VERSEK, HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com


Zimányi József: A boldog rettegés gyermekei

        "Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket." (2Kor 7:1) Majd nézzük meg a Filippi levél 2. fejezetében a 12. verset: "Ezért tehát szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket,..."!

        Amiről most fogok beszélni, azt az egyszer született ember nem érti meg. Hogyan lehet valaki boldog, ha retteg? Pedig lehet. Az igazi boldogság ott van, amikor az ember megkapja azt a kegyelmi ajándékot, a hitéletnek arra a fokára jut, hogy retteg még a gondolatától is a bűnnek. Ez az életmentő rettegés.Sok mindentől rettegünk, amitől nem kellene. Embertől sose kell rettegni. A bűntől kell. A testi ember ezt nem érti meg. A kétszer született, az újjászületett, ember már megérti és tudja, hogy ez a bűntől való rettegés természetes dolog.

        Mutatni fogok erre negatív és pozitív példát is. Volt egy király, Jósiás, aki 8 éves korában lett király. Királysága idején találták meg az elhanyagolt törvényt a templomban, s amikor olvastak belőle, megrettent. Király volt, de nem merte megmagyarázni, nem értett hozzá. Üzent tehát Hulda prófétanőnek. Nagyon nagy alázat kellett hozzá, hogy egy király üzenjen egy egyszerű asszonynak: - "...kérdezzétek meg mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az Igéi..." (2Kir 22:13) És mit válaszolt a prófétanő? "Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt…ezért én is meghallgatlak! ...békességgel kerülsz sírodba" (19-20 versek). Sajnos, Jósiás király élete végén hibás lépést tett. Sodortatta magát a saját indulataival, és csatába rohant Nékó Fáraóval, de Isten felajánlotta neki a békességes kimenetelt a világból, mivel meglágyult a szíve. Az Úr azonnal észreveszi, ha meglágyul a szív. Vannak kemény szívű emberek, akik soha nem adják meg magukat Krisztusnak. Értsétek meg, hogy az összes ismeret a Bibliából csak növeli a bűnünket, ha a Biblia a kézben van ugyan, de Jézus nincs a szívben! Sokszor elmondtam a szolgálati helyemen:
"Bibliát a kézbe, Jézust a szívbe!"

        Most pedig gondolatban menjünk vissza az Édenkertbe. Hadd kérdezzem meg tőled: Éva félt Istentől? Nem! Az egész kert az övék volt, csak egy fa volt tiltott. Neki pont az kellett. Nem rettegett a bűntől, amikor szakított róla, és Ádám sem félt, amikor osztozott Évával a gyümölcsön. Egy bibliamagyarázatban azt olvastam: "Hát értsük meg Ádámot. Éva férje volt. Osztozni akart a sorsában. Meleg szívű ember volt." Nem! Vakmerő, engedetlen ember volt! Mikor Isten kiszabja a büntetést, Éva nagyon kis büntetést kap; a terhesség nehézségeit, a szülés fájdalmait. És Ádám mit kap?
"Átkozott legyen a föld miattad, Ádám! Minden szenvedés a földön, verítékezés, hiábavaló munka, bogáncs és tövis, a te tetted következménye! Nem Éváé. A tiéd. Mert osztoztál Évával a bűnben." Soha nem segíthetek azzal senkin, hogyha vele vétkezem. Minél sötétebbek körülöttem az emberek, nekem annál jobban kell világítanom. Odakint a Jeges-tenger partján komoly emberek kérdezték meg tőlem: Hogyan lehet, hogy még mindig ragaszkodsz a Krisztushoz? Hát örökre itt maradsz. A feleséged soha többé nem fog látni. Senki nem fogja tudni, hol temettek el. Névtelen sírod lesz. És te még mindig szereted Jézust? Hogy lehet ez? Nem értették meg. Ők a körülményekhez mérték Isten szeretetét. Kívánom mindenkinek, hogy legyenek a boldog rettegés gyermekei. A kísértő sziszegésétől rettegjetek. Ha Éva megrettent volna a tilalom megszegésétől, most mindnyájan a Paradicsomban lennénk. De nem rettent meg. És ha te nem rettensz meg a bűntől, gyermekeidre, unokáidra is tovább megy az átok, az ítélet. Rettenj meg érettük is, magadért is! Boldog ember leszel. Én köszönöm Istennek, hogy rettegek a bűn gondolatától, a legkisebb kísértő esemény folytán is. Én boldog ember akarok maradni.

        Amikor Káin felemelte a kezét a testvére ellen, vajon félt-e az Úrtól? Azt hitte, nem látja senki. De jött valaki, aki megkérdezte: "Hol van Ábel, a testvéred?"(1Móz 4:9) Végül olyan orcátlanul felesel az Istennel: "Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám!" (13.vers). Tudod-e, mi az a 180 fokos bűn? Lót feleségének a bűne, az a kis hátratekintés. Az engedetlenség 180 fokos fordulata elég volt ahhoz, hogy meghaljon. De nemcsak hogy meghalt, hanem jött a folytatása a bűnének: két lánya vérfertőzésbe esik. Csak annyi volt, hogy megfordult. Nem rettegett.

        Jön Moáb és Ammon. Pokoli hadsereg, terroristák. És meg van írva a Bibliában: Nem bocsátok meg Ammonnak, mert felhasogatták Gileád terhes asszonyait.

        Jákóbnak is van egy félelmetes hazugsága, ahol látszik hogy nem félte az Urat. De Rebeka sem, Jákób anyja. Kijátsszák Izsákot, hogy Jákób kapja az áldást. Meg is kapták érte a magukét. Rebeka nem látta többé Jákóbot. Jákóbnak pedig menekülni kellett, mert Ézsau megölte volna. Nem lehet vétkezni következmények nélkül. Aki nem fél vétkezni, arra rettenetes dolgok jönnek. De az másféle rettegés. Mi boldogan rettegünk a bűntől, és nem követjük el. De ha nem rettegünk a bűntől, majd rettegünk a büntetéstől. Ráhel, Jákób szeretett felesége ellopja a házi bálványt, és eldugja a sátrában. Lábán keresi. Kérdőre vonja Jákóbot: "Ha már mindenáron el akartál menni, miért loptad el a háziistenemet?" (1Móz 31:30) Jákób mond egy rettenetes mondatot, egy büntetést: "... akinél megtalálod a házi istenedet, az ne maradjon életben" (32. vers). - Kimondta Ráhel halálos ítéletét. Ráhel azt mondja: "Ne haragudjék az én uram, hogy nem tudok fölkelni előtte, mert asszonyok baja van rajtam." (35.v.) Hazudik. És asszonyok bajában halt meg, amikor Benjámin született. Hazugsága az életébe került. A bűntől kell félni, nem emberektől!

        Ezzel szemben milyen csodálatos József válasza, amikor a Potifár felesége bűnre akarja csábítani: - "Hogy vétkezhetnék Isten ellen?" (1Móz 39:9)Mikor jön a kísértés, akkor mást ne mérlegeljünk, csak ezt: "Hogy vétkezhetnék az Isten ellen?" Ha te valóban szereted az Urat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, hát hogy vétkezhetnél!? Így kell reszketni! Ilyenek a boldog rettegés gyermekei. Milyen öröm, amikor legyőztük a bűnt, amikor elfutott az Ellenség, amikor nem rántott le a mocsárba, nem nyomorított meg, nem sebzett meg, nem éget a lelkiismeret furdalás! Mennyi örömöt kapunk a győzelemmel! Ezt az utat válasszátok!

        Olvastam egy történetet egy pilótáról, aki általában 2000-2500 m magasságban repült. Ez nem nagy magasság a pilótáknak. Egyszer észreveszi, hogy a gépén szaladgál egy patkány. A patkány a repülőn igen veszélyes látogató, mert elrágja a vezetékeket, rövidzárlatot csinál és a gép lezuhanhat. A pilóta viszont nem teheti meg, hogy otthagyja a műszerfalat és keresse a patkányt. De a pilóták tanultak valamit az iskolában. Ilyenkor nem kell elkezdeni kergetni a patkányt, hanem fel kell vinni a gépet 7-8000 méter magasba! A pilótán van oxigénsapka, de az állaton nincs. Azonnal fel a magasba, mielőtt bajt csinálna. Egy ideig a magasban repülve a patkány már meg is fullad. Amikor jön a szorongató kísértés és arra gondolsz: "De hogy bírom ki?" Fel a magasba! Fel az Úrhoz, mindig csak fel! Isten pedig végez az ellenséggel. Te csak menekülj fel a magasba. A gond élettelenné válik, erőtlenné. De sokszor menekültem meg így az erős kísértésektől.

        Ha szereted az Urat, gyűlölöd a Gonoszt. Legyél a boldog rettegés gyermeke! Jézus szolgálatában, de Őt követve! Ámen.

        "Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek! Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vígadjatok!" (Zsolt 2:10-11)Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Van kérdésed? Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!