HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján
http://www.vargamakai.com
Máté 5:3-12 a Mühlheimi Újszövetségből magyarázattal

Fordította: Gazdag István

3 Boldogok a lelki szegények,
mert övék a mennyek országa.
4 Boldogok, akik sírnak, mert
ők megvigasztaltatnak.
5 Boldogok a szelídek, mert ők
öröklik a Földet.
6 Boldogok, akik éhezik és
szomjúhozzák az igazságot,
mert ők megelégíttetnek.
7 Boldogok az irgalmasok, mert
ők irgalmasságot nyernek.
8 Boldogok, akiknek szívük
tiszta, mert ők az Istent
meglátják.
9 Boldogok, akik békét
teremtenek, mert ők az Isten
fiainak neveztetnek.
10 Boldogok, akik az igazságért
üldöztetnek, mert övék a
mennyek országa.
11 Boldogok vagytok, ha
gyaláznak és üldöznek titeket,
és minden gonosz hazugságot
mondanak ellenetek énérettem.
12 Örüljetek és ujjongjatok,
mert a ti jutalmatok
bőséges a mennyekben,
mert így üldözték a prófétákat
is, akik előttetek éltek.
A mennyeknek országa a lelki
szegényeké, akik önmagukban
semmit nem találnak, amire
hagyatkozhatnának.
Teljesen világos előttük,
hogy ők Jézus
nélkül semmik, és semmijük
nincs. Minden erőfeszítésük egy
Istennek tetsző élet után
kudarcba fulladt. Ők búslakodók,
akik bűneik nyomorúságán
sírnak. Így lesznek szelídek,
másokkal szemben jogaikhoz
nem ragaszkodók. Csendben bele
tudnak törődni mindenbe, mert
az Istentől való igazságot
éhezik. Önmagukban semmiféle
igazságot nem lelnek. Ez
másokkal szemben irgalmassá
teszi őket, ami által tiszta
szívűek lehetnek, semmihez nem
kötve, semmihez nem
ragaszkodva, hogy mindent
Istenben találjanak meg. Így
lesznek béketeremtőkké egy
békétlen világban, és így tudnak
elszenvedni minden üldöztetést,
gyalázást és gonosz hazugságot
az igazságért, mint Jézus követői.
"Ha segítségül hívtok, és
állhatatosan imádkoztok hozzám,
akkor meghallgatlak benneteket.
Megtaláltok engem, ha kerestek
és teljes szívvel folyamodtok hozzám."
(Jeremiás 29:12-13)"Amit szem nem látott, fül nem hallott,
és az ember szíve meg sem sejtett
azt készítette el Isten az Őt szeretőknek." (1Kor 2:9b)

"Áldott a Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is." (2Kor 1:3-5)"De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem." (Habakuk próféta könyve 3:18-19)

"A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen." (Péter első levele 5:8-11)

Kempis Tamás: KRISZTUS KÖVETÉSEJézus így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében." (Lukács evangéliuma 9:23-26)