HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Balog Zoltán lelkész élete
(1928-2006)Zemplén megyében, Sajóhídvégen született 1928. július 13-án. Háromgyermekes családban nőtt fel. Iskolai tanulmányait a miskolci Református Elemi Iskolában és a Református Lévay József Gimnáziumban végezte. 1945-ben már prédikált legátusként falusi gyülekezetekben. Ekkor szólította meg Isten Igéje. "Szánjátok oda magatokat Istennek!" (Róm 6:13)
A fiatalember a hívásnak engedett, és ettől kezdve a keresztyén életre és szolgálatra szánta el magát egész életére. Blumhardt Kristóf német lelkész, igehirdető és gyógyító szolgálata példa lett számára. Tanulmányai folytatása idején szívesen szolgált a lelki ébredésben. Elkötelezetten szolgált a Jó pásztor Református Zsidó Missziónak, melynek két pályázatán is díjat nyert munkájával. A sárospataki teológián lelkészi képesítést szerzett.Balog Zoltán lelkészi szolgálatát 1951-ben kezdte el Tiszalúcon. Több állomás után Cserépfalun gyülekezeti lelkész. Az elmúlt negyven évben az állami diktatúrával, és annak egyházi formájával tudatosan szembehelyezkedett, és harcolt ellene. Ezért folyamatos mellőzés és megbélyegzés volt osztályrésze. Szembenállása különösen 1969-től öltött határozott formát, amikor is lelki barátaival bükkszentkereszti nyaralójukban missziói alkalmakat tartottak gyermekeknek, ifjaknak és felnőtteknek, ami újabb megtorlásokat vont maga után. Munkája az Iszákosmentő Misszióban teljesedett ki. Isten sok sérült ember és családja gyógyítására használta fel eszközként, vallja önmagáról.
"Álljatok meg a hitben" címmel lelkigondozó könyvet írt. Ebben foglalta össze a keresztyén életről vallott felfogását. "Mi úgy gyógyítunk, hogy a Biblia által hirdetjük az egyetlen lehetőséget, Isten szabadítását. Nagyon nagy öröm látni, tapasztalni, ahogy emberek szabadulnak a szörnyű állapotból."
Több állomáshely után Cserépfaluról került a Református Iszákosmentő Misszió élére. 1981 óta, amikor a Református Iszákosmentő Misszió megalakult, a gyülekezeti munka mellett segítőként vett részt a szenvedélybetegekért végzett szolgálatban. 1982-ben Balog Zoltán cserépfalui lelkész és felesége bükkszentkereszti nyaralójukat a misszió tevékenységének folytatására az egyház rendelkezésére bocsátották. Ezt később egy szomszéd nyaraló átadása követte. Mivel ebben az otthonban már 1969-től folyt lelki szolgálat felsőbb engedélyek nélkül, a hely izoláltsága miatt, alkalmas volt családias jelegű összejövetelekre. A RIM életében döntő év volt 1983 és 1984. 1983-ban Siklós József titkár váratlanul meghalt.Balog Zoltán és felesége Tapolyai Margit

Balog Zoltán 1984 óta dolgozott, mint a misszió vezetője, melyben segítségére volt felesége, Tapolyai Margit is. Álljatok meg a hitben címmel 1985-ben jelent meg utógondozó könyve, melyben a keresztyén életről vallott felfogását foglalta össze. Kiadója Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya.
1993-ra újra szervezte a kékkereszt-mozgalmat, amelyik ma már kiemelten közhasznú szervezetként működik, és Dömösön 51 férőhelyes kórházat működtet a szenvedélybetegek gyógyítására, utógondozására és prevenciós feladatok ellátására. Feleségével együtt nyugdíjasként is, szinte haláluk pillanatáig, végezték szolgálatukat. Balog Zoltánné pedig a gyógyító és prevenciós munkát végezte nagy odaadással.Kialakult a misszió feladatköre, amely a következő területeket ölelte fel:
- Felelősségébresztés az alkohol elleni küzdelem ügyében és az alkoholisták gyógyításáért.
- Hívogatás és előkészítés a gyógyító alkalmakra.
- Megelőzés (prevenció). Az alkoholista családok gyermekei, ifjai részére külön konferenciákra került sor. Felvilágosító munka indult el néhány budapesti iskolában.
- Gyógyító szolgálat. Évente nyolc-tíz gyógyító konferencia, 1989-től az MSZOSZ-szel együttműködve időszakos szanatóriumban Dömösön folytatódott a munka.
- Utógondozás.Az idők folyamán az ország területén közel ötven utógondozó csoport alakult azok részére, akik már voltak vagy készültek gyógyító alkalomra. Egyhetes utógondozó alkalmak, családi konferenciák, munkaterápiás hetek szerveződtek. Folytatódtak a körzeti találkozók, minden évben egy három napos országos találkozóra is összegyűltek. 1989-ben az utógondozás segítésére, a gyógyító munka támogatására kékkereszt csoport alakult a misszión belül azokból, akik elkötelezték magukat az alkoholmentes élet és a misszió szolgálata mellett. A csoport tagja lett a Nemzetközi Kékkereszt Szövetségnek. 1989-1997 között a RIM használatba kapja, majd bérli Dömösön a SZOT üdülőt, és az egészségügy befogadja mint gyógyító szanatóriumot. 1992-ben megalakul a kékkeresztes gyermekcsoport Reménység Csoport néven. Következő évben ötvenhat alapító taggal újraalakult a Magyar Kékkereszt Egyesület (MKKE), elnöke Balog Zoltán lett. Az egyesület két év múlva ismét tagja lett a Nemzetközi Kékkereszt Szövetségnek. 1996-ban a MKKE megvásárolja Dömösön a SZOT üdülőt. 2000-től a dömösi Alkohológiai Szakintézet tevékenységét újra elismerik mint gyógyító tevékenységet, járó- és fekvőbeteg ellátással.Ma a kábulatszerzés időszakát éljük.
A felnőttek az alkoholba, a fiatalok a drogba menekülnek.Azt vallotta: Vagyok, mert Isten céllal teremtett.
Mi azzal bátorítjuk betegeinket: ha Isten szabadítását elfogadod,
az Ő segítségével teljes értékű ember lehetsz.
Minket csak az érdekel, hogy aki térdre zuhant az Úr előtt,
talpra álljon, megálljon a hitben, és megtalálja otthonát.Munkája állami elismeréseként 1999-ben megkapta
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét,
2005-ben a Kábítószerellenes Világnap alkalmából
Elige Vitam (Válaszd az életet) Életmű Díjat kapott.
2006. június 26-án hajnalban - alig egy hónappal követve feleségét -
életének 78. évében Urához költözött.


Ajándékozó kúrán

/Smidt Valéria : Hitélet cikkéből részlet/

- Akik megjárták a dömösi elvonókúrát, miért mondják, hogy ajándékozó kúrán jártak?
- Azért, mert Isten nem elvenni akar tőlünk valamit, hanem megajándékozni szeretne egy beteljesedett élettel. Számára az a fontos, hogy előrelépjünk a vele való kapcsolatunkban. A Lélek gyümölcseit, a szeretetet, az örömet, a békességet, a jóságot, a hűséget, az engedelmességet kínálja fel nekünk.
- Amikor nem teljesíti kívánságaikat, egyesek újból káros szenvedélyeik rabjaivá lesznek.
- Mert nem értik, hogy életünk nem kívánsághangverseny, hanem imádság, s ennek lényege a "Mit akarsz, Uram, hogyan cselekedjem?" magatartás. Ehelyett mi gyakran meg akarjuk mondani Istennek, hogy mit tegyen. Ő viszont, akár a jó szülő, kívánságaink közül csak azokat teljesíti, amelyekkel többre jutunk, s azokat nem, amelyekkel ártana nekünk.
- Zoli bácsi, Margit néni, önök Dömösön még az ateista szenvedélybetegeknek is Isten Igéjét hirdetik?!
- Így van. Nem egy ember jött hozzánk azzal, hogy "Zoli bácsi, én ateista vagyok, hogy menjek Dömösre?"
"Komolyan? - kérdeztem. - Örülök neki."
"Hogy-hogy?" - hüledezett.
"Örülök, fiam, hogy tiszta lappal indulsz. Különben minden hívő hitetlenből lett."Terápiánk beszéd-, illetve beszélgető terápia. A lelki munka mellett azonban mindig van a csoportban orvos is. A beteg megkapja az egészségügyi ellátást, de munkánk intenzív lelki alkalom. A Kékkereszt gyökértelenségünk orvoslása végett jött létre. Az elmúlt évtizedekben társadalmunk tudatosan tönkretette, leépítette a családot, amikor elvágta gyökerét, amellyel Istenhez kapcsolódott. Az ember elveszítette erkölcsi értékrendjét, azt mondta: "Vagyok, mert lettem", ahelyett, hogy azt mondaná: "Vagyok, mert Isten céllal teremtett."

Megelőzési munkánk során többek között fölvilágosítjuk az embereket arról, mivel lehet kivédeni az alkoholt és a többi szenvedélyt. Korán ráébredtünk, hogy az alkoholizmus közösségi probléma. Mivel a legkisebb közösség a család, a házasság, ezért lettünk házasság- és családgyógyító közösség. Fokozatosan alakult ki a gyógyítás, utógondozás. Hitmélyítő heteket szervezünk, a Kékkeresztes csoportok számára időnként lelki napokat, találkozókat tartottunk az ország különböző nagyvárosaiban. Egy másfajta életvitelnek próbáljuk megnyerni a családokat, ezért alakult meg a Józan Élet, Egészséges Család Véd Egyesület. Dömösön a családgyógyítóra évente két alkalommal meghívunk családokat, gyermekeikkel együtt.
"Az igazak emlékezete áldott."

"JÉZUS ÍGY VÁLASZOLT:
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet..."
(BIBLIA Jn 14:6)

Jézus él!

Isten küldte Szent Fiát, Jézust.
Gyógyítani, szeretni jött.
Ő jött meghalni a bűneinkért.
Egy üres sír bizonyítja, hogy Jézus él!

Ó, mily csodás, újjászülettem!
Örömöt, békét megkaptam.
Oly nyugalom biztosan tudni,
Próbákon át Jézus megtart, mivel Ő él!

Mert Jézus él, bátran várom a holnapot,
Mert Jézus él, elmúlt minden félelmem,
Mert én hiszem, igen, tudom, Ő tartja fenn a jövőt,
És élni érdemes csupán azért, mert Jézus él.Életed adtad, hogy Életem lehessen


Zimányi József: Szükségem van-e új szívre?

Köszönöm Jézus

Adj új szívet nekem én Istenem!
Tiszta szívet teremts énbennem!
Kérlek, ne vess el a Te orcád elől!
És Szent Szellemedben adj új erőt!
Ó, hozd vissza még a váltság örömét,
És Te tisztítsd meg egész életem!


MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET és RIMM
Dömösi Addiktológiai Rehabilitáció

2027 Dömös, Dózsa György út 12.
Tel./Fax: 06 (33) 507-100

Egy sört csak megérdemel * VALÓBAN SZABADOK LESZTEK!

Némethné Balog Katalin, a Református Iszákosmentő vezetője ismerteti az ivás stádiumait, a gyógyítás módját, aki szerint a dömösi kórházban azt tanulják meg a kliensek, hogy szabad nemet mondani az alkoholra. Amikor igent mondanak az Istenre, akkor van szabadságuk arra, hogy nemet mondjanak az alkoholra.