MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Kábítószer és a pénzhatalom - Drábik János előadása


A zene fertőzni is tud?!
Fiatalok vallanak az okkultizmusról, az átéléseikről


Eric Holmberg: A Pokol harangjai - 2. rész * Teljes cikk itt!

KÁBÍTÓSZEREK


A rockzene által népszerűsített másik önpusztító és okkultizmushoz köthető gyakorlat a drogfogyasztás. Bátran mondhatjuk, hogy a kábítószer mindenütt megtalálható a rockban - a sztárok pusztuló testétől kezdve dalaik szövegéig. A Beastie Boys (szörnyfiúk) bestseller albuma, a "Licensed to Ill" (jogosítvány a betegséghez) például 90 utalást tartalmaz a kábítószer és alkoholfogyasztásra. (Rising to the Challenge, Vision Video, 1988, P.M.R.C.)
Kevésbé jól ismert tény azonban a kábítószer kapcsolata a lélek birodalmával. A pszichotróp és tudatformáló szereket a varázslók és okkultisták a lélek világ kapujának, vagy a két világ közötti kapocsnak tekintik. A görög szó, amit a Szentírás a "varázslóra" használ a "pharmakeia", melyből az angol "pharmacy" (patika), vagy "pharmaceuticals" (gyógyszerészet) - szavak, más szóval a drogok is erednek. A kábítószerek hatása, mely egyben varázsuk is, kétségtelenül a lelki tapasztalat. E tapasztalat során nyílik meg a lélek birodalma a kábítószer fogyasztó előtt. A Beatles együttes irányzatot teremtő dalának, a "Tomorrow Never Knows"-nak eredeti címe a "The Void" (jelentése: az űr vagy üresség) volt. Ennek célja az volt, hogy a kábítószeres megvilágosodás evangéliumát hirdesse, miközben az LSD érzékszervekre gyakorolt hatását próbálja előidézni a hallgatókban. A dal első sorát egyenesen a kábítószeres szubkultúra bibliájából, Tim Leary "Psichedelic Experience"-éből (pszichedelikus tapasztalat) vették. A Sátán gyakran ejti zsákmányul a kábítószer hatása alatt álló embereket. Biztos lehetsz benne, hogy hasonló okok vezettek az okkultizmus rockzenén belüli elterjedéséhez. (idokjelei.hu)

"A becsapottak vágyakozása" c. könyvet ajánlom olvasmánynak, mely bizonyságtételeket tartalmaz. Közreadja Wolfgang Bühne a Evangéliumi Kiadó gondozásában. Kábítószeresek, alkoholisták, hippik, tönkrement életű fiatalok új, boldog életet találnak Jézus Krisztus által.Franz Huber: Tánc a halállal
(részletek)

"Amszterdam" szép, meleg nyári nap. Trixi, egykori barátnőm együtt ül egy ismerős asszonnyal, és néhány kellemes órát tölt vele. Miután elbúcsúztak, Trixi fölmegy a ház harmadik emeletére, megiszik egy üveg erős pálinkát, és kiugrik az ablakon. Koponyasérülés és összetört gerinc. Az orvosok hiába küzdenek az életéért, nincs benne élniakarás.
Trixi volt hippi-életem első szerelme. A müncheni P.N. hippi-házban (a hamburgi Star-Clubhoz hasonló klub, amelyben az első beat-együttesek játszottak) láttam meg őt először.
Halló, akarsz-e táncolni, akarsz-e hasist szívni?
Igen.
Elvittem Bobby barátom házába. Föltettünk egy Rolling-Stones lemezt, hallgattuk a Beatleseket és szívtuk a kábítószeres cigarettákat. Azután lefeküdtünk a padlóra és sokat beszélgettünk a szabadságról..."Lent a temetőben, ahol találkozót adtunk,
Édes a lég,
Nedves a lég.
Soha nem mosolyog, csak szája rándul meg néha,
A levegő súlyosan nehezedik a tüdőmre,
Most már ismerem a nevét, Halál úrnak hívják,
És hamarosan mindnyájatoknak megadja a szabadságot.
Halálfejek himbálóznak a nyakán,
Kezeim átnedvesednek és meggémberednek."

(Rolling-Stones: Dancing with Mr. D, Tánc Halál úrral.)


"Trixi lett az ezután következő években a kísérőm a kábítószer kereskedelemben és élvezetben.
Éltünk LSD-vel, meskalinnal, STP-vel, DOM-mal, szívtunk hasist és marihuánát. Azután következtek az ópiumtartalmú készítmények: morfium, Dilaudid, Eudokal, és táncoltunk és táncoltunk és táncoltunk." Később egy kábítószeres társuk meghalt. Münchenben csupa züllött alakkal laktak együtt, akik kábítószeresek és alkoholisták voltak.
"Nem volt morfiumunk, és már jelentkezni kezdtek a félelmetes elvonási tünetek: a "Cold turkey" = "hideg pulyka".

Betörést terveztünk, és sorsot húztunk, hogy ki végzi el. Engem húztak ki."

Betörtek egy gyógyszertárba és feltörték a méregszekrényt, és megszerezték a szükséges kábítószereket. Később elfogták, és börtönbe került. Hamisított receptért hét hónapot kapott. Később is csavargók között élt. "A szex, a kábítószer és a Rock'n Roll lebilincseltek, és mégis magányos voltam.Szeretet utáni vágyamat elnémította a kábulat. A napok értelmetlenül, üresen teltek."

A börtönből kiszabadulva kapcsolatba került az amszterdami kábítószeresekkel. Gyógyszertári betörés miatt átment Hollandiába.

"Ha Hollandiában van a Pokol előcsarnoka, akkor az Amszterdam."

Csalt, lopott, koldult, autókat tört fel, hamisított hasist és hamis LSD-t árult. A rendőrség tetten érte. "A kábítószer meghatározta lefelé vezető utamat, egyenesen a pokol felé. A börtönt már többszörösen megismertem, azután meg kellett ismerkednem az őrültekházával is. Egyik bűntettem miatt először börtönbe zártak, majd egy elmegyógyintézetbe. Itt egy zárt osztályon együtt voltam gyilkosokkal, szexuális bűnözőkkel és gyöngeelméjűekkel. Itt összebarátkoztam egy leánnyal, aki szintén kábítószeres volt. Ragaszkodtunk egymáshoz, és amikor szombatonként kint sétálhattunk az intézet parkjában, kiszöktünk, és kábítószert szereztünk. Mikor kiengedtek, abbahagytam az elkezdett elvonókúrát, és visszaestem... Bárcsak már akkor tudtam volna, hogy valóban van Valaki, aki minden kábítószeresnek, alkoholistának, tönkrement emberneknak szabadulást kínál. Valaki, aki azt mondta:"Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam." (János 14:6)
De ez a Valaki, Jézus Krisztus, utánam jött és felkutatott. Ekkor éppen Stadelheimben ültem 1970-ben valamilyen bűncselekményért.
A kórházi részen voltam, amikor megjelent néhány hívő keresztyén vetítőgéppel, filmmel és vetítővászonnal. Csaknem mindnyájan elmentünk a vetítésre.
Mikor végignéztem a filmet, azt mondtam magamnak: Fiam, ezek fanatikusok. Az a fekete könyv, amit Bibliának neveznek. Hogy szabaddá tesz? Nevetnem kell! De még ha nem is fogadtam el semmit abból, amit bemutattak, valamiképpen mégis megéreztem Jézus szeretetét. A következő nyáron Münchenben voltam az Angolkertben. Az egyik dombon keresztyének álltak, énekeltek és prédikáltak.
Én azonban ebből semmit nem akartam hallani, és nagy ívben kikerültem őket.
"Később újra hallotta ugyanott a keresztyéneket. Majd Amszterdamban két keresztyén férfi beszélt neki Jézus Krisztusról, és imádkoztak vele. Első imádsága: Jézus, ha vagy, küldj nekem heroint! Nos, az ilyen imádságot Jézus Krisztus soha nem hallgatta meg. Szereti a kábítószereseket, de nem a heroint, de ezt akkor még nem tudtam, hanem halásztam a zavarosban, mert megkötözött a kábítószer, és én futottam utána. [...]
Megtudtam, hogy Amszterdamban keresztyének fenntartanak egy házat azzal a céllal, hogy ott kigyógyítsák a kábítószereseket. Noha egész lényem tiltakozott egy újabb elvonókúra ellen, mégis ezek a keresztyének voltak utolsó reménységeim.
Egy kávébárban egy fiatal színesbőrű azt mondta nekem:
Barátom, én is kábítószeres voltam. Rajtad csak egyvalaki segíthet: Jézus Krisztus.
Olyan voltam, mint a tudathasadásos. Egyfelől föl akartam keresni ezeket a keresztyéneket, másfelől visszarettentem tőlük. Végül elmentem hozzájuk az elvonókúrára.
A keresztyének közül egyvalaki mindig az ágyam mellett ült, olykor ketten vagy hárman is. Gondoztak, ápoltak, elmondták, hogy ők maguk hogyan szabadultak meg, és imádkoztak velem. Túl voltam az elvonókúrán, és mégis ottmaradtam.Egy napon bibliaolvasás közben megszólított
Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal:

"Aki énhozzám jön, semmiképpen ki nem vetem." (János 6:37)

Milyen nagyszerű ígéret! Imádságban kiöntöttem Jézus Krisztus előtt a szívemet, és ezt mondtam neki:
Nem bírom tovább, hozzád jövök, gyógyítsd meg sebeimet. Mutasd meg magad nekem, és én követni foglak. Átadom neked bűneimet, egész életemet, vedd azt a kezedbe.

És Ő megszabadított..."

Áttekintés a drogfogyasztásról


Szabadulások hiteles története
REHABILITÁCIÓS OTTHONOK ITT


"A becsapottak vágyakozása" - kapható az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál
http://www.evangeliumikiado.hu
MENNY és POKOL - Valós átélések
UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENETÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Hogyan segíthet a szülő a gyermekének?

"Minden szabad nekem, de nem minden használ.
Minden szabad nekem, de ne váljak semminek rabjává."

(BIBLIA 1Kor 6:12)

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az elejére!
Vissza a menüre!