Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.comVictorné Erdős Eszter igeszolgálata
a Drogrehabilitációs Otthonban
Elhangzott 2006.01.01-én Ráckeresztúron

        Kedves Testvérek! Hallgassátok meg Isten Igéjét az előbb felolvasott szakaszból Máté írása szerinti evangélium 4. részéből a 16, 17, 19-20. versekből a következőképpen.
"A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!...Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket! Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték Őt."

        Kedves Testvérek! Az Ige, amit felolvastunk így szólt:
"A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt."
Jézus küldetésének, szolgálatának kezdetét ezzel a kijelentéssel írja le az evangelista. Hatalmas kijelentés ez. Nem azt írja az evangelista, hogy szeretné hogyha világosság lenne, hogyha világosság támadna, hanem kijelenti, tényként közli, hogy világosságot láttak múlt időben. Vegyük tudomásul, hogy az a nép, amely sötétségben és a halál árnyékának völgyében lakott, annak világosság támadt. Ez a mai ige a református útmutatónkban január elsejére, és ez új esztendő reggelén hozzánk is így jelenti ki. Mindnyájan, akik itt vagyunk, vegyük tudomásul, hogy számoljunk vele tudatosan az elkövetkező év helyzeteiben, hogy a sötétségben levők világosságot láttak. És akik a halál földjén laktak, azoknak világosság támadt. Így múlt időben. Megtörtént.
        Kedves Barátaim! Mi ezt valóban elmondhatjuk, hogy ez valóban tény. Valóban így van. Valóban megtörtént. Itt, Ráckeresztúron olyanok vagytok itt, akik amikor idejöttetek annyira sötétségben éltetek és voltatok, hogy nem is tudtatok arról, hogy mennyire. Azt tudtátok, hogy a halál földjén és a halál árnyékában laktok, hiszen azért jöttetek ide, hogy a halál elől, amibe a kábítószer függőségetek beletaszított , meneküljetek. Azt tudtátok. Itt, Ráckeresztúron megpillantottátok a világosságot. Ez a világosság világított rá a múltatok sötétségére. Ennek a világosságnak a sugarában láttátok meg a múltatok bűneit, tévedéseit, szörnyűségeit. Nem mi mondtuk el nektek, hogy sötétségben éltetek, hanem ti láttátok meg itt Jézus fényében. Sokan elmondtátok, hogy eddig nem is gondoltátok, hogy nem helyes az a mód, ahogyan éltek. Itt láttátok meg elszörnyedve magatokat, a múltatokat, cselekedeteiteket, szándékaitokat. Ez a világosság, ez a Jézusban támadt világosság rávilágított eddig rejtett érzéseitekre, fájdalmaitokra, és azokra a vétkekre is, ami benneteket súlytott, amitől szenvedtetek, amitől elsötétült az életetek. Adjunk hálát azért, hogy minden nap odaállhatunk a fényébe, hadd világítson ránk, hadd világítson át, hadd fedje föl azokat a még talán nem is tudatos bajokat, fel nem fedett károkat az életetekben, az életünkben, azokat a titkos sebeket, amik miatt nem tudunk igazán boldogok, vidámak, békések, megelégedettek lenni. Hadd fedje fel életünk bajainak, kudarcainak, ferdeségeinek, gátlásainak a legmélyebben fekvő okát a lelkünkben. Ez a világosság első üzenete 2006-nak, ami alá odaálltunk, és odaállhatunk.
        A második üzenet, amiről Jézus mond ez: Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek országa! Jézus ezzel az üzenettel kezdte meg tanítását a földön, és én is erre az üzenetre szeretném a mi 2006-os első tekintetünket irányítani. Jézus szolgálata kezdetén rögtön a lényegre tér, és azt mondja: Térjetek meg! Ez a szó, a megtérés, sok helyen egyházi berkekben csúnya és ijesztő, lejáratott. Lejáratják azok, akik mechanikusan és agresszívan követelik, és azok is, akik önelégülten, másokat kirekesztve hirdetik. Igaz, hogy lejáratott, de nem lehet nélküle élni. Nem lehet nélküle Istenben élni. Attól még szükséges. Nemrégiban voltam Móron egy missziós konferencián, ahol egy felvidéki lelkésznő kollega elmesélte, én is alig akartam elhinni, hogy egy alkalommal, amikor beleharapott a kenyérbe, akkor egy egérfarokra harapott. Ez elég iszonyú volt. Mi, akik hallgattuk, mi is megborzongtunk a viszolygástól, és annyira megírtózott ettől, hogy egy darabig nem vásárolt kenyeret. Aztán csak visszatért a kenyérhez, hiszen szüksége volt rá. Attól, hogy emberek rosszul csinálnak valamit, attól még szükséges. Így van ez a megtéréssel is. Szükségünk van kenyérre, még ha egyesek rosszul, méltatlan körülmények között sütik is. Szükségünk van megtérésre, még ha egyesek rosszul képviselik, vagy méltatlan körülmények között beszélnek róla. Ha megtérés nélkül beszélünk a mennyek országáról, akkor az csak elméleti kérdés marad. Én is sokszor beleestem már abba a hibába, hogy úgy beszéltem nektek a mennyek országáról, a Bibliáról, Jézus Krisztusról, mint egy érdekes tananyagról. Milyen bátor Jézus. Egyszerűen felszólít: Térjetek meg! Jó, hogy mi is tudunk beszélni erről időnként nektek, hogy térjetek meg, hiszen a mi új életünk is így kezdődött. Milyen jó, hogy így kezhetjük az új évet, hogy ezt a lehetőséget komolyan vesszük, hogy ne csak új évünk, hanem új életünk legyen. A megtérés azt jelenti, hogy Jézus tanítása, akarata alá rendelem magam. A bűneimet megbánom, és igyekszem ezentúl az Ő útmutatása szerint élni, nemcsak ma és holnap, hanem egész életemben. Ha eltévelyedem, akkor igyekszem újra és újra visszatérni, visszaigazítani érzéseimet, szándékaimat, terveimet, akaratomat Jézus irányába. Akarjátok-e ezt? Jézus azt mondja: Térjetek meg!
        Végül harmadszor Jézus úgy fogott hozzá a munkához, a szolgálatához, hogy tanítványokat hívott el, akiket emberhalászatra képezett ki. Az egyik első dolga volt, hogy munkatársakat választott maga mellé, akik majd részt vesznek az emberek halászásában. Csak egyet kívánt tőlük, hogy kövessék Őt. A többi az Ő dolga. Így van ez itt is. Mi is úgy vagyunk itt a Drogterápiás Otthonban, a rehabilitációs terápiás időben együtt, hogy munkatársakként veszünk benneteket magunk mellé. Így tesz Jézus is. Ő tesz bennünket emberhalásszá. Így nevezi Ő, nem mi magunkat. Ma a sok elriasztó példa miatt az emberhalászat szó is elítélő értelmű, de a megtisztított alapjelentése az életmentés.
        Az életmentés, ami úgy végezhető eredményesen, hogy elindulunk Jézus után, és vele járunk.Ráckeresztúr

Itt, Ráckeresztúron is életmentést végzünk, hiszen az életeteket mentitek, azért vagytok itt. Mi, akik itt vagyunk, és fogadunk benneteket, és segítünk nektek a gyógyulás útján, mi magunk is így indultunk, ahogyan ti. Jézus hívott tanítványnak. Így lettünk követőivé, és lettünk az Ő közelében emberhalászokká. Erre hívunk benneteket is. Újévkor a világban terveket szőnek. Mit szeretnének abban az évben elérni? Az újév nem keresztyén ünnep, de kaphat keresztyén tartalmat is. Kitűzhetjük erre az évre ezt a célt: "Igen, Uram, Jézus, szeretnék a tanítványod lenni. Szeretnék minél szorosabban és elválaszthatatlanul hozzád tartozni. Köszönöm, hogy feladatot bízol rám. Köszönöm, hogy emberhalásszá lehetek Általad. Ámen."

Nincs olyan fájdalom, gond mit meg nem oldhat.
Nincs olyan nagy hegy mit Ő meg nem mozdíthat.
Nincs olyan sötét, nagy vihar mit le nem csendesít.
Nem lehet oly fájdalom, amin Ő nem segít.

Mert e világnak terheit mind vállain hordta.
Tudod Testvérem, hogy téged is hordoz majd.

Sokszor azt gondolod, hogy tőled oly messze van.
Hiába kiáltasz, lehet minden szó hasztalan.
De Ő tegnap és ma s örökké ugyanaz.
Ha minden elmúlik is, de Igéje megmarad.Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak.
Karjaimba zártalak. Örökre enyém vagy.

Viruló réteken át, hűs forrás felé, vezetlek.
Pásztorod vagyok. Elveszni senkit sem hagyok.
Karom feléd tárom. Kiárad áldásom.

Nem rejtőzöm el. Szívem a szívednek felel.
Amikor úgy érzem, nyomaszt az élet.

Nem taszítlak el, amikor vétkezel.
Irgalmat lelsz a szívemben. Örök feléd a hűségem.
Amerre jársz védlek, nyomodban lépek.

Nem rejtőzöm el. Szeretetlángom átölel.
Ne félj, ha éjben jársz! Hidd, hogy a fény vár rád!OLIVÉR TANÚSÁGTÉTELE a Drogrehabilitációs OtthonbanSzabadulások hiteles története
REHABILITÁCIÓS OTTHONOK
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.