HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Zimányi József: Készülj Istened elé!(1993)Zimányi József lelkész életrajzi beszámolója 1993-ban a Duna TV-ben


Az evangélium maga Jézus Krisztus. Megismertetni az emberekkel az Úr Jézus Krisztust, az Isten minden mértéket meghaladó szeretetét. A feladatomat ebben látom: a hitükben megcsüggedt, szomorú embereket vigasztalni, bátorítani. A bűnnel való szakításra felszólítani, és egy lendületes jövő felé segíteni. Ha eközben valaki a hitetlenek közül is megtér, az külön ajándék.
A fő cél, hogy Isten gyermekei erősödjenek. Azt tapasztalom látogatásaim során, hogy rengeteg megalkuvó, e világgal kevert, pénztől megkötözött hívő ember van. Nagyszőlősön, amikor prédikáltam, kimondtam az Áment, senki nem állt fel. A gyülekezet ült, és várta a folytatást. Mondtam, testvérek vacsorát nem adok, tessék hazamenni. Ekkor nevették el magukat, és mentek haza. Szívták volna még magukba az Igét, mert nagy volt bennük a szomjúság. Isten sok mindenen átvezetett. Feleségem is meghalt már 2 és fél éve. Már nem annyira az evangelizáció foglalkoztat engem, hanem az elköltözésem. Nem hagyom el a munkát, hanem naponta órákat készülök az elköltözésre.
Láttam a feleségemet meghalni. Fogtam a kezét. A haláltusáját végignéztem. A másik kezét a lányom fogta, Mária, és amikor már a szemében ott volt az üveges fény, egyszer csak felnyílt a szeme, felnézett mosolyogva, mint amikor egy váratlan vendég jön, akinek örül. Gyönyörű fénylő mosollyal halt meg, mely rajta maradt az arcán sokáig, több mint egy óráig. Ilyet még nem láttam soha, de nekem ezt látni kellett. Nekem már legalább annyit kell foglalkoznom a saját készülődésemmel, mint a mások felkészítésével.

Úgy kell elmenni, mint Dávidnak az alázatos vallomásával:
"Igen, Uram, semmim sincsen."

Ez nem a parittyás hős, nem a lantos énekes,
hanem egy Istennel megbékült ember megy el.

"Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők,
és megtartják utasításaidat." (Zsolt 119:63)

1995-ben 78 évesen ezt mondta:

"Most van legfőbb ideje az aktivitásnak. Nincs nyugdíjas állapot, nincs munkanélküliség, nincs nyugdíjas kor és nincs tétlenség. Nincs alvás!"

Másik helyen azt írja:
"Bibliámban van egy Ige, én írtam be a végébe:

"Háború idején nem engednek szabadságra senkit." (Préd 8:8)
Most háború van! Minél közelebb Jézus jövetele, annál fokozottabb a harc.
Úgy van, mint az első eljövetelekor, amikor a földön volt, rengeteg megszállott ember volt, démonok serege. Most megint ez van. És háború van, nincs szabadságolás." (Lásd: Efezus levél)Tűzoszlopoddal jéghegyek között könyvéből egy részlet:

"Annak a szemében vagyok a legértékesebb, aki hat órán át nagy tusában harcolt értem, és ott maradt a szegeken hűségesen - így szerzett meg magának. Kiválasztott születésem előtt, és egész életemen át bátorított, vigasztalt. Az én feladatom az Istennek való feltétlen engedelmesség; és ha én engedelmeskedem az Ő akaratának, akkor a többit bízzam Rá. Isten megnevelt, és amikor eljött az idő, hogy a Sztálinnak szóló levelet meg kellett írni, addigra már nem féltem. Nincs jobb, mint Istennek a jóban engedelmeskedni. A harmincadik születésnapomon éppen egyik gyermekem ágya mellett térdeltem, és köszöntem meg Istennek életemet, amikor értem jöttek. Két hatalmas KGB-legény állt mögöttem...

92 hónapig nem láttam a feleségemet, gyermekeimet. [...] 8 hónapig voltam a beregszászi börtönben, utána Ungváron. Majd elindultunk a "jéghegyek" felé, a "tűzoszlop" vezetésével. Az Ő tűzoszlopa világított az egész úton, egész idő alatt, és olvasztotta körülöttem a jeget. Ezt a tűzoszlopot láttam meg az északi fényen át sugárzó csillagok ragyogásában is.

Ezek nem kitalált történetek, valóban megtörténtek.

Életem felől Isten másként határozott, nem engedte meg, hogy a pusztító erők szándéka teljesedjen be, hanem az Ő gondolatai, mely "lélek és élet", és a szabadulások kivitelezésében benne van az Uramnak csodálatos gyöngédsége, a vigyázó szeretetének védelmező akarata. Isten megmutatta, hogy sokszorosan is veszélyben vagyok, nem én vigyázok magamra, hanem Ő vigyáz reám.
Ma is minden nap hálát adok Neki, hogy ezeket a szabadításokat megtapasztalhattam, és szeretetével minden nap "lehajolt hozzám". Azonnal figyelmeztetett a veszélyekre, és a pusztító minden cselvetését áthúzta.

Kinek van ilyen Istene, mint nekünk, Jézus követőinek? Hol van ennyi szeretet, ennyi türelem, és kire vár akkora örökség, mint ránk? Az örökhagyó halála révén örököltünk, és majd örökre együtt élünk Vele, amiért áldott legyen Isten."1. Hány hívő érte el az égi célt, Hű volt, kitartott, harca véget ért:
Ó, Jézus, áldva légy e szentekért! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

2. Kőszáluk, váruk voltál szüntelen, Míg tartott itt lenn a nagy küzdelem.
Fény voltál, csillag a vak éjjelen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

3. Bár vívná harcát minden gyermeked Oly híven, bátran, mint e győztesek,
És velük zengné majd az éneket: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

4. Mert már itt halljuk harcon, éjen át Győzelmi ének távol dallamát.
Új erőt hányszor ez az ének ád! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

5. Ó, áldott egység! Boldog szent sereg! Még mi lent küzdünk, ők Fent fénylenek.
Mind egyek mégis Benned és Veled, Halleluja! Halleluja! Halleluja!

6. Fent zeng az ének, lent még könny pereg; Mi lent küzdünk, ők fent fénylenek;
S majd, ha Krisztus napja győz az éj felett: Akkor eggyé lesz majd mind a két sereg.

7. Jön minden tájról, együtt énekel, És együtt ujjong, együtt ünnepel,
Ó, hálaének, szállj az Égbe fel! Halleluja! Halleluja! Halleluja!Zimányi József életrajzát itt elolvashatod.

Zimányi József Sztálin lágereiben a hitéért!


LEVÉL SZTÁLINNAK
"Hatalmas Sztálin! Isten a német fasizmust sok orosz és más nép fiainak vérével törte le. Te a győzelem dicsőségét is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás: Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral! Ezért az Úr meg fog alázni, mint Nabukodonozort. Saját fiaid fognak megvetni téged. Amíg időd van, szállj magadba, adj dicsőséget a felséges Istennek! Ez a népednek is a javára lesz. A gőgös Belsazár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett.
Zimányi József és Horkay Barna"

Sztálin meghalt 1953-ban.
Zimányi József a lágerből visszatérve még 1990-ben a
MAGYAR PARLAMENTBEN ISTENTISZTELETET TARTOTT."Az igazak emlékezete áldott!"(Példabeszédek 10:7a)

Luther film * színes, magyarul beszélő, német életrajzi dráma

Zimányi József: Mit mondanak a halottak?

Gazdag és a Lázár története Lk 16:19-31 alapján


Zimányi József prédikációi és írásai
Tűzoszlopoddal jéghegyek között


Ajánlott olvasmányok


Elisabeth Seiler misszionáriusnő élete
(1889 - 1974)
ELHÍVÁS - VEZETÉS
HIRDESSÉTEK CSODÁLATOS DOLGAIT!
könyve alapján
Ígéretet tett, hogy soha senkinek nem szól, ha valamire szüksége van, hanem egyedül Jézushoz fordul. Csodálatos imameghallgatást és vezetést tapasztalt. Leírta élményeit mit élt át Jézus Krisztussal, Ura szolgálatában. Élete, példája bátoríthat az Úr Jézus Krisztus követésére, odaszánt életre és szolgálatra. Mennyei telefonja működött.