HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánA kis könyv és a bányász

Chilében egy tízéves kislány, Mária mosott és főzött az édesapjára, miután az édesanyja meghalt. Az édesapa bányász volt. Mária szabad idejében eljárt egy kis evangéliumi gyülekezetbe. A gyülekezet egy hegy lábánál volt Közép-Chilében. Ott a kislány barátokat és vigasztalást talált. Amellett, hogy nehéz élete volt, az igazi terhet Mária számára az édesapja jelentette. Az édesanyja halála után az apa mogorva és közömbös lett. Mária fáradozásait, hogy menjen vele a gyülekezetbe, visszautasította, és amikor próbált adni az apjának egy keresztyén könyvet, amit a misszionáriustól kapott, apja elutasította, mondván, hogy neki nincs ideje ilyen badarságokra. De egy este, amikor készítette az ételt a papájának másnapra, a táskába belecsúsztatta a kis könyvet, ami Jézus szeretetéről és a megváltásról szólt. Aznap este így imádkozott: "Ó Jézus, kérlek, segíts édesapámnak elolvasni a könyvet, hogy megtérhessen."
Aznap éjjel 1 óra 10 perckor robbanás rázta meg a kis hegyi falut, és szirénák kezdtek el sivítani az éjszakai csendben. A falusiak, beleértve Máriát is, futottak a bányához, ahol a dolgozók kétségbeesetten rohantak fel-alá: nagy bányaomlás történt. Mária apja is bennrekedt a bányában, több más munkással együtt. A mentők ástak a beomlott törmelékben egész éjjel és másnap egész nap, próbálták megtalálni az életben maradottakat. Végül rátaláltak egy belső kamrára, ahol Mária édesapja és még hét bányász volt. Mindannyian halottak voltak, megfulladtak.
A mentőknek különös látványban volt részük. Az embereket körben ülve találták, mind a nyolcukat. Mária apjának ölében egy kis könyv volt. Az utolsó oldalon volt kinyitva. Mária apja egy kis üzenetet írt oda a lányának: "Drága Máriám, amikor ezt olvasod, én már édesanyáddal leszek a Mennyben. Elolvastam a kis könyvet, aztán néhányszor elolvastam az embereknek, miközben a mentésre vártunk. A földi életre való reményünk elveszett, de nem a következőre. Azt tettük, amit a könyv mondott nekünk, imádkoztunk, és behívtuk Jézust a szívünkbe. Nagyon szeretlek Mária, és egy napon hamarosan mindannyian újra együtt leszünk a Mennyben! Ámen! (kekmadar.com)

A chilei bányászok Istenről tesznek bizonyságot
"Neki legyen dicsőség és tisztesség!"


Az alábbi cikket az ElijahList 2010.10.15-i hírleveléből
Teresa Neumann fordította magyarraA ruhán: "GRATIAS SENOR" * KÖSZÖNÖM URAM!

A riport szerint minden bányász egy olyan pólót viselve jött ki a mentőkapszulából, aminek az elején az állt, hogy "Köszönöm Uram!". A póló hátulján ezek a szavak álltak: "Neki legyen dicsőség és tisztesség!", "Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi" a Zsoltár 95:4-ből, a póló ujján pedig "Jézus" neve szerepelt. (Chile)
A CBN News arról számolt be, hogy a chilei bányából kimentett bányászok többsége egy mély szellemi életről és az Istenben való hitről tettek bizonyságot. A riport azt is megjegyzi, hogy mindannyian egyetértettek abban, hogy a hitük tartotta őket épségben és biztonságban azalatt a 69 nap alatt, amíg a föld mélyében voltak.


(Fotó: BBC News)

Mario Sepúlveda, a második dolgozó, aki kilépett a kapszulából, ezt mondta: "Isten és az Ördög harcolt felettem, és Isten győzött. Mindvégig tudtam, hogy ki fognak hozni. Mindvégig hittem az itteni chilei szakemberekben és a Nagy Teremtőben.""JESUS" felirat a karján * JÉZUS A MEGMENTŐ!

A negyedik felszínre lépő bányász, Carlos Mamani, azonnal letérdelt, ahogy kijött a kapszulából, majd az égre mutatott, hálát adva Istennek, és ugyanígy tett Omar Reygadas, akinek egy Biblia is volt a kezében, a sisakjára pedig ez volt írva: "Isten él".

Egy másik riport megjegyzi, hogy a 19 éves Jimmy Sanches még a bányában rekedve írt egy levelet, amit felküldtek a felszínre, ezzel a szöveggel: "Valójában 34-en vagyunk, mert Isten soha nem hagyott el minket itt lent." /Forrás: Staff - CBN/A sisakon: JESUS ES LUZ! * JÉZUS A VILÁGOSSÁG!

Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ő ma is él.
Azt üzeni a ma emberének: Ne féljetek, mert
"én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen."
(Máté evangéliuma 28:20b)"Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt,
ujjongjunk szabadító Kősziklánk előtt!
Menjünk eléje hálaadással,
ujjongjunk előtte énekszóval!
Mert nagy Isten az Úr,
nagy király minden isten fölött.
Kezében vannak a föld mélységei,
a hegyek ormai is az övéi.
Övé a tenger, hiszen Ő alkotta,
a szárazföldet is az Ő keze formálta.
Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg,
essünk térdre alkotónk, az Úr előtt!
Mert Ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe,
s kezében levő nyáj vagyunk." (Zsolt 95:1-7)Jézus Krisztus kereszten kifolyt vérének ereje a XXI. században

Ádámné Marika: Találkozásaim az élő Jézus KrisztussalÁdámné Marika: S.O.S. JÉZUS KRISZTUS!

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsidókhoz írt levél 13:8)KÖZBELÉPETT AZ ÚR A HÍDON, A MUNKAÜGYI KÖZPONTBAN...Szól-e még Isten? - Lopás a buszmegállóban

Zika Klára: A Lélek indít, menni kell!

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.


Gazdag István: Néhány élmény betegekkel


William MacDonald: Isten szól

Isten meglepően sokféle módon szól az Ő népéhez. Nem hagyja magát bizonyságok nélkül, sem nem engedi az embereknek, hogy azt mondhassák, nem ismerik Őt.
- Isten szól az Ő Fia által (Zsid 1:1-2),
- Isten szava hallható az Ő Igéjében, a Bibliában (Zsolt 138:2),
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19:2-5),
- beszél a lelkiismeret által (Péld 20:27),
- beszél a Szent Szellem által (Csel 16:6-7),
- Isten gyakran használt embereket arra, hogy átadják üzenetét (Róm 10:17),
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben (Zsolt 29:1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által,
- egyes embereknek szólt álmok és látomások által (pl. Jób 33:14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával,
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok közvetítésével (Mt 1:20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is (4Móz 22:28-30).