HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján
ALLAN VYYRYLAINEN BIZONYSÁGA

Ez a bizonyság szolgáljon az Úr akarata szerint figyelmeztetésül és lelki áldásul hívőknek és nem hívőknek egyaránt. Anja ezt a bizonyságtételét Torontóban, a Scarlett Road-i gyülekezetben 1981-ben mondta el. Allan, Anja Vyyrylainen finn testvérnő férje.Imaház Torontóban, Kanadában a Scarlett Road 51-ben

Örülök, hogy itt lehetek közöttetek ma reggel. Érzem szereteteteket, és ez az Úr Jézus szeretete, amely árad felénk. De a legjobban annak örülök, hogy maga az Úr Jézus van itt közöttünk. Érzem az Ő Szent Szellemének jelenlétét, s ez a legfontosabb dolog! Ha szavainkat nem a Szent Szellem inspirálja, az egész beszéd nem ér semmit! Nagyon boldog vagyok, hogy az Úr Jézus kegyelme által én is meg vagyok váltva, s meg vagyok mosva az Ő szent vérében.

Az életemet tizenöt éves koromban adtam át az Úr Jézusnak. Ő lenyúlt kezeivel hozzám, és én is nyújtottam feléje kezemet, azóta együtt járunk. Azután betöltött az Ő drága Szent Szellemével, és elmentem Vele a Jordán vizéhez megkeresztelkedni. Ezt követően nagyon különleges utakon vezette életemet. Azt mondta nekem, kövessem Őt 100%-ig. Ő nem akarta, hogy én csak félszívvel szeressem! Nagyon boldog vagyok, hogy elhívott az Ő szolgálatára.Most az indiánok között dolgozom drága férjemmel együtt.

A férjemet, Allant elhívta az Úr, és megtalálta Jézus Krisztust. Katonatiszt volt. Magas rangú katonai tisztséget töltött be. Nem ivott, nem dohányzott és önmaga szemében soha nem követett el semmilyen bűnösnek látszó dolgot. Azóta azt mondja, hogy ő volt a legnagyobb farizeus a világon. Még a katonái is a háború alatt ezt a gúnynevet adták neki: "farizeus." Az Úr Jézus azonban őt is megmentette. A háborúban négy alkalommal megsebesült. Közvetlen a háború után súlyos betegen szállították Helsinki egyik kórházába, mert az egyik lába nagyon feldagadt. Az orvosok sürgősen operációba kezdtek, mivel látták, hogy vérmérgezés áll fenn. A műtét közben a férjem meghalt a kezeik között. Látta saját testét feküdni a műtőasztalon, és mondta az orvosoknak, hogy ne dolgozzanak rajta tovább, mert ő már elment.

De azok nem értették meg őt, mert akkor már elhagyta a fizikai testét, és a lelki testében volt, ami egyébként mindnyájunknak az igazi teste. Tapogatta kezeit, lábait, és gondolkozott. A lelki testét sokkal valóságosabbnak érzékelte, mint a régi fizikai testét. Aztán hirtelen süllyedni kezdett. Nagy sebességgel ment lefelé. Hirtelen egy szobában találta magát, ahol borzasztó rossz érzések fogták el. Úgy tűnt, mintha nagy gránitkövekből kirakott szoba lett volna, ajtó és ablakok nélkül. Borzongató hely volt. Érezte, hogy ez a Pokol.

És igaza volt, mert ő a Pokolban volt. Gondolkodott, vajon miért van itt, holott ő valójában nem követett el komolyabb bűnöket. Akkor hallott egy hangot, ami egy csodálatosan fényességből jött. Ennek a fényességnek nem volt formája. Ez a hang azt mondta: "Te vissza fogsz menni a fizikai testedbe, de mielőtt visszamész oda, látni fogod a saját bűneidet és még többet. Látni fogod a Pokolnak egy részét, de ha visszamész a testedbe, soha ne mondd azt, hogy láttad a Poklot, mert csak egy részét láttad, mert senki nem láthatja sem a Paradicsomot, sem a Poklot teljességében, csak egy kis részét."A férjem előtt ekkor lepergett egy film, és láthatta a bűneit, amit addig elkövetett. Látta önmagát, mint kisgyermeket, aki az unokatestvére kertjéből elvett egy almát. Amikor ezt tette, akkor azt gondolta, ez nem bűn, hiszen ez az unokatestvéréé volt. Aztán látta a többi bűneit is. Szülei gazdagok voltak, és háztartási alkalmazottakat tartottak. Az édesanyja jól megfizette ezeket a leányokat, akik erre nagyon rá is voltak szorulva. De amikor ő nem szerette valamelyiket, hazudott az édesanyjának felőlük, hogy azt a lányt elküldjék. Ezeket is mind láthatta azon a filmen. Hallotta, hogy a legnagyobb bűne az volt, hogy nem szerette az Úr Jézust, soha nem adta oda Neki bűnös életét, és nem akarta az Ő kegyelmét.

Pénz szeretete

A másik nagy bűne az volt, hogy nagyon szerette a pénzt. Elhatározta, hogy ő lesz a világ egyik leggazdagabb és leghíresebb embere. Valóban sok pénzt is keresett. De mióta megtért, gyűlöli a pénzt! Elégedett kenyérrel és krumplival. Inkább szeretne mindent odaadni az Úr Jézus munkájára. Ahogy látta szeme előtt leperegni élete filmjét, felkiáltott: - Uram, irgalmazz nekem! Bocsásd meg az én bűneimet, és ígérem, hogy mindent vissza fogok fizetni! A hang azt mondta: "Megbocsájtattak a te bűneid." Ezt követően nagyon jól érezte magát, minden teher leesett róla!

"Alkoholista voltam"

Aztán a fény átvezette a falon egy másik szobába. Ott nőket és férfiakat látott állni, és úgy tettek mintha valamit ittak volna, de nem volt semmi innivalójuk. Férjem kérdezte, van-e itt valaki, aki finnül tud beszélni? Egy férfi válaszolt: "Igen." Akkor odavezették ahhoz a férfihez, és a férjem kérdezte: "Te miért vagy itt?" Én egy alkoholista voltam. Az Úr megtérésre hívott, de én sohasem adtam Neki az életem. Mikor aztán elhagytam a földi, fizikai testemet, az üvegeket is ott kellett hagynom, de magammal hoztam az én bűnös vágyamat, bűnös kívánságaimat. Látod ezt a tüzet az arcom körül? Ez a Pokol tüze. Ez örökkön-örökké ég körülöttem. Ez a tűz két dolog miatt van körülöttem. Az egyik, mert én örökre el vagyok zárva az örökké élő mennyei Atyától, a másik ok, hogy a bűnös kívánságom éget minden időben. Még folytatta: "Ha majd visszamész a földi testedbe, mondd el az embereknek, hogy ne tegyék azt, amit én tettem!"

"Utcanő voltam"

Ezután a férjemet átvezették egy másik szobába. Ott meztelen férfiakat és nőket látott. A testük sebekkel volt tele, borzalmasan néztek ki. Egyet megkérdezett közülük: "Te miért vagy itt?" Az asszony válaszolt: "Két dologért. Én egy utcanő voltam, és bűnöztem a testemmel. Az Úr hívott engem magához, de én nemet mondtam Neki, és most itt vagyok. Még a földi testemben voltam, kielégítettem bűnös kívánságaimat, de most már nem tudom, de a vágyak megmaradtak bennem, és ez olyan, mint a tüzes Pokol. Látod a tüzet körülöttem? Ez a Pokol tüze. Nagyon rosszul érzem itt magam, mert örökre el vagyok szakítva a mennyei Atyától, és már soha nem is lehetek az Ő közelében, és ez maga a Pokol! Azután további szobákba vezették a férjemet. Úgy tűnt, hogy különböző bűnösök, különböző szobákban tartózkodnak. Látott egy még borzalmasabb szobát, mint a többi. A hang azt mondta: "Ezt a szobát belülről nem láthatod, mert ha látnád, akkor soha nem mehetnél vissza a fizikai testedbe."

Nyelv bűnei

Utoljára még egy szobába vezették, ahol egy idős hölgy ült. Ennek a hölgynek a nyelvét látta égni. Az asszony kezeivel marta a saját nyelvét, ami olyan volt, mint egy véres húsdarab. Férjem kérdezte: "Te miért vagy itt, te nem nézel ki olyan rosszul, mint a többiek?" Az asszony elmondta: "Én keresztyén voltam. Szerettem az Urat, de hirtelen rossz dolgokat kezdtem beszélni az én hívő testvéreimre. Mind többet és többet beszéltem róluk. Végezetül már hazudtam is felőlük. Kitaláltam történeteket. Állandóan csak fájdalmakat okoztam nekik, és egyre mélyebbre és mélyebbre jutottam a bűnbe. Nem bántam meg az elkövetett bűneimet soha, s most itt vagyok." A férjem azt mondta, hogy talán ez volt a legrettenetesebb látvány. Valaki, aki már keresztyén volt, s nem figyelt az életére, és a Pokolba jutott! Ha nem vigyázunk napjainkra, mi is oda juthatunk, ahova az istentelenek kerülnek! Ezután férjemnek a megszentelődés és az Úr akaratának cselekvése lett a legfontosabb az életében!Aztán a férjemet visszaküldték a fizikai testébe. Ebben az időben, Finnországban a halottakat öt órán át egy kórházi szobában tartották, ahol könnyű lepedővel takarták le őket. Öt óra eltelte után a főnővér egy másik nővérrel bejött abba helyiségbe, hogy férjemet elvitessék a temetkezési vállalathoz. Mikor bejöttek, ő az ujjával megemelte a lepedőt. Elképzelhetitek az ijedelmet, amit ez kiváltott. A sikoltozásra egy idősebb és egy fiatalabb doktor jött oda.

Az idősebb megkérdezte: "Mondd el nekünk, hogy hol jártál?" Férjem elmondott mindent. Az idősebb orvos sírni kezdett és bűnbánatot tartott, de a fiatalabb orvos, aki sok bűnnel volt megkötözve ahelyett, hogy alázattal megbánta volna bűneit, és bocsánatot kért volna Istentől, kiment és főbe lőtte magát. Nem tudott megtérni. Ha van valaki, aki még nem tartozik igazán és teljesen az Úr Jézushoz, bánja meg bűneit, mert különben soha nem láthatja meg Istent!Ezek után férjem az orvosok tudta nélkül rendelt egy taxit és kiment. Egyenesen a rendőrségre hajtatott. Édesapja és bátyja sok különböző üzlettel rendelkeztek. Egyik ezek közül az volt, hogy hajó összeköttetésük volt Finn és Svédország között. Sok faanyagot szállítottak, de nem mindig fizették meg a teljes vámot. Férjem a rendőrségen elmondta, mi történt vele, hol járt, mit látott, s most eljött, hogy visszafizesse az adósságokat, csalásokat, mert ő már az Úr Jézushoz tartozik. A rendőrök hallva a bizonyságtételét, némelyek sírni kezdtek.

Azt mondták, hogy te olyan becsületes vagy, neked nem kell semmit fizetni, de édesapádnak ide kell jönni, és neki majd fizetni kell. Az édesapja szívesen fizetett, mert közben ő is megtalálta az Úr Jézust, mint személyes Megváltóját. Ő most már a Mennyben van! A férjem ezek után minden pénzét az utolsó fillérig odaadta az Úrnak. Ebből a pénzből Indiában egy árvaházat építettek. Aztán azt mondta az Úrnak: "Most vedd az én kezemet, lábamat, mindenemet, amim csak van, s használj engem. Te nézzél utána az én szükségleteimnek. Most már a Tiéd vagyok!" Még egy dolgot szeretnék nektek elmondani.Nemsokára Helsinkibe ment, és ott volt egy látomása.

Látta az Úr Jézust eljönni. (1Thess 4:16-17) Látta a keresztyéneket, ahogy fölemelkednek a levegőbe, és látta az Urat a felhőkben az angyalokkal. Látta, hogy a keresztyének Helsinkiben hogyan hagyják maguk mögött cipőiket, ruháikat és minden mást, és hogyan kaptak gyönyörű hófehér ruhákat, majd egymás kezét fogva kört alkottak és emelkedtek fölfelé az Úr elé. Az volt a legszebb, hogy egyik sem kérdezte a másiktól, hogy melyik gyülekezethez tartoztak, csak azt nézték, hogy az Úr Jézus vérében mind meg vannak mosva! Halleluja, dicsőség az Istennek! (Jelenések 7:9-17) A látomás után férjem szíve megtelt félelemmel. Tudta, hogy az Úr vissza fog jönni, de azt nem tudta, hogy ő miért maradt itt?

Tudta, hogy a bűnei megbocsájtattak és eltöröltettek az Úr Jézus vére által. Mi az oka, hogy ő mégis itt maradt? Volt egy aranyórája és egy briliáns gyűrűje. Gondolta, azok akadályozták őt. Elment a közeli kis erdőbe és eldobta azokat. Felszállt egy autóbuszra. Ott ült egy kedves idős hölgy, elmondta a néninek, hogy mi történt vele, és mit látott az előbb. Megkérdezte az idős nénit: "Te olyan jóságosnak és szépnek látszol, hogy maradtál te is itt?" A néni mosolyogva válaszolt: "Az Úr Jézus valóban hamar vissza fog jönni fiam, de te csak egy látomást láttál. Az Úr Jézust én is nagyon szeretem, és látod, mégis itt vagyok."

Férjem nem volt még boldogabb az életében, mikor ezeket a szavakat hallotta. Majd a néni meghívására elment a házához, és ott maradt pár napig. Együtt tanulmányozták a Bibliát, és ott betöltődött Szent Szellemmel, mert a néni egy Szent Szellemmel betöltött hívő volt. Az Úr Jézus csodálatosan munkálkodik! Elhívta az én drága férjemet az Ő Királyságába és az Ő szent munkájára. Most az indiánokkal foglalkozunk. Nekik is szükségük van az Úr Jézusra.

Ha elmondjuk nekik ezt a történetet, sírni kezdenek. Számukra a láthatatlan világ sokkal valódibb, mint nekünk. Ők azonnal megértik, miről van szó. Arra kérlek végül benneteket, hogy imádkozzatok érettünk, hogy áldással hirdethessük az Úr Igéjét továbbra is! Mi magyarok és finnek úgyis egy családba tartozunk. Hallgattam a beszédeteket és találtam néhány hasonló szót, de mikor az Úr Jézust szeretjük, mind ugyanazon a nyelven beszélünk, ahogy az 1Korinthus 13-ban van írva, a szeretet nyelvén!

Az Úr Jézus áldjon meg benneteket! Ámen!
"Most azért megmarad a hit, remény, a szeretet, e három;
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." (1Kor 13:13)

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!