuin? Csendben teszem fel kérdést, bár ordibálni volna kedvem: – Mit szólnak ehhez a szülők, a tanárok, az igazgató...?
Csendben magam elé képzelem a szülőket, akik nem tudnak róla, vagy nem foglalkoznak vele (De egy sem?!), a tanárokat, akik vagy mind egy szálig behódolók, vagy nem látják, hogy agitáció folyik iskolájuk falai között, a gyermeki nyitottsággal, tudásvággyal való visszaélés, de minimum egyoldalú tájékoztatás. És egy sem veszi elő az ostort, hogy megálljt parancsoljon ezeknek, hogy kikergesse őket oktatási szentélyének falai közül? Merthogy azokon az Amnesty-s órákon nem a határainkat megrohamozó hordák elleni védekezés, nem a papi és apáca ruhában nyilvánosan fajtalankodókkal kapcsolatos elemi felháborodás jogossága a téma, hanem az önfeladó tolerancia, a másságnak mindenek fölé helyezése, a janicsárok jogainak, befogadásuk behazudott pozitívumainak propagandája. Csendben magam elé képzelem Eger várát, ahogy Dobó vezetésével, hatalmas véráldozat árán, sikeresen áll ellent a Magyarországot elözönlő hordának. Belegondolok, mi történt volna azzal az oskolaigazgatóval, azokkal a tanítókkal, akik az ostrom alatt a janicsár életmód elfogadására, a beözönlő hordák vezetőinek jogaira oktatta, érzékenyítette volna a várat védők gyermekeit. El is hessentem a gondolatot, hisz más időket élünk! De hogy egy tanár sincs két elit gimnáziumunkban, az Apáczaiban és a Fazekasban, aki azt mondja elég?! És még olyan se, ki azt kiálltja, hallgattassék meg a másik fél is? Hogy hallgattassék meg a másik fél, hogy ismerjék meg diákjaink – ha másért nem, a fennhangon emlegetett tolerancia jegyében! – a többség véleményét, nem mellékesen az igazságot. Az igazunkat, hazájuk igazát, amit éppen európai szinten kísérelnek meg eltiporni.
Ekkora az elnyomás, ilyen mérvű a félelem az iskolá(k)ban?
Vagy tán mind osztják ezeket a romboló eszméket, mind egyetértenek a várvédők ellen uszítókkal?
És megint csak csendesen. Ha meg így van, miért van szükség még különórákra, Fazekas napokon, Apáczai napokon a szakképzett agitátorokra, akiknek kimondott célja gyermekeink befolyásolása, bevonása az ellen hazai kampányaiba. De minden sötétségben dereng valami fény. Dereng a nyomorult propagandisták által előidézett ködben a konok, haza szülte, tudásvággyal és értelemmel felvértezett magyar gimnazista alakja.
Az az egészséges, eszes embergyerek tömege jön elő a ködből, akiken nem fog a propaganda, mert hiába a degenerált felszólítás, a népszerűnek szánt „Ne menj suliba!” akció (Január 19.), hiába a kinevelt agitátorok és Gulyás-féle anarchisták, a selejtet ők kivetik maguk közül. Felszólításaik ellenére mégis iskolába mentek, tömegesen, majd az adott délután tünti helyett sportoltak, tanultak, szórakoztak. Ha csendben is vagytok, Ti, diákok, magyar embergyerekek elsöprő többsége, Ti megmutattátok nekünk és nekik is, mi a helyes út! Megemelem kalapom előttetek!

2018.01.16.Igazgatók, szülők, pedagógusok figyelmébe! Politikai pedofília! Teljes cikk itt!


Január 19-én gyerektüntetést szerveznek a parlament elé "Ne menj suliba és demonstrálj az oktatásért január 19-én!" címmel. A mi felelősségünk, szülőké, hogy eldöntsük mi az amit megengedünk és mi az amit nem a gyerekeinkkel kapcsolatban. És senki, sem politikai párt, sem feltűnési viszketegségben szenvedő taknyos, sem haladó "oktatáspolitikus" nem mentesít bennünket e felelősség alól.Kik szervezik a tüntetést?


Végezetül vajon ki vállal felelősséget a 19-i tüntetésen megjelenő kiskorúak biztonságáért? Ki vigyáz majd rájuk? Ki lesz a felelős, ha például baleset történik? Elvileg az, aki odacsődíti őket, de azt ugye nem gondolja senki, hogy ez a Gyetvai nevezetű, vagy a másik főszervező a diákzenekar gitárosa képes erre. Nem fogják vállalni a felelősséget azok a politikai erők sem, akik gátlástalanul használják őket céljaik elérése érdekében. (mozgasterblog.hu)

A diákokat nem szabad felhasználni tüntetésekre!Öveges József imája

"Segíts Jézus, hogy megnevelhessük a farizeusokat,
fölöslegessé tehessük a hóhérokat,
és jó szándékukat valóra válthassák a pilátusok!"
A migránsvédők a végsőkig elmennek - A teljes interjú Katona Nasrinnal itt!


A migráció veszélyeivel kapcsolatban a nemzetközi és a hazai mainstream liberális sajtó évek óta elkendőzi a tényeket. A véleményvezérek nevetve legyintenek a Soros-tervre. Miközben szervezett bűnözői csoportok irányítják az embercsempészetet, gyakran civil szervezeteket felhasználva. Katona Nasrin kül- és biztonságpolitikai elemző, orientalista, kandidátus. Egyetemista kora óta tolmácsol perzsa (iráni fárszi és afgán dari), török, azeri, kurd, pastu és urdu nyelven, korábban orosz, az utóbbi évtizedekben angol nyelvpárral is. Többször felhívta a figyelmet nyilatkozataiban, hogy a menekültügyi eljárásokban dolgozó tolmácsok nyelvtudása, képzettsége, függetlensége sok esetben megkérdőjelezhető. Néhány hete Eörsi Mátyás volt SZDSZ-es, jelenlegi DK-s politikus számonkérte rajta, hogy miért tesz a menekültügyben tevékenykedő hazai jogvédő szervezetekre nézve kellemetlen kijelentéseket. Az elemző asszony ugyanis úgy fogalmazott az EchoTV-nek adott interjújában: "Az ilyen jogvédőknek nem is Orbán Viktor úr, nem is a magyar állam vagy Juncker úr, hanem az igazi menekültek az ellenségei, mert egyrészt velük kapcsolatban nem lehet üzletelni, másrészt zsarolni az államot."
- Miért támadja önt Eörsi Mátyás? Ismerik egymást személyesen?
- Afganisztánban voltunk választási megfigyelők 2010-ben, onnan ismerjük egymást. Eörsi egy az USAID által finanszírozott entitás megfigyelője volt, én pedig az Európai Unióé. Rá volt szorulva a segítségemre, de ez még nem alap arra, hogy kioktasson. Amit mondtam, azt jelenti, hogy a jogvédők az igazi afgán menekültektől veszik el a lehetőséget, amikor méltatlanokat, kósza szerencsét próbálókat, dzsihadistákat, a pakisztáni ISI-hoz (titkosszolgálat) tartozó operatív személyeket támogatnak, iráni iszlám gárdistákat afgán menekültként regisztráltatnak. Elsősorban a tényleges menekülteknek okoznak kárt.
- Ön az egyetlen okleveles pastutolmács az országban. Hol szerezte a végzettségét?
- Nemzetközi kapcsolatok szakon végeztem Afganisztán szakiránnyal, ehhez kellett pastutolmácsvizsgát tenni, az orosszal nyelvpárban.
- A tolmácsolás pontossága mindig kulcskérdés, különösen igaz ez az úgynevezett ritka nyelvek esetében. Mennyire képzettek azok a fordítók, akik a menekültügyi eljárásokban dolgoznak?
- Afgán területen afgánok, arab területen arabok dolgoznak. Vannak köztük olyanok, akik hazánkban tanultak, diplomát szereztek, de van egy olyan afgán hölgy, akinek erősen vitatható az élettörténete és a képzettsége, s nagyon komoly befolyást szerzett a tolmácsolásban is. Afganisztán sem az erdő közepe, az iskolai dokumentációt nem pusztította el a háború. Lekövethető, hogy amire ez a hölgy hivatkozik, az nem igaz, a végzettségét egyébként a Magyar Idők elleni sajtóperben sem tudta hitelt érdemlően igazolni.
Ugyanő tolmácsolt egyébként a Kecskeméti Törvényszéken a parndorfi halálkamion elsőrendű vádlottjának, aki nem értette a beszédét. Azt mondta a vádlott: "Nem árultalak el, hogy te szakképzetlen vagy, nem tudsz jól pastuul, nem ez az anyanyelved, akkor miért mondtad a magyar titkosszolgálatnak, hogy én pakisztáni vagyok?"
Erre a nő a titkosszolgálati kapcsolataival megfenyegette az illetőt, aki felállt és tört magyarsággal azt mondta, hogy nem fogadja el a tolmácsot, aki anyanyelvét és végzettségét illetően hazudik. Ez a Hír TV június 21-i híradójában hallható. (figyelo.hu)Közelebb - dr. Józsa György tanár urat mutatja be ez a videó!
Az eltitkolt dal Elvis (56) felhívása és dala a magyarok részére 1957 januárjában


2017.10.23.Orbán Viktor ünnepi beszéde - Echo Tv


Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt rendezett október 23-i díszünnepségen.

Amúgy október 31. a reformáció ünnepe!

A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úr Isten meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „… küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! (az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. verse). Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. Forduljunk Hozzá, az élet Istenéhez! Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint Szivos László (evangélikus testvér) írása alapján...Ezzel a szép verssel szeretnénk megemlékezni a Reformáció ünnepéről, október 31-ről!
A zenei aláfestés: Bach - D-moll Toccata és Fuga - Túrmezei Erzsébet: OKTÓBER 31 UTÁN2017.10.19.56-os interaktív verseny diákoknak!


Általános és középiskolás diákok az Időkapuk applikáció segítségével járhatják be az 1956-os forradalom és szabadságharc szimbolikus helyszíneit Budapesten. Hívd a barátaidat, lépjetek át az Időkapun és nyerjétek meg az értékes fesztiválbelépőket!(idokapuk.hu)A család szerepe nagyon fontos a nevelésben


Azt szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Orbán Viktor felesége csodálatosan segíti a miniszterelnök munkáját. "Lévai Anikó: A gyerek a legfontosabb!" Öt gyerekük nevelése mellett, segélyszervezetekben dolgozik, magazint szerkeszt, tanít. A világ szeme előtt a miniszterelnök felesége, aki nem szívesen beszél a magánéletéről. "Nagyon fontos, hogy kiálljunk a keresztény értékekért, a családokért, hazánkért. Nemzeti összefogás! Hajrá magyarok! A szeretet a legnagyobb erő, mely mindent legyőz!(MR)

2017.05.11.A Magyar Tudományos Akadémia újraválasztott elnöke amerikai állampolgár is


Az MTA élére nemrég újraválasztott Lovász László kinyilatkoztatta, hogy az Akadémiát távol szeretné tartani a politikától, majd önmagát megcáfolva egy politikai nyilatkozatot adott közzé, és nem másról, mint a CEU-ról. Az egész cikk kulcskérdése: mi lenne ha a Magyar Tudományos Akadémia elnöke orosz állampolgár lenne?
Kíváncsiak voltunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke miért viseli ennyire a szívén a CEU sorsát. Hiszen közvetítő szerepet vállalt a kormány és a Soros-egyetem között, az általa vezetett intézmény nevében pedig annak ellenére regulázta meg a kormányt, hogy korábban kijelentette: nem kíván politizálni. 
Kicsoda Lovász László? Önéletrajza szerint 1948-ban született, már gyermekkora óta foglakozott matematikával, munkájáért több elismerést is bezsebelt. Egy igazi tudós ember, akinek nincs titkolni valója – gondolhatná a felületes szemlélő. Azonban Lovász Lászlóról a közvélemény korántsem tud mindent. Történetesen azt, hogy amerikai állampolgár. A Wikipédia magyar nyelvű oldalán minderről semmilyen információt nem találunk, szemben az angol nyelvű szócikkel, ahol már ott virít a tény, hogy az Elnök Úr biza amerikai állampolgár is. Ezt a tényt egyedül az ELTE honlapján fellelhető angol nyelvű önéletrajzában említi. Lovász László érdemei vitathatatlanok, azonban nem vet-e fel nemzetbiztonsági kockázatot a matematikus amerikai állampolgársága? Mégiscsak ő a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, egyben a legnagyobb költségvetésű hazai kutatási központ irányítója, a magyar tudományos élet origója.

2017.05.09.Mezei Ferenc Széchenyi-díjas fizikus lerántja a leplet a CEU-ügyről


Dr. Mezei Ferenc fizikus levelet írt a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, melyben cáfolja Michael Ignatieff CEU rektor hamis állításait. "Mostanra már teljesen világos, hogy CEU vitában teljességgel politikai és üzleti ügyről van szó. Az az állítás, hogy az áprilisi törvénymódosítás olyan feltételeket szabott az egyetemek működésére, amelyek a CEU, Közép-európai Egyetem számára teljesíthetetlenek a CEU vezetése által terjesztett politikai célú félrevezetésen alapul, és egyáltalán nem felel meg a valóságnak."
"A Közép-európai Egyetemet (KEE), mint Magyarországon akkreditált és magyar diplomákat kiadó egyetemet az új törvény nem érinti, és továbbra is teljes autonómiát, oktatási és kutatási szabadságot élvez. Tehát semmi nem áll útjában a KEE és CEU közös fenntartóinak, hogy folytassák teljes volumenben és minőségben az oktatási és kutatási tevékenységüket."
"Ellentétben az Ignatieff rektor úr (a kanadai Liberális Párt volt elnöke és miniszterelnöki várományosa) által vezetett propaganda hadjárat igazságtól messze elrugaszkodott állításaival, az akadémiai szabadságot éppen a CEU eddigi körülmények közötti működése sérti és sértené továbbra is. A jelenlegi új törvény - helyesen és jogosan - az egyetemek közötti egyenlőséget javítja és így, tárgyilagosan nézve, az akadémiai szabadság előmozdítását is szolgálja. Minden szabadság előfeltétele az egyenlőség, ha nincs egyenlőség a szabadság privilégiumokkal való visszaélés szabadságává fajul. Ezt élvezi ma a CEU, tbk. a specifikusan rá szabott, 2004-ben hozott és hivatalosan Soros György által is a ''Lex CEU''-nak nevezett törvény alapján."

2017.04.28.Mélymagyar Schmidt Máriával videó


Témák: Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának esettanulmánya Soros Györgyről. Miként is működött/működik a Soros-birodalom gépezete?

Csorlya Gergely: Az ügynökszervezeteket át kell világítani

2017.04.10.Sajtóklub (2017.04.10.)


A rendőrök folyamatos provokálása, újságírók inzultálása. Párját ritkító jelenetek is jellemezték azt a demonstrációt, amit eredetileg a CEU melletti kiállás jegyében hirdettek meg, de elszabadultak az indulatok. A Sajtóklubban elhangzott: majd valamikor a magyar jobboldalnak is meg kell mutatnia az erejét, nehogy bárki azt gondolja - köztük a '68-as nosztalgiába burkolt figurák se -, hogy a Kossuth téren megjelent néhány 10 ezer ember a mindent elsöprő erő. Az adás újfent rávilágított, hogy miről is szól valójában a felsőoktatási törvény mostani módosítása. S, ha már oktatás, szakdolgozatcímek alapján kiderül az is, milyen témákban is merültek el a hallgatók "Magyarország legjobb egyetemén".

2017.01.24.

Egy édesanya levele a veronai busztragédia után

Pataki Ágnesnek mindkét lánya átélte és túlélte a veronai buszbalesetet. Az édesanya megható levelet írt az interneten mindarról, ami történt, ami benne lezajlott, és ami még csak ezután jön.

Kedves Mindannyian! Tegnap este hazaértünk életünk legfárasztóbb utazásáról. Kimerülten, de együtt, mind a négyen! Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy Ő egy olyan Atya az életemben, aki megtartja az ígéreteit. Köszönöm Neki, hogy kimenekítette a gyerekeimet, akik ugyan mindketten beütötték a fejüket, mégis a kiabálásokra eszméletre tértek, és még időben el tudták hagyni az addigra már lángoló buszt. Hálás vagyok azért is, mert a gyerekeim nem kaptak sokkot, hanem segíteni tudtak másoknak. Hálás vagyok, hogy mind a kettőjüknél volt telefon - sokaknak bent égett – és így végig kapcsolatban voltunk velük, míg ki nem értünk. Hálás vagyok, hogy annak ellenére, hogy testvérek, két külön kórházba vitték őket, így a telefonjaikkal másoknak is tudtak segíteni. Hálás vagyok, hogy olyan férjem van, akivel az első telefonhívástól kezdve mostanáig együtt tudtuk ezt végig csinálni, akivel meg tudtuk őrizni a nyugalmunkat és tettük a dolgunk.

Hálás vagyok, hogy Isten adott erőt, hogy kint a rettenet közepén a gyerekeim mellett volt másokra is időm és erőm, hogy józanul tudtam gondolkozni, hogy nem omlottam össze. Hálás vagyok, hogy olyan gyülekezet áll mögöttem, akiket az éjszaka közepén fel lehetett hívni, hogy elindítsák az imaláncot. Hálás vagyok Nektek, családtagokért, barátokért, ismerősökért, akik tartottátok bennünk a lelket, hívtatok, írtatok, felhívtátok a figyelmünket olyanokra, amik abban a helyzetben nekünk eszünkbe sem jutottak volna.

Hálás vagyok azért, hogy vannak jó érzésű riporterek, akik felhívtak, hogy nyilatkoznék-e, de nem jöttek el, és nem akarták a gyerekeink arcába tolni a kamerájukat – mint mások. Hálás vagyok az olaszoknak a munkájukért – egészségügyesek, rendőrök, tűzoltók, szállodások, segítők -, akik a sérült, kimerült, türelmetlen, aggódó, feszült idegeneket támogatták. Hálás vagyok a konzulátus munkatársaiért, a külügyminisztérium támogatásáért, a kint élő magyarokért – akik azonnal jöttek tolmácsolni kórházba, rendőrségre, szállodába. Hálás vagyok az időjárásért, hogy jó körülmények között tudtunk kimenni és hazajönni. És még sorolhatnám a listát, ami olyan hétköznapinak, természetesnek tűnik, mégsem az.

És mind eközben megszakad a szívem... Közel állok a gyerekeimhez, de fogalmam sincs min mennek keresztül... és bár anya vagyok, közel sem tudom felfogni azt az érzést, amit a veszteséget megélt szülők most átélnek - akik közül szombat délutánig többen folyamatosan hívtak, míg ki nem értek, hogy tudok-e valamit a gyerekeikről, tudunk-e segíteni kideríteni hol lehetnek... Kérlek Benneteket, hordozzátok azokat, akiknek innentől egy hosszú nehéz időszak jön az életükben. Ne csak most, az első napokban, hanem sokáig.

Imádkozzatok, amikor csak eszetekbe jutnak, hogy enyhüljön a fájdalmuk és visszataláljanak valahogy az életbe! (csaladhalo.hu)Ima a gyászolókért!


Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk ezekben a nehéz napokban is, amikor tanárkollégáink, diákjaink, hozzátartozóik testi, lelki és szellemi segítségre szorulnak. Köszönjük, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, aki Megváltónk és Üdvözítőnk. Köszönjük Úr Jézus, hogy a kiontott drága véred megtisztít minden bűntől, és elküldted a Vigasztalót. Bekötözöd a sebeinket. Erőt adsz a megfáradtaknak, akik hozzád imádkoznak, és segítségül hívják a Te szent neved! Köszönöm. Ámen.

"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem." (Zsolt 50:15)Atyám, két kezedben bátran sírhatok. Fájdalmaim hordozod, tudom.
Ott fönn a kereszten áldó két kezed. Bűneimmel én szegeztem fel.


Gróf Széchenyi István
"Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik."

"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik,
akkor sem tér el attól!" (Példabeszédek 22:6)


AZ ARANYSZABÁLY
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek,
ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény,
és ezt tanítják a próféták." (Máté evangélium 7:12)Mi áll a tanulási zavarok hátterében?


Rohamosan növekszik a tanulási problémákkal küzdő gyerekek száma. A hiperaktivitás, a figyelemzavar, a diszlexia fogalma mára bekerült a köztudatba. Egyre többször, egyre pontatlanabbul használjuk a divatos szakkifejezéseket, miközben a jelenség valódi okairól mintha senki nem akarna tudomást venni… Az iskola alkalmazkodik "Ma már a figyelem fejlesztésére is gondot kell fordítani az első osztályokban, de ezt még nem tekinteném igazi figyelemzavarnak" - mondja Péter Zsuzsanna.
"Többször, megszakítom az óra menetét, mozgással kombinált mondókákkal terelem vissza az elkalandozó gyerekeket. Megpróbálok egy kis humort csempészni az órába, hogy a betűtanításhoz szükséges pontos, aprólékos munkához kedvet ébresszek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek ún. hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanuljanak meg olvasni, így az enyhébb olvasási nehézségek kialakulása megelőzhető. Mivel gyógypedagógus és alapozó mozgás-terapeuta is vagyok, az idegrendszer éretlenségére utaló lemaradásokat a testnevelés órába beépítve, egyénre szabott alapozó mozgásterápiás eszközökkel próbáljuk behozni.”
Azoknál a gyerekeknél, akiknél részképesség zavarra utaló jeleket észlel a pedagógus, az iskola kikéri a nevelési tanácsadó segítségét, szakvéleményét is. Miután nevesítették a problémát, a tanítónő munkáját logopédus, fejlesztő pedagógus segítheti az iskolán belül, hogy a lemaradást közös erővel ledolgozzák. Súlyosabb esetekben sem kell elhagyni a gyereknek az iskolát, sőt általában az osztályát sem. A szakértői bizottság által sajátos nevelési igényűnek ítélt gyerekeknek ugyanis kötelező gyógypedagógust biztosítani, aki részben a tanítási időn belül egyénileg foglalkozik az érintett gyerekekkel. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy az alap tantárgyakat ezek a gyerekek is a többiekkel együtt - differenciáltan - tanulhassák. "A differenciáló pedagógiai módszerek bizonyos korlátok között tudnak hatékonyan működni" - mondja Péter Zsuzsanna.
"Legfeljebb 20 fős osztálylétszám volna ideális ahhoz, hogy 2-3 sajátos nevelési igényű gyerek mellett is lehessen haladni. Amikor a gyerekek ennyire különböző képességekkel érkeznek az iskolába, elengedhetetlennek tartom, hogy a pedagógusok maguk választhassák meg a módszereiket. A pedagógiai szabadságra, az empátiás készségre, a kreativitásra nagyobb szükség van, mint valaha. Muszáj az egyes gyerekekre szabnom az eszközeimet, különben nem boldogulok."

Alapozó mozgás terápia

A kisgyerek fejlődése a mozgásból indul, a nagymozgásoktól halad a finommozgás, majd a beszéd felé, amin később az olvasás és az írás is alapul. Ha a mozgásfejlődésben lemaradás van, vagy kimarad egy-egy mozgásfejlődési szakasz, az akadályozza az agyösszerendezett működését, végső soron az olvasás- és íráskészség problémamentes kialakulását is. A terápia végighalad a fejlődéstani nagymozgásokon a fejemeléstől, a kúszáson, mászáson keresztül a járásig, majd a finommozgásokig. Segít elérni a gyerekeknek azt az idegrendszeri érettséget, amire első osztályban az olvasás és írás elsajátításához szükségük van. Aki többet szeretne megtudni a módszerről, keresse fel az Alapozó Terápiák Alapítvány honlapját.

2016.07.08.Fidesz: a magyar gyerekek jövőjét a baloldal veszélyezteti


A nagyobbik kormánypárt közleményében Kunhalmi Ágnes sajtótájékoztatójára reagált. Az MSZP politikusa szerint egy sikeres kvótareferendum az oktatásnak is komoly károkat okozna, és azzal Magyarország még egy lépést tenne afelé, hogy kilépjen az EU-ból.
A kormánypárti közleményben az áll: nem az uniós tagság és nem az Európai Unió jelenti a problémát, hanem Brüsszel és annak elhibázott bevándorláspolitikája, amelyről Európában elsőként a magyar polgárok mondhatnak véleményt október 2-án. Az oktatást az veszélyeztetné, ha kényszerbetelepítésre vagy annak elutasítása esetén pénzbüntetésre kellene fordítani a magyar emberek pénzét - hangsúlyozták. Úgy folytatták: a szocialisták ismét egyértelművé tették, hogy támogatják a kényszerbetelepítést, és nem akarják, hogy Brüsszel helyett a magyarok dönthessenek róla.
Ha a baloldalon múlna, "Magyarország és a magyar iskolák is tele lennének bevándorlókkal, és a migránsok szabadon vadászhatnának a gyermekekre és a nőkre, ahogy teszik ezt már más országokban" - írták. (www.hirado.hu)

2016.06.11.Jönnek a 30 perces tanórák a kicsiknek! Szuper!


A tervek szerint harmincperces tanórák lesznek az általános iskola első és második osztályaiban a jövőben - írja a Magyar Idők. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár a lapnak elmondta: a szaktárca álláspontja szerint nincs szükség a 45 perces órákra, mert az óvoda utáni első két iskolai évben fontos, hogy a kisdiákok ne legyenek túlzott mértékben leterheltek. Ha lerövidülnek a tanórák, a pedagógus szabadon dönthet majd arról, mit csinál a gyermekekkel a fennmaradó időben. A fennmaradó időben például kiviheti őket játszani – mondta az államtitkár. Emlékeztetett: a jövő év végére elkészül az új Nemzeti alaptanterv (Nat), amelynek alapján jelentősen csökken a kötelező óraszám, és a szaktárca javaslatai közt szerepel, hogy nagyobb szülői beleszólást biztosítsanak a választható tantárgyak körének meghatározásába. Szólt arról is, hogy az iskolaigazgatók a munkáltatói jogkörökből többet visszakapnak és keretgazdálkodási joggal is rendelkeznek majd. Ugyancsak az iskolaigazgatókat erősíti, hogy a pedagógusbér-emelés utolsó, jövő évi üteménél ők dönthetnek majd arról, miként osszák szét az összeget a tantestületben – tette hozzá. (hirado.hu)2016.05.06.

Jövő év szeptemberétől már nem kell fizetniük a szülőknek az általános iskolai tankönyvekért, emellett csökkenni fog a kötelező tananyag is.

A Köznevelési Kerekasztal munkájának első üteme lezárult, melynek keretében több konkrét javaslatot is jóváhagyott a kormány. Így már csak  a jogszabályok szövegezése hiányzik annak érdekében, hogy törvényi garanciája legyen a megállapodások eredményének. Milyen változásokra számíthatunk? 2017 december 31-ig el kell készülnie az új NAT-nak és az új kerettanterveknek.   A jövő évtől már az óraterhelés bizonyos csökkentése is végbemegy, így egy meghatározott óraszámot egyetlen intézményben sem lehet majd túllépni.   Kijelölik az alaptantervi tanagyag mindenki számára kötelező minimumát, amelyet minden iskolában tanítani kell.   Jövőre a köznevelés egészére 130 milliárd forinttal több jut.   Az oktatást segítő, nem pedagógus dolgozók idén kétszer harmincezer forintos juttatást kapnak, a jövő év január elsejétől pedig béremelésre számíthatnak - erre mintegy tízmilliárd forint áll rendelkezésre.   Szintén tízmilliárdos keret van arra is, hogy 2017 szeptemberétől minden általános iskolás ingyen jusson tankönyvekhez. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és a kerekasztal résztvevői is úgy látták, hogy  a fórumon valóságos eredmények születtek, amelyek érdemi javulást fognak hozni a jövőbeni oktatásban. (Magyar Hírlap)

2016.04.06.T. MÉSZÁROS ANDRÁS, ÉRD POLGÁRMESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE


A tegnapi napon - az ország többi polgármesteréhez hasonlóan – levelet kaptam a Pedagógus Szakszervezet elnökétől, Galló Istvánnétól, amelyben arra kér, hogy a szakszervezet sztrájkfelhívását postázzam az érdi közoktatási intézmények vezetőinek. Eredetileg nem volt szándékomban kommentálni a szakszervezet tegnap nyilvánosságra került sztrájkfenyegetését, de miután - még ha ilyen udvariatlan módon is, de - megszólíttattam, néhány megjegyzést mégiscsak fűznék hozzá.


Az egyik, hogy nem vagyok postás. A közel 70 ezres lélekszámú Érd Megyei Jogú Város sorozatban harmadszor megválasztott polgármestere vagyok.
A másik, hogy Galló Istvánné láthatóan nem ismeri az önkormányzati törvényt. Ez ugyanis nem írja elő és nem is teszi lehetővé a polgármesterek számára sztrájkok szervezését. Ha a szakszervezeti tagdíjakból nem futja postai bélyegre, ha nem kellően felkészült az apparátusa ahhoz, hogy leveleket postára adjon vagy emailen elküldjön, akkor a vezetői képességeit kellene önkritika alá vonnia.
A harmadik, hogy az általa képviselt szakszervezet – ezen postai szolgáltatásra felkérő levelén kívül - eddig egyetlen alkalommal sem keresett meg azzal, hogy az érdi közoktatási intézmények helyzetéről, az azokban folyó szakmai munkáról tájékoztatást kérjen.


Ha megtette volna, akkor elmondtam volna, hogy az elmúlt közel két és fél önkormányzati ciklusban több milliárd fordítottunk az érdi közoktatási intézmények - óvodák, iskolák - építésére, felújítására.
Elmondtam volna, hogy ebben a ciklusban két új középiskolát és egy általános iskolát építünk, két óvoda mellett. Ha összevetjük az érdi közoktatási intézmények fejlesztésére szánt összegeket más fejlesztésekkel, akkor látható, hogy az előbbi kiemelt prioritást élvezett és élvez Érden.

Beszédes az a tény is, hogy a múlt heti, egy órásra hirdetett kormányellenes demonstráció Érden teljes kudarcot vallott. Egyetlen egy érdi intézmény sem volt ugyanis, ahol a tantestület megszavazta volna az ehhez való csatlakozást.
Az érdi oktatási intézményekben nemcsak kiváló munka folyik, de az érdi diákok az Ifjúsági Önkormányzat révén országosan is példamutató érdekképviselettel és tíz millió forintos saját éves költségvetéssel rendelkeznek.
Hiszem, hogy csak akkor lehet eredményes és sikeres az oktatás, ha annak résztvevői odafigyelnek egymásra, és nem engedik, hogy politikai szándékoktól vezérelve kijátsszák őket egymás ellen.

Ezért azt kérem minden érdi pedagógustól, hogy ne vegyenek részt a sztrájkban, és azt javaslom annak, aki jelenleg tagja a pedagógusok szakszervezeteinek, hogy lépjenek ki, és alakítsanak olyan önálló, független szervezetet maguknak, amely valóban képes az érdekeik és az oktatás érdekeinek képviseletére, valamint nem szolgáltatja ki őket napi politikai érdekeknek. (erdmost.hu)

2016.02.26.

Kedves Tanárnénik, Tanárbácsik! Kedves Szüleink!
Mi tanulni járunk az iskolába, nem tüntetni!Klinghammer István a Mélymagyarban - Echo Tv műsoraAz Echo Tv Mélymagyar című műsorának vendége volt Klinghammer István egykori felsőoktatásért felelős államtitkár. Téma: Az oktatás. Régen volt akkora hatása egy nyilatkozatnak, mint amelyik Klinghammer István nevéhez fűződik. Ugyanakkor az úgynevezett "kockásinges" nyilatkozatnál vannak sokkal marginálisabb ügyek. Az adás teljes átfogó képet ad a köz- és felsőoktatásról, valamint a gondokról is egy olyan embertől, aki testközelből ismeri az oktatás területét.

2016.02.23.
Boros Imre: A pedagógus hivatástudata

A sztrájkfenyegetés mögött ott a sanda politikum és a nagy számban "szigorúan magánemberként" megjelent ellenzéki csapat.


Mindaz, ami manapság a pedagógustársadalom körül zajlik, mármint, hogy tüntetnek és sztrájkkal is fenyegetnek, megvallom, messzemenően nem egyezik azzal, amit jómagam az oktatásról és azon belül a legfontosabb tényezőről, a tanárról, nevelőről és a hivatásáról vallok. Több évtizedes tapasztalat mondatja ezt velem, amit kezdetben diákként, majd szülőként, egyetemi oktatóként és végül nagyszülőként megéltem. Máig meg tudom nevezni az összes oktatómat az általános iskolától egészen az egyetemig, azzal együtt, hogy ki melyik tantárgyat tanította. Ennek oka nem valami rendkívüli memória, hanem az, hogy ők mind nyomot hagytak valahol. Kettő kivételével mindegyikükre tisztelettel emlékezem. Amikor ugyanerről a hetvenes években született gyermekeimet kérdeztem, egy-két kivételtől eltekintve nem emlékeztek senkire. Akire pedig mégis, róla meg kiderült, hogy őt "testületileg" kimacerálták az iskolából, azóta más polgári foglakozást űz. Fiatal egyetemi oktatóként az volt a benyomásom, hogy a hallgatók színvonala lassan, de biztosan egyre gyengébb. Kezdetben ezt betudtam annak, hogy a saját korosztályommal szemben bizonyára elfogult vagyok.


Az 1985 után bekövetkezett zuhanórepülést azonban már nem tudtam mással indokolni, mint hogy körülbelül addigra a középiskolákból kikoptak azok a vezető oktatók, akik a képzést még a Horthy-rendszerben kapták, és ennek megfelelően is tanítottak, és kérték számon a diákokat. (Kékesi tanárnő nekünk első gimnáziumban megmondta, hogy akinek a helyesírása másodikra nem lesz tökéletes, az harmadikos soha nem lesz – és ezt be is tartotta.) Azon, sajnos, ma már nem lehet vitatkozni, hogy az elmúlt három évtizedben a sorozatos oktatási reformok a diákok felkészültségében iszonyú zuhanást eredményeztek. Csökkent az írásbeli és szóbeli szabatos kifejezési képesség, természettudományi és műszaki karokon a tanerők jobban teszik, ha első évben pótórákat adnak, mert egyébként a hallgatók felét ki kellene rúgni az első matek- és fizikavizsgán. Szaporodik a diszlexia és a diszgráfia. Mindez nagyon negatív nemzetgazdasági és kulturális sokkhatásokkal jár, amit a cégek és intézmények érzékelnek is.


Az oktatási-nevelési rendszer fő baja maga a megállíthatatlan színvonalcsökkenés. Tüntetni és sztrájkolni - főként a gyermekek érdekeit hangoztatva - éppen azért kellene, hogy elindulhasson a felzárkózás a hajdani szinthez. Ezért kellene a kormányt is táncba hívni. A pedagógustüntetés és a sztrájkfenyegetés azonban messze nem erről szól. Kritizálják az oktatás anyagi-technikai feltételeit, meg a Kliket, amiben talán igazuk is van. A legfontosabb oktatási tényezőt, vagyis saját magukat azonban még a kritika (önkritika) halvány fuvallata sem érintheti. Az iskola lelke ugyanis még ma is maga a tanító, a tanár és az ő hivatástudata és áldozatvállalása lenne, de ez erősen hiányos. A tanárokra is, mint az orvosokra, emberi sorsok vannak bízva, de az orvosoktól eltérően soknak tartják a munkaidőt, az orvosok meg háromszor annyit is a kórházban töltenek időnként, mert ők a munkájukat végzik el, egyes pedagógusok pedig a gyári munkásokhoz hasonlóan, letudva a műszakot, csöngetéskor leteszik a lantot. Hivatást, sajnos, bérmunkástudattal sikeresen gyakorolni nem lehet.Hol van már, amikor Tuboly tanár úr párunkat a tanórák után "bennfogott" többször, mondván, hogy egyetemre készülve rá kell kapcsolni a matekra. (Akkoriban amelyik egyetemen nem volt háromszoros-négyszeres túljelentkezés, azt nem is jegyezték!) A hivatás napi huszonnégy órás, a bérmunka pedig háromszor nyolc óra, ahogy a híres sláger szól. A "nyócóra" munka, "nyócóra" pihenés, "nyócóra" szórakozás jegyében, szakszervezeti szervezésben, bérmunkástudattal zajlanak ma a dolgok. Kevesebb tananyag kell, tankönyvválasztási lehetőség és természetesen több bér is. Fájdalmas az is, hogy minősítési rendszer van, és ismét vannak tanfelügyelők. A harc ugyanazokat a jegyeket mutatja, mint a tőke és a munka közötti harc, kevesebb teljesítményt több ellenszolgáltatá-sért. Nyilvánvaló, hogy a kötelezettségek lazítására a fiatalok is kaphatók, tehát őket is harcba hívják. Végül is a tanerő lehet pozitív, de negatív példakép is, mindkettő követhető. Egy a dolgok mélyéig lehatoló volt vezető egyetemi oktató, volt felsőoktatási államtitkár jogos kritikájából csak az ellen tiltakoznak, hogy neki nem tetszik egyes pedagógusok nem ritkán ápolatlan külsője, mert az nem példamutató.


Egy bolond százat csinál alapon most az "ellenállók" kockás ingben pompáznak, de a kritika lényegéről, vagyis arról, hogy miért is színvonaltalan az oktatás, hallgatnak. Végül, de messze nem utolsósorban szólni kell a pedagógustüntetés és sztrájkfenyegetés mögött még csak nem is meghúzódó, hanem jól látható sanda politikumról, a tüntetéseken nagy számban megjelent, "szigorúan magánemberként" csapatostul ott tébláboló ellenzéki politikusokról. Azok a szakszervezeti funkcionáriusok, akik az ellenzék kormányon eltöltött éveiben lapítottak, amikor iskolák százait zárták be, tanárok ezreit eresztették szélnek, vették el a tizenharmadik bért és kurtították a jövedelmeket inflációval, most nagyon harcosak, még a tárgyalóasztalt is kerülik, csak balhét és nemzetközi visszhangot akarnak. Talán attól tartanak, hogy a tárgyalóasztal mellett a valós probléma, a színvonaltalanság, és annak okai is szóba kerülnek. Nagy kár, hogy a jobbra hivatott pedagógustársadalom egy jelentős hányada bedőlt a maszlagnak. (magyarhirlap.hu)

2016.02.05.Bukott oktatási rendszert vettünk át!


Orbán Viktor szülőként azt várja a magyar iskoláktól, hogy a gyerekek legyenek jól neveltek, jó fizikai állapotban, és versenyképes tudást kapjanak, amellyel felnőttként is helyt állhatnak. A miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli adásában azt mondta, amikor 2010-ben megindult az átalakítás, világos volt, ez egy bukott rendszer, ahogy az is, hogy a gyerekeink egyre kevésbé állnak helyt a nemzetközi versenyben, ezért újra kellett szervezni, és jó irányban indultunk el.

A középpontban a gyerek áll

A viták mentén fontos kérdés, mi van az oktatási vita középpontjában, felkészíti-e a gyerekeket az iskola a boldogulásra, egészséges emberek lesznek-e – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor köszönetet mondott a magyar társadalomnak azért az áldozatért, amit a pedagógusokért hozott az elmúlt években tett, és emlékeztetett az elmúlt években lezajlott, példa nélküli, közel 700 milliárdos ágazati bővülésre. A nyílt vitának, az oktatási kerekasztalnak óriási szerepe lesz – tette hozzá a miniszterelnök.

Versenyképes tudás kell

A gazdaság szereplőivel egyeztetve szinte általános az a vélemény, hogy az iskolarendszer most nem tesz meg mindent azért, hogy a gyerek az iskolából kikerülve könnyen helyet találjon a gazdaságban, ezért is indult meg a végre szakképzés átalakítása, hogy a gyerekek használható tudást kapjanak – hívta fel a figyelmet a kormányfő a Kossuth Rádió péntek reggeli adásában. (magyaridok.hu)

2016.02.03.
A becsületes tanárok figyelmébe ajánlanám, hogy kivel ne tüntessenek!

Aki a tüntetéseket szervezi, Galló Istvánné született Péter Piroska (Gödöllő, 1953. november 27.) tanító, tanár, szakszervezeti vezető, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnöke, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) konföderáció alelnöke.Apja a rettegett Péter Gábor (szül. Eisenberger Benjámin, Újfehértó, 1906. május 14. – Budapest, 1993. január 23.) magyar kommunista politikus volt, az ÁVO, majd az ÁVH vezetője 1945 és 1952 között. Főszerepet játszott az 1945-ös változásokat követő koncepciós perek előkészítésében és lebonyolításában. (Lukács György)A diákokat nem szabad felhasználni a tüntetőknek!
Javaslataim az oktatással kapcsolatban


Fontos lenne, hogy az iskolákban a tanulók ne vehessenek automatákból energiaitalt és koffein tartalmú erős kávét! A tanárok és a diákok is köpenyt hordjanak!

Mint nyugdíjas pedagógusnak az a véleményem, hogy a jó szaktanári munkához alapos felkészülés szükséges. Ehhez csend és nyugalom kell. Ezért nem javaslom az óraszámok növelését, vagy hogy arra kényszerítsék a szaktanárokat, hogy felügyeletet lássanak el. Ehhez nem kell szaktanári végzettség. A szaktanár készüljön fel az órájára, ehhez idő kell, és naponta ellenőrizze a tanulók házi feladatait.

Megjegyzem, hogy nagyon hasznos a differenciált foglalkozás a tanulókkal. Az órarend összeállításánál arra kell gondolni, hogy az egész évfolyamnak egyszerre legyen pl. a matematika órája. Mi ezt éveken át így tettük. 3 csoportra bontottuk az évfolyamot a tanulók elért eredményei szerint. Ingyenesek voltak a szakkörök is a tanulók részére. Fontos lenne, hogy a pedagógusok külön, differenciáltan foglalkozhatnának a tehetséges tanulókkal, külön pedig a hátrányos és veszélyeztetett tanulókkal. Sajnálatos módon eltörölték a 13. havi bért.

A tanárok nem kapnak köpenyre sem pénzt. Azt tartanám helyesnek, ha a pedagógusok köpenyben tanítanának. Így is kifejezve, hogy ők felelős személyek, közszereplők. A tanulóknak is helyes volt a köpeny használata az általános és középiskolákban. Az iskola munkahely, nem pedig divatbemutató. A szegényebb sorsú tanulóknak ne legyen hátrányuk az öltözködésük miatt. Az osztálykirándulásoknál a pedagógusok nem kaptak túlóradíjat. Az osztályfőnöki pótlék kevés, 1 plusz túlórát adtak, ami még az adminisztrációra sem elég.

Fontos lenne a természettudományok, gyakorlati órák, háztartási ismeretek óraszámát növelni. Ki kell térni a családi életre nevelésre is. Az egészséges életmód, a hazaszeretet, az alkotmány ismerete, gazdasági élet alapelemeire is szükség van. A média szerepe szintén nagy a különböző magyar tudósok, találmányok megismertetésében, a híres tanárok, a feltaláló szakmunkások életének bemutatásában. Pl. Öveges József fizikai kísérleteit egy egész ország nézhette.

Alapvető polgári, honvédelmi, katasztrófavédelmi, természetvédelmi, vöröskeresztes ismeretek is hiányoznak. Olyan tanárok kellenek, akik szakmai tudásukkal, erkölcsös életükkel példák lehetnek a felnövő generációnak. Foglalkozni kell a szabadidő hasznos eltöltésével. A családokkal való kapcsolattartás segítheti a nevelést. Fel kellene mérni, hogy az országnak, Európának mennyi felsőfokú végzettségű emberre van szüksége, és fejleszteni kellene a szakmunkásképzést. Nagyon helyes a kétszakos tanárképzés visszaállítása!(MR)

2016.02.02.
Rétvári: érthetetlen a pedagógus-szakszervezetek által hirdetett bojkott

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szerint érthetetlen a két legnagyobb szakszervezet által hirdetett bojkott, miközben a múlt héten még éppen ők követelték a köznevelési kerekasztal összehívását. Rétvári Bence az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában kiemelte: a kormány mindig kész a párbeszédre. Az elmúlt időszakban már több mint száz iskolával sikerült konzultálni, és ezeknek számos tapasztalata volt - mondta az államtitkár, példaként említve, hogy problémaként felmerültek a dologi költségek és az órabeosztások is, de egyúttal számos megoldási javaslat is elhangzott a fórumokon.

Rétvári Bence felidézte, hogy az Emmi a jövő hétre összehívja a köznevelési kerekasztalt, amelyre várják a szakszervezeteket, a pedagógusok, a szülők és a diákok képviselőit is, hogy közösen vitassák meg a helyzetet.

Hétfőn Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke bejelentette, hogy február 13-ára a fővárosba, országos tüntetést szervez a pedagógusok sztrájkbizottsága, a köznevelés és a pedagógusok helyzetének javítását követelve. Szintén hétfőn a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a közoktatás szervezeteihez intézett nyílt levélben szólított fel a köznevelési kerekasztal bojkottjára.

Rétvári Bence felidézte, hogy korábban éppen a szakszervezetek követelték a köznevelési kerekasztal összehívását, még a napirendi pontokat is megfogalmazták. Ezért nem érti, hogy az érdekképviseletek, amelyeknek a feladata pont az lenne, hogy ezen részt vegyenek, most miért nem akarnak párbeszédet.

Az eddig megfogalmazott követelésekről az államtitkár azt mondta: 18 éves koráig most is mindenki járhat iskolába. A tananyag mennyisége "régi nagy vita". Kifejtette, egyrészt azt várják, hogy a legmodernebb, legszélesebb körű tudást kapják a diákok, amely a munkaerőpiacon, illetve a továbbtanuláshoz szükséges, másrészt, hogy ne legyen nagy a diákok leterhelése az iskolában. Az arányosság figyelembevételével ennek két megoldása lehetséges - fejtette ki Rétvári Bence. Az egyik, hogy a mostani tartalmat csökkentik, a másik, hogy a tanulási időt növelve a diákoknak nem nyolc, hanem kilenc év alatt kelljen elsajátítaniuk a tananyagot. (MTI)

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 stúdiójában.

Eric Holmberg: A Pokol harangjai * BECSAPOTTAK

2015.06.13.
Az arabok európai fővárosa: Rotterdam * Teljes cikk itt!

Egész városnegyedek úgy néznek ki, mint a Közel-Kelet. A nők lefátyolozva mennek, a főpolgármester muszlim és a sária érvényben van mind a bíróságokon, mind a színházakban. Egy széleskörű jelentés Európa legliszlamizáltabb városából. Feyenoordban mindenhol láthatóak a lefátyolozott nők, amint átszaladnak az úttesten. Mindenféle kapcsolatot kerülnek, különösképpen a férfiakkal még a szemkontaktust is kerülik. Feyenoord egy olyan város, ahol 70 nemzetiség él együtt. Ez egy olyan terület, ami támogatásból és lakónegyedi építkezésekből él és itt a legnyilvánvalóbb, hogy Hollandia – az összes megkülönböztetés elleni törvény és morális felháborodás ellenére – egy teljesen szegregált társadalom. Rotterdam egy új(jáépített) város, miután a Luftwaffe kétszer porrá bombázta a második világháború alatt. Amszterdamhoz hasonlóan ez is a tengerszint alatt van, de a fővárossal ellentétben itt nem létezik a felelőtlen nemtörődömség imázsa. Rotterdamban nem a prostituáltak és neonfények uralják a városképet, hanem a halal (az iszlám étkezési előírásainak megfelelő)ételeket áruló arab boltok. Mindenütt ott vannak a casbah kávéházak, az utazási ügynökségek, amelyek Rabatba és Casablancába kínálják a repülőjáratokat, a Hamasszal szolidáris plakátok és a holland nyelvtanulással kapcsolatos ajánlatok. (nemzeti.net)

Bill Warner: Saría törvény nem muzulmánoknak /letölthető ebook!

2015.08.23.
A cikk megjelenése után az iszlám oktatótábor egyik tanára is üzent

Frissítés: Cikkünk nyomán üzenetet kaptunk a tábor egyik tanárától, aki megerősíti, hogy valóban ők tartottak iszlám tematikájú tábort Nagyvisnyón, vagy, ahogy fogalmaz, szerepjátékot, amely "az 1001 éjszaka világában zajlott". A levélíró mindebben nem lát kivetnivalót, ellenben érvek helyett a bennünket tájékoztató olvasónkat hazugozza le, pusztán a (vélt) vallási hovatartozására hivatkozva, és "nyomatékosan" felszólítja blogunkat, hogy "a cikket azonnal szedje le".
Nos, miután a válaszlevél a cikkben szereplő egyetlen tényállítást sem cáfolja, természetesen nem látjuk indokoltnak, hogy ezt a meglehetősen nyers ultimátumot teljesítsük, ellenben feltennénk néhány kérdést, amelyre a válaszokat természetesen közölni fogjuk:
1. Világnézetileg semleges iskolaként miért tartották fontosnak, hogy iszlám tematikájú nyári tábort szervezzenek? Tartottak már hasonló tábort a kereszténység, a zsidó vallás vagy más világvallás megismertetésére? 
2. A táborba jelentkező diákok és szüleik előtt előzetesen ismert volt az, hogy programban az iszlám vallás hittételeit, imaformáit, öltözködési előírásait is megtanítják a résztvevőknek? Kértek-e ehhez tőlük hozzájárulást? Hogyan biztosították diákjaik számára a program során a lelkiismereti szabadságot?
3. A program kidolgozásában részt vett az iszlám valláshoz tartozó személy vagy intézmény? 
4. A programban szerepelt-e az iszlám nőkkel kapcsolatos tanításainak megismertetése?
5. Mit kell érteni az alatt, hogy - mint írják - a tábor az "1001 éjszaka világában zajlott"? A 1001 éjszaka meséje a szultán háremében játszódik. A szerepjátékban ezt is megelevenítették?
6. Az önökkel egy időben és együtt táborozó keresztény általános iskola tanárai jelezték önöknek, hogy alsó tagozatos diákjaiban zavart és félelmet keltenek a különböző helyeken kitűzött feliratok, arab jelképek. Miért nem vették figyelembe ezeket a kifogásokat?
(vigyazo.blog.hu)

2015.08.21.
Iszlám kiképzőtábor budapesti elitgimnazistáknak

"Mohamed prófétasága kötelez": Muszlim hittételeket tanultak a Radnóti Gimnázium tanulói Muszlim fejkendőbe öltözött diáklányok népesítették be a nagyvisnyói Boróka tábort augusztus közepén - számolt be meglepő élményéről egyik olvasónk. Mint leírta, a budapesti Radnóti Gimnázium nemzeti ünnepünk idejére 10 napos tematikus muszlim nyári tábort szervezett 170 diákja számára. A programot az iszlám köré szervezték: hittételeket függesztettek ki az étkezőben, muszlim vallási zenével hívták gyülekezőre a diákokat, akik öltözködésükkel is alkalmazkodtak a tematikához. A Radnóti Gimnázium legutóbb július végén szerepelt a hírekben, amikor az iskola honlapját az Iszlám Állam hackerei feltörték. Helyszíni beszámoló, fotókkal és videóval. (vigyazo.blog.hu)

2015.04.19.
Útmutató Írországból a munkahelyi etikettel kapcsolatban

A kis húgom negyedik éve dolgozik Írországban. A SOTE-n végzett, dietetikus. Elsősorban gyerekekkel foglalkozik. Több családnak besegít, közben tanul. Így null szaldósan él. Most elment egy állami céghez dolgozni. Íme ezt írta.
"Most olvastam el az útmutatót a munkahelyi etikettel kapcsolatban, csak néhány dolgot példaként felsorolok.
8 órán belül fél óra ebédszünet van, és ezen kívül 7 perc mosdó használatra. Amikor az ember bemegy a mosdóba, lehúznak egy chipkártyát, ami méri a bennt töltött időt.
Munkaidőben nem szabad semmit enni, se almát, se egy joghurtot, kizárólag vizet lehet bevinni.
Az ebédidő időtartamát is mérik a chipkártya segítségével.
Munka közben nem lehet magán telefon beszélgetéseket folytatni.
Munka közben nem szabad magán célú emaileket küldeni, fészbúkozni sem. Akit 3-nál többször rajta kapnak, azt gondolkodás nélkül kirúgják.
Munkába csak zárt cipőt, és egyszínű nadrágot lehet viselni, koptatott farmer, cicanadrág és miniszoknya nem megengedett!
Kapucnis pulcsit, illetve olyan pólót, amiből a váll kilátszik szintén tilos viselni.
Tetoválás egyáltalán nem látszhat, illetve piercinget ki kell venni.
Káromkodni, csúnyán beszélni, gonosz megjegyzéséket tenni a munkahely épületén belül tilos!
Itt nagyobb a fegyelem, otthon meg ahogy hallom, elég nagy felháborodást kelt bármiféle megkötés is.
Ja még annyi: Az óvodákban az óvónők csak az óvoda által biztosított egyenruhát viselhetik, ami mackónadrág melegítőfelsővel az ovi logójával van ellátva, hogy mindenki tudja például, ha elveszik egy gyerek, kihez kell odavinni pl. egy parkban. A gyerekeknek főzött ételből az óvónők egy falatot sem ehetnek, le is vágnák az óvónő kezét, ha nem kapná meg a gyerek a megfelelő adag ételt, mert az óvónő hazavitte a feltétet a főzelékről magának meg a családjának.
Ezeket csak érdekességképpen írtam le, mert hallottam, hogy otthon elég sokan azt gondolják, hogy nekik ne mondják, meg mit szabad és mit nem, pedig a fegyelem az alapvető feltétele lenne egy cég normális működésének, és mily meglepő hogy a munkahelyen dolgozni kell és nem fészbukozni. Persze a hatékonyabb munka a fizetéseken is meglátszik." /Közzétette: Sz.Á./Csodálatos tények Japánról! Tanuljunk tőlük is!Hogyan szabadultam meg a homoszexualitásból?


"E család történelme az ország történelmének is része" * Teljes cikk itt!

Csonka János gépészmérnök (1852-1939) születésének 160. évfordulóján emlékmúzeum nyílt vasárnap Budapesten, a XI. kerületben, a Bartók Béla úton abban a házban, ahol a feltaláló eredeti autószerelő műhelye, majd gépgyára működött. (...)
Csonka János Szegeden született 1852. január 22-én. Apja kovácsműhelyében lett szakmunkás, majd Bécsben, Zürichben, Párizsban, Londonban dolgozott. Állandóan tovább képezve magát nyerte el a Budapesti Műegyetem tanműhelyének vezetői állását, amelyet 1925-ös nyugállományba vonulásáig 48 éven át töltött be. Kiemelkedő mérnöki teljesítményeiért a Mérnöki Kamara gépészmérnökké nyilvánította 1924-ben. Csonka János volt a porlasztó egyik feltalálója, az első magyar gépjármű (postaszállító tricikli), a postaszállító gépkocsi, számos szerszámgép, petróleum-, gáz- és benzinüzemű motor tervezője. Nyugdíjasként önálló gépműhelyt létesített 1925-ben, amely 1938-ban gyárrá, a későbbi Kismotor- és Gépgyárrá bővült. Összesen mintegy 150 gépkocsi fűződik közvetlenül Csonka Jánoshoz. Részletesen a múzeumról az intézmény honlapján www.csonkamuzeum.hu olvasható. (MTI-fidesz.hu)2014.01.12.

Orbán: Magyarország büszke lehet rájuk * Teljes cikk itt!

Magyarország büszke lehet mérnökeire, informatikusaira, fizikusaira - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, miután Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökével közösen látogatást tett az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN genfi központjában. A kormányfő az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy találkozott a genfi központban dolgozó több mint hatvan magyar szakemberrel, doktorandusszal, diákkal, akik komoly pozíciókat töltenek be, komoly kutatásokban vesznek részt, és a legmagasabb szinten teljesítenek. "Jó okunk van arra, hogy büszkék legyünk a mérnökeinkre, a fizikusainkra, az informatikusainkra" - hangsúlyozta, rámutatva egyúttal, hogy "a nemzeti össztermékünkön és a lélekszámunkon fölül vagyunk reprezentálva" a CERN-ben folyó tudományos munkában. A hivatalos látogatáson a magyar küldöttség tájékoztatást kapott a CERN-ben folyó munkáról, a tervekről. Orbán Viktor értékelése szerint "az a tudományos munka, amely itt zajlik, építi a jövőt. (…) Itt jönnek létre azok a fizikai felismerések, amelyekre alapozva azután később az egész világot behálózó, meghódító termékek jönnek létre, mint például az internet." (mno.hu)Magyarország első műholdja a MASAT-1 Budapesten készült 2012-ben


Újbudán, a Budapesti Műszaki Egyetemen készült el az első teljesen magyar fejlesztésű műhold. A 10x10 cm-es kis műhold már a starthelyen várja az indulást. A műholdat irányító űrközpontból jelentkezik a "Helyi Érték" TV adás. Dr. Gschwindt András a MASAT-1 projekt vezetője elmondja, hogy kb. 40 éves kutató munka előzte meg. (...) Rádióamatőrök is foghatják a jelét. (www.ujbudamedia.hu)Emlékezzünk Klebelsberg Kuno reformjára!


TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG VÁRAITörténetek az amerikai iskolai mészárláshoz! Ben Stein üzenete
Anne Graham: "Úgy hiszem, Isten mélyen elszomorodott emiatt,
ahogy mi is, hogy évek óta mondjuk Istennek, hogy takarodjék ki
az iskoláinkból, takarodjék ki a kormányzatunkból
és takarodjék ki az életünkből...."
BALCZÓ KÜLDETÉSE
ÉLETE - ELŐADÁSA

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS TÜNETEI KÉRDEZD MEG ALÍZT!ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!