VERSEK, HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánTánczos Katalin: Miatyánk - előadja: Dévai Nagy Kamilla
Egy nyugdíjas, hajléktalan tanító néni versét zenésítette meg.
Az én Miatyánkom Tánczos Katalin, hajléktalan megható verse és könyve

Lejegyezte Dr. Eőry Ajándok 1999. november 18-ánTánczos Katalin: Az én Miatyánkom
2011. okt. 15. Olykor az Isten is hajléktalan...


Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha senkise,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe:
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba - reményteljesen,
S fohászkodj:
MI ATYÁNK! KI VAGY A MENNYEKBEN...Mikor a magányod ijesztően rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "rossz", s - erre van Istene!
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az "igazság",
Mikor elszabadul a "Pokol" a Földre,
Népek homlokára "Káin" bélyege van sütve,
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba: hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötőrve...
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne,
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba - hajtsd meg a homlokod...
S mondd: Uram! LEGYEN MEG A TE AKARATOD!Mikor a kisember fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a "gazdag" milliókat költ, hogy éljen,
S millió szegény a "nincstől" hal éhen,
Ó, "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!
S kérd: Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz,
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "ŐT",
Óh "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
Uram! Segíts! S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...!
Ó, "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!

Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,
MIKOR A BÉKE SEHOL - csak egymást gyilkolják!
Mikor népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: Miért tűröd ezt?! MIATYÁNK!
Ó, "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, és könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a "Rossz", támad, s tombol!
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!
MENTS MEG A GONOSZTÓL! ÁMEN!UTÓHANG:
S akkor megszólal a MESTER, keményen - szeliden,
Távozz Sátán! Szűnj vihar! BÉKE, SZERETET
És csend legyen!
Miért féltek - ti kicsinyhitűek?BÍZZATOK! Hisz Én megígértem Nektek!
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek.
Hűséges kis nyájam, Én PÁSZTOROTOK VAGYOK,
És a végsőkig VELETEK MARADOK!

Forrás: Tánczos Katalin: AZ ÉN MIATYÁNKOM
Kairosz Kiadó, 2012. Második, javított, bővített kiadás1942-ben született. Tánczos Katalin 2017-ben a mennyei hazába költözött.Dicsőség és hála az Úré!
Jövel Uram, Jézus!
BÉKESSÉG! SHALOM! MARANATHA!Földrengés Olaszországban, Messzinában, Japánban, Katrina 2005-ben
A messzinai megtorló ítélet, ami 1908-ban Dél-Olaszországot érte,
amikor kb. 200 000 ember vesztette életét,
Imádkozzunk a hazánkért, vezetőinkért, a családokért!

II. Rákóczi Ferenc imája


A TE KEZEDBEN VAN SZÍVÜNK, URAM,
DÖFD ÁT SZERETETED NYILÁVAL,
GYÚJTSD FEL A LOMHÁKAT,
VEZESD VISSZA AZ ELTÉVELYEDETTEKET,
VILÁGÍTSD MEG A VAKOKAT,
LÁGYÍTSD MEG A HAJTHATATLANOKAT,
BÁTORÍTSD MEG A HABOZÓKAT,
TANÍTSD A TUDATLANOKAT,
GYARAPÍTSD BENNÜNK A HITET,
GYÚJTSD FEL A KÖLCSÖNÖS SZERETET LÁNGJÁT,
S ÚJRA ÉS ÚJRA KÉRLEK,
ADD, HOGY SZERETETED GYARAPODJÉK,
HOGY EZ AZ ISTENI LÁNG
EMÉSSZE FÖL VISZÁLYKODÁSAINKAT. Ámen.

Túrmezei Erzsébet: A LEGNEHEZEBB KÉRÉS

"Legyen meg a Te akaratod!"
Ha elkerülnek gondok, bánatok,
könnyű kimondani. De ha nehéz
órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik, a lélek zokog,
ha éjszakának tűnnek nappalok,
eltördelni mégis a mondatot,
hogy "legyen meg a te akaratod!"?

Inkább sikoltanék: "Atyám, ne, ne!
Miért kell ennek így történnie? !"
Szívem keserű lázadásba jut,
ha érthetetlen előtte az út.
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:
"Én Istenem, hát ez a szeretet? !"

Aztán elcsitul: "Bocsáss meg, Atyám!
Te szeretsz engem híven, igazán.
Kínban vergődő szívvel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Ellenemre is véghezviheted,
de szívem attól nem lesz csendesebb.
Taníts meg hát szívből kiáltani
ne csak szájjal, de szívvel mondani:
"Ahogy te akarod, ne ahogy én!-
A békesség csak így lesz az enyém.

Lehet az út tövises, meredek,
amerre vezetsz, bátran mehetek.
S mindennapi kérésem az marad:
"Add, hogy csupán Téged kívánjalak!-

"Legyen akaratod-, ha nap nevet.
"Legyen akaratod-, ha éj temet.
Legyen most és mindörökké! Igen!
Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem!
Ha utam célját el is takarod:
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!MIÉRT IS HAJTUNK??
"A család felelősségteli erőtér"

Derek Prince: Férjek és atyák 1. rész


    

Példamutató életet élő, 12 gyermeket nevelő Balczó András
háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok öttusázó életéről itt olvashatsz!
BALCZÓ ANDRÁS előadásokat tart: "Miért vagyunk a világon?
Van-e rá megoldás? Van-e értelme az életnek?"

"Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti,
aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt."
(Lukács evangéliuma 9:24)
Beszélgetés a 20 gyermeket felnevelő Lukács Ernőékkel

Példaértékű családot láthatunk a képen!!! Lukács Ernő, aki negyvenöt éve hűséges feleségéhez, húsz gyermeke van, albérletből költözött tanyára, ahol valóságos munkával gazdagodott meg, életében nincsenek sötét titkok, nem népszerű, és a média által nem ünnepelt személyiség. A feleség: "Juci néni: - Nemcsak az enyém az érdem, de az biztos, hogy a nőnek ott kell állnia a férje mellett, és segítenie, mert anélkül nem megy. Huszonegytől negyvenhat éves koromig mindig terhes voltam, és volt, hogy nekem kellett ellátni tizenhat marhát egyedül. Városi létemre nem voltam olyan ijedős csaj. Igazi vadnyugati életünk volt...." (www.hetek.hu)"Az utókor mond ítéletet az ország átalakításáról"


"Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra,
térítsétek jó útra az erőszakoskodót!
Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!" (Ézs 1:17)

Petőfi Sándor: Nemzeti dal Nagy felelősség képviselőnek lenni!Az uralom önkény vagy felelősség? Ócsainé Zágoni Tünde: Vérzik az ég

Ó, de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!

Széjjel jártam a világban dal hallható.

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.comMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásaiÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK