HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő
DROG, ALKOHOL, NIKOTIN - VAN KIÚT!VAN KIÚT A MEGKÖTÖZÖTTSÉGEKBŐL!
Jézus mondja: "...Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és
ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa."(Lk 18:16)


Móra Ferenc: SZERESD A GYERMEKET!

Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen,
Hol villámok közt vala az Úr jelen,
E legszentebb parancs nincs kőtáblára írva -
Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon
Arany betűkkel ezt az örök Igalom
Az emberszívbe írta.

Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
A csillagok közé ő még el-elsuhan
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját,
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
Az Isten titkait ki nem kémlelheted,
Csak gyermeklelken át.Szeresd a gyermeket! A lét napfénye ő,

Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő,
Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül,
Bimbónyi kis keze áldással van tele,
S melyik szeráf-zene érhetne föl vele,
Ha víg kacaja zendül?

Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény,
Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén,
Ártatlan kis szívét az öröm megteli
S köszönetét, akár az esti fuvalom,
Mely félve játszadozz a harmatos gallyon,
Oly halkan rebegi.

Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid! /Forrás: www.eternus.hu/Az az édesanya a legtöbbet tette,
aki gyermekeit Jézushoz vezette.

A legszebb ösvényt nekik megmutatta,
az az édesanya a legtöbbet adta.
Én sem kívánok mást, minthogy megélhessem,
gyermekeim lelkét tudni szent kezedben.
Ösvényedet járva, házadban szolgálni,
velük együtt Téged örökre imádni.
/Pamli Pálné Bögi Ica/
Egy gyermek üzenete szüleihez

A drogozás megelőzése a szülői házban kezdődik.

Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál! Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.
Add nekem az idődet! Kérdezd meg, mi történt az iskolában! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok! Érdeklődj afelől, hogyan oldom meg feladataimat!
Taníts engem a jóra! Mondd el, mi a rossz!
Vitassuk meg terveinket! Bátoríts választásaimban!
Dicsérj, ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem!
Higgy nekem, bízz bennem!

Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom bandákhoz, távol tartom magam az alkoholtól és a drogtól.

Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználat szabályait, és figyelmeztess a droghasználat veszélyeire!

Szeress, és hagyd, hogy szeresselek!

Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem! Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedésemkor!
Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre!
Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget! Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt! Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez! Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem!
Ne parancsolj nekem, kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem. Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal!
Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit! Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim. Tiszteld bánatomat, fájdalmamat!Mondd sokszor, hogy szeretsz engem!

Erősíts meg abban a tudatban, hogy Isten áldása vagyok,
és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is!Isten áldása a gyermek * ÁRONI ÁLDÁS dal itt!
Mindenekelőtt tanítsatok a szeretetre, a hitre, az Isten,
a szülők, az idősek, az emberek, az országunk tiszteletére!

"Hallgass fiam apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását..." (Péld 1:8)A szülők példamutatással tanítsák meg a gyerekeket az Istennek tetsző életre!ANYÁK NAPJÁRA

Drága Édesanyám!


Én már tőled sokat kaptam, de tőlem Te keveset.
Az arcodból és a hangodból sugárzik rám a szeretet.
Fogadd el tőlem ezt a szép csokrot, amit kötött neked a szeretet.
Hála, hála, örökké hála, drága Édesanyám teneked!

/2011. május Szentiványi Józsefné Eta néni/Böjte Csaba árvái * Az anyai ölelés fontossága


Böjte Csaba írja a válság kapcsán - vannak dolgok, amik állandóak, amiket a válság nem ingathat meg. Ilyen a szeretet. Ilyen az édesanya és az édesapa biztonsága. Ahol ők vannak, ha szeretnek és szeretik egymást - ott van az ünnep. "Nagyon szegény családból származó, úgymond szociális árvákat nevelünk az Alapítványunkban.
Vakációkor a gyerekek - hiába árvák - ők is hazavágynak. Így volt három gyermekünk is egy családból, ahol az apuka, anyuka élt, de tudtam, hogy egy garázsban hajléktalanok, teljesen lecsúszott egzisztenciával. Először nem akartam hazaengedni őket, de ők mégis kérleltek. Gondoltam, elviszem és este visszahozom őket. Délután 3-4 óra körül elmentem értük, mert korán sötétedik, már félhomály volt.
Nem volt bevezetve a garázsba a villany, két nagy vasajtó, középen egy szerelőgödör, egy ágy, az ágyban a három gyerek az anyukához bújva, a plafonon a lehelet kicsapódott a hideg betonra, a vízcseppek mint egy-egy gyémánt csillogtak. Nem láttam semmi nyomát annak, hogy karácsonyra vagy szilveszterre készülődtek volna. Hideg volt, sötét volt. Az apuka állt az ágy mellett, tördelte a kalapját, az anyuka nyakában csüngött a három gyerek.
Szóltam, hogy "Gyerekek, gyertek, öltözzetek, megyünk vissza Dévára!" Ők persze tudták, hogy várja őket a meleg fürdő, a szép ruha, a kölyökpezsgő, a csillagszórók, minden, ami ilyenkor belefér egy ilyen intézeti karácsonyba. És akkor az egyik kisfiú azt mondta:

"Pap bácsi, mi nem ünnepelhetnénk itthon, anyukámékkal?"Éreztem, hogy megáll bennem valami. A gyereknek nem arra van szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek neki talicskában, hanem arra, hogy átölelje a nyakadat, hogy megpusziljad, hogy érezze azt a jóságot, ami egy szülőből árad. Egyfelől egy csomó limlom, másfelől az édesanya meleg nyaka és semmi más. És messzemenően az édesanya volt a nyerő! És akkor én azt gondoltam, hogyha Isten segít, ezt minden szülőnek elmondom.
A kétezer év alatt nem került szebb eszme, szebb kihívás élő ember elé, mint a család. Ezt az életformát maga Jézus Krisztus szentelte meg. Adja az Isten, hogy ezen az úton járva a Kárpát-medencei magyar családok önmagukra találjanak! Ne olyan helyen keressék a boldogságot, ahol nincs, a kút mellett ne haljanak szomjan! Merjenek meríteni ebből az ajándékból! Merjétek szeretni egymást, merjétek megfogni a férjetek/feleségetek kezét, merjétek átölelni a gyermekeiteket, merjetek játszani, merjetek kirándulni, beszélgetni! Merjetek örvendeni annak, hogy ajándék vagy te is, és ajándék a melletted lévő családtagod is! Adja az Isten, hogy megújuljanak a Kárpát-medencében a magyar családok közösségei! Ámen." Ennél szebben nem tudnám elmondani. Vedd komolyan! A jövőért, a felnövekvő generációért (is). Légy áldott! KGy. (2011.01.21.Palánta)

Orbán Viktor családja Böjte Csabánál karácsonyozik 2. részJézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.

GYERMEKEK KÖZÖTT * Egy 8 éves kisfiú megtéréseAz édesanya éneke
THOMAS EDISON ÉDESANYJÁNAK SZERETETE

Ezt el kell mondani az Úrnak
"A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget."
(Mt 21:16b)

A VALLÁS ÉS AZ ÉLŐ HIT * MEGTÉRŐK IMÁJAJézus Krisztus él, és vár Téged is.

Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK