HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Prof. dr. Tapolyai Mihály: Ének a börtönből

Egy szabadulás belső története


Angolul is megjelent Amerikában: "Hymn from Prison" címmel.
Ez egy börtönnapló, amelyben leírom a lelkiállapotomat.Biblia csempészés miatt 1979-ben börtönben voltam.

Egy erdélyi bibliacsempészésemben történt lebukásom után megszöktem Lengyelországba. A sczeczini börtönből kicsempészett levél alapján, a közben meghurcolt családom egyik tagjának, Mihály fiamnak sikerült Dr. Paul Tournier francia orvossal fölvenni a kapcsolatot. Ő értesítette az Amnesty International-t, és ennek segítségével a börtönből négy hónapig tartó sok herce-hurca után kiengedtek az egyébként veszélyessé vált, kilátástalan helyzetemből.Dr. Paul Tournier már nem él. Ő alapította meg az egyik első keresztyén orvosi mozgalmat, "La medicine de la Person" nevű nemzetközi mozgalmat, amiben azelőtt én is részt vettem, sőt előadást tartottam. Baráti kapcsolatban voltunk. Ezek miatt egy amerikai orvos küldöttség is fölkeresett engem itt Pesten az első "Tournier Nemzetközi Kongresszus" alkalmával, amit Svájcban tartottak. Ekkor Amerikában cikk jelent meg szolgálataimról.
Rögtön szabadulásom után egy héttel megírtam börtönélményeimet, és annak lelki elemzését. Franciák csempészték ki. Amerikában jelent meg a magyar nyelvű is. Mivel nyugati missziós látogatók a már más kelet-európai szabadult politikainak minősített evangéliumi foglyok könyveit úgy írták le, mint borzalmak borzalmát, ami igaz is volt, de én ezt nem akartam követni.Mert Pál és Szilás is énekeltek a börtönben, (ApCsel 16:25) és egészen másképpen fogták föl szolgálatuk következményeit, a szenvedést. Realisztikusan, de ebben a realizmusban benne volt Isten velük való kegyelme is. Sőt Pál apostol még a megkövezést sem naturalisztikusan, rémségesen írta le, hanem természetesen. Én is a hangsúlyt Isten naponta eligazító Igéjére, vagy a Lélek belső vezetésére helyeztem, a hálaadásra és magasztalásra. Ezért lett a címe is: "Ének a börtönből"

Sem sztár nem akartam lenni, sem ebből hasznot húzni.
Bizonyságot akartam csak tenni.
Letartóztatásom és kivizsgálásom okai

Tiltott határátlépés
Túl sok nyugati kapcsolatom volt. (Tolmácsoltam a szolgálatokat.)
Csak hívő és orvosi körökkel tartottam kapcsolatot, de ezt politikainak minősítették. Bibliacsempészés
Az államhoz való viszonyom okának tisztázása volt.

A kommunizmus alatt protestáns lelkipásztorok különféle történelmi és kis gyülekezetek pásztorai, mint ideg és elmegyógyászt meghívtak előadni gyülekezeteikben. Azt mondták nekem: "Nekünk nem hisz a fiatalság, mert azt mondják, hogy minket ezért fizetnek, de neked, mint elmegyógyásznak hinni fognak, gyere és beszélj te a lélekről." Túl sokan jöttek meghallgatni, és sokan hittek.


Ezt a Történeti Hivatal jelentése, mint súlyos vádpontot említi: "Ifjúság materializmus és marxizmus elleni hangulatkeltése és felforgatásnak", és ezt ki is fejezte. Amellett abban az időben rendeletileg tiltva volt engedély nélkül szolgálni a szolgálati helyen kívül. Engem ez, mint nem egyházi szolgálatban élőt, nem érdekelt. Akárhová hívtak, és ha a lelkipásztor vállalta a kockázatot, mentem. Éppen Kiss prof. úr tanítása alapján, hiszen a rendszer maga törvénytelen volt. Ahogy a zsoltáros mondja,
"Törvénytelenséget cselekszik törvény színe alatt".
Az "Ének a börtönből" Amerikában (USA) Mihaly Tapolyai
"Hymn from Prison" címmel jelent meg
Bloomington,Indiana államban, "Authorhouse" gondozásában.
1663 Liberty Drive Suite 200. - 2005-ben."Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével,
mely a törvényesség látszatával
nyomorúságot idéz elő."
(Zsolt 94:20)
"Az igaznak emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz." (Példabeszédek 10:7)Ajánlott olvasmányok


dr. Kiss Ferenc Kossuth-díjas orvosprofesszor élete
(1889-1966)


"Kiss Ferenc prof. bölcs meglátása lett a kalauzunk."

        

Budapesten élt dr. Tapolyai Mihály, ideggyógyász, pszichiáter professzor. 2010. szeptember 18-án hazatért Megváltójához, élete és munkássága Alapkövéhez. Amerikában, Ashland Ohioi egyetemen lelki gondozásból, klinikai pszichoterápiából doktorált. Ezzel a könyvével azoknak akart segíteni, akik boldogságot, békességet keresnek.
Prof. dr. Tapolyai Mihály: Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor emlékére

Történeti Hivatal jelentése 1956-ban
Prof. dr. Tapolyai Mihályról és
Prof. dr. Kiss Ferencről
dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973)


dr. Tapolyai Mihály: A fölkelő nap legendája
dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére

Tapolyai Mihály: Ének a börtönből
Egy szabadulás belső története.
Amerikában (USA) Mihaly Tapolyai
"Hymn from Prison" címmel jelent meg.

Prof. dr. Tapolyai Mihály: Az abortusz kérdés

Tapolyai Mihály: Holt lelkek nyomában
Zsarolás: a sorsformáló függőség története

Kaphatók a LIBRI könyvesboltokban.

Cheryl Landon: A SZERETET HATALMAÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!