HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő
THE RELATIONSHIP BETWEEN FAITH AND DEEDS

"A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen." (1Pt 5:10-11)


2016.08.17.Emlékeztető! Putyin a nyugat hanyatlásáról, Isteni és sátáni hitről...


Látjuk, hogy sok euróatlanti ország gyökereik tagadása útján indultak el, köztük a keresztény értékektől, melyek a nyugati civilizáció értékeit képezték. Megtagadják az erkölcs kezdeteit, és bármilyen hagyományos identitást, nemzeti, kulturális, vallási, még nemit is. Politikai téren egy szintre teszik a sokgyermekes családok, és azonos neműek partneri viszonyát, az isteni hitet vagy a sátáni hitet. A politikai korrektség túlkapásai addig fajultak, hogy komolyan fontolgatják olyan pártok regisztrálását, melyeknek célja a pedofil propaganda... Működnie kell a nemzetközi jognak, és nem az erősebbek jogainak, és nem az ököljognak.Amikor Jézus Krisztus visszajön a menyasszonyért, és elviszi
a mennyei menyegzőre, az az Ő ünnepe lesz.


Az Úr ünnepe. Az Úr napja, az a nap, amikor az Atya elé vezeti menyasszonyát, az Eklézsiát. Királyként jön, és királyként megy az Atya elé. A királyok előtt fúvósok mentek, és trombitáltak. Az Úrnak ünnepén trombita fog szólni az égben és a földön.

A földön élő emberek számára az lesz az utolsó trombitaszó. Jézus Krisztus bennünket magához felszólító szava is egy sófárhang szerű isteni harsonaszó lesz. Jézus Krisztus jelekkel mutatta be, hogy mikor jön vissza az Eklézsiáért, az Ő menyasszonyáért. Ezeket a jeleket az Ószövetségben is megtaláljuk. Mind ezeken túl bemutatom a zsidó hitvilágot, hogy mit is hisznek ők a feltámadásról, a Messiás megérkezéséről.

Beszélhetünk e arról, hogy az elragadtatás eseményének lehetünk majd részesei? Mert ha akkor nem, az után már csak 552 év múlva lesz majd látható Ilyen ritka, és a próféciáknak is megfelelő égi esemény. Márpedig amikor Ő visszajön értünk, az égen ilyen jelenség lesz majd látható. /Berkes Sándor, Apokaliptika/Megkínozva Krisztusért (Teljes film) TORTURED FOR CHRIST
Richard Wurmbrand 14 évet töltött a kommunisták börtöneiben
Mártírok hangja magyar felirattal
Richard Wurmbrand egy hithű romániai keresztény lelkész
Iszonyat volt ez az erőszak! "Marx sátánista volt?" * Teljes írás itt!


Ezt a könyvet Richard Wurmbrand írta. Egy hithű romániai keresztény volt, aki 14 évet töltött a kommunisták börtöneiben, mert hirdette az Evangéliumot, és nem volt hajlandó megtagadni az Urat. Richard Wurmbrand, zsidó származású evangélikus lelkész 1909. március 24-én Bukarestben, Romániában született. Meghalt 2001. február 17-én /Torrance, Kalifornia, Egyesült Államok/ Házastársa: Sabina Oster /házasok 1936 - 2000/ Gyermekük: Michael Wurmbrand. /Forrás: Wikipédia/Legismertebb könyve a Krisztusért megkínozva.


Tanúságtétele Isten győzelme mellett a kommunista üldözés közepette. "Legyőzték őt (Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:11)

Richard Wurmbrand könyve Karl Marxról, (1818 - 1883), a német "forradalmi szocialistáról" annak a tévhitnek a cáfolatával kezdődik, hogy Marx egy könyörületes látnok volt, aki őszintén szívén viselte a szegények sorsát. Valójában Marx és Engels egyaránt jómódú családokban nőttek fel, távol a szegény élettől.

Ketten együtt egy keresztényellenes utópiát szerveztek, amely a kezdetektől a politikai hatalomra koncentrált, nem a szegények megsegítésére. Akár a változás mai csábító víziója, az ő szocialista/kommunista átalakulásukhoz szükség volt egy "válságra" és egy "célra", amely megragadja a közönség figyelmét és megteremti a keresett alkalmat.David Wilkerson tanítása a démonokról
Elkezdődött a visszaszámlálás! Térjetek meg!
David Wilkerson előadása a világosság angyaláról Moszkvában
Luther /Teljes film/ - A film Martin Luther, a XVI. századi keresztény reformáció
vezéralakjának életrajza, aki új utakat nyitott a hit felfedezésében.


A történet a szerzetesi fogadalomtételnél kezdődik és végigkíséri Luther belső küzdelmét a felszentelés utáni vágy és az egyházi hierarchiában uralkodó korrupció és képmutatás keltette egyre növekvő iszonyodás összeegyeztetése érdekében. Végülis eretnekséggel vádolják, és szembe kell néznie az éppen hatalmon lévő bíborosokkal és hercegekkel, miközben arra buzdítja őket, hogy tegyék elérhetővé a Szentírást az egyszerű hívők számára, valamint az igazságosság és becsületesség útján vezessék az egyházat a hit felé.2021.10.01.Bemutatom azokat a jeleket az égen, amelyekről az
ószövetségi próféták is, és Jézus Krisztus is beszél.


2032-2033-ban ismét olyan égi jeleket láthatunk az égen, amelyeket 2014-2015-ben láthattunk, és Isten az elragadtatás előjeleként foglalta azt keretbe. Ismét egy tetrád érkezik teljes napfogyatkozással. A "Jel az égben" sorozat harmadik előadását láthatjátok. Témája: Az elragadtatás. Ennek az eseménynek három feltételét mutatom be. - Az Úrnak ünnepén, - az utolsó trombitaszóra, - előre megbeszélt jelek alapján.2012.09.28.Tékozló fiú részlet a Názáreti Jézus c. filmből.
Simon Péter váltig állítja ő aztán nem követ semmiféle prófétát.


Neki családja van, élnie kell, etetnie kell őket, de a római adó nagy terhet nyom a vállára, és halászként nehéz dolga van. A halak mintha kifogytak volna a tengerből. Számtalan sikertelen halászaton van túl. Noha Jézussal halászni mennek, és a halak csak úgy ömlenek ki a hálóból mintha dézsából öntenék ki, ő mégis csak szkeptikus marad vele szemben. Döntését az is tetézi, hogy a Próféta Máté adószedőhöz is elmegy vacsorára. Sőt ő maga ajánlkozott fel, hogy elmegy hozzá. Az az ember, aki adót szed, jobban mondva zsoldot szed a rómaiaknak az áruló és hitszegő.

Eképpen közelítettek feléje. Dehát az adószedő is csak ember. Végül is ez csak munka, nem személyes ügy. Péter csak nem akar menni, és a gazdagok tivornyáján részt venni, kisebb gondja is nagyobb annál, hogy vmi jött-ment prófétát kövessen. Volt már előtte száz meg száz. Mindegyik jobb időket mormolt. De semmi sem lett jobb soha. Belefáradt az ígérgetésekbe. Máté vendégei ostromolják Jézust mondjon már valami bölcsességet. Ő hallgat, helyette egy történetet mesélt... úgy fest Péterre célzott... Ő vette a lapot, mint látjuk.

2023.11.25.Dr. Joó Sándor: Biblia elrejtett dicsősége
"A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által." (Róm 10:17)
Jézus példázatot mondott az elveszett juhról és az elveszett drahmáról.


Jézus erre ezt a példázatot mondta nekik: "Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a Mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre."

"Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek." (Lk 15:3-10) /Joo Sándor Igehirdetései/

2023.09.15.SÁMSON [2018] [Teljes film magyarul] [Bibliai történet]


A film bibliai történetet dolgoz fel. Sámson, a fiatal filiszteus herceg, egy különleges zsidó, akit az Isten természet feletti erővel áldott meg. Sámson megvédi népét, miközben mindent kockára tesz. /Polmedia Official/

2023.10.09.Háború Izraelben: felborult a világrend? - Kiss Rajmund, Megyeri Jonatán


A Hit Rádió Világnézet adásában a hétvégi izraeli támadás kapcsán beszélgettünk vendégeinkkel arról az egyensúlyvesztésről, ami ma az egész világot jellemzi. Nem csupán az a kérdés, hogy mi lesz Izrael és a Közel-Kelet sorsa, hanem az is, hogy a jövőben hogyan alakulnak az erőviszonyok világ szinten. Vendégek: Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetője és Megyeri Jonatán rabbi, a Neokohn föszerkesztője.

2023.05.31.Bibliákat osztogatott egy tüntetésen: bilincsben vitték el a kanadai tinit


Katolikus gimijéből felfüggesztették, amiért kimondta, Isten csak két nemet teremtett, és nincs átjárás. A rendőrség letartóztatta, amikor gyermekeket célzó drag-mesedélután ellen tiltakozott az utcán. Szüleit felfüggesztették állásukból. Bilincsben vitték el, miután ingyen Bibliákat mert osztogatni transzaktivistáknak, akik azt széttépték és elégették. Josh Alexander, a 16 éves kanadai hívő tinédzser kálváriája.

2022.11.25.Kulifai Sára: Az amerikai keresztények nem adták fel a harcot a hazájukért


Kulifai Sára a Hetek külpolitikai rovatvezetője ellátogatott Amerikában a félidős választások alatt, ahol a politikai események mellett a keresztény élet sokszínűségére is kíváncsi volt. Többek között Joel Osteen gyülekezetében is járt, a Lakewood Church-ben. A műsor során Kauzál Alexandra műsorvezetővel arról is beszélgettek, hogy milyen egy amerikai hétköznapja, és hogyan látják a konzervatívok a tengerentúlról Magyarországot és a magyarokat. (Hetek)2019.04.06. Dumitru Duduman román misszionárius bizonysága
AMERIKA ÉGNI FOG! Azt kívánom, hogy mindenki érezze Isten érintését.


Néhány dolog, amit itt hallani fogsz nehezen érthető, és akár bántóan is hathat. A cél viszont az, hogy a dogmákat és hagyományokat elsöpörve a Megváltó igazi tanításait tudjuk feltárni. A böjt és az ima ereje hogyan segítette át a nehézségeken. (Forrás: Kiáltó Szó A Pusztában)

2022.10.31.

Október 31. a reformáció ünnepe!

A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úr Isten meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható:

... küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! (az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. verse). Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. Forduljunk Hozzá, az élet Istenéhez! Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint Szivos László (evangélikus testvér) írása alapján...Ezzel a szép verssel emlékezünk a Reformáció ünnepéről, október 31-ről!
A zenei aláfestés: Bach - D-moll Toccata és Fuga
Túrmezei Erzsébet: OKTÓBER 31 UTÁN


2022.03.30.Räsänen minden ellene felhozott vádpontban ártatlan.
A volt finn belügyminiszter azért került bíróság elé,
mert egy 2019-es Twitter-bejegyzésében a Bibliából idézett, és
nyíltan kiállt a hagyományos családmodell mellett.


Hosszas tárgyalások után ma végre kihirdették, hogy Räsänen minden ellene felhozott vádpontban ártatlan. Hónapok óta húzódott Paivi Räsänen bírósági tárgyalása, aki ellen Raija Toiviainen főügyész indított bírósági eljárást. Räsänen bűne az volt, hogy a Bibliából idézett, és több ízben felszólalt a hagyományos családmodell védelme mellett. A hosszas tárgyalások után a helsinki bíróság végül március 30-án hirdetett ítéletet az ügyben, és minden vád alól felmentette a finn politikust.

A bíróság 28 oldalas határozatban egyértelműen leírta: "nem a kerületi bíróság hatásköre a bibliai fogalmak értelmezése." Azt is kimondták, hogy Räsänen csupán "a család fogalmát, valamint a férfi és a nő közötti házasságot akarta megvédeni". Ha ezt bárki sértőnek találja, "nyomós társadalmi indok kell ahhoz, hogy egy személy szólásszabadságát korlátozzák". A finn államot a tárgyalás költségeinek megtérítésére, 60 000 euró kifizetésére kötelezték.

Räsänen a következőképp nyilatkozott az ítélet kapcsán: "Nagyon hálás vagyok, hogy a bíróság felismerte a szabad véleménynyilvánítás elleni fenyegetést, és a mi javunkra döntött. Hatalmas súly esett le a vállamról az ítélet megszületése után." Ezután hozzátette: "Amellett hogy hálás vagyok, hogy kiállhattam, és megvédhettem a véleménynyilvánításhoz való jogomat, remélem, az ítélet segít megelőzni, hogy másoknak is hasonló megpróbáltatásokon kelljen keresztül menniük."

Finnország lakosságának kétharmada a finnországi evangélikus egyház tagja, amely felekezethez a finn kereszténydemokrata politikus is tartozik. Emellett az országban sok követője van az ortodox egyháznak is, a Biblia idézésének büntetése tehát az ország lakosságának nagy részét érintené. (Forrás: Catholic News Agency/vasarnap.hu)

2022.01.25.Interjú Päivi Räsänen volt finn belügyminiszterrel
"Nem kérek bocsánatot Pál apostol tanításaiért"


Európai, sőt világméretekben precedensértékű az a per, amit január közepére tűztek ki Helsinkiben. Päivi Räsänen finn parlamenti képviselőnőt, volt belügyminisztert gyűlöletbeszéddel vádolják, mert a keresztény politikus egy Twitter-üzenetben vonta kérdőre egyháza vezetőit a Pride-rendezvények támogatása miatt. A poszt egy bibliai idézetet is tartalmazott a homoszexualitással kapcsolatban, erről kell most állást foglalnia a bíróságnak.

Segítene az olvasóinknak felidézni azt, hogy mi is történt eddig és milyen lépések következnek az Ön ügyében?

Az egész eljárás több mint két éve indult, 2019 júniusában, amikor egy Twitter-posztban kérdést tettem fel az egyházam vezetőinek, miután az aláírásukkal támogatták a fővárosunkban, Helsinkiben tartott Pride-rendezvényeket. Ennek nyomán a főügyész három külön pontban is vádat emelt ellenem emiatt a Twitter-üzenet, valamint egy olyan pamflet miatt, amit még 2004-ben írtam, "Férfiúvá és asszonnyá teremté őket" címmel. A harmadik vádpont egy humoros rádióinterjú miatt volt, amely arról szólt, hogy mit gondolna ma Jézus a homoszexuálisokról.

Szexuális kisebbségi csoport elleni etnikai uszítással gyanúsítanak. A helsinki körzeti bíróság arról értesített, hogy az első tárgyalás ebben a három vádpontban jövő év január 24-én lesz. A tárgyalóteremben a szólás- és vallásszabadsághoz fűződő jogomra fogok hivatkozni, és be kívánom mutatni azt is, hogy nézeteim megegyeznek a keresztény egyházak hagyományos tanításaival a házasságról.

Az ellenem hozott vádak tehát arról szólnak, hogy vajon szabad-e Finnországban az embernek kifejeznie a vallási meggyőződését, amely a Biblián és az egyházak hagyományos tanításán alapul. Úgy vélem, hogy a vádakról magasabb szintű bíróság fog dönteni. A főügyész nagyon elszántnak tűnik a vádak képviseletében, és én magam is kész vagyok, hogy egészen az Európai Emberi Jogi Bíróságig vigyem az ügyet, ha szükséges. /Róm 1:24-27/ (HETEK)

"Ne forduljatok halottidőzőkhöz, és
ne tudakozódjatok jövendőmondóknál..." (3Mózes 19:31a)Bódis Miklós: Áldásban vagy átokban élsz?
Igék 4Mózes 22, 5-12; 4Mózes 23, 7-10, 21-24; 4Mózes 24, 3-9Mátrainé F. Irma

A HIT ÉS A CSELEKEDETEK ÖSSZEFÜGGÉSE


Milyen alapon juthat a Mennybe, illetve üdvözülhet valaki? S van-e valamilyen összefüggés a hit és a cselekedetek között? - Merül fel a kérdés.

Milyen alapon üdvözülhetünk?

Legtöbben azt gondolják, hogy cselekedeteik alapján. Vagyis, ha nem lopnak, nem csalnak, nem ölnek, nem paráználkodnak, viszont támogatják a szegényeket, árvákat, özvegyeket, betegeket, és egyházukat; meg szeretettel hajolnak embertársaik felé, engedelmeskednek feljebbvalóiknak, stb; akkor "jóságukkal" kiérdemelhetik az üdvösséget. Több ember vallomását hallottam már, akik bátran kijelentették, hogy ők olyan jók, hogy valószínüleg a Mennybe jutnak. Holott a Biblia világosan kimondja, hogy cselekedetek alapján nem érdemelhető ki a mennybeli örök élet, mivel - minden jótettünk dacára - mindannyian bűnösök vagyunk (Róma 3:23) s bűnösen pedig nem mehetünk be Isten országába. Helyébe, Jézusba - a bűnünkért borzalmas kereszthalált szenvedett Megváltóba - vetett hitre, s megbocsájtó kegyelmére van szükségünk ahhoz, hogy a Mennybe jussunk. Vagyis, az Efezus 2:8 alapján: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne dicsekedjék."

S milyen hit által? Arra meg a János 3:16-ban találjuk meg a választ, mely szerint: "Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne kárhozzon, hanem örök élete legyen." Vagyis az Úr Jézusba, mint Isten Fiába vetett hit által. Akkor ezek után már mindegy, hogy miként élünk, mert már van mennyei helyünk? Van valamilyen összefüggés hitünk és cselekedeteink között? - Kérdezhetné valaki. Van! Ugyanis a Jakab 2:14-20 verseiben a következőket találjuk: "Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában."
Ami azt jelenti, hogy aki igazán hisz az Úr Jézus Krisztusban, és szívébe is hívta Őt, az természetesen életével is szeretné megdicsőíteni Őt, hogy ezáltal kifejezze óriási háláját nagy keresztáldozatáért. Ami pedig azzal jár, hogy nem csak rendszeresen tanulmányozza a Bibliát, imádkozik, meg jár templomba, stb., hanem a gyakorlatba is igyekszik átvinni Jézus tanításait. Vagyis nem fogja elutasítani az éhezőket és a ruhátlanokat. Nem fog káromkodni. Helyébe szeretettel és tisztelettel fog viszonyulni még szeretetlen embertársaihoz is, illetve úgy otthon, mint a munkahelyen és baráti körében, Jézus gyermekéhez méltóan fog élni és viszonyulni embertársaihoz. Méghozzá annyira, hogy azok meg felfigyelnek rá. Vagyis cselekedeteivel fogja bizonyítani Krisztusba vetett, élő hitét. S nem azért fog ilyen életet élni, mert ezáltal ki akar érdemelni egy mennyei helyet; hanem hálából, amiért már "kegyelemből, hit által" kapott egyet. Ez azt is jelenti, hogy az első lépés a Kriszusba vetett hit, s ebből fakadnak a belénk költözött Jézus Szentlelke által termett Jézus-i tettek.

Ugyanis, ha valaki azt mondja, hogy hisz az Úr Jézus Krisztusban, sőt templomba is jár, de közben nem segíti ki az éhezőket; vagy megcsalja a feleségét; meg üti-veri gyermekeit, vagy házastársát; s iszik; és káromkodik; stb., akkor cselekedeteivel megcáfoja a hitét. Azaz arra utal, hogy csak a szájával vallja, hogy hisz Jézusban, de tetteivel az ellenkezőjét bizonyítja. Mert ha hinne benne, akkor nem merne olyan gonosz lenni. Mivel a hit és a cselekedet összefügg!!!

Vagy más szóval: az igazi, élő hit cselekedetekben nyilvánul meg!Az viszont előfordulhat, hogy - bár komolyan hiszünk Jézusban s teljesen oda is szánjuk magunkat számára, hogy tetteink és hitünk egybevágó legyen; mégsem vagyunk mindig tisztában azzal, hogy mit kellene tennünk, vagy hogyan kellene döntenünk akár a mindennapi életben, akár hosszú távban. Akkor viszont kérdezzük meg Urunktól imában - mint Pál apostol tette - mondván: "mit akarsz, hogy cselekedjem?" S Ő meg fogja valahogy mutatni, hogy miként kell döntenünk úgy a mindennapi dolgokban, mint az életbevágó, óriási lépésekben. Rá fog világítani számunkra, hogy mi a terve velünk; milyen ajándékot szánt nekünk; hol és hogyan szeretné, ha szolgálnánk szent nevét. Illetve be fogja mutatni számunkra elhívásunkat és küldetésünket. Aztán amikor világosan megértjük, hogy mivel bíz meg, hová küld, s mit akar, hogy cselekedjünk, akkor meg fontos, hogy engedelmeskedjünk! Hogy az Úr neve megdicsőülhessen bennünk, s a világ fiai meg megláthassák úgy szavainkból, mint tetteinkből, hogy Isten gyermekei vagyunk. Sőt meg is kívánhassák Urunk követését. Mert amikor azt olvassuk, hogy "a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését," akkor elképzelhető, hogy ilyen átadott életű, segítőkész, szerető, Isten iránt engedelmes, hitüket cselekedeteikkel bizonyító Isten gyermekeinek a megjelenését sóvárogják, mert csak azok képesek jó példát mutatni nekik. Fontos tehát, hogy ne csak "érezzük," vagy "mondjuk," hogy van hitünk, hanem cselekedeteinkkel is bizonyítsuk. Különös tekintettel arra, hogy az Ördög is hisz Istenben! De cselekedeteivel ellene szegődik. Azaz, nem cselekszi Isten akaratát, nem engedelmeskedik neki, nem hallgat rá. Sőt mindent megtesz, hogy az embereket megakadályozza követésében. S ellenségének tekinti a Megváltót. Tehát azzal mutatja be, hogy igaziból mi, vagy ki van benne, hogy hite és cselekedete nem vág egybe.Hitünk és cselekedeteink együttvéve bizonyítják, hogy ki él bennünk, s kinek élünk. - Említettük. Vagyis tetteink bizonyíthatják, vagy megcáfolhatják hitünket. Mondok egy példát. Élt Jugoszláviában egy tíz tagú magyar család. A szülők hűségesen jártak templomba, és vitték a gyermekeiket is. Azonban otthonukból messzire elhallatszottak a veszekedések. A postástól kezdve a szomszédokig mindenki tudta, hogy sokat veszekszenek. Közben az apukának feleség- és gyerekkínzó hajlama is volt. Nem csoda, hogy rossz hírneve volt a családnak, s a környékükön élő emberek távol tartották magukat tőlük. Sőt a hátuk mögött azt suttogták, hogy ha ilyenek a keresztyének, akkor nem érdemes gyülekezetükbe menni, vagy Istenüket követni, vagy velük barátkozni. Hisz rosszabbak, mint a hitetlenek. Vagyis mivel tetteikkel megtagadták, illetve megcáfolták hitüket, az emberek ellenük fordultak.Ezért, amikor már hiszünk Jézus Isten Fiúságában és behívjuk Őt a szívünkbe, akkor roppant fontos, hogy azonnal teljesen át is adjuk számára a teljes uralmat életünk felett, hogy folyamatosan tisztogathasson, alakíthasson, növelhesse hitünket és uralhassa meg irányíthassa cselekedeteinket. Mert bár a cselekedetek nem üdvözítenek bennünket; de bizonyítják vagy megcáfolják hitünk valódiságát. Mert az élő hit jócselekedetekkel jár; viszont "a hit ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában." - Olvastuk. Tartsunk megint önvizsgálatot: Ha már Isten gyermekei vagyunk, akkor vizsgáljuk meg, hogy milyennek ismernek az emberek? Mit mondanak rólunk a hátunk mögött? Úgy ismernek, mint aki azt mondja, hogy hisz Jézusban, de életével, illetve cselekedeteivel és szavaival megtagadja vallomását? Vagy mint egy élő hittel rendelkező, áldott, példaadó életet élő, boldog, szerető, megbocsájtó, titoktartó, imádkozó, Bibliát tanulmányozó, gyülekezetbe járó és szolgáló, soha senkiről rosszat nem mondó, stb., Isten gyermekét? Azt hiszem mindannyian körülbelül sejtjük, hogy milyenek vagyunk és hogyan vélekednek rólunk embertársaink. S ha az első csoporthoz tartozunk, akkor bánjuk meg őszintén kétfelé sántikáló életünket, és teljesen odaszánva magunkat Istennek; engedjük és kérjük, hogy tisztítson meg, szabadítson meg, és alakítson át Kriszus képmására bennünket. Ha pedig a második csoportba találtuk magunkat, akkor maradjunk továbbra is odaszántak, imádkozók, Igetanulmányozók és engedelmeskedők; hogy egyre szentebbé alakíthasson Urunk és egyre világossabbá váljon hitünk tetteinkben. S így Isten neve megdicsőüljön bennünk és általunk."Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
(Az ároni áldás 4Mózes 6:24-26)

Halleluja! Dicsérjétek az Urat!"A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel
szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust! Ámen." (Efezus 6:24)

Úr Jézus, Te Győztes vagy, Te vagy a Feltámadott.
Áldott legyen szent Neved örökkön örökké!Mi már a feltámadott Úr Jézus Krisztust várjuk. Maranatha! Uram, jöjj el!

Dicsőség és hála az Úré!

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


ELRAGADTATÁS MI LESZ A VILÁGGAL?
A választ megkaphatjuk a prófétai világmisszió sorozat
alapján a BIBLIA segítségével.Mátrainé Fülöp Irma írásai


Gazdag István írásai, tanításaiLázár sírja Betániában
"Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét."
(Jn 11:40b)
Jézus a négy napja halott Lázárt feltámasztotta Betániában.

Egy a szükséges dologÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!