HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő



Magyarországon a gyermek az első! Babaváró támogatás
Családvédelmi akcióterv friss híreit itt olvashatjuk




Hogyan hozhatod rendbe a házasságod?
Szerelempróba * Tűzálló c. film szinkronizálva


Családi béke titka

Ha égve marad - kapcsold le! Ha kiömlött - töröld fel!
Ha a földön van - vedd fel! Ha kifogyott - töltsd meg!
Ha piszkos - mosd el! Ha tele van - vidd ki!
Ha szomorú - öleld át! Ha fáradt - altasd el!
Ha hiányzik - írj neki! Ha kérdez - válaszolj!
Ha mesél - hallgasd meg! Ha távol van - hívd fel!
Ha ünnepel - lepd meg! Ha örül - nevess vele! (Gleam)



A BÁTORSÁG EMBEREI /COURAGEOUS/ film szinkronizálva


Négy ember történetét látjuk. Egy a hivatásuk: szolgálni és védeni. A város életének bátor védelmezői a film szereplői. Mindannyian tudják, hogy Isten arra vágyik, hogy ezek a férfiak, apák a gyermekeikkel is törődjenek. De vajon hogyan nevelik gyermekeiket? Ez igazi bátorságot és kihívást tartogat számukra. A bátorság, a méltóság, becsület otthon kezdődik, a családban.
A film szerzője és rendezője ugyanaz az Alex Kendrick, akitől a Fireproof /Tűzálló/, Facing the giant /Óriásokkal szemben/, Flywheel /Lendkerék/ filmek is származnak. Ezek a sikeres keresztény filmek sok ember életét változtatták meg a bennük hordozott üzenet által. Ennek a "sorozatnak" a következő része a A BÁTORSÁG EMBEREI /Courageous/ című film.



"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thess 5:18) Videó tanítás itt!






Benny & Suzanne Hinn - Egy házasság helyreáll


30 év után történt egy törés az életükben. 4 gyerekük van, és Benny mindig azt mondta, hogy neki a szolgálat az első, a szolgálat a házastársa. Valaki adott Susannenak egy démonikus könyvet, ami ajtót nyitott egy démonikus támadásra. A helyes sorrend Isten, család, szolgálat. Családokért imádkozunk.

2019.07.28.



Mike Sámuel: Hatalom és dicsőség istene


"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." (1Kor 6:12)



Barkóci Sándor: Gyógyulás Krisztusban
Elhangzott az EMMAUS Evangélikus Szeretetotthonban Nyíregyházán 2013-ban


A világ nektek ezt mondja! Ne beszéljetek bűnről, hanem csak hibáról, melléfogásról, tévedésről vagy félresikerült dolgokról! Nincs különbség a jó és a rossz között! * Isten Igéje viszont ezt mondja a Bibliában! "Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség..." (Ézs 5:20)

2019.03.29.



Novák Katalin bemutatja a magyar családpolitikát


Veronában, a Családok Világkongresszusán, ahol Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes és Lorenzo Fontana családügyi miniszter meghívására vesz részt.

A videón részletesen ismerteti a Kormány döntéseit. Július elsejétől lehet igényelni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kamattámogatott hitelét használt lakás vásárlásához is, valamint a július elseje után született gyerekek után igényelhető a gyerekvállalási támogatás - jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.



A TALÁLKOZÁS film magyar felirattal
Az utolsó évtized egyik legjobb keresztény filmje




Cheryl Landon: A SZERETET HATALMA története
A farm, ahol élünk - Szeret, nem szeret (part1)
A családregény amerikai filmsorozat rendezője Michael Landon


Levél az ifjúsághoz /Dr. Lothar Gassmann nyomán/
"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik,
akkor sem tér el attól!" (Példabeszédek 22:6)


A világ nektek ezt mondja!                  Isten Igéje viszont ezt mondja a Bibliában!
1. Éljétek ki ösztöneiteket, tegyetek mindent kedvetek szerint, akkor boldogok lesztek!
Ige 1. "Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent." (Mt 5:8) "A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten." (Zsid 13:4)

2. Hallgassatok fülsiketítő zenét, bömböltessétek a hangszórót, akkor majd jól érzitek magatokat!
Ige 2. "...hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek." (Kol 3:16a) (Vö. Ézs 30:15 - Károly ford. )

3. Kapcsoljátok ki az értelmeteket, engedjétek el magatokat, és hagyjatok fel minden kritikával! Gondolkodjatok pozitívan, és tágítsátok tudatotokat meditációval, kábítószerekkel és pszichotechnikákkal!
Ige 3. "Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok!" (1Pt 4:7b) "Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban." (1Pt 5:8-9)

4. Tanuljatok meg okkult praktikákat, mágiát, boszorkányságot, varázslást, akkor természetfeletti tudásra és hatalomra tesztek szert!
Ige 4. "Ne legyen köztetek olyan, aki ... varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik…" (5Móz 18:10-12) (Vö. Jel 22:15; Jel 21:8)

5. Oda menjetek, ahol jelek és csodák történnek, ahol nagyszerű látomásokban és jelenésekben van részetek, és ahol különleges tapasztalatokat szerezhettek!
Ige 5. "Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, ... mert sok hamis próféta jött el a világba" (1Jn 4:1). "Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is." (Mt 24:24)

6. Mindnyájan egyek vagytok, hiszen a világ összes vallása ugyanazt az istent tiszteli! Minden út ugyanahhoz az istenhez vezet!
Ige 6. "Én, az Úr, vagyok a te Istened. ... Ne legyen más istened rajtam kívül!" (2Móz 20:3-4) "A pogányok szokását ne tanuljátok el. ... Bizony, a népek bálványai hiábavalók." (Jer 10:2-3) (Vö. Jn 14:6)

7. Minden ember Isten gyermeke, mert minden emberben Isten Szelleme él!
Ige 7. "Akik befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében." (Jn 1:12) (Vö. Zsid 5:9)

8. Ne beszéljetek bűnről, hanem csak hibáról, melléfogásról, tévedésről vagy félresikerült dolgokról! Nincs különbség a jó és a rossz között!
Ige 8. "Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség..." (Ézs 5:20) (Vö. Péld 14:34)

9. Magatokra hallgassatok, és az igazságot a saját bensőtökben megtaláljátok, ha eleget meditáltok!
Ige 9. "A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert" (Mt 15:19-20a). (Vö. Róm 7:18)

10. Fogadjatok el mindenkit úgy, ahogyan él és amiben hisz; engedjétek, hogy mindenki megőrizze a maga által elfogadott és jónak tartott életstílusát!
Ige 10. "Intsétek a rendetleneket!" (1Thess 5:14) "... Ne tévelyegjetek; sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát." (1Kor 6:9-10) (Forrás: Vetés és aratás)



Derek Prince: Férjek és atyák 1. rész




Nem ment ki a divatból a házasság!
Szerelem, házasság, család * Családi "tűzhelyünk"


Nem ment ki a divatból a házasság! "A házasság nem divatjamúlt forma, hanem megerősíti a férfi-nő kapcsolatot - jelentette ki Soltész Miklós" Hangsúlyozta: felmérések igazolják, hogy a családokban élő gyermekek és szülők is egészségesebbek, lelkileg is kiegyensúlyozottabbak. Az együttélési formák közül a magyarok a házasságot tartják a legjobbnak, a családokban pedig eggyel több gyermeket szeretnének, mint amennyi megszületik. * Beszélgetés a 20 gyermeket felnevelő Lukács Ernőékkel * "Családi tűzhelyünk melegét mindennap hideg szél fújja, tápláljuk újra hát, s melegít újra, meg újra, meg újra." Az énekíró szavai ma talán még aktuálisabbak, mint megírásuk idején. A családot - mint a társadalom legkisebb, de legfontosabb sejtjét - napjainkban számtalan külső és belső "szél" tépázza. Sokak szerint már felbomlóban van ez az Isten által létrehozott alapkötelék, és bár tagadják, ez igenis nagy baj...

"Hideg szelek"

Ebben az állandóan változó világban őrizzük meg Isten változhatatlan törvényeit, és a keresztyén családok jól teszik, ha harcolnak a korszellem "hideg szelei" ellen. Nézzünk ezek közül néhányat a teljesség igénye nélkül!
* A fiatal párok együtt élnek, de halogatják a hivatalos házasságkötést, hiszen ki tudja, jól kijönnek-e majd egymással.
* A házastársak nem hajlandók gyakorolni a kölcsönös, fárasztó türelmet egymás iránt, legfeljebb, ha nem "működik" a kapcsolat, akkor elválnak, és kész!
* Csak akkor vállalnak gyermeket, ha már a mai életstílusnak megfelelően berendezkedtek.
* Nem a szülők tekintélye és óvó szeretete irányítja a családot, hanem a reklámon felcseperedő, követelőző gyermekeké.
* Az állandóan időzavarban szenvedő szülőknek - az anyagi szükségletek megteremtésén túl - alig marad idejük a lelket ápoló, "tűzhely" körüli beszélgetésekre.
* A nagyszülők segítségét ugyan elfogadják, de "ósdi" erkölcsi intéseiket már nem.

Hol a segítség?

Isten Igéjéből, a Szentírásból mindenre kapunk választ és eligazítást. Olvassuk rendszeresen családi körben! "Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás." (Zsolt 91:9-10) A szűkebb és a tágabb családi összejövetelek alkalmain tápláljuk a családi "tűzhely" melegét azzal a szeretetteljes intéssel, amelyet az Úr Jézus Krisztus életéből megtanultunk. Ő mondta: "Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?." (Mt 16:26)

Egyedül a "tűzhelynél"

Legyen gondunk azokra a családtagjainkra is, akik egyedül maradtak, akik sokszor a magányosság nyomasztó érzésével járják életútjukat. Őket (már vagy még) senki sem várja otthon a "tűzhely" mellett, s talán úgy érzik, hogy senki sem szereti őket. Ápoljuk velük a kapcsolatot, és helyezzük a szívükre, hogy Isten mindig velük van, aki így mélyebb közösségbe tudja őket vonni magához. Boldogságunk nem egy másik személytől függ, és jó, ha Isten helyét senki sem foglalja el az életünkben. Az Ő szerető, halk hangját a magányban sokkal hamarabb meghallhatjuk. Így lehet a magány kegyelem és áldás! Mindannyian akkor ismerjük meg magunkat igazán, amikor egyedül maradunk Istennel. Ne feledjük, senki nem ismer, és nem szeret minket jobban, mint Ő! (Forrás: Vetés és aratás)



"Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek..." Gyermek kacagása


"Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását..." (Péld 1:8)

"Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre
és jó cselekedetre buzdítsuk." (Zsid 10:24)




Szamosvölgyi Mihály: BOLDOG APÁK NAPJÁT APU!


Az APA Isten szíve szerint való férfi. Isten szívét mutatja meg a gyermekeinek. Isten feltétel nélküli szeretetét és elfogadását. Az Ő szentségét és tisztaságát tükrözi. Igazságos és megbízható, aki vigasztalást és menedéket nyújt a gyermekeinek. Meg akar nekik bocsátani, ahogy Ő is megbocsát. Azt akarja, hogy tiszteljék őt, és tiszteljenek másokat is... Tudom, most azt gondoljátok, hogy ilyen APA nem létezik. De azt is tudom, hogy el sem tudjátok képzelni, mennyi fájdalom és mennyi szomorúság lakik egy apa szívében, mert ő is tudja, hogy apaként legtöbbször kudarcot vall. Egyértelmű, hogy a huszonegyedik században apának lenni olyan kihívás, ami a végletekig igénybe veszi egy férfi erejét. Az enyémet is. De sajnos az is tény, hogy napjainkban nem becsüljük kellőképpen apánk igyekezetét. Nem bátorítjuk abban, hogy merjen a világ ellen élni, és vállalva összes hibáját, gyengeségét - legyen a szeretetét kimutatni tudó édesapánk. Senki sem szeret benneteket úgy, mint az édesapátok. Felejtsétek el a gyengeségeit, és adjatok hálát azért, hogy Ő van nektek. Én már nem tehetem, de ti most azonnal álljatok fel, és öleljétek meg ŐT! BOLDOG APÁK NAPJÁT APU! (Napi Hírmorzsák)



CSALÁDI ÖRÖMÖK - 4 KISBABA KACAGÁSA

Nem csak anyának lenni jó, hanem apának is!
Ő készíti a felvételt, és nevetteti meg a családot.




A derék asszony dicsérete
"Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés."
(Példabeszédek 31:27)

Beszélgetés a 20 gyermeket felnevelő Lukács Ernőékkel* Teljes cikk itt!


Példaértékű családot láthatunk a képen!!! Lukács Ernő, aki negyvenöt éve hűséges feleségéhez, húsz gyermeke van, albérletből költözött tanyára, ahol valóságos munkával gazdagodott meg, életében nincsenek sötét titkok, nem népszerű, és a média által nem ünnepelt személyiség. A feleség: "Juci néni: - Nemcsak az enyém az érdem, de az biztos, hogy a nőnek ott kell állnia a férje mellett, és segítenie, mert anélkül nem megy. Huszonegytől negyvenhat éves koromig mindig terhes voltam, és volt, hogy nekem kellett ellátni tizenhat marhát egyedül. Városi létemre nem voltam olyan ijedős csaj. Igazi vadnyugati életünk volt...." (www.hetek.hu)



Tegyél engem olyanná, mint amilyen az apukám!




HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN - HIT ÉS A VALLÁS




9 gyereket nevelő Prof. Dr. Tapolyai Mihály: Az abortusz kérdés

Paul Washer: Mit jelent szeretni valakit?



12 gyereket nevelő Balczó András életéről itt olvashatsz.




Derek Prince: A BÖJTÖLÉS ERŐTELJESSÉ TESZI AZ IMÁDSÁGOT




Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.




ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK



Zimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!



22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!