HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Madarat tolláról, embert barátjáról.
Vannak, akik kereszténynek mondják magukat...
Rettegett a Zorbán Bede videó itt


It is often said that "birds of a feather flock together." Vannak kultúrák, ahol a következő közmondás él: "Azonos tollú madarak együtt sereglenek." A környezetünktől függ, hogy milyen emberek vagyunk. Nem mindegy, hogy milyen társasággal van valaki.

"Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, hogy a keserű édes, és az édes keserű." (Ézs 5:20)2016.01.15. Imahét Cseralján, Bódis Miklós ref. lp. Hátszegről

"Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek,
de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban." (Róm 6:11)

Bódis Miklós Megszáradt csontok tanítása
"Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg Izráel háza?" (Ezékiel 18:31)


"Az ÚR keze volt rajtam, és kivitt engem az ÚR a lélek által, és letett a völgy közepén, amely tele volt csontokkal. Köröskörül vezetett mellettük, és íme, nagyon sok volt belőlük a völgy színén, és íme, nagyon ki voltak száradva. Azt kérdezte tőlem: Embernek fia! Vajon megelevenednek-e ezek a csontok? Így feleltem: Ó, URam, Istenem, te tudod! Azt mondta nekem: Prófétálj e csontok felől, és ezt mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok meg az ÚR beszédét! Így szól az én Uram, az ÚR ezeknek a csontoknak: Íme, én lelket bocsátok belétek, hogy megelevenedjetek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és bőrrel borítalak be titeket, azután lelket adok belétek, hogy megelevenedjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR. Én pedig prófétáltam, ahogy a parancsot kaptam. És amikor prófétálni kezdtem, zúgás hangja támadt, és a csontok összeálltak, egyik csont a másik csonthoz. Íme, láttam, hogy inak lettek rajtuk, hús növekedett, és végül bőr borította be őket. De lélek még nem volt bennük. Akkor azt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, embernek fia, és mondd a léleknek: Azt mondja az én Uram, az ÚR: "A négy szél felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy megelevenedjenek!" Ekkor prófétáltam, ahogyan parancsolta. A lélek pedig beléjük hatolt, megelevenedtek, és a lábukra álltak; igen-igen nagy sereg volt. Azt mondta nekem: Embernek fia! Ezek a csontok Izráel egész háza. Íme, azt mondják: "Elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk lett!" Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: "Így szól az én Uram, az ÚR: Íme, megnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izráel földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, hogy életre keljetek, és letelepítelek benneteket a földetekre, és megtudjátok, hogy én, az ÚR szóltam, és meg is cselekedtem" - ezt mondja az én Uram, az ÚR." (Ez 37:1-14)

Bódis Miklós: Isten asztala vagy az ördög asztala
"Válaszd az életet, hogy élhess te és utódaid is!" (5Móz 30:19b)


Ne öld meg a lelkiismereted! Tanítás az egyetemi ifjúság részére.Mondj nemet! Ha igent mondasz, azért drágán megfizethetsz!

1934-1938 között a Bázel melletti St. Chrischonán végeztem teológiai tanulmányaimat. Osztályunkban Európa legkülönb országaiból való fiatalok jöttek össze. Voltak köztünk, akik sokat utaztak, és jól kiismerték magukat a világban. Egyikünk Hátsó - Pommerániából származott, és szép kis falujának még a határán túl sem járt azelőtt. Néhány hónapi ott-tartózkodás után ez a fiatalember meg akarta látogatni egy Bernben, a szövetségi fővárosban lakó barátját, aki egy többszörös milliomos úti kísérője volt. Hogy méltóképpen jelenhessen meg a dúsgazdag házban, barátunk Bernbe érkezése után felkeresett egy borbélyt, hogy megborotválkozzon. Túl sok pénze nem volt, de egy borotválkozáshoz elég lesz - gondolta. A berni főpályaudvar mellett betévedt egy igen előkelő fodrászszalonba, ahová általában diplomaták és egyéb gazdag emberek jártak, nem szegény diákok.
Hamarosan ott ült a kényelmes székben, és nem sokára kész volt a borotválás. Az "udvari fodrász" megkérdezte:
- Kölnivizet parancsol?
- Igen, természetesen - felelte barátom. Milyen pompás illat! Utána jött a következő kérdés:
- Arckrémet?
- Igen! - mondja pommerániai barátunk. S milyen jól esett a borotválás után! Azután megint kérdés:
- Púdert is?
- Természetesen - volt a válasz. A"kezelés" kezdett hosszúra nyúlni. A diák az órájára nézett, és rémülten látta, hogy már ott kellene lenni a barátjával megbeszélt találkozón. A borbély azonban tovább kérdezett:
- Óhajt az Úr arcmasszást is?
De akármennyire is örült a vendég a kiszolgálásnak, számára már késő volt. Ezért ezt mondta a borbélynak:
- Sajnos, erre már nincs időm!
- Nos kérem, akkor készen vagyunk - és a borbély átnyújtotta a számlát.
Akkor rémült csak meg a fiatalember, amikor ezt meglátta: ennyi pénze nem volt. Most mit tegyen? Nem volt más hátra, a zsebóráját kellett otthagyni zálogban. Barátjával, aki a pályaudvar várótermében már várt rá, azonnal visszament a borbélyhoz, kiegyenlítették a számlát, és visszakapta az óráját. S mikor másnap hazatért Bernből, és elmesélte nekünk ezt az élményt, hozzátette:
- Soha többé az életben nem mondok ilyen könnyelműen IGENT. Ez most nagyon sokba került nekem.
Sokan, különösen fiatalok, nem tudnak NEM-et mondani. Attól félnek, hogy kinevetik vagy kigúnyolják őket. Pedig nem az az igazán erős ember, aki mindenre, még a bűnre is IGEN-t mond, hanem az, aki mer tudatosan, határozottan és örömmel NEM-et mondani. Ezért kérlek, ha úgy fordul a helyzet, mondj NEM-et. Az IGEN-t mondásért drágán megfizethetsz. /www.jezusert.com/

Hogyan mondjunk nemet?

* Nem hiszem, hogy fogom csinálni.
* Passzolom.
* Ez nem megoldás!
* Felejtsd el!
* Megőrültél!
* Nem igazán érdekel.

Fordulj el! Hagyd ott őket!

* A szabály az, minden visszautasító módszerben, csak kétszer mondj NEM-et, utána hagyd ott őket gyorsan és magabiztosan.
* Ha maradsz, beszélhetsz velük valamiről, de komoly vitád lehet a barátaiddal.

Mutass meglepődést!

* Nem hiszek a fülemnek!
* Tudom, hogy te nem tudsz ilyet megtenni.
* Honnan vannak ilyen buta ötleteid?Ajánlj jobb ötletet!
* Menjünk hozzám, és hallgassuk meg az új CD lemezemet!
* Miért nem megyünk például úszni, futni?
* Menjünk el kerékpározni!
* Felkeltheted az érdeklődését a sportok iránt.

Fordítsd meg a helyzetet!

* Ha a barátom vagy, nem próbálsz olyasmire rábeszélni, amit én valójában nem akarok!
* Ha gyávának neveznek mondd azt: inkább vagyok gyáva nyúl, mint halott oroszlán.
* Eddig tiszteltelek.
* Félsz egyedül megtenni?1998-ban a korábbi évhez képest több, mint kétszeresére nőtt a lefoglalt LSD "bélyegek". Az 1998-ban és 1999-ben végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a megkérdezett középiskolások több, mint egynegyed része kipróbált valamilyen tiltott kábítószert. 1996 és 1999 között a tiltott szereket valaha kipróbálók aránya mintegy megduplázódott. Az esetek nagy százalékában tragédiával végződhet a "csak kipróbálom" mondat. Sajnos, már elkerülhetetlen, hogy családunk, gyermekeink ne találkozzanak a "pokol katonáival", a droggal, függetlenül attól, hogy hol, milyen körülmények között élnek. Nagyon sok fiatal csak kiváncsiságból vagy kalandvágyból próbálja ki a kábítószert, és egyáltalán nincs tisztában a következményeivel. Fontos, hogy mindenki tájékozott legyen a drogokkal kapcsolatban, és a vele való találkozáskor tudjon okosan nemet mondani.

Drog nélkül a serdülőkorban

Hogyan utasíthatod vissza a csábító ajánlatot?
* Egyszerűen mondj NEM-et!
* Csóváld a fejed!
* Köszönöm, nem kérek.
* Nem érzem úgy, hogy szeretném.
Ráckeresztúron Greguss György, volt drogos fiatalember vall magáról


Áttekintés a dohány-, alkohol- és kábítószerfogyasztásról

MIT TETT ÉRTÜNK JÉZUS KRISZTUS A GOLGOTÁN?
Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.
Elfogadod Jézus Krisztust személyes Megváltódnak? Itt megteheted!
Köszönöm Jézus (dal)
Szeretlek, Uram! Dicsőség és hála az Úré örökkön örökké!


"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek." (Ez 36:26)Zimányi József: Tiszta szívet adj nekem!
Bölcs ember bölcs élete

"Tiszta szívet teremts bennem,
Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!"
(Zsolt 51:12)

Gazdag István: Néhány élmény betegekkelSzabadulások hiteles története
REHABILITÁCIÓS OTTHONOK ITT
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália
gyermek- és családvédő könyve és írásai
MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

Összeállította: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com