HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja

A meghallgatáshoz ide kattints!Csendes éj teljes magyar szinkronú és feliratú film ideje 1 h 24 min
2014.03.01. Egy megtörtént esemény megfilmesítése. /erdelyihennel/


Hozzászóló: Megható, szép történet. Szinte hihetetlen, hogy ez megtörtént a háború poklában. Sok ehhez hasonló eset történt nem csak a második világháborúban, hanem az elsőben is. Normális emberek utálják az erőszakot. Ők élni szeretnének. /K.Péter/Jézus élete (Lukács evangéliuma alapján) videó film ideje 2 h
A "Csendes éj" dal keletkezésének története


1818 karácsonyán nagy hideg volt Oberndorfban. A napóleoni háborúk után mérhetetlen szegénység uralkodott. Az emberek éheztek, a folyó befagyott, a hófúvás elvágta a falut a külvilágtól. Még az egereknek sem volt mit enniük. A nagy hó miatt bementek a templomba, és szétrágták a templom orgonájának a bőrből készült részeit, így a fújtatót is. A Szent Miklós plébánia orgonája tehát elromlott. A 26 éves segédlelkész, Joseph Mohr ekkor odaadta a "Csendes éj" versét a templom kántorának, Franz Grubernek. A 31 éves komponista 1 óra alatt az Úr ihletésére megírta a dallamot a "Csendes éj" című költemény szövegére. Ezt a dalt Szenteste, az éjféli mise végén gitárkísérettel, két szólamban adták elő. A refrént együtt énekelte velük a gyülekezet.Azt mondják, ezen az éjszakán megkönnyebbülve mentek haza az emberek. Az egyetértés és a béke, a melegség és a fény egyszerű, vigasztaló üzenetét kapták meg egy bölcsődal formájában - ez valahogy visszaadta nekik a karácsony értelmét abban az ínséges időben. Pontosan az történt, amit a két szerző el akart érni. Arról nem is álmodtak, hogy közös művük egyszer majd valóságos "világslágerré" válik.
A dal szövege és kottája az oberndorfi orgonában maradt. Ott akadt rá javítás közben Carl Mauracher, a zillertali orgonaépítő mester. Azonnal felismerte a dal rendkívüli szépségét. A tiroli Rainer és Strasser családok énekesei mindjárt fel is vették a repertoárjukba. Rajtuk keresztül jutott el a dal 1832-ben Lipcsébe, sőt 1839 karácsonyán már New Yorkba is.
Persze az oberndorfiak és a környékbeliek is hamar megkedvelték, és megtanulták a Csendes éjt. Karácsonykor mindenfelé ezt énekelték, anélkül, hogy ismerték volna a két szerző nevét. Miután a kántor és a plébános más falvakba került, ott is ugyanez történt. A salzburgi egyházi énekeskönyvbe azonban csak 1866-ban került be a Stille Nacht, vagyis a Csendes éj. A századfordulón aztán a katolikus és a protestáns misszonáriusok az összes kontinensre elvitték. Ma már valamennyi nyelven és dialektusban, több mint 300 fordításban ismeretes. (Forrás: www.pezsi.eu)

A történetet összeállította és szintetizátoron előadja Varga IstvánCsendes éj (dalszöveggel - lyric video) /zeneszoveg.hu/


Csendes éj, szentséges éj! Mindenek nyugta mély.
Nincs fenn más, csak a szent szüle pár, drága kisdedük álmainál.
Szent Fiú aludjál, szent Fiú aludjál.

Csendes éj, szentséges éj! Angyalok hangja kél.
Halld a mennyei halleluját! Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszületett, Krisztus megszületett.

Csendes éj, szentséges éj! Szív örülj, higgy, remélj!
Isten szent Fia hinti reád ajka vigaszt adó mosolyát.
Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít.Így ujjongott Simeon: "...látták szemeim Üdvösségedet..." (Lk 2:30b)
Gondolatok Lukács evangéliuma 2. fejezetének 29-30. verséről

Hol kellett megszületnie Krisztusnak?BETLEHEM JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK HELYE

MESSIÁS, JÉZUS KRISZTUS FÖLDRE SZÜLETÉSE
"Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik."(Titusz 2:11-14)"A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust." (Pál levele az Efezusiakhoz 6:24) Ámen.

HALLELUJA! DICSÉRJÉTEK AZ URAT!
MARANATHA! JÖVEL URAM!

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)
Dicsőség és hála szent Nevének!

Áldott, békés és örömökben gazdag életet kívánunk!Lukács evangéliuma film videón /2:01/
Dr. Kiss Ferenc: A MESSIÁS ÍGÉRETE
Ószövetségi próféciák Jézus Krisztusról, a Messiásról
Pecznyík Pál: Jézus, Hajnalcsillag


Betlehemben egy istálló,
Szent templommá magasztosult,
Midőn Jézus, Hajnalcsillag,
Menny honából, jászolba hullt!


Élete úgy világított
Mint csillag: a bűn éjében,
Ám legszebben ott ragyogott
A kereszten: kín hevében!
Szenvedése, kínhalála,
Csodás gazdag termést hozott,
Üdvözült, ki bűnét bánta,
Kit bűnéből feloldozott.


Jézus, fényes Hajnalcsillag,
Mint Királyt, úgy várunk Téged!
Veled éljünk, s megláthassuk,
Káprázatos dicsőséged!

Egy melegszívű, árva kisfiú történeteTúrmezei Erzsébet: A nagy kívánság


Wilhelm Busch: Jézus a mi sorsunk Mi célból van a szenvedés?

Karácsony eredete * Születésnapi interjúKICSODA EZ? MIT TESZEL JÉZUSSAL?

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsid 13:8)

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.Megtérő ima Jézus élete című filmből, Sinkovits Imre hangjával.
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz.

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi