HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja

A meghallgatáshoz ide kattints!Jézus élete (Lukács evangéliuma alapján) videó film ideje 2 h
A "Csendes éj" dal keletkezésének története


1818 karácsonyán nagy hideg volt Oberndorfban. A napóleoni háborúk után mérhetetlen szegénység uralkodott. Az emberek éheztek, a folyó befagyott, a hófúvás elvágta a falut a külvilágtól. Még az egereknek sem volt mit enniük. A nagy hó miatt bementek a templomba, és szétrágták a templom orgonájának a bőrből készült részeit, így a fújtatót is. A Szent Miklós plébánia orgonája tehát elromlott. A 26 éves segédlelkész, Joseph Mohr ekkor odaadta a "Csendes éj" versét a templom kántorának, Franz Grubernek. A 31 éves komponista 1 óra alatt az Úr ihletésére megírta a dallamot a "Csendes éj" című költemény szövegére. Ezt a dalt Szenteste, az éjféli mise végén gitárkísérettel, két szólamban adták elő. A refrént együtt énekelte velük a gyülekezet.Azt mondják, ezen az éjszakán megkönnyebbülve mentek haza az emberek. Az egyetértés és a béke, a melegség és a fény egyszerű, vigasztaló üzenetét kapták meg egy bölcsődal formájában - ez valahogy visszaadta nekik a karácsony értelmét abban az ínséges időben. Pontosan az történt, amit a két szerző el akart érni. Arról nem is álmodtak, hogy közös művük egyszer majd valóságos "világslágerré" válik.
A dal szövege és kottája az oberndorfi orgonában maradt. Ott akadt rá javítás közben Carl Mauracher, a zillertali orgonaépítő mester. Azonnal felismerte a dal rendkívüli szépségét. A tiroli Rainer és Strasser családok énekesei mindjárt fel is vették a repertoárjukba. Rajtuk keresztül jutott el a dal 1832-ben Lipcsébe, sőt 1839 karácsonyán már New Yorkba is.
Persze az oberndorfiak és a környékbeliek is hamar megkedvelték, és megtanulták a Csendes éjt. Karácsonykor mindenfelé ezt énekelték, anélkül, hogy ismerték volna a két szerző nevét. Miután a kántor és a plébános más falvakba került, ott is ugyanez történt. A salzburgi egyházi énekeskönyvbe azonban csak 1866-ban került be a Stille Nacht, vagyis a Csendes éj. A századfordulón aztán a katolikus és a protestáns misszonáriusok az összes kontinensre elvitték. Ma már valamennyi nyelven és dialektusban, több mint 300 fordításban ismeretes. (Forrás: www.pezsi.eu)

A történetet összeállította és szintetizátoron előadja Varga IstvánCsendes éj, szentséges éj! Mindenek nyugta mély.
Nincs fenn más, csak a szent szüle pár, drága kisdedük álmainál.
Szent Fiú aludjál, szent Fiú aludjál.

Csendes éj, szentséges éj! Angyalok hangja kél.
Halld a mennyei halleluját! Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszületett, Krisztus megszületett.

Csendes éj, szentséges éj! Szív örülj, higgy, remélj!
Isten szent Fia hinti reád ajka vigaszt adó mosolyát.
Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít.
Hol kellett megszületnie Krisztusnak?BETLEHEM JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK HELYE

MESSIÁS, JÉZUS KRISZTUS FÖLDRE SZÜLETÉSE
"Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik."(Titusz 2:11-14)"A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust." (Pál levele az Efezusiakhoz 6:24) Ámen.

HALLELUJA! DICSÉRJÉTEK AZ URAT!
MARANATHA! JÖVEL URAM!

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)
Dicsőség és hála szent Nevének!

Áldott, békés és örömökben gazdag életet kívánunk!Lukács evangéliuma film videón /2:01/
Dr. Kiss Ferenc: A MESSIÁS ÍGÉRETE
Ószövetségi próféciák Jézus Krisztusról, a Messiásról
Pecznyík Pál: Jézus, Hajnalcsillag


Betlehemben egy istálló,
Szent templommá magasztosult,
Midőn Jézus, Hajnalcsillag,
Menny honából, jászolba hullt!


Élete úgy világított
Mint csillag: a bűn éjében,
Ám legszebben ott ragyogott
A kereszten: kín hevében!
Szenvedése, kínhalála,
Csodás gazdag termést hozott,
Üdvözült, ki bűnét bánta,
Kit bűnéből feloldozott.


Jézus, fényes Hajnalcsillag,
Mint Királyt, úgy várunk Téged!
Veled éljünk, s megláthassuk,
Káprázatos dicsőséged!

Egy melegszívű, árva kisfiú történeteTúrmezei Erzsébet: A nagy kívánság


Wilhelm Busch: Jézus a mi sorsunk Mi célból van a szenvedés?

Karácsony eredete * Születésnapi interjúÍgy ujjongott Simeon: "...látták szemeim Üdvösségedet..." (Lk 2:30b)
Gondolatok Lukács evangéliuma 2. fejezetének 29-30. verséről
KICSODA EZ? MIT TESZEL JÉZUSSAL?

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsid 13:8)

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.Megtérő ima Jézus élete című filmből, Sinkovits Imre hangjával.
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz nekünk!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi