HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján2018.11.25.Ferencz Orsolya: Az a világ, amit ismerünk és szeretünk, örökre elveszett (Polbeat)


Gyönyörű időnk van, mondja a meteorológus a tévében. Na ettől megyek a falnak! - érvelt a legutóbbi Polbeatben Ferencz Orsolya, az űrkutatásért felelős, frissen kinevezett miniszteri biztos, aki maga is űrkutató, egyben Józsefváros önkormányzatának tagja. Ferencz Orsolya kutatótársai nevében nyomatékosan kérte, hagyják abba a viccelődést a magyar űrkutatással, mert ez a XXI. század tudománya, amelyben a magyar tudósok a XX. század elején még az élen jártak, s mostoha körülmények között, idősen, de ma is itthon dolgozik a szakma több óriása. Stefka István és Huth Gergely kérdéseire így folytatta:
Novemberben 20 fok? Aki ezen az égövön él, annak tudnia kell, hogy elképesztő állapotok alakultak ki a klímánkban, ilyenkor már fagyni kéne! Tíz fokkal vagyunk följebb! A Duna vízszintje soha nem volt ilyen alacsony ősszel, aminek az az oka, hogy elolvadnak a gleccserek és feljebb kúszott a hóhatár a forrásvidéken. Értse meg mindenki, az a világ, amit ismerünk és szeretünk, csak nem vigyáztunk rá, soha nem fog visszajönni. A mi választási lehetőségünk már csak annyi, hogy hol próbálunk beavatkozni a klímaváltozás folyamatába, hogy mentsük ami menthető. De amíg még csak tudomásul venni sem vagyunk hajlandóak ezt, átszaladunk olyan döntési pontokon, ahonnan nincs visszaút. Mint ha összetörnénk az autónkat: utólag már hiába tapossuk a fékpedált.Legyünk méltóak nagy elődeinkhez!
Béres József, a kutató, a Béres Csepp feltalálója


Béres Józsefet, a kutatót, a Béres Csepp feltalálóját megkereste egy külföldi befektető. "Annyi pénzt adok magának, amennyit akar, amennyit kimond a száján, csak hagyja el ezt az országot, és adja át a kutatási eredményeit annak, akit én megnevezek!" - mondta.
Erre a hazafi kutató ezt válaszolta: "Az én őseim itt éltek, itt haltak meg, itt gürcöltek, itt fizettek adót. Nekem nem átjáróház ez az ország. Én szeretem ezt a népet, és nem hagyom el." /Béres József (1920-2006) - Széchenyi-díjas kutató/(Forrás: Patrióta Európa Mozgalom)

Fazekas István: A megvádolt című drámája

dr. Béres Józsefről, a Béres-csepp feltalálójáról, az immunrendszer betegségének gyógyítójáról szól. A darabot 2015 tavaszán adták ki könyv formájában, ősbemutatója 2016. január 9-én volt a kecskeméti Kelemen László Kamaraszínházban.

Részlet: Házkutatás

De a hivatalos orvosi szakma és a politikai elit nem ismerte el a kutatási eredményeit, a vád kuruzslás volt ellene. A Kádár-rendszer az értelmiséget is meg akarta nyerni magának. Vagy megfélemlítéssel vagy lekenyerezéssel. A rendszer nem fogadta el, hogy egy kívülálló, egy biokémikus kutató megpróbál beleszólni a gyógyításba. Ráadásul egy olyan fontos területen, mint a rák gyógyítása! A szovjet mintára működő szocialista orvostudomány elöljárói a bevett módszert alkalmazták: először megpróbálták Bérest rávenni az együttműködésre, majd amikor látták, hogy nem megy, mindent megtettek, hogy ellehetetlenítsék. Ehhez kellő támogatást kaptak a párt hatalmasságaitól. A néző tanúja lesz a tudós kisvárdai meghurcoltatásának, durva házkutatásoknak, a szer lefoglalásának, kutatói munkája ellehetetlenülésének, a gyógyulni vágyó tömegek szétzavarásának. Megismerkedik a Kádár-korszak bürokratikus viszonyaival, mely minden újat, egyénit, a hivatalos iránytól eltérőt gáncsolt. De Béres József hűséges maradt elveihez, az akkori hatalom nyomása ellenére sem hagyta el hazáját. Ragaszkodott ahhoz, hogy találmánya Magyarországon szolgálja a betegek gyógyulását. (montazsmagazin.hu)Oláh György (1927-2017) kémiai Nobel-díjas kutatónkat gyászoljuk


2017. március 8-án elhunyt Oláh György, a 20. század egyik legmeghatározóbb kémikusa, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, akit 1994-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki a karbokationok kutatásában elért eredményeiért.
Oláh György 1927. május 22-én Budapesten született, idén ünnepelhette volna 90. születésnapját. Tanulmányait a Piarista Gimnáziumban, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta. Érdeklődése a szerves kémia felé fordult, 1949-ben doktorált. 1954-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia újonnan létrehozott Központi Kémiai Kutatóintézetéhez, ahol szerves kémiai kutatócsoportot alapított.
Oláh György 1956-ban családjával együtt Kanadába költözött, majd 1965-ban az Egyesült Államokban telepedett le. 1977-től Kaliforniában élt és dolgozott, ahol a Dél-kaliforniai Egyetem professzora, a Loker Szénhidrogén-kutató Intézet igazgatója volt – adta hírül a Magyar Tudományos Akadémia. Kutatásainak legjelentősebb eredményét a karbokationok kutatásával érte el, szupersavak segítségével alacsony hőmérsékleten előállította a karbokationokat, és tanulmányozta szerkezetüket, tulajdonságaikat.
Az Oláh György vezetésével kifejlesztett direkt metanolos tüzelőanyag-cella (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC) az utóbbi időben az egész világ érdeklődésének fókuszába került. A találmány a hagyományos energiahordozók előteremtési költségeinek és a globális felmelegedésnek a növekvő problémáját oldhatja meg.BIBLIA ÉS TUDOMÁNY

Részletek Dr. Farid Abou-Rahme: Azt mondta Isten c. könyvéből


Azt a feladatot kaptuk, hogy tanulmányozzuk az Írásokat. (Jn 5:39) Ha ezt a tudományra vonatkoztatjuk, rengeteg példát találunk olyan modern tudományos tényekre, amelyeket a Biblia már több ezer évvel azelőtt feljegyzett, mielőtt a tudósok felfedezték volna. Ezeket a megállapításokat olyan emberek jegyezték le, akik semmit sem tudtak a modern tudományról: "A Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei." (2Pt 1:21) "Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg"; "hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében." (Róm 15:4; Jn 20:31) Vizsgáljunk meg néhány példát!
Fizika

"Fölfüggesztette a Földet a semmiség fölé."(Jób 26:7)

Jób több mint 3500 évvel ezelőtt jegyezte le ezt a tényt, ami pedig huszadik századi fizika. A Newton által felfedezett gravitáció törvényei nem tesznek hozzá semmit ahhoz, amit Jób mondott, csupán elmagyarázzák, hogyan "függesztette föl Isten a Földet a semmiség fölé"! A századfordulón a tudósok azt hittek, hogy létezik egy "éter" nevű anyag, amely kitőlti az űrt, és valahogyan segíti a Földet a helyén tartani. Ezt mára azonban megcáfolták, és a legtudományosabb állítás még mindig az, hogy Isten "fölfüggesztette a Földet a semmiség fölé." Ugyanaz a Teremtő, aki "fölfüggesztette" a Földet a semmiség fölé, jószántából hagyta, hogy Fiát "egy fára függesszék." (ApCsel 5:30) Áldozata által megbocsátotta mindazoknak a bűneit, akik hisznek benne. "Ki ül a Föld kereksége fölött..." (Ézs 40:22) Ézsaiás körülbelül Kr.e. 700-ban jegyezte le ezt a bámulatos tényt. A "kerekség" szó jelentése az eredeti nyelven az, hogy "gömb alakú".Több mint kétezer évvel Ézsaiás után, Kr.u. 1519-ben Magellan, a híres utazó körülvitorlázta a Földet, hogy megcáfolja azt a nézetet, miszerint a Föld lapos, és bebizonyította azt, ami több mint 2000 éve ott állt a Bibliában, éspedig, hogy a Föld gömbölyű. Szintén egy gömbölyű Földet sejtet Lukács evangéliumának 17. része, amelyben az Úr Jézus ezekkel a szavakkal írja le saját visszatérését: "aznap" (31. v.), illetve "azon az éjszakán." (34. v.) Ez arra enged következtetni, hogy egyidejűleg lesz világosság a Földgömb egyik oldalán, és sötétség a másikon. "Aznap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye... Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, és a másik ott hagyatik." (Lk 17:3,34)Csillagászat

"... az ég serege meg nem számlálható." (Jer 33:22)

A csillagászat területén további példák találhatók Isten Igéjének hitelességére. Századokon keresztül kísérleteztek, hogy megszámlálják a csillagokat. Ptolemaiosz 1056, Brahe 777, Kepler pedig 1005 csillagot számlált. Ez a szám állandóan növekedett, manapság viszont közismert tény, hogy csak a mi galaxisunkban jóval több, mint 100 milliárd csillag van, és valószínűleg körülbelül 100 milliárd további galaxis létezik! Mégis több ezer évvel ezelőtt Jeremiás ezt írta: "Az ég serege meg nem számlálható." Még bámulatosabbak a 147. zsoltár szavai: "Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat nevéről nevezi. Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa." (4-5. v.) A következő versek arról szólnak, hogy ugyanaz az Isten, aki "a csillagokat is teremtette", mindenkiről külön- külön gondoskodik.

Hematológia

"Mert a testnek élete a vérben van." (3Móz 17:11)

A tudósok századokon keresztül a "test életéről" beszéltek, és azt állították, hogy az emberi test különböző szervei hordozzák az életet. A vér soha nem szerepelt a listájukon. 1628-ban Harvey bebizonyította, hogy a vérkeringés a szívből indul, és oda tér vissza, és közben artériákon és vénákon keresztül a test minden részét eléri. Elsőként fedezte fel azt, ami mára már közismert tény. Újabban a hematológia és az immunológia, e két rohamosan fejlődő tudományág megerősítette, hogy az az összetett folyadék, amelyet vérnek nevezünk, egyedülálló módon életfenntartó. A tudósok egy életen át tanulmányozhatják a vér alkotóelemeit, és mégis ennek a folyadéknak a csodái folyamatosan bámulatba tudják ejteni az emberi elmét. Az a megállapítás, miszerint "a testnek élete a vérben van", noha több ezer éve írták, tudományosan helytálló és pontos. Ha bármely szerv vagy sejtcsoport vérellátás nélkül marad, az eredmény annak a szervnek vagy sejtcsoportnak a halála. Ez a korélettana a különféle agy- és szívinfarktusoknak. A sejtek nem működhetnek, és nem élhetnek vérkeringés nélkül. Az összes sejt - beleértve az agysejteket is - életben maradása a vérellátástól függ. Ma már tudjuk, hogy a vér életfenntartó anyagokkal (oxigén, glukóz, aminosavak) látja el a sejteket, és elszállítja a mérgező anyagcseretermékeiket (széndioxid, laktát, karbamid). Amennyiben ezek a mérgező anyagok nem távoznak el a sejtekből, akkor az végül elhalásukhoz vezet. Milyen bámulatos rendszer: a test élete valóban a vérben van! Elképzeléseink ellenére, a vér az egyik leghatékonyabb tisztítószer. A fent leírt tisztítási folyamat egy cseremechanizmus mellékterméke, mely által a vér "kereskedik" a sejtekkel, életet ad a halálért cserébe.Dr. Kent Hovind a Frigyláda felfedezéséről
Ron Wyatt megvizsgáltatta a Frigyláda fedelén talált
megszáradt, megfeketedett anyagot (Jézus vérét)
Jézus Krisztus kiontott vérének ereje
A hematológia tudománya segítségünkre van abban, hogy megértsük a Bibliában található bámulatos, kettős igazságot: "...aki (Krisztus) minket szeretett, és megmosott (szó szerint: megtisztított) bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által." (Jel 1:5b) Ez nem költői szóhasználat, hanem szellemi tény, amely egy a fizikaihoz hasonló dinamikus szellemi cserefolyamatot ír le. Amikor Krisztus kiontotta vérét a kereszten miérettünk, magára vette bűneinket és bűnös természetünket: "Bűneinket maga vitte fel testében a fára." (1Pt 2:24) Tehát ha elfogadjuk Őt Megváltónknak és Urunknak, meg tudunk tisztulni halálos gonoszságunkból, és képesekké válunk arra, hogy elfogadjuk az Ő életét. "Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7) A vér a szívet is megtisztítja. Ha egy vérrög elzárja valamelyik szívartériát, amely vért szállít a szívbe, az ember életveszélybe kerül. A kardiológusok megpróbálják érsebészeti úton eltávolítani a rögöt, hogy a vér eljuthasson a szív sejtjeibe, különben azok rövid időn belül elpusztulnak. A Biblia ezt mondja: "Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az." (Jer 17:9) De az Ő vére lemoshatja szívünk gonoszságát, ha hagyjuk, hogy eltávolítsa az elzáródást okozó rögöt azáltal, hogy meghívjuk Őt a szívünkbe. Ekkor részesülünk az Ő örökkévaló életében. Ez tehát az üdvösség: ha a rögöt eltávolították, a vér újra áramlani kezd, és az ember élete megújul.

Molekuláris biológia

"Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy;
csodálatosak alkotásaid..." (Zsolt 139:14)

Bámulatba ejtő a molekuláris biológia felfedezéseiről olvasni. A DNS molekula kiváló példa Teremtőnk nagyságára. A tudósok mindaddig azt gondolták, hogy az egyszerű sejt valóban egyszerű, amíg a modern tudomány el nem kezdte kutatni a DNS molekula összetettségét, amely maga is csupán része a sejtnek! A DNS molekulának, mint információhordozónak a hatékonysága, az integrált áramkörökéhez hasonlítható. Ha a világ könyvtáraiban található információt integrált áramkörök segítségével kellene tárolni, akkora mennyiségre lenne szükség, amely magasabb mint a Hold-Föld távolság. Másrészt, ha DNS molekulákban tárolnánk, egy gombostűfej térfogatának 1%-a is elég lenne erre a célra! A DNS 45 billiószor hatékonyabb, mint az emberi csúcstechnológia szilícium lapkái. Valóban, egy hatalmas Isten "csodálatosan megkülönböztetett" minket!

Kémia

"Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba." (1Móz 3:19)

A 18. század vége felé a tudósok különféle módszereket dolgoztak ki az ásványok elemzésére, és manapság még több ilyen technika létezik. Az emberi testnek és a föld porának kémiai elemzéséből kimutatható, hogy az alábbi kémiai elemek, amelyek az emberi test fő alkotóelemei, jelen vannak a Föld felszínén levő porból vett jellegzetes mintákban is: kalcium oxigén; foszfor klór; kálium szén; nátrium hidrogén; magnézium nitrogén; vas kén; Ez azt mutatja, hogy az ember olyan, amilyennek az Írásban leírták több ezer évvel ezelőtt: "Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk." (Zsolt 103:14) Isten a természetet még parányi temetkezési vállalkozókkal is ellátta, azzal a céllal, hogy lebonyolítsák a lebomlási folyamatot, amely által a "por" visszatér a földbe, ahonnan vétetett: "A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a szellem pedig visszatér Istenhez, aki adta." (Préd 12:7)

Atomfizika

"De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve- ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a Föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek." (2Pt 3:10-11) Ki mondta Péternek, a halásznak, hogy az atomok megsemmisíthetők, és ez hatalmas zajjal, izzó tűzzel és szörnyű pusztítással jár? Ezt csaknem 1900 évvel azután fedezték fel, hogy Péter lejegyezte. (Einstein E=m*cnégyzet képlete) A hirosimai atombomba robbanás és a különféle nukleáris kísérletek leírása részletekbe menően egyezik Péter feljegyzéseivel. A "felbomlás" szót jobb "elszabadulásnak" fordítani az eredeti görög szöveg szerint. Ez azt sugallja, hogy a kémiai elemek azért fognak elégni, mert a nukleáris erők elszabadítják az atommagban általuk összetartott protonokat és neutronokat. Ez a Biblia szavai által érthető meg: Jézus Krisztus "hatalma szavával fenntartja a mindenséget." (Zsid 1:3) Ő a fenntartó erő: "Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn." [szó szerint: van összetartva] (Kol 1:17) Az Úr Jézus ma is a világmindenség fenntartója, és hatalmának szavával tart fenn mindeneket. Ő tartja össze az atomokat, és Ő tartja helyén a világmindenséget. De az Úr napján az atom elveszíti kötőerőit, amely irtózatos energia-felszabadulást eredményez, illetve olyan következményei lesznek, amikről Péter a második levelében ír. (2Pt 3:10-12)

Tudósok, akik hittek Istenben

Általános szabály manapság azt tanítani, hogy ha valaki tudós, akkor nem hihet a Bibliában. Isten Igéjét a tudomány leple alatt világszerte, majdnem minden iskolában és egyetemen támadjak. Mégis, ha valaki tanulmányozza a tudománytörténetet, és olvas azokról a valódi tudósokról, akik feltaláltak valami érdemlegeset, ugyancsak elcsodálkozhat azon, hogy közülük milyen sokan hittek Istenben, vagy voltak igazi keresztyének. Lássunk tehát néhány példát nagy tudósokról, akik hittek Istenben.

Johannes Kepler (1571-1630)

A csillagászat területén kifejtett munkásságáért és felfedezéseiért Keplert úgy emlegetik, mint "az ember, aki elindította azt a folyamatot, mely a babonát logikus gondolkodással helyettesítette." Az általa fölállított bolygómozgási törvények indították el útjára a modern csillagászatot: 1.) Minden bolygó a Nap körül kering ellipszis alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van. 2.) A bolygót a Nappal összekötő egyenes (vezérsugár) egyenlő idők alatt egyenlő területeket "súrol". Tehát: a bolygók gyorsabban keringenek, ha közelebb vannak a Naphoz. 3.) Bármely két bolygó esetén, a keringési idők négyzeteinek aránya a Naptól vett középtávolságok (pályasugarak) köbének arányával egyenlő.
Hitét ezekkel a szavakkal összegezte: "keresztyén vagyok." Felismerte Istenben a "jóságos Teremtőt, aki a láthatatlanból alkotta meg a természetet." (Zsid 11:3)

Robert Boyle (1627-1691)

Azonkívül, hogy a modern kémia úttörője volt, Robert Boyle nagyban hozzájárult a tudományos gondolkodás előrehaladásához. Több más híres felfedezése mellett, a gázok nyomása és térfogata közötti összefüggés ma is Boyle-törvényeként ismert. Boyle nem látott ellentmondást a tudomány és keresztyén hite között. Erős volt a hite Jézus Krisztusban, mint Megváltójában és Urában.

Sir Isaac Newton (1642-1727)

Ő volt az egyik legnagyobb tudós, akinek olyan felfedezések tulajdoníthatók, mint a gravitáció törvényei, a dinamika törvényei és a differenciál- és integrálszámítás. A tudomány haladásához való hozzájárulása felölelte a fizika, a matematika és a csillagászat területeit. Newton szerette Istent és hitt Isten Igéjében. Tanulmányozta a Bibliát, és erről könyveket is írt. Ezt írta: "Megingathatatlan a hitem a Bibliában, mint Isten Igéjében."

"Két fontos dolgot tanultam meg az életemben: ha nagy bűnös vagyok, és hogy Krisztus még nagyobb Szabadító." (Isaac Newton)

Newton és a feltámadás

Newtontól, a nagy tudóstól, aki mélyen hívő ember volt, valaki gúnyosan megkérdezte:
"- Aztán hogyan szedi össze életre az Isten egyszer a halottakat?"
A nagy tudós benyúlt egy fiókba, kivett egy dobozt, abból egy marék vasreszeléket, és szétszórta az asztalon. - Szedje össze - mondta az idegennek.
- Nem tudom - felelte az.
Erre a tudós kivett a zsebéből egy mágnest, és a vasreszelék fölé tartotta. Mind hozzácsapódott. Egy szempillantás alatt, az utolsó szemig.
- Nos, valahogy így! - felelte szerényen a tudós. - Engem máris magához vonzott. (evangelikus-ifi.blogspot.hu)

Louis Pasteur (1822-1895)

Ő volt a mikrobiológia és bakteriológia újdonsült tudományának a megalapítója. Feltalálta a vedőoltást, az immunizálást és a pasztörizálást, melyek sok emberéletet mentettek meg. Neki köszönhető a biogenezis törvénye is, amely kijelenti, hogy élet csak életből keletkezhet, ami ellentmondott a spontán keletkezés akkoriban divatos evolúciós gondolatának. Pasteur nem talált semmilyen ellentmondást a tudomány és a keresztyénség között. Szilárdan hitte, hogy "a tudomány közelebb viszi az embert Istenhez."

James Clerk Maxwell (1831-1879)

Elektromágneses elmélete és a vele kapcsolatos téregyenletek kövezték ki az utat a huszadik századi fizika számára. Maxwell hithű keresztyén volt, aki tanulmányozta a Bibliát, olyan hittel és elkötelezettséggel, amely nyilvánvaló volt a tudományos körökben is. A fentieken kivül meg sok hívő tudós ismert, például: Fleming, az elektronika úttörője, aki ezt írta: "Bőséges bizonyiték van arra, hogy bár emberek írták, a Biblia nem az emberi elme terméke. Emberek megszámlálhatatlan sokasága mindig is úgy tisztelte, mint a világegyetem Teremtőjének hozzánk intézett üzenetét." További hithű tudósok: Lister, aki feltalálta a steril sebészetet, Simpson, aki feltalálta az érzéstelenítést. Babbage (számitástechnika), von Braun (űrrakéta), Euler (differenciál- és integrálszámítás), Mendel (genetika).


AZ ŐSROBBANÁS

"Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek... " (Jak 1:5) "Jöjjetek, szálljunk vitába! - mondja az Úr." (Ézs 1:18)
Hasonlítsuk össze az ősrobbanás elméletét a teremtéssel, felhasználva a tudomány néhány alaptörvényét, és lássuk, melyik mond ellent ezeknek a törvényeknek, és melyik van összhangban velük. Tekintsük először a termodinamika törvényeit (a "termodinamika" fogalom két görög szóból származik, amelyek jelentése hő-erő). Kutatás vagy kísérletezés közben minden tudóst két alaptörvény irányít, mégpedig a termodinamika két törvénye. E törvények alól nincsenek kivételek. A legegyszerűbb kísérletektől a legbonyolultabbakig, a világegyetem minden folyamata engedelmeskedik a termodinamika törvényeinek. Az első törvény az energia megmaradásának elve néven ismert, és azt állítja, hogy energia nem keletkezik, és nem semmisül meg. Nemrégiben a tudósok felfedezték, hogy az anyag energiává alakítható; azonban az anyag és az energia teljes összege nem változtatható meg. Ez maga után vonja azt, hogy az univerzum nem teremthette meg önmagát. Ha volt kezdete, akkor csak egy önmagán kívüli "ok" hozhatta létre, olyan folyamatok révén, amelyek ma már nem működőképesek. Az ősrobbanás-elmélet tehát ellentmond a termodinamika első törvényének. A teremtés, teljes összhangban az első törvénnyel, azt állítja, hogy energia nem keletkezik, és nem semmisül meg. A teremtés még egy lépéssel továbbmegy, és azt is megmagyarázza, hogy energia azért nem keletkezik, mert a teremtés hetének hetedik napján Isten befejezte a teremtés művét. (1Móz 2:2) Energia nem is semmisül meg, mivel Isten "hatalmas szavával hordozza a mindenséget." (Zsid 1:3)
A második törvény még érdekesebb összehasonlításra teremt lehetőséget. Ez azt állítja, hogy minden magára hagyott fizikai rendszer a rendezetlenség és a káosz felé tart. A rendezetlenség mértékét a termodinamikában "entrópiának" nevezik - és az idő múlásával az entrópia növekszik. Legegyszerűbb megfogalmazásban az entrópiát "az idő nyílvesszőjének" nevezik, és ez mindig lefelé száll. Tehát az idő múlásával minden elromlik, felbomlik vagy elpusztul. Mármost az ősrobbanás elmélet azt állítja, hogy az univerzumban a fejlődés, a növekvő rend és a komplexitás folyamata uralkodik - az idő múlásával a dolgok jobbá válnak. Mi feltehetően egyetlen sejtként kezdtük, ma pedig komplex emberi lények vagyunk. Az evolúcióban az idő nyila felfelé mutat, ami teljes mértékben ellentmond a második törvénynek!
Ezt a problémát számos evolucionista is elismeri. Jeremy Rifkin például így vélekedik Entropy: A New World View (Entrópia: Egy új világnézet) című könyvében: "Azt hisszük, hogy az evolúció valamilyen csodálatos módon egyre nagyobb összértéket és rendet hoz létre a Földön. Most, hogy környezetünk puszta szemmel is látható módon válik szétesővé és rendezetlenné, talán első alkalommal kezdünk kételkedni az evolúcióról, a haladásról és az anyagi értékeket képviselő dolgok keletkezéséről alkotott elképzeléseinkben ...Az evolúció a rend egyre nagyobb szigeteinek keletkezését jelenti a rendezetlenség egyre nagyobb tengereinek rovására. Nincs olyan biológus vagy fizikus, aki tagadná ezt az alapvető igazságot. Mégis, ki hajlandó felállni és beismerni ezt egy osztályteremben vagy a nyilvánosság előtt?" A teremtés szerint, amikor az ember vétkezett, Isten megátkozta a Földet, és romlásnak és halálnak vetette azt alá. A Biblia leszögezi, hogy "az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig." (Róm 8:22) A zsoltáríró úgy fejezi ki a helyzetet, hogy így ír az egekről és a Földről: "Mind megavulnak, mint a ruha." (Zsolt 102:27) Az idő nyila lefelé mutat a teremtéstörténetben, teljes összhangban a második törvénnyel.
Tehát rendelkezésünkre áll a tudománynak két alaptörvénye, amely teljes ellentmondásban van az evolúcióelmélettel, de teljes összhangban a teremtéssel. A termodinamika törvényei nemcsak arra a múltbeli időpontra utalnak, amikor a teremtésnek meg kellett történnie, hanem egy jövőbeli időpontra is, amikor az idő nyílvesszője földet ér, azaz eléri a mélypontot! Amennyiben a rendelkezésre álló energia esetleg zérushoz közelítene, bekövetkezik a végső hőhalál, amire Péter figyelmeztet minket: "...az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a Föld és a rajta levő alkotások is megégnek." (2Pt 3:10) Egyes evolucionisták kétféle módon próbálnak meg kikerülni ebből a halálos csapdából: vagy azt állítják, hogy a termodinamika törvényei nem egyetemesek, vagyis a tudósok e törvényeknek ellentmondó kísérleti eredményre is juthatnak; vagy pedig a "nyitott rendszer" érvéhez folyamodnak, mondván, hogy a törvények nem érvényesek nyitott rendszerekre, ahol a rendszerbe külső energiát lehet juttatni. Az első érvet - vagyis, hogy ez a két törvény nem vonatkozik a világegyetem keletkezésére - megdönti az a tény, hogy a tudomány megfigyelésen alapszik A két törvény arról ismeretes, hogy minden olyan tömeg-energia rendszerre és folyamatra alkalmazható, amely térben és időben megfigyelhető.
A termodinamika törvényei tudománynak minősülnek. Az az elmélet, amely nem megfigyelt, az képzeletbeli ellentmondáson alapul, és ez ellentétben áll az egybehangzó kísérleti megfigyelésekkel, tehát nem nevezhető tudományosnak! A nyitott rendszerekre vonatkozó érvet a termodinamika harmadik törvénye dönti meg, amely kimondja, hogy a rend abszolút zérusponton (-273 C fok) maximális, mert ott az entrópia értéke zéró. Ez maga után vonja azt, hogy ha külső hőenergiát adunk át egy nyitott rendszernek, az csak növeli a rendezetlenséget. Ez elkerülhetetlenül a rendszer rendezettségében rejlő funkcionális információ csökkenését eredményezi. Egy irányító program és átalakító mechanizmus (mint a klorofill a növényekben) jelenléte nélkül a bármilyen forrásból származó külső energiabevitel csak növeli a rendezetlenséget! Az a feltételezés, hogy egy robbanás rendet idézhet elő, ellentmond minden tudományos törvénynek. A további feltételezés, hogy ez a robbanás az energia és az anyag egyenletes, gömbszimmetrikus (bármilyen irányban azonos) tágulásához vezetett, a tudomány egy másik törvényének, az impulzusnyomaték megmaradás elvének mond ellent. Ez az elv kijelenti, hogy egyenletes körmozgás sohasem eredményezhet görbe vonalú mozgást. Azt feltételezni tehát, hogy egy lineárisan táguló gáz keringő pályájú galaxisokká és bolygórendszerekké lényegült volna át, íme a tudomány egy másik törvénye szerint is egyszerűen lehetetlen. Tekintsük az ok és okozat híres törvényét, mely kijelenti, hogy minden okozat esetében kell lennie egy oknak is, amely minden tekintetben előbbvaló az okozatnál, ami azt mutatja, hogy az univerzum nem hozhatta létre önmagát, ahogyan az ősrobbanás-elmélet feltételezi. Az univerzumnak (okozat) szüksége volt egy okra, mely kívül van téren és időn, és előbbvaló nála. Az egyetlen "ok", amely kívül van téren és időn, és mindennél előbbvaló, a Teremtő, aki elmondhatta magáról: "Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok." (Jn 8:58), és kérdőre fogta az embert: "Hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem?" (Jób 38:4) A fentiekből nyilvánvaló, hogy az ősrobbanás a hamis tudomány arra irányuló kísérlete, hogy alternatívát kínáljon a teremtésre. De minthogy elveszettek vagyunk e hatalmas világegyetem csodájában, nem tehetünk mást, mint hogy magasztaljuk a hatalmas Teremtőt:

"Az egek hirdetik Isten dicsőségét,
kezének munkájáról beszél a menny." (Zsolt 19:2)
/Forrás: www.vetesesaratas.hu/Magyar fiúé a természetfotózás Oscar-díja - Máté Bence Pusztaszerről
Losonczi Áron: Fényáteresztő üvegbeton
Videó híres magyar feltalálókról


Találmányok - Egy magyar ember egy napja

A magyar ember látott egy reklámfilmet a hazájáról, és ezért elhatározta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz a kezébe, amelyet magyar feltalálóknak köszönhet a világ. Így aztán fogott egy golyóstollat (Biró László, 1931), felírta egy papírra, hogy Találékony magyarok, majd egy mágnessel feltette a hűtőgépre (Szilárd Leó, 1929). A látása nem volt tökéletes, kontaktlencsét használt. Kicsit hezitált, hogy a régebbi típusút (Dallos József, 1928) vagy az új, lágy anyagú lencséjét (Győrffy István, 1959) használja-e aznap. Gyufával (Irinyi János, 1836) rágyújtott egy cigarettára, és miközben napi programján gondolkodott, egy CD-t hallgatott. A hologramos matricát nézegette a borítón (Gábor Dénes, 1947), majd bekapott egy C-vitamint (Szentgyörgyi Albert, 1931). Eszébe jutott egy barátja, ezért felhívta őt a vezetékes telefonjáról (Puskás Tivadar, 1878).

Még volt egy kis ideje indulás előtt, ezért elkezdett játszani a számítógépén (Neumann János, 1944). Elmélázott, hogy mely rendszert használja, végül a Basic Computer mellett döntött (Kemény János, 1964), és Excel táblázatba rendezte tennivalóit (Simonyi Károly, 1974). Még megnézett (volna) egy 3D-s filmet is, de ezt még egy 3D-s szemüveggel (Rátai Dániel, 2010) sem tudta megoldani. A kudarc után feltett egy bakelitlemezt a hagyományos lemezjátszójára (Goldmark Károly, 1948), és bekapcsolta a televíziót is (Mihály Dénes, 1919). Éppen New Yorkot mutatta egy ismeretterjesztő film, és örült, hogy színes készüléke van (Goldmark Károly, 1948). Nagyon tetszett neki a város, elsősorban a Central park (Asbóth Sándor, 1850-es évek, ő készítette a város rendezési tervét is). Még megnézett egy tudományos filmet az űrkutatásról, ismét elcsodálkozott a holdautón (Pávlics Ferenc, 1960 körül), majd még indulás előtt megpróbálta kirakni a Rubik-kockát (Rubik Ernő, 1976).

Végre elindult sétálni, és mivel autóvásárlás előtt állt, az elsuhanó autókat nézegette. Már korábban magához vette automata fényképezőgépét (Mihályi József, 1938). Az első kocsi, ami megtetszett, egy Ford T-modell volt (Galamb József, 1908,) aztán látott egy dízelmotoros BMW-t (Ansits Ferenc, 1983). Később megnézett magának egy Chevrolet-t, amelynek automata sebességváltója volt (Bíró László, 1932). Felmerült egy VW bogár is a különleges dizájnja miatt (Barényi Béla, 1925). Ez annyira tetszett neki, hogy még a karburátorát is megvizsgálta (Csonka János, 1893). De hamar rájött, hogy marad neki a bicikli, hazamenve meg is nézte a pincében, hogy rendben van-e, főleg a dinamója (Jedlik Ányos, 1861), majd ámultan nézte a szomszéd ház tetejére leszálló helikoptert (Asbóth Oszkár, 1928). Ezt az élményét azon melegében elmesélte Pulitzer-díjas (Pulitzer József, 1917) újságíró barátjának, akivel egy múzeumban találkozott: a fényáteresztő üvegbeton feltalálásnak fázisait mutatták be (Losonczi Áron, 2001). Magát a betont nem tudták megnézni, mivel annak jogi hercehurcáit 13 év alatt sem sikerült befejezni.

Mikor végre hazaért, már sötét volt, felkapcsolta – régimódi lévén – kripton töltésű lámpáját (Bródy Imre, 1930), megivott egy pohár szódavizet (Jedlik Ányos, 1840), és mivel megfájdult a feje, keresett egy gyógyszert is. Meg is találta a legutóbb vásárolt Kalmopyrint (Richter Gedeon, 1912). Az egész nap fáradalmait kipihenendő visszatért a bakelitlemezhez, és feltette a lemezjátszóra a Kodály-módszert (Kodály Zoltán, 1929) világszerte elterjesztő zeneszerző Psalmus Hungaricusát. (Forrás: Gyártás Trend)Michio Kaku döntő bizonyítékot talált Isten létezésére!


2016.05.02.2020-ig 1200 milliárd jut kutatásra * Teljes cikk itt!


"A kormány 2020-ig 1200 milliárd forintot szán kutatásra, fejlesztésre és innovációra, ezzel Magyarország GDP-arányos kutatási ráfordításai megközelítik majd az EU-átlagot - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 187. közgyűlésének megnyitóján. (...) Orbán Viktor elmondása szerint a két terület is akkor léphet előre, ha együtt halad, ezért a magyar tudomány jövője, minősége Magyarországon politikai ügy: nem párt-, hanem nemzetpolitikai ügy. Mint emlékeztetett, Magyarország nem rendelkezik nukleáris arzenállal, nagy olajkinccsel, százmilliós népességgel, de sajátos észjárással, komoly tudományos tradícióval igen." (miniszterelnok.hu)

Orbán Viktor beszéde az MTA 187. közgyűlésén

2014.11.12.

Sikeresen landolt az üstökösön a Philae! * Teljes cikk itt!

„A Philae nevű leszállóegység délelőtt fél tízkor vált le az űrszondáról, és hétórás utazás után érkezett meg a Földtől több mint ötszázmillió kilométerre lévő égitesten. A minilaboratórium megalkotásában a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontja és az SGF Kft. mérnökei is részt vettek. A landolást a Planetáriumban élőben nézhették az érdeklődők.” (mno.hu)

2012.02.13.
Innen követhető az első magyar műhold, a MASAT-1 indulása2012.02.12.


Magyarország első műholdja a MASAT-1 2012.02.13-án került fellövésre


Holnap 13 órakor startol az első magyar műhold, a MASAT-1, élőben közvetítjük. Nagy nap lesz a hétfői a magyar űripar számára: holnap startol a kizárólag magyar munka eredményeként megépített MASAT-1 műhold, melynek neve is a Magyar Satellite-ből áll össze - írja az Index. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem berkein belül kifejlesztett műhold típusát tekintve a parányi, ún. Cubesat műholdak közé tartozik. Ezek az eszközök mindössze 10x10x10 centiméteresek, tömegük 1 kg. Helyet kapott benne egy napelem, egy tápegység, egy kommunikációs egység, néhány szenzor és egy vezérlőegység. A fellövésre magyar idő szerint holnap 13 órakor, a dél-amerikai Guyanában kerül sor. Holnap először repül majd a műhold pályára állításáért felelős Vega rakéta is, ez az első olyan szerkezet, mely egyszerre több pikoműholdat is képes szállítani, így a magyar MASAT-1 mellett olasz, legyel, spanyol, román és francia eszközöket is felvisz majd az űrbe. Ezek közül azonban kiemelkedik a MASAT, ugyanis a magyar műhold rendelkezik csak fél-aktív mágneses stabilizátorral. (idokep.hu)

Magyarország első műholdja a MASAT-1 Budapesten készült

Újbudán, a Budapesti Műszaki Egyetemen készült el az első teljesen magyar fejlesztésű műhold. A 10x10 cm-es kis műhold már a starthelyen várja az indulást. A műholdat irányító űrközpontból jelentkezik a "Helyi Érték" TV adás. Dr. Gschwindt András a MASAT-1 projekt vezetője elmondja, hogy kb. 40 éves kutató munka előzte meg. Magyarország első műholdját február 9-én lövik fel. Rádióamatőrök is foghatják a jelét. (www.ujbudamedia.hu)

2014.01.12.Orbán: Magyarország büszke lehet rájuk * Teljes cikk itt!


Magyarország büszke lehet mérnökeire, informatikusaira, fizikusaira - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, miután Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökével közösen látogatást tett az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN genfi központjában. A kormányfő az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy találkozott a genfi központban dolgozó több mint hatvan magyar szakemberrel, doktorandusszal, diákkal, akik komoly pozíciókat töltenek be, komoly kutatásokban vesznek részt, és a legmagasabb szinten teljesítenek. "Jó okunk van arra, hogy büszkék legyünk a mérnökeinkre, a fizikusainkra, az informatikusainkra" - hangsúlyozta, rámutatva egyúttal, hogy "a nemzeti össztermékünkön és a lélekszámunkon fölül vagyunk reprezentálva" a CERN-ben folyó tudományos munkában. A hivatalos látogatáson a magyar küldöttség tájékoztatást kapott a CERN-ben folyó munkáról, a tervekről. Orbán Viktor értékelése szerint "az a tudományos munka, amely itt zajlik, építi a jövőt. (…) Itt jönnek létre azok a fizikai felismerések, amelyekre alapozva azután később az egész világot behálózó, meghódító termékek jönnek létre, mint például az internet." (mno.hu)

2013.10.08.Nobel-díjat ért az "isteni részecske" * Teljes cikk itt!


Az isteni részecskeként emlegetett Higgs-bozon létezését megjósoló brit Peter Higgs és a belga Francois Englert kapta az idei fizikai Nobel-díjat - jelentették be kedden a svéd Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban. A bizottság indoklása szerint a két tudós annak a mechanizmusnak az elméleti megalapozásáért részesül az elismerésben, amely hozzájárult a szubatomi részecskék tömege eredetének a megértéséhez, és amelyet nemrégiben megerősítettek a megjósolt elemi részecske felfedezésével a CERN nagy hadronütköztetőjének ATLAS és CMS kísérleteiben. A Higgs-mechanizmus úgy egészíti ki a standard modellt, hogy megteremti a tömegeket. Nélküle az elemi részecskéknek nincs tömegük. Peter Higgs úgy vélekedett, hogy a kérdéses részecske betölti a rést a természet alapvető működését leíró standard modellben, amely az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatást együttesen leíró kvantumtérelmélet. (mno.hu)

Egyre közelebb vagyunk az "isteni részecskéhez" * Teljes cikk itt!

A Higgs-bozon nevű feltételezett részecske felfedezése a részecskefizika 40 éve kidolgozott standard modelljének utolsó hiányzó darabja. Találtak jelzéseket az isteni részecskeként emlegetett Higgs-bozon létezésére az Európai Részecskefizikai Laboratórium (CERN) tudósai a nagy hadronütköztető (LHC) nyalábütköztetéseinek adatait vizsgálva, ám csak jövőre áll rendelkezésre elegendő adat, amely egyértelműen bizonyítja vagy kizárja a létezését - jelentették be kedden a Svájcban működő kutatóközpont szakemberei. (Forrás: MTI/PN)Dr. Jeszenszky Ferenc fizikus,
a Magyar Tudományos Akadémia ny. főosztályvezető véleménye:

"Gyakran szokás a többségi véleményre hivatkozni. Azonban a tudományban közömbös, hogy egy véleményt hányan fogadnak el. Ezt igazolja Julius Robert Mayernek, az energiamegmaradás elve felfedezőjének a példája. Mivel ragaszkodott ahhoz, amit kimondott - az egész tudományos közösség véleménye alapján - elmegyógyintézetbe zárták. (Mellékesen megjegyezve, Mayer nem fizikus volt, hanem orvos, ami azt jelenti, hogy egy tudományosan érvényes felfedezésnek nem feltétele egy speciális tudományos fokozat.)
Nos, a fizika egyik legfontosabb alapelvét egy orvos fedezte fel, akit az egész fizikustársadalom őrültnek minősített. Ennyit a többségi vélemények értékéről. Az elért tudományos presztízs is értéktelen. Ezt igazolja Albert Einstein esete, aki kétségtelenül a 20. század egyik legnagyobb fizikusa volt, mindazonáltal a kvantummechanikára vonatkozó nézetei régóta a fizikatörténet lomtárába kerültek.
Még a tudományos intézmények tekintélyére sem lehet hivatkozni. Közismert a Francia Akadémia esete, amely 1796-ban kijelentette, hogy a jövőben nem foglalkozik a meteoritok témájával, mivel csak ostoba és babonás emberek hihetik azt, hogy az égből kövek hullanak alá.
Ezért láthatjuk, hogy a tudomány határai bizonytalanok, és tudományos kérdéseket nem lehet presztízsre vagy tekintélyre alapozva eldönteni. Ha az állam ezt kívánja tenni, túllépi illetékességének határait. A tudomány jellemzője a pluralizmus, és az államnak nincs joga arra, hogy az irányzatok vagy iskolák bármelyikét is előnyben részesítse, vagy korlátozza.

"Ha eszünk kifáradt az igazság kutatásában, jól esik megpihennünk a hit karjaiban." (Blaise Pascal)Pascual Jordan: A Földről elindul egy űrhajó
ALBERT EINSTEIN: ISTEN HIÁNYA

"Láttam az örök, végtelen, mindentudó, mindenható Istentől való jelenségeket,
és tisztelettel térdre estem Előtte." (Karl von Linné)


Bally István: Teremtés, evolúció: kell-e választani?Dr. Werner Gitt: KI A TEREMTŐ?
Van út a Mennybe!

Írók, filozófusok, történészek... a Bibliáról

Dr. Werner Gitt: Amit Darwin még nem tudhatottDr. Kent Hovind: A védőoltásokról * RÁKGYÓGYÍTÁS * Immunrendszer


2013.02.16.

Húsz atombombával ért fel a meteor * Teljes cikk itt!

Legalább hússzor több energia szabadult fel a cseljabinszki meteorit felrobbanásakor, mint a hirosimai atombomba felrobbanásakor - közölte az amerikai űrkutatási hivatal. Cseljabinszkben meteoritdarabok után kutatnak. A NASA pénteken nyilvánosságra hozott adatai alapján a meteorit széthullásakor tapasztalt robbanás ereje egy 300-500 kilotonnás atomtöltet robbanóerejének felelt meg. A bolidának nevezett égitest - rendkívül erős fényű, tűzgömbszerű meteor - mintegy 15 méter átmérőjű volt, óránkénti 64 ezer kilométeres sebességgel hatolt be a légkörbe, és 19-24 kilométeres magasságban hullott darabokra hatalmas robbanás kíséretében. A meteorit 480 kilométeres csíkot hagyott maga után az égbolton - közölte az amerikai űrkutatási hivatal. (MTI)

Kárász Anna: "Igen, a csip az szimpatikus lenne" TV2 aktív

Mikrochip a kézbe, totális kontroll * AZ ÖRDÖG BÉLYEGE A CHIP


Ez egy maszek videofelvétel, most került elő! Japán cunami, tsunami

Nézzétek meg! Tudtam, hogy borzalmas volt, de ez tényleg iszonyat. Megdöbbentő és nagyon elgondolkoztató végignézni ezt a felvételt!

    

Teremtés, özönvíz * Óriások éltek a Földön. AZ ÉDEN KERTJE2011.03.11. JAPÁN CUNAMI, tsunami * FUKUSIMA atomsugárzás!
A halál jeges ujjaA rendkívüli jelenség valójában egy víz alatti "jégcsap", amely a túlhűlt, fagypont alatti, jelentős sótartalma miatt folyékony tengervízben képződik, méghozzá hihetetlen sebességgel. Ne felejtsük el, hogy ilyenkor a felszín felett általában rendkívüli hideg, akár mínusz 20-30 °C-os hőmérséklet uralkodik, az ehhez képest "meleg" vizet éppen a jégréteg védi meg az azonnali megdermedéstől. Ilyen extrém körülmények között azonban elég a legcsekélyebb, felülről induló, leáramló változás a víz sótartalmát illetően, és máris kialakul a halálos "cseppkő". A tengerfenéken virágzó élet pedig - amely leginkább tengeri sünök, csillagok és esetleg rákok formájában van jelen hasonló helyeken - akár néhány másodperc alatt kőkemény, kristálytiszta jégrétegbe fagy. Forrás: BBCForrás: AAD
Különleges csíkos jéghegyek

Különleges jéghegyek és jéghegytöredékek láthatók azokon a képeken, amiket a Déli-sarkvidék közelében fotóztak le. A jéghegyek a Déli-sarkon néha csíkosak, amit a hórétegek képeznek a különböző eseményekre reagálva. A kék csíkot a jég repedésbe hirtelen buborékképződés nélkül belefagyott olvadt víz okozza. Amikor a jéghegy a tengerbe csúszik egy réteg sós tengervíz ráfagyhat alulról, és ha az gazdag algákban, akkor zöldes színű lesz. Barna, fekete és sárga csikokat a szenyeződés okozza, ami csúszás közben tapad a jégre mielőtt a vízbe érne.

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!Ó, de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália
gyermek- és családvédő írásai
[ FIATALOKNAK | ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK | ÖRÖMHÍR CD]

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!