HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő
Nemzeti összefogás hazánkért, a keresztény értékekért!


Prémium Magyar Államkötvényről információk itt!!!TISZTELETET A MAGYAROKNAK! Tiszteletet a népnek!


"Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval,
annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel,
annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, a tiszteletet." (Róm 13:7)


Van-e realitása a béruniónak? - Echo Tv

Pozitívra javította a magyar államadósság kilátását a Standard & Poor's, miközben nulla százalékos hozammal is elkelnek már a magyar állampapírok. Vendég: Lentner Csaba közgazdász, egyetemi tanár.

2017.08.16.Magyarország versenyelőnyét veszélyeztetné az euro bevezetése


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora azt mondta: azok az ellenzéki pártok, amelyek eurot, alapjövedelmet, még több családi pótlékot követelnek, valójában azt ismerik el, hogy működik az Orbán kormány gazdaságpolitikája. Ilyen intézkedéseket ugyanis a Gyurcsány kabinetek alatt nem lehetett volna bevezetni.

Nem lehet gyorsabban emelni a béreket

Lentner Csaba szerint az euro-tagsággal megjelenne a gyorsabb bérfelzárkózás kényszere. Ez azonban csak látszólag vonzó jelenség, ugyanis az árszínvonal ugrása miatt valójában nem érne többet az emberek fizetése. A professzor szerint a bérfelzárkóztatás így is folyamatos, de az a magyar teljesítőképességhez alkalmazkodik, és nem veszélyezteti a gazdasági egyensúlyt. Úgy fogalmazott: "egy szerves fejlődésnek van itt az ideje, nem a kapkodásnak."

A termelékenységi mutatókat javítani kell

Lentner Csaba szerint a munka alapú társadalom céljaival nem egyeztethető össze az az ötlet, amely teljesítménytől független javadalmazást ígér. Az alapjövedelem például ezért nem tudott a világ egyetlen pontján sem hosszú távú részévé válni az ezt bevezető államok gazdaságának. A közgazdász helyes iránynak látja a magyar kormány döntését, amely a munkát helyezi előtérbe. Ezzel ugyanis 2010 óta 700 ezer állampolgárt vezettek vissza a munkaerőpiacra. Lentner Csaba szerint a következő feladat a termelékenység javítása. A kormány az adópolitikán keresztül már "megtette a magáét", a következő lépés az oktatás és az egészségügy fejlesztése, ami közvetve hat a magyar munkavállalók teljesítményére. (karcfm.hu)Orbán Viktor: "Én maradok, fent vagy lent, de mindig maradok,


mert ez nem jutalom, hanem hűség kérdése. Engem mindig meg fogtok találni, a sikerben, a bajban, az örömben, a munkában, és én az elkövetkező négy évben is harcolni fogok veletek, értetek, a hazámért."

2017.07.10.VILÁGOK ÉS VAGYONOK


Minden emberi közösség számára alapvető fontosságú kérdés, hogy a "jó gazda gondosságával" kezeli-e mindazt, amit anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben vagyonának tekinthet. A szó legátfogóbb értelmében vett vagyon és az azzal való gazdálkodás minden emberi közösség számára a legfőbb kérdések egyike tehát. Éppen ezért annyira elszomorító, hogy a magyar nemzet nevű emberi közösség az elmúlt évtizedek során (de talán akár évszázadokat is mondhatnánk) nem a jó gazda gondosságával őrizte vagyonát, hisz többnyire nem gyarapította, hanem elherdálta azt. Éppen ennek tulajdonítható, hogy máig is feltáratlan gigantikus vagyonvesztések sorozataként is leírható az elmúlt évtizedek (vagy inkább évszázadok) magyar történelme.
Trianon következményeként például az ország és az ország népessége "fizikai testének" nagy része is kikerült a magyar nemzet nevű emberi közösség ön-újrateremtési folyamatainak hatóköréből. A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveinek során lezajló eladósodás olyan hatalmas adósságtömeg felhalmozódásához vezetett, amit "negatív vagyonként" is felfoghatunk, így ez a máig sem pontosan feltárt folyamat is a nemzeti vagyongazdálkodás egy sötét és homályos fejezete, máig súlyos következményekkel járó tehertétele.
Különös egybeesés, hogy nagyjából ugyanebben az időszakban hihetetlen vagyonvesztés ment végbe a nemzet "fizikai testében" is, ami a világviszonylatban is példa nélküli egészségromlásban, vagyis az egészségvagyon lepusztulásában öltött testet. Nagyjából ettől az időtől kezdődően folyamatos vagyonvesztés megy végbe a "népességvagyonban" is, hisz az utóbbi közel negyven év során több mint egymillióval többen haltak meg Magyarországon, mint ahányan születtek.
Fájdalmas tény, hogy bár a rendszerváltozást megelőző években már létezett valamiféle nemzeti vagyonnyilvántartás, amit a Központi Statisztikai Hivatal minden évben közzé is tett évkönyveiben, ez a rendszerváltozással megszűnt. Pedig ennek éppen az ellenkezőjére lett volna szükség. Arra, hogy minden eddiginél átfogóbb, részletesebb és a legnagyobb nyilvánosság számára is elérhető vagyonnyilvántartás és vagyongazdálkodás kezdődjön el.
Mindezek miatt különösen üdvözlendő tehát, hogy a Magyar Nemzeti Bank olyan részletes összefoglalót jelentetett meg a közelmúltban, amelyből legalább a magyar lakosság tulajdonában lévő anyagi vagyonra vonatkozóan kaphatunk átfogó képet, ráadásul úgy, hogy mindezt európai és globális összehasonlításban is szemügyre vehetjük. Megtudjuk például a tanulmányból, hogy nemzeti számlák adatai alapján az Európai Unióban a háztartási szektor összesen több mint hatvanegyezer-milliárd euró vagyonnal (a GDP 438 százaléka) rendelkezett 2014 végén, ebből a reáleszközök állománya közel harmincezer-, a pénzügyi eszközöké harmincegyezer-milliárd eurót tett ki. A háztartások összes tartozása megközelítette a tízezermilliárd eurót, így a szektor nettó vagyona ötvenegyezer-milliárd euró (a GDP 368 százaléka) volt 2014 végén.
A világ leggazdagabb országai egyikének számító, bár nem európai uniós tag Svájc esetében azt láthatjuk, hogy a háztartásokban felhalmozott összes vagyon értéke az egyéves GDP több mint hétszáz százalékát teszi ki. Mindez igazolja azt a logikus feltevést, hogy minél gazdagabb egy ország, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy vagyongyarapodása önmagát erősítő folyamattá válik. A nagyobb jövedelem nagyobb biztonságot, tudást, befolyást, következésképp nagyobb vagyonfelhalmozási képességet jelent, az egyre nagyobb vagyon pedig növeli a vagyongyarapodás gyorsításának a valószínűségét.
Nem meglepő tehát, hogy a közép- és kelet-európai országokban a lakossági vagyon mennyisége általában alig haladja meg a GDP kétszáz százalékát, ezen belül Magyarországon kétszázhatvan százalék. Hogy érthetőbb legyen, például Svájc egy főre eső GDP-je közel ötszöröse a román GDP-nek, ám ennél sokkal nagyobb az "elnyílás" a háztartási vagyonok esetében, hisz a közel ötször akkora GDP-ben meglévő különbséget tovább növeli, hogy Romániában a román GDP száznyolcvan százalékát kitevő vagyon van a háztartásokban, míg Svájcban az ottani ötször akkora GDP-hez mérten hétszázhúsz százalékos anyagi vagyon van a háztartásoknál. Míg tehát jövedelemben ötszörös, vagyonban nagyjából hússzoros a különbség a két ország háztartásai között.
Az Európai Unió polgárainak átlagosan harmincnyolcmillió forintnyi vagyona volt 2014 végén, ami tizenkilencmillió forint pénzügyi eszköz s ugyancsak tizenkilencmillió forint tárgyi eszköz együtteséből állt össze. Emellett mindenkire hatmillió forintnyi tartozás jutott, így egy átlagos személy harminckétmillió forintnyi nettó vagyonnal rendelkezett. Ugyanekkor Japánban negyvenkét-, az Egyesült Államokban hatvannégy-, Ausztráliában hetvenhárom-, Svájcban pedig száztizennégy-millió forint bruttó vagyon esett átlagosan minden lakosra.
Csehországon és Szlovénián kívül viszont nem találunk olyan kelet-európai országot, ahol az egy főre jutó bruttó háztartási vagyon meghaladná a tízmillió forintot. A nemzeti számlák adatai szerint 2014 végén Magyarországon minden személyre bruttó kilencmillió, nettó nyolcmillió forint vagyon jut. A pénzügyi és a nem pénzügyi eszközök átlagos értéke közel azonos volt. Minden magyar polgár átlagosan egymillió forint adóssággal rendelkezett, ami a legalacsonyabb érték Európában.
Összegezve tehát az előzőeket, a Nyugat gazdag centrumaitól nem elsősorban a jövedelmekben, hanem sokkal inkább a vagyonokban meglévő gigantikus különbségek választanak el minket. Éppen ezért volna rendkívüli jelentősége annak, hogy megtanuljunk végre a jó gazda gondosságával gazdálkodni. Jobb későn, mint soha. (magyarhirlap.hu)

2017.05.06.Boros Imre szerint ezért fontos a konzultáció


Boros Imre professzor szerint a nyugat-európai cégeknek szabad az embargós Oroszországgal üzletelni, s az Északi Áramlat-2 megépítése után előáll majd egy olyan helyzet, hogy arrafele jön csak gáz, és a nyugati gázcégek fogják megmondani, hogy mi a gáz ára. Közben az Európai Unióban az energiaunió örvén nekimennének a magyar állami energiaár-megállapítási jogosítványnak, szóval a dolgok összefüggnek. A szabályozást néhány kereskedő cég érdekei szerint akarják csinálni. Ezért fontos a konzultáció, az egyik lényeges része éppen az energiaügyekre vonatkozik. Ez nem politikai handabanda, ez abszolút komoly küzdelem. Kossuth Rádió 180 perc

2017.04.14.Eredmények a FIDESZ-KDNP kormányzás alatt - Érdemes elolvasni!


- Negyven éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint idén,
- Rezsi csökkentés: 20-25 százalékkal csökkent az áram, a gáz és a távhő ára,
- valamint a csatorna, a víz és a PB gáz díja,
- 2016-ban már 4,6 százalékkal emelkedett az átlagbér, és 2017-ben ennél lényegesen nagyobb, 10% feletti növekedés már szinte biztosnak látszik
- a házasulókat havi 5-5 ezer Ft.-tal segíti a kormány a közös életre való felkészülésben,
- 2011-től újra a gyermek hároméves koráig jár a gyes, - adókedvezmény segíti a munkába visszatérő kismamákat,
- 2010 óta 12,5%-ról 4,5%-ra csökkent a munkát keresők aránya (miközben 700 ezer új munkahely keletkezett és végre a foglalkoztatási arányokban is felzárkózunk az uniós tagországok szintjére)
- a társasági adó 19-ről 10 százalékra csökkent, a személyi jövedelemadó is évi 1%-kal csökkentget, és idén 4%-kal csökkentek az egyéb munkabéreket terhelő közterhek is

- Erzsébet-program: évente 260 ezer embernek biztosít üdülési lehetőséget,
- évente 700 ezer tanuló jutott ingyen tankönyvhöz,
- törvény védi a magyar földet a spekulánsoktól, és 60 ezer ember jutott saját földterülethez
- 160 ezer pedagógusnak növekedett átlagosan 34 százalékkal a jövedelme,
- 95 ezer egészségügyi dolgozó kap 10-41 ezer forintos béremelést,
- a Széchenyi Kártya Program több mint egymillió ember pihenését segítette,
- Magyarország a válság ellenére emelni tudta a nyugdíjak reálértékét,
- hazánkban a kormányváltás óta jelentősen nőtt a minimálbér,
- a Munkahelyvédelmi Akció évi 300-350 milliárd forinttal segíti sok ember munkahelyének megőrzését,
- Magyarországnak már nincs IMF tartozása,
- A kormány 2000 település 685 milliárd forintos adósságát vállalta át, ezzel, több mint 9 millió ember életét helyezte biztonságba.

- Ez a kormány fizette ki az MSZP helyett a MÁV Start- ot, és a tűzoltók elmaradt bérét is
- a gyerekétkeztetés látványosan javult,
-A devecseri és kolontári vörös iszap-katasztrófa kárvallottai új házakat és berendezést kaptak
-Kártalanította a libatartókat.
-Minden idők legnagyobb dunai árvízét védte ki a lakosság a kiváló szervezésnek köszönhetően.
Kettős határzárral védték meg határainkat az iszlám betolakodók tömegeitől.
-Újjáépült a Zeneakadémia, - a Vigadó, Wellish-palota (Igazságügyi Minisztérium épülete) impregnált kövekkel tatarozták a Parlamentet.Megújult  - az Olimpiai park, - a Ferenciek tere, - a Keleti pályaudvar, - az Erkel Színház, - a Mátyás templom, - a Várkert Bazár, - a Palota Negyed a nyóckerben és szinte az egész 8. kerület! - a Sasadi út (a volt Osztyapenkó) és környéke. - Megnyílt a felújított füzéri vár. - Elkészült a 4-es Metró, a Keletitől a Kelenföldi pályaudvarig. - Új egyetem született és épült, a Ludovika és most épül a Campus kollégiuma. - Befejeződött a Széll Kálmán tér felújítása. - Jelentősen emelkedik az orvosok jövedelme. - A kormány átvállalja a kórházak adósságát. - Támogatják a falvakat a segélyezési feladataikban. - Szeptembertől minden rászoruló gyermek napi 4-szeri étkezésben részesül.Folyik a kórház felújítás!  - 6,8 milliárd forintból felújított Szent Imre Kórház,  - 600 millió forintos rehabilitációs ellátás fejlesztés az egri Markhot Ferenc Kórházban. - 10 milliárd forint a sportkórház felújítására,  - 1,4 milliárdért épül a körmendi kórház, a kórházban 8000 négyzetméternyi részt felújítanak és 300 négyzetméter új épületrészt építenek.  - 1,4 milliárd jut a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház átépítése és korszerűsítése.  - 30 milliárd forintból újul meg a Zala Megyei Kórház,  - a Dombóvári Szent Lukács Kórház 1 milliárd 880 millió forintba kerül,  - 11,2 milliárdos beruházás a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

        


Még néhány kórházi tétel:  - 1) Szent Imre kórház helikopter leszállóval BP-en.  - 2.) A Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas, teljes felújítása.   - 3) Heves megye, Markot Ferenc kórház 6milliárd.  - 4) Szombathely Markusovszky kórház.  - 5) Hatvani Albert Schweitzer fél milliárd.  - 6) Bethesda gyerekkórház. BP.  - 7) Debreceni kórház.  - 8) Körmendi kórház, épülőben 1.4 milliárd. - 9) Kaposvári kórház. 1.5 milliárd!  - 10) Békés megyei Pándy Kálmán kórház..  - 11) Bajcsy-Zsilinszky kórház. BP felújítva.  - 12) KARCAGI kórház.  - 13) Várpalotai kórház.  - 14) Uzsoki kórház. BP. 6.5 milliárd ft.  - 15) Nyíregyházi kórház.  - 16) Dombóvári kórház.  - 17) Hódmezővásárhelyi kórház 896 millió.  - 18) Somogy megyei Kaposi Mór kórház.  - 19) Siófoki kórház. 19) Pécsi kórház.  - 20) Mohácsi kórház.  - 21) A győri Petz Aladár 11 milliárd CSÚCS TECHNOLÓGIA !!! Még nagyon sok építése, felújítása folyamatban! Akit érdekel üsse be a GOOGLE-ba a: "Kórház fejlesztések Magyarországon" .Meg lehet nézni kívül-belül, műszerekkel!
- A tanárok fizetését is radikálisan emelték! 

- Az "Otthon Melege" programjában nyílászárók és fűtésrendszerek cseréjére nyílt lehetőség nagy kedvezménnyel.
- A hűtő-, és mosógép csere pályázat is említésre méltó. - Lekerültünk a szégyenpadról, ahová az előző kormányok juttattak.
- Felminősítették Magyarországot. -10+10 millióval támogatják a családok otthonteremtését (CSOK)
- 2017-ben 1743 milliárd forint lesz a családtámogatásra szánt összeg, ami 243 milliárd forinttal több, mint az előző évben.
Rengeteg lényeges dolog kimaradt a listából, de már innen is jól látszik, hogy a nagy egész kép lényegesen szebb, mint a korábbi balliberális és MDF kormányok alatt történt. S bár én el tudnék képzelni jobbat a jelenlegi kormánynál, csak azt nem, hogy a jelenlegi ellenzékből bármelyik formáció akár csak ezt megközelíteni lenne képes. (SAM)

2017.04.12.Itthon gyártott emeletes motorvonatok közlekedhetnek


Itthon gyártott emeletes motorvonatok közlekedhetnek majd több budapesti elővárosi vonalon. A MÁV 40 darab kétszintes szerelvény vásárlásáról írt alá szerződést a Stadlerrel. Az első KISS elnevezésű vonatok 2019 tavaszán állhatnak forgalomba a váci és a ceglédi vonalon – jelentette be Tuzson Bence. (kormany.hu)

2017.03.05.Boros Imre professzor szerint a Fed ma inkább tekinthető egyfajta nemzetközi szuper magánjegybanknak, mint amerikai központi banknak.


1913 előtt az Egyesült Államok nagy adósa volt az európai nagyhatalmaknak, de 1918-ra drámai változás állt be: minden európai hadviselő állam súlyos dollármilliárdokkal tartozott az Egyesült Államoknak. Ekkorra ugyanis Amerika maradt az egyedüli érintetlen, szállítóképes gazdaság. Mára a világ 123 ezer milliárd dollárral többel tartozik az Egyesült Államoknak, mint amennyit az Egyesült Államoktól követel. E gigantikus összegek a Fed és partnerei követelései. A Fed Egyesült Államokbeli nettó pozíciója ennek mindössze a negyede. A Fed tehát inkább a világ és nem az Egyesült Államok magántulajdonú jegybankja. A demokráciaexportőr Amerika Obama és Bush idején sem aggasztotta a Fedet. Az amerikai államadósság Obama nyolc éve alatt hétezermilliárd dollárral nőtt. A fenyegető inflációs nyomás miatt sem Ben Bernanke, sem Janet Yellen Fed-elnök nem aggódott, a kamatot rekordalacsony szinten tartotta, mi több, saját szabályaikat is sutba dobva egyenesen felvásárolták az amerikai állampapírokat. Bush és Obama ugyanis a Fed világbankár szempontjai szerint jó helyre költötte az adófizetői pénzt: az előbbi szorgosan exportálta fegyverekkel a demokráciát, míg utóbbi értéken vásárolta fel a bedőlni készülő bankok értéktelen hiteleit. Mindez a hatalmas nemzetközi Fed-pénzimpérium védelmét szolgálta. Trump ezt a helyzetet kívánja megfordítani, a pénzeket haza akarja csalogatni, munkahelyeket teremteni, feljavítani a leromlott hazai infrastruktúrát. Az elnök százötvenmilliárd dolláros infrastruktúraterve miatt most aggodalmak gyötrik a Fedet, noha az ezermilliárd dollár feletti éves deficitek miatt Obama regnálása alatt még csak nem is sopánkodott. A Fed a választás után azonnal megtelt "inflációs aggodalmakkal", és kilátásba helyezte a kamatok többszöri megemelését, de piacra akarja dobni a felhalmozott államkötvényeket is. Ha megteszi, hatalmasat nőnek az állam folyó finanszírozási költségei, csökken a sikeres átalakítás esélye. A küzdelem az amerikai nemzetállam és az őt erőforrásnak tekintő Fed között csak most kezdődik. ( Magyar Hírlap)

2017.02.21.Felminősítette Magyarország besorolását a japán JCRA


Az 1985-ben alapított Japan Credit Rating Agency, Inc. elsősorban a japán befektetők számára készít hitelminősítéseket és elemzéseket. A felminősítés így elsősorban Magyarország jenben történő kibocsátásai miatt fontos. A japán ügynökség azon kevés minősítő intézmény közé tartozik, amely a korábbi években is fenntartotta Magyarország esetében a befektetésre ajánlott besorolást.
A tokiói székhelyű intézet szakértői január végén jártak Magyarországon. Az elemzők értékelték a tavaly novemberben megkötött hatéves béremelési és adócsökkentési megállapodást, valamint vizsgálták az államadósság összetételét és alakulását. A fegyelmezett költségvetési politika megteremtésével és a gazdaság teljesítményének javulásával előbb Magyarország piaci megítélése javult érdemben, majd 2016-ban a hitelminősítők is elismerték az eddigi eredményeket.
Elsőként májusban a Fitch, majd szeptemberben az S&P, végül novemberben a Moody's döntött a felminősítés mellett. (Nemzetgazdasági Minisztérium)

2017.02.16.Lentner Csaba: Vámmentes lesz a kereskedelem - Echo Tv


Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Az egyezményt 408 igen szavazattal, 254 ellenében, 33 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a strasbourgi ülésen. A szabadkereskedelmi megállapodást hosszas egyeztetést követően tavaly októberben írták alá a brüsszeli EU-Kanada csúcstalálkozón. A CETA a várakozások szerint elősegítené a növekedést és a munkahelyteremtést az EU-ban és Kanadában is.

2017.02.13.Az Európai Bizottság is gyorsabb magyar gazdasági növekedést vár


Magyarország erősödik, és ezt már Brüsszel is kénytelen elismerni. Az Európai Bizottság ma közzétett gazdasági előrejelzésében elismeri, hogy a magyar gazdaság továbbra is az uniós átlag fölött növekszik, jelentősen nőtt a munkahelyek száma, és a kormány intézkedései hozzájárulnak az ország versenyképességének erősítéséhez – mondta Varga Mihály. Örülünk, hogy kritikusaink egyre inkább elismerik az ország teljesítményét.
A korábbi előrejelzésén jelentősen módosítva, idén 3,5 százalékos gazdasági növekedést vár Magyarországon az Európai Bizottság téli gazdasági elemzésében. Novemberben még csak 2,6 százalékot jeleztek előre; a korrekció is mutatja, hogy a tavaly év végén kötött hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően gyorsulhat a magyar gazdaság. A Bizottság prognózisa így már közelít a Nemzetgazdasági Minisztérium decemberi makrogazdasági és költségvetési kitekintésében közzétett várakozásaihoz. A tárca 2017-ben 4,1 százalékos, 2018-ra 4,3 százalékos GDP-növekedéssel számolt.
A kormány, a munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodás 2017-ben és 2018-ban minimálbér- és garantált bérminimum emelést, illetve ezzel párhuzamosan a munkaadói adóterhek jelentős csökkentését, a társasági adókulcs egyszámjegyűvé tételét, továbbá a 2018-at követő években a reálbér-növekedéstől függő további munkáltatói adómérséklést tesz lehetővé. (kormany.hu)

2017.02.10.

Megvannak a források az idei gazdaságpolitikai célokra

A januári 123,4 milliárd forintos államháztartási többlet 17 éve a legkedvezőbb. Megvannak a pénzügyi források az idei gazdaságpolitikai célokra, a 6 éves bérmegállapodás és adócsökkentés nem fogja jelentősen befolyásolni az idei költségvetési adatokat - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter pénteken Budapesten.

2017.01.16.Prof. Dr. LENTNER CSABA: Nagy csata várható Brüsszellel!


A kormány munkájának gyümölcse kezd beérni, mert lassan az emberek életében is megtörténik az a változás, amit a munkaalapú gazdaság jelent - mondta a legutóbbi, Kossuth Rádiónak adott interjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint mindenki dolgozhat, aki akar, rohamosan zsugorodik a munkanélküliség, emelkednek a bérek és csökkennek a járulékok. A kormányfő hozzátette: Brüsszel egyre jobban bele akar szólni gazdaságszervezési kérdésekbe, például az energiaárakba, az adókba és a bérekbe. Ezekben a kérdésekben nagy csatákra készül a miniszterelnök.

2016.12.14. Kormányinfó 74 - Nagy a nyomás a bevándorlók kötelező szétosztása ügyében

2016.12.15.Pénzügyi zárás: kétszáz milliárd forintról döntött a kormány


A pénzt a kórházak támogatására és nyugdíjemelésre fordítják A kormány szerdán arról döntött, hogy kifizeti a kórházak 30 napnál régebbi adósságait - közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján. Pénzügyi zárás A kormányülésen napirenden volt az idei év pénzügyi zárása, ennek során több mint 200 milliárd forint sorsáról döntött a kabinet - fejtette ki Lázár János.
Elmondta, ebből 80 milliárd forintot folyósítanak a kórházaknak a számlák rendezésére és egy fejlesztési alap létrehozására. Lázár János beszámolt arról is, hogy az említett több mint 200 milliárd forint legjelentősebb tétele a jövő évi nyugdíjemelés, de forrásokat biztosítanak a többletbevételből egyebek mellett iskolák és szociális intézmények felújítására, valamint katonai szállító járművek vásárlására is.    A miniszter a kabinet több más határozatát is ismertette. Bejelentette, hogy a kormány döntése alapján az egészségügyi bérszintre emelik fel azoknak a szociális ágazati dolgozóknak a fizetését, akiket egészségügyi munkakörben foglalkoztatnak.
A közfoglalkoztatásban ugyancsak lesz béremelés, de erről még zajlanak az egyeztetések a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) között - tette hozzá, azt is tudatva, hogy az állami szektorban érintetteknek az NGM biztosítja a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez szükséges forrásokat. (magyarhirlap.hu)

Nagy küzdelem vár Magyarországra - Echo Tv

2016.12.01.

A kormány érdemben tud segíteni a nyugdíjasok megélhetésében

értékelt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a 72. Kormányinfón, amelyet Kovács Zoltán kormányszóvivővel tartott közösen. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt több lépés összességével magyarázta, köztük azzal, hogy nem volt infláció, 30 százalékkal csökkentek a rezsiköltségek, jövőre 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, karácsonykor pedig 2,8 millió nyugdíjas részesül fejenként 10 ezer forintos Erzsébet-utalványban. Utóbbit a kormányhivatalok, járási hivatalok fogják kézbesíteni december 21. és 24. között. Ennek indoka, hogy a posta 480 forintért vinné ki darabját, ami komoly díjtételt jelentene - tette hozzá. A tárcavezető szerint az idei költségvetés sikeresen zárul, ez az egyik legjobb év volt a bevételek szempontjából, ezért az a méltányos és fair, ha a nyugdíjasok is részesülnek a közös munka eredményéből. Jelezte azt is, hogy a jövő évi nyugdíjemelés 56 milliárd forint többletet igényel. Lázár János kitért arra, hogy 1990 óta nem volt példa ilyen magas foglalkoztatási arányra, idén 11 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatásban és 138 ezerrel nőtt a piaci foglalkoztatásban állók száma. (kormany.hu)A kormány érdemben segíti a nyugdíjasokat


2016.11.22.Megszületett a minimálbér-megállapodás


Megállapodott a kormány a szociális partnerekkel, a minimálbér 15, a garantált bérminimum 25 százalékkal nő jövőre, a munkáltatói járulékok 5 százalékponttal csökkennek - jelentette be Varga Mihály.

2016.11.21.A munkaalapú gazdaság sikeres


Sikeresnek nevezte a magyar gazdasági modellt, a munkaalapú gazdaságot Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc műsorának adott interjúban, amelyben azt mondta: azért emelkedhet nagy mértékben a minimálbér és csökkenhet a társasági adó, mert az ország gazdasági alapjai rendben vannak, a pénzügyi rendszer stabil.
"Ezek az intézkedések most azért jöhettek létre, mert a munkát elvégeztük. A magyar gazdasági modell, a munkaalapú gazdaság sikeres. Mi mindig is hittünk benne, most a külvilág is elismeri" - mondta a kormányfő a korábban rögzített, hétfő reggel sugárzott, gazdasági kérdéseket érintő interjúban. Közölte: most jön a következő szakasz, egy hatéves gazdasági tervről tárgyal Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a munkaadókkal és a munkavállalókkal. A tervezett minimálbér-emelést a miniszterelnök elérhetőnek tartja. Rámutatott ugyanakkor, hogy "a vállalkozókkal vannak gondjaink" az ügyben, de a következő napokban szeretnének megegyezni velük. A nemzetgazdasági miniszter "kapott mozgásteret" a tárgyalásokra - tette hozzá.
Orbán Viktor szerint a vállalkozóknak igazuk van abban, hogy a kifizetett bért túl nagy adó terheli, és ezért követelik annak csökkentését. Az arányok a kérdésesek, de Varga Mihály a munkabéreket terhelő adók hatéves csökkentési programjára tett javaslatot a munkaadóknak - erősítette meg, hozzáfűzve, hogy a magyar vállalkozók még soha nem kaptak ilyen ajánlatot az elmúlt 30 évben. (kormany.hu)

2016.11.05.Új fejezet következik az adósságcsökkentésben


A Moody's pénteki döntését követően immár mind a három nagy hitelminősítőnél a befektetési kategóriába került Magyarország, ami új fejezetet nyithat az adósságszolgálatban, el lehet gondolkodni egy ambiciózusabb adósságcsökkentési pályáról - jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

2016.09.16.Felminősítette a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást,


pénteken a Standard & Poor's, elsősorban a magyar gazdaság markánsan javuló költségvetési, külső fizetési és növekedési mutatóival indokolva a lépést.
A pénteken bejelentett osztályzatjavítás indoklásában azonban a Standard & Poor's kiemelte azt a véleményét, hogy a globális pénzügyi válság óta markánsan javultak a magyar gazdaság egyensúlyi és növekedési mutatói. A hitelminősítő hangsúlyozta, hogy a magyar folyómérleg-egyenleg 2009 óta nem zárt deficitesen, és Magyarország 2015-ben a hazai össztermék (GDP) 8 százalékának megfelelő mértékű külső nettó hitelezői pozícióban volt.Orbán Viktor higgadtan fogadta a döntést


A felminősítésben a magyar emberek több éven át tartó munkája és erőfeszítése is megtalálható, ezért az elismerés elsősorban őket illeti - mondta a kormányfő.Varga Mihály: Magyarországnak hosszú ideje kijárt a felminősítés


Beérett a magyar gazdaság jó teljesítményének gyümölcse, a felminősítés már hosszú ideje kijárt volna az országnak - fogalmazott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (magyaridok.hu)

2016.06.10.Még ebben az évben megkezdődik az IC+ vasúti kocsik sorozatgyártása,


amelyben a szándékok szerint a magyar beszállítók a lehető legnagyobb szerephez jutnak - közölte a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója pénteken a beszállítói tájékoztatón, Szolnokon. Csépke András elmondta: húsz nemzetközi közlekedésre alkalmas kocsi gyártását tervezik, amelynek előkészületei, közbeszerzési eljárásai már megkezdődtek. 2018-tól elindulhat a száz belföldi közlekedésre szánt IC+ vasúti személykocsi sorozatgyártása, amit a magyar kormány 30 milliárd forinttal támogat. Megjegyezte: a zrt. belső forrásaiból is jelentős számban tudja folytatni 2020-tól a járműgyártást, de mindent megtesznek, hogy további támogatásokat, forrásokat vonjanak be, és számítanak külső megrendelésekre is, amelyekre jó esélyek mutatkoznak. (kormany.hu)

2016.06.10.A kormány újjáépíti a hazai buszgyártást!


Hitellel, támogatással és piaccal segíti a kormány azokat a hazai autóbuszgyártókat, akik képesek arra, hogy magas minőségben állítsanak elő magyar buszokat – jelentette ki Varga Mihály az alapításának 160. évfordulóját ünneplő Kravtex-Kühne Csoport új, 5600 négyzetméteres üzemcsarnokának avatásakor. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a kormány célja, hogy három év múlva évente 1000-1200 új autóbuszt gyártsanak Magyarországon, amellyel párhuzamosan több mint ezer új munkahely jöhet létre. (kormany.hu)

A kormány elfogadta a buszgyártási stratégiát

A kormány véglegesítette pénteken a buszgyártási stratégiát, amely a következő három évben mintegy 30-35 milliárd forintos hazai támogatást igényel, és amely alapján jelentős kapacitás- és munkaerőbővülés várható az ágazatban - mondta el Varga Mihály Mosonmagyaróváron, a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. jubileumi és csarnokavató ünnepségén.Új, magyar fejlesztésű, napelemes motorvonat a Börzsönyben!


Hajrá magyarok! 2013 óta jár Börzsönyben a királyréti kisvasút új, magyar fejlesztésű, zéró emissziós, napelemes motorvonata. Borongós időben is működik, de nyitott karosszériával, jó időre tervezték. Mivel még csak egy darab van, a hagyományos motorkocsik is megmaradnak a vonalon. (index.hu)


2016.05.21.A magyar gazdaság átalakítása sikeres volt, a magyar reformok működnek.


Meghozták az eredményt a kormány 2010-ben indított gazdasági átalakító intézkedései, a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő felminősítésében visszaköszönnek a legfontosabb területeken elért eredmények – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter szombaton, Budapesten, sajtótájékoztatón. Varga Mihály hozzátette: amikor belevágtak a gazdaság átalakításába 2010-ben, elmondták, hogy először leminősítések lesznek, majd felminősítések. Ez a felminősítés is bizonyítja, hogy a magyar gazdaság átalakítása sikeres volt, a magyar reformok működnek. A hitelminősítő a javuló államháztartási folyamatok, a csökkenő államadósság, a kedvező külső egyensúlyi mérleg és a bankszektor javuló helyzete alapján sorolta befektetésre ajánlott kategóriába a magyar államadósságot – mondta. Ez jó hír a magyar emberek számára abból a szempontból, hogy kevesebbet költ az állam az adósságra, így több pénz jut beruházásokra, adócsökkentésre, bérfelzárkóztatásra – emelte ki. A miniszter kérdésre válaszolva elmondta: a következő egy-másfél évben akár a 40-60 milliárd forintot is elérheti a megtakarítás a magyar államadósság-piacon a hozamcsökkenés hatására, ha egy másik hitelminősítő is felminősíti a magyar államadós-besorolást. (flagmagazin.hu)

2016.04.06.Magyarország visszafizette az Európai Bizottságtól felvett hitelt


2016. április 6-án az Európai Bizottság pénzügyileg is jóváírta az utolsó, másfél milliárd eurós részlet visszafizetését, így teljes egészében törlesztettük azt a hitelcsomagot, amelyet az akkori kormány 2008-ban és 2009-ben az IMF-től, illetve az Európai Bizottságtól felvett - jelentette be Varga Mihály. (kormany.hu)

2016.02.17.Minden téren előrelépés következett be a kétoldalú kapcsolatokban Magyarország és Oroszország között - mondta Orbán Viktor miniszterelnök.


Magyarország az európai-orosz és a magyar-orosz kapcsolatok normalizálásában érdekelt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta őt Moszkva melletti novo-ogarjovói rezidenciáján.  A szűkkörű megbeszélés első, sajtónyilvános perceiben a magyar kormányfő megköszönte az orosz elnöknek azokat az erőfeszítéseket, amelyeket "a nehéz időszakban is tett az orosz-magyar barátság érdekében". "Talán szerénytelenül hangzik, de azt mondhatjuk, hogy ami jó a kapcsolatunkban, arról mi tehetünk, ami nem jó, arról pedig nem" - fogalmazott Orbán Viktor. Vlagyimir Putyin napra pontosan egy évvel ezelőtti budapesti látogatására utalva kiemelte, hogy "a tavaly asztalra tett ügyekben sok előrehaladás történt". Azt kívánta végül, hogy a magyar-orosz együttműködés továbbra is baráti maradjon." Vlagyimir Putyin a magyar kormányfőt üdvözölve elégedettségét fejezte ki az orosz-magyar kapcsolatok minőségével kapcsolatban.
Az orosz elnök viszont elismerte, hogy csökkent a két ország közötti kereskedelmi forgalom.  "Elégedettek vagyunk az ismert problémák és a kereskedelmi forgalom csökkenése ellenére, elégedettek vagyunk a kapcsolatok jellegével" - mondta Putyin. Az orosz elnök Magyarországot hazája "régi és megbízható partnerének" nevezte. "Nagyon számítunk arra, hogy azok a tervek, amelyekről egy évvel ezelőtt magyarországi látogatásom során beszéltünk, előrelépnek a megvalósítás felé" - tette hozzá. A megbeszélés ezt követően zárt körben folytatódott. A szűkkörű egyeztetést plenáris tárgyalás követi, majd sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin. Az Oroszországba látogató magyar delegációnak tagja több kormánytag is, így Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. Orosz részről az államfőn kívül jelen van mások mellett Szergej Lavrov külügyminiszter, Gyenyisz Manturov kereskedelmi és ipari miniszter, valamint Jurij Usakov elnöki tanácsadó. (fidesz.hu)Jó, ha tudjuk, hogy mit tett a nemzeti kormány 2010 óta!

- rezsicsökkentés: 25 százalékkal csökkent az áram, a gáz és a távhő ára,
- valamint a csatorna, a víz és a PB gáz, a szippantás és a kéményseprés díja,
- negyven éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint idén,
- ebben az évben már 4,6 százalékkal emelkedett az átlagbér,
- 1300 gyógyszer ára csökkent 2011 óta,
- a családi adókedvezmény 230 milliárd forinttal támogatja a gyermeket nevelőket,
- 2011-től újra a gyermek hároméves koráig jár a gyes,
- adókedvezmény segíti a munkába visszatérő kismamákat,
- 2010 óta több mint 5 százalékkal csökkent a munkanélküliek száma,
- 2013-ban 56 ezer emberrel több jutott munkához, mint az előző évben,
- a kis- és középvállalkozások társasági adója 19-ről 10 százalékra csökkent,
- a nők 40 év munkaviszony után teljes összegű nyugdíjban részesülhetnek,
- Erzsébet-program: 260 ezer embernek biztosít üdülési lehetőséget,
- az idén 700 ezer tanuló jutott ingyen tankönyvhöz,
- jövőre már törvény védi a magyar földet a spekulánsoktól,
- 160 ezer pedagógusnak növekedett átlagosan 34 százalékkal a jövedelme,
- 95 ezer egészségügyi dolgozó kap 10-41 ezer forintos béremelést, eltörölték a vizit díjat.
- a Széchenyi Kártya Program több mint egymillió ember pihenését segítette,
- Magyarország a válság ellenére emelni tudta a nyugdíjak reálértékét,
- hazánkban a kormányváltás óta 24 500 forinttal nőtt a minimálbér,
- 2014-től feleannyi politikus lesz Magyarországon, mint 2010 előtt,
- ingyenessé válik a készpénzfelvétel havi 2 alkalommal egy kijelölt betétszámlán,
- a Munkahelyvédelmi Akció 300 milliárd forinttal segíti közel egymillió ember munkahelyének megőrzését,
- Magyarországnak már nincs IMF tartozása,
- a kormány 2000 település 685 milliárd forintos adósságát vállalta át, ezzel, több mint 9 millió ember életét helyezte biztonságba.
- 4 millió fölött van a munkából megélő emberek száma.
- a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány 28 ezer szegény családot támogat.
- A devecseri és kolontári vörösiszap-katasztófa kárvallottai új házakat és berendezést kaptak.
- Minden idők legnagyobb dunai árvízét védte ki a lakosság a kiváló szervezésnek köszönhetően.
- Újjáépült a Zeneakadémia, a Vigadó, a Kossuth tér, Wellish-palota (Igazságügyi Minisztérium épülete)
- Impregnált kövekkel tatarozták a Parlamentet.
- Megújult az Olimpiai park, a Ferenciek tere, a Keleti pályaudvar, Erkel Színház, a Mátyás templom, a Várkert Bazár.
- Zenélő szökőkútat építettek a Margit-szigeten.
- Elkészült a 4-es Metro a Keletitől a Kelenföldi pályaudvarig.
- Visszaszereztük a Seuso-kincsek egy részét.

2015.12.16.Újra magyar autóbuszokat vásárol Budapest


Húsz magyar gyártmányú elektromos midibuszt vásárolhat a BKV, az ehhez szükséges pénzt a nemzetgazdasági tárca biztosítja. Varga Mihály miniszter hangsúlyozta: ez csak a kezdet, ha a Modulo buszok igazolják a várakozásokat, a vidéki városokba is ilyet vásárolnak. Korszakos jelentőségű a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) között létrejött megállapodás, melynek keretében a tárca 3,9 milliárd forinttal támogatja a közlekedési társaságot húsz elektromos meghajtású midibusz, valamint az üzemeltetéséhez szükséges töltőállomás megvásárlásában. Amikor a Modulo típusú, nyolc méter hosszú, alacsony padlós, 61 utas szállítására képes járművek a jövő év elején forgalomba állnak, Budapest első, teljesen elektromos, menetrend szerint közlekedő járművei kezdik meg szolgálatukat. A döntés azért is nagy jelentőségű, mert a BKV az elmúlt években – leszámítva a PKD, azaz Partially Knocked Down (részben összeszerelt) buszokat – nem vásárolt magyar gyártmányú járműveket. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint ezzel új korszak kezdődik a főváros közösségi közlekedésében, és a magyar buszgyártás lehetőséget kap arra, hogy újra a világ autóbuszgyártásának élvonalába kerüljön. (magyaridok.hu)

2015.09.11.

További rezsicsökkentés is lehet

A miniszter kifejtette, 2016 végétől csaknem három és félmillió háztartásban szolgáltathat energiát a nemzeti közműcég. "Ez lényegében azt jelenti, hogy visszaszereztük azt a vagyont és azt a jogot, amit 1995-ben az akkori szocialista kormány privatizált, rászabadítva az országra több száz százalékos gáz-, áram- és távhőáremelést" - hangsúlyozta. Az állami közműcég a tartós rezsicsökkentés egyik záloga. Sőt újabb rezsicsökkentés előkészítésére is lehetőség lesz a következő két évben. A kormány folyamatos lépéseket tesz az Elmű és az ÉMÁSZ egyetemes villamosenergia-szolgáltatási üzletágának megszerzésére. A távhőrendszer kiépítése, és az önkormányzati szektortól történő átvétele körülbelül két-három évet vesz igénybe. Jövőre minden háztartásban az állam fog gázt szolgáltatni, 2017-ben megkezdődik az áramszolgáltatás, és 2017–2018-ban minél több helyen állami távhőszolgáltatást szeretnének - mondta Lázár. (magyarhirlap.hu)

2015.08.15.

Megtette hatását a rezsicsökkentés

Már 574 milliárdot spórolhat a gáz – és villanyáron a lakosság az idén. A rezsicsökkentés hatására 2013–2014-ben 334 milliárd forint maradt 3,8 millió magyar háztartásnál, ez az összeg 2015 végére 574 milliárd forintra növekszik. A Gyurcsány–Bajnai-kormányok tizenötször adtak engedélyt az energiahivatalnak arra, hogy egy védett piacon a lakosságnak nyújtott földgáz és villamos energia árát emeljék. Így a földgáz ára 206 százalékkal, míg a villamos energiáé 97 százalékkal emelkedett ebben az időszakban – mondta Németh Szilárd. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az ország oda jutott, hogy a magyar családok a bevételeik 30-35 százalékát rezsire kellett hogy fordítsák, mindemellett az adórendszer is jelentősen megnyirbálta a fizetéseket. Németh Szilárd arra is emlékeztetett, hogy 2008-ban – amikor jelentősen zuhant a villamos energia világpiaci ára – is emelkedett hazánkban az elektromos áram lakossági ára. Ismert: a külföldi tulajdonosoknak a baloldali kormányok garantált profitot biztosítottak. (magyarhirlap.hu)

2015.07.09.

Gabona-feldolgozó gyárat épít zöldmezős beruházással a Szolnok melletti Tiszapüspökiben a Tisza-TK Projekt Kft.

Az 550 új munkahelyet teremtő beruházás a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb élelmiszeripari fejlesztés Magyarországon. Szijjártó Péter kiemelte: a kormány 9,2 milliárd forintos támogatást, az Eximbank hosszú lejáratú hitelt nyújt a beruházáshoz, amellyel 550 új munkahely jön létre. A beruházást nemzetgazdaságilag kiemeltnek minősítették, a társaság 100 százalékban magyar tulajdonú - tette hozzá. Az üzem évente 530 ezer tonna magyar termelőktől felvásárolt kukoricát fog feldolgozni, az előállított termék 70 százalékát exportálják majd, ezzel a beruházás hozzájárul a magyar élelmiszeripari export jelentős növekedéséhez - mondta Szijjártó Péter. A projektcég háromezer magyar termelővel van közvetlen kapcsolatban, a Tisza-TK beruházása az oktatási együttműködésen keresztül az agrárszakképzés megújításához is hozzájárul. Hangsúlyozta: a fejlesztés a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiailag kiemelt ágazatokban valósul meg, a mezőgazdasági eredetű export jelentősen hozzájárul a magyar külkereskedelem eredményességéhez. (kormany.hu)2015.06.19.

Bogdán László, Cserdi polgármestere a MÉLYMAGYARBAN

Bayer Zsolt a Cserdi cigány polgármesterrel beszélgetett. Ez a falu 99%-os munkanélküliségből 1%-ot csinált, évi 600 bűnesetből 2014-ben 9-t és mindenki dolgozik, az analfabéták megtanultak írni és önellátó cigányok mind, az egész falu: Adakozók! A szegényeket az országban segítik! Nincs kocsma! Nehéz munkával keményen gazdálkodnak. A gyerekek mind iskolába járnak. Valami fantasztikus karizmatikus ez a cigány polgármester. Intelligens, iszonyú tartású magyar, koncepciózus, végtelenül szerény. A neve: Bogdán László. Ne feledjük! (Konz Ibolya Lilla)

Bogdán László a Mélymagyarban - Echo Tv

Elég a habzó szájúakból, én hiszek abban, hogy kétkezi munkával és iskolázottsággal igenis le lehet dönteni a falakat. Ha folyton a jogvédők mögé bújunk, nem lesz változás - fogalmazott a cigányság helyzetével kapcsolatban Bogdán László, Cserdi polgármestere A "köcsögmentesítés" elnevezésű akciójával országos hírnevet szerzett településvezető szólt arról is, a cigányságnak ma nincs középosztálya, de kifejtette véleményét a közfoglalkoztatásról is.2015.05.04.

Az Orbánnak mégis igaza volt

A Rzeczpospolitának Neil Shearing, a Capital Economics szakértője nyilatkozott, aki "meghökkentően jónak" minősítette a magyar gazdaság teljesítményét, és "még meghökkentőbbnek" azt, hogy Orbán Viktor ezt az eredményt "az EU, az IMF és más nemzetközi pénzügyi intézmények általános kritikája ellenére” érte el. A lap szerkesztője szerint Brüsszel kezdhet aggódni, mi lesz, ha Orbán elmegy.   Az Orbánnak mégis igaza volt című véleménycikkben Jedrzej Bielecki, a jobbközép lap szerkesztője megemlíti a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedvező áprilisi országjelentését, valamint a Standard & Poor's hitelminősítő múlt heti előrejelzését, amellyel 2-ről 2,5 százalékra emelte a várható hosszú távú  GDP-növekedést. Ezt a szerző a "válságból nehezen kilábaló Európa egyik legjobb eredményének" nevezi, és méltatja az államadósság "lassú, de fokozatos csökkenését", valamint a rendkívül jó foglalkoztatási adatokat. (hvg.hu)

2015.05.01.

Orbán Viktor az Echo Tv Mélymagyar című műsorában

Három év szünet után újraindult Bayer Zsolt közéleti beszélgetős műsora a Mélymagyar. Illusztris vendéggel kezdődött a sorozat, az első adásban Magyarország miniszterelnökével beszélgetett a házigazda. A műsorban több éles belpolitikai téma is szóba került. A kormányfő beszélt a brókercégek összeomlásáról, és egy egységes állami pénzkezelő rendszer szükségességéről. Orbán Viktor a halálbüntetésről szólva értetlenségének adott hangot, hogy az Európai Unió a téma kapcsán már egy társadalmi vitát is kifogásol. De természetesen szóba került a hazai jobboldal helyzete is.

2015.04.24.

Mindenki léphet egyet előre - Teljes cikk itt!

Magyarország stabilan gyarapodik, tervezhető a fejlődése, ezért a kormány olyan költségvetésre törekszik, amelyet az a gondolat jellemez, hogy "mindenki léphet egyet előre: személyesen is, a családja is, a települése is, a munkahelye is, a vállalkozás, ahol dolgozik és maga az ország is" - mondta a kormányfő pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, hozzátéve: a cél az, hogy minél inkább megérje dolgozni Magyarországon, és 2018-2019 környékén 3 százalék alatt legyen a munkanélküliség, mert az gyakorlatilag teljes foglalkoztatottságot jelent. Ehhez a büdzsé tervezetében is szereplő adócsökkentés szerinte egy eszköz, mert azzal egyre több embert tudnak bevinni a munkaerőpiacra. Az adócsökkentés pedig maga is béremelés - hangsúlyozta Orbán Viktor, majd megemlítette, hogy tervben van a közigazgatásban dolgozók életpályarendszerének elindítása, és komoly tárgyalások folynak a szociális ágazatban dolgozók életpályamodelljéről is. (MTI - fidesz.hu)

2015.03.20.

Orbán: Nem akarok pánikot kelteni, de... Teljes cikk itt!

Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos tanácskozás Brüsszelben, ahol a két fő téma az energiaunió és Ukrajna volt. Orbán Viktor ezt követően nyilatkozott. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak senki sem mondhatja meg, hogy milyen legyen az energiamixe. Elfogadhatatlan lett volna Magyarország számára, ha előzetesen engedélyt kellett volna kérni Brüsszeltől ilyen ügyekben - mondta. A magyar kormányfő arról is szólt, hogy komoly bajokat lát Ukrajnában, félháborús helyzet van jelenleg és szerinte még az a "kegyetlen IMF-program" is ott lebeg a szomszéd ország felett. Esetleges kijevi kudarcról, Nyugat felé meginduló ukrán tömegekről is beszélt. (MTI, Portfolio)2015.03.12.

Tovább bővül az ipari termelés! Teljes cikk itt!

A tavaly decemberi 7,1 százalékos növekedést követően tovább bővült Magyarország ipari teljesítménye, idén januárban 7,7 százalékkal erősödött az ágazat. A bővüléshez jelentős mértékben járult hozzá a járműipar teljesítménye, amely a Magyarországon megtelepedett autóipari vállalatok további fejlesztéseinek köszönhető. Az ipari termelés csaknem másfél éve folyamatosan növekszik, amely nemcsak a hazai export növekedéséhez, hanem új munkahelyek, új beruházások létrehozásához is hozzájárul. A növekedést tovább erősítheti a Suzuki modellváltása és az Audi augusztus óta tartó, három műszakos gyártása is. A járműgyártás idén januárban 11 százalékkal, az elektronikus fogyasztási cikkek gyártása pedig jelentősen, 30 százalékkal bővült. (Nemzetgazdasági Minisztérium)

2015.02.27.

Orbán Viktor teljes évértékelő beszéde! Teljes cikk itt!

Köszönjük ezt a biztató beszédet! Orbán Viktor: Kedves barátaim, ne felejtsük el, aki azt hiszi, hogy a demokráciában létezik olyan, hogy végleges győzelem, az súlyosan téved. Csak a kommunisták hitték, hogy lehetséges végső harc és végső győzelem, és láthatjátok, hová is jutottak. A demokráciában, a polgári világban mindennap újra és újra meg kell küzdeni a bizalomért és az elismerésért. Ha polgári Magyarországot akartok, márpedig azt akarunk, akkor ideje ismét megharcolni érte. Harcolni pedig csak együtt lehet és nem egymás ellenében. Mert egységben az erő, mert egy a tábor, egy a zászló. Egyszer egy tanítvány megkérdezte a mestert: sokat kell-e még várni, hogy a dolgok jobbra forduljanak. Mire a mester azt mondta: hát, ha várunk, akkor sokat. Jó reggelt, Magyarország, jó reggelt, magyarok! (flagmagazin.hu)

Háttér-kép: Létezhet-e egyáltalán eurázsiai érdek?

2015.02.19.

Ezermilliárdos megtakarítást hozott a Putyin-látogatás! Teljes cikk itt!

Ezermilliárd forintot takarított meg Magyarország a keddi Putyin-látogatás eredményeként – ennyit kellett volna fizetni a korábbi hosszú távú szerződésben lekötött, de fel nem használt orosz gázért idén év végéig. Erről a Napi Gazdaság szerint Orbán Viktor beszélt egy külpolitikai újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen. A HVG szerint a kormányfő itt azt is elmondta: arra számítottak, hogy az orosz elnök tulajdonrészt kér majd a magyarországi gáztározókban, de nem így történt, csak a tárolt gáz mennyiségét növelnék meg az oroszok. (mno.hu/hirtv_gazdasagi_hirei)

2015.02.17.Megerősítettük az együttműködést Oroszországgal! Teljes cikk itt!


Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megállapodtak abban, hogy az idén lejáró hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződés keretein belül eddig fel nem használt gázt Magyarország a jövőben felhasználhatja, és mindig az igénybevételkor fizethet. „Ezzel biztonságba helyeztük a magyar családok energiaellátását és a cégek gázellátását” – mondta a miniszterelnök. Az egyeztetéseket követően gazdasági együttműködési megállapodások aláírására is sor került, amelyek a magyar kormányfő szerint kiválóan szolgálják Magyarország érdekeit. A magyar és az orosz delegáció összesen öt egyezményt írt alá, megállapodás született regionális, egészségügyi és felsőoktatási együttműködés, valamint az energetikai továbbképzés és a kazanyi főkonzulátus megnyitása ügyében.
A magyar kormányfő hangsúlyozta, Magyarországnak szüksége van Oroszországra, az orosz piacra és energiára. A hosszú távú gázszállítási szerződést illetően már csak technikai kérdések vannak hátra, a magyar családok és cégek gázellátása biztonságban van – mondta a miniszterelnök. Hozzátette, az Oroszországot sújtó szankciók ártottak a nemzetközi kapcsolatoknak, ezért szükségünk van arra, hogy ismét erősítsük a gazdasági együttműködést. Orbán Viktor egyúttal az Európai Unió és az Oroszország közötti viszony rendezését is sürgette. Oroszország kirekesztése Európából nem ésszerű - folytatta -, Magyarország és Európa érdeke, hogy biztosan, kiszámíthatóan és ésszerűen oldják meg a helyzetet. A térség biztonságát csak Oroszországgal lehet megvalósítani, amihez sok tárgyalásra van szükség – mondta, hozzátéve, hogy a rendezésnek jó kiindulópontja a minszki tűzszüneti megállapodás.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a nemzetközi kapcsolatok javulásának alapja a béke és az eurázsiai gazdasági együttműködés lehet, eurázsiai együttműködéssel lehet létrehozni az európai egységet. Orbán Viktor kijelentette, Ukrajnát illetően mi a béke pártján állunk, nagy reményt fűzünk a tűzszünethez; az EU is azért jött létre, hogy ne legyen háború. A miniszterelnök hozzátette: kétszázezer érvünk van amellett, hogy Ukrajnában béke legyen: "a béke a konfliktus kezelésének békés módja, nem a konfliktus hiánya". (kormany.hu)

Putyin angolul énekel: Van egy kis ház/ Blueberry Hill!

Aktuális sorok Ady Endrétől: Mintha ma írták volna

Ady Endre írta  1906-ban (!) : „Venezuela köztársaság dolgáról pár soros táviratot közöltek a magyar lapok. Pedig ennél érdekesebb esemény századok óta nem esett. Castro elnök és üzlettársai voltak e köztársaság urai. Ezt a szatócsoligarchiát kellett megbuktatni. Az Egyesült Államok pénzemberei részvénytársaságot csináltak e célból. Forradalmat szítottak, hogy Venezuelát megnyissák az Unió vállalkozásainak, melyeket Castro és társai kiszorítottak. Ötmillió dollárba került a new-yorki Lipótvárosnak ez a forradalom. De sikerült. Az emberiség pedig belenézhet a jövőbe. Államok sorsa felett a Pénz urai fognak dönteni.” (“A pénz”,Budapesti Napló, 1906 április 19.) – (megtalálható: Ady Endre összes prózai műve – MEK 7. kötet. Függelék 224.)2014.12.09.
Jó úton indult el a magyar kormány! Teljes cikk itt!

3400 milliárd forint áramlott az utóbbi háromnegyed évben Magyarországra, ez több, mint a jövő évben várható áfa bevétele – mondta Tuzson Bence, aki napirend előtti felszólalásában arra kérte a szocialistákat, fizessék vissza az áfacsalás következtében hiányzó összeget az államkasszába.

A Fidesz-frakció szóvivője napirend előtti felszólalása

2014.11.21.
A magyar járműipar 100 ezer embernek ad munkát

A kormány támogatja, hogy a járműiparban dolgozók száma tovább nőjön - fejtette ki Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkára a Mobilitás autókiállítás és vásárt Budapesten, a Syma csarnokban.

2014.11.07.
Nagyot esett a magyar államadósság – 2 milliárd eurót fizettünk
Teljes cikk itt!


Kétmilliárd euró adósságot törlesztett Magyarország október végén az Európai Uniótól 2008 őszén felvett hitelből, amivel önmagában 2,1 százalékponttal csökkent a GDP-arányos államadósság - jelentette be pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A tárca közleménye szerint a mostani kifizetés után az Európai Unió felé már alig 1,5 milliárd euró tartozás maradt, amit a hitel-megállapodás szerint 2016-ban kell kifizetni. Az Államadósság Kezelő Központ által közölt ütemezés szerint ennek az utolsó részletnek a visszafizetése 2016. második negyedévében lesz esedékes. (valasz.hu)

2014.10.07.
Bayer Zsolt: Most kezdődik * Teljes cikk itt!

Álláspont. Keresetlenül, elvi és elképzelt szerepemből kilépve, s ami a legnagyobb szálka sokak szemében, igenis meghatódva mondom: most kezdődik igazából minden. Soha nem volt még ekkora felelősség a vállunkon. Huszonöt évet vártunk erre a pillanatra. Ha volt értelme 1988. március 30. estéjének akkor és ott, a "Bibóban", akkor most érkezett el annak a pillanatnak az igazi értelme. Belegondolni is nehéz, mi minden van már mögöttünk. Elgondolni is nehéz az elmúlt negyed évszázadot s benne önmagunkat. És most, amidőn Lúdas Matyi harmadszor is elverte Döbrögit, most elérkezett a pillanat a belegondolásra. Mondják, az ember életét alapvetően három dolog határozza meg: a kultúra, a társadalomszervező ideológia - mely elvileg össze is tartja a társadalmat - és a gazdaság. A nyugati világban ma mindhárom területen a liberális kánon az irányadó. A gazdaságban a globális tőkés piacgazdaság dogmája még mindig megkérdőjelezhetetlen, miközben a globális tőkés piacgazdaságnak valójában vége. A globális tőkés piacgazdaság mai szimbóluma Detroit. A tőke érdekei szerint viselkedvén egyre keletebbre helyezi ki a termelést, munkanélküliséget hagyva maga mögött. Egy közelmúltban született nyugati tanulmány szerint (melyet a HVG is publikált) a G27-ek országaiban ma csaknem félmilliárd munkahely hiányzik.
Miniszterelnök Úr, Kedves Viktor! Most tényleg rajtad a világ szeme. És most tényleg együvé tartozunk, mi, az egykor volt, talán soha sem volt "nagy generáció" árnyékából kilépett "kis generáció" tagjai, mi, '63-sok és kicsit öregebbek, kicsit fiatalabbak - mi, mindannyian. Nagy pillanat ez. És jó megélni. Köszönöm. (magyarhirlap.hu)Vízmű kontra Botka /2014.09.29./ * Teljes cikk itt!

Botka László: "Nekem a szegediek a legfontosabbak..." A Szegedi Vízmű a Város lakóinak érdeke (és a tövény) ellenében is külföldi kézben mara... A korrupció fanyar bűze lengi körül a meghitt szoci-franci összeborulást. Míg a város lakóiról újabb bőrt húzhat le egy külföldi kifektető, addig a balhitű zsarnokság ülheti torát… (Sz.) Bizonyára kevesen vannak, akik 2006-ban fölkapták volna fejüket a "Vízmű-ügy" hallatán. Pedig a történet a szegedieket közelről érinti. Emlékeztetőül idézzünk egy 2010-es írásból: "2006. december 15-én Botka László (MSZP) szegedi polgármester a szocialista többségű önkormányzati közgyűlés - nyilvánosság kizárásával hozott - döntése nyomán aláírta a helyi vízszolgáltatást végző cég francia társbefektetőjével azt a megállapodást, mely 2024. december 31-ig (!) meghosszabbította a külföldi partnerrel fennálló közmű működtetési szerződés amúgy csak 2015. december 31-én lejáró határidejét.
A hatályos törvényi szabályozás szerint a helyi víz- és csatornaszolgáltatás hatósági díjas szolgáltatás, azaz nem lehet a lakosság által fizetendő díj semmilyen megállapodás tárgya, hanem annak mértékét az önkormányzat saját önrendelkezési hatáskörében, rendeletben szabja meg. Ehhez képest a Botka-féle szerződéshosszabbítással 2025-ig megerősítést nyert az a befektetővel megkötött megállapodásban korábban rögzített módszer, mely szerint a szegedi lakosság által fizetendő víz- és csatornadíj megállapítása kizárólag a külföldi fél által meghatározott feltételek és szempontok kötelező figyelembe vétele alapján történhet, attól az önkormányzat nem térhet el. Ezzel lényegében további kilenc évre szentesítésre került az önkormányzat ármegállapító önrendelkezési jogáról történő lemondása az üzleti befektető javára... (szegedem.hu)

2014.10.07.
Orbán Viktor: Amit a rezsicsökkentéssel adtunk az embereknek, azt Botka elvette * Teljes cikk itt!

A kormányfő, Fidesz-elnök a csongrádi megyeszékhelyre látogatott kedden, amiről videó is megjelent a Facebook-oldalán. A felvételen Kothencz János, a Fidesz-KDNP és a LÉT Egyesület szegedi polgármesterjelöltje társaságában látható Orbán Viktor. "Amit a rezsicsökkentéssel mi adtunk az embereknek, azt a Botka elvette" - fogalmazott a miniszterelnök Kothencz János lakásán. A legnagyobb meglepetést okozni A kormányfő ezt követően kormánypárti szimpatizánsok előtt - egy padon állva - arról beszélt, hogy Kothencz János személyében "sikerült egy olyan embert találnunk, akiről nemcsak mi, hanem mindenki más is elhiszi, hogy képes másképpen csinálni a dolgokat, mint ahogy eddig mentek". (mno.hu)

2014.09.18.
A magyar gazdaság olyan szakaszba jutott * Teljes cikk itt!

A magyar gazdaság olyan szakaszba jutott, amikor nem átmeneti, hanem tartós növekedésről beszélhetünk, ami azt mutatja, a magyar gazdaság rátalált a helyes útra - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Kecskeméten, az Univer Zrt. 3,5 milliárd forintos élelmiszeripari beruházásának átadásán. A magyar gazdaság az elmúlt fél évben majdnem 4 százalékkal bővült, ami önmagában is szép eredmény, különösen válság idején, de ennél fontosabb a tendencia - hangsúlyozta a kormányfő. (MTI)

A magyar gazdaság rátalált a helyes útra

2014.08.28.
Folytatódik a rezsicsökkentés! * Teljes cikk itt!

Szeptember 1-től a háztartási villamosenergia ára 5,7 százalékkal csökken - mondta el Németh Szilárd. A politikus kifejtette, az idén három lépésben csökkent, illetve csökken a háztartási energia ára. Április 1-től 6,5 százalékkal csökkent a gáz ára, szeptember 1-től 5,7 százalékkal csökken a villamosenergia ára, október 1-től pedig a távhőért kell 3,3 százalékkal kevesebbet fizetni. (fidesz.hu)

Németh Szilárd sajtótájékoztatója
Szeptembertől az áram, októbertől a távhő ára csökken


2014.08.09.
Ősztől tovább mérséklődik a rezsidíj! * Teljes cikk itt!

Az áramról és a távhőről már megegyeztek, a víz nemsokára napirendre kerül. Folytatódik a rezsicsökkentés: az ősztől a távhőért, a villamos energiáért és a vízszolgáltatásért is kevesebbet kell fizetni - ez utóbbi csökkentés mértékéről nemsokára egyeztet a kormány. A gázszolgáltatóknál már elindultak a csökkent bevételek miatti leépítések. Szeptembertől 5,7 százalékkal kell kevesebbet fizetni a lakossági áramfogyasztásért, a távhő pedig októbertől lesz 3,3 százalékkal olcsóbb. Bár a fűtési szezon 15-én kezdődik, a víz felmelegítési ára már elsejétől barátságosabb lesz. A lakossági gáz ára április elsejétől 6,5 százalékkal csökkent, miután 2013-ban e három energiaforrás ára húsz, a hulladék elszállítása és a vízszolgáltatás tíz-tíz százalékkal lett olcsóbb. Nincs még konkrétum ez utóbbi díjának csökkentéséről. A kormány szeptemberben kezdene tárgyalni erről, az addigra elkészülő szakértői vélemény alapján - tájékoztatott a napokban a Híradó.hu. Felmerült, hogy régiónként egységesítenék a leszállított árakat, esetleg egy egész országra kiterjedő víz- és csatornadíj lenne. Az egyes szolgáltatók tarifái között most ugyanis többszörös eltérések tapasztalhatók. (magyarhirlap.hu)

2014.07.01.
Orbán: Ezt a jogot senki nem veheti el tőlünk! * Teljes cikk itt!

Ki kell tartani a Déli Áramlat gázvezeték megépítésének szándéka mellett - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Belgrádban tartott keddi magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón. "Senki sem veheti el tőlünk azt a jogot, hogy gondoskodjunk az energiaellátásunk biztonságáról" - mondta a kormányfő, aki szerint azok, akik ellenzik a Déli Áramlatot, csak "el akarják venni az ellátásbiztonsághoz való jogunkat, de nem kínálnak helyette semmit". "Nem akarunk abba a helyzetbe kerülni, hogy Magyarország gázellátása azon múljon, hogy mi történik Ukrajnában. Az ukránokkal való szolidaritást nem úgy kell kifejezni, hogy közben megfosztjuk a saját népünket az energiaellátás biztonságától. Ukrajnát támogatjuk, Ukrajnával szolidárisak vagyunk, de közben nekünk felelősségünk van Magyarország energiával történő ellátásáért. Ezért nem fogadjuk el azokat a nemzetközi véleményeket, amelyek a Déli Áramlat megépítését ellenzik, és ezt a jogot elvitatják Magyarországtól" - nyomatékosította a magyar miniszterelnök. (mno.hu)

2014.05.13.
Csupa dicséretet mond Magyarországról hazánk fő hitelezője! * Teljes cikk itt!

A magyar gazdaság kilátásai egészségesek, a kormány újbóli kétharmados többsége erős politikai felhatalmazást jelent a reformokhoz - a magyar állampapírok legnagyobb külföldi birtokosa, a Franklin Templeton egyik vezetője derűlátóan nyilatkozott a magyar gazdaságról. Michael Hasenstab, a Franklin Templeton befektetési alap kötvénypiacokért felelős alelnöke a YouTube-on megosztott videóban (ld. lent!) beszélt arról, hogy a magyar gazdaság kilátásai egészségesek, a kormány újbóli kétharmados többsége erős politikai felhatalmazást jelent a reformokhoz. A következő években a megkezdett reformok folytatódhatnak, így a Templeton továbbra is optimista a magyar kilátásokat illetően - tette hozzá. (valasz.hu)

Michael Hasenstab alelnök beszél a riportban

2014.05.13.
Ilyen még nem volt, az elemzők is meglepődtek! * Teljes cikk itt!

"A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közölt adatai szerint áprilisban a fogyasztói árak 0,1 százalékkal voltak alacsonyabbak mint egy évvel korábban. 1968 óta nem fordult elő Magyarországon olyan, hogy csökkentek a fogyasztói árak. Márciushoz képest átlagosan 0,1 százalék volt az infláció. (...) Meglepetésre jelentősen olcsóbbak lettek az élelmiszerek a KSH közlése szerint, éves összehasonlításban 0,5 százalékkal csökkentek az árak, és havi összehasonlításban is csupán 0,3 százalék volt a drágulás. A ruházati termékek ugyan jelentősen drágultak áprilisban, szezonális okok miatt, éves összehasonlításban azonban 1,5 százalékkal csökkentek az árak - olvasható a kommentárban." (piacesprofit.hu)

2014.03.18.
Érezhető a rezsicsökkentés gazdaságélénkítő hatása! * Teljes cikk itt!

Ha a Fidesz-KDNP nyeri a vasárnapi országgyűlési választást, folytatódik a rezsicsökkentés - jelentette ki Németh Szilárd, a Fidesz szakpolitikusa pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján. A kormánypárti parlamenti képviselő úgy fogalmazott, "nemcsak számokban" folytatnák a rezsicsökkentést, hanem tovább erősítenék a fogyasztóvédelmet is. Így terveik között szerepel, hogy járási szinten legyen elérhető a fogyasztóvédelem, bővítsék a hatóság létszámát és hatáskörét, erősödjön a fogyasztóvédelmi referens szerepe és még inkább fogyasztóbarát legyen a közműszolgáltatások rendszere. Kezdeményezik továbbá a nonprofit közműszolgáltatás alapjait megteremtő "közműtörvény" javaslatának parlament elé terjesztését - ismertette Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa.2014.03.18.
Jól halad az újraiparosítás! * Teljes cikk itt!

A miniszterelnök szerint elég jó ütemben halad az újraiparosítás Magyarországon, és ennek egyik állomása a karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ átadása. Ipari parkokat kell létrehozni, ahová be lehet terelni az ipari beruházásokat - mutatott rá Orbán Viktor az ünnepélyes átadáson, kedden Karcagon, és megemlítette, hogy a létesítményt az Új Széchenyi Terv keretében támogatták. (...) A miniszterelnök szólt arról, hogy míg az unión belül átlagban 15, addig Magyarországon 23 százalékos az ipari termelés részesedése a teljes nemzetgazdaságon belül. Ezzel Európa harmadik legiparosodottabb nemzete a magyar a német és a cseh után - jegyezte meg a kormányfő. (miniszterelnok.hu)

Karcagon közvetlenül 170 munkahely jön létre

2014.02.22.
Adóssághegy Józsáék egykori cége után * Teljes cikk itt!

Nem fizette ki az alvállalkozóit 2012 őszétől Józsa István MSZP-s politikus egykori cége, a Gépkar Kft. annak ellenére, hogy 2010 előtt nem kevesebb mint 6,6 milliárd forintnyi (napi 1,7 milliós) megrendelést kapott a Paksi Atomerőműtől - értesült a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozott a Gépkar Kft. egyik pórul járt alvállalkozójának, a Pintér Kft.-nek a tulajdonosa, Pintér István, aki elmondta: legkevesebb tizenegymillió forinttal maradt adósuk a Gépkar, és ez az összeg immár behajthatatlan, miután a céget tavaly felszámolták. Tájékoztatása szerint 2004-től dolgoztak Pakson az akkor még Józsa István résztulajdonában álló Gépkar alvállalkozójaként. Többek között daruk karbantartásában, föld alatti tartályok duplafalúsításában és az erőmű földrengés elleni védelmének növelésében vettek részt. Pintér István kiemelte: az övével együtt öt olyan alvállalkozásról tud, amelynek nem fizetett a Gépkar, és tudomása szerint legalább harmincmilliós adóssághegyet hagyott maga után. (mno.hu)

2014.02.20.
"Amit elértünk, azt védjük meg!" Hajrá magyarok!!! * Teljes cikk itt!

Védjük meg a beruházás lehetőségeit, a családtámogatási rendszert, a gyed extrát, a rezsicsökkentést, a bankokkal és nagy szolgáltatókkal szemben elért gazdasági pozíciónkat! - fogalmazott Orbán Viktor a Komárom mellett felépítendő gát alapkőletételén. Orbán Viktor a Komárom mellett felépítendő gát csütörtöki alapkőletételén úgy fogalmazott: ha a baj nagy, önkéntesek nélkül, csak az állam nem tudja megvédeni az országot. Hozzátette: önkéntesekre szükség van, és csak nekik köszönhető, hogy a legutóbbi árvíz időszakában "nem vitt el bennünket a víz, és a Dunát sikerült a gátak között tartani". A kormányfő felidézte a 2000-es nagy tiszai árvizet, a 2001-es beregi árvizet, a 2010-es borsodi árvizet, a kolontári vörösiszap-gátszakadást és a tavalyi nagy dunai árvizet. (fidesz.hu)

Letették a Komáromot és Almásfüzitőt védő gát alapkövét

2014.02.15.
"Nagyon komoly, zsíros" megbízást kapott Gyurcsány cége * Teljes cikk itt!

Németh Szilárd, a kormánypárt országgyűlési képviselője szombati budapesti sajtótájékoztatóján közölte: dokumentumokkal tudják igazolni, hogy a Gyurcsány Ferenchez köthető Agóra Kft. 1997 októberétől 1998 júliusáig "nagyon komoly, zsíros", 80 millió forint összértékű megbízást kapott a paksi atomerőműtől az esetleges erőműbővítés és az atomenergia népszerűsítésére. Németh Szilárd megjegyezte, hogy ehhez képest Gyurcsány Ferenc ma "teljes gőzzel az öklét rázza a paksi bővítés ellen". A szerződés teljesítésének azonban semmilyen nyoma nincs - folytatta -, így "nemcsak képmutatásról beszélhetünk, hanem azt is megkérdezhetjük Gyurcsány Ferenctől, hogy talán színlelt szerződést kötött-e". Szavai szerint "a korrupció gyanúja eléggé körüllengi ezt a szerződést". Csak az átutalásnak van nyoma... (mno.hu)Gyurcsány mélyen hallgat a paksi szerződésről

2014.02.12.
Lelkesen támogatja a közös gigaprojekteket Kína * Teljes cikk itt!

A nagy infrastrukturális beruházások megvalósítását és kiemelt közös projektek jó előkészítését szorgalmazta Li Ko-csiang kínai kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel Pekingben tartott találkozóján, konkrétan is megemlítve a Magyarországot Szerbiával összekötő vasút korszerűsítését - derült ki a Hszinhua hírügynökség helyi idő szerint szerdán késő este kiadott jelentéséből. Li felvetette, a felek aktívan vitassák meg a nukleáris energetikai együttműködés lehetőségét is, esetlegesen egy harmadik fél bevonásával, továbbá azt hangoztatta, hogy Peking a régiók közötti kereskedelmi kapcsolatok elősegítésében is számít Budapestre. (mno.hu)

2014.02.03.
Mi a bajuk a szocialistáknak a paksi bővítéssel? * Teljes cikk itt!

Az elmúlt hetekben éles össztűz alá vették az MSZP politikusai a paksi bővítést, azonban hétfőn kiderült, hogy az MSZP energiapolitikusának, Józsa Istvánnak a cége 6,6 milliárd forintnyi megrendelést kapott a paksi atomerőműtől a korábbi balliberális ciklusok alatt. Balla György fideszes képviselő szerint vizsgálatot érdemelne, hogyan juthatott egy akkori kormánypárti politikus érdekeltsége ilyen értékű megbízáshoz. Józsa vagyonnyilatkozata alapján 42 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett az érintett időszakban a Gépkar Kft.-ben. (mno.hu)

2014.01.28.
Új buszt fejlesztett ki a magyar evopro! * Teljes cikk itt!

Új, környezetbarát városi hibrid autóbuszt fejlesztett az evopro Bus Kft. 758 millió forintot meghaladó összköltségű beruházásból. A projekthez az Új Széchenyi-terv 392 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Új gyártási technológián alapuló, alacsony üzemeltetési költségű, hosszú élettartamú, környezetbarát városi hibrid autóbuszt fejlesztetett az evopro Bus Kft. az Új Széchenyi-terv keretében - közölte a társaság kedden az MTI-vel. (hirado.hu)

2014.01.23.
Paks: álságos az ellenzéki támadás * Teljes cikk itt!

WikiLeaks-iratok bizonyítják, hogy az MSZP is az oroszokkal bővíttette volna a paksi erőművet, csakhogy piaci kamatozású hitelből, ami sokkal előnytelenebb lett volna számunkra! "Álságos tehát a szocialisták részéről a jelenlegi hangulatkeltés… a szocialisták - az Orbán-kormánnyal szemben - piaci kamatozású hitelt akartak felvenni, nemzetközi hitelintézeteket, bankokat és a Világbankot kívánták bevonni a finanszírozásba, tulajdonrészt is biztosítottak volna számukra Pakson. Ezzel megszűnt volna az atomerőmű feletti teljes állami felügyelet, illetve még kiszolgáltatottabbá váltunk volna az energiaárak terén. A profit jelentős része elhagyta volna az országot." (magyarhirlap.hu)

2014.01.15.
Moszkvai áttörés * Teljes cikk itt!

"Mert azért ne feledjük el, Németország is azért kapja olcsóbban a gázt, mert együttműködése komplex Oroszországgal. Mindenre kiterjedő, amely felé Magyarország is halad. S le vagyunk maradva. Mert az Oroszországgal a múltból eredendően is sok tekintetben vitázó Lengyelország is előbbre tart, nem keverve az ideológiát a pragmatizmussal." (mno.hu)

2014.01.20.
Széles Gábor felvilágosította Szanyit! * Teljes cikk itt!

Sikeresen lezárult a háromhetes tesztüzem, jöhetnek az üzleti tárgyalások A Facebook közösségi portálon reagált a szocialista Szanyi Tibor múlt heti bejegyzésére Széles Gábor, a Magyar Hírlap és az Echo Tv tulajdonosa. Szanyi azt üzente, hogy a Paksi Atomerőmű bővítése miatt Széles Gábor "fújhatja az Orbánnak szánt ingyenenergiáját", de "a szocik" szívesen veszik felajánlásait, amelyeket ingyenesen továbbadnak a népnek. Válaszában Széles Gábor a következőket írta: "Kedves Szanyi Tibor! Örülök, hogy "nagy ritkán", illuminált állapotodban az energiacellára is gondolsz, és ezen gondolataidat az FB-n is megosztottad. Megtisztelő a javaslatod az energiacellára vonatkozólag, de sajnos egy probléma van a javaslatoddal. Nem szeretnék legalább 2018-ig várni az energiacella bevezetésével, mert ennél hamarabb aligha kerültök kormányra, legalábbis a közvélemény-kutatási adatok alapján. Viszont ha már voltál ilyen kedves javaslatot tenni, akkor hadd osszak meg egy információt veled elsőként - ami miatt a sajtó ezt a levelet azonnal fel fogja kapni -, nevezetesen a háromhetes tesztüzem sikeresen lezárult. Jelenleg a kereskedelmi tárgyalások megkezdésére várunk. (Több ország is részt vesz ezekben az egyeztetésekben.) (magyarhirlap.hu)Orbán Viktor: "Magyarország ma egy győztes ország"

2014.01.17.
Orbán: jó kis rezsicsökkentés lesz ez is! * Teljes cikk itt!

Ismét csökkenhet az áram, a gáz és a távhő ára, erről jövő héten döntenek A harmadik rezsicsökkentéssel az áram, a gáz és a távhő ára lesz alacsonyabb ismét, amelyről a jövő heti frakcióülésen döntenek, - közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A paksi atomerőmű nélkül a magyar gazdaság nem tud versenyképesen működni, mondta. A kormány célja, hogy négy-öt év múlva egész Európában Magyarországon legyen a legolcsóbb az áram. "Jó kis rezsicsökkentés lesz ez is" - fogalmazott a kormányfő.Arra a kérdésre, szerinte lesz-e olyan lakossági energiaszolgáltató, amely a rezsicsökkentés miatt kivonul Magyarországról, Orbán Viktor azt válaszolta: "a múltkor is visszavásároltunk egy nagyon jelentős energiaszolgáltatót, a Főgázt. (...) És ilyen mozgások még lesznek a jövőben is". (magyarhirlap.hu)

2014.01.17.
Byer Zsolt: Kuss! * Teljes cikk itt!

Bajnai Gordon akkori miniszterelnök 2010. február 26-án sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az MVM kihelyezett igazgatósági ülésén "fontos döntések születtek az atomerőmű jövőjéről". Bajnai "nemzeti, stratégiai ügynek nevezte a Paksi Atomerőmű bővítését", és külön örömét fejezte ki amiatt, hogy "szokatlanul egységes, széles körű politikai konszenzus alakult ki a kérdésben". Innen indult a történet. Illetve már egy évvel korábbról, amikor Gyurcsány - még miniszterelnökként - a parlamentben jelentette be a Paksi Atomerőmű bővítésének megindítását mint elengedhetetlenül fontos és szükséges energetikai beruházást. Ettől a kezdettől jutottunk el a mostani ellenzéki szemétkedésig. Láttunk már ilyet. Annak idején a parlamenti bizottságokban, majd az Országgyűlésben a szocialisták támogatták az úgynevezett magyarigazolványok megadását a határon túli magyaroknak, majd amikor elindult a program, felállt Kovács László, és elmondta a 23 millió románról szóló beszédét, s elindult az első igazán aljas és undorító kampány a nemzet ellen, amelyet akkor ugyanezek vezényeltek le. (magyarhirlap.hu)

2014.01.10.
Becsengettek! Avagy mi lett az állami vagyonnal 2002 és 2010 között

A CÖF és a CÖKA január 10-ei sajtótájékoztatóján Csizmadia László, ifj. Lomnici Zoltán és Fricz Tamás szimbolikusan csengőszóval ébresztette a magyar polgárokat, akiknek joguk és kötelességük megtudni, hogy az általuk választott kormányok mihez kezdtek / kezdenek a rájuk bízott nemzeti vagyonnal. A demokrácia védelmében és gyakorlásával civil kontrolljukon keresztül jogukban áll az állam, a kormányzat tevékenységét értékelni, osztályozni. Annak érdekében, hogy megalapozott és felelős döntést hozhassanak, a CÖF felvállalta, hogy tájékoztatja a polgárokat a 2002 és 2010 között történtekről, a magyar nemzeti vagyon elherdálásáról. A CÖF megkezdte aláírásgyűjtő kampányát is a demokráciát megsértő, a választások tisztaságát előre megkérdőjelező kijelentésekkel szemben írt petíciójához, melyet a Szellemi Honvédők aláírásával juttat majd el az EBESZ-hez.

2014.01.05.

Átléptük az álomhatárt, négymillió felett a foglalkoztatás * Teljes cikk itt!

Huszonkét éves csúcson van a foglalkoztatás Magyarországon, átléptük a négymilliós álomhatárt - jelentette be Puskás Imre. A fideszes politikus vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta azt is, hogy így már majdnem hatvan százalék a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliséget jelző mutató pedig az uniós átlag alatt, 9,3 százalékos szinten volt a tavalyi év végén. Puskás Imre kiemelte: 100 ezer fővel nőtt a versenyszférában foglalkoztatottak száma, ami több kormányzati intézkedés együttes hatásának köszönhető. A kormánypárti képviselő példaként említette a munkahelyvédelmi akciót, melynek keretében az ötvenöt év felettiek, a pályakezdő fiatalok és a szakképesítéssel nem rendelkezők álláshelyei részesülnek fokozott védelemben, továbbá a Nők 40 programot, illetve az idén januártól életbe lépő gyed extrát is. (fidesz.hu)

2013.12.30.

Fricz Tamás: Milyen év volt 2013 Magyarország számára? * Teljes cikk itt!

Megítélésem szerint három szakaszt lehet világosan különválasztani egymástól. 1. Az új kabinet 2010 júniusában azzal szembesült, hogy az ország makrogazdasági helyzete válságos, az eladósodottság tragikus mértékű, a fizetőképtelenség - tehát a csőd - karnyújtásnyi közelségbe került. (A miniszterelnök későbbi nyilatkozataiban sokszor elmondta, hogy rosszabb gazdasági helyzetben voltunk akkor, mint Görögország.) A kormány elsőként erre úgy reagált, hogy Brüsszelhez és Angela Merkelhez fordult: tegyék lehetővé az országnak, hogy "elengedje" a költségvetési hiányt (jóval a megengedett 3 százalék fölé), így jusson levegőhöz és mozgástérhez a kormány, hogy a válsághelyzetet orvosolja. A válasz egyértelmű volt: nem. Ekkor két út állt az Orbán-kormány előtt. Az egyik az "ortodox", szokványos IMF-Világbank-EU-Európai Bank által diktált - neoliberális - recept, melyet a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány követett: megszorítások a lakosság felé, bér- és nyugdíjbefagyasztások, adóemelések, a szociális kiadások lefaragása, elbocsátások, az állami vállalatok, a stratégiai és közszolgáltató ágazatok privatizációja, külföldi kézbe adása stb., stb. Következmény lett volna: növekvő elszegényedés és nyomor - mint szerte Európában. A másik út az "unortodox", a kipróbálatlan társadalomszerveződési modell kísérlete. Ennek lényege: amíg a neoliberális modellben a piac-állam-társadalom háromszögében a piac, a globális tőke és a bankok uralma érvényesül, az állam gyenge és kiszolgáltatott, a társadalom pedig áldozatként vergődik, addig az Orbán-féle új modellben az állam - a nemzetállam - koncentrálja az erőit, a piacot visszaszorítja a keretei közé, a társadalmat pedig a közjó szellemében igyekszik újjáéleszteni és talpra állítani. Ennek a kísérletnek lényeges eleme a közteherviselés átalakítása: a multik és a bankok különadója, amelynek "filozófiája", hogy azok tegyenek a legtöbbet a válságból való kikerülésért, akik a válság előtti időszak legnagyobb haszonélvezői voltak. Legalább olyan fontos emellett a visszaállamosítás, a stratégiai fontosságú, a közjó szempontjából alapvető cégek állami kézbe vétele, mellyel az állam mozgástere jócskán megnövekszik. Az első szakasz, amely 2010 nyarától nagyjából 2012 végéig tartott, az új modell elfogadtatásával telt. Ez hatalmas és kiélezett küzdelmet hozott a "sértett" globális és helyi erők, illetve a magyar kormány között, éles nemzetközi támadássorozat érte Magyarországot, veszélybe került az Orbán-kormány léte is, s még egy hungarikumra, a Békemenetre is szükség volt ahhoz, hogy a kabinetet ne söpörjék el a magyar választók akaratát "mindenekfelett tiszteletben tartó", tehát "végtelenül demokratikus" nemzetközi pénzügyi csoportok. Ám ebben a kulcsfontosságú időszakban az Orbán-kormány kiállta a próbát: 2012 szeptemberében kifizette a Gyurcsányék által felvett hiteleket és a kabinet szakított az IMF-fel, mint az "ortodoxia" fellegvárával. 2012 végére pedig sikerült a költségvetést és a makrogazdasági mutatókat stabilizálni, az ország kikerült a válságzónából. (mno.hu)

A V4-ek közös nyilatkozatot fogadtak el2013.05.31.
Orbán Viktor 50 éves! * Isten éltesse és

adjon még sok bátor kiállást! Hajrá, magyarok!

ÖTVEN ÉRDEKESSÉG AZ 50 ÉVES ORBÁN VIKTORRÓL * Teljes cikk itt!


Ma ünnepli 50. születésnapját Orbán Viktor miniszterelnök. A Bors ennek alkalmából gyűjtött össze 50 érdekes tényt a kormányfő életéből, avagy a focitól a kék nyakkendőig. 1. Kiváló névmemóriája van, gyakorlatilag már az első pillanatban megjegyzi valakinek a nevét. 2. Két legidősebb gyermekét Iványi Gábor metodista lelkész keresztelte. Ő adta össze Orbánt és feleségét. (borsonline.hu)

Orbán Viktor tanúságtétele
Minden politika, de a politika nem minden


2005. Advent, Balás Béla kaposvári püspök kezdeményezése nyomán a KÉSZ Kaposvári Csoportja és a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében létrejött közönségtalálkozón Orbán Viktor ezúttal nemcsak politikáról beszél, hanem elsősorban saját hitéről, a hit és a politika viszonyáról valamint a keresztény felelősségről a politikai, társadalmi életben. Orbán Viktor beszélgetőtársai Balás Béla kaposvári püspök és Balog Zoltán református lelkész, a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója.A fény is keletről jön! Rozsály: csodafalu vagy munkafalu? * Teljes cikk itt!

Időben jövünk dolgozni. Dolgozunk. Nem lopunk. Nem iszunk. Kurtábbak a rozsályi közmunka szabályai a Tízparancsolatnál, még a sarkalatos "ne paráználkodj!" sincs közöttük. Aki ennyit nem tud betartani, az nem érdemli meg, hogy ettől az önkormányzattól munkát kapjon - mondja a mintafaluként is emlegetett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település, Rozsály polgármestere. Sztolyka Zoltán - aki eddig csak egy tanárképző meg egy államigazgatási főiskolai diploma kedvéért szakadt el falujától - egészen egyszerű dologra ébredt rá 2006-ban, amikor átvette a polgármesterséget elődjétől. Ha azt akarja, hogy a rozsályiak jobban éljenek, mint a környéken bárki, akkor bent kell tartani a faluban a pénzt. Ennek érdekében az elmúlt hat évben munkatársaival együtt gyarapította a falu termőföldjét, az azon alapuló gazdaságot, a kommunális veteményest, a gyümölcsöst, a tölgyerdőt és a mezőgazdaságigép-parkot. Lett itt ötven disznóból álló konda, vágóhíd, betongyártó műhely, jóléti bolt, vasútállomás, faluház, szabadtéri színpad, közös lekvárkészlet és saját tévéadó. De még ennél is fontosabb: munka. Mindezért mára többen "önellátó településsé" magasztalták a falut, ám Sztolyka óvatosan bánik ezzel a címkével: - Önellátók csak saját kőolajkúttal lehetnénk - mi termelő település vagyunk. Abból indulok ki, hogy egy faluközösség szinte mindent elő tud teremteni, amire szüksége van. Nem értem azt a polgármestert, akinek, ha kell egy zsák krumpli, beül a kocsiba, és elmegy érte a városba. Mi most 1,7 hektáron termelünk krumplit. Tél végén, amikorra kifogyott a háztájikból, fél áron adhattunk belőle a lakosságnak. Persze az egész történetet ott kell kezdeni, hogy ez a falu a legszerencsésebb az egész környéken. (nol.hu)