HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőDerek Prince tanítása New Zealandon Isten elhívásáról.
MA IS AKTUÁLIS. Előtte Ruth bizonyságtételét láthatjuk,


hogy munkálkodott életében az Úr. Hogyan találta meg Dereket, élete igazi társát?Derek szilárd meggyőződése az volt, hogy Isten a házasságszerző.
Ezzel a címmel könyvet is írt. Ezt mondta erről:
"Isten soha nem bízta rám, hogy feleséget válasszak."


1945-ben, amikor éppen őrjáratban volt a szolgálati helyén, Derek imádkozni kezdett Lydiáért és az otthonában élő gyermekekért. Saját szavaival: "A Szent Szellem drága és erőteljes üzenetet adott nekem nyelveken. Rövid szünet után megkaptam a magyarázatot is. Isten a saját számon keresztül mondta: Ugyanabba az igába és hámba fogtalak titeket."

Ezt úgy értelmezte, hogy valahogyan együtt kell dolgoznia Lydiával. Csak hónapokkal később döbbent rá, amint a kapcsolatuk mélyült, hogy ez az "iga" a házasság, a "hám" pedig a közös szolgálatuk Istennek.

Korkülönbségüket, valamint eltérő kulturális és tapasztalati hátterüket tekintve Derek eltöprengett, hogyan is működhet egy ilyen házasság. Derek egyke volt, itt pedig egy olyan otthonnal találkozott, ami tele volt kettő és tizennyolc év közötti leányokkal. Így emlékszik vissza: "A lelkesedés és a félelem között vívódtam, de tudtam, hogy Isten szólt. Üzenetét megerősítette egy keresztény testvérem is, aki semmit nem tudott belső gyötrelmeimről."

Derek és Lydia 1946 elején kötöttek házasságot, közel egy hónappal azelőtt, hogy Derek megkapta a leszerelő papírját Jeruzsálemben. Erejük és egységük közös imaéletükben gyökerezett, és kitartott harminc éven keresztül. Ezalatt három földrészen is éltek, sok különböző nehézség és nyomás közepette. Derek így emlékszik erre: "Az élete vége felé Lydiának gyenge volt a szíve, ő mégis megdöbbentően erős és tevékeny maradt, majdnem a földön töltött utolsó hetéig. Néha úgy érezte, hogy a szíve a mellkasában feladja a harcot, de mindig azt mondta: "Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!"(Zsolt 73:26)

"Megtanultam tőle, hogy nem engedhetjük meg a külső dolgoknak, hogy diktáljanak a belsőnek. Az Istennek odaszánt életben egy belső erőforrásra támaszkodhatunk, ami nincs alávetve anyagi testünk gyengeségének és változásainak. Amikor meghalt, úgy éreztem, mintha a bensőm egy részét kitépték volna, és csak egy nyílt seb maradt a helyén. Isten nagylelkű volt: kegyelmet adott ahhoz, hogy átadjam Lydiát Neki, és így az Úr elkezdhetett gyógyítani."

Az ismét egyedülálló Derek újra odaszánta életét az Úrnak, Akinek elmondta, hogy hajlandó az élete hátralevő részét egyedül leélni, ha ez Isten akarata, de Isten mást tervezett. 1977-ben megint házasságszerzőként cselekedett. Egy jeruzsálemi látogatása során Derek hallott egy amerikai hölgyről, akinek megsérült a háta, és ezért nem tudott dolgozni. Derekben működött a hátproblémák gyógyulására vonatkozó hit különleges ajándéka. Meglátogatta a hölgyet, és irgalmasságból imádkozott érte, de nem volt azonnal látható a csoda.

Néhány estével később, amikor abban kereste az Úr akaratát, hogy visszaköltözzön-e Jeruzsálembe, Derek látomást kapott az ehhez vezető útról: nem egyenes volt, hanem meredek, hegynek felfelé haladó, és kanyargós.

Derek megértette, hogy ez a Jeruzsálembe visszavivő utat jelképezi, de döbbenten fedezte fel, hogy egy nő ül a földön, épp ott, ahol az ösvény elindul fölfelé a hegyre. Felismerte a hölgyet: érte imádkozott néhány nappal korábban. Megértette, hogy akkor indulhat el ezen az ösvényen, ha feleségül veszi ezt az asszonyt. Derek megint félelem és izgalom között vívódott. Így emlékszik vissza: "Kísértésbe estem, hogy megharagudjak Istenre: valóban arra kér, hogy vegyek feleségül egy nőt, akivel csak egyszer találkoztam, akiről semmit nem tudtam, és akit nem is szerettem?"

Kicsit több mint egy évvel később, 1978 októberében Ruth Baker és Derek Prince házasságot kötött. Ruth történetét, többek között a csodálatos gyógyulásáról szóló beszámolót az Isten a házasságszerző című könyvükben olvashatjuk. Ruth az Egyesült Államok közép-nyugati részén született és nőtt fel, így az ő kulturális és tapasztalati háttere is nagyon különbözött Derekétől. Amikor 1952-ben hozzáment az első férjéhez, Ruth áttért a júdaizmusra. 1970-ben, miután természetfölötti módon találkozott Jézussal, Neki szentelte az életét. Lydiához hasonlóan Ruth is a hiten alapuló életre kötelezte el magát, és a legkisebb lányával Izraelbe települt 1975-ben.

Amikor összeházasodtak, Derek hatvanhárom éves volt. A házaspár arra számított, hogy letelepszik Jeruzsálemben és Isten rendelkezésére áll a közbenjárásban, könyvek írásában, és alkalmanként szolgál is. Noha 1981-től Jeruzsálemben éltek, szolgálatuk egészen más irányban kezdett fejlődni. /Forrás: derekprince.hu/Derek Prince: Férjek és atyák 1. rész
Derek Prince: Férjek és atyák 2. rész
Derek Prince élete (1915-2003)


Derek Prince (1915-2003) több mint 50 könyv, 600 audió és 100 videó tanítás szerzője, melyeket több mint 100 nyelvre fordítottak le és adtak ki. Ő alapította a Derek Prince Ministries International-t és saját rádió adását a Derek Prince Legacy Radio-t (Derek Prince Örökség Rádió), mely naponkénti adásával még mindig hallgatókat ér el szerte a világon. A Biblia magyarázatának sajátos tömör módja millióknak segített a hit alapjainak építésében.

Derek Prince Indiában született, brit szülők gyermekeként. Angliában az Eton College-ban és a Cambridge-i Egyetemen a görög és latin nyelv szakértőjévé képezték ki. A King's College tagja volt az ősi és modern filozófia területén. A Cambridge-i Egyetemen és a jeruzsálemi Héber Egyetemen tanult héberül és arámul is. Ezen kívül számos mai nyelvet beszélt.

A második világháború idején, amikor a brit hadseregben szolgált, tanulmányozni kezdte a Bibliát és találkozott Jézus Krisztussal. Ez megváltoztatta az életét. Ebből a találkozásból levont két következtetést: először is, hogy Jézus Krisztus él; másodszor, hogy a Biblia igaz, helytálló és aktuális könyv. Ezek a következtetések egész életpályáját megváltoztatták. Akkortól kezdve a Biblia tanulmányozásának és tanításának szentelte az életét.

A "Kulcsok a sikeres élethez" (korábban "A mai nap Derek Prince-szel") című naponkénti rádióadása a világ több mint felét eléri, hallható például arabul, kínaiul, horvátul, madagaszkári nyelven, mongolul, oroszul, szamoaiul, spanyolul és tongául. Derek Prince több mint ötven könyv szerzője. Több mint négyszázötven audió és százötven videó tanítása jelent meg, amelyeket több mint nyolcvan nyelvre lefordítottak és ki is adtak.

Derek fő ajándéka az volt, hogy a Bibliát és annak tanítását magyarázza egyszerűen és világosan. Felekezetiségtől és szektásságtól mentes magatartásának köszönhetően a tanítása mindenféle faji és vallási háttérből származó embert megszólít és segít. 2003. szeptember 24-én Derek jeruzsálemi otthonában, álmában költözött az Úrhoz, miután hosszú időn keresztül hanyatlott az egészsége.

2021.04.05.

38 "Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül: 'Mester, jelt akarunk látni tőled.'
39 Ő pedig így válaszolt nekik: 'Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele.
40 Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.' (Mt12:38-40)Bódis Miklós tanítása Mt12:38-45 igék alapján.
Jézus a mai időkben is jeleket küld nekünk.


A koronavírus, a járvány is egy ilyen jel. Kárpátalján 91 alkalommal evangelizált, és kapcsolatba került ukránokkal és oroszokkal. Isten előre elmondta, és üzent nekünk. Jelenések könyve 8:10-11: 10 A harmadik angyal is megfújta a harsonát. Erre az égből lehullott egy nagy csillag, s mint égő fáklya, lobogott. A folyó egyharmadára hullott és a vízforrásokra. 11 A csillagnak Üröm volt a neve. A vizek egyharmada ürömmé vált, és sok ember meghalt a víztől, mert megkeseredett.

Fekete üröm jelentése: Csornobil ukránul, elterjedt orosz változatában Csernobil oroszul város Ukrajna északi részén, a Kijevi terület Ivankivi járásában, a Pripjaty folyó partján, az ukrán-belarusz határ közelében fekszik. A város nevének jelentése: fekete üröm (Artemisia vulgaris L.).

Csernobil a középkortól lakott terület, a 19. századtól fogva fontos közlekedési és kereskedelmi központ volt. A várost a tőle 15 kilométerre északra elhelyezkedő csernobili atomerőműben 1986. április 26-án a bekövetkezett reaktorbaleset tette világszerte ismertté.

Miért voltak a szökőárak Haitin? Kicsi vagy ember! Júniustól nobemberig Ausztráliában nem tudták eloltani az égő erdőt. 32 évesen Macedon Nagy Sándort nem tudták megállítani egész India határáig, de 2 nap alatt egy maláriával fertőzött szúnyog végzett vele. Tanulunk az üzenetekbő? Elismerjük Krisztus hatalmát?
Miért volt a Katrina hurrikán 2005-ben?


2005. augusztus 31-től szeptember 5-ig akarták megrendezni a "Déli-dekadenzia" homofesztivált, amelyen több tízezren akartak részt venni. De augusztus 29-én jött a "Katrina" (a név jelentése "a tiszta") hurrikán, és letarolt egy földsávot, ami telve volt azzal, ami Isten előtt gyűlöletes.
"A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyek aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak, és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem." (Jelenések 9:20-21)

Mátrainé F. Irma: "KÉRJ JELT MAGADNAK AZ ÚRTÓL, A TE ISTENEDTŐL!"Áház király idejében Júda népe királyával együtt elfordult Istentől a 2Krónika 28 szerint: "Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit őse, Dávid, amit helyesnek lát az Úr, hanem Izráel királyainak az útján járt, sőt istenszobrokat is csináltatott a Baáloknak. Tömjénezett a Ben-Hinnom völgyben; és a fiait is elégette áldozatul, azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izráel fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden bujazöld fa alatt." (2Krón 28:1-4)
Aztán egyszer Izráel és Arám, azaz a mostani Szíria, királya összefogott, és támadásra készült Júda és Jeruzsálem ellen. A júdaiak nagyon megijedtek; beleértve Áházt; a gonosz, istentelen királyukat. Mire kegyelmes Istenük - Ézsaiás próféta által - azt üzente Áháznak: "Vigyázz és légy nyugodt; és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszkös fadarab miatt... Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened...Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lesz ez!...ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok! ...Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban! És akkor szólt Áház: Nem kérek s nem kísértem az Urat!
Akkor mondta a próféta: Ezért ad jelt nektek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek." - Olvassuk az Ézsaiás 7:4-14-ben.Vagyis Isten megengedte, hogy az egyesült Izráel és Szíria alaposan megijessze Júda népét és Áház királyt. Sőt megengedte, hogy - úgy a nép, mint királya - ijedtségükben úgy remegjenek, mint a szélvihartól hajlongó erdei fák levelei remegnek. De, amikor látta ijedelmüket, akkor mégis megkönyörült rajtuk s Ézsaiás próféta által - az említett Ige szerint - megnyugtató üzenetet küldött a királynak, sőt még győzelmet is ígért az ellenség felett, mondva: "Vigyázz és légy nyugodt; és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszkös fadarab miatt... Nem áll meg és nem lészen ez!..." De hozzáfűzte azt is, hogy: "Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!" Azonban Áház király teljes megnyugtatása és hitének erősítése érdekében még azt is felkínáltatta neki a próféta által, hogy kérjen jelt. De ő nem fogadta el Istentől a kedves ajánlatot. Helyébe kijelentette: "Nem kérek s nem kísértem az Urat!" Talán jobban bízott saját furfangos tervében, mint Isten szabadító ígéretében és erejében? Pedig amikor a magunk okosságában jobban bízunk, mint Isten ígéretében, és tetteiben, akkor veszélyes úton haladunk; és haladt Áház is! Vagy, álszenteskedett? Vagy nem hitt az Isten üzenetének, s nem merte teljesen rábízni az ügyet?
Mindenesetre ezek után a Mindenható az egész hitehagyott Júda népéhez fordult, s kijelentette, hogy mindezek ellenére: "ad jelt nektek az Úr maga: Imé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek."
Viszont ez az ígéret sokkal később teljesedett csak be; de beteljesedett! Ugyanis Isten először betartotta azt a szavát, mely szerint: "Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!" Mert a király és népe hitetlenségük és ellenkezésük miatt csatát vesztettek és - még a király halála után is - hosszú éveken át rengeteg próbán mentek keresztül, míg megszületett a megígért, júdai származású Messiás; az Úr Jézus Krisztus. Viszont a hosszas várakozás és borzalmas nehézségeik közepette támogathatta őket a tudat, hogy előbb-utóbb be fog teljesedni a "jel."
Meg fog születni az ígért Megváltó, aki mindent helyrehoz azok számára, akik hisznek benne és engedelmeskednek neki. Amikor Jézus Krisztus Betlehemben, egy szűztől megszületett, akkor szó szerint megvalósult az Atya ígérete. A jel beteljesedett! Sőt azóta is hiterősítő jele marad mindazoknak, akik hisznek, vagy hinni szeretnének benne. Mert szerető Istenünk szívesen megnyugtat, bíztat, és erősít bennünket!Szabad tehát Isten gyermekeinek jelt kérni Uruktól, de csak akkor, ha kétségtelenül hisznek Benne, és engedelmeskednek utasításának.
Példa erre a Bírák 6-ban szereplő Gedeon esete. Az ő idejében az egész Izráel még együtt volt és együttesen fordult Isten ellen. Mire az Úr a midianiták kezébe adta őket hét esztendeig. Borzalmas életük volt. Majd nagy nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak, s Ő meghallgatta kiáltásukat. Mégpedig úgy, hogy elhatározta, hogy Gedeon által csodálatosan megszabadítja őket. Aztán ennek érdekében angyalt küldött Gedeonhoz, aki így szólt hozzá: "Az Úr veled, erős férfiú!" Holott Gedeon nem érezte erősnek magát, sőt azt is nehéz volt neki elképzelni, hogy az Úr vele van; amikor annyi baj veszi körül. De az Úr megnyugtatta sőt kijelentette: "Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából. Én küldelek téged!" Mire Gedeon alázatosan jelt kért. "Ha elnyertem jóindulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem." - Esengett. Vagyis biztos akart lenni abban, hogy valóban az Úr utasítását hallotta. S megkapta. Mert, megkérte vendégét, hogy maradjon ott, míg ő hazament, és elkészítve egy kecskegödölyét, kovásztalan kenyereket és a hús levét; elhozta neki. Ő meg úgy adott jelt Gedeonnak, hogy egy kősziklára tetette vele a húst és a kenyereket, s leöntette azokat a hús levével. "Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől." (Bir 6:21) Ez a jel meggyőzte Gedeont, hogy valóban az Úr angyalával áll szembe. Majd később, amikor már egész közel volt az ellenség, akkor megint kért két jelt arranézve, hogy valóban őt akarja az Úr felhasználni népe felszabadítására mondván, hogy ha ő a határozottan kiválasztott vezér, akkor amikor kitesz egy fürt gyapjút a szérűre, hadd legyen a gyapjú harmatos, míg a föld száraz körülötte. Másnap meg fordítva. S mindkét esetben úgy volt, ahogy kérte. Kapott határozott jelt. Megnyugodott, hitt Isten szavának és egyben engedelmeskedett. S meg is lett az eredménye! Ezzel Gedeon bebizonyította, hogy szabad jelt kérni az Úrtól. De csak akkor, ha kétségtelenül hiszünk Benne, meg Szavában és engedelmeskedünk is utasításának.Fülöp Árpád élete (1903-1987)


Már többször említettem, hogy amikor édesapám - zsidó létére - sok keresgélés után csak egy keresztyén nyomdában talált Budapesten egy gépszedői tanoncállást, akkor ott az egész Bibliát, meg egyik komolyabb teológiai könyvet a másik után kellett szednie. Mire komolyan felvetődött benne a kérdés: Vajon az Ószövetségben megígért zsidó Messiás valóban az Újszövetségben szereplő Jézus Krisztus, vagy nem? S komolyan kérni kezdte Istent, hogy mutassa meg számára az igazságot. Aztán egy este elhatározta, hogy addig kutatja az Írásokat, míg megtalálja a választ. Mire egyik ószövetségi próféciát a másik után hasonlította össze az újszövetségi eseményekkel.
Mint például felnyitotta az Ézsaiás 7:14-et, mely szerint: "...maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek." Majd az Újszövetségben Lukács 1:31-et, ahol azt olvassuk, hogy Gábriel angyal elment egy Mária nevű szűzhöz és azt mondta: "...íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét JÉZUSNAK." Aztán a Mikeás 5:2-ben a Messiás születési helyéről szól: "De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nekem, aki uralkodó az Izráelen; kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van." S a Lukács 2 szerint Mária és József - az összeírás miatt - épp Betlehemben volt, amikor Jézus megszületett. Tehát ez is bekövetkezett.A 22.-ik zsoltár meg gyönyörűen ábrázolja Krisztus szenvedéseit, amelyekről részletesen értesülünk az Újszövetségben. És így tovább. Folytathatnám mindazon Igék felsorolását, amelyeket édesapám tanulmányozott, s amelyek az Ószövetségben Jézusról prófétáltak, s az Újszövetség szerint pontosan bekövetkeztek. Viszont hadd mondjak csak annyit, hogy hajnalra teljesen világos lett számára, hogy Jézus Krisztus valóban a megígért Messiás illetve a világ Megváltója, mert szinte biztos jelt kapott a Bibliából erre nézve. S ezen meggyőződésre jutva, még azon az éjjelen szívébe hívta Jézust, bűnbocsánatot kért tőle, és egyben teljesen át is adta magát számára. Majd egész életében hűségesen szolgálta."Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől." - Serkentette Ézsaiás próféta Áháb királyt, de ő ellene állt. Talán jobban bízott saját terveiben, mint Istenében? Vagy vallásosabbnak akart tűnni, mint amilyen volt, amikor kimondta, hogy "Nem kérek, nem kísértem az Urat"? Vagy nem hitt az Isten ígéretének? Mindenesetre ráfizetett ő és népe is. Mert Isten azt is megüzente neki előre, hogy: "Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok."
Viszont szerető Urunk mégis adott nekik egy jelt, amely attól kezdve minden embernek vagy nemzedéknek bátorítója lehetett; hogy tudnillik, egyszer - minden nyomor és szenvedés ellenére - eljön a Messiás és helyreállít mindenkit, aki hisz benne és engedelmeskedik neki.
Aki hisz Őbenne és Őneki, s engedelmeskedni is hajlandó, az ma is kérhet jelt, vagy jeleket az Úrtól; mint Gedeon és édesapám kért és kapott, mégpedig olyanokat, amelyekben határozottan bízhattak.