HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Prof. dr. Tapolyai Mihály

Történeti Hivatal jelentése rólam 1956-ban

Állampolgári jogon kikértem a Történeti Hivatal jelentését rólam, és így került bele Kiss Ferenc Prof. úr is:
"Volt horthysta klerikális fasiszta szervezetek és új ellenforradalmi ifjúsági szervezetek alakultak az ellenforradalom idején 1956).
Az ellenforradalom fő támaszát (Tapolyai) a megtévesztett, józan ítélőképességétől megfosztott fiatalságban látta. Éppen ezért a klerikális reakció a múlt rendszer nevelő káderei azonnal hozzákezdtek a régi és a revizionista irányzat "új" szervezeteinek létrehozásához. Magukhoz akarták ragadni az ifjúság irányítását.
A számtalan párt mellett újjáalakultak a Horthy-rendszer különféle ifjúsági, - fasiszta szervezetei - egyesületei, mint a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség, Katolikus Legényegylet, Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE), Cserkészfiúk Szövetsége, Szívgárda stb. Sőt új szervezetek is létesültek: Forradalmi Ifjúsági Szövetség, Forradalmi Ifjúság Tanácsa, Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége, stb. Ezek az egyesülések csak a nevükben különböztek, céljuk és plattformjuk nagyon hasonlított egymásra. Egyöntetűen az ellenforradalom célkitűzéseit tették magukévá. A proletárdiktatúra megdöntésére, a kommunisták likvidálására szövetkeztek.
Felhívásokat, kiáltványokat, és uszító röplapokat gyártottak, az ifjúság fokozott uszítása, a teljes anarchia fenntartása érdekében tevékenykedtek.
Íme egy pár eredeti dokumentum másolata:
Bejelentések a megalakulásról:
A KIE (Keresztény Ifjúsági Egyesület) amely 1947-ben betiltása miatt megszüntette működését, most ismét megalakult.
Az egyesület lapot kíván indítani "Evangéliumi Ifjúság" címmel. Kérjük az engedély kiadását.
A kiadásért felelnek: Dr. Kiss Ferenc orvos professzor a Budapesti Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézet igazgatója (Budafok Ady Endre u. 87.c és Dr. Tapolyai Mihály idegorvos (Bp. VII. Baross tér 15.)
Az ő megbízásukból
Tisztelettel:
Budapest, 1956. nov.1. Aláírás "

Prof. dr. Kiss Ferenccel, aki Kossuth díjat kapott 1952-ben, azzal így bántak 1956 után az ateista hódítók. A lap nem jelenhetett meg, mert még folyt a véres megtorlás a kommunista restaurációig. EZ TEHÁT A TELJES VALÓSÁG.


Dr. Kiss Ferenc Kossuth-díjas
orvosprofesszor élete
(1889-1966)


Népét és hazáját úgy is szolgálta, mint kiváló orvosprofesszor. 1929. szeptemberében, negyvenévesen már Szegeden volt, mint kinevezett professzor az Anatómiai Intézetben, mert a kolozsvári egyetemet Szegedre mentették át. 1931-től a budapesti Anatómiai Intézet igazgatója. Az őszinte megbecsülés jeleként 1952-ben Kossuth-díjat kapott. 1959-ben, hetvenedik születésnapján a budapesti Anatómiai Intézetben, amelynek hosszú ideig vezetője és élete végéig munkatársa volt, 50 éves szakmai szolgálatát és 30 éves professzori müködését ünnepelték.
"Prof. dr. Kiss Ferenc igazi nagy tudományos felfedezése az alábbi közleményben olvasható
"Kiss F, Láng A: Innervation of collageneous fibers: a kollagén rostok beidegzése. Ideggyógyászati Szemle 7: 73-74. 1954.,
amit azóta számos elektronmikroszkópos és elektron- immunhisztokémiai vizsgálat igazolt." (Prof. emeritus dr. med. habil. Csillik Bertalan)
A francia Tudományos Akadémiától két kitüntetést kapott, az angol Orvosi Akadémia levelező tagjai közé választotta, a Szovjetunióban pedig két hónapot töltött nagy megbecsülés mellett. Nyolc egyetemi tankönyvet írt, Szentágothai Jánossal együtt írt Anatómiai Atlaszát tíznél több nyelvre lefordították."

"Az én kezeim között halt meg Kiss Ferenc professzor úr, miközben az intravénás injekciót adtam. Engem hívtak, mert munkatársa voltam az orvosi kutatásban, a hit szolgálatában, a zsidómentésben és nemzetközi képviseletében. Cikket is írtam róla International Fellowship of Evangelical Student lapjában, amikor meghalt. Életének tanúja voltam. Szolgálatában egyik tanítványa."

Prof. Dr. Tapolyai Mihály
ideggyógyász, pszichiáter
Budapest

Ajánlott olvasmányok

"Kiss Ferenc prof. bölcs meglátása lett a kalauzunk."

        

Budapesten élt dr. Tapolyai Mihály, ideggyógyász, pszichiáter professzor. 2010. szeptember 18-án hazatért Megváltójához, élete és munkássága Alapkövéhez. Amerikában, Ashland Ohioi egyetemen lelki gondozásból, klinikai pszichoterápiából doktorált. Ezzel a könyvével azoknak akart segíteni, akik boldogságot, békességet keresnek.
Prof. Dr. Tapolyai Mihály: Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor emlékéreDr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973)

Dr. Tapolyai Mihály: A fölkelő nap legendája
Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére

Tapolyai Mihály: Ének a börtönből
Egy szabadulás belső története.
Amerikában (USA) Mihaly Tapolyai
"Hymn from Prison" címmel jelent meg.

Prof. Dr. Tapolyai Mihály: Az abortusz kérdés

Tapolyai Mihály: Holt lelkek nyomában
Zsarolás: a sorsformáló függőség története

Gazdag István írásaiÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!