HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Zimányi József

Tiszta szívet adj nekem! /656-os kazetta anyaga/

"Hagyjatok fel vétkeitekkel,
amelyeket elkövettetek, és
újuljatok meg szívetekben és lelketekben!
Miért halnátok meg Izráel háza?" (Ezékiel 18:31)

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek:
eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek."
(Ezékiel 36:26)

"Tiszta szívet teremts bennem,
Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!"
(Zsoltár 51:12)Új szívet adj dal előadása a Mindenki Templomában Budapesten
Szükségem van-e új szívre?


Ha nincs szükség új szívre, akkor ezek az Igék rám nem érvényesek. Csak azokra érvényesek, akik tudják, hogy szükségük van új szívre.

Hogyan lehet új szívet szerezni?
Ki adhat az embernek új szívet?

Az első Igében van egy felszólítás, hogy hagyjátok el vétkeiteket! Mivel az ember nem tudja a szívét kicserélni, sem a bűnt a szívéből nem tudja kiszakítani, ez azt jelenti, hogy határozd el magad, hogy szakítasz a régivel. Ez az értelme! Senki nem tudja magát megváltoztatni! Jeremiás könyvében olvassuk, hogy el tudja-e a szerecsen a bőrének színét változtatni, vagy a párduc a foltosságát? Azt mondja Isten: Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ha a szerecsen a fekete bőrét fehérre tudja változtatni, ha a foltos párduc eltünteti magáról a foltokat, akkor majd ti is ki tudjátok cserélni a szíveteket. Szükségem van új szívre! Nem tudom beszerezni magamtól. Nem tudok hozzájutni a magam erejéből! Nem tudom magam megújítani!

A felszólítás így szól: Hagyjátok el minden vétketeket, nemcsak a kirívóan nagy bűnöket! Sok ember van, aki őszintén szeretne megszabadulni.

Oda voltam a múlt héten Tarpa községben, mely régi kuruc fészek, a Rákócziak főhadiszállása volt.
Úgy sajnáltam a gyülekezet kántorát, mert teljesen rabja az alkoholnak. Már játszani is alig tud, annyira remeg a keze. Szeretne megszabadulni, de nem tud.
Azt nem ismeri el, hogy az Úr Jézus tudja csak megszabadítani. Nem ragadja meg azt a kezet. Ő csak próbálkozik.
Minden évben tudok 3-4 öngyilkosságról, ami az alkohol hatása alatt. Mindegyik ember szeretett volna megszabadulni. Az alkohol vége a halál, kötél és méreg.

Isten az, aki segíteni tud! Küldött egy segítőt.Küldött valakit, aki új szívet ad, Jézus Krisztust!
Ő úgy jött el, ezzel az ajándékkal:

Adok nektek új szívet. Valaki azt mondja, nekem jó a régi, csak egy kicsit meg kellene takarítani, egy-két gyomot ki kellene gyomlálni. Van egy pár rossz szokásom. Nem vagyok én angyal! Így beszélnek. Az egészet ki kell cserélni! Abból a szívből jó soha nem fog kijönni. Aki asszonytól született, hogy lehetne tiszta? - kérdezi a Biblia. Isten még az angyalokban is hibát talál.
Dávid úgy esengett:
Tiszta szívet teremts bennem!
Tisztíts meg! Adj új szívet!
A zsoltáríró király, Dávid érezte, hogy
csak Isten tud rajta segíteni.

Ha beismerem, hogy ezzel a szívemmel Isten semmit nem tud csinálni, de én se, és megengedem, hogy Ő kicserélje, akkor minden megváltozik! Sokszor beszéltem már a büszkeségről. A büszke ember gondolkodik így: "Éppen énnekem kell kicserélni? Pont az én szívem nem jó? Hát akkor apám, anyám, meg az ősök mind elkárhoztak? Úgy éltek, mint én. Mit kíván az Isten? Nem itt vagyok a templomban? Nem szépen adakozok? Nem vagyok egy vallásos ember? Káromkodok én? Látnak engem részegen? Megcsaltam én a házastársamat? Bántom én a gyerekeimet? Tartozok én valakinek?"
Jaj, de ragyogóra mosta magát két perc alatt ennyi mondatban!Ilyen az ember mindaddig, míg Isten Igéje meg nem győzi. Szépen mondja a Biblia, hogy "az atyáitoktól való hiábavaló életetekből váltott meg." (1Pt 1:18)
Ha valaki büszke volt atyáira és az atyái hitére, akkor az a zsidó volt. Mindig az ősatyát, Ábrahámot emlegette.
Hiába minden vallásos gyakorlat, szertartás, ha az én szívem nem lesz Krisztusé! Mit ér akkor a templom, a gyülekezet, ha Isten és közöttem óriási távolság van? Hiába énekelem: "Itt az Isten köztünk!"

Vajon Isten igazán meg akar engem változtatni?

Csak ezt az egyet akarja, hogy engem megváltoztasson! Jobban akarja, mint a reggeli napfényt, mint a holdfényt, búzatermést. Ezt akarja legjobban, hogy engem megváltoztasson. Nem teszi meg, ha nem egyezek bele! Ez egy alapvető tanítása a Bibliának, hogy itt nincs erőszak.
Ez a szeretet hódítása. Ha valakit erőszakkal adnak férjhez, annak olyan lesz a házassága. Csupa nyomorúság! Isten nem akar ilyen frigyet! Azt akarja, hogy én kérjem, én is akarjam. Én nem tudok magammal tenni semmit. Ő akar és tud.
Nekem kérni kell és elfogadni. "Istenem változtass meg engem! Cseréld ki a szívemet!"
Akkor Ő így szól: Hajlandó vagy te a régiről lemondani? Megtagadod, megbántad azt a sok mérget, ami benne termett?
- Ó, Uram nem voltam én olyan rossz ember. Hát, ha már így van, akkor cseréld ki! - Ez így nem megy!
Kérni kell, igazán, kitartóan! Az Úr Jézus megígérte, hogy aki kér, az mind kap. Azt szeretné, hogy teljesen szabadon adjam magam az Ő kezébe. Tegyen velem, amit akar! Ki fogja a szívünket cserélni. Megváltozik az egész életfelfogás, a gondolkodás. A legelső helyre most már az Úr Jézus kerül.
Semmi nem zavar és nem bánt annyira, mint mikor kettőnk között megszakad a kapcsolat.Tudom, mikor a kis unokáim vannak itt, soha nem vagyok nyugodt. Egyik a toronyba akar felmenni, a másik a kerítésre, a farakásra mászik. Mindig keresem őket, nyugtalan vagyok. Akkor jó, ha itt vannak mellettem, amikor elérem őket a kezemmel, szememmel. Mikor nem tudom, hogy hol van, az nagyon nyugtalanító. Maguktól jót nem csinálnak. Isten is így van. Úgy szeretne közel látni magához bennünket! Majd mi is megtanuljuk, hogy csak akkor jó, ha közel vagyunk Hozzá. A zsoltáríró leírta, hogy "Isten közelsége olyan jó nékem!" (Zsolt 73:28) Itt van tehát a felszólítás az első Igében. Hagyjátok el minden vétketeket! Van olyan ember, aki azt mondja: Uram én engedek Neked, de egy-két dolgot hagyjál meg nekem! Alkudoznak Istennel. Azt mondja az Ige: minden vétketeket vessetek el!Melyek az én bűneim?

10 éves korom óta tapasztalok egy érdekes dolgot. Mikor kérdezem az Úrtól: "Mi az, ami nem kedves Előtted?" - abban a pillanatban tudom. Olyan pontosan megmondja! Én hiába imádkozok, mindig azt mondja, hogy az a dolog nincs elrendezve. Ott valaki lehorgonyzott, egy idegen hajó. Ki kell űzni a kikötőből! Az a kérdés, hogy hajlandók vagytok-e arra, hogy amilyen bűnre az Isten rámutat, ti is rámondjátok, hogy bűn. A világ milyen sokszor mondja valakire, hogy ügyes. Hogy tud élni? Ennek minden sikerül! Ez mindig kicsúszik. Ezt nem lehet megfogni. - Ez egy büntetés!
A kegyelem ott kezdődik, amikor nem tudom már a rosszat csinálni, mert Valaki nem engedi. Szeretném én, de Valakit jobban szeretek! Ez az új szív, amit kapunk, ez nem angyal szíve, ez is emberi szív, és hajlik a kísértésre. Csakhogy ebben a szívben már lakik Valaki. A régibe nem költözik be. Ad egy új lakást és belejön.
Mi szemetelünk benne, mint a gyerekek. Jézus Krisztus ott lakik, és mennél jobban szereti a házigazda kedves lakóját, annál kevesebbet szemetel beszéddel, gondolattal, érzéssel, cselekedettel. Nem szórja tele a lakást. Úgy gondolom, hogy amikor vendéget vártok, nem szórjátok tele szeméttel, hanem felszedtek minden szemetet, még egy kis cérnaszálat is. Ha valaki az Úr Jézust új szívébe befogadja, mindig meglátja az ember, hogy hol kell rendet csinálni. Ő megmutatja, mert világosság van Benne. Éjszaka nem baj, ha rendetlenség van. Ha sötét van, minden elmegy. Így élnek sokan. "Minden megy! Mit számít? Nem fogtak meg! Ezért nem lehet büntetni! Na és aztán, mi közöd hozzá?" Ezt feleli, mert éjszaka van.
Ahol bejött az Úr Jézus, hozza azt az újat, és önmagát, beköltözik ebbe az új szívbe, amely befogadja. A régi nem fogadja be. Az új szív befogadja. Benn van, és abban a fényben meglátszik minden. Meglátszik minden, ami tisztátalanság.Volt már úgy, hogy beszéltetek a saját szívetekkel a saját bűneitekről?

Mondtátok már: Én lelkem, ez egy nagy hazugság volt? Ez egy nagy alávalóság volt. Ebben még mindig benne vagyok. Én lelkem, ez egy olyan sötét dolog. Én szívem, hát ingereled az Istent? Azt mondja a zsoltárban az Ige, hogy beszéljetek szívetekkel ágyasházatokban! (Zsolt 4:5) Beszélni kell a saját lelkünkkel! Van, aki mindenkivel beszél, csak a saját szívével nem. Menekül önmaga elől.
Mikor beszélni kellene, akkor inkább iszik, vagy lefekszik, vagy a TV-t bekapcsolja. Legyen zaj, legyen minden, csak ez a nyomorult, vergődő szív, mely szeretne szabadulni, abból amiben van, meg ne tehesse. Ne legyen rá idő!
Ahol szolgáltam nem régen, nagyon szomorú a gondnok. Nagyon elkeseredett ember. 30 éves fia összeesett a mezőn egy pillanat alatt, és meghalt. Azt mondja: nincs értelme az életemnek. Próbáltuk vigasztalni. Ilyen keserűsége mellett volt még egy másik keserűsége is. Szinte bocsánatot kért. Bejött a szobámba. "Lelkész úr, ne tessék neheztelni, csak 5-6 presbiter jár a 28-ból." Ugye milyen szomorú! Ők, akik körülötte vannak. De ki körül? Csak a templom körül, de nem Isten körül. Még a templom körül se! Külön kaptak meghívókat. Nem jönnek! Hála Istennek az asszonyok, lányok jöttek szépen, sokan. Az egyik napon a lelkipásztor könnyek között mondta nekem: "Nagyon felkavartál engem meg a gyülekezetet is. Csak így tovább! Olyan figyelemmel volt a gyülekezet, hogy szinte oda voltak tapadva a padhoz. Az asszonyok odahaza elmondták a férjeiknek, hogy mit hallanak. Nem jöttek el. Nem kell az új szív. Hiába mondja az az asszony, vagy leány, vagy nőtestvér: Te gyere, mert ott valami új van! Ilyen még ott nem volt. Tudja, hogyha jön, meg lesz szólítva. Dönteni kell, a régit vagy az újat. Mikor befejeztem, az utolsó este egy nagyon idős, beteg asszony odajött hozzám. Megfogta a kezemet. Azt mondta: "Nem tudok beszédet mondani, csak azt, hogy köszönjük mindnyájan!" A lelkész felesége bement a boltba vásárolni. Megállították az asszonyok. A boltban beszéltek az Ákán történetéről, mivel egész héten arról beszéltem. Olyan jó volt látni ezt. De volt, aki egyszer sem jött el. Voltak, akik gépkocsival nagyon messziről jöttek.Volt, aki ott lakik a templom közelében, és nem jön el. Milyen jó, hogy ti, akik itt vagytok, itt vagytok. De el kell a döntésre jutni. Uram, én kérek Tőled egy új szívet. Új szívet teremts bennem, Istenem! Tiszta szívet!
Az volt az Igében: "Kiveszem a kőszívet, adok nektek hússzívet." (Ez 11:19)
A kőszív az kőből van! Arra nem lehet írni. Az nem melegszik meg. Nem mozdul meg. Merev. Ha látja Krisztust a kereszten, akkor sem indul meg. Adok hússzívet, amelyik érez, amely Istenért dobog! Krisztust szereti.

Melyik volt az életetekben elkövetett legnagyobb bűn?

Ha most le kellene írni egy láthatatlan írással, hogy csak Isten olvassa el, életem legnagyobb bűnét! Csak egy szó legyen vagy egy mondat. Én tudom. Mindenkiét tudom. Az életetek legnagyobb bűne az, hogy az Úr Jézust nem fogadtátok be! Minden más ebből ered.
Ezt mondta az Úr Jézus: "Eljön a Szent Lélek (Szellem), a Vígasztaló, a Tanító, megítéli a világot bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem." (Jn 16:8-9) Nem sorolta fel a bűnöket, csak ezt mondta, hogy nem hisznek énbennem. Minden bűn ebből ered.
Egy másik faluban voltam istentiszteleten, prédikáltam, és mikor kijöttünk a templomból az egyik azt mondja:
"Nagyon keményen tetszik beszélni." A másik odaszólt, férfi volt az is: "Jobban kéne! Szeges ostor kéne nekünk!"
- Ő beszélt helyesen! Szeges ostor. Érezte, igen.

Melyik bűnötök fájt az életetekben a legjobban?

Melyik a legfájdalmasabb emlék a bűnök közül? Ha nem jut eszetekbe, megint megmondom én. Ezt az egyet kell fájlalni, hogy a legnagyobb szeretet előtt bezártam a szívemet. Most nem arról van szó, hogy buzgó vallásos vagyok, vagy nem.
Aki közületek tudja, hogy a szívében van Krisztus, az rendben van. Nem is sértődik meg, nem is haragszik. Miért haragszanak meg, mikor ezt a kérdést feszegetjük? Mert az ördög érzi: mindjárt elvesztem a tulajdonomat. Felingerli az embereket. Sokan megharagudtak már. Gyülekezetben is van, aki haragszik. Még mindig nem jó. Nem jó, amíg az Úr Jézus át nem veszi az uralmat, nem jó. Ha pedig átvette, akkor minden rendben van. Nincs tovább vita. Rendeződik belül minden. Amíg a szív nem Krisztusé, míg a szív meg nem újul, semmi sincs rendben. Hiába hagyom el egy csomó rossz szokásomat.
Elmondtam nektek, hogy itt tett fogadalmat szegény férfitestvérünk, aztán felakasztotta magát. Azt mondta, hogy egy pohárhoz ragaszkodom naponta. Azt mondtam nem lehet. Egy pohár, aztán kötél. Így volt. Nagyon fájt a szívem érte. Sírt a vállamra borulva. Nem tudtam segíteni, mert egy pohárhoz ragaszkodott.
"Legalább egy pohár. Azt is el akarja venni?"
Nem én veszem el. Azt mondta az Úr Jézus: Lajos, neked nem szabad! Egy cseppet sem!
"De legalább egy pohár!" - Akkor jön a halál.
Amit az Úr Jézus el akar venni, hadd vegye! Helyébe sokkal jobbat hoz. Sokkal jobbat!
Tudjátok hogy van ez? Egy áldott körforgás következik. Mennél inkább meglátom, hogy milyen nyomorult és tehetetlen vagyok a jóra, annál jobban ragaszkodom Krisztushoz. Mennél jobban ragaszkodom Krisztushoz, annál jobban látom meg a bűnöket, és mindazt, ami még nem jó. Ez egy drága körforgás, de egy mindig szorosabb gyűrű Krisztus körül, míg a szív egészen az övé nem lesz. Olyan szép ez a sürgető kérdés!
"Hát miért halnátok meg, Izráel háza? Vessétek el a bűnt!" Miért halnátok meg? Megtartjátok a bűnt, akkor örök halál jön.


Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen!
"Adok nektek új szívet."
Jézus azt mondta a bélpoklosnak: "Akarom, tisztulj meg!"
Ha Ő mondja, és akarja, akkor az ember megtisztul.
Én ezerszer mondtam magamnak: "Tisztulj meg!"
- Nem sikerült. De mikor Ő mondja, megtörténik!
Ő viszont akkor mondja, mikor én is akarom!
Az a bélpoklos is akarta, de senki nem tudta megtisztítani. De jött, Aki tud, és Aki akarta. Mikor az Isten akarata meg az én akaratom egyezik, akkor megtörténik a csoda! Kicserélődik a szív. Megszabadul az ember a kőszívtől, és megkapja a hússzívet. Ez a szív már csak akkor nyugodt, amikor Isten ellenőrzése alatt van. Semmit és senkit úgy nem szeret, mint az Úr Jézus Krisztust, és az Ő nevére dobban meg. Ugye, mindnyájan úgy vagytok, hogy egy gyermek vagy egy unokátok nagyon kedves. Ha hallja valaki azt a nevet, még ha idegenek mondják is, megdobban bele a szív? Az újságban olvasom, hogy belefulladt a vízbe egy kislány, Tímea. Annyira megrendített, mert az első unokám, aki annyira a szívemhez nőtt, Tímea. Egy kis fiatal lány hideg vízbe ugrott. Nem tudom a vezetéknevét. Csak azt, hogy Tímea. Különösképpen meggyászoltam én is a kis Tímeát ismeretlenül.


Jézus, neved oly csodálatos

Az ember szíve megdobban, mikor hallja:
Jézus, Jézus, ó mily szép név! - mondja egy ének.
Akkor mikor olvassuk, vagy halljuk, vagy Rá gondolunk, felderülünk. Amikor csütörtökön este befejeztem az igeszolgálatot Tarpán, Isten különösen megáldotta az Igét, boldogan jöttem ki. Odajött egy asszony, és azt mondta, hogy mi is ugyanúgy mosolyogtunk, mint a tiszteletes úr. Olyan jó este volt. Egy névnek örültünk, nem egymásnak, nem a községnek, amely nagyon szép. Csodálatos templom is van ott. Hétszáz éves, régi templom - de mi az Úr Jézusnak örültünk. Aki kér, az mind kap! Aki becsületesen kér, aki őszintén akarja, annak Isten megadja! Mindenki úgy mehet tovább, hogy régi szívét felajánlotta, az újat elfogadta, és Jézus abban az új szívben lakik. Senki nem tudja kiűzni belőle, ha én bent akarom tartani. De mikor azt mondom, hogy "Uram, nekem nem jó veled!" - rögtön elmegy! "Uram, én szabad akarok lenni a jelenlétedtől! Sok mindent nem lehet, mert itt vagy." - Rögtön elmegy. Ott maradok a sötétben, pokoli szabadságban. Mindent lehet most már. Mindent szabad a kárhozatig. Mindent lehet. De ha bent van, akkor az Ő rendje, az Ő uralma, az Ő kedvessége, az Ő szeretete, az Ő fénye, az Ő segítsége érvényesül. Válasszátok az Urat! Fogadjátok el az új szívet!Imádkozzunk!
Áldott légy Istenünk, aki meglátogatsz minket a Magasságból! Nem fordulsz el azoktól, akik tele vannak bűnnel. Ajánlod nekünk az újat. Bocsásd meg, hogy oly sokáig ragaszkodtunk a régihez! Add ezt az újat! Jöjj Jézus, költözz az új szívbe! Vedd át birodalmadat és hatalmadat! Ámen.
Adj új szívet nekem én Istenem,
Tiszta szívet teremts énbennem!
Kérlek, ne vess el a Te orcád elől,
És Szent Szellemedben adj új erőt,
Ó, hozd vissza még a váltság örömét,
És Te tisztítsd meg egész életem!

"Az igazak emlékezete áldott!"Zimányi József életrajzát itt elolvashatod.


Zimányi József prédikációi és írásai
Tűzoszlopoddal jéghegyek között


Ajánlott olvasmányok


Elisabeth Seiler misszionáriusnő élete (1889 - 1974)

ELHÍVÁS - VEZETÉS
HIRDESSÉTEK CSODÁLATOS DOLGAIT!
könyve alapján

Ígéretet tett, hogy soha senkinek nem szól, ha valamire szüksége van, hanem egyedül Jézushoz fordul. Csodálatos imameghallgatást és vezetést tapasztalt. Leírta élményeit mit élt át Jézus Krisztussal, Ura szolgálatában. Élete, példája bátoríthat az Úr Jézus Krisztus követésére, odaszánt életre és szolgálatra. Mennyei telefonja működött.