HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Levél az ifjúsághoz /Dr. Lothar Gassmann nyomán/
"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik,
akkor sem tér el attól!" (Példabeszédek 22:6)


A világ nektek ezt mondja!                  Isten Igéje viszont ezt mondja a Bibliában!
1. Éljétek ki ösztöneiteket, tegyetek mindent kedvetek szerint, akkor boldogok lesztek!
Ige 1. "Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent." (Mt 5:8) "A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten." (Zsid 13:4)

2. Hallgassatok fülsiketítő zenét, bömböltessétek a hangszórót, akkor majd jól érzitek magatokat!
Ige 2. "...hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek." (Kol 3:16a) (Vö. Ézs 30:15 - Károly ford. )

3. Kapcsoljátok ki az értelmeteket, engedjétek el magatokat, és hagyjatok fel minden kritikával! Gondolkodjatok pozitívan, és tágítsátok tudatotokat meditációval, kábítószerekkel és pszichotechnikákkal!
Ige 3. "Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok!" (1Pt 4:7b) "Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban." (1Pt 5:8-9)

4. Tanuljatok meg okkult praktikákat, mágiát, boszorkányságot, varázslást, akkor természetfeletti tudásra és hatalomra tesztek szert!
Ige 4. "Ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik." (5Móz 18:10-12a) (Vö. Jel 22:15; Jel 21:8)

5. Oda menjetek, ahol jelek és csodák történnek, ahol nagyszerű látomásokban és jelenésekben van részetek, és ahol különleges tapasztalatokat szerezhettek!
Ige 5. "Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, ... mert sok hamis próféta jött el a világba" (1Jn 4:1). "Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is." (Mt 24:24)

6. Mindnyájan egyek vagytok, hiszen a világ összes vallása ugyanazt az istent tiszteli! Minden út ugyanahhoz az istenhez vezet!
Ige 6. "Én, az Úr, vagyok a te Istened. ... Ne legyen más istened rajtam kívül!" (2Móz 20:3-4) "A pogányok szokását ne tanuljátok el. ... Bizony, a népek bálványai hiábavalók." (Jer 10:2-3) (Vö. Jn 14:6)

7. Minden ember Isten gyermeke, mert minden emberben Isten Szelleme él!
Ige 7. "Akik befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében." (Jn 1:12) (Vö. Zsid 5:9)

8. Ne beszéljetek bűnről, hanem csak hibáról, melléfogásról, tévedésről vagy félresikerült dolgokról! Nincs különbség a jó és a rossz között!
Ige 8. "Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség..." (Ézs 5:20) (Vö. Péld 14:34)

9. Magatokra hallgassatok, és az igazságot a saját bensőtökben megtaláljátok, ha eleget meditáltok!
Ige 9. "A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert" (Mt 15:19-20a). (Vö. Róm 7:18)

10. Fogadjatok el mindenkit úgy, ahogyan él és amiben hisz; engedjétek, hogy mindenki megőrizze a maga által elfogadott és jónak tartott életstílusát!
Ige 10. "Intsétek a rendetleneket!" (1Thess 5:14) "... Ne tévelyegjetek; sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát." (1Kor 6:9-10) (Forrás: Vetés és aratás)Apokalipszis - Az Antikrisztus korában - 1. rész videón
Gyors iramban haladunk az antikrisztusi kor kialakulása,


illetve Jézus Krisztus visszatérése felé. Hitünk, tévhiteink vagy hitetlenségünk tesz késszé vagy készületlenné a bekövetkezésre váró események számára. "Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!" (Lukács 12:40)Hogyan hozhatod rendbe a házasságod?
Szerelempróba * Tűzálló c. film szinkronizálva


Családi béke titka

Ha égve marad - kapcsold le! Ha kiömlött - töröld fel!
Ha a földön van - vedd fel! Ha kifogyott - töltsd meg!
Ha piszkos - mosd el! Ha tele van - vidd ki!
Ha szomorú - öleld át! Ha fáradt - altasd el!
Ha hiányzik - írj neki! Ha kérdez - válaszolj!
Ha mesél - hallgasd meg! Ha távol van - hívd fel!
Ha ünnepel - lepd meg! Ha örül - nevess vele! (Gleam)"Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek..." Gyermek kacagása
Nem csak anyának lenni jó, hanem apának is!
Ő készíti a felvételt, és nevetteti meg a családot.
Szamosvölgyi Mihály: BOLDOG APÁK NAPJÁT APU!


Az APA Isten szíve szerint való férfi. Isten szívét mutatja meg a gyermekeinek. Isten feltétel nélküli szeretetét és elfogadását. Az Ő szentségét és tisztaságát tükrözi. Igazságos és megbízható, aki vigasztalást és menedéket nyújt a gyermekeinek. Meg akar nekik bocsátani, ahogy Ő is megbocsát. Azt akarja, hogy tiszteljék őt, és tiszteljenek másokat is... Tudom, most azt gondoljátok, hogy ilyen APA nem létezik. De azt is tudom, hogy el sem tudjátok képzelni, mennyi fájdalom és mennyi szomorúság lakik egy apa szívében, mert ő is tudja, hogy apaként legtöbbször kudarcot vall.

Egyértelmű, hogy a huszonegyedik században apának lenni olyan kihívás, ami a végletekig igénybe veszi egy férfi erejét. Az enyémet is. De sajnos az is tény, hogy napjainkban nem becsüljük kellőképpen apánk igyekezetét. Nem bátorítjuk abban, hogy merjen a világ ellen élni, és vállalva összes hibáját, gyengeségét - legyen a szeretetét kimutatni tudó édesapánk. Senki sem szeret benneteket úgy, mint az édesapátok. Felejtsétek el a gyengeségeit, és adjatok hálát azért, hogy Ő van nektek. Én már nem tehetem, de ti most azonnal álljatok fel, és öleljétek meg ŐT! BOLDOG APÁK NAPJÁT APU! (Napi Hírmorzsák)Találkozó Jeruzsálemben - Lydia Prince, Derek Prince


Könyvismertető: Természetfölötti védelem, gondviselés és gyógyulás. Talán ezzel a néhány szóval lehetne legtömörebben összefoglalni az e könyvben leírt rendkívüli, ámbár minden részletében igaz történet lényegét.

A főhős egy ígéretes karrier beteljesedéséhez közeledő dán tanárnő, aki a múlt század húszas éveinek közepén egyszer csak ráébred, hogy az élete üres, értelmetlen Isten valósága nélkül, és soha nem tud boldog lenni, ha nem találkozik Jézussal személyes módon. a felismerést keresés, a keresést pedig az áhított találkozás követi, aminek eredményeképpen hősnőnk azon kapja magát, hogy mindenét hátrahagyva már úton is van egy számára teljesen új világ, Izrael földje, Jeruzsálem városa felé, ahová Isten azért küldte, hogy elárvult, magukra hagyott gyermekek gondját viselje.

Az ott átélt megpróbáltatásaiból, győzelmeiből, szinte napi rendszerességű természetfölött megtapasztalásaiból az Olvasó maga is megtanulhatja,
- hogyan jön Isten válasza az imáinkra,
- hogyan lehet felülkerekedni kemény kihívásokon,
- hogyan ismerhetjük fel és tölthetjük be az életünkre vonatkozó isteni tervet,
- továbbá hogyan kell minden helyzetben az Úr vezetésére figyelnünk.

Ez a könyv évtizedek óta mindenki kedvence, aki csak beleolvas. Fedezzük fel együtt, hogyan használja Isten azt az embert, aki feltétel nélkül Őrá bízza magát!Derek Prince: Férjek és atyák 1. rész
Derek Prince: Férjek és atyák 2. rész
Derek Prince élete (1915-2003)


Derek Prince (1915-2003) több mint 50 könyv, 600 audió és 100 videó tanítás szerzője, melyeket több mint 100 nyelvre fordítottak le és adtak ki. Ő alapította a Derek Prince Ministries International-t és saját rádió adását a Derek Prince Legacy Radio-t (Derek Prince Örökség Rádió), mely naponkénti adásával még mindig hallgatókat ér el szerte a világon. A Biblia magyarázatának sajátos tömör módja millióknak segített a hit alapjainak építésében.

Derek Prince Indiában született, brit szülők gyermekeként. Angliában az Eton College-ban és a Cambridge-i Egyetemen a görög és latin nyelv szakértőjévé képezték ki. A King's College tagja volt az ősi és modern filozófia területén. A Cambridge-i Egyetemen és a jeruzsálemi Héber Egyetemen tanult héberül és arámul is. Ezen kívül számos mai nyelvet beszélt.

A második világháború idején, amikor a brit hadseregben szolgált, tanulmányozni kezdte a Bibliát és találkozott Jézus Krisztussal. Ez megváltoztatta az életét. Ebből a találkozásból levont két következtetést: először is, hogy Jézus Krisztus él; másodszor, hogy a Biblia igaz, helytálló és aktuális könyv. Ezek a következtetések egész életpályáját megváltoztatták. Akkortól kezdve a Biblia tanulmányozásának és tanításának szentelte az életét.

A "Kulcsok a sikeres élethez" (korábban "A mai nap Derek Prince-szel") című naponkénti rádióadása a világ több mint felét eléri, hallható például arabul, kínaiul, horvátul, madagaszkári nyelven, mongolul, oroszul, szamoaiul, spanyolul és tongául. Derek Prince több mint ötven könyv szerzője. Több mint négyszázötven audió és százötven videó tanítása jelent meg, amelyeket több mint nyolcvan nyelvre lefordítottak és ki is adtak.

Derek fő ajándéka az volt, hogy a Bibliát és annak tanítását magyarázza egyszerűen és világosan. Felekezetiségtől és szektásságtól mentes magatartásának köszönhetően a tanítása mindenféle faji és vallási háttérből származó embert megszólít és segít. 2003. szeptember 24-én Derek jeruzsálemi otthonában, álmában költözött az Úrhoz, miután hosszú időn keresztül hanyatlott az egészsége.

2019.07.28.Mike Sámuel: Hatalom és dicsőség istene


"Minden szabad nekem, de nem minden használ.
Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." (1Kor 6:12)Az otthagyottak - [Left Behind 1-2] (Hun) - 2000
A Londonba tartó repülőjárat egy utasa a neves újságíró,


Buck Williams és az utasszállító első pilótája Rayford Steele tanúi lesznek a történelem leghihetetlenebb eseményének. Több tucat utas egyszerűen köddé válik. És ez még csak a kezdet. Hamarosan kiderül, hogy világszerte többmillió ember tűnik el. A Földön eluralkodik a káosz és az anarchia. A New York Times bestseller regénye alapján készült film a Biblia legtitokzatosabb részén, a Jelenések Könyvén keresztül lenyűgöző kalandokon át vezeti a nézőt.A TALÁLKOZÁS film magyar felirattal
Az utolsó évtized egyik legjobb keresztény filmje
Mit jelent az elragadtatás? Mit jelent az Antikrisztus?


1.) MIT JELENT AZ ELRAGADTATÁS? Elragadtatás = valakit vagy valamit erőszakkal felkapni és elvinni.
Amikor Jézus vissza jön, felkapja és magával ragadja az egyházát.
Az esemény egyetlen másodpercben fog megtörténni.
"Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irányából, a föld szélétől az ég határáig." (Márk 13:27)
Hirtelen egy szempillantás alatt történik meg, a fizikai test teljes átalakítása egy megdicsőült testté (A fizikai test nem mehet a Mennybe)

2.) MIT JELENT ANTIKRISZTUS?
Antikrisztus = Krisztus ellentéte vagy Krisztus helyett.
Az Antikrisztus lesz az utolsó uralkodó a földön, Jézus visszajöveteléig. 666 = EGY EMBERI SZÁM
"Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma. Az ő száma pedig a hatszázhatvanhat. Az Antikrisztus nevében egy szám lesz elrejtve, ez a szám a 666, a fenevad száma" (Jel 13:17)
Először mindenütt népszerűségre tesz szert. A Szentírás szerint az Antikrisztus tevékenységével ámulatba ejti a világot. "Ki hasonló a fenevadhoz és ki is tudna vele harcba kelni" (Jel 13,4) Az egész föld csodálta a fenevadat (Jel 13,3), hogy imádja őt mindenki, aki a Földön lakik (Jel 13,8).

Nagy jeleket és csodákat tesz mindenki szeme láttán (2 Tesz 2,8) félrevezeti a tömeget.
Az Antikrisztus beül az Isten templomába és azt állítja magáról, ő Isten.
Az egész lakott Föld alá lesz vetve, abszolút hatalma lesz minden törzs és minden nép felett (Jel 13.7).
Az Antikrisztus uralma szűkre lesz szorítva. A Biblia 7 évről beszél, ami 3,5 - 3,5 és féléves szakaszra oszlik. 7 év után visszajön Jézus nagy hatalommal és dicsőséggel. Jézus fogja megsemmisíteni szájának leheletével az Antikrisztust.Barkóci Sándor: Gyógyulás Krisztusban
Elhangzott az EMMAUS Evangélikus Szeretetotthonban Nyíregyházán 2013-ban


A világ nektek ezt mondja! Ne beszéljetek bűnről, hanem csak hibáról, melléfogásról, tévedésről vagy félresikerült dolgokról! Nincs különbség a jó és a rossz között! * Isten Igéje viszont ezt mondja a Bibliában! "Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség..." (Ézs 5:20)Orbán Viktor videója: Váratlan látogatás Lukács Ernőnél és "szűk" családjánál


A húszgyermekes milliárdosként ismert, tolnaszigeti kastélyában élő Lukács Ernőhöz és családjához tért be Orbán Viktor hazafelé a kémesi kihelyezett kormányülésről. A látogatásról készült videót kirakták a miniszterelnök Facebook-oldalára. A család, ahova a kormányfő betoppant, nem ismeretlen a közvélemény előtt. Az elmúlt években több újságban és a köztévében is szerepelt a húszgyermekes házaspár.

Lukácsék egy sajátos gazdasági rendszert építettek ki, csak magukra számítanak, amit megesznek, megtermelik. Ami fölösleg eladják. A családban mindenkit munkára fognak. Lukács Ernő életreceptje szerint a gazdaasszony elvisz 100 tojást a boltba, eladja, mert a tikok tojnak, azt meg se lehet állítani. A férje megeteti az anyadisznót a 14 malaccal, meg a három hízót, meg a három bikát és milliomos mindenki. Ennyire egyszerű. Csak egy picit a feltételt kell megteremteni. Meg egy nagyon-nagyon pici segítség kéne. És eltűnne a vidéknek a munkanélküli rétege.

A Lukács-család 33 évig élt tanyán úgy, hogy abból tizenhat évig nem volt villanyuk. Később piszkálta őket az adóhivatal meg a vámhivatal, hihetetlen összegű, több millió forintos bírságokat kaptak, amelyekről később, a befizetés után mondta ki a bíróság, hogy jogtalanok voltak. Mindegyik gyerek leérettségizett, a fiúk a földeken dolgoznak, a lányok mind szakmát tanultak ki. Van köztük cukrász, szűcs, varrónő, virágkötő, fodrász, kozmetikus. A fiúk közül egyik sem lett miniszter, az apjukat követve az állattenyésztést, földművelést választották. (24.hu)

A derék asszony dicsérete
"Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés."
(Példabeszédek 31:27)

Beszélgetés a 20 gyermeket felnevelő Lukács Ernőékkel* Teljes cikk itt!


Példaértékű családot láthatunk a képen!!! Lukács Ernő, aki negyvenöt éve hűséges feleségéhez, húsz gyermeke van, albérletből költözött tanyára, ahol valóságos munkával gazdagodott meg, életében nincsenek sötét titkok, nem népszerű, és a média által nem ünnepelt személyiség. A feleség: "Juci néni: - Nemcsak az enyém az érdem, de az biztos, hogy a nőnek ott kell állnia a férje mellett, és segítenie, mert anélkül nem megy. Huszonegytől negyvenhat éves koromig mindig terhes voltam, és volt, hogy nekem kellett ellátni tizenhat marhát egyedül. Városi létemre nem voltam olyan ijedős csaj. Igazi vadnyugati életünk volt...." (www.hetek.hu)Leonard Cohen - Hallelujah (Live In London)
A dicsőítő dal szerzője is egyben.
Dávid életútjáról beszélgetés Fodor Sándorral
a Bibliai életmód magazinban


Dávidot a Biblia úgy említi, mint Isten szíve szerint való ember. Miben rejlett az ő titka?

Joyce Meyer: Ne csak körülötted forogjon a világ!
Amikor elkerül bennünket a boldogság, a Biblia mindig meg tudja mutatni az okát.


Ebben a tanításban Joyce kendőzetlenül beszél arról, hogy meg kell tanulunk Isten Igéjének engedelmeskedni. Nem lehetsz egyszerre boldog és önző! Ha mi odafordulunk mások felé, akkor Isten fog gondoskodni. Az Úr szól az Igén keresztül: Bízzál Bennem azzal a férfival kapcsolatban! /Filippi 2:4-5/Magyarországon a gyermek az első! Babaváró támogatás
Családvédelmi akcióterv friss híreit itt olvashatjuk
A BÁTORSÁG EMBEREI /COURAGEOUS/ film szinkronizálva


Négy ember történetét látjuk. Egy a hivatásuk: szolgálni és védeni. A város életének bátor védelmezői a film szereplői. Mindannyian tudják, hogy Isten arra vágyik, hogy ezek a férfiak, apák a gyermekeikkel is törődjenek. De vajon hogyan nevelik gyermekeiket? Ez igazi bátorságot és kihívást tartogat számukra. A bátorság, a méltóság, becsület otthon kezdődik, a családban.
A film szerzője és rendezője ugyanaz az Alex Kendrick, akitől a Fireproof /Tűzálló/, Facing the giant /Óriásokkal szemben/, Flywheel /Lendkerék/ filmek is származnak. Ezek a sikeres keresztény filmek sok ember életét változtatták meg a bennük hordozott üzenet által. Ennek a "sorozatnak" a következő része a A BÁTORSÁG EMBEREI /Courageous/ című film."Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thess 5:18) Videó tanítás itt!


Benny & Suzanne Hinn - Egy házasság helyreáll


30 év után történt egy törés az életükben. 4 gyerekük van, és Benny mindig azt mondta, hogy neki a szolgálat az első, a szolgálat a házastársa. Valaki adott Susannenak egy démonikus könyvet, ami ajtót nyitott egy démonikus támadásra. A helyes sorrend Isten, család, szolgálat. Családokért imádkozunk.

2019.03.29.Novák Katalin bemutatja a magyar családpolitikát


Veronában, a Családok Világkongresszusán, ahol Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes és Lorenzo Fontana családügyi miniszter meghívására vesz részt.

A videón részletesen ismerteti a Kormány döntéseit. Július elsejétől lehet igényelni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kamattámogatott hitelét használt lakás vásárlásához is, valamint a július elseje után született gyerekek után igényelhető a gyerekvállalási támogatás - jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.Cheryl Landon: A SZERETET HATALMA története
A farm, ahol élünk - Szeret, nem szeret (part1)
A családregény amerikai filmsorozat rendezője Michael Landon
Nem ment ki a divatból a házasság!
Szerelem, házasság, család * Családi "tűzhelyünk"


Nem ment ki a divatból a házasság! "A házasság nem divatjamúlt forma, hanem megerősíti a férfi-nő kapcsolatot - jelentette ki Soltész Miklós" Hangsúlyozta: felmérések igazolják, hogy a családokban élő gyermekek és szülők is egészségesebbek, lelkileg is kiegyensúlyozottabbak. Az együttélési formák közül a magyarok a házasságot tartják a legjobbnak, a családokban pedig eggyel több gyermeket szeretnének, mint amennyi megszületik. * Beszélgetés a 20 gyermeket felnevelő Lukács Ernőékkel * "Családi tűzhelyünk melegét mindennap hideg szél fújja, tápláljuk újra hát, s melegít újra, meg újra, meg újra." Az énekíró szavai ma talán még aktuálisabbak, mint megírásuk idején. A családot - mint a társadalom legkisebb, de legfontosabb sejtjét - napjainkban számtalan külső és belső "szél" tépázza. Sokak szerint már felbomlóban van ez az Isten által létrehozott alapkötelék, és bár tagadják, ez igenis nagy baj...

"Hideg szelek"

Ebben az állandóan változó világban őrizzük meg Isten változhatatlan törvényeit, és a keresztyén családok jól teszik, ha harcolnak a korszellem "hideg szelei" ellen. Nézzünk ezek közül néhányat a teljesség igénye nélkül!
* A fiatal párok együtt élnek, de halogatják a hivatalos házasságkötést, hiszen ki tudja, jól kijönnek-e majd egymással.
* A házastársak nem hajlandók gyakorolni a kölcsönös, fárasztó türelmet egymás iránt, legfeljebb, ha nem "működik" a kapcsolat, akkor elválnak, és kész!
* Csak akkor vállalnak gyermeket, ha már a mai életstílusnak megfelelően berendezkedtek.
* Nem a szülők tekintélye és óvó szeretete irányítja a családot, hanem a reklámon felcseperedő, követelőző gyermekeké.
* Az állandóan időzavarban szenvedő szülőknek - az anyagi szükségletek megteremtésén túl - alig marad idejük a lelket ápoló, "tűzhely" körüli beszélgetésekre.
* A nagyszülők segítségét ugyan elfogadják, de "ósdi" erkölcsi intéseiket már nem.

Hol a segítség?

Isten Igéjéből, a Szentírásból mindenre kapunk választ és eligazítást. Olvassuk rendszeresen családi körben! "Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás." (Zsolt 91:9-10) A szűkebb és a tágabb családi összejövetelek alkalmain tápláljuk a családi "tűzhely" melegét azzal a szeretetteljes intéssel, amelyet az Úr Jézus Krisztus életéből megtanultunk. Ő mondta: "Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?." (Mt 16:26)

Egyedül a "tűzhelynél"

Legyen gondunk azokra a családtagjainkra is, akik egyedül maradtak, akik sokszor a magányosság nyomasztó érzésével járják életútjukat. Őket (már vagy még) senki sem várja otthon a "tűzhely" mellett, s talán úgy érzik, hogy senki sem szereti őket. Ápoljuk velük a kapcsolatot, és helyezzük a szívükre, hogy Isten mindig velük van, aki így mélyebb közösségbe tudja őket vonni magához. Boldogságunk nem egy másik személytől függ, és jó, ha Isten helyét senki sem foglalja el az életünkben. Az Ő szerető, halk hangját a magányban sokkal hamarabb meghallhatjuk. Így lehet a magány kegyelem és áldás! Mindannyian akkor ismerjük meg magunkat igazán, amikor egyedül maradunk Istennel. Ne feledjük, senki nem ismer, és nem szeret minket jobban, mint Ő! (Forrás: Vetés és aratás)ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!