HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Isten küldte Szent Fiát, Jézust.
God sent His holy Son, Jesus /magyar feliratos/
Speranta, Románia testvérek énekelnek angolul


Isten küldte Szent Fiát, Jézust. Gyógyítani, szeretni jött.
Ő jött meghalni a bűneinkért. Egy üres sír bizonyítja, hogy Jézus él! Refr.

* Ó, mily csodás, újjászülettem! Örömöt, békét megkaptam.
Oly nyugalom biztosan tudni, Próbákon át Jézus megtart, mivel Ő él!

Refr. Mert Jézus él, bátran várom a holnapot,
Mert Jézus él, elmúlt minden félelmem,
Mert én hiszem, igen, tudom, Ő tartja fenn a jövőt,
És élni érdemes csupán azért, mert Jézus él.Elisabeth Seiler ELHÍVÁS - VEZETÉS - HIRDESSÉTEK CSODÁLATOS DOLGAIT!


Zné P. Erzsébet szerkesztésében és kiadásában jelent meg.

Seiler Erzsébet az 1889. év utolsó napján született Dél-Németországban. Már kilenc éves korában feltámadt benne a csillapítatlan vágy: bárcsak misszionárius lehetnék! 1916-ban belépett a liebenzelli missziós intézetbe. Csodálatos imameghallgatást és vezetést tapasztalt. 1923-tól 1945-ig Kínában hirdette az Úr csodálatos tetteit. Könyvében leírta élményeit,mit élt át Jézus Krisztussal, Ura szolgálatában. Isten ma is csodákat tesz és szavát megtartja. Példája bátoríthat az Úr Jézus Krisztus követésére, odaszánt életre és szolgálatra.Elisabeth Seiler életrajzát itt elolvashatod.


Karácsony körül új árva fiúcska került hozzánk az utcáról.
Szülei éhen haltak, ő pedig otthonra vágyott.
Áldott Isten nagy kegyelme! Egy történet a könyvből


A tanulókkal éppen egy karácsonyi éneket gyakoroltunk: "Áldott Isten nagy kegyelme, hogy leküldte szent Fiát!" A kicsi első pillanattól kezdve csupa szem és fül volt minden új dolog iránt, amit látott és felfedezett. Eddig soha nem hallott a Menny élő Istenéről. Látszott rajta, hogy bensőleg egészen hatalmába keríti, amit a szeretet Istenéről megtudott. A karácsonyi éneket nagy darab szövetre írva felakasztottuk a szobában, hogy valamennyien olvashassák.


Pálcámmal mutogattam az egyes szavakat, így valamennyien követni tudták s jól emlékezetükbe vésték. Énekóra után a kicsi előrejött és így szólt: Misszionáriusnő, kérlek, add már ide a mutatópálcádat. Nem tudtam, mit akar vele, de átadtam a botot. Erre hang nélkül szóról-szóra végigmutogatta az egész éneket. Feszült figyelemmel ültünk és kíváncsian vártuk, mi lesz ebből. Mikor befejezte, kezdte megint elölről. Félbeszakítottam és megkérdeztem:
Keresel valamit? Igen, felelte izgatottan, keresem azt, hogy:
"Áldott Isten nagy kegyelme"!Elálmélkodtam, hogy ez az utcáról szalasztott gyermek ilyen hamar megragadta Isten nagy kegyelmét. Mondd csak misszionáriusnő, kérdezte a fiú a legkomolyabb arccal, nem kell-e nekem is így szólnom: "Áldott Isten nagy kegyelme!" Az utcán majdnem éhen haltam, most pedig mindennap jóllakhatom.

Csodáltam a kicsi világos látását. Ő pedig zavartalanul folytatta: Ne mondjam, hogy "Áldott Isten nagy kegyelme!" Rongyokban jártam, és most milyen szép ruhát hordok.Ott állt előttünk nagyon egyszerű, de tiszta árvaházi ruhácskájában és olyan karácsonyi prédikációt tartott, ami felejthetetlen maradt számomra. Hát hogyne mondhatnám, folytatta, hogy "Áldott Isten nagy kegyelme"? Eddig az utcán kellett aludnom, és most minden éjjel kényelmes, szép ágyban alszom. Árva gyermekeink nagyon-nagyon egyszerű ágyakban aludtak. De ennek a kedves fiúcskának, aki sokáig mást sem ismert, mint szegénységet, bajt és nyomorúságot, nagy ajándék volt az egyszerű ágy. Kívánságára odamutattam még egyszer a mondásra: Itt van, amit keresel. Kivette kezemből a botot s a kínai kifejezésre mutatva, egyre-másra mondogatta:
"Áldott Isten nagy kegyelme! Áldott Isten nagy kegyelme!"

Még sokáig folytatta volna, ha félbe nem szakítom ezekkel a szavakkal: Jól van, kedvesem. Nagy örömmel szemlélhettük, hogyan munkálkodott Isten Lelke ebben a kicsi gyermekben és milyen nagy hálára ösztönözte őt.

"Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!" (Zsolt 103:1-2)

Dicsőség és hála az Úrnak!Jézus Krisztus a golgotai Győztes.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ADVENT: Egy melegszívű, árva kisfiú története

KARÁCSONYI AJÁNDÉK A BÖRTÖNBENÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Elisabeth Seiler írásai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!