VERSEK, HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com


"A bölcsesség kezdete: az Úr félelme.
A józan eszűek mind eszerint élnek.
Az Ő dicsérete örökre megmarad."
(Zsolt 111:10)Jerikó bevétele

"Az összes ezüstöt és aranyat meg a réz és vastárgyakat
az ÚRnak szenteljétek, azok az ÚR kincstárába kerüljenek!"
(Józsué könyve 6:19)

Izráel veresége Ajnál

"De Izráel hibát követett el a város kiírtásakor,
mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia,
Zabdi unokája, Zerah dédunokája, elvett a kiírtandó dolgokból.
Ezért föllángolt az ÚR haragja Izráel fiai ellen."
(Józsué könyve 7:1)

Zimányi József: Add át Istennek!
(1105-ös kazettáról részletek)Zimányi József életrajzát itt elolvashatod.

Mit jelent az arany, az ezüst, a réz és a vas?

Nagyon hosszú a történet. Imádkoztam és kértem Istent, hogy adjon nekem értelmet ehhez az Igéhez. Megparancsolta az Úr, hogy az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat tegyék az Úr kincsei közé, nem leltárba. Minden aranyat az Úr akarata alá kell tenni.

Az arany az akarat. Először az akaratot kell odaadni. Isten a kincsei közé akarja tenni az én akaratomat, a te akaratodat. Minden aranyat, minden akaratot. Nem úgy van, hogy ezen a területen Isten dirigál, ott meg én, ott meg a rokonaim, meg a gyerekeim, ott meg a pénz. Akkor úgy lesz, hogy azonnal, örömmel, teljesen végrehajtom Isten akaratát.

Meglátogattam Álmosdon egyszer egy családot. Tudtam, hogy nagyon viharos a családi élet. Este mentem el. Megálltam, mert a kapuban már hallottam, hogy veszekednek. Csendesen bementem. Kinyitottam az ajtót. Az apa nagyon meglepődött. Éppen verte öklével az asztalt és kiabált a feleségére.
Megkérdeztem: - Kedves Testvérem, mi a baj?
- Tiszteletes úr, ez az asszony nem akarja megérteni, hogy ebben a házban az van, amit én akarok.
Mondom: - Jaj, eltévedtem, azt hittem olyan házba jövök, ahol az van, amit Isten akar. Most az van, amit én akarok, és veri az asztalt.

Isten akarata ebben a házban nem érvényesül. Megtartja az aranyat magának. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az Igazság ismeretére eljusson. Jézus az Igazság. Milyen fájdalommal mondta Jézus:
"Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk az ő csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme, elhagyottá lesz a ti házatok." (Lk 13:34b-35a)Én most mindenkit arra kérek, adja oda az aranyat. Ha azt mondjátok, hogy nincs értelme tovább itt lenni, már most haza lehet menni. Azoknak beszélek, akik itt maradnak. Ha nem adjátok oda az aranyat, nincs értelme itt lenni.
Elhiszek mindent, ami a Bibliában van.
Ezt mondjátok. Az Ördögök is hisznek és rettegnek, meg van írva.
Én minden istentiszteleten ott vagyok, de az akaratom az enyém.

Úgy jártok, mint Ákán. Meg lehet tartani, de nem sokáig. A vége ugyanez: tűz, tűz, örök tűz. Aki megtartja az akaratát, azt várja az örök tűz. Ments meg Uram engem az örök haláltól!
Énekeljük, de ha megtartod az aranyadat, belepusztulsz abba, hogy megtartottad, ahelyett hogy odadnád az Isten kincsei közé. Egy csodálatos dolog ez. Amikor én lemondtam az akaratomról és átengedtem Istennek, akkor én lettem gazdagabb. Olyan kapcsolat alakul ki, melyből sok öröm és erő jön. Ezért Ő sokkal többet ad. Nincs akaratom. Ha feltámad, akkor a fejére ütök rögtön. Oda kell adni mindent. Odaadni!
Amíg saját akaratunk van, mindig fogunk szenvedni. Olyan jó, hogy Isten újra megszólít és újra mondja: Add oda az aranyat! Add oda az aranyat, az akaratodat!

Az Úr Jézus egyetlen egyszer mondta, hogy akarom Isten előtt, amikor az un. főpapi imát mondta a János evangélium 17:24 - ben:
"Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt."Ez olyan akarat, amely teljesen egyezett az Isten akaratával. Azt ismételte meg. De a Gecsemáné kertjében ne gondoljátok, hogy a szegektől félt, nem a kereszttől félt az Úr Jézus, hanem attól, amit soha nem próbált még, hogy Isten haragja fogja körülvenni. Átkozottá lesz, és ahogyan csak Isten tud büntetni és verni, úgy lesz megverve. Azt, hogy kitaszította a Föld, a saját népe, az a kisebbik baj. Elfutottak a tanítványok, de az Isten megharagszik rá. Atyám, ha lehetséges ezt a poharat vedd el. Nem lehet. Amikor imádkozik egy angyal jő, hogy megerősítse, hogy kibírja ezt a szörnyű küzdelmet. Vércseppek jönnek homlokáról. Azt mondják az orvosok, hogy ez a 300-as vérnyomásnál már megindul. Angyalok erősítik, hogy kibírja, ne ott vesszen el. Ki kell bírni. Ezt mondja:
A Te akaratod legyen meg. Odaadta az utolsó aranyat.


Miért nem adjátok oda? Isten keze ki van nyújtva: Add ide az összes aranyat! Életed minden területén legyen meg az Isten akarata! Ekkor életed minden területén meggazdagodsz, és áldott leszel. Tolvajnak sosincs nyugta. Boldog, aki odaadja azt, amit Isten kér. Oda kell adni az aranyat! De jó lenne, ha most azt mondanátok: Atyám, legyen meg a Te akaratod! Odaadom az akaratomat.Oda kell adni az ezüstöt. Ez pedig az értelem. Az első zsoltár ezzel kezdődik:
"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal."
Szoktátok forgatni a fejetekben, csepp kis agyatokban Isten dolgait? Mi fér bele ide? Isten sok titka is belefér. Olyan csoda ez. Billy Graham prédikált nemrég a TV1 csatornáján, akkor még néztem a TV-t. Elmondta, hogy az emberi agyban annyi idegsejt van, ahány csillag a Tejútrendszerben. Több milliárd belefér. Minden kis idegsejtnek van még tízmillió másikkal kapcsolata. Pedig olyan pici. Annyi csoda van. Ha nekem csak prédikációim lennének és nem lenne hívő életem, akkor megérdemelném, hogy háromszor menjek a Pokolba. Adjátok oda az ezüstöt! Van egy bibliai Ige: a balgatag dolognak a gondolása bűn. De sok ostobaságot forgatunk a fejünkben. Engedjétek, hogy itt fenn az emeleten, mert itt dől el minden, Isten akarata érvényesüljön! Ha odaadtam az aranyat, akkor megy az ezüst is. Ha valaki becsületesen odaadta az aranyat, akkor oda tudja adni az ezüstöt. De ha dugott el az aranyból, akkor az ezüstöt se tudja odaadni. Engedjétek, hogy a gondolataitok Isten kezében legyenek! Isten szerint való gondolatok legyenek.
Mikor Péter azt mondta Jézusnak, hogy nem eshet meg veled, hogy téged megöljenek. Azt mondta Jézus: Nem Isten szerint gondolkodol. Nem adta oda az ezüstöt. Majd később oda kellett adni neki is. Most meg kell mondanom valamit. Az Úr Jézus elutasítása, el nem fogadása, szándékos elutasítása ennyi unszolás után a legnagyobb gonoszság, amit elkövethettek magatok ellen és mások ellen. Aki nem lesz Krisztusé, nem lehet Isten eszköze mások életében. Senki nem tudja, majd csak ott tudja meg, hogy hány ember veszett el, mert nem adtam oda az életemet. Isten engem nem tudott használni. Sokszor mondják, hogy azért mégiscsak Jónás eljutott Ninivébe ugye, mégiscsak. Eljutott, de most kérdezem 120 000 emberből hányan haltak meg, míg Jónás eljutott. Azok nem tértek meg. Nem borultak le, mint a többiek, akik megérték Jónás prédikációját. Azoké Jónás a felelős.

Adjátok oda az ezüstöt! Engedjétek, hogy gondolatvilágotokban legyen meg Isten akarata! Márk evangéliumában azt olvassuk, már korán reggel elhatározták a főpapok, hogy Jézust elveszítik. Már reggel megvolt a gondolat. Azután felírtam egy másik Igét, a Lk 6:11-et. Jézus gyógyít szombatnapon, és "Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal." Magasztalni kellett volna, meghódolni. Felismerni, hogy ő a Messiás, Isten Fia. Hinni benne. Ehelyett elteltek esztelen indulattal. Mindenki közületek, aki elutasítja az itt elhangzott Igéket, most meg máskor is, amikor szól az Úr szava, esztelen indulattal van tele. Ne álljatok ellene a zörgető, unszoló, hívogató kegyelemnek! Adjátok oda az ezüstöt!Tudjátok meglátogattam egy nagyon félelmetes intézetet, ahol elmebeteg gyerekek voltak. Én 3 napig alig tudtam enni utána. Csak egy példát mondok most el. Apa és anya bejöttek. A lány olyan 20 éves volt, akihez jöttek. Egy pici babát hoztak neki. Odaadták. Nem is nézett a szüleire. Játszott a pici babával 20 évesen. Nem érdekelte, nem tudta, hogy ki adta. Csak a mama. Nem akarok elmondani félelmesebb példákat. Hogy sírtak a szülők. Apa és anya. Rájuk se néz. Játszik 20 évesen egy pici babával. Soha nem lesz értelmes.
Nektek az Isten adott értelmet, hogy ne babákkal játszatok, hanem Isten Igéjét tartsátok a kezetekben, hogy megismerjétek az Élet Fejedelmét, hogy Jézus nálatok lakjon. Nem hallottátok, hogy mit mondott Zakeusnak: Nekem ma a te házadnál kell maradnom. Csak Zakeusnak mondta? Nekem is mondta. Be is költözött. Nektek nem mondta? Nem akartátok hallani? Nagy volt a zaj? Ezt a mondatot nem értettétek meg?
Akkor most elmondom. Az Úr Jézus ma tenálad akar megszállni. Akinél bent van, tegyétek kényelmesebbé a lakást! Ahol pedig nincs benn, engedjétek be! Nem a kastélyt, nem a templomot választotta, majd azzá teszi. Zakeus háza tele volt bűnjelekkel. Ott az asztal, edény, arany, minden tárgy kapzsi zsarolt pénzből volt, de oda ment be. Abba a házba. Megváltozott minden. Aki már átélte, hogy a Mester bement hozzá, az tudja, hogy minden megváltozik. Kezdődik egy valóságos, igazi, harcos és nagyon szép élet.Most pedig beszélek a rézről. Én dolgoztam rézgyárban. Nagyon nehéz fém. Mikor az ércet kiolvasztották, kifolyt. Belefolyt egy óriási nagy edénybe, ami alig férne el itt. Aztán kinyitották a csapot. A réz folyik ki először, mert az mindennél nehezebb. Mikor már a kő kezd folyni, a megolvadt kőzet, akkor elzárták. A réz nagyon nehéz. Rettentő nehéz. 60 tonnát kellett átdobálnom 8 óra alatt. Minden nap. Nagyon nehéz. A réz az érzelem. Az érzelemvilágunk a legveszélyesebb. Minden állam törvénykönyvében van egy ilyen paragrafus: Hirtelen felindulásból elkövetett emberölés. Bizonyos értelemben mentő körülmény. Nem előre megfontolt szándékkal, nem aljas szándékkal, hirtelen felindulásból. Akkor is gyilkos, akkor is gyilkosság. Egy példát mondok el. Egyszer alkalmam nyílt egy kedves ismerősöm révén, hogy tárgyalási anyagokba beletekintsek. Egyszer válóperes, máskor másba, most a gyilkossági esetekbe. Nem tudom elfelejteni. Sokat olvastam, de ezt nem felejtem el. Egy nagyon gazdag földbirtokosnak volt két fia. Ez a két fiú nagyon szerette egymást. Ritkaság. Gazdag emberek gyerekei általában nem bírják egymást. Ezek nagyon szerették egymást. Nagyon gazdagok voltak. Hogy mi volt, már nem emlékszem, min szólalkoztak össze, egyszer életükben nagyon összevesztek. Az egyik a nehéz, faragásos drága széket fölkapta, és a testvéréhez csapott vele. Nem akarta megölni, de szétverte a fejét. Meghalt a testvére. A bíró kérdezi a tárgyaláson, hogy történt meg, amikor minden tanú, a cselédek arról beszélnek, hogy maguk úgy szerették egymást. Nem tudom mi történt. A vér elöntötte a fejemet. Ilyen az érzelem, ha nincs az Úr kezében. Az anya ledobja az emeletről gyermekét, a fiú rálő az apjára. Fellobban az érzelem, mert nincs Isten kezében. Adjátok oda a rezet! Nagyon hullámzó az érzelemvilágunk. Nagyon. Egy Valaki még ennek a tengernek is tud parancsolni: az Úr Jézus. Az érzelem hullámzó tengerét is le tudja csendesíteni. De jó mikor mégse ütünk vissza. De jó, mikor mégse szólunk vissza. Még se kívánjuk: Verd meg Uram, tedd tönkre! Mégse mondjuk ki, és nem is kívánjuk. Uralkodik Valaki az érzelemvilágunkon.
Adjátok oda a rezet mindet, mert halálos bajt csinál! Adjátok oda a rezet! Az utolsó dekát is. Az érzelmeim az Úr kezében vannak. Nem az érzelmeim üdvözítenek, hanem a hitem. A hitem kézben tartja az érzelemvilágomat. Adjátok oda a rezet! Ákán nem adta volna oda. Volt neki aranya, ezüstje, nem foglalkozott a rézzel. De mindnyájunknak van érzelemvilága. Oda kell adni. Magától nem megy oda. Az én érzelmeim maguktól nem hódolnak meg Jézus előtt. Oda kell kényszeríteni. Uram, itt vannak az érzelmeim. Nem rontottam el a házasságomat. Helyén voltak az érzelmeim. Jól választottam. De sok elrontott házasságnál kellett volna segíteni. Mindig az érzelmek, a látás, az indulat, s fellobban a vér. Aztán győznek egy életen át. Ez érzelemvilág.Most pedig jön a vas. A magyar nyelv sok mindent nem tud jól kifejezni, de ebben tökéletes. Hát ez egy vasszorgalmú ember. Egyetlen nyelvben sem találtam ilyet, pedig 7 vagy 8 nyelvet tanultam. A vas a szorgalom. Adjátok oda a szorgalmat! Lusta ember nem megy semmire. Megmondom miben kell szorgalmasnak lenni. Nem az evésben, hanem a Biblia olvasásában. Legyetek szorgalmasak az imádkozásban, az adakozásban, az Úrnak való szolgálatban. Ezeket mind-mind szorgalmasabban kell csinálni. Nem igaz, hogy ha most valaki azt mondaná, hogy én már jobban nem tudom, az nem igaz. Tessék imádkozni! Mutassa meg az Úr, hol lehet még jobban, szorgalmasabban szolgálni. Az én Bibliámat, ha valaki megnézi, tele van rajzolva, tele van irkálva. Még mindig írok, és még fogok, amíg élek. Még mindig nem válaszoltam minden kérdésre. Még mindig nem ismerek sok mindent. Szorgalom. Lehet, hogy korábban kell felkelni. Lehet, hogy nem kell olyan sokáig nézni a TV-t. Valahonnan el kell venni az időt. Én már elhatároztam, hogy soha nem kapcsolom be. Nincs időm. Akárhogy nézem 24 órából áll egy nap. Nyíregyházán annyi. 1 nap 24 óra. Akármit csinálok nem több. A szorgalom terjedjen ki az imádkozásra is! Imádkozzunk azokért, akikért még soha nem imádkoztunk!Egyszer annyira rámszakadt, hogy Kínában hány százmillió ember nem is hallotta Jézus nevét. Indiában szintén. Én meg ülök kényelmesen a fotelemben. Nem tudok elmenni Kínába, Indiába, de imádkozni tudok értük. Tudjátok milyen érdekes tapasztalatot szereztem. Példának mondom el. Jöttek hozzám holland vendégek. Akkor ismerkedtünk először hollandokkal. Az egyik holland adott nekem egy olyan térképet, ahol holland missziói állomások vannak az egész földön bejelölve. Megköszöntem. Elmentek. Jön egy másik holland csoport, és mutattam ezt a térképet. Mondom ennek a második holland csoportnak, ezért az afrikai állomásért, ezért az ausztráliai, és ezért a dél-amerikaiért imádkoztam. Többet nem birok. Ezért a 3 állomásért imádkoztam. Így néztek rám és hátráltak. Mondja mégegyszer! Az egyik azt mondja: Ott dolgozik a fiam, orvos. A másik azt mondja: A lányom ott ápolónő. A harmadik megint: Két fiam dolgozik ott. Zimányi úr honnan tudja? Honnan, hogy nekem imádkozni kell. Bár tudnék minden állomásért. Vegyetek fel terheket! Szorgalmasabban kell imádkozni! Nem úgy, hogy Uram álld meg az emberiséget! Nem ilyen olcsón. Nem. Meg kell nevezni, és kérni. Mi nem tudjuk ezt a szót, mi az, hogy könyörgés. Mi imádkozni tudunk, könyörögni nem. Ezékiás könyörgött az életéért. És kapott még 15 évet. A könyörgés sokkal erőteljesebb valami, mint az imádság. A könyörgés egy erővel teli imádság. Könyörögjetek! Először magatokért. Ha tudjátok, erősítsétek meg bőjttel.Most el kell mondanom egy példát. Nehezen állok már, de mégis kibirom. Egy 70 tagú, kedves kis keresztyén gyülekezetnek voltam vezetője kinn Északon. A földalatti összejövetelen egyszer bejön egy asszony. Legalább 2 m magas, földig érő fekete ruhában. Nyugodt volt az arca, de látszott rajta, hogy sok szenvedést élhetett át. Külön tette a székét is. Nem állt szóba senkivel. Odamentem hozzá. Mi az oka, hogy olyan meggyötörtnek látszik az arcod, bár békességes? Akkor elmondta a következőt: 16 éves koromban engem a baptista prédikátorom bemerített, és baptista gyülekezet tagja lettem. Nagyon boldog voltam Istenemben. Hamarosan jött Sztálinnak az a rendelete, amely a lelkészek kiiktatásáról szólt. A lelkészek választhattak: vagy világi beosztást kapnak, vagy ateista agitátorok lesznek. Az ő prédikátoruk megtagadta hitét, és vállalta, hogy agitátor lesz. Századosi rangot kapott, jó fizetést, és a falujában maradhatott egy feltétellel. A feltétel az volt, hogy a kis közösség minden tagjához, aki bemerítkezett, oda kellett mennie és megmondani, hogy:
"Hazudtam nektek, egy szó sem igaz a Bibliából. Mese minden minden a túlvilágról, meg kell mindent tagadni." Őt, az akkor 16 éves lányt is meglátogatta prédikátora, és ezt elmondta. El lehet gondolni, hogy milyen hatást tett ez a kislány nyiladozó lelkére, amikor még nem volt különösebben szilárd kötődése az Úr Jézushoz. Erre a romboló beszélgetésre megfagyott benne minden. Nagyon elbizonytalanodott és eltávolodott Istentől. Később férjhez ment, és a házasságából született egy kisfia, aki nem volt egészséges. A gerincéhez volt nőve egy porcos, húsos kinövés, amit teknősbékapajzsnak nevezett az asszony. Egyetlen orvos sem merte vállalni, hogy eltávolítsa. A csecsemő állandóan csak sírt és sírt. Nem tudta rendesen pólyázni sem, hanem lepedőben tartotta, és lepedőből lepedőbe gurítgatta. Úgy tudta csak tisztába tenni. Látszólag megszokta már, hogy gyermeke annyit sírt, mégis lassan felőrölte az idegeit gyermeke szenvedése.

Egy napon beállított hozzá egy orosz katona és megkérdezte, hogy ő-e az az asszony, akinek egy torzszülött gyereke van?
Meg akarta nézni a gyereket. Miután látta a gyereket, szó nélkül elment. Nem mondta meg, hogy miért jött megnézni. Az asszony nem értette ezt a látogatást, azt gondolta, hogy kiváncsiságból volt az egész. Mindenesetre igyekezett elfelejteni és nem gondolni rá. Aztán 30 nap múlva a katona megint eljött hozzá. Nehezen ismerte meg, mert csak csont és bőr volt. Megkérdezte tőle, hogy mi van a kisfiúval?
Akkor én, mondta tovább az asszony az élete történetét, megdöbbenve a katona látogatásától is, és még az egészen friss, éjszakai élmény megrendítő hatása alatt állva, elmondtam a katonának, hogy mi történt.

Az történt ugyanis, hogy nagyon sírt a gyerek éjjel. Annyira ordított, hogy még neki, az anyának is feltűnt, szokatlan volt, pedig már a gyerek síró hangját is megszokta. Odament hozzá, hogy másik lepedőbe tegye, és ahogy átgurította a gyereket, levált a teknősbékapajzs a gyerek hátáról.Egy gyönyörű szép, tiszta, egészséges hátú kisfiút vehetett a karjába. Bevezette a katonát a szobába, és megmutatta neki.

A katona ekkor felfedte ittjártának okát, és elmondta, hogy 30 napja, amióta itt volt, azóta böjtölt, s csak éppen annyi kenyeret és vizet vett magához, hogy a gyakorlat alatt a puskát tartani tudja. De tegnap este azt mondta az Úrnak, hogy már nem bírja tovább a böjtölést, ha nem hallgatja meg az Úr, nem böjtöl tovább. De lám az Úr meghallgatta!
Ahogy az asszony ezt megtudta, hogy az Isten imádságra gyógyította meg a gyermekét, megmozdult, kinyílt szívében valami. Megindult a lelke gyógyulása is, előjött a régi emlék, ismét keresni kezdte az Urat, elkezdte hinni és félni az élő Istent!
Most gondolj kicsit magadra! Egy istentelen prédikátor hitetlensége téged eltaszított az Úrtól. Egy nagyhitű baptista katonának a hite pedig visszahozott, de hol a te hited? Mindig a mások hitéből akarsz élni?
Igazad van József testvér, ezt mondta. Igazad van. Az Úr engem visszahozott. Nem érdemlem meg. Él az egészséges fiam. Az arcomon mindig fog látszani, rengeteget szenvedtem, de békesség van bennem.Látjátok, érdemes volt imádkozni, annak a katonának a számára teljesen idegen gyerekért. Mi köze volt hozzá? Isten ráterhelte, és ő szót fogadott.
Most azért megismétlem mégegyszer, ha odaadjuk az akaratunkat, értelmünket, érzelmeinket, szorgalmunkat az Úr kezébe, akkor nem raktárba, leltárba kerül, hanem ezt mondta az Úr Józsuénak:
"azok az ÚR kincstárába kerüljenek!"
Ajándékozzátok meg a Mindenható Istent, és magatok fogtok gazdagodni! Ha úgy mentek haza, mostantól kezdve azt akarom, amit Isten akar. Gondolatvilágomba a bűnt nem engedem be. Érzelemvilágom felett Jézus uralkodik, és szorgalmas leszek az Úrért, az Ő ügyében. Nagyon meg fogtok gazdagodni. Én milliomos ember vagyok. Milliomos vagyok. Az életem boldog sok nehézség között is. Gyönyörűen igaz.
Mit mondott Jézus? "Az én igám gyönyörűséges."
Tapasztaltátok már? Igazat mondott vagy nem? Igazat! "Az én igám gyönyörűséges." Odaadni az aranyat, de mindet, az ezüstöt, a rezet, a vasat! Meg fogjátok látni, hogy megváltozik minden. Adja az Úr, hogy úgy legyen!Imádkozzunk!
Megköszönjük áldott Istenünk Igédnek üzenetét, a Te igényedet akaratunkra, értelmünkre, érzelmünkre, szorgalmunkra. Olyan csodálatos, hogy kincseid közé rakod nyomorult életünk apró ajándékait. Köszönjük, hogy így van. Mi pedig azt akarjuk, amit Te akarsz. Akaratodhoz akarunk igazodni ebben is. Odaadunk mindent. Semmit nem tartunk meg magunknak. Áldd meg ezt az engedelmességet, és gazdagíts meg! Úr Jézus engedd, hogy megtapasztaljuk, hogy a Te igád gyönyörűséges, terhed könnyű. Ámen.