Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.comA meghallgatáshoz a 10.-re kattints!ÉLETED ADTAD


Életed adtad, hogy
Életem lehessen,
Előbb szerettél engem, hogy
Én is szeresselek Téged.Halleluja! Áldott a szent Neved,
Jézus, ó Maranatha!
Halleluja! Áldott a szent Neved,
Jézus, ó jöjj vissza Uram!

Varga István zenéje és szövege

Magyarázat a szöveghez - Életed adtad, hogy életem lehessen.

Jézus Krisztus a földi életét adta cserébe, hogy nekünk mennyei életünk lehessen. Az Atya igazságos Isten. Ez azt jelenti, hogy minden bűnért bűnhődés, büntetés jár. Ha nem volna büntetés, akkor például a gyilkos büntetlenül megölhetne bárkit. Amíg távol lennénk, az otthonunkat kirámolhatnák, sőt a falakat is lebonthatnák, házunkat felrobbanthatnák. Így nem lehetne élni a földön. Tehát a büntetés elengedhetetlen.

Most nézzünk a lelki tükörbe!

Mi is, akár a többi ember bűnben születtünk. Tehát minden ember büntetést érdemel. Hol van az Isten által létrehozott büntetés végrehajtási hely? - A Pokolban. Ezek szerint mindenkinek oda kellene kerülnie. Az Atya azonban elküldte Fiát, Jézust, hogy megváltson minket a bűneink büntetése alól, az Ő szenvedése által. Így nem kell félnünk, hogy a Pokolba kerülünk.
Ő sokakért szenvedett kereszthalált, de nem mindenkiért. Azokért, akik elfogadják Tőle ezt ez ingyen felajánlott kegyelmet, bűnhődés-cserét. Ő a földi életét adta, hogy életünk lehessen a Mennyben. Legyünk okosak! Vegyük igénybe az Ő Megváltó munkáját. Szívből köszönjük meg, hogy Jézus Krisztus helyettünk is szenvedett! Ámen.Bánjuk meg, hagyjuk el bűneinket! Ma még tart a kegyelem ideje!
Előbb szerettél engem, hogy én is szeresselek téged.


Jézus Krisztus már akkor volt, mielőtt a világ meglett. Az Úr szeretetteljes tervében már mi szerepeltünk. Életet adott nekünk, embereknek. Minden embert megszólít élete folyamán vagy álmában 2-3-szor. (Jób 33:29) Aki veszi a lapot, aki felel az isteni hívásnak, az megtér. Az Úr a Biblián át üzen: "Aki szorgalmasan keres, az megtalál." Az Istent helyezi a legfontosabb, legelső helyre az életében. Az Úr látva azt, hogy felé fordulunk, további vezetést ad életünk során. Próbákon át vezet. Ha hiszünk, meglátjuk az Úr dicsőségét.

Hallelujah - jelentése: "Dicsérjük az Urat!" Isten nevei itt!

A szóvégi Ja, Jah, Jahve, Jehova - a Bibliában legalább 20 Isten-jelentésű szó van. Jézus a keresztre feszítés idején egy másik szót használt. El, Elohim. "Éli, Éli, lama szabaktani." (Éli - Istenem) Istenem, Istenem, mért hagytál el engem?

Maranatha - Jöjj vissza, Uram!

Jézus kb. 2000 évvel ezelőtt azért jött a Földre, hogy tanítson, testileg-lelkileg gyógyítson, és az Áldozati Bárány szerepét betöltse. Ézsaiás 61. fejezetének elejét felolvasta. "Uramnak, az Úrnak Szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét." (Ézs 61:1-2a) Másodszorra még ezután jön le a Földre, mint Király. Megalapítja az 1000 éves birodalmát, és vasvesszővel kormányozza a világot. Olvassuk tovább az előző Ézsaiás idézetet! (Hirdetem) "...Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket..." (Ézs 61:2b-3a) Tehát: Maranatha - Jöjj vissza, Uram!Krisztus példája - engedelmessége a kereszthalálig

PÁL LEVELE A FILIPPIEKHEZ 2:1-11


"Ha tehát van vigasztalás Krisztusban,
ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés,
Ha van közösség a Lélekben,
ha van irgalom és könyörület,
Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal,
hogy ugyanazt akarjátok:
ugyanaz a szeretet legyen bennetek,
egyet akarva ugyanarra törekedjetek.

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál:
és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:

mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát,
szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett,
és magatartásában is embernek bizonyult;megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.

Ezért fel is magasztalta Őt Isten mindenek fölé,
és azt a NEVET adományozta neki, amely
minden névnél nagyobb,
hogy JÉZUS nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké és földalattiaké;
és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS KRISZTUS ÚR
az ATYA ISTEN dicsőségére."
Ámen.

DICSŐSÉG ÉS HÁLA AZ ÚRÉ ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ!Jézus élete Lukács evangéliuma szerint HU szinkron
A világon a legdrágább, a legfontosabb dolog a szeretet


ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK

Varga István & Makai Rozália ÖRÖMHÍR MŰSORA

Az MP3-as hallgatásához kattints rá!

1. ÓSZÖVETSÉGI IGÉK - Válogatás (68 sáv, idő 70:52)
138. ZSOLTÁR, HÁLAADÁS ISTEN HŰSÉGES SZERETETÉÉRT

23. ZSOLTÁR, A JÓ PÁSZTOR, DÁVID ZSOLTÁRA

2. ÚJSZÖVETSÉGI IGÉK - Válogatás (90 sáv, idő 71:54)
Pál levele a Filippiekhez 2:1-11 Igék hallhatók.

A BÖLCSESSÉG ISTEN ÚTJÁN VEZET /Példabeszédek 2./

3. ÖRÖMHÍR DALOK Jézus, Te vagy minden álmom

4. ÖRÖMHÍR DALOK Róla beszél fű, virág

5. ÖRÖMHÍR DALOK Széjjel jártam a világban

6. ÖRÖMHÍR DALOK Jézus, neved oly csodálatos

7. ÖRÖMHÍR DALOK Uram, nézz szükségemre!

8. ÖRÖMHÍR DALOK Kéklő tengernek partján

9. ÖRÖMHÍR DALOK Van egy jó hely, odamegyek

10. ÖRÖMHÍR DALOK Életed adtad, hogy életem lehessen.

11. ÖRÖMHÍR DALOK ÁRONI ÁLDÁS

12. ÖRÖMHÍR DALOK Szeretlek, ó Uram

13. ÖRÖMHÍR DALOK MEGGYÓGYÍTOD, AKI SZENVED

14. ÖRÖMHÍR DALOK AMIKOR MEGÉRINT KEGYELMED

15. ÖRÖMHÍR DALOK Hatalmas Isten, egyetlen kincsem!

16. ÖRÖMHÍR DALOK Adj, Uram nékem szeretetet!

17. ÖRÖMHÍR DALOK Atyám, két kezedben

18. ÖRÖMHÍR DALOK EGY ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET

19. ÖRÖMHÍR DALOK A szívemet átadom én

20. ÖRÖMHÍR DALOK Köszönöm Jézus

21. ÖRÖMHÍR DALOK Tied a dicsőség és imádás!

22. ÖRÖMHÍR DALOK Még nem is éltem én

23. ÖRÖMHÍR DALOK Ó, Uram, Te vagy az Élet

24. ÖRÖMHÍR DALOK Hívlak, Uram, várlak, Uram

25. ÖRÖMHÍR DALOK Sokszor úgy érzem, összeroskadok

26. ÖRÖMHÍR DALOK Én hirdetem az élő Úr dicséretét

"De keressétek először az Ő (Isten) országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."
(Máté evangélium 6:33)

Úr Jézus a Győztes, a Feltámadott,
a Gyógyító, a Szabadító!

Áldott legyen szent Neve örökkön örökké!
HALLELUJA! MARANATHA!
Örömhír az időseknek Szarvason * Teljes cikk itt!


Varga István és Makai Rozália vallásos-zenés műsorát tekinthették meg az ellátottak. Az idős emberek számára fontos a lelki egyensúly megteremtése, a vallás nagy segítség ebben. Az Intézményben élők minden héten részt vesznek vallási szertartásokon és olykor egy-egy, a hagyományostól eltérő istentisztelet is helyet kap nálunk. Ezen rendhagyó összejövetelek mindig különleges alkalmat jelentenek, és más hangulatot közvetítenek, mint egy hagyományos szertartás. Ilyen, egy a megszokottól eltérő, Örömhír nevet viselő zenés-vallásos "szertartás", melyet immáron második éve hoz el hozzánk Makai Rozália és Varga István, akik különféle írásaikról is ismertek. Varga István a Gold Bridge Publisher kiadványainak írója, Makai Rozáliának pedig Drog, alkohol, nikotin, címmel jelent meg könyve. Köszönjük a lelki gondoskodást! A Szegedről érkező előadók mióta nyugdíjba vonultak, előadásukkal igyekeznek segíteni az időseknek és a betegeknek. Összeállításukban megzenésített imádságokat, példabeszédeket, valamint igazán megható hiteles történeteket hallhattunk, majd a műsor közös imádkozással zárult. Aki igényelte, az előadás után egyéni beszélgetésre is lehetősége nyílt. Kívánjuk, hogy vendégeink még hosszú éveken keresztül hirdethessék az Örömhírt, ahogy ők mondják: "énekelhessenek az Úr dicsőségére időseknek, betegeknek!" (Forrás: Sándor Enikő mentálhigiénés munkatárs)

Dicsőség és hála az Úré, Aki kinyitja a szíveket,
és megteremti azokat az alkalmakat, ahol az Őt keresők megismerhetik
az Úr csodálatos tetteit és hatalmát.(MR)OLVASÓINK ÍRJÁK

Kedves István és Rozália!

Én is csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy áldás az oldalatok, már rengetegszer tévedtem ide, bármire kerestem rá az interneten. Nagyon sok vezetést, vígasztalást, áldást, szeretetet kaptam a munkátokon keresztül Jézustól. Látni, hogy teljes szívből szolgáljátok Istent, és ezen van is áldás és gyümölcs. Áldjon az Úr Benneteket! Janina

Kedves Makai Rozália, Varga István!

Rábukkantam a honlapjukra és csodálatos. Nem szeretnék zavarni levelemmel, de nagy vágyódást indítottak el bennem. Nagyon sok a honlapon az olvasnivaló, és nagyon jó. Isten áldja meg munkájukat! Üdvözlettel: Ildikó, Csurgó

"Már többször vezérelt az Úr erre a honlapra, melyen lévő írások, bizonyságok, életrajzok megerősítettek az Úrban, és ezt szeretném megköszönni. Az Úr indított erre a pár sorra, kérlek fogadd szeretettel: "Életem az Úré, de nehezen hiszem, kísért a Sátán, ugyan ki szeret Téged? Kicsi s gyenge vagy, szíved kinek kell? Jön az Úr Jézus, s ezt mondja: Miért vagy oly kis hitű gyermekem, egy szót szólok, s az Ördög elfut előled! Szólj hát, hisz nekem adtad szíved, a bűnös, gyenge emberekért jöttem, aki ajtót nyit nekem. Igy leszek erős, bátor és mindaz, mi egyedül nem megy, s csodálkozom a körülöttem élőkkel, hogy mily erős vagyok, én erőtelen." Testvéri szeretettel: K. Sz. E.

Köszönet Varga Istvánnak és Makai Rozáliának!

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében! Csodálatos, ahogy az Úr használ titeket! Hiszem, hogy úgy ahogy az én számomra, mások számára is nagy áldást jelent a munkátok, amely nagy segítséget adott számomra. Az utóbbi időben nagyon sok próbatétel ért, és egy kissé le voltam hangolódva, Már az a gondolat járt a fejemben, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szolgáljak a Gyülekezet felé. Ekkor (és meg vagyok győződve arról, hogy nem véletlenül, hanem az Úr Jézus vezetésével) rátaláltam az oldalatokra, amelyet mint száraz föld a vizet, úgy itta a lelkem. A szemet gyönyörködtető megjelentetés mellett a még csodálatosabb tartalom, új erőt adott nekem. Szívembe béke költözött, és már a vasárnapi szolgálatomban felhasználtam az olvasottakat. Az Isten áldjon meg benneteket azért a munkáért, amelyet Isten dicsőségére végeztek, és adjon néktek erőt, egészséget a további munkához, hogy még sokak számára áldás lehessetek! Az Úr legyen veletek! Szeretettel: Marika Ácsról