HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Olvashatod az 1 Mózes 18 és 19-ik fejezetét:
"Mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt,
és vétkük igen súlyossá vált..." (1Mózes 18:20)
"...ne végezzetek magatokon tetoválást! Én vagyok az ÚR!" (3Mózes 19:28)Adam Hood, egy volt homoszexuális története
Gyógyítható a homoszexualitás - dokumentumfilm


PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 1:22-27
"Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek, madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét....Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanígy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban."
"A gyáváknak pedig és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál." (Jelenések 21:8)Homoszexualitás a Biblia tükrében (Kovács Efraim előadása)


Hogyan szabadultam meg a homoszexualitásból?

Winn Thompson levele azoknak, akik szeretnének megszabadulni.


/Fordította: Prof. Dr. Tapolyai Mihály Budapest, ideggyógyász, pszichiáter./

Komoly keresztény családban nőttem fel. Hat éves fiúgyermekként egyszer egy fiúbanda elkapott, és durván megerőszakolt. Máskor egy felnőtt homoszexuális barát erőszakolt meg, de az már "szeretett." Ez megismétlődött azután is.
A család ezt nem tudta, nem mertem megmondani. A családban nem volt szokás ilyen dolgokról beszélni. Talán emiatt féltem otthon elmondani félelmeim, bűneim és szégyenem. Kora gyermekkorom óta az volt az érzésem, hogy a Sátán el akar pusztítani engem és Isten hívását bennem.
Mikor 11 éves voltam, egy 25 éves nő karmaiba kerültem. Szexuális együttélésre kényszerített. Ez a nő egy gyülekezeti tag volt. Ekkorra már azt hittem, hogy az abnormális szexuális élet a normális. Ismétlem, akkor még csak 11 éves voltam. Féltem, de szerettem a gondoskodást és az érzéseket, amit tőle kaptam. Fizikailag hamar értem, de szellemileg azonban még csak 11 éves gyermek voltam.
Egyszer valaki a gyülekezetből rajtakapott minket, és hívatták az apámat. Ezután az apám engem térdeimre kényszerített, és bűnbocsánatért kellett imádkoznom. Megijedtem, megzavarodtam. Nem értettem, hogy mi történt velem, csak azt értettem, hogy nem szeretnek, és hogy asszonnyal szexuálisan élni bűn! Ekkorra már a szexuális érzések is fölébredtek bennem, a vágy is, de nem tudtam kezelni őket. Megkezdődött a harc bennem.
Igy aztán, mikor egy férfi közeledett hozzám szexuálisan, ellenállás nélkül megadtam magam neki. Hiszen nővel élni bűn - gondoltam. Minden, amit tudtam, az volt, hogy éheztem apám férfias biztatását és barátságát, de ezt sosem kaptam meg. Ettől kezdve életem egyre nehezebb lett.Néhányszor le is tartóztattak szexuális kilengéseimért. Egyszer női lelkipásztorunk volt, aki ki akarta űzni belőlem a démonokat. Ekkor kb. 13-14 éves lehettem. Egyre tanácstalanabb lettem és titkolózó. Magamat is valamilyen visszaélőnek tartottam, aki mindezt a szeretet palástja alatt teszi. De azt nem értettem, hogy az emberek miért gondolnak gonosznak. Nem vettem észre, hogy lassan építem a bizalmatlanságot az emberekben. Elítélt mindenki. Semmit sem hallottam Istenről. Számomra ő nem létezett.
Mikor magamat, identitásomat kerestem, Hollywood vonzott. Hivatásos énekes lettem. Mozit játszottam, és hirdetéseken énekeltem. Jóképű fiatalember voltam, aki mohóan éhes a sikerre, de az sosem jött el. Minden sikerem rövid életű volt. Itt aztán a kábítószerrel még inkább az ördög hálójába kerültem.

Jelszavam lett: "Szex, kábítószer és rock and roll."És ebben a sorrendben. Mindenféle kábítószert megpróbáltam, ami csak létezik. Aztán egy három hónapos Közép-Amerikai túrára mentem, ahol nekem teljes sikerem volt eleinte. A végén belebuktam. Menekültem vissza Hollywoodba a szexhez és droghoz.
Szüleim minderről nem sokat tudtak. Már tinédzser koromban megtanultam mindent eltitkolni, palástolni. Egyedül az, amit ők láttak az volt, hogy ingerlékeny és lázadó voltam. Láttam, hogy boldogtalanok, ez bántott engem, de nem tudtam segíteni. Ekkor már a huszas éveimben jártam, és azt gondoltam ez az az út, amin én vagyok, ezt kell élnem. Egyszer mikor börtönbe kerültem, depresszióba estem. Szüleim meglátogattak, és azt mondták, hogy most nem hoznak ki. Nem akartam ezt elhinni. Nem akarnak kiszbadítani! A szüleim?! "Úgy éreztem, megint elhagytak. Visszamentem a cellámba és sírtam. Most Istenhez kiáltottam.
És Isten meghallgatott. Megváltozott az életem! Megértettem, hogy Istennek célja van velem. Isten teljesen rendbe akart hozni engem, de a múlt emléke kísértett.
Voltak dolgok, amit előle is titkoltam. Nem akartam tudomást venni róluk. Eredmény, három évre újra visszaestem! Ez olyan volt, mint mikor Jézus kiűzte a démonokat egy emberből, és mikor a démonok visszatértek, tiszta rendezett lakást találtak, - üresen! Hétszerte gonoszabb lett az állapota.
"Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket; bemennek, és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is." (Máté evangélium 12:43-45)
Ez az ember én voltam. Hétszerte gonoszabb lett az állapotom.
Mondhatná valaki, az a bűnbánat a cellában nem volt igazi. Igazi volt, de nem volt teljes életátadás. Ő egész életemet meg akarta gyógyítani. Egész múltamat föl akarta számolni, de én szívem egyes rejtekeibe nem engedtem be Őt. Takargattam.
Isten türelmes volt hozzám! Ő teljes munkát akar csinálni, ha mi engedjük Őt. A legelrejtettebb zugot is meg akarja tisztítani és betölteni az Ő szeretetével. Akkor ezt nem értettem. Isten előbb megtanított megbocsátani, és a bűnbocsánatot elfogadni.
1986 körül teljesen belevesztem az Isten elleni lázadásba. Soha nem voltam tekintettel senkire, ha vágyaim ki akartam elégíteni. Azt hittem, hogy jogom van hozzá. Ebben az időben anyám kezdett értem komolyabban imádkozni. Nem vettem észre, hogy ez is benne volt Isten tervében.
Ekkor az akkori nézetem szerint egy tragédia ért: Elvesztettem a férfi szeretőmet. Most kiderült, hogy minden korábbi vallásoskodásom felszínes volt. Erre volt szükség ahhoz, hogy fölébredjek. Kezdtem templomba jobban járni és az Ő Igéje kezdett nekem szólni. Én pedig minden bajommal kezdtem Őhozzá fordulni.
Egyszer ebben az időben a TV fölkért engem, hogy vezessek egy "talk show" beszélgetést Bishopban Californiában. És én előszőr életemben elkezdtem lelki dolgokkal foglalkozni, és ennek óriási sikere volt. Már a csúcsán volt a sikerem, mikor kiderült rólam, hogy nem jelentkeztem az elengedett büntetés letelte után. Újra börtönbe kerültem. A TV szerződésem megszünt. Most én is azt kérdeztem, amit Jób, "Miért Uram, hiszen új életet kezdtem? " Egy éjjel elvesztettem mindent, amit addig szereztem. De sejtettem, hogy Isten rendelte így az én lépéseimet. Ez 1991-ben történt.Három különböző forrásból is azt a vezetést kaptam, hogy legyek misszionárus. Tegyek arról bizonyságot, hogy hogyan szabadított meg az Úr!
1992-ben meghalt édesanyám. Mielőtt azonban meghalt volna, én neki mindent elmondtam őszintén. Apám iránti keserűségemet is. Iszonyatos teher esett le rólam! Most szabadultam föl igazán.
Ekkor még volt egy harcom: "A nagyobbik fiú" ellenszenve. Bátyám jó fiú volt, és nem nézte jó szemmel az én életemet. Eddig ezt nem vettem észre. De most édesanyám halála után ez kiderült. Valahogy sikerült lerendezni vele azt, ami ellen neki panasza volt.
Ezután intenzív lelkigondozói tanfolyamra mentem Amsterdamba. Mérhetetlen sokat tanultam, hogy hogyan kell segíteni ilyen szerencsétleneken, mint amilyen én is voltam.Ekkor már lelkileg is a magam lábán álltam. Ma egy intézetet vezetek, aminek neve az, hogy "Imádság Háza," és ide jöhet bárki, aki Isten szabadítását keresi. Jézus Krisztus keresztje a gyógyulás útja a megtört szívűeknek.

Dicsőség és hála az Úrnak! Halleluja!"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)

És nehogy azt higgyük, hogy több ezer évvel ezelőtt voltak csak csodák. Minden nap, minden órában, és minden percben tesz csodákat az Úr a mai napig is!!!

Szabadulások hiteles története
REHABILITÁCIÓS OTTHONOK


BROOKE: SÖTÉTSÉGBŐL VALÓ MEGSZABADULÁSOM


Szabadulásom előtt és után


Eric Holmberg: A Pokol harangjai * KÁBÍTÓSZEREK * BECSAPOTTAK

Kedves szülők, nevelők, barátaink!

Tiltakozunk a homoszexuális felvonulás ellen, mert rossz példát látnak a gyermekeink, unokáink, a fiatalok. A homoszexualitás szerintünk magánügy. A Biblia szerint az Isten elítéli. Imádkozunk, hogy Isten akarata érvényesüljön, és jöjjön el az Ő országa.Jézus ezt mondta: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté evangéliuma 11:28)

Jézus Krisztus él, és vár Téged is. VÁLASZD az ÉLETET!ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!