HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánTakarító voltam


Soha nem árultam el a gyerekeimnek, mivel is foglalkozom... Nem akartam, hogy szégyenkezzenek miattam. Mikor a legkisebb lányom megkérdezte, mit csinálok, azt válaszoltam neki habozva, hogy én egy munkás vagyok. Mielőtt hazamennék, minden nap lemosakszom a nyilvános vécékben. Így fogalmuk sem volt, mi a munkám. A lányaimat iskolába akartam küldeni, hogy tanulhassanak. Azt szeretném, ha méltósággal állhatnának meg az emberek előtt. Soha nem kívánnám nekik, hogy bárki lenézze őket, ahogy engem. Az emberek mindig megaláztak. Minden egyes megkeresett fillért a lányok oktatására költöttem. Soha nem vettem új pólót, ehelyett könyveket vásároltam nekik. A legtöbb, amit szeretnék, hogy tiszteljék őket, és én ezért dolgozom. Én TAKARÍTÓ voltam. A kislányom főiskolai jelentkezésének határideje előtt egy nappal még nem sikerült összeszednem a felvételi díjat. Aznap nem tudtam dolgozni...Csak ültem és ültem a szemét mellett, és erősen próbáltam visszatartani a könnyeimet. A munkatársaim láttak engem, de egyikük se jött oda hozzám. Kudarcot vallottam, és összetört a szívem. Fogalmam sem volt, hogy nézek szembe a lányommal otthon, mikor majd a felvételi költségéről kérdez, miután hazaértem. Én szegénynek születtem, és úgy hittem, hogy semmi jó nem történhet a szegényekkel. De a munkaidő letelte után az összes takarító odajött hozzám, leültek mellém, és azt kérdezték, hogy testvéreimként tekintek-e rájuk. Mielőtt válaszolhattam volna, átadták nekem az aznapi bérüket. Mikor megpróbáltam visszautasítani őket, szembeszálltak velem: "Ha szükséges, mi ma éhezni fogunk, de a lányunknak főiskolára kell mennie." Képtelen voltam válaszolni... Aznap le se zuhanyoztam, és úgy mentem haza, mint egy takarító.
Azóta hosszú idő telt el. A lányom hamarosan befejezi az egyetemet. A lányaim közül hárman soha többé nem engedtek vissza dolgozni. Az egyiküknek részmunkaidős állása van, hárman pedig oktatnak. De gyakran elvisz ez a kislányom a munkahelyemre, és ott megeteti a kollégáimat velem együtt.
Ők ilyenkor nevetnek, és megkérdik, mégis miért hoz nekik ételt ilyen gyakran. Válaszában elmagyarázta: "Ti mindannyian éheztetek miattam azon a napon, hogy az lehessek ma, aki vagyok. Szóval imádkozzatok értem, hogy én minden egyes nap megetethesselek titeket!"
Ma már nem érzem szegénynek magam. Akinek ilyen gyerekei vannak, az hogy lehetne nincstelen? (Idris nyomán)A szó ereje - Édesanya hite és szeretete erős!


Volt egy kisfiú a XIX. században, akit Tommynak hívtak. Szegénynek nagyon nehezen ment a tanulás. Úgy látszott, nem is lesz képes folytatni. A tanára lemondott róla: megmondta Tommy édesanyjának, hogy a fia soha nem fogja sokra vinni, mert képtelen tanulni, s megkérte, vigye haza, ne hozza többé iskolába. De az édesanyának más volt a véleménye, ő hitt Istenben, a szeretet hatalmában. Elkezdte tehát otthon tanítani a fiát, és mindig, amikor Tommy kudarcot vallott, bátorította arra, hogy tovább próbálkozzon. Bizony megérte, hogy az édesanya biztatta fiát, hiszen Tommy felnőtt korában feltaláló lett, s több mint ezer találmányt szabadalmaztatott, többek között a fonográfot és az izzólámpát.
Ő volt Thomas Edison.Thomas Alva Edison élete (1847-1931)

Samuel Edison és Nacy Elliot gyermekeként, 1847. Február 11-én született az Amerikai Egyesült Államok Ohio államában, Milanóban. Szülővárosa, mivel a vasúti pálya áthaladását megakadályozta, teljesen visszafejlődött. 1845-ben a család átköltözött a Michigan állambeli Port Huronba. A gyermek Edison súlyos skarlát következtében halláskárosult lett, nem tudott beilleszkedni az iskolába, ahonnan három hónap múlva kimaradt. Édesanyja tanította.
Sokat olvasott, 12 évesen a Port Huron és Detroit között közlekedő vonaton újságot, könyvet, édességet árult, és Weekly Herald címmel saját újságot szerkesztett. 1863-ban Port Huronban távírász lett. 1868-ban állást vállalt Bostonban a Western Unión Telegraph Companynél. Első szabadalmát 1869. Június 1-jén egy szavazatszámlálóra jelentette be.
1870-től New Yorkban tőzsdei távírászként dolgozott. 1871-ben üzemet alapított a New Jersey-béli Newyorkban, és feleségül vette az üzemben dolgozó Mary Stilwellt. Ebben az időben a duplex és kvadruplex távírórendszereken dolgozott, és szabadalmaztatta az elektromos tollat.
1876-ban a New Jersey-béli Menlo Parkban új laboratóriumot hozott létre. Bell találmánya, a telefon felkeltette érdeklődését, foglalkozni kezdett vele. Így találta fel a szénmikrofont, és indukciós tekercset alkalmazott.
Saját telefonját 1879-ben mutatta be. A fonográf szabadalmának elfogadását 1877. December 24-én kérte. 1878-ban, Philadelphiában megismerkedett George F. Barker professzor villamos ívlámpájával. Kísérletezni kezdett az izzólámpával, és megalakította az Edison Villamos Világítási Társaságot.
Első kísérleteinél sikertelenül platinaszálat alkalmazott, hosszas, kitartó próbálkozások után találta meg a megfelelő anyagot, a szénszálat, egy elszenesített gyapjúszál alakjában. Az első, 40 órán átégő izzólámpa 1879. Október 21-én készült el.
A villanylámpát az utcákon és az épületekben akarta alkalmazni. A korabeli dinamók azonban rossz hatásfokúak voltak. Új dinamó tervezésébe kezdett. A létrehozott monstrumnak a hosszú derekú Mary Anna becenevet adták.
1880-ban a Menlo Parkban villanymeghajtású vonatot épített. Első felesége halála után (1884), 1886 februárjában vette feleségül Mina Millert. Új otthonukat West Orange-ban rendezték be.
Edison 1887-ben West Orange-ban új kutatótelepet létesített. Fonográfját fejlesztette, és diktafont szerkesztett. Érdeklődése egyre inkább az ipari kutatásokra terjedt ki. 1888.-ban vasércfeldolgozó üzemet, érctelepet vásárolt.
New Jerseyben új feldolgozó üzemet hozott létre, mágneses fémkiválasztót üzemeltetett, egy egész bányász falut alapított. Kinematográfját 1891-ben szabadalmaztatta. Röntgensugárzással kísérletezett, röntgengépet készített. A lúgos akkumulátor kifejlesztésére 1900-ban kezdte kísérleteit. Edison másik ipari tevékenysége a cementgyártás volt.
1902-ben előre gyártott öntött házakat épített. 1912-ben Henry Ford T-modelljeihez készített elektromos önindítót. A világháború idején a haditengerészet részére dolgozott. 1927-ben, Floridában gumikutatásokra hozott létre laboratóriumot. 1930-tól egyre többet betegeskedett.
1931. október 18-án West Orange -ban hunyt el. Temetése napján a gyász jeléül az Amerikai Egyesült Államokban egy percre lekapcsolták a villanyvilágítást. (puskastivadar.uw.hu)"Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember,
annak a gyümölcsét eszi." (Példabeszédek 18:21)
"A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz!" (Példabeszédek 20:19)
"A csúfolódókat Ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." és "Űzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés..." - olvassuk a Példabeszédek 3:34 és 22:10-ben.Barkóczi Sándor: Élet és halál a nyelv hatalmában!
Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Van kérdésed? Ide írhatsz!

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD ]"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)
Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít. Dal itt!


Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel.
A fájdalmas lelkűt, betöltöd örömmel.
Úr Jézus, életem felett végy teljes uralmat,
Hogy választotthoz méltón várjam nagy napodat.Mi a hit? Örök Szeretet! Mennyei Atyám, hiszem, hogy szeretsz.
Elisabeth Seiler misszionáriusnő írásai


Nincs idő az Igehallgatásra? MENNYEI TELEFON - VAK RABLÓFELESÉG

Gazdag István: Néhány élmény betegekkel

Engedelmesség az Úrnak ÁLLANDÓ ÖRÖM22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!