HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőDerek Prince: Hogyan alkalmazzuk Jézus vérét?


Ádámné Marika: Jézus Krisztus kereszten kifolyt vérének ereje a XXI. században"...az Ő sebei által gyógyultunk meg." (Ézsaiás 53:5b)


Hosszú, fájdalmas életem elvezetett az Úr Jézus Krisztushoz, aki lelkünk számára ÉLŐ ÚT a mennyei Atyához. Isten az Ő Fiát, Jézus Krisztust adta értünk. Az Ő drága vére folyt Golgotán, a kereszten a bűneink miatt, hogy megváltsa lelkünket az Ő dicső országára az Ördög fogságából, a bűn rabságából. Úr Jézus Krisztus ma is élő és ható. Ezt egy rövid bizonysággal szeretném életemből alátámasztani.

Súlyos epeproblémákkal küzdöttem 2000-ben. Teltek az évek vizsgálatokkal. A végén egy nagy műtétem lett. A műtét utáni napon bejött a műtős orvos két asszisztensével. Így szólt hozzám: "Mi műtöttük magát."
Akkor Isten az Ő Szent Szellemének békességet adó hangján keresztül ezt a kis rövid mondatot adta a számba: "Találtam egy drága kincset, és ez a kincs JÉZUS KRISZTUS!"
Akkor mély álomba merített az Úr. Ezután napokig nem lett a sebem átkötve.
Éreztem, hogy a kötés alól nagyon kellemetlen szag árad kifelé. Vizitkor szóltam az osztályos orvosnak, aki levette a kötést, kiszaladt, és a műtős orvossal pillanatok alatt visszatért. Ezt a "beszélgetést" nem írom le, ami köztük folyt le. Kinyitották a sebemet, csipeszekkel széthúzták, és öntötték bele azt a szert, ami helyrehozhat. Így szólt:
"Ezt azért tesszük, hogy elkerüljük azt, amitől félünk."
Ez a fajta kezelés ettől kezdve már folyamatosan napokig tartott. Egy késő délután azonban, amikor kötözés volt a kórteremben, engem megint nem kötöttek át.Majd odaültem az ágyam végéhez, és sírva így imádkoztam: "Jó Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, vajon engem miért nem kötöttek át?"
Ekkor az Úr egy gyönyörű látomással válaszolt. Az egész kötést láttam a testemen, melyre az Úr Jézus Krisztus kereszten kifolyt vére ömlött. A látomás kétszer megismétlődött. A sebem szivacsként szívta be a vért. Azután mély álomba merültem.
Másnap nagyon korán a viziten kívül jött a műtős orvos, és gyorsan, izgatottan megnézte a sebemet. Majd rám nézett, és döbbenten így szólt:
"Ádámné, begyógyult a sebe!"
Ezután elmondtam a látomásomat. Megkérdezte az orvos:
"Ezt elhiszi?"
- Igen! - válaszoltam. Mire ő így felelt: "Tudja Ádámné, mi műtünk, de Isten az, aki adja a gyógyulást."
Az utolsó vizitnél a műtős orvosom 8-10 orvostanhallgató előtt kijelentette: "Ádámné, Isten meghallgatta könyörgő imáit."
Kicsit csodálkoztam ezen. Majd egy év után megtudtam kórházi dolgozóktól, hogy vérmérgezés gyanúja állt fenn.

Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ő ma is él.
Azt üzeni a ma emberének: Ne féljetek, mert
"én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen."
(Máté evangéliuma 28:20b)


Bánjuk meg bűneinket, hagyjuk el azokat, hogy személyes kapcsolatunk legyen az Úr Jézus Krisztussal. Ő adja a Szentlelkének erejét és hatalmát, hogy értsük az Ő üzenetét a Szentíráson keresztül. Hiszem, hogy Isten mindezeket azért engedte meg az életemben, hogy ez bizonyságom legyen arra, hogy Ő ma is cselekszik hatalmas dolgokat azok életében, akik segítségül hívják az Úr nevét. (Róm 10:13) Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Köszönöm Istennek, hogy a szívemben semmi harag nincs.

Imádkozó szívvel: Ádámné Marika

A Biblia Isten szava, az ÉLET IGÉJE

Margit nénit a szegedi újklinikán kezelték gerinctöréssel. A beépített fémprotézis körül a seb nem gyógyult be. Szepszist kapott, azaz vérmérgezést. Átvitték egy másik kórterembe, ahol kb. 20 súlyos beteg feküdt, akiket hónapokig kezeltek. Margitka egy beteg társával naponta olvasta a Bibliát, és könyörögtek Istenhez a gyógyulásért. Képzeljétek el, mondta nekünk, hogy csak mi ketten maradtunk életben, mert az Úr meggyógyított bennünket. A többiek elvetették, gúnyolták az Istent, és mind meghaltak.

Dicsőség és hála a megtartó Istenünknek. Ámen.Ádámné Marika: Találkozásaim az élő Jézus KrisztussalÁdámné Marika: S.O.S. JÉZUS KRISZTUS!

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsidókhoz írt levél 13:8)KÖZBELÉPETT AZ ÚR A HÍDON, A MUNKAÜGYI KÖZPONTBAN...Szól-e még Isten? - Lopás a buszmegállóban

Zika Klára: A Lélek indít, menni kell!

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.


Lányi János bizonyságtétele: Isten, "a kézzel fogható"

Gazdag István: Néhány élmény betegekkel

Jézus Krisztus kiontott vérének ereje
Japán és egy amerikai katona találkozásaÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK